Редакциялық алқажүктеу 3.68 Mb.
Pdf просмотр
бет1/49
Дата06.02.2017
өлшемі3.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 378+61 

ББК 74.58 

М 74 


Редакциялық алқа: 

А.А. Ақанов – бас  редактор 

Абирова М.А. – бас редактор орынбасары 

Редакция мүшелері:   В.И. Ахметов  

                                 Г.М. Есенжанова  

                                 О.М. Мирзабеков  

                                 А.Д. Дуйсекеев  

                                 А.С. Каракушикова  

                                 Е.А. Славко  

С.Ж. Асфендияров атындағы  

Қазақ Ҧлттық Медицина университеті 

 

ҚазҰМУ 80-жылдық мерейтойына арналады 

 

  

 

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 

ҦЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ҤЛГІСІ  

 

 

Бӛлім 2. 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 

 

  

 

  

 

 Алматы 2010 ж.

 

                                  К.К. Мустафина  

                                 С.Р. Керимбаева  - хатшы 

 

М  74    С.Ж.  Асфендияров  атындағы  ҚазҦМУ-ң  медициналық  білім  беру  ҥлгісі.  Шығ.1.  – 

Алматы: С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, 2010. –  1.Б - 103 б. 

    


ISBN 978-601-246-214-2 

 

Мемлекетпен  Болондық  декларацияға  қол  қойылғаннан  кейін,  Қазақстан  Республикасында білім беру жүйесінің сапалық ӛзгерістері, халықаралық білім кеңістігіндегі білім беру жүйелерінің 

шоғырына  қабілетті.  С.Ж.  Асфендияров  атындағы  Қазақ  Ұлттық  медицина  университеті-

Университеттердің Ұлы Хартиясына қол қойған Университеттердің бірі.  

Қазақ Ұлттық медицина университетінде білім беруді дамыту бағытының негізгісі –  сапалы 

жаңа  жүйеге  жақындау  жолы  негізімен,  соңғы  үлгідегі  мамандарды  дайындау.  Осы  бойынша, 

Университеттің білім беру үрдісін дамытудың жаңа алгоритмдері қарастырылған 4 жеке бӛлімнен 

тұратын осы кітап сериясы арналған.  

Бірінші кітапта жеке дербес пәндердің білім беру деңгейінің құзыреттілігі ашық кӛрсетілген.  

Екінші  кітап  –  студенттің  дербес  білім  алу  траекториясын  ары  қарай  таңдауына, 

мамандықтар бойынша білім беру траекториясын құруға, МЖМБС – 2006 негізімен рұқсат етілген 

дербес  пән  элективтері  кӛрсетілген  кешенді  жасауға,  құзыреттілігі  есептелген  білім  беру 

бағдарламаларын ӛңдеуге арналады.  

Білімге,  қойылған  мақсаттарға  қол  жеткізу  мен  нәтижелік  сапасын  қамтамасыз  ету  үшін, 

Университет  үшінші  кітапқа  білім  берудің  инновациялық  үлгісі  туралы  баяндауларды  тереңірек 

енгізді.  

Білім  берудің  жаңа  жүйесі  оқушының  біліктілігін  бағалауда,  бағаланушы    біліктілік 

құрамына  және  білім  беру  деңгейіне  байланысты  басқа  тәсілдерді  талап  етеді.  Бұл  мәселелер 

тӛртінші кітапта қарастырылған.  

         Еңбек  жинақтары  магистрлер,  резиденттер,  студенттер  мен  медициналық  Жоғарғы  оқу 

орындарының  оқытушыларына,  білім  саласындағы  мамандарға  және  оқу  мекемелерінің 

басшыларына арналады.  

 

 Рецензия авторлары:  медицина ғылымдарының докторы    М.У. Анартаева   

УДК 37.00 

                                      педагогика ғылымдарының докторы   Т.О. Балықбаев             ББК 74.04 

 

   ISBN 978-601-246-215-9 (Б.2)   

 

    © С.Ж.Асфендиярова атындағы ҚазҰМУ  

      ISBN 978-601-246-213-5 (жал.)           

 

     © «Эверо»ЖШС баспасы   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Бағдарлама авторлары  

 

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша: 

-

 

 «Жалпы  тәжірибе  дәрігері»  және  «терапия»  дайындау  бағыты  бойынша:  Б.Г.  Исаева,  З.Б.        Исина, М.А. Абирова, А.В. Балмуханова.  

-

 «Хирургия» дайындау бағыты бойынша:  М.Ӛ. Мұқанов, С.Ә.Есенқұлова,  А.Т.Тоқсанбаев, 

Д.И.Сеңгірбаев, 

Қ.К.Амантаева, 

Б.Ж.Нұрахманов, 

А.О.Оспанов, 

Б.И.Айбергенов, 

А.Ж.Нурмаков, А.Н.Баймаханов  

-

 «Акушерство және гинекология» дайындау бағыты бойынша:  

-

 М.У. Мұқанов, С.А. Есенқұлова, Н.А. Аманбеков, Г.К. Омарова, Л.Г. Калиева.  

-

 «Педиатрия» дайындау бағыты бойынша: Ш.К. Батырханов,  С.С. Сарсенбаева  

 

«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша: 

    -  «Гигиена  және эпидемиология» дайындау бағыты бойынша: С.А. Амиреев,  К.А. Тулебаев, 

         Ж.Д. Бекмагамбетова, М.С. Кайнарбаева.  

                

«Стоматология» мамандығы бойынша: 

    -  «Дәрігер - жалпы тәжірибе стоматологы» мамандығын дайындау бағыты бойынша: 

 Ж.Б. Уразалин, Т.К. Супиев, Л.Я. Зазулевская, М.А. Абирова, Б.Ж. Нысанова.   

                «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша: 

    -    «Мейірбике  -  менеджер»  мамандығын  дайындау  бағыты  бойынша:  М.А.  Камалиев, 

Ж.К.Бурибаева.  

 

«Фармация» мамандығы бойынша: 

-

 «Фармацевт –дәріхананың жоғары дәрежелі қызметкері» мамандығын дайындау бойынша: 

У.М. Датхаев, Г.О. Устенова, К.К. Мустафина.  

 

«Менеджмент» мамандығы бойынша: 

-

  «Фармация  мен  денсаулық  сақтаудағы  менеджер»  дайындау  бағыты  бойынша:  К.Ш. 

Сыздыкова, Г.К. Жаксыгулова, Е.А. Славко, С.Р. Керимбаева.  

                

 

С.Ж.  Асфендияров  атындағы  ҚазҰМУ  қызметкерлері  А.И.  Саттаров,    Б.Т.  Жакипбаева,  А.С.  Уважанова,      А.Б.  Бужикеева,  А.Е.  Ержанова,  С.У.  Абдразакова,    Л.Б.  Сейдуанова,    К.Д. 

Алтынбеков,  Д.Ж.  Джумадиллаев,  И.В.  Баскакова,    А.Д.  Сагатбаева,    Г.С.  Стабаева,    Т.В. 

Трегубова,  М.К. Шаяхметова, Н.М. Онайбекова,  А.С. Рузденова, Н.Н. Иванченко, Г.О. Оразбаева,  

Г.К. Жаксыгулова,  Е.М. Меирбекова,  М.А. Асимов,  Г.К. Кашафутдинова,  А.К. Бошкаева,  Г.М. 

Саякова,  Г.К. Адибаева, А.А. Тасмаганбетова, Ж.С. Тулебаев,  Н.Н. Авгамбаева, Э.А. Актуреева,  

Е.М.  Мейрбекова,  Г.Б.  Рахимжанова,    Н.Е.  Ильясов,  К.Е.  Ердесова,  С.С.  Қабылбекова,  Н.М. 

Тусупова,  Э.К.  Карлова,  А.М.  Қаржаубава,  фармация  факультетінің  студенттері  В.  Определенов 

оқу бағдарламаларын дайындау барысында белсенді ат салысты.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

М А З М Ҧ Н Ы 

 

 

 

    


бет 

  КІРІСПЕ............................................................................................................................................  5 

  Оқу бағдарламалары – ол жоғарғы медициналық білімді жетілдіру құралы және 

мамандықтар бойынша білім беру траекторияларын қалыптастыру ......................................... 

    Түсіндірме хат................................................................................................................................ 

 1.

 

«Жалпы медицина» мамандығының бакалавр бойынша Оқу бағдарламасы…................................................................................................................... 

 

 10 

 

2. 

«Ішкі аурулар» бағыты бойынша «Жалпы медицина» мамандығының Оқу 

бағдарламасы……..……………………………………………….................................... 

 

 63 

 

3. 

«Жалпы дәрігерлік тәжірибе» дайындығына бағытталған «Жалпы медицина» 

мамандығының Оқу бағдарламасы.............……………………………………………… 

 

 80 

 

4. 

«Акушерство-гинекология» дайындығына бағытталған «Жалпы медицина» 

мамандығының Оқу бағдарламасы............………………………………………………. 

 

 100 

 

5. 

«Хирургия» дайындығына бағытталған «Жалпы медицина» мамандығының Оқу 

бағдарламасы.......................………………………………………………………………. 

 

 121 

 

6. 

«Педиатрия» дайындығына бағытталған «Жалпы медицина» мамандығының Оқу 

бағдарламасы....................………………………………………………………………... 

 

 150 

 

7. 

«Гигиена  және эпидемиология» дайындығына бағытталған «Жалпы медицина» 

мамандығының Оқу бағдарламасы.................................………………………………. 

 

 

178  

8.

 «Жалпы тәжірибенің стоматолог-дәрігері» дайындығына бағытталған 

«Стоматология» мамандығының Оқу бағдарламасы.....................................……….. 

 

241 


 

9.

 «Фармацевт-провизор» дайындығына бағытталған «Фармация» мамандығының 

Оқу бағдарламасы 

...........................…………………………………………………………… 

 

 329 

 

10. 

«Денсаулық сақтау және фармациядағы менеджер» дайындығына бағытталған 

«Менеджмент» мамандығының Оқу бағдарламасы …………………………………… 

 

 373 

 

11. 

«Медициналық мейірбике - менеджер» дайындығына бағытталған «менеджмент» 

мамандығының Оқу бағдарламасы .................................................................................. 

393 


 

12.


 

«Гигиена және эпидемиология» дайындығына бағытталған «Қоғамдық денсаулық 

сақтау» мамандығының Оқу бағдарламасы .....................……………………………… 

 

 455 

  ҚОРЫТЫНДЫ ............…………………………………………………………………………….  552 

 

 

 

КІРІСПЕ 

 

Қазақстанның  БОЛОН  декларациясына  қол  қоюы,  келешек  пен  Отандық  және  әлемдік 

деңгейдегі  жаңа  жоғары  класты  медициналық  біліммен  қамтамасыз  ету,  халықаралық  жетекші 

рейтингтерге қатысуға, елімізді еуропалық академиялық кеңістікке кіруіне бастау болады.  

БОЛОН  декларациясына  қол  қояр  алдында  жоспарлағандай  бірлескен  еуропалық  білім 

кеңістігінің  (European  Higher  Education  Area  –  EHEA),  құрылуының  есебі,  академиялық 

бағдарламалардың  білім  алушылар  мен  қызметкерлерге  және  Еуросоюз  елдерінде  қолдануға 

жарамды болу нәтижелілігін ӛндіруді талап етеді.  

Білім  беру  нәтижесінің  (―learning  outcome‖)  бағдары,  нақтырақ  айтқанда  үш  аспектіні 

қамтиды:  оқу  мақсатын  нақты  қалыптастыру,  оны  орындау  үшін  білім  беру  процесі  мен 

ресурстарын, сонымен қатар, қойылған оқу мақсаттарын бағалау белгілерін. 

Бүгінгі күнге дейін сапалы жаңа іргелі және жалпы кәсіпті игеретін, халықтың денсаулығын 

қорғау  ісінде  жоғарғы  нәтижеге  жетуге  хабардар,  Отандық  және  әлемдік  ғылымда  жақсы 

жетістікте тәрбиеленген маманды дайындау қажеттілігі ӛсті.   

Білім беру нәтижелерін қалыптастыру келесі сипатта болуы қажет: нақтылық; ӛлшемділік; 

жетістікті;  сәйкестілікті  (бағдарлама  және  кәсіпті  стандарт  мақсаттарымен);  шамаластықты 

(бағдарламаға  айқындалған  немесе  дербес  пәндердің  уақыты  оқулық  мазмұнының  кӛлемімен 

ӛлшемдес болу керек); тартымды (білім алушы қалыптасқан білім беру нысандарының жетістігіне 

қызығушылық білдіру керек) игеруі тиіс.   

Қазақстанда МЖМБС-мен келісілген бӛлек мамандықтарға білімді, ептілікті, дағдылар мен 

бӛлек  құзыреттерді  айқындайтын  медицина  Университетінің  бітіруші  түлегі  меңгеруі  тиіс, 

біліктілікке  баға  беретін  талаптар  ӛңделді.  Негізгі  дербес  пәндерге  қалыптасқан  мамандардың 

құзыреттерінің барлық шоғырын толығымен қамтып алатын элективті курстардың толықтырылуы 

мамандықтардың Оқу траекториясын қалыптастыруға және бӛлек мамандықтарды мамандандыру 

бағытымен анықтауға мүмкіндік береді.  

Оқу  процесінің  тәжірибелі-бағдарлы  мінездемесі  білім  беруде  бағдарлы-құзыретті 

жақындау  жолымен  тығыз  байланысты.  Құзыреттілік  бағыттың  жолын  жүзеге  асыру  үшін,  Оқу 

бағдарламаларын  бағдарланған  және  негізін  беруші  нысандардың  білім  беру  әдістері  мен 

формаларымен, сонымен қатар, Оқу бағдарламасы бойынша толық айтқанда, оның кӛзімен нақты 

қалыптасқан білім берудің нәтижесін ӛңдеу қажет.  

  Барлық  ескертулер  мен  ұсыныстарды  авторлар  қабылдап,  келесі  басылымдарда 

қарастыратын болады. 

 

 

 

 
 

Оқу бағдарламасы – Жоғарғы медициналық білімді жетілдірудің қҧралы және 

 мамандықтар бойынша оқу траекторияларын қалыптастыру ретінде.  

 

  С.Ж.  Асфендияров  атындағы  Қазақ  Ұлттық  медицина  университетінде  оқу  процесінің 

бағдары соңғы нәтижесінде бірінші кезекте сапалы-жаңа деңгейдегі медициналық  білімді  құруға 

ұмтылыспен  медициналық  білім  үлгісі, кәсіпті  бағдарланған  құзыреттерді  қалыптастыруда.  С.Ж. 

Асфендияров  атындағы  Қазақ  Ұлттық  медицина  университетінде,  білім  беру  процесінің  соңғы 

нәтижеге деген бағдары, медициналық білім берудің сапалық – жаңа деңгейін құруға  ұмтылады – 

кәсіби біліктілікті қалыптастыруға бағытталған, оқуға деген құзіреттілік  медициналық білім беру 

моделі. 


             Білікті  білім  беруге  деген  алғашқы  саты  ҚазҰМУ  түлектерінің  кәсіби  біліктілік  үлгісін 

анықтау  болып  табылады,  ол  келесі  компоненттерді  қалыптастырудан  тұрады:  когнитивті 

компонент: -білім, операционалды компонент: -кәсіби ілімдер, құқықтық компонент:  «денсаулық 

қорғаушысы» т.б. денсаулық сақтау саласындағы заңдар мен нормативті құжаттарды білу; үздіксіз 

білім алу, ӛзін-ӛзі жетілдіру мен ӛзіндік дамуға деген дайындық. 

            ҚазҰМУ  медициналық  білім  берудің  үлгісін  жетілдірудің  келесі  қадамы  жеке  пәндер  мен 

оқу  деңгейінің  біліктілігін  жүйелеу  және  оқу-әдістемелік  бағдарламаларды  құрастыру  болып 

табылады. Әрбір жеке пән бойынша дайындалған оқу-әдістемелік  құралдарға бес негізгі біліктілік 

құрамы бӛлінеді, оларды студенттер арнайы пәндерді оқу барысында меңгерулері қажет. Курстан 

курсқа ауысқанда бес компоненттің арасында қатынастық ӛзгерістер мен  қиындықтар басталады. 

Пәндер  бойынша  біліктілік  пен  оқу  деңгейін  бӛлу,  мамандықтың  білім  беру  траекториясын 

қалыптастыруға кӛмектеседі. 

            Оқу- әдістемелік бағдарламалар білім алушыға курсты және оқу орнын бітіру кезінде жеке 

пән  бойынша  соңғы  нәтижелерді  анықтауға  мүмкіндік  береді.  Бұл  студенттің  сауатты,  кәсіби 

бағытта  білім  алудың  соңғы  нәтижелерін  анықтауға  қолдау  болады.  Оқу-әдістемелік 

бағдарламаларды  енгізу,  білім  алушының  кәсіби  біліктілігін  арттыруға,  шығармашылық 

мүмкіндіктерін, жеке пікірлерін, жаңашылдығын, креативті ойлауын қалыптастыруға; мәдениетті 

іскерлік  қатынастың  ілімдерін  меңгеруге  және  біртұтас  ҚазҰМУ  түлегінің  МЖМБС-ның 

квалификациялық мінездемесіне сай үлгісін қалыптастыру. 

           Оқу–әдістемелік    құралдар  кӛмегімен    негізгі  элективті  пәндердің  жүйесі  және  жеке 

мамандықтардың траекторлары қалыптасады. 

            Оқу-әдістемелік құралдардың пайда болуы медициналық білімнің білікті-бағдарлы үлгісіне 

негізделген  және  соңғы  нәтижеге  бағытталған    еңбек  нарығында  бәсекеге  қәбілетті    оқу  орнына 

келесі мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін жоғары білікті маманды дайындау. 

            Бұл  жүйе  еңбек  нарығына  мамандарды  дайындауға  және  мамандықтар  бойынша  кәсіби 

бағдарламалардың  үлесін  арттыруға  негізделген,  сонымен  қатар  әлеуметтік  серіктестер 

қатысуымен жасалған: 

 

Оқу орнының академиялық еркіндігін кеңейту 

Студенттер мен оқушыларға жағдай жасау; 

 

Білім беру орындарының сапа механизмдерінің мүлтіксіз қадағалануы;   

Алдыңғы  қатарлы  әлемдік  рейтінгке  кіру  (мысалы,  Times  Higer  Education)  оқу  орны  мен 

бағдарламаның халықаралық аккредитациясы арқылы; 

 

Оқу жүйесіндегі білімнің, ғылымның және тәжірибенің интеграциясы;  

ЮНЕСКО-ның Лиссабон конвенциясына және болон жүйесінің талаптарына сай мамандар 

даярлау. 

          Отандық және шетел оқу орындарының білім беру бағдарламасына сараптама жасау арқылы, 

оған қоса ҚазҰМУ түлегінің кәсіби біліктілігі арқасында жасалған үлгі негізінде, оқу-әдістемелік 

бағдарламаның құрылымы ұсынылды. Ол келесі бӛлімнен тұрады: 

          Түсіндірме қағаз (кӛрсетілген оқу-әдістемелік бағдарламаның қажеттілігі туралы); 

          Кіріспе (бағдарламаны енгізудегі күткен нәтижелер); 

          Мамандықтардың иерархиялық мақсаты; 


            Мамандықтың білім траекториясы; 

            Ұсынылған элективтердің қатары; 

            Сонымен  қатар  бағдарлама  мазмұны  маманның  барлық  біліктілігін  толық  кӛлемде 

кӛрсететін және келешек ұрпақтың МЖМБС-сын құрастыру кезінде есепке алыну қажет. 

           Оқу бағдарламалары комитеті мен Білім департаментінің ұсынған құрылымына сәйкес оқу-

әдістемелік  бағдарламалар  құрастырылды.  Ол  мамандықтар  ішінен  мамандар  дайындау  бағытын 

ұйымдастыруға  және  МЖМБС-да  анықталған  мамандықтардың  білікті  сипаттамасына  мүмкіндік 

береді. Мысалы,  «Жалпы медицина» мамандығының ішінде мына бағытта мамандар даярлайтын 

оқу  траекториялары  ұсынылған:  «терапия»,  «жалпы  тәжірибе  дәрігері»,  «педиатрия», 

«стоматология»  мамандығы  бойынша  «жалпы  тәжірибенің  дәрігер-стоматологы»  бағытындағы 

мамандар даярлау; «мейірбике» бағыты бойынша «медициналық мейірбике-менеджер», фармация 

мамандығы  бойынша  –  «фармацевт-провизор»,  «менеджмент»  мамандығы  бойынша  «фармация 

мен денсаулық сақтаудағы менеджер» бағыттары қарастырылған. 

           Жалпы  алғанда  оқу  бағдарламалары  оқу  жүйесін  координаттауға  және  жүйелендіруге,  оқу 

деңгейіне  байланысты  әр  пән  бойынша  біліктілік  бағалар  критериін  анықтауға  және  оқу 

орнындағы оқу процесінің одан әрі даму мүмкіндіктерін және тиімділік критерийлерін дамытуға 

мүмкіндік  береді. 

           Бұл мәселе басылымның оқу әдісімен біліктілікті бағалау әдістеріне арналған келесі бӛлімде 

толығырақ қарастырылған. 

           Сонымен  оқу  бағдарламалары 

Болон  процесін  принциптеуді  жүзеге  асыратын 

механизмдердің  бірі  болып  табылады  және  сапа  менеджмент  жүйесіне  сәйкес  білім  сапасының 

жақсаруына негіз болады. 

 

           Түсіндірме қағаз            С.Д.Асфендияров  атындағы  ҚазҰМУ-дың  әкімшілігі  және  педагогикалық  ұжымы, 

нормативті-құқықтық құжаттар мен ҚР-ғы білімді ұйымдастыру туралы материалдарды қарастыра 

келе мына мамандықтар бойынша оқу бағдарламаларын құрастырып шығарды «Жалпы медицина» 

(6  дайындық  бағыты  бойынша  «Жалпы  тәжірибе  дәрігері»,  «Ішкі  аурулар»,  «Хирургия», 

«Акушерия  және  гинекология»,  «Педиатрия»,  «Тазалық  және  эпидемиология»)  «Қоғамдық 

денсаулық»,  «Стоматология»  ,  «Фармация»,  «Менеджмент»,  «Медбике  ісі».  Бағдарлама  ҚР  2006 

жылы МЖМБС негізінде жасалған. 

           Оқу  бағдарламаларын  құрастыру  кезінде  медицина  мамандығының  кәсіби  біліктілігі 

ұғымына  интегралды  сипаттама,  кәсіби  мәселелерді  шешу  қәбілетін  анықтайтын  және  кәсіби 

типтік мәселелер. 

           Қазіргі  медицина  саласындағы  білікті  маман  -  бұл  тек  арнайы  білімі,  кәсіби  қабілеті  мен 

ілімі  бар  маман  ғана  емес,  сонымен  қатар  заңдарды  кәсіби  тұрғыда  білетін  және  ӛзін-ӛзі 

жетілдіретін маман. Осыған орай медицина саласындағы білікті маман үлгісі барынша күрделі, әрі 

жан-жақты  болып  табылады,  мұнда  назарға  тек  танымдық  білім  ғана  емес,  түлектердің 

тәжірибелік ілімдері, сондай-ақ жеке және құқықтық аспектілері де алынды. 

            Оқу  бағдарламалары  МЖМБС-ға  негізделген  типтік  оқу  жоспарынан  тұрады,  бұл  әртүрлі 

бағыттағы медицина профилінің кәсіби білікті мамандарының дайындығына байланысты. 

           Сонымен  қатар,  типтік  оқу  жоспары  әрбір  бағыттың  ерекшеліктерін  ескеретін 

біліктіліктермен толықтырылған. 

           Бұл  таңдау  бойынша  курсқа  кіретін  пәндердің  оқу  жоспарларын  енгізумен  жүзеге  асады. 

Оқу  бағдарламаларындағы  жалпы  білім  беру  пәндерінің  циклі  білімді  қалыптастыруға 

бағытталған, мұнда медициналық мәселелердің әлеуметтік-экономикалық, демографиялық мәдени 

ерекшеліктерін түсіну қажет. 

           Базалық  пәндер  циклі  базалық  биомедицина  саласындағы  ғылыми  әдістер  мен 

концепциялардың түсінігін қалыптастыруға бағытталған. Олар клиникалық ғылыми білімдер мен 

олардың тәжірибеде қолданылуына бағытталған негіз болып табылады. 

           Профилді  пәндер  циклі  медицина  профиліндегі  маманның  кәсіби  қызметінің  негізгі 

міндеттерін шешуге қажет клиникалық  білім мен ілімдерді  қалыптастыруға, емделушімен тиімді қарым-қатынас  жасауға  және  клиникалық  ойлауды  дамытуға;  шешім  қабылдау  ілімдерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

          Оқу бағдарламалары арқылы медицина профиліндегі мамандарды дайындау нәтижелері: 

          Мамандығы бойынша толыққанды сапалы жоғарғы білім алу; 

          Денсаулық сақтау жүйесіндегі жалпы дәрігерлік тәжірибенің кәсіби біліктілігін дамыту және 

қалыптастыру; 

          Шығармашылық мүмкіндікті, бастама мен жаңашылдықты, креативті ойлауды дамыту; 

          Дамудың  жоғарғы  интеллектуалды  сатысына  жету,  қызметтік  тіл  мәдениеті,  жоғарғы 

этикалық  нормалар; 

          Денсаулық 

сақтау 


және 

фармация 

саласындағы 

әкімшілік-құқықтық 

және 

ұйымдастырушылық-құқықтық басқарудың әдістері мен тәсілдерін білу;            Мамандардың кәсіби білім алуының үздіксіз жалғасуы. 

           ҚазҰМУ–дың  оқу  бағдарламаларды  енгізудегі  негізгі  мақсаты,  білімі  халықаралық 

стандартқа  сай  келетін  біліктілікке  ие,  бәсекеге  қәбілетті  маман  дайындау.  Аталған  бағдарлама 

медицина және фармация мамандарын даярлаудағы кемшіліктердің орнын толықтырады. 

           Осыған  орай,  ұсынылған  оқу  бағдарламасы  оқудағы  біліктілік  кӛзқарасты  қалыптастырып, 

ғылым  мен  тәжірибедегі  ортақ  адамдық  және  ұлттық  құндылықтар негізінде  кәсіби  тұлға болып 

қалыптасуға  кӛмектеседі.  Бұларды  енгізу  оқу  жүйесін  оңтайлы  етуге,  студенттер  мен 

оқытушыларды 

соңғы 

нәтижеге бағыттауға, 

тәжірибелік 

жұмыстарды 

желілдіруге, 

психологиялық-педагогикалық  қолдау,  білім  алушылардың  кәсіби  біліктілік  деңгейін 

жоғарылатуға және жалпы алғанда оқу орнының білім сапасын кӛтеруге бағытталған. Оған қоса 

құрастырылған  бағдарлама  медицина  профиліндегі  мамандарға  оқудың  жеке  траекториясын 

анықтауға 

және 

осы 


арқылы 

ӛз 


пәнінен  терең 

білім 


ал

уға 


мүмкіндік 

береді.


 


Каталог: press -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ҧлттық медицина
2012 -> Интеграциялау интеграция фармацевтической науки, образования и практики на современном этапе
2012 -> Подписной индекс 74026 Редакция мекен жайы
2012 -> Сот медицина пәнін оқытудың тиімді әдістерін қарастыру
2012 -> С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ҧлттық медицина
uploads -> Т.Қ. Зайсанбаев, Б. Н. Канленова
2012 -> Клинические дисциплины chapter clinical disciplines акушерство и гинекология obstetrics and gynecology
2012 -> Специальный выпуск посвящен международной научно
2012 -> С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ҧлттық медицина


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет