Республиканский журнал «Достық-Дружба»жүктеу 8.23 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата28.12.2016
өлшемі8.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

29

№5

 / 2013Тәңірберген Қасымақынұлы мен Алматы облыстық Қазақстан халқы 

Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі ғабит Тұрсынбайдың 

ойларын тыңдап, келешекке қадам басу жолдарында ағаларының 

парасатты пікірлерінен сабақ алды. Ана тіліміздің айбынын асыруда өз 

біліктіліктерін таныта алатындарына көз жеткізді. 

Жетісулықтар бүгінгі таңда қандай этникалық топқа жататындығына 

қарамастан, қазақ тілі мен мәдениетіне оның мемлекеттік қызметінің 

сақталуы мен нығаюының маңыздылығына көңіл бөлуде.  

Сондай-ақ соңғы жылдары қазақ мектептері мен қазақ бала бақшаларының 

саны артты. Азаматтардың қазақ тілін игеру деңгейіне қарай мемлекеттік 

тілді кезең-кезеңімен енгізу біртіндеп жүзеге асырылуда. Қоғамда, әсіресе, 

мемлекеттік қолдау мүмкіндігі жоғары салаларда қазақ тілінің қолданыс 

аясы едәуір кеңейіп келе жатыр деп айтуға толық негіз бар.

Өңірдегі мемлекеттік тілді халық арасында кең көлемде насихаттау 

шаралары бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да жүргізіледі. БАҚ-тың 

шығармашылық әлеуеті арқылы қоғамда мемлекеттік тілді қолдануды 

насихаттау мақсатындағы айдарлар, балалар мен жастарға арналған 

танымдық сипаттағы жобалар, телебағдарламалар ұйымдастыру жұмысы 

атқарылуда.

«Жетісу» телеарнасында берілетін «Асыл сөз», «Замана», «Ой түбінде 

жатқан сөз», «Өнегелі өмір», «Сырсандық» бағдарламалары мемлекеттік 

тілде жүргізіліп, тілімізді дамытуға үлес қосуда. 

 Мемлекеттік тіл – ұлттық болмысымыз бен руханиятымыздың, 

тәуелсіздігіміздің басты тірегі. 

Елбасымыз «Тіл мәртебесі ұлттың ұлылығын, халықтың тарихтағы 

орнын белгілейді. Сондықтан әр жас мемлекет тілінің тәуелсіздігін күн 

тәртібіне қояды» деген болатын. 

30

Бір ел – Бір тағдыр 

· 

СаясатЕліміз егемендік алғалы ана тіліміз мемлекеттік мәртебеге 

ие болып, қолданыс өрісі кеңейді. Белгілі бір тілдің мемлекеттік 

мәртебеге ие болуы оңай бола қалатын іс емес. Себебі ол тіл сол 

мемлекеттің иесі болып отырған халықтың мүддесінен шығып, барлық 

саладағы мұқтаждықты өтей алатын дәрежеде болуы шарт. Яғни, ол 

өнер, әдебиет, мәдениет, баспасөз, радио, теледидар, дипломатиялық 

қарым-қатынас, ғылым, өндіріс, ресми ісқағаздар, т.б. салаларға 

дейін қызмет ететін қоғамның қажетті құралына айналуы керек. 

Тілдерді дамыту – еліміздегі мемлекеттік саясаттың аса маңызды 

бағыттарының бірі. 

«Ана тілі – халық болып жасалғаннан бері жан дүниесінің айнасы, 

өсіп-өніп, түрлене беретін мәңгі құламайтын бәйтерегі» деп Жүсіпбек 

Аймауытов айтқандай, туған тілімізді құрметтеуде, оның салтанат құруы 

жолындағы Достық үйінің алар орны ерекше. 

Тіл тағдыры – ел тағдыры. Мемлекеттік тілдің мәртебесіне 

лайық дәрежедегі меңгеру деңгейін кеңейту, функционалдық 

маңызын көтеруде Достық үйінде береке мен бірлікті ту еткен 

этномәдени орталықтардың орны ерекше.

Тіл, білім мәселелері, оның ішінде мемлекеттік тіл – қазақ тілінің 

мәртебесін көтеру жөнінде айтылған пікірлер тәуелсіздік алғаннан бері 

жан-жақты көтерілді. Оның себебі неде? Тіл – мемлекеттің символы. Тіл –  

біздің түп-тамырымыз, оны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуші, ғасырлар бойы 

сақтаушы. Тіл сақталса, ұлт бар. 

31

№5

 / 2013МЕСТО ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ

Дом дружбы не просто Дом, а символ. именно здесь 

зарождаются красивые идеи, претворяются в жизнь мечты 

наших детей, планы взрослых. всем этнокультурным 

центрам в Доме дружбы предоставлены офисы, работают 

конференц и актовый залы, студия звукозаписи, три 

хореографических зала, мультимедийный кабинет, центр 

изучения языков, кафе. 32

Одна страна – Одна судьба 

· 

ПолитикаО

дной из задач, поставленных Президентом страны на ХХ сессии 

АНК, было обеспечить вовлечение молодежи на всех уровнях 

в мероприятия Ассамблеи по формированию общественного 

согласия. 

В Алматинской области с 2002 года работает Ассоциация молодежи 

«Бірлік», объединяющая активистов молодежного крыла этнокультурных 

объединений, студенческая Ассамблея ЖГУ им.И.Жансугурова и этноклуб 

Политехнического колледжа «Шежіре отауы».

В настоящее время в Доме дружбы работают в составе 5 

танцевальных ансамблей («Өрнек», «Назугум», «Ювель», «Вайнах», 

«Полония») 114 человек и один оркестр народных инструментов 

«Достық», при центре казахской культуры и обычаев действует культурно-

образовательный центр «Көркем-ай». В данном центре занятия ведут 

народная артистка Казахстана Алмахан Кенжебекова, исполнившая роль 

в фильме «Көшпенділер», заслуженный деятель культуры Казахстана 

Серикжамал Нусупова и другие. Недавно воспитанники культурно-

образовательного центра, приняв участие в международном конкурсе 

«Кинотаврик», вернулись с 44 медалями, из которых 19 золотых, 2 

серебряных, 23 бронзовых. 

При областной Ассамблее народа Казахстана действует совет 

старейшин «Ұлағат». Большой вклад в сохранение межэтнического 

согласия и духовно-культурных ценностей вносят почетные ветераны, 

стоявшие у истоков создания разных этнокультурных центров, активисты 

– аксакалы Гаитова Светлана, Козыбаев Бекасыл, Ли Борис, Белявская 

Деонизия, Лю Лидия и многие другие.

Ветераны совместно с этнокультурными центрами ежегодно проводят 

вечера встреч поколений, чествование ветеранов в День Победы, День 

пожилого человека. Наши «ұлағатовцы» ведут активную работу по 

социальной защите ветеранов, пропаганде здорового образа жизни, 

участвуют в лектории правового всеобуча и истории родного края «Жер 

жаннаты – Жетісу», организованного областным советом ветеранов. При 

обществе немцев «Видергебурт» действует воскресный «Сеньорин клуб». 

В Доме дружбы работает научно-экспертная группа областной 

Ассамблеи, которую возглавляет член Ассамблеи, ректор Жетысуского 

государственного университета им.И.Жансугурова, профессор, доктор 

юридических наук А.Бектурганов. 

Курсы изучения государственного языка, организованные при Доме 

дружбы, за 2009-2013 годы закончили 126 представителей различных 

этносов.


Но потребность в изучении языка большая, при центре «Изучение 

языков» в Доме дружбы созданы все условия для обучения. Имеются 

компьтеры, интерактивные доски, электронные учебники. В данном 

центре, кроме обучения государственному языку, работают курсы для 

изучения родного языка других этносов. Например, члены китайского, 

немецкого, корейского этнокультурных объединений обучаются своему 

родному языку, приобретены электронные учебники. 

Дом дружбы Алматинской области стал центром социальных 

инициатив. Только в текущем году в Доме дружбы были подписаны 

2 меморандума о сотрудничестве в области сельского хозяйства 

(выращивание озимого лука) с представителями южно-корейской 

компании «Агро Джин» и об оказании бесплатных медицинских услуг по 

обследованию и диагностике заболеваний опорно-двигательной системы 

с клиникой «Ансей» (Сеул). 

Большую работу Дом дружбы организовал по разъяснению 

программы «Народное ІРО». 

Жанат САДЕКОВ,

директор Дома Дружбы33

№5

 / 2013При Ассамблее работает Клуб ведущих журналистов, который 

возглавляет член Союза журналистов РК, заместитель главного 

редактора областной общественно-политической газеты «Огни Алатау» 

А.Идигов.

Ежегодно при методической помощи секретариата областной 

Ассамблеи и сотрудников Дома дружбы в области проводится более 

200 крупных мероприятий различного формата и направленности, 

среди них 5-6 республиканского и международного уровня. 

Проводятся детские праздники и молодежные акции с участием 

представителей молодежи этнокультурных центров, семинары по 

обмену опытом работы, летом работают молодежные языковые и 

экологические лагеря.

В Алматинской области сохраняется гражданское и политическое 

единство, подкрепленное общими духовными ценностями, 

межэтнический диалог становится все более конструктивным. Это 

главное наше завоевание, которое обеспечивает мир между людьми, 

взаимопонимание и согласие. 

В основу деятельности Дома дружбы положена 

гуманистическая идея возрождения и развития языков 

и самобытной культуры народа Жетысу, сохранение 

межэтнического согласия, укрепление дружбы, воспитание 

казахстанского патриотизма.  35

№5

 / 2013ЛюБИМЫХ ОКОН  

НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

пять лет – совсем 

небольшой срок, но у 

областной Ассамблеи 

есть хороший 

повод оглянуться 

на пройденный 

путь, подвести 

итоги большой и 

плодотворной работы, 

наметить новые цели и 

задачи по укреплению 

межэтнического 

согласия и 

стабильности в регионе.

КАК ЭТО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

Сейчас, оглядываясь назад, хочется вспомнить, как все начиналось... 

В 2007 году секретариат областной Ассамблеи вышел с предложением 

к тогдашнему акиму области Серику Абикеновичу Умбетову с просьбой 

построить Дом дружбы, специализированный для Ассамблеи. Серик 

Абикенович всецело поддержал эту идею, и, кстати, до сих пор, уже 

работая в Парламенте РК, продолжает интересоваться нашими делами.

Надо сказать, что тогда в составе секретариата областной Ассамблеи 

мы работали лишь вдвоем: заведующий секретариатом Габит 

Турсынбаевич и я, главный специалист, Сауле Сурабалдинова.

Мне выпала честь находиться в центре событий с самого начала.

Вместе с архитектором Нуркеном Бельдибаевым, автором проекта 

Дома дружбы, мы обсуждали, какие помещения нам будут необходимы: 

офисы этнокультурных центров, кабинеты администрации, конференц и 

актовый залы, студия звукозаписи, кафе и т.д.

Практически каждый день я приезжала на берег Каратала, на 

строительную площадку будущего Дома дружбы.

Мне посчастливилось познакомиться с замечательными 

людьми, специалистами своего дела, такими, как Баткалов 

Мухтар Баткалович, Шацкая Людмила Григорьевна,  Кравченко 

Алексей Георгиевич, Татарчук Борис Борисович и многими 

другими. 

Первый заместитель акима Алматинской области Баталов 

Амандык Габбасович лично курировал строительство Дома 

дружбы. 

Любое строительство – это, как известно, высокая напряженность 

и огромная ответственность. Тем более, что существовавшие до нас 

Дома дружбы находились в приспособленных зданиях: бывших Домах 

культуры или кинотетрах. Наш Дом дружбы впервые в республике 

строился по уникальному проекту именно для Ассамблеи народа 

Казахстана. 

Благодаря непосредственному участию, поддержке и отеческой 

заботе Амандыка Габбасовича мы получили в пользование именно такой 

Дом дружбы, о котором мечтали: многофункциональный, с прекрасными 

актовым, конференц, хореографическими залами, полностью 

оборудованный современной техникой, мебелью, музыкальной и 

сценической аппаратурой. 

Большую помощь оказал наш куратор, заместитель акима области 

Муканов Серик Меирханович. Сколько дельных советов было дано 

Сериком Меирхановичем! С ним мы обсуждали эскизы оформления 

Дома дружбы, сценарий его торжественного открытия.

Еще продолжались строительные работы, а секретариатом Ассамблеи 

уже подбирался штат сотрудников Дома дружбы.  

 Сауле СУРАБАЛДИНОВА,

 главный специалист 

секретариата  Ассамблеи 

народа Казахстана 

Алматинской области36

Одна страна – Одна судьба 

· 

ПолитикаМы с Габитом Турсынбаевичем искали людей компетентных, 

ответственных и неравнодушных. Сфера межэтнических отношений –  

материя тонкая: здесь невозможно работать непорядочным и 

бездушным людям.

Нам очень импонировала директор Дома культуры в селе Өтенай 

Ибрагимова Рахиля Абдулвахитовна. Энергичная, креативная, 

«фонтанирующая» массой самых различных идей и проектов – она была 

первой, кого мы пригласили на работу в Дом дружбы.

Рахиля Абдулвахитовна сама потом вспоминала, что проезжая мимо 

строящегося Дома дружбы, мечтала работать в таком красивом здании.

Встал вопрос о подготовке учредительных документов. Устав будущего 

Дома дружбы в форме ГККП, постановление акимата были подготовлены 

секретариатом Ассамблеи. Но необходимо было утвердить штатное 

расписание сотрудников Дома дружбы, план финансирования на 

будущий год. 

 В молодежном центре «Жетысу жастары» главным бухгалтером 

работала Абельпеисова Сауле Сагындыковна. Работа недавно созданного 

центра (в 2006 году) была достаточно активной и многогранной. Сауле 

Сагындыковну мы убедили, что негоже состоявшемуся специалисту 

работать узко, только с молодежью, нужно расширять горизонты своей 

деятельности.

С.Абельпеисова взяла на себя финансовые вопросы, работала с 

управлением культуры и внутренней политики по определению места 

Дома дружбы в бюджетной классификации.37

№5

 / 2013Администратором Дома дружбы было назначено областное 

управление культуры, которым руководит Есдаулетов Рахмет Разбекович, 

отдающий всю душу любимому делу человек, талантливый режиссер, с 

которым мы не один год вместе занимались постановкой мероприятий, 

посвященных Дню единства народа Казахстана.

Вместе с Рахилей Вахитовной в Дом дружбы пришел и наш главный 

администратор Дүйсенбаев Бакберген и первый «страж» Дома дружбы 

Мусапиров Бауыржан Лемсович. 

Тогда же на работу пришли и наши девушки: Ауезбекова Раушан, 

Нуралинова Дидар, позднее Горобец Галина, до сих пор отвечающие за 

чистоту и уют в Доме дружбы.

Очень светлые и хорошие люди! Практически три с лишним месяца 

они работали на общественных началах. И вот уже прошло пять лет, а эти 

люди не ушли, несмотря на ненормированный рабочий день, невысокую 

заработную плату. Дом дружбы стал для них родным.

В ноябре 2008 года директором Дома дружбы был назначен Садеков 

Жанат Ибрагимович. Нажитый за многие годы управленческий опыт 

помог ему спаять ядро этого общего для всех нас дома.

Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне встречу с такими 

замечательными людьми, как наши «ассамблеевцы».

Прежде всего, конечно, мой шеф – Габит Турсынбаевич. Очень 

порядочный человек, грамотный и компетентный руководитель, 

способный найти общий язык с любым человеком, а еще... талантливый 

поэт-песенник.38

Одна страна – Одна судьба 

· 

ПолитикаБольшую поддержку оказывает секретариат республиканской 

Ассамблеи, и особенно наш куратор – Шанаи Назипа Идрисовна. Мне 

очень импонирует ее стиль руководства, очень корректный и деловой, и 

часто советы Назипы Идрисовны помогают нам в работе.

Почти 6 лет я проработала бок о бок с Уразгалиевой Жанной. Мы 

были не просто специалистами одного отдела, мы стали сестрами. Сейчас 

Жанна Борисовна трудится в пресс-службе акима области, я желаю ей 

успехов на новом поприще. 

Всего полгода, как в секретариат пришла Конекбаева Ляйлим 

Омарбаевна, но за столь короткий срок снискала всеобщее уважение 

своей тактичностью, отзывчивостью. Ее статью о Детском доме 

г.Уштобе, одном из подопечных областной Ассамблеи, вы прочтете в 

этом номере.

ДРУЖБА – ПОНЯТИЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ

Всем известно, что активная общественная деятельность – удел людей 

особого склада. Здесь нельзя быть равнодушным, бесстрастным 

сторонним наблюдателем, здесь надо гореть. Так, чтобы искры сыпались 

во все стороны, и зажигали ответным огнем сердца! По специфике 

своей работы я знакома, наверное, с большей половиной членов 

республиканской Ассамблеи народа Казахстана. Это такие замечательные 

люди, как Шик Лео Богданович, Примин Владимир Васильевич, 

Бобохидзе Зураб Гедеванович и многие-многие другие.

О любом из председателей этнокультурного центра могу с 

уверенностью сказать: это – настоящий человек. Но... самые 

замечательные люди работают в Ассамблее народа Казахстана 

Алматинской области!39

№5

 / 2013 А наши старейшины, активисты, председатели этнокультурных 

объединений?! Не буду называть имен, чтобы ненароком никого не 

обидеть. Потому что перечислить всех не хватит целого номера. Но 

со страниц любимого журнала хочу признаться всем Вам в искренней 

любви. 

Так повелось, что в нашей областной Ассамблее «дружба – понятие «круглосуточное». Вся работа Дома дружбы строится в интересах наших 

этнокультурных объединений, жителей многочисленной и многоэтничной 

области. Сколько интересных идей и проектов родилось за эти 5 лет в 

стенах Дома дружбы: вокально-хореографический конкурс «Өнерім –  

өмірім», фестиваль образцовых семей «Ортақ шаңырақ аясында», 

форумы «Тәуелсіз елдің тарихы: қазақтың игі дәстүрлері», фестиваль 

патриотической песни, конкурс «Юный лидер», дебаты, он-лайн 

конференции, телемосты и многое другое. Создан оркестр этнических 

народных инструментов «Достық», студия «Өнер-тәлім отауы «Көркем-

ай», хореографический коллектив «Өрнек». А наш художественный 

руководитель Танысбаев Женис Тотебаевич по праву считается одним из 

самых талантливых сценаристов и режиссеров в регионе.

В Доме дружбы работают мультимедийный центр и центр изучения 

языков. Очень много для развития центра языков сделала Муканова 

Анар Касымбековна – Педагог с большой буквы. И хотя она перешла 

на другую работу, мы всегда вспоминаем ее с большой теплотой. 

Наша студия звукозаписи под руководством Талкибаева Тулегена 

Муратовича стала творческой мастерской для многих солистов и 40

Одна страна – Одна судьба 

· 

Политикавокальных коллективов. Именно здесь родились музыкальные сборники 

«Жетісу әуендері», «Нұрлы сезім», «Жырлайым сезнең өчен», «Поют 

татары Жетысу», «Вайнах», «Поляки, воспевшие Казахстан» и другие.

А какие у нас творческие коллективы?! В 2009 году мне выпала 

честь возглавить делегацию Алматинской области на международном 

фольклорном фестивале в Германии. Среди творческих коллективов 

56-ти государств наш  «Ачимноуль» был признан лучшим  народным 

ансамблем.

Мы стали одной семьей, разделяя вместе радости и печали. 

Именно мои коллеги стали инициаторами хорошей доброй традиции в 

перинатальном центре г.Талдыкорган, когда пришли поздравить меня 

с рождением сына. Теперь уже многие поздравляют так молодых мам: 

приходят с плакатами и баннерами, выпускают шары в небо, организуют 

фейерверк.

Дом дружбы за 5 лет, конечно же, оправдал свое предназначение, 

он востребован, стал родной обителью для всех этнокультурных 

объединений области. Теплый свет, льющийся по вечерам из его окон, 

привлекает сюда всех, кто дорожит такими вечными понятиями, как 

дружба, сердечность, доброта, любовь. Сегодня наши культурные центры 

не представляют себе жизни без Дома дружбы. 

От всей души поздравляю всех сопричастных к Дому дружбы 

людей с первым пятилетием! Хочу пожелать всем коллегам, друзьям 

и единомышленникам крепкого здоровья, творческих поисков, 

воплощения планов, исполнения надежд, позитивного «драйва».  

А нашему Дому дружбы – стать поистине центром мира и согласия в 

Жетысу! Пусть успешный старт «первой пятилетки» нашего Дома дружбы 

станет гарантией его предстоящих больших побед! 

И еще мне хочется выразить огромную благодарность редакции 

журнала «Достық-Дружба» в лице Сейсеновой Зейнегуль Катшибековны, 

Уайсовой Айгуль, Албаевой Гульшат за предоставленную возможность на 

всю республику рассказать об Ассамблее Алматинской области.  

Это самый замечательный подарок, который только можно было 

получить к юбилею. 

41

№5

 / 2013К

азахстанские балкарцы гордятся своими древними, прекрасными 

обычаями и традициями, оставленными мудрыми предками. 

Красота, открытость, душевность, чувство собственного 

достоинства и доброе отношение к ближнему – основные принципы 

национальной культуры этого народа. Балкарцы очень трепетно 

относятся к родителям: забота о них, да и вообще почтительное 

отношение к старикам, является святым долгом. Уважение к старшим 

распространяется в сознании горцев на всех людей, независимо от 

национальности и вероисповедания.

«МИР НАД ВАМИ В РОДНОМ 

ВАШЕМ КРАЕ...»

«народ этот 

замечательно красив, а 

жизнь их обыкновенно 

отличается честностью, 

простотой и 

правдивостью». 

(Флоренс ГРове,  

английский писатель)42

Одна страна – Одна судьба 

· 

ПолитикаЖИВОй МОНУМЕНТ ИСТОРИИ

Давно это было. Но так устроена 

человеческая память, что 

со временем, как ластиком 

карандашный набросок, стирает 

все незначительное, а плохое или 

хорошее, происшедшее в жизни, 

хранит долго, пока в груди бьется 

горячее сердце.

Высоко-высоко в горном 

селении Верхняя Балкария 

Кабардино-Балкарской 

автономной республики, 

недалеко от знаменитого 

Эльбруса, родился Мухарбек 

Конакович Забаков. Он давно 

уже пенсионер, но до сих пор 

является главным старейшиной 

балкарцев Жетысу. 

А, как известно, роль 

старейшин и авторитетных людей 

в обществе очень важна. «Хунагъа 

таш керек – оноугъа баш керек» 

(для кладки стены нужен камень, 

для принятия решения нужен 

старейшина), говорят балкарцы. 

Поэтому самые значительные вопросы в жизни семьи и общества 

балкарского этноса не решаются без непосредственного участия 

Мухарбека Забакова.

Непростая судьба крепко сдружила его с Казахстаном. Из своих 

девяноста лет две трети жизни прожиты им в Карасайском районе 

Алматинской области. А случилось это так.

В 1942 году, 5 мая он был призван на фронт. Через три месяца 

раненым попал в плен к румынам, воевавшим тогда на стороне немцев на 

Сталинградском направлении. Уже в 1944 году немцы начали использовать 

пленных на строительстве военных объектов. Из военнопленных (по 

национальным и территориальным признакам) были сформированы 

рабочие легионы. Например, были легионы пленных: Азербайджанский, 

Армянский, Грузинский, Северо-Кавказский и Туркестанский.

Северокавказцы работали на территории Полонии, 16 января 1945 

года их начали эвакуировать на запад. Утром 18 января они попали в 

расположение наступающей Красной Армии. Тогда их было около 1500 

человек. Немцев, вместе с охраной и мастерами по строительству, было 

человек 50. Красноармейцы легко расправились с фашистами. А пленных 

обыскали, построили, посчитали и с охраной отправили дальше. В пути 

следования их встретила танковая колонна. «Чтобы пропустить танки, 

нам приказали сойти на обочину, но танки не прошли, а остановились 

и со второго танка сошел командир в шапке-папахе и, подозвав к 

себе командира охраны, приказал пленным построиться поплотнее», 

вспоминает аксакал. «Пока мы строились, на танке установили пулемет и 

начали стрелять но нам. Мы сразу попадали, схватившись за головы, на 

снег. Мы все, кроме осетинцев, были мусульманами и кто знал молитвы, 

читали, а кто не знал, только повторяли: «Аллах, Аллах». Когда кончилась 

стрельба, оставшимся в живых приказали подняться на ноги. Кто мог 

подняться, встали. Снова началась стрельба. Мы опять попадали на снег. 

Я все ждал, что вот-вот пуля попадет и в меня. Опять дали команду: 

«Кто живой – поднимайтесь! И отходите в сторону!». Когда мы отошли в 

сторону, по трупам и раненым снова открыли огонь…».

Живых осталось человек 950. Потом их судили, дали по 10 лег. После 

окончания срока Мухарбек приехал к семье, что жила недалеко от Алма-

Аты, в колхозе «Вторая Пятилетка» Каскеленского района. Работал там до 

выхода па пенсию в 1982 году.

От Мухарбека и пошел славный балкарский род Забаковых. Пожалуй, 

больше всех прославил род Абдулла Забаков. Он нашел себя в большом 

спорте с юношеских лет. Неоднократный призер различных Всесоюзных 

чемпионатов по классической борьбе, ставший в 1982 чемпионом СССР 

в этом виде спорта. В 2009 году в городе Коувола (Финляндия) Абдулла 

принял участие в чемпионате мира среди ветеранов, и обеспечил 

Казахстану третье место на мировом пьедестале. Пока верстался номер, 

Абдулла Забаков завоевал титул чемпиона мира по классической борьбе 

среди ветеранов спорта. Он несколько лет провел в Америке, но не смог 

жить вдали от Родины и вернулся в Казахстан. 

Другие сыновья Муххарбека – Асхат и Аслан – стали известными в 

Казахстане предпринимателями и меценатами.

области сохраняет преемственность поколений во всем, является 

неотъемлемой частью единого народа Казахстана. Сегодня мы расскажем 

лишь о некоторых из них, хотя каждый балкарец достоин того, чтобы о 

нем и его поступках говорили в превосходной степени. 

В целом, осознавая себя 

частью народа, корни которого 

уходят в кавказскую древность, 

балкарский этнос Алматинской Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет