Құрманбаева Ш. А., саяси ғ. д


Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016жүктеу 4.01 Mb.
Pdf просмотр
бет27/29
Дата21.03.2017
өлшемі4.01 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 
205 
аралас 
сандар 
түсініктерін 
саналарына 
қалыптастыру,  бөлшектерді  құруға,  оқуға 
және  жазуға  үйреті;  Метапәндік  дағдыларды 
дамыту:  математикалық  ойлау,  логикалық 
(қисындарын) сөйлеу; қорытынды жасай білу; 
Тұлғалық  дағдысын  дамытуға  ықпал  ету: 
еңбекке  оң  көзбен  қарау,сыныптастарына 
құрмет,  белсенділік,  ыждағаттылық.  Тәсілді 
бастапқы  бақылаукезеңінде  мына  міндеттерді 
орындауға  болады,  бөлшек  түрін  анықтау. 
Оқытушы  тақтадағы  бөлшектібөлшек  түрін 
анықтау.  Оқытушы  тақтадағы  бөлшектіоқуды 
және 
оның 
түрлерін 
анықтауды 
ұсынады.Оқушы 
оқытушының 
көмегімен 
бөлшектерді атап  айтып ,  топтайды.  Кезекпен 
тақтаға  шығып  кестенің  сәйкес  бағанына 
тасымалдау 
арқылысандарды 
қояды.Бұл 
тапсырманың  мақсаты:  оқушыларда    пәндік 
дағдыны  дамыту:  дұрыс  және  дұрыс  емес 
бөлшектер 
аралас 
сандар 
 
түсінігін  
қалыптастыру, 
оларды 
бірліктермен 
салыстыруды  көрсету;  бөлшектерді  құра,  оқи 
және  жаза  білуді  қалыптастыру;  Метапәндік 
дағдыларды  дамыту,  қисындарын  сөйлеу; 
қорытынды жасай білу; Тұлғалық дағдыларды 
дамытуға  ықпал  жасау:  еңбекке  позитивті 
қарау,сыныптастарына  деген  сыйластық  , 
белсенділік,  ыжахаттылық.  9-шы  сыныпта 
«Тік 
төрт 
бұрыштың 
графикасы 
(кескіндемесінің) 
функциясы" 
тақырыбы 
бойынша 
сабақта 
білімді 
квадраттық 
функцияның  коэффицент  белгілерін  анықтау 
ұсынылатын 
тапсырмалар 
жасалды. 
Оқушылар  тақтаның  алдында  коэффицентті 
белгілерді 
(көптеген 
сәйксе 
графикке 
тасымалдайды. Сабақ оқушыларға қызықты да 
тартымды 
болып, 
осының 
нәтижесінде 
әдеттегідей  көрнекілік  есебінен  сабақтың 
тиімділігі 
артады. 
Компьютерлік 
бағдарламаны 
пайдалану 
материалды 
(тапсырманы,  тестіні)    алдын  ала  электронды 
түрде  дайындалғандықтан  сабақтың  әр  түрде 
дайындалғандықтан  сабақтың  әр  кезеңінде 
уақытты  үнемдеуге  ықпал  етеді.  Шынайы 
көруі  қиын  немесе  мүлде  мүмкін  емес 
құбылыстарды  көрсету  мүмкіндігі  туады. 
Математика  сабақтарында  Интерактивті  тақта 
өз  қызметінде  әдеттегі  құрылғылар  мен 
көрнекілік  материалдарын  сыйысымды  етеді, 
оқушылар мұны үнемі қолданылады:  
1.  Сабақтың  кез  келген  кезеңінде  немесе 
басқа сабақта оралуға болатын жазбалар үшін 
пайдаланылатын әдеттегі тақталар; 
2.  Бағдарылық  тегістік  (графикті  құрылым 
үшін);  
3. 
Арнайы 
құралдарды 
(циркуль, 
транспортир,  үшбұрыш)  пайдалана  отырып 
геометриялық  құрылымдарды  орындау  үшін 
тақта; 
4. Дайын сызбалардағы есептер плакаты;  
5. Ақпараттық плакаттар (интерактивті);  
6. Таратылатын материалдар;  
7. Баспа негізіндегі дәптерлер;  
8. Тестілер.  
Сабақтың  әр  кезеңінде  оқытушы  барлық 
қолжетімді  көздерді  үйлестіріп  пайдаланудың 
шектелмеген  мүмкіншіліктерін  алады,  ал  бұл 
оқушылардың    назарын  аударып,  оқылатын 
материал 
деген 
қызығушылықтарын 
арттырады,  пән  бойынша  алған  білімдерінің 
сапасын  жақсартады  [4,  32  б.].  Интегративті 
тақталардың артықшылылығына көз жеткізген 
және  оны  өз  сабақтарында  белсенді  түрде 
пайдаланатын  ұстаздар  баршылық  бірақ  мен 
математика  сабағында  интерактивті  тақтаны 
пайдалану  бойынша  өз  жұмыс  үлгімді 
әріптестерімнің  ортасында  салып,  ой  бөліскім 
келеді.  Тақтаны  жазба  үшін  пайдалану. 
Әдеттегі  мектеп  тақтасын  пайдаланған  кезде 
мұғалім 
тақтаның 
көлемімен 
(немесе 
сызбалық 
фрагменттердің 
жоқтығымен) 
шектеліп  қалады.  Ал  интерактивті  тақтаны 
пайдаланған  кезде:  "тор  жолды"  беттер 
жасауға  жазатын  алаңды  үлкейтуге,  келесі 
бетке  көшуіне,  кез  келген  сәтте  бұрынғы 
жазбаларына 
оралуға 
мүмкіншілігі 
бар.  
Координаттық  тегістікті  құру.  Координаттық 
тегістікті  құру  үшін  бейнелеу  галериясынан, 
бейнелеуден,  графикалық  функция  құру  үшін 
шетке 
шығарылатын 
арнайы 
бағдарламалардан  алынған  дайын  аяларды 
пайдалануға 
болады. 
Бұл 
жағдайда 
координаттық  тегістіктің  көрінетін  бөлігін 
шегеріп,  нақтылы  графикті  құруға  да  болады. 
Сондай  -  ақ    құрылған  графиктерді 
зерттеуүшін  де  қолданса  болады.  Құруды 
шешуге  арналған  міндеттер  үшін  тақталарды 
пайладану.  "Құруға  тапсырмалар"  тақырыбын 
қарағанда ұстаз арнайы құралдарды пайдалана 
отырып  тақтада  құрудар  орындауы  керек. 
Интерактивті 
тақта 
бұл 
тапсырманы 
айтарлықтай  жеңілдетеді.  Дайын  сызбадағы 
тапсырма 
плакаттары. 
Дайын 
сызбалар 
бойынша 
тапсырмаларды 
шешу 
үшін 
сканерден  өткізген  кез  келген  бейнелеуді 
көшіріп алуға немесе алдын ала сызба сызуға, 
оларды ыңғайлы уақытта сабақта пайдалануға 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 
206 
болады. Таратылатын материалдар тест өткізу 
негізіндегі  дәптерлер.  Тестілеуді  өткізу  үшін 
білімді  жедел  бақылау  жүйесін  пайдалаған 
қолайлы,  ол  қаралатын  тақырып  бойынша 
оқушылардың 
білім 
деңгейін 
анықтау 
мүмкіндігін  туғызады.  Осылай  мектепті 
қажетті компьютерлік техникамен қамтамасыз 
ету,  қол  жетімді  Интернет  білім  беруде  жаңа 
интерактивті технологияны дамытудың шарты 
болып отыр.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1.
 
Акимова И.В., Баландин И.А. Оқытуда ақпараттық технологияны пайдалану. - Пенза: ПГПУ, 2010. -112 
бет.  
2.
 
Горвин Ю.М. Smart Board: Интерактивті тақта сабақ алдында және сабақ үстінде - 2013. -№2. - 123-125 
бб.  
3.
 
Дерешко Б.Ю. Білім беруді телекоммуникациялау және информатикаландыру (ақпараттандыру) -2012. - 
№4. - 78-85 бб.  
4.
 
Иванов  И.И.  Оқу  процесінде  интерактивті  тақталарды  пайдалану  бойынша  ұсыныстар.  /Е.М.Гначева 
редакциялауымен.  -  Вологод.облысының  білім  беру  Департаменті.  Вологод.ин-т.  білім  беруді  дамыту. 
Вологда: ВИРО, - 2014. - 32 б. 
 
Курманбаев Ербол Асылханович 
кандидат  физико-математических  наук,  Казахский  гуманитарно-юридический  инновационный 
университет, г. Семей 
Ракишев Жомарт Кабидоллаевич 
магистрант, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, г. Семей 
Использование информационных технологий на уроке математики 
 
 
Kurmanbaev Yebol Asylkhanovich 
Candidate  of  Physico-Mathematical  Sciences,  Kazakh  Humanitarian  Juridical  Innovative  University, 
Semey city 
Rakishev Zhomart Kabidollaevich 
graduate student, Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University, Semey city 
The use of information technology in the classroom mathematics 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 
207 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР 
 
1.
 
Абдрахманова  Д.Р.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  2  курс 
магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
2.
 
Ақжалов Б.Т. – педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң 
университеті, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
3.
 
Аманова  М.Т.  –  магистрант,  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университеті,  Семей  қ., 
Қазақстан Республикасы 
4.
 
Арипбаев Д.Б. – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің 6М050900 «Қаржы» 
мамандығының магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
5.
 
Арыкова А.А.  – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің магистранты, Семей 
қ., Қазақстан Республикасы 
6.
 
Асенова  Б.К.  –  PhD,  тамақ  өнімдерінің  және  жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының  технологиясы 
кафедрасының  профессоры,  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  Мемлекеттік  университеті, 
Қазақстан Республикасы 
7.
 
Атабаев Ж.Т. – экономика ғылымдарының кандидаты, Қазақ инновациялық-гуманитарлық заң 
университетінің экономика және менеджмент кафедрасының аға оқытушысы, Семей қ., Қазақстан 
Республикасы 
8.
 
Атаева  Н.К.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  қаржы  және  есеп 
кафедрасының аға оқытушысы, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
9.
 
Ахметжанова  Ж.М.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  2  курс 
магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
10.
 
Әбікенова  Г.Т.  –  филология  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-
заң университеті филология кафедрасының доценті, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
11.
 
Әкімжанов Ғ.Е. – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің 1 курс магистранты
Семей қ., Қазақстан Республикасы 
12.
 
Байбалинова Г.М. – техника ғылымдарының кандидаты, Семей қаласының Шәкәрім атындағы 
Мемлекеттік университеті, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
13.
 
Бақытжанқызы  Б.  –  Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  өңірлік  мемлекеттік  университетінің 
магистранты, Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 
14.
 
Бақытжанқызы  Ж.  –  жаратылыстану  ғылымдарының  магистрі,  Ырғыз-Торғай  мемлекеттік 
табиғи резерваты, Ақтөбе облысы 
15.
 
Барсуковская  Г.П.  –  мектепке  дейінгі  педагогика  және  психология  кафедрасының  аға 
оқытушысы,  Александр  Довженко  атындағы  Глухов  ұлттық  педагогикалық  университеті,  Сумы 
обл., Глухов қ., Украина 
16.
 
Белякина  Н.А.  –  оқушыларға  ағартушылық  және  маркетингтік  ғылыми-эстетикалық  тәрбие 
беру бөлімінің сектор жетекшісі, Невзоровтар отбасы атындағы ШҚО бейнелеу өнері мұражайы
Семей қ.  Қазақстан Республикасы 
17.
 
Билевич  И.В.  –  технологиялық  білім  педагогикасы  мен  әдістемесі кафедрасының  асисстенті, 
Александр Довженко атындағы Глухов ұлттық педагогикалық университеті, Сумы обл., Глухов қ., 
Украина  
18.
 
Болат Д.К. – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің магистранты, Астана қ., 
Қазақстан Республикасы 
19.
 
Воропаев  Д.С.  –  жетекші  сот  сарапшысы,  құқық  магистрі,  Қазақстан  Республикасы  әділет 
Министрлігі  сот  сараптамасы  орталығының  Шығыс  Қазақстан  аймақтық  ғылыми  өндірістік  сот 
сараптамасының лабораториясы, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
20.
 
Дюсембекова  С.М.  –  оқытушы,  №  13  орта  білім  беру  мектебі,  Семей  қ.,  Қазақстан 
Республикасы 
21.
 
Дюсенов  Е.  А.  –  заң  ғылымдарының    кандидаты,  құқықтық  мониторинг  орталығының 
басшысы,  ММ  «Қазақстан  Республикасының  Заңнама  Институты»,  Астана  қ.,  Қазақстан 
Республикасы 
22.
 
Жақсылық  Г.Б.  –  Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  өңірлік  мемлекеттік  университетінің 
магистранты, Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 
208 
23.
 
Жампеисов  Даурен  Ә.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  азаматтық-
құқықтық пәндер кафедрасының докторанты, Семей қ., Қазақстан Республикасы,  
24.
 
Жампеисов  Думан  Ә.  –  құқық  бойынша  философия  докторы  (PhD),  Қазақ  инновациялық 
гуманитарлық-заң университетінің стратегиялық даму жөніндегі проректоры, Семей қ., Қазақстан 
Республикасы 
25.
 
Жолдасова  И.М.  –  Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  өңірлік  мемлекеттік  университеті, 
жаратылыстану факультеті, 6М060700 «Биология» мамандығының 2 курс магистранты, Ақтөбе қ., 
Қазақстан Республикасы 
26.
 
Жумабаев К.Ж. – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің 1 курс магистранты, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 
27.
 
Закимов  Б.Т.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  аға  оқытушысы, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 
28.
 
Идришева  А.Т.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  6М050600 
«Экономика» мамандығының магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
29.
 
Иманғалиқызы  Қ.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  1  курс 
магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
30.
 
Исмагулов  А.Е.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  аға  оқытушысы, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 
31.
 
Кабдоллаева  У.А.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  магистранты, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 
32.
 
Кабышев Н.А. – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің 1 курс магистранты, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 
33.
 
Какимов  К.Б.  –  дене  шынықтыру  және  спорт  мамандығының  аға  оқытушысы,  Қазақ 
инновациялық гуманитарлық-заң университетінің, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
34.
 
Калиева  Г.А.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  6М050600 
«Экономика» мамандығының 1 курс магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
35.
 
Камбаров Е.С – университет сайтында ақпаратты ресімдеу және орналастыру бойынша маман-
информатик,  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университеті,  Семей  қ.,  Қазақстан 
Республикасы 
36.
 
Қанатов  А.Қ.  –  заң  ғылымдарының  кандидаты,  доцент  ММ  «Қазақстан  Республикасының 
заңнама институты», Астана қ., Қазақстан Республикасы 
37.
 
Қаражанова  Ж.К.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  1  курс 
докторанты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
38.
 
Касымханов  Р.Б.  –  дене  шынықтыру  және  спорт  мамандығының  аға  оқытушысы,  Қазақ 
инновациялық гуманитарлық-заң университетінің, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
39.
 
Катекеева А.Қ. – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің магистранты, Семей 
қ., Қазақстан Республикасы 
40.
 
Колумбетова  Ә.А.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  2  курс 
магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
41.
 
Кондратенко  Т.В.  –  технологиялық және кәсіптік білім кафедрасының ізденушісі, Александр 
Довженко атындағы Глухов ұлттық педагогикалық университеті, Сумы обл., Глухов қ., Украина 
42.
 
Көшкенбаева  М.А.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  магистранты, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 
43.
 
Курманбаев  Е.А.  –  физика-математика  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақ  инновациялық 
гуманитарлық-заң  университетінің  информатика  және  математика  кафедрасының  меңгерушісі, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 
44.
 
Курок  В.А.  –  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор,  технологиялық  және  кәсіптік 
білім  кафедрасының  меңгерушісі,  Александр  Довженко  атындағы  Глухов  ұлттық  педагогикалық 
университеті, Сумы обл., Глухов қ., Украина 
45.
 
Қалиева  А.Қ.  –  биология  ғылымдарының  кандидаты,  Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  өңірлік 
мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы 
46.
 
Қаражанов  М.Д.  –  құқық  бойынша  философия  докторы  (PhD),  Қазақ  инновациялық 
гуманитарлық-заң  университетінің  біліктілікті  жетілдіру  және  мамандарды  қайта  даярлау 
Институтының директоры, Семей қ., Қазақстан Республикасы 

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 
209 
47.
 
Қарақожаев  О.С.  –  ғылыми  қызметкер,  ММ  «Қазақстан  Республикасының  заңнама 
институты», Астана қ., Қазақстан Республикасы 
48.
 
Қозтаева  Ұ.П.  –  физика-математика  ғылымдарының  кандидаты,  «Атом  Энергия  Институты» 
филиалы,  техникалық  физика  және  жылу  энергетика  кафедрасының  профессоры  Курчатов  қ., 
Қазақстан Республикасы 
49.
 
Қырыкбаева Ш.Т. – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің аға оқытушысы, 
Семей қ., Қазақстан Республикасы 
50.
 
Литвинова  Н.В.  –  кәсіптік  білім  және  компьютерлік  технологиялар  асисстенті,  Александр 
Довженко атындағы Глухов ұлттық педагогикалық университеті, Сумы обл., Глухов қ., Украина  
51.
 
Мауэнова А.Е. – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің магистранты, Семей 
қ., Қазақстан Республикасы 
52.
 
Молдажанов  М.Б.  –  экономика  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақ  инновациялық 
гуманитарлық-заң  университетінің  қаржы  және  есеп  кафедрасының  аға  оқытушысы,  Семей  қ., 
Қазақстан Республикасы 
53.
 
Нурпеисов  К.Н.  –  дене  шынықтыру  және  спорт  мамандығының  аға  оқытушысы,  Қазақ 
инновациялық гуманитарлық-заң университетінің, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
54.
 
Оразаева  Н.Ч.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  6М050600 
«Экономика» мамандығының магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
55.
 
Орынгалиева  Ш.О.  –  педагогика  ғылымдарының  магистрі,  Қазақ  инновациялық 
гуманитарлық-заң университеті, Семей қ, Қазақстан Республикасы 
56.
 
Өтебаев  Э.К.  –  заң  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң 
университетінің  қылмыстық-құқықтық  пәндер  кафедрасының  профессоры,  Семей  қ.,  Қазақстан 
Республикасы 
57.
 
Плаксина  Т.А.  –  заң  ғылымдарының  докторы,  қылмыстық  құқық  және  криминология 
кафедрасының  профессоры,  Ресей  Федерациясының  Ішкі  Істер  Министрлігінің  Барнаул  заң 
институты, Барнаул қ., Ресей Федерациясы 
58.
 
Ракишев  Ж.К.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  6М060200 
«Информатика» мамандығының 2 курс магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
59.
 
Рекида  И.М  –  ғылыми-зерттеу  және  көрме  жұмыстары  ғылыми  қызметкері,  Невзоровтар 
отбасы атындағы ШҚО бейнелеу өнері мұражайы, Семей қ., Қазақстан Республикасы  
60.
 
Саельдинов  С.С.  –  дене  шынықтыру  және  спорт  мамандығының  аға  оқытушысы,  Қазақ 
инновациялық гуманитарлық-заң университетінің, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
61.
 
Серікқан  Е.Е.  –  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университеті,  6М072300 
«Техникалық физика»мамандығының 1 курс магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
62.
 
Смағұлова  Д.Б.  –биология  ғылымдарының  кандидаты,  Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  өңірлік 
мемлекеттік университеті, жаратылыстану факультеті, биология кафедрасының доценті, Ақтөбе қ., 
Қазақстан Республикасы 
63.
 
Стамгазинова  С.С.  –  құқық  магистрі,  қылмыстық-құқықтық  пәндер  кафедрасының  аға 
оқытушысы,  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университеті,  Семей  қ.,  Қазақстан 
Республикасы 
64.
 
Сулейменова М.Е. – химия ғылымдарының магистрі, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң 
университетінің оқытушысы, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
65.
 
Сыдыкова  М.К.  –  тамақ  өнімдерінің  және  жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының  технологиясы 
кафедрасының  магистранты,  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  Мемлекеттік  Университеті, 
Қазақстан Республикасы 
66.
 
Тахтаева  Р.Ш.  –  экономика  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-
заң  университетінің  экономика  және  менеджмент  кафедрасының  аға  оқытушысы,  Семей  қ., 
Қазақстан Республикасы 
67.
 
Темирова  Е.А.  –  заң  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң 
университетінің аға оқытушысы, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
68.
 
Титаренко  С.А.  –  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  мектепке  дейінгі  педагогика  және 
психология кафедрасының доценті, Александр Довженко атындағы Глухов ұлттық педагогикалық 
университеті, Сумы обл., Глухов қ., Украина  

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің хабаршысы № 4 (32), 2016 
 
210 
69.
 
Тлебалдина  Н.Қ.  –  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақ  инновациялық 
гуманитарлық-заң университетінің аға оқытушысы, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
70.
 
Төлеуханова  Д.Е.  –  Қазақ  инновациялық  гуманитарлық-заң  университетінің  2  курс 
магистранты, Семей қ., Қазақстан Республикасы 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет