Практика бойынша студент есебіДата05.09.2022
өлшемі23.15 Kb.
#38471

Ф.7.05-07

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


М. ӘУЕЗОВ АТН.ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

«Ақпараттық технологиялар және энергетика ЖМ»


«Ақпараттық жүйелер және модельдеу кафедрасы»


Практика бойынша студент


ЕСЕБІ

__________________________Өндірістік практика________________________


(практика аты)
Мамандығы 6В06140 «Математикалық және компьютерлік модельдеу»


Жеке тапсырма тақырыбы
Екінші ретті сызықты теңдеулер үшін шеттік есептерЕсеп бағамен қорғалды
___________________
(баға, мерзім)
Комиссия мүшелері
___________________
(А.Ж.Т,қолы)

___________________


(А.Ж.Т,қолы)Орындаған студент
Сайлаухан А ИП-20-8к
(А.Ж.Т.., топ)
Университет атынан жетекші
Иманбаева А.Б
(А.Ж.Т.., қолы)

Нормоконтроль


Көкеш А.Н
(А.Ж.Т.., қолы)

Кәсіпорыннан практика жетекшісі


(А.Ж.Т., қолы)


М.О.


Шымкент 2022г.

р/с


Кәсіптікпрактиканыңбағдарламасынасәйкесорындауға (оқытуға) жататынжұмыстартізбесі

Кәсіптікпрактиканыңбағдарламасынорындаумерзімдері

Ескерту

басталуы

аяқталуы

1

Кәсіпорынмен танысу.Ішкі міндеттемелірін қорғау бойынша оқып үйрену. Компьютерлік технологияны қолдану барысындағы тәртіп ержелерімен танысу, қауіпсіздік техникасын үйрену.

06.06.2022

07.06.2022
2

Кәсіпорынның негізгі принциптерімен жұмыс жасау, ұйымның инфрақұрылымымен және ішкі жүйелерімен танысу, жүйе арасындағы өзгешіліктерді байқау және қызметтің негізгі бағыттарымен танысу.

09.06.2022

10.06.2022
3

Өндірістік ортадағы өнеркәсіптік жүйелердің статистикалық модельдеу мәселесін қарастырдым

12.06.2022

15.06.2022
4

Кәсіпорын жүйелерінде кеңінен қолданатын программа тілі мен құрылымын сипаттау.

16.06.2022

20.06.2022
5

Байланысты мәселелерді шешудің тиімді алгоритмдерін құрдім, және кәсіпорынның сыртқы және ішкі жағдайын бақылау.

20.06.2022

21.06.2022
6

Қалыпты үлестіру заңы. Қалыпты кездейсоқ шаманың берілген интервалдан мән қабылдау ықтималдылығын анықтадым.

22.06.2022

22.06.2022
7

Кәсіптік практикадан өту туралы есепті рәсімдеу.

23.06.2022

24.06.2022
Қолы
(оқу орнынан кәсіптік практиканың жетекшісі)
«__» ________ 20___ж.


Кәсіптік практикадан өтуі туралы күнделік-есеп

Білім алушы Сайлаухан Ақниет


аты-жөні, тегі

р/с


Кәсіптікпрактиканыңбағдарламасынасәйкесәркүнүшінорындалған (оқыпболған) жұмыстардыңатауы

Кәсіптікпрактиканыңжекетақырыптарының, жұмыстарыныңорындаумерзімдері

Өндірістенкәсіптік практика жетекшісініңқолы

басталуы

аяқталуы

1

Кәсіпорынмен танысу.Ішкі міндеттемелірін қорғау бойынша оқып үйрену.

06.06.2022

06.06.2022
2

Кәсіпорынның негізгі принциптерімен жұмыс жасау, ұйымның инфрақұрылымымен және ішкі жүйелерімен танысу.

08.06.2022

08.06.2022
3

Кәсіпорынның қауіпсіздік құрылымымен және тұрақты қиындықтармен танысу

09.06.2022

09.06.2022
4

Қиындықтарды зерттеу мен шешімін табу алгоритмдері.

10.06.2022

10.06.2022
5

Есептеуіш техникасын кәсіпорындағы түрлері және кәсіпорын база деңгейіндегі қызметтері, және кәсіпорынның сыртқы және ішкі жағдайын бақылау.

12.06.2022

12.06.2022
6

Қолданылатын құралдардың тізбесі және конфигурациясымен танысу.

13.06.2022

13.06.2022
7

Компьютерлік технологияны қолдану барысындағы тәртіп ержелерімен танысу, қауіпсіздік техникасын үйрену.

14.06.2022

15.06.2022
11

Кәсіпорын жүйелерінде кеңінен қолданатын программа тілі мен құрылымын сипаттау.

16.06.2022

16.06.2022
12

Қалыпты үлестіру заңын үйрендім.

17.06.2022

17.06.2022
13

Үлкендер сандар заңын үйрену және оларды шешу.

18.06.2022

18.06.2022
14

Бағдарламалау түрлерімен және олардың ерекшеліктерімен таныстым.

19.06.2022

19.06.2022
15

Зерттелетін процестердің математикалық модельдерін жасаумен таныстым

20.06.2022

20.06.2022
16

Өндірістік ортадағы өнеркәсіптік жүйелердің статистикалық модельдеу мәселесін қарастырдым

21.06.2022

21.06.2022
17

Өндірістік ортадағы өнеркәсіптік жүйелердің статистикалық модельдеу мәселесін қарастырдым

22.06.2022

22.06.2022
18

Бағдарламалау түрлерімен және олардың ерекшеліктерімен таныстым

23.06.2022

23.06.2022
19

Есептеулер жүргіздім.

24.06.2022

24.06.2022
1. Оқып болған конструкциялардың, жабдақтардың, технологиялық процесстердің, өндірістің механизациялау мен автоматтандырудың және еңбектің озық әдістерінің т.б. сипаттамасы.


Ұйым жабдықтарының тізімі: компьютерлер, принтерлер, кеңсе жабдықтары. Практика барысында пайдаланылған технологиялардың барлық жұмысшылармен қамтамасыз етуге жеткіліктілігіне көзім жетті. Сонымен қатар мамандар жұмыс жасау барысында интернет желісімен тегін қамтамасыз етілген.
Білім алушының қолы ________________
20 ___ж. «_____» ______________

2. Білім алушы практиканттың мадақтамалары мен жазалары.


Практикант Сайлаухан Ақниет өндірістік практика мерзімінде 06 маусым мен 24 маусым аралығындағы тапсырмаларды тиянақты орындап, өзінің алған білімін тек қана теория жүзінде емес практика жүзінде дәлелдеді. кәсіптік практикадан өту кезінде жақсы теориялық білімдерін көрсетті. Жұмыс кезінде өзін білікті, жауапты, тәртіпті қызметкер ретінде көрсетті. Қойылған міндеттерді уақытында, қайырымдылықпен және ынтамен орындады. Ұйым жұмысы кезінде туындайтын компьютерлік жүйедегі проблемаларды оңай және жедел түрде шеше білді.

3. (Ұйымнан, кәсіпорыннан, мекемеден) кәсіптік практика жетекшісінің қорытындылары.


Сайлаухан Ақниет өзін жауапты, атқарушы, адал қызметкер ретінде көрсетті, теориялық түрде алған білімін тәжірбе жүзінде қолданалатынын, практика кезінде күнде келіп, белгіленген бағдарламаны толық көлемде орындады. Практикадан өту барысында студент теориялық білімнің жақсы деңгейін көрсетіп оларды тәжірибе жүзінде жүзеге асыралатынын көрсетті, кәсіпорында белсенді жұмыс жасады.
Өндірістік практиканы өту кезінде өзін жақсы қырынан көрсете білді. Компьютерлік бағдарламаларды: MS Excel, Visual studio, Intelij IDEA, C# Web бағдарламаларын жақсы меңгеріп, олармен жұмыс істей алатындығын дәлелдей білді.
(ұйымнан, кәсіпорыннан, мекемеден) кәсіптік практика,
жетекшісінің қолы_________________

20____ж. «______»___________


4. Университеттен кәсіптік практика жетекшісінің пікірі.
Білім алушы өзінің өндірістік практикасын толықтай бітіріп, жақсы қырынан көрініп, мараппатталды. Жәнеде өзінің университетінен алған білімін тек қана теория жүзінде емес практика жүзінде дәлелдеді. Бұл біз үшін үлкен керемет жаңалық, осындай студенттерді оқытып жатқанымызға. Студент өз алған бағаларын дәлелдей білді. Әрбір өткен сабағымен теорияларын дұрыс қолдана білді.
Практикант өзін сауатты маман, мақсатты, тәртіпті қызметкер ретінде көрсетті. Жұмыс барысында жақсы іскерлік қасиеттер анықталды, әрі қарай маман ретінде жұмыс істеу маңызды болатын қасиеттерге ие.
Осы оқу тәжірибесі бойынша есеп беруді студент толық көлемде және белгіленген мерзімде орындады. Алға қойылған міндеттер толық орындалды деп есептеймін.

______________________________________________________


(Университеттен кәсіптік практика жетекшісінің аты жөні, қолы)
20___ж. «_____» ______________

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті


«Ақпараттық технологиялар және энергетика» ЖМ
Ақпараттық жүйелер және модельдеу кафедрасы

«Бекітемін»


Кафедра меңгерушісі
_Изтаев Ж.Д.________
(Т.А.Ж.)
__________________
(қолы)
_____________2022 ж.

_ хаттама


Өндірістік практика бойынша есебін қорғау
студент Сайлаухан Ақниет тобы ИП-20-8к________

Жеке тапсырмасының тақырыбы


Қорғау кезінде төмендегі қойылған сұрақтарға жауап алынды:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Практика бағдарламасын орындау кезінде алған баллы (60-қа дейінгі)____


Қорғау_____баллмен (40-қа дейінгі) бағаланады. Жалпы баллы___________

Бағасы ______________


Практика жетекшісі Иманбаева А.Б.


Комиссия мүшесі ______________


Комиссия мүшесі ______________
Қорғаған күні _____________2022ж.

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет