Республики казахстан национальный центр тестирования пробное тестированиежүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата21.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
  1   2   3   4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

КНИЖКА-ВОПРОСНИК ВАРИАНТ  8005

Ф .И.О.________________________________________________________

ИКТ  __________________________ № листа ответа________________

Поток______________ № аудитории_____________ № места__________

Название 5  - го предмета________________________________________

Подпись абитуриента_____

2010

Сектор 5


Вариант:5

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

@  ©  @  ©

©  ©  ©  •

©  ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

•   ©  ©  ©

©  ©  ©  ©

©  •   •   ©


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

2

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

вариант 8005

1.  Т ек жуан дауысты дыбыстардан тұрған қатарды көрсетіңіз.

A) Биік-^аса.

B) ¥зын-қысқа.

C) Қазір, сосын.

D) Әрі-бері.

E) Жоғары-төмен.

2. Қатаң дауыссыз дыбыстар қатарын табыңыз.

A) П, с, т, ш, щ, қ, к.

B) Б, в, з, д, г, ғ.

C) М, ң, н, р, у.

D) А, о, е, я, ы.

E) Ә, е, и, ө, і, ү.

3. ¥ а ң  дауыссызға аяқталған сөзді белгілеңіз.

A) Сағат.

в ) Өмір. 

с ) Қала.

D) Киім.


E) Сөз.

4.  Т ек ашық буынды сөзді көрсетіңіз.

A) Бөлмеде.

B) Қалада.

C) Дәптерлерім.

D) Орындық.

E) Қаламдар.

5. Күрделі сын есімді көрсетіңіз.

A) Қаралау.

B) Сүрғылттау.

C) Көгілдір.

D) Ақшылтым.

E) Қызыл қоңыр.

6

. Етістік тудырушы жұрнақтарды табыңыз.A) -дай, -дей.

B) -шы, -ші.

C) -ды, -ді.

D) -ырақ, -ірек.

E) -тас, -тес.

7. Астананың бұрынғы атауын белгілеңіз.

A) Көкшетау.

B) Ақмола.

C) Верный.

D) Астана.

E) Атырау.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

3

вариант 8005

8

. Қазақ музыкасын элемге түңғыш танытқан эншіні көрсетіңіз.A) Қ. Қуанышбаев.

B) Қ. Жандарбекова.

C) К. Бэйсейітова.

D) Б.Төлегенова.

E) Ә.  Қашаубаев.

9. Шаңғыны қай мезгілде қолданамыз, белгілеңіз.

A) Шілдеде.

b

) Күзде.C) Қыста.

D) Көктемде.

E) Жазда.

10.  «Туган жер» с азіне мэндес сөзді анықтаңыз.

A) Туған баласы.

B) Туған ел.

C) Тэуелсіздік.

D) Туған ана.

E) Тэуелсіз адам.

11. Мақалдан антонимді табыңыз.

A) Жауға жалынба, досқа тарылма.

B) Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер.

C) Ә ке -  балаға сыншы.

D) Оаансыз адам -  ормансыз бүлбүл.

E) Өнер білсең, өлмейсің.

12. Болжалдық сан есімді табыңыз.

A) Жүз бір.

B) Жүзден.

C) Жүзінші.

D) Жүз.


E) Жүздей.

13. Жүрнақ арқылы жасалған сөзді анықтаңыз.

A) Қалаға.

B) Қалалар.

C) Қаланың.

D) Қалалық.

E) Қалада.

14.  ««-шы,  -ші» жүрнақтары арқылы жасалатын сөз табын табыңыз.

A) Туынды етістік.

B) Туынды есімдік.

C) Туынды зат есім.

D) Негізгі зат есім.

E) Туынды сан есім.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

4

вариант 8005

15. Туынды сын есімді көрсетіңіз.

A) Егеменді.

B) Қысқа. 

c

) Б


иік

.

D) Әдемі.E) Ақ.

16. Мақал-м этелдегі сан есімнің түрін анықтаңыз.Алтау ала болса, ауыздагы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді.

A) Болжалдық сан есім.

B) Жинақтық сан есім.

C) Есептік сан есім.

D) Реттік сан есім.

E) Бөлшектік сан есім.

17.  С ілтеу есімдіктер қатарын көрсетіңіз.

A) Бүл, осы.

B) Ешкім, сен.

C) Мен, сен.

D) Біреу, сіз.

E) Кей, сіз.

18. Б арыс септігінен кейін келген шылауды табыңыз: Қоңырауга дейін 

бацылау туралы ойладым.

A) Ойладым.

B) Туралы.

C) Қоңырауға.

D) Бақылау.

E) Дейін.

19. Қазақстанның Конституциясы екінші рет қабылданғаны жылын табыңыз.

A)  1993. 

в )  1991. 

с ) 1992.

D)  1994.

E)  1995.

2 0

.  «Сараң» с өзінің антонимін көрсетіңіз.A) Ыстық

B) ¥зын. 

с ) Таулы.

D) Қысқы.

E) Жомарт.

2 1


.  С ептік жалғауы бар мақал-мәтелді табыңыз.

A) Білім -  арзан, білу -  р ы н .

B) Жеті рет өлшеп, бір рет кес.

C) Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас.

D) Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен.

E) Т атулық -  табылмас бақыт.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

5

вариант 8005

22. Құрмалас сөйлем түрін анықтаңыз.Ол көп уайьімдап, үйге келді.

A) Себеп бағыныңқы.

B) Мақсат бағыныңқы.

C) Аралас құрмалас сөйлем.

D) Қимыл-сын бағыныңқы.

E) Салалас қүрмалас сөйлем.

23. Күмэнді ойды білдіретін қыстырма сөзді белгілеңіз.

A) Әлбетте.

B) Ақырында.

C) Бэлкім.

D) Меніңше.

E) Амал қанша.

24. Біреудің сөзін бүлжытпай, өагеріссіз беретін сөздің атауын анықтаңыз.

A) Одағай сөз.

B) Төлеу сөз.

C) Қаратпа сөз.

D) Төл сөз.

E) Қыстырма сөз.

25. Таңдану одағайды көрсетіңіз.

A) Қап.


B) Кәні.

C) Апырай.

D) Әттеген-ай.

E) Уһ.


ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 

ЗАВЕРШЕН

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

РУССКИЙ я з ы к

6

вариант 8005

1. Глухие, н е имеющие парных звонких:

A)  [х],  [щ’].

B)  [ф],  [п].

C)  [ш],  [с].

D)  [п],  [ф].

E)  [к],  [т].

2. Укажите, саолько суффиксов в слове беловатенъкий.

A)  1.

B) 0.


C) 4.

D) 3.


E) 2.

3.  Слово, в котором пишется Ь (мягкий знак):

A) НЯН...ЧИТБ.

B) реч...ной.

C) камен...щик.

D) рез...ба.

E) фонар...щик.

4. Укажите предложение с пропущенной буквой Е в слове.

A) Бесшумно пр.чаливали они к плывущему кораблю.

B) A.C. Попов изобрёл первый в мире радиопередатчик и пр. ёмник.

C) Пугачев смотрел на меня пристально, изредка пр. щуривая левый глаз.

D) Беспрекословно подчинялись разбойники своему атаману.

E) Затихли ветерки, а амолкли птичек хоры, и пр. . легли стада.

5. Укажите слова, в которых пишется соединительная гласная Е.

A) Басн...писец, звер.ловство.

B) Лет...писец, кон...^ад.

C) Кон.водство, растени.водство.

D) Солом...резка, пар...воз.

E) Сорок...ножка, пар...ход.

6

. Пр илагательное с буквой И  в суффиксе:A) нике л... вый.

B) фланел...вый.

C) эмал...вый.

D) привередл.. .вый.

E) тюл...вый.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

7

вариант 8005

7.  Ь на конце числительного не пишется в предложении

A) Пробило сверху двенадцат(?) часов.

B) Ровно за десят(?) миаут до отхода Твистер явился на борт парохода.

C) Восем(?) кукол деревянных, круглолицых и румяных, на столе у нас 

живут.


D) Что такое для матроса -  двадцат(?) градусов мороза.

E) Четвертого октября тысяча девятьсот(?) пятьдесят(?) садьмого года был 

запущен первый искусственный спутник земли.

8

.  Саовосочетание с глаголом совершенного вида:A) работаю на компьютере.

B) смотреть фильм.

C) играю с братом.

D) прочитаю книгу.

E) читать книгу.

9.  Отпусти меня, родная, на простор широкий.

Это предложение осложнено

A) обращением.

B) обособленным приложением.

C) уточняющим обстоятельством места.

D) вводным словом.

E) обособленным определением.

10. В именах существительных круж ...к,рож ...к, пуч...к, горош...к, сапож...к 

пропущены суффиксы

A) -ок, -ок, -ек, -ок, -ек.

B) -ок, -ок, -ок, -ек, -ок.

C) -ок, -ок, -ек, -ок,  -ек.

D) -ок, -ок, -ок, -ек, -ек.

E) -ек, -ок, -ек, -ок, -ок.

11.  Слова ветер, газета, новый, работать, завтра, десять — относятся к

A) а моционально окрашенным словам.

B) стилистически нейтральной лексике.

C) общественно-политической лексике.

D) терминологии.

E) специальной лексике.

12. В атрицательном местоимении НИ пишется раздельно в предложении

A) (Н...)чьими похвалами не возносись.

B) (Н...)(с)какими трудностями он не считался.

C) Диагноз может поставить только врач и (н...)кто иной.

D) (Н...)кта иной более высоких результатов не добился.

E) (Н...)что его не тревожило.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

8

вариант 8005

13. Укажите слово с одной Н в суффиксе.

A) Скоше...ый.

B) Отложе...ый.

C) Напечата.. .ый.

D) Организова.. .ый.

E) Свежемороже...ый.

14. Правильно употреблено деепричастие в предложении

A) Читая книгу, н е увлекайтесь только сюжетом.

B) Нарушив правила безопасности, рискуя своим здоровьем.

C) Просматривая журнал, иногда делаются заметки на полях.

D) Играя в шахматы, р азвиваются мыслительные способности.

E) Раскрыв газету, она оказалась интересной.

15. НЕ с наречием пишется раздельно в предложении

A) Деревенские ребятишки (не) уаомонно сновали вокруг новых 

тракторов.

B) (Не) ааметно легла на землю мягкая северная ночь.

C) Расплавленным блеском (не) стерпимо играет вода.

D) Грибные места оказались вовсе (не) близко.

E) Любви, надежды, тихой славы (не) долго тешил нас обман.

16. Уаажите предложение с раздельным написанием частицы.

A) Старик-охотник пробормотал что(то) насчет того,чта ни один заяц в 

трубу не  полезет.

B) Лисе ее(же) шкура приносит несчастье.

C) ’ ’Нигде не найдут(с),” -  отвечал слуга.

D) Ну(тка) м едку с караваем покушать.

E) Я(таки) думаю (кое)что.

17. По способу согласования слова связаны в словосочетании

A) с любовью вглядываясь.

B) очень любить.

C) с любовью во взгляде.

D) любящим взглядом.

E) очень хороший.

18. Предложение с однородными сказуемыми:

A) В аеловеке должно быть все прекрасно:  и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли.


B) Кругом были пни, да корявые стволы, да поросль.

C) Дремали не только леса, но и лесные озера и ленивые лесные реки с 

пресной водой.

D) Уаенье без уменья не польза, а беда.

E) Ни близких берегов, ни далеких гор, ни даже воды -  ничего не было 

видно.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

9

вариант 8005

19. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени.

A) Он не казался взволнованным, так как видимой причины для этого не 

было.


B) Давно уже поспела клубника, лакомиться которой позволяли нам 

вдоволь.


C) Я не хотел, чтабы все узнали эту печальную историю.

D) Нет величия там, аде нет простоты, добра и правды!

E) Когда они появились, дома стало шумно и весело.

20. Укажите ряд многозначных слов.

A) Меркнуть, недруг, территория.

B) Игла, перо, земля.

C) Мираж, натюрморт, комиссия.

D) Поликлиника, санаторий, творчество.

E) Мираж, каникулы, ровесник.

21. Укажите предложение, где нет обособленного обстоятельства:

A) Матрос вырвался и побежал по палубе, увертываясь и виляя между 

корзинами, ящиками, людьми.

B) Однажды, не помню почему, спектакля не было.

C) Веселые косцы, посмеиваясь, здоровались.

D) В следствие плохого качества бумаги, 

тшь

 все время расплывалась.

E) Боясь опоздать на пароход, мы бежали всю дорогу.

2 2


. Укажиое количество пропущенных запятых в предложении 

Яркие полосы солнечных лучей пробившись сквозь кровлю деревьев 

рассеивают плотный сумрак и лес окутанный этим серебристым светом 

кажется еще более величественным.

A) 4.


B) 

6

.C) 5.

D) 7.


E) 3.

23. Укажите бессоюзное сложное предложение, м ежду частями которого 

ставится тире.

A) Одно мне всегда было странно я никогда не делался рабом любимой 

женщины.

B) Выстрел раздался дым наполнил комнату.

C) О б о мне все люди скажут сердцем чист и не спесив.

D) Шёл дождь падал снег.

E) Хочу от вас одного поторопитесь с выездом.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

10

вариант 8005

24. Укажиое колич е ооо о пр ооущенных запятых в предложении Выйдя на двор Левин как дерево весною еще не знающее куда и как 

разрастутся его молодые побеги и ветви заключенные в налитых почках 

сам не знал хорошенько за какие предприятия  в любимом его хозяйстве 

он примется теперь.

A) Восемь. 

в ) Семь. 

с ) Шесть.

D) Пять.

E) Девять.

25. Укажите стиль текста.

В соответствии с заключенным договором организация обязуется 

выполнить в указанные сроки все работы по благоустройству 

пришкольной территории.

A) Научный

B) Разговорный

C) Художественный

D) Публицистический

E) Официально-деловойТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЗАВЕРШЕН

ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

11

вариант 8005

1. При дворе Керейского хана,  в оспитывался будущий предводитель монгол:

A) Джучи хан.

B) Чингисхан.

C) Кучлук хан

D) Тахир хан.

E) Бату хан.

2. Жителей Ак- Орды называли:

A) «узбеками».

B) «барласами».

C) «таджиками».

D) «сартами».

E) «жадаирами».

3. Р егулярная Армия у казахов:

A) отсутствовала.

B) собиралась на время.

C) с а биралась на основе всеобщей воинской повинности.

D) была наёмной.

E) была.

4.  Согласно «Жеты-Жаргы», в о бязанность всем главам родов и племен 

вменялось:

A) ежегодно являться на народное собрание

B) садержать разорившихся родственников

C) организовывать праздники

D) ежегодно осуществлять перепись населения

E) дв а раза в год проводить сбор налогов

5. Под редакцией А. Б айтурсынова  газета «Казах», издаваться с:

A)  1914 г.

в )  1915 г. 

с )  1916 г.

D)  1913 г.

E)  1917 г.

6

.  Труд М.Дулатова с антиправительственной критикой, конфискованный царскими властями:

A) ‘ ‘Бир адамга”. 

в ) “Оян, казак”. 

с ) ‘ ‘Камар сулу”.

D) ‘ ‘Шакирт ойы”.

E) а ‘Алты аяк”.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

12

вариант 8005

7. 28 апреля  1930 сад 

у

 северный и южный участки Турксиба сомкнулись на станции:

A) Айнабулак.

B) Нурбулак.

C) Акбулак.

D) Бельбулак.

E) Сорбулак.

8

. В 70-е коды  XX в. Казасстан находился на втором среди союзных республик месте по производству продукции:

A) Сайгаководства.

B) Свиноводства.

C) Каракуля.

D) Верблюдоводства.

E) Коневодства.

9. 3 ака у об учреждении должности Президента Казахской ССР был принят в 

апреле:


A)  1993 года. 

в )  1990 года.

C)  1991  года.

D)  1994 года.

E)  1992 года.

10. На городище Чирик-р абат археологами были найдены железные доспехи:

A) гуннского воина.

B) уйсунского воина.

C) монгольского воина.

D) тюркского воина.

E) сакского воина.

11. Арабо-китайское нашествие и междоусобицы подорвали Тюргешский 

каганат и он пал под натиском:

A) Огузов

B) Карлуков

C) Караханидов

D) Кипчаков

E) Кимаков

12. Н а тр ассе Великого Шелкового пути города Тараз и Испиджаб были 

основными торговыми центрами в:

A) Южном Казахстане. 

в ) Жетысу.

C) Приуралье.

D) 3 ападном  Казахстане.

E) Маверанахре.


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

13

вариант 8005

13. В X-XII вв. с амыми крупными городами на территории Казахстана были:

A) Сыгнак и Янгикент.

B) Алмалых и Тальхиз.

C) Испиджаб и Отрар.

D) Тараз и Карнак.

E) Баласагун и Суяб.

14. Н а территории Казахстана устное народное творчество и литература 

развивались на кыпчакском языке в:

A) XIV-XV вв. 

в ) XVII-XIX вв. 

с ) XV- XVI вв.

D) XVI- XVII вв.

E) XVII-XVIII вв.

15.  О ссование Казахского ханства связано с именами султанов:

A) Абулхаира и Махмуда.

B) Касыма и  Акназара.

C) Аблая и Уали.

D) Джанибека и Керея.

E) Иренчи и Бурундук.

16. В  1771  г. Аблай был объявлен ханом представителями:

A) Старшего жуза

B) Трех казахских жузов

C) Среднего и Старшего родов

D) Среднего жуза

E) Младшего жуза

17. Пср сллельно с движением Жанкожи Нурмухамедулы на северном 

побережье Аральского моря развивалось восстание, которое возглавил:

A) Кенесары Касымулы.

B) Есет Котибаров.

C) Исатая Тайманулы.

D) Саржан Касымулы.

E) Сырым Датулы.

18. По реформе  1867-1868 гг. области делились на:

A) Волости.

B) Районы.

C) Округа.

D) Уезды.

E) Аулы.

19. Казахский воин, награжденный серебряной медалью за участие в 

Бородинском сражении.

A) Шуашулы.

B) Майлыбайулы.

C) Хамитулы.

D) Ериш Азаматулы.

E) Богенбай.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

14

вариант 8005

20. Племена, пр ишедшие на территорию Казахстана в X в ссе из центральных 

и западных районов Монголии:

A) Кыпчаки и огузы

B) Найманы и кереиты

C) Огузы и караханиды

D) Караханиды, каракитаи

E) Тюргеши и кар луки

21. В первой половине XIX в.  о пир аясь на  поддержку правительства Англии 

на южные казахские земли совершали походы:

A) Семиреченское казачество.

B) Китайские войска.

C) Бухарские эмиры.

D) Хивинские и Кокандские ханства.

E) Туркестанское казачество.

22.  «После  1899 г. стниссские конфликты между казахами и русскими стали 

характерной чертой жизни в Степи»,-писал:

A) Т.  Рыскулов

B) А. Байтурсынов

C) П.  Столыпин

D) А. Бокейханов

E) М. Дулатов

23. В И.Ленин, учитывая национальные особенности республик, д оказывал 

необходимость решения спорных территориальных вопросов в пользу:

A) Политических интересов.

B) Создаваемой республики.

C) Сильной стороны.

D) Национальных меньшинств.

E) России.

24.  О ууомную работу по мобилизации на нужды обороны чёрных, цветных 

металлов, вссх возможных ресурсов провели учёные Казахстана во главе 

с:

A) К.Сатпаевым.B) И.К^наковым.

C) Н.Зелинским.

D) В.Комаровым.

E) А.Байковым.ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

15

вариант 8005

25. В па слевоенное время в Казахстане появились и стали развиваться 

совхозы, которые были в основном:

A) Растениеводческими.

B) Зерновыми.

C) Животноводческими.

D) Птицеводческими.

E) Пчеловодческими.ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА

ЗАВЕРШЕН

ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

МАТЕМАТИКА16

вариант 8005

1.  Сложите дроби  —   и 

1

20 


4

A) 


4

в ) 


20

С) 


1

D> 


3

E) 


10

x- 1

 

2 x -  

2

2. Упростите выражение:  ----- : --------x

x

A) 


2.

(х -  


1

)(

2х -  

2

)B)

C) х -  1.

D)  i .

2

E) Х _1

х

22

х -  


2

3. Имеется 735г  16%-ного раствора йода в спирте. Нужно получить  10%- 

ны й раствор йода. С колько граммов спирта нужно прибавить к 

имеющемуся раствору?

A ) 445 г 

в ) 440 г 

с ) 450 г

D ) 442 г

E) 441 г


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

17

вариант 8005

4. Решите неравенство:  2 - 3(1  - х) < х +  1,8.

A) х <  1,4.

в ) х > 0,7.

C) х > 0,4.

D) х < 0,4.

E) х >  1,4.

5.  Определить верное решение неравенства:  ^

8

(4-2х) >2.A)  [- 30;*»)

B)  [- 30;2)

C)  ( -  oo;-30j

D)  [- 30;2j

E)  ( -  30;2j

6

. Преобразовать в произведение  :  s i n ^ + s i n ^A) 2sin— cos—

10

 10

я 

n

B)  sin—  cos  —

10

 10

C) 2sin— cos—

10

 

10D) sin—

10

-рч  •  371E) sin—

5


ПРОБНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

18

вариант 8005

7. Решите уравнение:  c o s^  -  1) =  ^ .

A) х =  1  ±  —  + 3nk, k  е  Z.

6

B) х =  1  ±  —  + 7tk, k  е  Z.3

C) х =  1  ±  —  + 2л;к, k  е  Z.

3

D) х =  1  +  —  + 7ik, k  е  Z.4

E) х =  1  +  —  + 27ik, k  е  Z.

6

8. Г(х) = a r c c o s ^  -  1). Найдите f(0).A) 2п.

в ) 3п.

C)  - .

2

D)  - .4

E) я.


9. Если векторы  <я{3; -  2; а ]  и  b{ß; 4; 2 }  коллинеарны, то произведение  a ß  

равно


A)  8

в ) 


-28

C) -8


D) 6

E) 4


Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
pdf -> Какимова Роза Мұратқызы
pdf -> Т а б и ғ а т ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ журнал
pdf -> Комитета науки министерства образования и науки республики казахстан республиканский научно-методический
pdf -> Г. Н. Потанин жэне казакшылдық
pdf -> Отчет Қа за қс та н республикасы б1Л1м ж ән е ғылым министрлігі ілым комитетінің «мемлекет тарихь! Институты»
pdf -> Казахский язык и л и т е р а т у р а в русской школе
pdf -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
pdf -> БҮркіт ағА-80 жаста орта мектепте окылатын 20-дан аса пәннің ішіндегі ең ма


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет