№rc-3542038 микрокредит беру туралы шарт (бұдан әрі-Шарт) / Договор о предоставлении микрокредита №rc-3542038 (далее Договор) Микрокредит беру туралы шарттың жалпы талаптары



Pdf көрінісі
бет4/18
Дата25.10.2022
өлшемі287.15 Kb.
#45226
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
2. Права Заемщика
2.1. Знакомиться с правилами
предоставления микрокредитов, тарифами
МФО по предоставлению микрокредитов;
2.2.
Распоряжаться
полученным
микрокредитом в порядке и на условиях,
установленных Договором;
2.3. Защищать свои права в порядке,
установленном законами Республики
Казахстан;
2.4. Досрочно полностью или частично
возвратить МФО сумму микрокредита,
предоставленную по Договору, без оплаты
неустойки (штрафа, пени) за досрочное
погашение.
Досрочный
возврат
микрокредита в полном объеме или его
частичное погашение осуществляется на
основании письменного заявления
Заемщика, предоставленного в МФО и
заключения дополнительного соглашения к
Договору в случае частично досрочного
погашения. При этом вознаграждение,
указанное в п.п. 1.3. Договора, оплачивается
Заемщиком МФО за фактический срок
пользования микрокредитом;
2.5. В случае, если дата погашения
основного долга и (или) вознаграждения
выпадает на выходной либо праздничный
день, произвести оплату основного долга
и(или) вознаграждения в следующий за ним
рабочий день без уплаты неустойки
Қарыз алушы/Заемщик
7


түрде жүгіну;
2.8. Шарт бойынша міндеттемені орындау
мерзімін өткізіп алған күннен бастап
күнтізбелік отыз күн ішінде МҚҰ-ға бару
және (немесе) жазбаша нысанда не Шартта
көзделген тәсілмен Шарт бойынша
міндеттемені
орындау
мерзімін
кешіктірудің туындау себептері, оның Шарт
талаптарына өзгерістер енгізу туралы
мәлімдемесіне негіз болатын табыстары
және басқа да расталған мән-жайлары
(фактілері) туралы мәліметтерді қамтитын
өтінішті ұсыну.
сыйақы мөлшерлемесін не Шарт
бойынша сыйақы мәнін азайту жағына
қарай өзгерту;
негізгі борыш және (немесе) сыйақы
бойынша төлемді кейінге қалдыру;
берешекті өтеу әдісін немесе
берешекті өтеу кезектілігін, оның ішінде
негізгі борышты басым тәртіппен өтей
отырып өзгерту;
микрокредит мерзімін өзгерту;
мерзімі өткен негізгі борышты және
(немесе) сыйақыны кешіру, микрокредит
бойынша
тұрақсыздық
айыбының
(айыппұлдың, өсімпұлдың) күшін жою;
2.9. Микрокредиттің толық құны
(микрокредит бойынша артық төленген
сома, микрокредит мәні) туралы ақпаратты
қамтитын
шарттың
мазмұнына,
ресімделуіне және оның бірінші бетіне
қойылатын талаптардың 7-тармағының 3)
тармақшасының төртінші абзацында
көзделген МҚҰ шешімін алған күннен
бастап, микрокредит беру туралы шарттың
міндетті
талабымен
(Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
Банкі
Басқармасының 2019 жылғы 29 қарашадағы
№232 қаулысына № 2-қосымша) немесе
шарттың талаптарын өзгерту туралы өзара
қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде,
он бес күнтізбелік күн ішінде МҚҰ-ны бір
мезгілде хабардар ете отырып, уәкілетті
органға жүгіну;
2.10. Заңмен, Қазақстан Республикасы
заңнамасының өзге де нормаларымен
белгіленген өзге де құқықтарды жүзеге
асыру.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18




©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет