Регламент государственной услуги по приему документов для прохожденияжүктеу 0.56 Mb.
Pdf просмотр
Дата12.01.2017
өлшемі0.56 Mb.

С изменениями

Руководителям организаций образования!!!!

Отдел  образования  города  Актобе  направлял  Вам  ранее  стандарт  и

регламент  государственной  услуги  по  приему  документов  для  прохождения

аттестации  на  присвоение (подтверждение) квалификационных  категорий

педагогическим  работникам  и  приравненным  к  ним  лицам  организаций

образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения,

начального, основного  среднего, общего  среднего, технического  и

профессионального, послесреднего 

образования.

Просьба, прием

документов  и  заявлений  осуществлять  строго  по  стандарту  и

регламенту. Наличие  журнала  по  указанной  услуге  обязательно. Сдать

отчет  по  указанной  гос. услуге  (кол-во  принятых  заявлений  и  дата

заявления) в  отдел  образования 64 кабинет до 29.04.2016 года (заявления

принятые  в  марте  и  апрель  месяце), до 27.05.2016 года (заявления

принятые в мае месяце) по следующей форме (в формате Exel)

№ Школа   Кол-во

заявл. на

высшую кат

Кол-во

заявл. на 1-

ую кат

Кол-во

заявл. на

2-ую кат

Общее

кол-во

заявлений

Дата 

приема

заявлений

(должна


соотвествовать

дате, указанной

в журнале)

Подпись руководителя обязательна.

Также, сообщаем что необходимо сдать заявку и портфолио на звание

«Лучший  педагог  года»  03.05.2016 года . Заявки  на  грант «Лучшая

организация  образования» принимаются 05.05.2016 года . Портфолио  в

бумажном и электронном варианте.А.Жасакбаева

210703

№ 1 қосымша

Суреті

САУАЛНАМА

1.

Аты-жөні (толық)2. Қай мектепте оқисыз?

3. Қай  жылы,  қай  жұлдызнама белгісі  бойынша  тудыңыз?

4. Сүйікті  пəніңіз?

5. Алғашқы  жетістігіңіз  қандай? Қандай  өзге  жетістіктерге  қол

жеткіздіңіз?

6. Адамның  қай қасиетін  жоғары  бағалайсыз?

7.  «Болашақ – жастардың  қолында» деген  сенімге  сай  өзіңізде  осыған

орай  қандай  жауапкершілік  сезімі  артады? Осы  сөздің  дəл  Сізге

арналып отырғандығын қалай сезінесіз?

8. Өмірдегі басты мақсатыңыз.

9. Білім беру жүйесінде дарынды балалардың зияткерлік дамуы олардың

құрбы-құрдастарына  қарағанда  əлдеқайда  жоғарырақ  дамыған  деп

танылады. Осыған  орай, дарындылық  табиғаттан  берілген  бе, əлде

Алла тағаланың берген сыйы деп ойлайсыз ба?

10. «Данышпандылық» - балалардың  шығармашылық  сатысының  ең

жоғарғы  белгісі. Қандай  əйгілі  адамдарды  сол  топқа  енгізген  болар

едіңіз?

11. Болашақта  Сіз  өзіңіз  тандаған  маман  иегері  боласыз.  Қазақтыңбелгілі  таланты  тұлғаларының  қайсысын  үлгі  тұтып  ұқсағыңыз

келеді?


  12.Болашақ  олимпиада  отын жағушыларына  тілегіңіз бен   кеңесіңіз.

28.04.2016. ШҰҒЫЛ!

Мектеп басшыларына, мектепке дейінгі ұйым

меңгерушілеріне!

Білім басқармасы Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт

министрлігінің 21.04.2016. жылғы №13-03-31/10655//11-22 хатына сəйкес

Мемлекеттік хатшының  2015 жылғы 30 қазандағы №11 өкімімен бекітілген

Үш тілде білім беруді ілгерілету жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау

мақсатында əзірленген билбордтар мен плакаттардың нобайлары:

1) PSD_sloi.rar–ссылка https://dropmefiles.comloJwg

2) TIFF_skleen_SMYK.rar-ссылка https://dropmefiles.com/P3sw2

3) JEPG.rar-ссылка https://dropmefiles.com/nNzJt

4) maket_baner_3til_PRINT.pdf-ссылка

https://dropmefiles.com/8yVNp

сілтемелерінде орналастырылғандығын хабарлайды (сілтемелер 4

мамырға дейін жарамды).

Тапсырманы толық орындау мақсатында билбордтар мен плакаттарды

барлық білім беру ұйымдарында (балабақша, мектеп, колледж, ЖОО

жəне т.б.) орналастыру қажет.

Осы ретте білім ұйымдарының саны мен онда орналастырылған

билбордтар мен плакаттардың жалпы саны туралы ақпаратты 1

мамырдан кешіктірмей хабарлаулаыңыз қажет (тек қана электрондық

вариант –

aigul.baimagambetova@mail.ru

).

№  Білім ұйымдары

Жалпы

саны


Ілінген

билбордтар

саны

Ілінген


плакаттар

саны


1. Балабақша

2. Мектеп

Баймағамбетова А.А.

ж.т.22-18-58, ұ.т.8701490024528.04.2016. ШҰҒЫЛ!

Мектеп басшыларына!

Білім басқармасы Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт

министрлігінің 21.04.2016. жылғы №13-03-31/10655//11-22 хатына сəйкес

Мемлекеттік хатшының  2015 жылғы 30 қазандағы №11 өкімімен бекітілген

Үш тілде білім беруді ілгерілету жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау

мақсатында əзірленген билбордтар мен плакаттардың нобайлары:

1) PSD_sloi.rar–ссылка https://dropmefiles.comloJwg

2) TIFF_skleen_SMYK.rar-ссылка https://dropmefiles.com/P3sw2

3) JEPG.rar-ссылка https://dropmefiles.com/nNzJt

4) maket_baner_3til_PRINT.pdf-ссылка

https://dropmefiles.com/8yVNp

сілтемелерінде орналастырылғандығын хабарлайды (сілтемелер 4

мамырға дейін жарамды).

Тапсырманы толық орындау мақсатында билбордтар мен плакаттарды

барлық білім беру ұйымдарында (балабақша, мектеп, колледж, ЖОО

жəне т.б.) орналастыру қажет.

Осы ретте білім ұйымдарының саны мен онда орналастырылған

билбордтар мен плакаттардың жалпы саны туралы ақпаратты 1

мамырдан кешіктірмей хабарлаулаыңыз қажет (тек қана электрондық

вариант –

aigul.baimagambetova@mail.ru

).

№  Білім ұйымдары

Жалпы

саны


Ілінген

билбордтар

саны

Ілінген


плакаттар

саны


1. Балабақша

2. Мектеп

Баймағамбетова А.А.

ж.т.22-18-58, ұ.т.87014900245Для учителей истории!

Уважаемые коллеги!

Городской научно-методический центр отправляет

вам экзаменационные материалы. На заседании МО

можете рассмотреть и дополнить  экзаменационные

материалы (включить вопросы о 150-летии

А.Букейханова, 550- летие казахского ханства, 100-

летие восстания Исатая Тайманова и др.,).

Рассмотрение и утверждение экзаменационного

материала обязательно  должно внесено а протокол.

Высылаемые материалы

разработаны учителя истории города в прошлом

учебном году.

Баймагамбетова А.А.


История Казахстана, 9 класс

 Билет № 1

1. Казахстан в период палеолита. Периодизация. Первобытные люди на территории

Казахстана.

2. Казахстан в первое послевоенное десятилетие. Социально-экономическое и

политическое развитие.

3. Что такое приватизация?

Билет № 2

1. Саки, территория их расселения, хозяйство, общественное устройство и культура.

2. Национально-освободительное движение под предводительством Кенесары Касым-

улы.

3. Что такое тоталитаризм?Билет № 3

1. Андроновская культура на территории Казахстана.

2. Восстание казахов под руководством Сырыма Дат-улы.

3. Что такое антигитлеровская коалиция?

Билет № 4

1. Казахстан в период завоевательных походов Чингисхана.

2. Восстание 1836-1838 гг. в Букеевской Орде.

3. Что такое суверенитет?

Билет № 5

1. Государственные объединения 6 – начала 13 веков на территории Казахстана.

2. Культура Казахстана 15-18 веков.

3. Что такое конституция?

Билет № 6

1. Государственные образования Чингизидов на территории Казахстана: Ак Орда,

Могулистан, Ногайская орда.

2. Национально-освободительное движение 1916 года

3. Что такое ГУЛАГ?

Билет № 7

1. Образование Казахского ханства. Первые казахские ханы.

2. Социально-экономическое Казахстана в предвоенные годы.

3. Что такое целина?

Билет № 8

1. Казахское ханство в 16-начале 18 веков. «Жеты Жаргы»

2. Образование Казахской АССР. Объединение казахских земель в составе КазССР

3. Что такое перестройка?

Билет № 9

1. Освободительная борьба казахского народа против джунгарского нашествия

2. Казахстанцы в решающих сражениях Великой Отечественной войны

3. Что такое репрессии?

Билет № 10

1. Присоединение Казахстана к России: причины, этапы, последствия


2. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка экономики Казахстана на

военный лад

3. Что такое национализм?

Билет № 11

1. Выдающиеся казахские просветители Шокан Уалиханов,  Абай Кунанбаев,

Ыбырай Алтынсарин

2. Социально-экономическое и политическое развитие Казахстана в 1953-1964 гг.

События в Темиртау.

3. Что такое жуз?

Билет 12


1. Ликвидация ханской власти в Казахстане

2. Казахстан – арсенал фронта

3. Что такое коллективизация?

Билет № 13

1. Реформы 1867-1868 гг. в Казахстане

2. Освоение целинных земель в Казахстане, результаты и последствия.

Демографические процессы в 50-60-е годы в Казахстане

3. Что такое индустриализация?

Билет № 14

1. Социально-политическое развитие Казахстана в конце 19 века

2. Экологические проблемы Казахстана: причины, последствия, пути решения

3. Что такое парламентаризм?

Билет № 15

1. Образование Казахской ССР

2. Декабрьские события 1986 года в Казахстане: повод, причины, результаты и

последствия

3. Что такое гласность?

Билет № 16

1. Казахи в Отечественной войне 1812 года

2. Социально-экономическое развитие Казахстана в 1985-1991гг. события в Новом

Узене, забастовки шахтеров Караганды

3. Что такое централизованное государство?

Билет № 17

1. Ссыльные революционеры в Казахстане

2. На пути к независимости. Политическое развитие Казахстана в 1986-1991 гг.

3. Что такое революция?

Билет № 18

1. Искусство и музыкальная культура Казахстана в 19 веке

2. Социально-экономическое развитие Казахстана 1965-1985 гг.

3. Что такое военный коммунизм?

Билет № 19

1. Казахстан в годы НЭПа

2. Культурное строительство в годы перестройки и независимости


3. Что такое национализация промышленности?

Билет № 20

1. Политическое развитие Казахстана в 1965-1985 гг. Конституция СССР 1977г.,

Конституция КазССР 1978 г. События в Целинограде 1979г.

2. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030», «Казахстан –

2050»


3. Что такое депортация?

Билет № 21

1. Индустриализация в Казахстане

2. Экономическое развитие независимого Казахстана: переход к рыночной

экономике, приватизация, введение национальной валюты

3. Что такое коррупция?

Билет № 22

1. Коллективизация сельского хозяйства

2. Политическое развитие независимого Казахстана

3. Что такое терроризм?

Билет № 23

1. Туркестанская автономия и Алаш Орда. Выдающиеся представители национальной

демократической интеллигенции начала 20 века

2. Внешнеполитические приоритеты и международное положение независимого

Казахстана

3. Что такое гражданская война?

Билет № 24

1. Голод 1931-1933 гг. в Казахстане: причины и последствия

2. Конституция 1995 года

3. Что такое оппозиция?

Билет № 25

1. Казахстан в годы гражданской войны. Политика военного коммунизма

2. Итоги исторического развития Республики Казахстан

3. Что такое автономия?

Билет № 26

1. Деятели русского освободительного движения в Казахстане

2. Культура Казахстана в 20-30-е гг. 20 века

3. Что такое холодная война?История Казахстана, 10 класс

 Билет № 1

1. Казахстан в эпоху палеолита

 2. Уставы 1822-1824 гг.

3. Что такое жуз?

Билет № 2

1. Казахстан в эпоху неолита и мезолита

2.Начало присоединения Казахстана к России

3. Что такое антропогенез?

Билет № 3

1. Энеолит. Ботайская культура

2. Нашествие монголов и этнические изменения

3. Что такое сойургал?

Билет № 4

1.Государство усуней

2. Завершение присоединения Казахстана к России

3. Что такое вакф?

Билет № 5

1.Государство канглов

2.Политика Абылай хана в целях объединения казахских земель

3. Что такое антропология?

Билет № 6

1.Бронзовый век на территории Казахстана. Андроновская культура

2.Административные реформы 60-90-х гг. 19 в.

3. Что такое Мангытский юрт?

Билет № 7

1.Бегазы-дандыбаевская культура

2.Образование Казахского ханства.

3. Что такое звериный стиль?

Билет № 8

1.Древнеперсидские, древнегреческие и китайские письменные источники   по истории древнего

Казахстана

2. Становление и укрепление Казахского ханства

3. Что такое Дешт-и-Кыпчак?

1.

Билет № 91. Государство гуннов. Великое переселение народов

2. Проникновение российского капитала в Казахстан

3. Что такое Мафазат аль-гуз?

Билет № 10

1. Ак Орда

2. Казахское ханство в начале 18 в. Казахско-джунгарские отношения

3.  Что такое «Яса»?

Билет № 11

1. Сакские и сарматские племена

2. Ханство Абулхаира

3. Что такое купчур?


Билет 12

1. Могулистан

2. Традиции и обычаи казахского народа

3. Что такое харадж?

Билет № 13

1. Ногайская Орда

2. Хан Касым и его роль в истории Казахского ханства

3. Что такое тагар?

Билет № 14

1. Политическая и социальная структура казахского ханства

2. Развитие промышленности в начале 20 в.

3. Кто такие даруги и баскаки?

Билет № 15

1. Великий Шелковый путь

2. Духовная культура кочевников

3. Кто такой сюбаши?

Билет № 16

1.

Развитие промышленности в начале ХХ века2. Культура саков

3. Кто такие беклербеки?

Билет № 17

1. Тюркский и Западно-Тюркский каганаты

2. Религии на территории средневекового Казахстана

3. Что такое диван?

Билет № 18

1. Казахское ханство при Хак-Назар хане

2. Материальная  культура кочевников

3. Что такое икта?

Билет № 19

1. Государства тюргешей и карлуков

2. Казахские жузы

3. Что такое петроглифы?

Билет № 20

1. Государства кимаков и кыпчаков

2. Формирование казахского народа

3. Что такое канкаш?

Билет № 21

1. Казахская устная литература в 15-18 вв. Коркыт, Асан Кайгы

2. Правление хана Тауке

3. Что такое тенгрианство?

Билет № 22

1. Исторические труды 15-16 вв.

2. Государства найманов, кереитов, жалаиров

3. Что такое «Авеста»?

Билет № 23


1. Мыслители средневековья

2. Тауекель хан

3. Что такое патриархат?

Билет № 24

1. Государство огузов

2. Есим хан

3. Что такое энеолит?

Билет № 25

1. Формы собственности. Налоги и обязательства

2. Государство карахытаев

3. Что такое микролиты?

Билет № 26

1. Государство Караханидов

2. Положение Казахского ханства в середине 18 в.

3. Что такое ретушь?


История Казахстана, 11 класс

 Билет № 1

1. Казахстан в период палеолита. Периодизация. Первобытные люди на

территории Казахстана.

2. Казахстан в первое послевоенное десятилетие. Социально-экономическое и

политическое развитие.

3. Что такое приватизация?

Билет № 2

1. Саки, территория их расселения, хозяйство, общественное устройство и

культура.

2. Национально-освободительное движение под предводительством Кенесары

Касым-улы.

3. Что такое тоталитаризм?

Билет № 3

1.Андроновская культура на территории Казахстана.

2.Восстание казахов под руководством Сырыма Дат-улы.

            3.Что такое антигитлеровская коалиция?

Билет № 4

1. Казахстан в период завоевательных походов Чингисхана.

2. Восстание 1836-1838 гг. в Букеевской Орде.

3. Что такое суверенитет?

Билет № 5

1. Государственные объединения 6 – начала 13 веков на территории Казахстана.

2. Культура Казахстана 15-18 веков.

                  3.   Что такое «Авеста»?

Билет № 6

1. Государственные образования Чингизидов на территории Казахстана: Ак

Орда, Могулистан, Ногайская орда, ханство Абулхаира

2. Национально-освободительное движение 1916 года

3. Что такое ГУЛАГ?

Билет № 7

1. Образование Казахского ханства. Первые казахские ханы.

2. Социально-экономическое Казахстана в предвоенные годы.

3. Что такое целина?

Билет № 8

1. Казахское ханство в 16-начале 18 веков. «Жеты Жаргы»

2. Образование Казахской АССР. Объединение казахских земель в составе

КазССР


3. Что такое перестройка?

Билет № 9

1. Освободительная борьба казахского народа против джунгарского нашествия

2. Казахстанцы в решающих сражениях Великой Отечественной войны

3. Что такое репрессии?

Билет № 10

1. Присоединение Казахстана к России: причины, этапы, последствия

2. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка экономики Казахстана на

военный лад

3. Что такое национализм?

Билет № 11

1. Выдающиеся казахские просветители Шокан Уалиханов,  Абай Кунанбаев,

Ыбырай Алтынсарин

2. Социально-экономическое и политическое развитие Казахстана в 1953-1964

гг. События в Темиртау.

3. Что такое жуз?

Билет 12


1. Ликвидация ханской власти в Казахстане

2. Казахстан – арсенал фронта

3. Что такое коллективизация?

Билет № 13

1. Реформы 1867-1868 гг. в Казахстане

2. Освоение целинных земель в Казахстане, результаты и последствия.

Демографические процессы в 50-60-е годы в Казахстане

3. Что такое индустриализация?

Билет № 14

1. Социально-политическое развитие Казахстана в конце 19 века

2. Экологические проблемы Казахстана: причины, последствия, пути решения

3. Что такое неолитическая революция?

Билет № 15

1. Образование Казахской ССР

2. Декабрьские события 1986 года в Казахстане: повод, причины, результаты и

последствия

3. Что такое гласность?

Билет № 16

1. Казахи в Отечественной войне 1812 года

2. Социально-экономическое развитие Казахстана в 1985-1991гг. События в

Новом Узене, забастовки шахтеров Караганды

3. Что такое мильк и вакф?Билет № 17

1. Ссыльные революционеры в Казахстане

2. На пути к независимости. Политическое развитие Казахстана в 1986-1991 гг.

3. Что такое революция?

Билет № 18

1. Искусство и музыкальная культура Казахстана в 19 веке

2. Социально-экономическое развитие Казахстана 1965-1985 гг.

3. Что такое военный коммунизм?

Билет № 19

1. Казахстан в годы НЭПа

2. Культурное строительство в годы перестройки и независимости

3. Что такое национализация промышленности?

Билет № 20

1. Политическое развитие Казахстана в 1965-1985 гг. Конституция СССР 1977г.,

Конституция КазССР 1978 г. События в Целинограде 1979г.

2. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030»,

«Казахстан – 2050»

3. Что такое депортация?

Билет № 21

1. Индустриализация в Казахстане

2. Экономическое развитие независимого Казахстана: переход к рыночной

экономике, приватизация, введение национальной валюты

3. Что такое Мафазат аль-гуз

?

Билет № 221. Коллективизация сельского хозяйства

2. Политическое развитие независимого Казахстана

                  3. Что такое Дешт-и-Кыпчак?

Билет № 23

1. Туркестанская автономия и Алаш Орда. Выдающиеся представители

национальной демократической интеллигенции начала 20 века

2. Внешнеполитические приоритеты и международное положение независимого

Казахстана

3. Что такое гражданская война?

Билет № 24

1.Голод 1931-1933 гг. в Казахстане: причины и последствия

2.Конституция 1995 года

                  3.

 Кто такой сюбаши?Билет № 25

1.Казахстан в годы гражданской войны. Политика военного коммунизма

            2.Итоги исторического развития Республики Казахстан

                  3.

 Что такое звериный стиль?

Билет № 26

1. Деятели русского освободительного движения в Казахстане

2. Культура Казахстана в 20-30-е гг. 20 века

3. Что такое холодная война?


Қазақстан тарихынан мемлекеттік емтихан сұрақтары

9- класс

1-Билет


1. Алғашқы адамдардың Қазақстан жерінде пайда болуы. Тас ғасыры

жəне оның кезеңдері.

2. Қазақ хандығының басқару жүйесі.

3. 1930 жылғы Сталиндік казармалық социализм. Ұлт зиялыларының

қудалануы. Сталиндік лагерьлер.

2-Билет


1. Жаңа тас ғасырының (неолит) археологиялық ескерткіштері.

2. Қазақ хандығының əлсіреуі. Тəуке хан тұсындағы қазақ хандығы.

«Жеті Жарғы»

3. Қазақ АКСР-інің Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы болып

қайта құрылуы жəне оның тарихи маңызы.

3-Билет


1. Мыстытас ғасырының (энеолит) археологиялық ескерткіштері.

Еңбек бөлінісінің пайда болуы.

2. Қазақ хандығының Жоңғар, Сібір хандықтарымен жəне Ресеймен

қарым-қатынастары.

3. Ұлы Отан соғысы қарсаңындағы Қазақ КСР-інің экономикасындағы

оң өзгерістер.

4-Билет

1. Қола дəуірі, оның археологиялық ескерткіштері. Андроновмəдениеті.

2. Қазақ халқының Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі.

3. Қазақстан экономикасын соғысқа (1941-1945ж.ж.) бейімдеп қайта

құру.


5-Билет

1. Ерте темір дəуіріндегі Жетісу жəне Оңтүстік Қазақстан

ескерткіштері.

2. Кіші жүздің Ресей империясы құрамына кіруі.

3. Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысының шешуші шайқастарында

ерлікпен соғысуы. Батыр жерлестеріміз.

6-Билет

1. Шығыс Қазақстанның ерте темір дəуірі  кезеңдері жəнеескерткіштері.

2. Абылай хан кезіндегі Қазақ хандығы. Ресей мен Қытай арасындағы

қарым- қатынас.

3. Тылдың майданға көмегі. Қазақстандықтардың майданға жəне азат

етілген аудандарға көмегі.

7-Билет


1. Орталық жəне Солтүстік Қазақстанның ерте темір дəуіріндегі

мəдениеті мен ескерткіштері.

2. С.Датұлы бастаған Кіші жүз қазақтарының көтерілісі. Себептері,

басталуы, барысы, кезеңдері, жеңілу себептері, маңызы.

3. 1920-1945ж.ж. ересектер арасындағы сауатсыздықты жою, кəсіптік

білім беру. Ұлт зиялыларының өсіп шығуы.

8-Билет

1. Сақтар тарихы, шаруашылығы, қоғамдық құрылысы, мəдениеті,өнері.

2. Қазақстандағы хандық биліктің жойылуы. «Сібір қазақтары туралы»

Жарғы.

3. Қазақ кеңестік өнерінің қалыптасуы.9-билет

1. Ғұндар тарихы, қоғамдық қатынасы, əскери жорықтары,

шаруашылығы мен тұрмысы.

2. 1837-1847ж.ж. К.Қасымұлы бастаған көтерілістің басталу себептері

мен барысы, жеңілу себептері мен тарихи маңызы.

3. Тоқырау жылдарындағы экологиялық дағдарыс жəне оның салдары.

10-Билет

1. Үйсіндер, қоғамдық құрылысы, археологиялық ескерткіштері,

шаруашылығы мен тұрмысы, мəдениеті.

2. 1836-1838ж.ж. Бөкей Ордасындағы шаруалар көтерілісі.

3. 1945-1965ж.ж. экономикалық реформалардың сəтсіздікке ұшырауы

жəне оның себептері.

11-билет

1. Қаңлылар, қоғамдық құрылысы, археологиялық ескерткіштері,

шаруашылығы, тұрмысы, мəдениеті.

2. XIX ғ. 50-ж. қазақ шаруаларының азаттық күресі.

3. «Хрущев жылымығы»

12-билет


1. Сарматтар тарихы, ескерткіштері, қоғамдық құрылысы,

шаруашылығы мен тұрмысы, мəдениеті.

2. XIX ғ. басындағы Қазақстанның Қытаймен сауда-экономикалық

байланыстары.3.  1945-1960 ж.ж. ортасындағы Қазақстанның қоғамдық саяси

өмірі.КСРО құрамындағы Қазақстанның жағдайы.

13-билет

1. Түрік жəне Батыс Түрік қағанатының құрылуы, жер аумағы,

шаруашылығы, саяси жағдайы, мəдениеті, ыдырауы.

2. Ұлы жүздің Ресейге қосылуы. Ресей əкімшілігінің күшейуі.

3. Тың жерлерді жаппай игеру. Тыңның алғашқы  нəтижелері,

салдарлары.

14-билет

1. Түркеш жəне Қарлұқ қағанатының құрылуы, жер аумағы,

шаруашылығы, саяси жағдайы, мəдениеті, ыдырауы.

2. Қазақстанның Ресейге қосылуының аяқталуы жəне оның салдары.

3. 1977жылғы КСРО, 1978 жылғы Қазақ КСР Конституциялары. КОКП

жəне Қазақстан Коммунистік партиясы.

15-билет

1. Оғыз мемлекеті жəне Қимақ қағанатының құрылуы, жер аумағы,

шаруашылығы, саяси жағдайы, мəдениеті, ыдырауы.

2. 1867-1868 жылдардағы Қазақстандағы реформалар мазмұны.

3. Тоқырау жылдарының идеологиясы жəне КОКП-ның ұлттық

саясаты. Ұлы державалық шовинизмнің белең алуы. Қазақстанда

жүргізілген ұлт саясатының мəні.

16- билет

1. VI-IX отырықшы жəне жартылай көшпелі мəдениет.

2. 1868-1869 жылдардағы Орал, Торғай облыстарындағы көтерілістер.

3. 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының себептері, басталуы, сипаты,

қорытындысы, көзқарастары.

17- билет

1. Қарахан мемлекетінің құрылуы, жер аумағы, шаруашылығы, саяси

жағдайы, мəдениеті, ыдырауы.

2. 1881 жылғы Петербург келісімі.

3.Социлистік жоспарлы экономикадан бас тарту, нарықтық

қатынастарға бетбұрыс.

18- билет

1. Наймандар, керейлер, жалайырлар.

2. 1886-1891 жылдардағы əкімшілік басқарудағы өзгерістер.

3. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Деклорацияның

қабылдануы.

                                                   19- билет

1. Қарақытайлар мен қыпшақ хандығының қоғамдық құрылысы, саяси

жағдайы, шаруашылығы.

2. Ұйғырлар мен дүнгендерді Жетісуға қоныс аудару.

3.КСРО-ның ыдырауы. Қазақстанда қалыптасқан сяси ахуал.

Бүкілхалықтық президент сайлауы.

20- билет

1. Ұлы Жібек жолының қалыптасуы, тармақтары. Ұлы Жібек жолының

əлеуметтік экономикалық маңызы.

2. Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының басталуы,

себептері мен барысы, жеңілу себептері, тарихи маңызы.

3. Қазақстанның мемлекеттік тəуелсіздігін жариялауы жəне ТМД-ның

құрылуы.


21- билет

1. XIX  ғасырдың II жартысы мен XIII ғасырдың басындағы қолөнер,

сауда, сəулет өнері, ғылым мен білім. Исламның таралуы.

2. Ресейдің 1917 жылдағы Ақпан революциясының Қазақстанға əсері.

1917 жылғы құрылған саяси партиялар мен ағымдар.

3. Жоғарғы Кеңес жəне 1993 жылғы Конституция.

22- билет

1. Монғолдардың Қазақстанның жерін жаулап алуы, зардаптары.

Ұлыстардың құрылуы.

2. Қазақстан Қазан төңкерісі кезінде. Алашорда үкіметінің құрылуы.

3. Қазақстандағы саяси партиялар жəне олардың жетекшілері. Кəсіпқой

парламенттің дүниеге келуі.

23- билет

1. Алтын Орданың құрылуы, күшеюі, қоғамдық құрылысы, əлсіреуі.

2. Қазақстанда Кеңес билігінің орнауы. Кеңестердің алғашқы

шаралары.

3. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы.

24- билет

1. XIII – XV ғасырдың басындағы Ақ Орда, құрылуы, саяси жағдайы,

шаруашылығы.

2. Қазақстан шетелдік интервенция мен азамат соғысы жылдарында

(1918-1920ж.ж.)

3. «Қазақстан 2030», Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан өз

дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты халыққа

Жолдауының бағыттары.


                                    25-билет

1.Моғолстанның құрылуы, ішкі-сыртқы жағдайы.

2.Азамат соғысы жылдарындағы экономикалық саясат.

3.Дүние жүзі қазақтарының Құрылтайы.

                                     26-билет

1. Əмір Темірдің  Алтын Орда мен Моғолстанға жүргізген

басқыншылық жорықтары жəне оның зардаптары.

2. Қазақ автономиясының құрылуы жəне оның тарихи маңызы.

3. Тəуелсіз Қазақстанның білім беру саласындағы реформалары.

                                   27-билет

1. Ақ Орданың , Моғолстанның, Əбілқайыр хандығының, Ноғай

Ордасының мемлекеттік əкімшілік құрылысы.

2. Қазақстандағы индустрияландыру жəне оның ерекшеліктері.

3. Тəуелсіздік жағдайындағы мəдени құрылыс. Ғылым мен көркем

əдебиеттің жағдайы.

                                   28-билет

1. XIV-XV ғ. Қазақстанның экономикалық жағдайы.

2. Ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру.

3. Қазақстан Республикасының дүниежүзілік қауымдастыққа енуі.

                                   29-билет

1. Қазақ халқының қалыптасуы. «Алаш», «Қазақ», «Жүз» атаулары.

2. Жаңа экономикалық саясат, оның табыстары мен қиыншылықтары.

3. Жекешелендіру үрдісі жəне оның əлеуметтік салдарлары.

                                   30- билет

1. Қазақ хандығының құрылуы, оның ішкі-сыртқы жағдайы.

2. Ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыру саясатына шаруалар

қарсылығы.

3. Тəуелсіз Қазақстанның экономикалық дамуы. Нарықтыққатынастардың орнығуы.

Document Outline

  • История Казахстана, 10 класс

Каталог: objwl -> 2016
2016 -> К азакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрл1п Техникалык реттеу жэне метрология комитетш щ а ктебе облысы бойынша департамент
2016 -> Информация о проведении Облумц
2016 -> Зайырлылық ЖƏне дінтану негіздері
2016 -> Мектеп директорларына
2016 -> Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі ақТӨбе қалалық білім бөлімі
2016 -> Ж. Мектеп директорларына!
2016 -> Республика казахстан «управление образования актюби нской области» региональный научно-практически


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет