Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата11.01.2017
өлшемі3.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№174 (626) 

4 қазан

сейсенбі


2011 жыл

Жылдардан жылдарға жалғасып келген Тараздағы 

базарға қатысты дау тағы да ушығатын түрі бар. Жыл ба-

сында облыс әкімі жаңа базарға орын бөліп, бұл іске нүкте 

қойылатынын жеткізген-ді. Бұл шешіммен қаншама мәрте 

ескерту жасалса да, базар басшылары келісімге келер түр 

танытпай тұр. 

ДАТ!

5-б

етте

Досхан ЖОЛЖАҚСЫНОВ:

Ұлттық идеология, 

ұлттық рух дегеніміз – 

тек мінбеден айтылатын 

әдемі сөз емес

ТҮЙТКІЛ


www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

148,19

197,55

4,56

23,25

1,33

10913,38

1308,20

1123,20

101,92

1620,40

Тараз қалалық әкімшілігі бар лық 

бұқаралық ақпарат құрал дары ар-

қы 


лы 4 қазанда «Төлебай» ба-

зарын да археологиялық қазба жұ-

мыстары бас 

талатындығын жан-

жақ ты  ха бар лаған  болатын.  Қазба 

жұ мыста ры  жүргізілетін  ау мақ  750 

ОЙ-КӨКПАР 

Жол полицейлерінің кез келген жол ережесін бұзғандығы үшін жүргізуші куәлігін алып қоюы дұрыс па?

ЖОҚ

– ҚР ІІМ-нің күні кеше күшіне енген 

бұл қаулысы еліміздегі орын алған про-

блеманы шешпейді, қайта керісінше, 

жағ дай ушыға түсе ме деп қор қа мын. 

Неге? Біріншіден, жол полицейлері та-

рапынан болатын сыбайлас жем   қорлық 

асқынады. Өйткені кім бол са да, жүр гі-

зуші куәлігінен айырылып қал маудың 

ама лын қарастырады. Жол по лицейінің 

қо лында кеткен жүргізуші куә лігін қай-

тып алудың бейнетін кез кел ген жан бі-

ле ді. Кімнің болса да, сер гелдеңге са-

лып, тентіретіп қоятын мұн дай жыры 

көп «тәртіпсіз» тәртіпке жо ла  ғысы жоқ. 

Осы тұста айта кетейін, бар  лық дерлік 

жол  ережесін бұзған жағ  дайда жүргізуші 

куә лігін алып қою дың тағы бір кері жа-

ғы, жаңа айт қанымдай, құжатты қай та-

рып алу кезінде Жол полициясы бас қар-

 ма  ларында  орын  алатын  болады.   

3-бетте

Шалатай МЫРЗАХМЕТОВ, 

Парламент депутаты:

Таир НАЗХАНОВ, 

Адвокаттар форумы мен «Бэст» адвокаттық 

кеңсесінің төрағасы:

Заңдық нормалары өзгеріске көп ұшырайтын сала 

– Жол полициясы. Соның барлығы құзырлы орган 

басшылығының «қала көшелерінде қайтсек тәртіп 

орнатамыз, жол ережесін бұзушыларды қалай 

тізгіндейміз?» деген ниеттен екендігі түсінікті. 

Бірақ соның барлығы нәтиже беріп жатыр ма? 

Қайдам... ҚР ІІМ Жол полициясы комитеті тағы 

бір жаңалықтың жаршысы болып отыр. Нақтырақ 

айтсақ, жол күзетіндегі тәртіп сақшыларының 

құзырындағы қандай да бір жол ережесін бұзғаны 

үшін көлік иесінен жүргізуші куәлігін алып қою 

қызметінің аясы кеңеймек, яғни жүргізуші куәлігін 

алып қою тәртібі қатаңдатылмақ. 

Бұл дұрыс па, бұрыс па? 

ИӘ

– Бұл мәселеге қатысты қоғам пікірі 

екіге жарылады. Ол – заңдылық. Әсі-

ресе адам құқын қорғаушылар мұ ны 

қатты сынға алып отыр. Рас, демок р а-

тияға қайшы шығар. Шынымен де, 

егер өркениетті елдердегі заңдық нор-

ма лармен салыстырсақ, әрине, бұл, 

бір жағынан, адам құқын шектегендік. 

Бірақ біздің елдегі ахуал үшін басқа 

амал қалды ма? 

Мен өз басым кешкі алтыдан кейін 

көлік жүргізуге тіпті қорқамын. Өйткені 

жүйткіп айдайтын көген көздер қала 

көшелеріне сол кезде шығады. Артық 

айтты демеңіздер, жүргізушілердің 

50-60 пайызы жол ережесін білмейді. 

Жүргізуші куәлігін қалай, қандай жол-

мен алғаны бір өздеріне аян. Көпшілігі 

сауатсыз. Қарапайым жол ережелері-

нен де мақұрымдар аз емес. 

Қазақстан – мұнайлы ел. Елі -

міздің экономикасының көтері-

луіне септігін тигізіп отырған  — 

осы қара алтынымыз. Оның бір 

жағын құбыр арқылы Қытайға 

жіберсек, екінші жағында Каспий 

теңізімен Иранға, Ресейге және 

Әзірбайжан үстімен Грузия арқылы 

Еуропаға жөнелтіп жатырмыз. 

Алайда отандық мұнай кемелері-

мен қара алтынды шетелге тасы-

малдап жатқандардың басым көбі, 

тіпті 80 пайызы — өз маманда-

рымыз емес, шетелдік азаматтар. 

Неге Каспийдегі кеме компанияла-

рында ұлттық кадрлар жоқ? Сонда 

Қазақстан өз теңізші мамандарын 

дайындауға қауқарсыз ба?

Рас, елімізде теңізші мамандарды дайындайтын 

жоғары оқу орны жоқ емес, бар. Дүрдей Каспий 

мемлекеттік университетінде арнайы Теңіз техно-

логиясы институты ашылған. Алайда ол оқу орнын 

бітірген жас мамандарды Каспийдегі бірде-бір кеме 

компаниясы жұмысқа алмайды. Өйткені олардың 

берген дипломы, сертификаты халықаралық 

дәрежеге сай емес. Оның үстіне, қазақстандық кеме 

компаниялары теңізде 18 айлық өтілі бар маманды 

ғана жұмысқа алады. Ал аталмыш университет 

басшылары өз студенттерін шетелдік компанияларда 

өндірістік тәжірибеден өткізе алмай әлек. Елімізде 

қазір мыңға жуық теңізші бар деп есептейтін болсақ, 

соның тек 17-18 пайызы ғана Қазақстан азаматы 

болып отыр. Оның өзінде теңіз кеме экипаждарын 

басқару саласында (кеме жүргізуші, инженер, 

матрос секілді), жалпы, офицерлік құрамда бірде-

бір қазақ қана емес, қазақстандық та жоқ. 

Сембек ЗӘКЕНОВ, Ш.Есенов атындағы Каспий 

мем лекеттік технологиялар және инжиниринг уни-

вер ситеті Теңіз технологиясы институтының дирек-

торы:

– Өкінішке қарай, біздің берген 

дипломдары мыз халықаралық дәрежеге сай 

емес. Оны мо йын дау керек. Бірақ қол қусырып 

отырған жоқ пыз. Халықаралық теңіз ұйымының 

талапта ры на сәй кестену үшін қолдан келгеннің 

бәрін жа сап отыр мыз. Материалдық-техника-

лық база мызд ы бір тіндеп дамытып, оқыту-

тренажер  ор та лық та рын  ашып  жатырмыз.  Тіпті 

Ресейдің,  Әзір  байжан ның  Теңіз  академиялары-

мен  қарым-қа ты насы мыз ды  нығайтып,  ол 

жаққа  өз  балала ры мызды  жі бе ріп,  олардан 

білікті оқытушыларды бері қа рай шақыртып, 

қоян-қолтық жұмыстар жа сауда мыз. 

Серік ЖҰМАБАЕВ

Чубак қажы ЖАЛИЛОВ, 

Қырғызстан МДБ бас мүфтиі:

– Қырғызстанда бір мүфтиді 

өл 

тірді, үшеуін соққыға жықты. Енді мені қолдайтын шығарсыз-

дар...


(www.24kg.org сайтынан)

...де

дiм-ай, а

у!

3-бет

4-бет

6-бет

Халықтың «несие сауатын» 

көтеретін кез жетті

Сахна жырауы 

алпысқа аяқ басты

Құбыр алмастырамыз 

деп жөнделген жолды 

қайта бұзу әкімдіктің «оң 

қолы» мен «сол қолының» 

не істеп жатқанын 

білмегендігінен емес пе?

А

ЛАШ-АҚПАРА

Т

Алматы қаласы әкімі баспасөз қызметінің хабарлауынша, Ренн қаласында Алматы қаласының 

мәдениет күндері өткен. Осы шара аясында қаланың 

Morpa саябағында Алматы аллеясы ашылды. Аллеяға 

Қазақстаннан апарылған апорт түптері отырғызылды. 

Сондай-ақ Shambres Liberte кешенінде қазақтың 

қолөнер шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылған. 

Әкімдік мамандарының хабарлауынша, бұл көрмені 

Францияның ірі жоғары оқу орындарының студенттері 

асқан қызығушылықпен тамашалады. Көрмеге 

туындысын ұсынған шеберлеріміздің арасында 

«ЮНЕСКО-ның қолданбалы өнер өніміне арналған 

сапа белгісі» халықаралық сыйлығының иегерлері де 

бар. Алматының Ренндегі мәдениет күндері шеңберінде 

Алматы тарихына қатысты фотокөрме де қойылды. 

Шара алматылық өнер тарландарының гала-

концертімен қорытындыланды. Онда Қазақстанның 

еңбек сіңірген әртісі, жезтаңдай әнші Айгүл Қосанова, 

Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера 

және балет театрының солистері Әлфия Кәрімова мен 

Медет Шотабаевтар, «Арнау» балалар ансамблі мен 

«Сазген сазы» фольклорлық-этнографиялық ансамблі 

өнер көрсетті. Айта кетейік, Алматы мен Ренн қаласы 

бауырлас шаһарлар болып есептеледі.

Болатбек МҰХТАРОВ

Алматының алмасы 

француз елінде 

өсетін болды

Францияның Ренн қаласында Алматы ал-

леясы ашылды. Еуропа төріндегі саябаққа 

оңтүстік астанамыздың символы болған апорт 

алмасы отырғызылды. 

Қазақ теңізші бола алмай ма?

Жалғасы 3-бетте 

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

Базаркомға тарихтан гөрі 

табыс қымбат болғаны ма?

Жақсылық САПАРАЛИЕВ, 

қала әкімінің орынбасары: 

– Базар басшылары қарсы 

бол са да, қазба жұмыстары жүр-

гізілетін бо лады. Археология лық 

қазба  жұ мыс тары  кезең-кезеңімен 

жүзеге ас пақ. Апта басында мұнда 

қазу  жұ мыс тарымен  айналысатын 

техни ка лар  жеткізіліп, 

жұмыстарына  кірі се тін  болады. 

Бұл жерде аспанасты мұражайын 

жасақтау жоспарланған. Қаншама 

әкімнің тұсында өршіген өрттей бол-

ған даулы мәселеге Қанат Бо зым баев 

нүкте қойған-ды. Енді қар сы лыққа 

жол жоқ екені даусыз. Та 

раз 


дық 

базар басшыларына тари хи құн ды-

лықтан гөрі теңге түсі ре тін табысы 

ма за бермей тұрған сы ңайлы. 

шар 

шы метрді қамты мақ. Ет са-

татын бөлім орналасқан аумақта 

бү гін де сегіз контейнер орналас-

қан. Ескерту жасалғаннан кейін 

олар ды иелері көшіруі керек бола-

тын. Алайда көш 

пек түгіл, олар 

орын дарынан  жыл жымастан  қай та 

қарсылық көрсе 

туде. Осы орын-

дарда сауда жасай тын дардың ай-

туынша, базар басшы лары «орын-

дарыңнан  тап жыл маң дар»  деп 

қатаң ескерткен кө рінеді. Гүлжан КӨШЕРОВА

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. «Қазпошта» АҚ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

«Алаш айнасына» 

«Алаш айнасына» 

жазылу басталды

жазылу басталды

Индекс 

64259

1 айға

3 айға

6 айға

12 айға

Алматы


506,89

1520,67

3041,34

6082,68

Қала


565,69

1697,07

3394,14

6788,28

Аудан 


(ауыл)

619,24

1857,72

3715,44

7430,88

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№174 (626) 4.10.2011 жыл, сейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

САЯСИ БЮРО

Бай-патшалар кімдер?

Былтырғы жылы 2011 жылы Жер бетіндегі халықтың саны 

7 млрд-қа жетеді деген болжам айтылған еді. Сол болжам 

орын дал ды ма және адамзаттың санағымен кім айналысады? 

Мөлдір СЕРІКБАЕВА, Семей

Жыл сайын саясаткерлердің әлеуеті жайында тізім жасалатын еді. 

Биыл да әлемдегі бай саясаткерлердің рейтингісін жариялау дәстүрі 

жалғасты ма?

Мұрат АХАТ, Алматы

Әлем халқына санақты кім жүргізеді?

ҮКІМЕТ

Бәсекелестердің аузынан инвестицияны 

жырып әкетудің жоспары 

Иә, биылғы рейтинг наурыз 

айын да жарияланған болатын. Әри-

не, одан кейін араб елдерінде біраз 

сая си өзгерістер болып, жағдай бас-

қа ша сипат алған еді. Биліктен кеткен 

Тунис пен Мысыр президенттерінің 

жеке мүліктері тәркіленгені белгілі. 

Дегенмен биылға жарияланған бай 

басшылар туралы тізімдегі үздіктерді 

атап өтейік. Бірінші орында 40 млрд-

тан астам доллармен Сауд Арабия-

сы ның королі Абдалла ибн Әбдел 

Әзиз-әс Сауд тұрса, екінші сатыда 40 

млрд долларға жуық қаржы жиған 

Хосни Мүбарак тұрған. Ал үздік үш 

байдың тізімін 20 млрд АҚШ ва-

лютасымен Бруней сұлтаны Хассанал 

Болкиах қорытындылаған-ды. Тунис 

билігінен шеттетілген Бен Әли 10 

млрд қаржымен, әмірліктер Шейхы 

Халифа бин Заед әл-Нахайяннан 

кейін бесінші орында тұрған еді.

Жер планетасын мекендейтін 

адам зат баласына санақты ха-

лық  ара лық  Population  Reference 

Bu reau зерттеу ұйымы жүргізеді. 

Қазір барлық анықта малық де-

рек терде біздің ғаламшарда 6 

млрд халық тұ ратынын көрсетеді. 

Алайда  Po pu la tion  Reference  Bu-

reau ұйымның ға лымдары қазір-

дің өзінде адам дар дың жалпы 

саны 6,8 млрд-қа жуық деген 

мә 

лі 


метті тілге тиек етіп отыр. 

Олар дың  былтырғы  зерт теу ле-

ріне сү йен сек, биылғы жылы Жер 

халқы 7 млрд-қа же тетін көрінеді. 

Бол жам дары  орын далды  ма, 

жоқ па – оны жыл соңына қарай 

біле тін боламыз. Аталған ұйым 

өкіл де рінің  айтуын ша,  де мог ра-

фия лық өсімі жағынан Үндістан 

Қы 


тайды басып озып, 2050 

жылы үн ділер дің саны 1,7 млрд-

тық көрсеткішке жететін көрі-

неді.


Министрдің айтуынша, өткен жылы 

елімізге 5 мыңға жуық шетелдік инвестор 

келген екен. Ал осы жылы 8 айдың ішінде 

10 мың инвестор бас сұққан көрінеді. Осы-

ның өзі инвестициялық қызығушылықтың 

артқандығын айғақтайды. 

Инвесторларды ақпаратпен қамтама-

сыз ету үшін елімізде арнайы инвести ция-

лық веб-сайт ашылғанын білеміз. Он екі 

тілде мәлімет ұсынатын мұндай сайт Фран-

ция да ғана бар. Олардың сайттары да 12 

тіл де жүргізіледі екен. Веб-сайттан бизнес 

жүр гізу ақпараттарынан бастап, әр аймақ-

тағы коммуналдық қызметтердің төлеміне 

дейін мәлімет ала аласыз. 

Қысқасы, инвестиция тарту үшін еліміз-

де қажетті жағдайдың бәрі жасалуда. Осы 

жы лы инвестициялық заңнамаларымызды 

же тілдіру мақсатында жеңілдіктер пакетін 

қа растыратын және арнайы экономикалық 

ай мақтарға қатысушылар үшін рұқсат беру 

про 


цедураларын оңтайландыратын ар-

найы экономикалық аймақ туралы жаңа 

заң да қабылдадық. 

Бұған дейін де еліміздегі бизнес кли-

маттың жаман болмағанын статистикалық 

мәліметтер көрсете алады. Әсет Өрентай-

ұлының айтуынша, 2007-2009 жылдарда-

ғы қаржылық дағдарыс кезінде шетелдік 

инвесторлардың тартылу ағымы екі есеге 

қысқарғанда, Қазақстан инвестиция 

тартудан рекордтық көрсеткіштерге қол 

жеткізген. Алдағы жыл да жайлы болайын 

деп тұрған жоқ секілді. «Сарапшылардың 

болжауынша, 2012 жылы әлемдік эконо-

ми ка тіптен нашарлай түспек. Сондықтан 

да бізге бар күш-жігерімізді салып, алған 

екпінімізді ұстап тұру керек», – дейді Әсет 

Исекешев. 

Тықыр таянғанын сезді ме, ТМД елдерін 

былай қойғанда, Еуропа елдері де агрес-

сиялық инвестициялық саясат жүргізе бас-

тады. Сондықтан да вице-премьер елімізге 

шетел дік инвесторларды белсенді түрде 

тар ту және солар үшін өзге мемлекеттермен 

бәсекелесе білу қажеттігін ескертті. Осы 

үшін де инвестиция тартудың ұлттық жо с-

пары қабылданып жатыр. 

Ұлттық жоспар төрт негізгі бөлімнен 

тұра ды. Соның бірі – бәсекелестеріміздің 

ин весторларға көрсететін қолдау шара ла-

рын жіті зерттеп, инвестициялық заңна ма-

ны жетілдіру барысында арнайы режим 

де генді енгізу, яғни негізгі бәсекелес тері-

міздің өздеріне жиі тартатын инвесторларға 

қосымша қолдау шара ларын қарастыру. 

Бұл режим стратегиялық инвестициялық 

жобаларға қолданылатын болады. 

Екінші бөлім – виза мәселесі. Сыртқы 

істер министрлігі 2012 жылдың жазғы 

кезеңіне Экономикалық ынтымақтастық 

және даму ұйымы елдері (13 мемлекет) 

үшін визасыз кіру режимін енгізбек. 

Алайда Әсет Исекешев жазға дейін уақыт 

жоғалтпай, келесі жылдың басынан бастап 

енгізуді ұсынып отыр. Бұл – инвесторлардың 

елге еш қиындықсыз кіріп-шығуы үшін 

қажетті шара. Министрдің айтуынша, 

бастапқыда 20 инвестор-ел үшін визасыз 

кіру режимін енгізу туралы ұсыныс болған 

екен. Алайда бұл елдердің арасында 

миграциялық және экстремистік қаупі бар 

елдер де болған. Сол себепті Сыртқы істер 

министрлігі қысқартуға мәжбүр болған 

екен. 


Үшінші бөлім – инвесторларға қонақ-

жайлық танытып, құшақ жая қарсы алу. 

Яғни бұл мәселе әсіресе кеденшілерге, ше-

карашыларға қатысты болмақ. Инвес тор-

лардың елімізге инвестиция салуына олар-

ды алғаш қарсы алғандағы қарым-қатынас 

үлкен рөл ойнайтыны белгілі. Министр 

біздегі қызметкерлердің қызметтік этиканы 

сақтамай, инвесторлармен дөрекі қарым-

қа тынас жасайтынын айтты. Көбінің ағыл-

шын тілін білмеуі де кедергілер жасайтынын 

жеткізді. Сондықтан да әуежайлардағы 

кеден және шекара қызметкерлерінің 

ағыл шын тілін білуі шарт. Осы проблеманы 

жү йелі түрде шешу үшін министр қызмет-

кер лерге ағылшын тілін үйрету бағдарла-

масын жүргізуді ұсынып отыр. «Инвестор-

лар үшін тағы бір проблема – физикалық-

географиялық нысандардың ағылшынша 

жазылмауы. Осыған байланысты Астана 

мен Алматы және өзге де облыс орталық-

тарын да ондай белгілер мен атаулардың 

ағыл 

шын тілінде және латын қарпінде жазылуын ұсынамыз», – дейді Әсет Исе-

кешев. 


Төртінші мәселе – инвестиция тартуға 

қатысы бар адамдардың бәрін инвестор-

лар 

мен жұмыс істеуге тарту. Бұл арада елші ліктің қызметі өте маңызды. Алайда 

біз дің елшілердің барлығы бірдей белсен-

ділік таныта алмай жатыр. Сондықтан да 

Әсет Өрентайұлы Қазақстанның шетел дер-

дегі, соның ішінде инвестициялық әлеуетті 

ел 


дердегі дипломатиялық өкілдіктердің 

ішінен нақ осы қызметпен айналысуға бір 

қызметкерді қою керек деп есептейді. 

«Жұмыс тиімді жүру үшін ол қызметкердің 

лауазымы елші кеңесшісінің дәрежесімен 

бірдей болуы керек деп санаймыз», – 

дейді ол. Міне, ұлттық жоспар осы төрт 

бағытты қолға алып отыр. СТУДЕНТТЕРДІ БАСПАНАМЕН 

ЖАРЫЛҚАЙТЫН БОЛДЫҚ

Үкімет отырысында білім және ғылым 

министрі Бақытжан Жұмағұлов ҚР кейбір 

заңнамалық актілеріне жастар саясаты мә-

селелері бойынша өзгерістер мен толық-

ты рулар енгізу туралы заң жобасын таныс-

тыр ды. Заң жобасының мақсаты – жастар-

дың әлеуметтік-экономикалық дамуына 

көмектесу және олардың мемлекет пен 

қоғам өміріне белсене қатысуына жағдай 

жасау. Министрдің айтуынша, заң жобасы-

ның міндеті – нормативтік құқықтық база-

ны жетілдіру, мемлекеттік органдардың 

жа уап кершілігін арттыру. Сонымен қатар 

студент 

терді баспанамен қамтамасыз 

етуге, қоғамдық көліктерде жүруге жеңіл-

дік тер жасау және жастардың ресурстық 

ор талықтарын құру да жобаның міндетіне 

кіріп отыр. 

Баспанамен қамтамасыз ету демекші, 

Бақытжан Жұмағұловтың айтуынша, ми-

нистр лік келесі жылдан бастап студенттер 

қалашығын салуды бастамақ. Министрдің 

сөзіне сенсек, Астанада – 10 мың орындық, 

ал Алматыда 20 мың орындық үй салы на-

ды. «Бес жылдың ішінде студенттерді 100 

пайыз баспанамен қамтамасыз ету мүмкін 

болмас. Ең құрығанда 70-80 пайызын 

қамтамасыз етсек те, әлем бойынша өте 

жақсы көрсеткіш болатын еді. Қазір 30-35 

пайызы ғана баспанамен (жатақханамен) 

қамтамасыз етілген», – дейді министр. 

Ал жолақы мәселесіне келер болсақ, 

министр барлық аймақ бойынша студент-

терге 50 пайыз көлемінде жеңілдік көрсету 

жайында мәселе қарастырылып жатқанын 

айтты. 


ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ КҮНІ 

ЖЕЛТОҚСАННЫҢ 9-Ы БОЛМАҚ

Индустрия және жаңа технологиялар 

вице-министрі Альберт Раудың мәлім де-

уінше, еліміз желтоқсанның 9-ы күні Ин-

дустриял андыру күнін атап өтпек. Аталмыш 

шара «Сарыарқа» республикалық ве-

лотрек те өтпек. Сондықтан да Альберт Рау 

туризм және спорт министрінен велотректі 

20 күнге қайтарымсыз жалға беруді сұрап 

отыр. Вице-министрдің айтуынша, тікелей 

эфирде телекөпір болмақ. Қазіргі уақытта 

телекөпірде тұсауы кесілетін жобалардың 

тізімі құрылған. Бұл шарада президенттік 

«Алтын сапа» және «Парыз» сыйлықтары 

та быс  етіледі.

Бұдан кейін қабылдауда болған Бәсеке-

лестікті қорғау агенттігінің төрағасы Мәжит 

Есенбаев Мемлекет басшысын агенттіктің 

кәсіпкерлік пен инвестициялық белсенді-

лікті қамтамасыз ету, әкімшілік кедергілерді 

төмендету, шағын және орта бизнесті 

дамыту үшін монополияға қарсы заңнама-

ны жетілдіру жөніндегі қызметі туралы 

хабардар етті. Парламентке мемлекеттің 

экономикаға араласуын барынша қыс-

қартатын, ұлттық заңнаманың үйлесімді-

лігін қамтамасыз ететін және монополияға 

қар 


сы реттеудің тиімділігін арттыратын 

мем лекеттік монополия мәселелері бойын-

ша заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу 

туралы заң жобасы енгізілді. Сондай-ақ 

Ел басының қабылдауында болған ҚР Пар-

ламент Мәжілісінің депутаты Кенжеғали 

Са ға диев  Мемлекет  басшысына  заңнама-

лық қызмет туралы хабарлады.

Ресми өкілдің айтуынша, халықаралық 

шара негізгі екі бөлімнен тұрады. Оның 

алғашқысында Астанада халықаралық са-

рап шылардың, беделді әм белгілі саясат-

кер лердің басқосуымен ірі конференция 

ұйымдастырылса, алқалы жиынның жалға-

сы Семейде делегаттардың, сондай-ақ қа-

лың жұртшылықтың қатысуымен полигонға 

сапар ды қамтитын форумға ұласпақ. «Ха-

лықаралық шараның алғашқы күні Тәуел-

сіздік сарайында өтетін басқосу аясында 

Ядролық сынықтарға жаппай тыйым салу 

жөніндегі шарттың шапшаң түрде күшіне 

енуіне қатысты жаһандық әрекеттерге 

қосымша серпін беру, ядролық қару мен 

басқа да жарылғыш құралдарға арналған 

ыдырағыш материалдар өндірісіне тыйым 

салу жөніндегі шартты әзірлеу, сондай-ақ 

ядролық қарудан бос аймақтар қағидала-

рын тиімді енгізу мәселелері талқыға 

түсетін болады. Бұл ретте әлемге беделді 

сарапшылардың қатысуымен Ядросыз 

әлемнің жалпы декларациясын қабылдау 

туралы ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 

бас тамасына ұсыныстар да әзірленбекші. 

Ал конференция қорытындысына орай – 

«Ядро сыз әлем үшін» атты Астана дек ла-

рациясын қабылдау жоспарланып отыр», 

– дейді А.Әбдірахманов. 

Ресми өкілдің сөзіне қарағанда, Семей-

де өткізілетін іс-шаралар шеңберінде Кур-

чатов тағы Ұлттық ядролық орталық нысан-

дарына бару және Қазақстан жеріндегі 

ядролық сынақтардың құрбандарына 

жаңар тылған мемориалды тақта ашу сал-

танаты да өткізілетіні жоспарланған. Бұл 

рет те халықаралық форумды өткізу Қазақ-

станда және жаһандық қарусыздану мен 

таратпау әрекетіне зор үлес қосқан әріптес 

мемлекеттерде осы үдерістің бастама-

шылары, сонымен қатар бүгінгі күні де 

аталған мақсатқа жету үшін аянбай жұмыс 

жасап жатқандарға құрмет көрсету болып 

саналмақ. 

Форумға қатысу үшін бірқатар халық-

аралық ұйымдардың басшылары, ядролық 

қарусыздану саласындағы жетекші рөл 

атқаратын мемлекеттердің сыртқы саяси 

ведомстволарының лауазымды тұлғалары, 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ядро-

лық қарусыздануды жүзеге асыруға қатыс-

қан ардагер саясаткерлер шақырылып 

отыр. Бұдан бөлек, ауқымды шараға әлем-

нің жетекші мемлекеттерінің үкіметтері мен 

пар ламенттерінің, ғалымдар мен сарапшы-

лар қауымдастығының, жаппай қырып 

жоя тын қаруды таратпау мен қарусыздану 

сала сындағы беделді халықаралық ұйым-

дардың өкілдері де қатысатын болады.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет