С. Т. Сейдуманов 2014 ж.Pdf көрінісі
Дата03.04.2017
өлшемі321.4 Kb.
#11050

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ 

АЛМАТЫ МЕМЛЕКЕТТІК ДӘРІГЕРЛЕР БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ ИНСТИТУТЫ   

ОРТА ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚАЙТА 

ДАЯРЛАУ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ  

 

 

 «КЕЛІСІЛГЕН» 

ҚР ДСМ Ғылым және адами ресурстар  

департаментінің директоры 

__________________________________ 

А.А. Сыздықова 

«____»________________________2014ж. 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

ОФҚДҚДРМК директоры 

 

__________________________ 

С.Т. Сейдуманов 

«____»_____________2014  ж. 

 

 «БЕКІТЕМІН» 

АМДБЖИ ректоры 

 

__________________________ 

Ғ.А. Тоғызбаев 

«____»_____________2014  ж. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 МСАК орта медицина қызметкерлеріне арналған 

 

Мамандығы: «Мейіргер ісі» Тақырыбы: «Мектептің орта медицина қызметкерлері үшін педиатрияның 

өзекті мәселелері» 

Оқу түрі: біліктілікті арттыру 

Жалпы сағат саны - 54 сағ.  

Дәрістер: 12   сағ. 

Практикалық сабақтар: 24 сағ. 

Тыңдаушылардың өзіндік жұмысы: 18 сағ. 

 

 

  

 

  

 

  

Алматы қ., 2014ж.  

 Жұмыс оқу бағдарламасы:  

-  ҚР  Денсаулық  сақтау  министрінің  м.а.  26.11.09ж.  №  788  бұйрығымен  бекітілген 

«Мейіргер ісі» мамандығы бойынша мемлекеттік қосымша білім беру стандарты. 

- ҚР ДСМ 26.10.11ж. №734 бұйрығымен бекітілген «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша ҚР 

қосымша медициналық білім берудің Үлгілік оқу бағдарламасы. 

-  «ҚР  Денсаулық  сақтау  министрінің  м.а.  26.11.09ж.  №  788  бұйрығымен  бекітілген 

МЖМББС өзгерістер енгізу туралы» ҚР ДСМ 17.02.12ж. № 93 бұйрығы негізінде құрастырылған. 

 

Бұл  бағдарлама  мультидисциплинарлық  негізде  құрылған  және  «Алматы  мемлекеттік дәрігерлер  білімін  жетілдіру  институты»  ШЖҚ  РМК  мамандарын  тарта  отырып,  орта  және 

фармацевтикалық  қызметкерлерді  дайындау  және  қайта  даярлау  бойынша  республикалық 

медициналық колледждің мамандарымен құрастырылған.   

 

Оқу бағдарламасын құру бойынша жұмыс тобы: Республикалық медициналық колледждің біліктілікті  арттыру  және  қайта  даярлау  бөлімі  директорының  орынбасары  Н.Т.Қалмұратова, 

Республикалық  медициналық  колледждің қайта  даярлау  бөлімінің  оқытушылары  З.К.  Момынова 

және    Г.К.  Тастанбекова;  АМДБЖИ  педиатрия  кафедрасының  доценті  Г.А.  Шаким,  АМДБЖИ 

педиатрия кафедрасының ассистенті, м.ғ.к. А.И. Ушурова. 

 

Жұмыс  оқу  бағдарламасы  республикалық  медициналық  колледждің  орта  және фармацевтикалық  қызметкерлерді  дайындау  және  қайта  даярлау  бойынша  циклдік  әдістемелік 

комиссия отырысында талқыланды және мақұлданды  («  »____2014ж. № ___ хаттама). 

 

ЦӘК төрайымы    ______________ З.К. Макашева.  

Жұмыс оқу бағдарламасы Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институтының 

терапия пәндері бейіндік әдістемелік комиссиясымен талқыланды («  »____2014ж. № ___ хаттама). 

 

БӘК төрайымы   _______________ м.ғ.д., доц. Г.Т. Мырзабекова.     

Жұмыс оқу бағдарламасы Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институтының 

Орталық әдістемелік кеңесімен мақұлданды («  »____2014ж. № ___ хаттама). 

 

 ОӘК төрайымы  _______________ м.ғ.д., проф. Г.Ж. Қапанова        

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2. Түсіндірме жазба 

 

   Бағдарлама мектептің орта медицина қызметкерлеріне арналған.  

ҚР денсаулық сақтау жүйесін дамытуға  арналған 2011-2015 жж.   «Саламатты Қазақстан» 

мемлекеттік  бағдарламасына  сәйкес    халық  ішінде  аурулардың  алдын  алу  шаралары,  әсіресе 

мектеп жасындағы балалардың арасында күшейе түсуде. Қазақстанда 7 465  жалпы білім беретін 

мектеп бар, оларда  2,5 млн. оқушылар оқиды. Әртүрлі авторлардың мәліметтері бойынша, мектеп 

оқушыларының  тек  10–15 %  сау  болып  табылады,  шамамен  50 %  морфологиялық  не 

функциональды  ауытқулары  бар  және  35–40 % —  түрлі  созылмалы  ауруларға  ие.  Медициналық 

бақылау  мәліметтеріне  сәйкес  мектепте  оқу  барысында  балалардың  денсаулығы  4-5  есе 

төмендейді.  Мектеп  бітіру  кезінде  әрбір  үшінші  оқушы  сығырлыққа,  омыртқаның  қисаюына, 

стамотологиялық  ауруларға,  ал  әрбір  төртішісі  –  жүрек-тамыр  жүйесінің  патологиясына 

шалдығады.  

Әдебиеттер мәліметтері бойынша балалар арасындағы жалпы  аурулар құрылымында көру 

мүшелерінің патологиясы  15-20% құрайды. Соның ішінде көбінесе мектеп жасындағы балаларда 

пайда  болып,  жедел  дамитын  миопия  кең  тараған,  ол  көз  құрылымын  қайта  қалпына  келмейтін 

өзгерістерге әкеледі және көру қабілетін төмендетеді. Бұның барлығы миопияның дамуымен күрес 

жүргізудің  мемлекеттік  деңгейде  маңыздылығын,  сонымен  қатар  миопияның  алдын  алу 

шараларының қажеттілігін көрсетеді.  

Бүгін  балалардың  өмірі  өзгергені  сөзсіз:  гиподинамия  өсті,  қоршаған  орта  ластануы  да 

ұлғайып жатыр, мектеп жүктемесі де өсті, ал ол өз кезегінде күйзеліс жағдайына әкеледі, мектеп 

оқушыларының зиянды әдеттерді үйренуі жиіледі, жалпы және санитарлық мәдениет нашарлады. 

Аталған факторлар балалар арасындағы асқорыту мүшелері ауруларының кең тарауына жол берді 

әрі  өсірді.  Әдебиеттердің  аналитикалық  талдауы  асқорыту  мүшелерінің  аурулар  құрылымының  

трансформарциясын көрсетті, олардың ішінде кең тарағаны созылмалы гастродуоденит, билиарды 

жүйенің  функционалдық  бұзылуы  болды.  Мұның  барлығы  осы  аурулардың  алдын  алуға  және 

еміне  қажетті  назар  аударылмайтынын,  сонымен  қатар  мектеп  жасындағы  балалардың 

тамақтануында да мәселелер бар екенін айқындай түсті.  

Осыған  байланысты  мектептегі  орта  медицина  қызметкерлерінің  білімі  мен  практикалық 

дағдыларының деңгейін арттыру өзекті болып отыр.  

Бағдарламада қазіргі педиатрияның жетістіктері туралы ақпарат, Қазақстан Республикасында 

бала  мен  ананы  қорғаудың  басты  бағыттары  қарастырылған.  Сонымен  қатар  тұмау,  жіті  ішек 

инфекциялары,  ауа-тамшы  инфекцияларының  алдын  алу  және  иммунопрофилактика  мәселелері 

енген.  

Теоретиялық  сабақтар  дәріс  түрінде  өткізіледі.  Практикалық  сабақтар  жағдаяттық  және 

клиникалық есептерді шешу, виеороликтері қарау және т.б. түрінде өткізіледі.  

Оқу  барысында  оқытудың  заманауи  әдістері,  техникалық  және  көрнекі  құралдар 

қолданылады.   

 

Мақсаты:  салауатты  өмір  салтын  ұйымдастыру,  мектеп  жасындағы  балалардың  арасында  

аурулардың  алдын  алу  мәселелері  бойынша  мектеп  мейіргерінің  білімі  мен  дағдылар  деңгейін 

арттыру.   

Міндеттері:

 

Біліктілікті арттыру циклын өткеннен кейін мейіргер білуі тиіс:  

 

Балалар мен жасөспірімер гигиенасына байланысты ҚР қазіргі заңнамалық құжаттарын;  

Мектеп жасындағы балалардың денсаулығын қорғау бойынша қағидаттар мен ережелерді;  

Түрлі аурулардың белгілерін ерте анықтауды 

Иммунопрофилактика мәселелерін;  

Дұрыс тамақтану негіздерін;  

Медициналық манипуляциялар техникасын;  

Шұғыл көмек көрсету әдістерін. Біліктілікті арттыру циклын өткеннен кейін мейіргер істей алуы керек:  

 

 Медициналық құжаттармен жұмыс істеуді; 

  Зарарсыздандыру құралдары ерітінділерін дұрыс дайындауды;  

  Негізгі  мейіргерлік  манипуляцияларды  орындауды  (тері  ішіне,  бұлшықет  ішіне  дәріні  егу, 

антропометрия, термометрия, педикулезді және қотырды қарау (болған жағдайда – өңдеу), 

жараны алғашқы тазарту, иммобилизациялық құрсымды таңу) 

  Оқушылар, мұғалімдер және ата-аналар арасында санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізу. 

 

3. Біліктілікті арттыру бойынша оқу-тақырыптық жоспар 

 

№ Тақырып атаулары 

Оқу сағаттарының саны 

Барлық 

сағаттар Дәріс-

тер 


Практика-

лық 


сабақтар 

ТӨЖ 


Саланың негізгі нормативтік-құқықтық актілері   3 

 

Халықаралық  сандарттар  бойынша  балалар  мен 

жасөспірімдерге  шұғыл  медициналық  көмек 

көрсету 
10 

Вакцинация Эпидиемологиялық жағдай 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру 10 


Балалардың тірек-қимыл аппараты, асқазан-ішек 

жолдары, 

көру 


мүшелері, 

қаназдық, 

инфекциялық 

және 


стоматологиялық 

ауруларының алдын алу  

14 


22 


 

Барлығы  

12 

24 

18 

54 

 

4. Дәрістердің тақырыптық жоспары 

 

 № Дәріс тақырыптары 

Қысқаша мазмұны 

Сағат 

көлемі 

Саланың негізгі 

нормативтік-құқытық 

актілері  

ҚР Конституциясы: 29-30б. 

ҚР халық саулығы және денсаулық сақтау 

жүйесі туралы кодексі № 193-IV 3 ҚР 18 

қыркүйек 2009 жыл: 89-бап. «Балалар құқығы», 

156-бап. «Профилактикалық екпелерді жүргізу».  

2011 - 2015 жылдарға арналған  «Саламатты 

Қазақстан» ДСДМБ. ҚР Үкіметінің Қаулысы 

ҚР 29.01.2011ж. № 41  бұйрығы: 5.1. бөлім 

«Қоғамдық денсаулық сақтауды қорғау 

мәселелері бойыынша сектораралық және 

ведомствааралық өзарақатынас тиімділігін 

арттыру».  

ДСМ 17.10.2003ж. №760 «ҚР балаларға 

амбулаториялық-емханалық көмекті одан әрі 

жетілдіру  туралы» бұйрығы. 

ҚР  Үкіметінің  17.01.2012ж.  №87  «Денсаулық 

сақтау нысандарына қойыылатын санитариялық 

– эпидемиологиялық талаптар» қаулысы.  Халықаралық 

сандарттар 

бойынша 

балалар 


мен 

Клиникалық және биологиялық өлім белгілері; 

Еуропалық ұсыныстарға сәйкес жан сақтау  

жасөспірімдерге 

шұғыл 

медициналық көмек көрсету негіздері;  

Төтенше жағдайларда мейіргердің тактикасы 

(естен тану, жоғарғы тыныс жолдарында бөгде 

дененің болуы және т.б.)  

Вакцинация Эпидиемологиялық жағдай 

 ҚР екпелер тізбесі. Көрсетілімдері мен қарсы 

көрсетілімдері. Екпеден кейінгі реакциялар және 

асқынулар. Қауіпсіз иммунизация техникасы.  Салауатты 

өмір 


салтын 

қалыптастыру 

СӨС қалыптастыру негіздері;  

Наркотикалық күйдің клиникасы; 

Негізгі есірткі құралдары;  

Алкогольді  масаюда  шұғыл  көмек  көрсету 

клиникасы; 

Темекінің оқушы ағзасына әсері; 

Отбасын жоспарлау негіздері. Балалардың 

тірек-қимыл 

аппараты, 

асқазан-ішек 

жолдары,  көру  мүшелері, 

қаназдық, 

инфекциялық 

және 


стоматологиялық 

ауруларының алдын алу 

Созылмалы 

патологиясы 

бар 

балаларға диспансерлік  бақылау  жасау  қағидаттары 

(балалардың  тірек-қимыл  аппараты,  асқазан-

ішек  жолдары,  көру  мүшелері,  қаназдық, 

инфекциялық және стоматологиялық аурулары) 

 

Барлығы  

12 

 

5. Практикалық сабақтардың тақырыптық жоспары 

 

№  Практикалық сабақ 

атаулары 

Қысқаша мазмұны 

Сағат 

көлемі 

Халықаралық сандарттар 

бойынша 


балалар 

мен 


жасөспірімдерге  шұғыл 

медициналық 

көмек 

көрсету 


Еуропалық ұсыныстарға сәйкес манекендерде МЕЖ 

көрсету; Жоғарғы тыныс жолдарындағы бөгде денені 

алудың тәсілдері мен техникасы; Геймлих тәсілі; Оқу 

фильмдерін көрсету. Вакцинация Эпидиемологиялық 

жағдай 


Профилактикалық екпелерді жоспарлау; 

Құжаттамаларды толтыру, есептерді құру және 

тапсыру; екпелерді жасау;  ата-аналарға екпелерден 

мүмкін болатын асқынулар мен  олардың алдын алу 

шаралары туралы түсіндіру. Салауатты өмір салтын 

қалыптастыру 

Балалармен  және  олардың  ата-аналарымен  СӨС 

қалыптастыру 

бойынша 

санитарлық-ағарту 

жұмыстарын  жүргізу.  Алкогольмен  және  есірткімен 

масаюда  шұғыл  көмек  көрсету.    Балалармен  және 

олардың  ата-аналарымен  темекі  мен  есірткінің  зияны 

туралы әңгіме жүргізу. Балалардың тірек-қимыл аппараты, 

асқазан-ішек жолдары, 

көру мүшелері, 

қаназдық, 

инфекциялық және 

стоматологиялық 

ауруларының алдын 

Науқастың  күйін,  физикалық  дамуын,  асқазан-ішек 

жолдары  ауруларындағы  патологиялық  белгілерді, 

қаназдық жағдайын, жұқпаларды бағалау. 

Мүсінінің бқзылуын, сколизді, майтабанды анықтау. 

Көру  қабілетінің  нашарлығын,  кариесті  анықтау. 

Демінің  жиілігін,  тамыр  соғысын  және  АД  анықтау. 

Мектептің орта медицина қызметкерінің тәжірибесінде 

гі  шұғыл  жағдайлар  және  жедел  көмек  көрсету 

14 


 

алу 


техникасы. 

Диспансерлік    бақылау  жасау.    №30  нысанды  дұрыс 

толтыру Барлығы 

24 

 

6. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарының тақырыптары – 18 сағ. 

1. 


17.01.2012ж. №87 ҚР Үкіметінің Қаулысына сәйкес денсаулық сақтау нысандарына 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. 

Мұрыннан қан кету және аллергиялық жағдайларда шұғыл медициналық көмек көрсету.   

3  


Туберкулездің алдын алу 

Шылым шегудің алдын алу Тірек-қимыл аппараты ауруларының алдын алу (мүсіннің бұзылуы, сколиоз, 

майтабандық). 

7. Бағалау әдістері: қорытынды бақылау – тестілеу (10 тест). 

 

Тестілеу әдісі бойынша білімді бағалау және критерийлер   

% дұрыс 

жауаптар 

0-49% 

50-74% 

75-89% 

90-100% 

Баға 

қанағаттанарлықсыз 

қанағаттанарлық 

жақсы 


өте жақсы 

 

8. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі: 

Негізгі: 

1. 17.01.2012ж. №87 ҚР Үкіметінің Қаулысы «Денсаулық сақтау нысандарына қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар». 

2. Н. Н. Солодуха и др. «Сестринское дело в педиатрии», Минск 2012 г. 

3. Б.Х. Хабижанов «Педиатрия», Алматы 2009 

4.Мышкина А.К. «Сестринское дело», справочник, Москва 2008 

5. В.П. Молочный, М.Ф. Рзякина, Н.Г. Жила «Неотложные состояния у детей: Вакцинация

инфекционные заболевания, оказание неотложной помощи», Минск 2012г. 

 

Қосымша: 

1. Медицина неотложных состояний - Зозуля И.С. - Учебник, Санкт-Петербург 2007 

2. Большая энциклопедия фельдшера и медсестры - Авдиенко И.В. - Медицинская энциклопедия, 

М 2009 


3. Справочник медицинской сестры - Барановский В.А. - Справочное пособие, СП 2009 

4. Справочник по неотложной медицинской помощи - Бородулин В.И. - Справочное пособие, М 

2010 

5. Н.Г. Соколова «Сестринское дело в педиатрии: практикум», Санкт-Петербург 2000 

6. К.М. Сергеева «Педиатрия», Москва 2001 

7. Основы сестринского дела - Двойников С.И. - Аббясов И.Х. – Учебник, Москва 2007 

8.Цыбулькин «Несчастные случаи у детей», Санкт-Петербург, 2005 г 

Ссылки: 


http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?ELEMENT_ID=1040

http://dgsn.sko.kz/rus/index.php?pid=gosudarstvennaja_programma_razvitijahttp://continent-online.com/Document/?doc_id=1045135

http://www.balazan.kz/comon/zakon/section2.php?SECTION_ID=145 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30479065

 

http://kazakhstan.news-city.info/docs/sistemsz/dok_ieqvbo/index.htm 

http://tubdis.kz/ru/2012-01-16-10-55-00/114.html

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1000001113 

 


 

Қорытынды бақылауға арналған тест сұрақтары: 

 

1Қызылша ауруы тіркелгенде мектепке қойылатын уақытша карантин мерзімдері: 

А) 8 күн 

Б) 10 күн  

В) 15 күн 

Г) 21күн+ 

Д) 31 күн 

 

2.Клиникалық өлімнің белгісі: А) көз қарашығының сығыраюы 

Б) «мысық көз» белгісі 

В) көздің қасаң қабығының қарауытуы  

Г) түгел денеде мәйіт дақтарының пайда болуы  

Д) ірі тамырларда тамыр соғысынң болмауы + 

 

3. Жоғары тыныс алу жолдарына бөгде заттың түсуіне байланысты көрсетілетін шұғыл көмек: А) трахеостоманы қою 

Б) трахеяның интубациясын жүргізу 

В) өкпенің жасанды вентиляциясын шұғыл бастау   

Г) эпигастральді аймақта іштің компрессиясын жүргізу (Геймлих әдісі) 

Д) науқастың денесін алға иіп, жауырын арасына 4 рет соққы беру + 

 

4.Аурулардың алдын алу мен салауатты өмір салтын қалыптастыру барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларға не жатады: 

А) сұрақтар беру 

Б) ем жүргізу 

В) әңгімелесу  + 

Г) диагностика 

Д) профилактикалық тексеру 

 

5. Биологиялық өлімнің шынайы белгісі:  А) жанталасу 

Б) естің болмауы 

В) тыныс алудың болмауы 

Г) жүрек қызметінің тоқтауы 

Д) мәйіт дақтарының пайда болуы мен өліктің сіресіп қалуы + 

 

6. Өкпенің жасаңды вентиляциясы кезінде басты қандай мақсатпен шалқайту керек: 

А) жүрекке жанама сылауды жасау оңай  

Б) ауызды ашу оңай  

В) тыныс алу жолдарының өтімділігін қамтамасыз ету + 

Г) науқастың мұрнына реаниматордың аузын қою ыңғайлы  

Д) науқастың аузына реаниматордың аузын қою ыңғайлы  

 

7. Жүрек-өкпе реанимациясы кезінде медицина қызметкерінің алғашқы іс-әрекеті: А) дефибрилляция  

Б) Сафардың үштік әдісі 

В) жүрекке жанама сылау жасау + 

Г) тыныс алу жолдарынның өтімділігін қамтамасыз ету 

Д) «ауыздан ауызға», «ауыздан мұрынға» өкпенің жасаңды вентиляциясы  

 

  

8. Ес жоғалтудың белгісі: 

А) ортопноэ  

Б) тамыр қысымының жоғарлауы 

В) тұншығу ұстамасы 

Г) дене қызуының жоғарылауы 

Д) естің қысқа мерзімді жоғалуы + 

 

9. Екпемен басқаруға жатпайтын ауру А) қызылша 

Б) күл 


В) қызамық 

Г) желшешек + 

Д) індеттік паротит  

 

10.Қызылша кезіндегі бөртпенің сипаты: А) везикулезді 

Б) розеолезді 

В) ұсақ нүктелі 

Г) ұсақ дақты Д) ірі дақты+ 

 

Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет