Сборник тезисов региональной научно-практической конференции «Я исследователь»жүктеу 2.51 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата07.01.2017
өлшемі2.51 Mb.
түріСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

«Мен-зерттеушімін» 

аймақтық  ғылыми - тәжірибелік   конференцияның 

ТЕЗИСТЕР ЖИНАҒЫ 

 

СБОРНИК ТЕЗИСОВ  

региональной научно-практической конференции 

«Я – исследователь» 

 

 

COLLECTION OF THESES  

of regional scientific-practical conference  

«I am a researcher» 

 

 

  

 

  

 

  

 

Ӛскемен қаласы, 2012 жыл 

 

  

УДК


 

ББК 


И 

 

 «МЕН  –  ЗЕРТТЕУШІМІН».  МЕКТЕПШІЛІК  ҒЫЛЫМИ  -  ТӘЖІРИБЕЛІК   

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ТЕЗИСТЕР ЖИНАҒЫ.  Ӛскемен, 2012. 

 

 

ISBN 

 

Жинақтағандар: Сейтахметова Ж.М., Сейлгазинова А.М., Абкенова А.Т. 

 

 

 

 

 

 

«Мен  -  зерттеушімін»  аймақтық    ғылыми  –  тәжірибелік  конференцияның  тезистер  жинағы Ӛскемен қаласы химия - биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің базасында 

ұйымдастырылды.  Бұл  тезистер  жинағында  2011-2012  оқу  жылында  ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізген оқушылар мен  оқытушылардың  жобалары ұсынылып отыр. 

Казакстан  Республикасының  Білім  беру  мекемелерінің      мұғалімдері,  оқушылары  және 

студенттеріне арналған. 

 

 

 

  

 

  

 

Қатысушылардың  тезистері  ДББҦ  «Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  филиалының  

зияткерлік  меншігі болып  табылады. 

 

ISBN                                                     ©   ДББҰ «Назарбаев Зияткерлік мектептері, 2012   

               

 

 


 

  

МАЗМҦНЫ 

Алғы сөз 

1.

 Интервью  с  заместителем  директора  Сейтахметовой  Ж.М.  Проект  «Я-исследователь»  в 

Назарбаев Интеллектуальной школе …………………………………………………………….  6 

 

2.

 Раисова К.Б. «Білім беру жүйесіндегі жаңа кӛзқарас»………………………………………..8 

 

3. 

Сейтахметова  Ж.М.  «Назарбаев  Зияткерлік  мектптерінің  оқушылардың  зерттеушілік 

қабілеттерін дамытудағы ролі» ....................................................................................................... 9 

 

Тезистер 

1.

 

Зекенов  Н.С.,  Арапова  А.А.,  Қалижанова  Ү.С.  «Ӛндіріс  роботтарының  үлгісін бағдарламалау және құрастыру.....................................................................................................  12 

 

2. 

Аймухамедова  Г.,  Амиргазина  Қ.Н.  «Қазақ  халқы  мен  британ  халқының  қию  салт-

дәстүрлеріндегі ұқсастық пен айырмашылық» ........................................................................... 13 

 

3. 

Әліпбаева  Ә.,    Имашпаева  Г.А.  «Шырша  және  цитрусты  ӛсімдіктердегі  эфир  майын 

зерттеу» ............................................................................................................................................ 14 

 

4. 

Kagarmanov  M,  Umbetayeva  Zh.  «Opportunities  for  developing  tourism  in  Charyn  canyon» 

………………………………………………………………………………………………………15 

 

5. 

Калиуллаев Б., Капасова Р.К. «Развитие химии фтора в РК» …………………………....... 16 

 

6.

 Kamataeva  A.,  Shamatova  G.  Z.,  Idrisheva  Z.K.  «Waste  water  purification  from  phenol  by 

nanostructural bentonitic clay» …………………………………………………………………… 17 

 

7.

 Мүткәрім Ә., Базарбаева Г.Н. «Теңдеулерді сандық тәсілмен шешу» ................................. 18 

 

8. 

Мырзабекова  М.,  Базарбаева  Г.Н.  «Теңсіздіктерді  қолдана  отырып,  олимпиадалық 

есептерді шешу» ............................................................................................................................  19 

 

9. 

Түсіпханова  А.,  Сүлейменов  Ӛ.Ш.  «Нанотехнологияның  компьютердің  дамуына 

әсері»................................................................................................................................................  20 

 

10. 

Мукангалиева  Л.,  Кабимолдаев  И.  Рсымбетова  А.У.  «Ӛскемен  қаласы  ауасының 

ластануын болдырмау шаралары» ................................................................................................ 21 

 

11. 

Нагымжанов  А.,  Шаматова  Г.Ж.  «Изучение  кинетических  закономерностей 

термического разложения» ............................................................................................................ 22 

 

12. 

Жаксылыкова  С.,  Косантаева  А.,  Уркимбаева  Г.А.,  Нечунаев  А.Ф.  «Исследование  и 

создание моделей при формировании кривых второго порядка» .............................................. 23 

 

13. 

Сатбеков  Р.,  Токтарбекова  А.Т.,  Игисинова  Ж.Т.  «Шығыс  Қазақстанның  суларындағы 

қорғауды қажет ететін ӛсімдік түрлері» ....................................................................................... 24 

 

14. 

Сейілханов Б., Г.Н.Кузьмина, Имашпаева Г.А. «Отбор гибридов картофеля из гибридных 

комбинаций в экологических условиях Восточного Казахстана» ............................................  25 

 


 

  

15.


 

Жүнісов  И,  Г.Ж.  Шаматова  Г.Ж.,  Идришева  Ж.К.  «Жылу  электр  станциялардындағы 

күлді сумен әкетудің айналмалы жүйесінде қышқыл сулардың түзілу себептері» ................. 26 

 

16. 

Ишанова  А.,  Баймолданова  Л.С., Суийндина Э.Т.  «Кедергінің  температураға  тәуелдігін 

зерттеу» ...........................................................................................................................................  27 

 

17. 

Козыканова  Т.,  Айдарбаева  Р.К.,  Солтабаева  Р.Б.  «Исследование  героического 

происхождения ряда названий на карте Восточного Казахстана» ............................................ 28 

 

18. 

Советханова  Н.,  Бекбосынов  Э.М.  «Ӛскемен  қаласының  экологиялық  жағдайы  және 

жасӛспірімдер денсаулығы» .......................................................................................................... 29 

 

19. 

Адильбекова  Д.,  Биярова  С.Б.  «Названия  конфет  как  особый  разряд  имѐн 

собственных»................................................................................................................................... 30  

 

20. 

Токтасинова  Э.,  Свиринская  Н.Ю.  «Формирование  и  коррекция  нарушений  осанки 

средствами лечебной физкультуры в режиме учебного дня в НИШ» ...................................... 31 

 

21. 

Наздрюхин  А.,  Янко  М.  Л.    «Имена  собственные  в  произведениях  зарубежной 

литературы для детей» ................................................................................................................... 33 

 

22. 

Жумадилова Ж., Янко М.Л. «Речевой портрет студента НИШ ХБН» ............................... 34 

 

23.


 

Мухтарова  К.,  Куанышулы  С.    «Виртуальное  пространство  как  основной  фактор 

деформации русского языка (на примере «падонковского языка»)» ........................................ 35 

 

24. 

Заркымова З., Абылканова А.С. «Фразеологизмы, восходящие к фауне» ........................ 36 

 

25.


 

Бияров К., Увалиева А.К. «Қазақша жылқы аттарының тілдік ерекшеліктері» ............... 37 

 

26.


 

Жәдігер Б., Мусатаева З.Ж.  «Сӛз әдебі» .............................................................................  38 

 

27.


 

Жақанов Н., Туменбаева А.Н «Қазіргі мультфильмдердің пайдасы мен зияны» .............. 39 

 

28.


 

Сағатқанова А., Сагиева Н.Н. «Кристалдарды үй жағдайында ӛсіру» ............................... 41 

 

29.


 

Баринков О., Арапова А.А.  «Разработка программ для прохождения роботом различных 

траекторий» ............................................................................................................................... 42 

 

30. 

Мукажанов  Д.,  Арапова  А.А.  «Разработка  программы  для  прохождения  роботом 

лабиринтов» .............................................................................................................................. 43 

 

31. 

Асылханова Г.,  Зейнолдина Г.Т. «Шәкәрімнің діни-философиялық дүниетанымы» .......44 

 

32.


 

Қадылбекова А., Зейнолдина Г.Т. «Қазақ халық ертегілерінің тәрбиелік мәні» ................45 

 

33.


 

Кайсабеков  А.,  Викс  В.Ю.,  Денисова  Н.Ф.,  Капасова  Р.К.  «Программный  модуль  для 

расчета энегрии Гиббса различных материалов» .................................................................. 46 

 


 

  

34.


 

Кенесбеков  Г.,  Капасова  Р.К,  Нечунаев  А.Ф.  «Исследование  и  проектированиеь 

программируемого  робота  манипулятора  для  проведения  мероприятий  по  очистке 

внутренней поверхности действующих нефтепроводов РК» .............................................. 47 

 

35.


 

Болатбекұлы Б, Ерғалиева Ә.Е.,Саукатова Ш.К. «Стоунхендж бен Ақ бауырдың ғасырлар 

тоғысындағы үйлесімі» ............................................................................................................ 48 

 

36. 

Ергалиева А, Гаркуша А.А. «Advantges and disadvantages of electronic translators» .......... 49 

 

37.


 

Тиясова А., Айтпаева К., Иващенко С.А «Особенности выражения слов благодарности в 

иностранном языке (на примере английского языка)» ......................................................... 50 

 

38. 

Сейтахметова  Ж.М.,  Баймолданова  Л.С.,  Бақыт  Жанасыл.  «Шудың  адам  денсаулығына 

әсері» .......................................................................................................................................... 51 

 

39. 

Нұрмұхамет  Д.,  Қайратова  Н.Қ.,  Арапова  А.А.  «Қытай  тілін  оқытуда  Lego  Mindstorms 

NXT роботтарын қолдану мүмкіндіктері» ............................................................................. 53 

 

40. 

Бидахметова В.,  Акиева А.Б. Биологиядағы математикалық модельдер ...........................54 

 

Қосымшалар 

1.

 Қосымша  1.  Сценарий  открытия  школьной  научно-практической  конференции  «Я- 

исследователь» ................................................................................................................................ 56 

 

2.

 Қосымша 2. Мектепішілік жобалар сайысының  хаттамасы ...............................................62 

 

Протокол школьной конференции научных проектов .........................................................63  

3.

 Қосымша 3. Конференциядан кӛрініс ................................................................................... 64 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОЕКТ «Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» В НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Интервью с заместителем директора Сейтахметовой  Ж.М.  

(Беседу вела ученица 9 класса Каматаева Аяужан) 

 

Расскажите,  пожалуйста,  о  региональном    этапе  Республиканской  научно-

практической конференции.  

Тема 


конференции 

носила 


название  «Я  -  исследователь».    На 

данной 


конференции 

школьников 

участвовали    165  докладчиков  по  15 

секциям  начиная  со  второго  класса. 

Была 

организована обширная 

выставка научных проектов за день до 

конференции  с  целью  ознакомления 

всех  учащихся  с  предстоящими 

докаладами.  В  пленарной  части  мы 

представили доклады Кандидата  физ-

мат 

наук, 


декана 

факультета 

информационной  технологии  ВКГТУ 

им Серикбаева Тұрғанбаева  Еркін Муксуновича о развитии современной науки Казахстана, 

доклады  учащихся      Кенесбекова  Галымжана,  Палкиной  Юлии,  Нурмуханбетова  Данияра  

научная  и  практическая  значимость  которых  соответсвует  требованиям  развития 

современной  науки.  Это  такие  отрасли  науки  как  биотехнология,  нанотехнология, 

робототехника.    Секционные  работы  проходили  по  аудиториям  за  круглым  столом,  где 

выступали  не  только  учащиеся  но  и  ученые.  Все  работы  носили  прикладной  характер.  По 

результатам  регионального  этапа  будет  сделан  отбор  на  участие  в  республиканских  и 

международних  соревнованиях  научных  проектов  а  также  издан  сборник  тезисов  лучших 

проеков. Что дает учащимся работа над научным проектом? 

 Работа над научным проектом - это интересно и увлекательно!!!  

 Развиваются исследовательские навыки и умения; 

 Формируется научное мышление и мировозрение; 

 Повышется самоконтроль и  самооценка. 

 Проявляются ораторские способности. 

Каких  высот  достигли  наши  учащиеся  в  конкурсах  проектов  и  олимпиадах  в 

этом учебном году? 

В  этом    учебном  году  учащиеся  школы  активно    приниимали  участие  в  различного 

рода конкурсах и олимпиадах. Количество  учащихся, занявших призовые места в конкурсах 

и  олимпиадах,  по  сравнению  с  2010-2011  учебным  годом  возросло  втрое  и  составило    280 

призовых мест. В данной таблице можно наглядно увидеть все результаты: 

 

Виды конкурсов и олимпиад  Областной уровень 

Республ 

уровень 

Междун 

уровень 

Призовые 

места  

Результаты 

участия 

в 

конкурсе проектов 14 

27 

Результаты 

участия 

в 

интеллектуальных дистанционных  олимпиадах  и 

конкурсах 94 

45 

31 

170 

 

  

Результаты  участия  в  очных  

олимпиадах  

 

33 13 

37 

83 

Всего призовых мест 133 

65 

82 

280 

 

Учащиеся  проявляют  интерес  к  участию  во  всех  интеллектуальных  марафонах,  что очень радует.  

Также  хочу  отметить, что  в  этом  учебном  году  мы  имеем  в  копилке  36  медалей.  Из 

них 5 золотых, 7 серебрянных, 13 бронзовых медалей и 11 медалей призера. Это несомненно 

хороший  показатель  знаний  конкурсантов  и  профессионализма  учителей  подготовивших 

этих учащихся. 

   

Количество завоеванных медалей в 2011-2012 учебном году 

Медалей 

Кол-во 

медалей 

Фамилии учащихся 

Золотая медаль  

Акзамбек  Ерназ  8А,  Болтабеков  Адилет  3А,  Жанат 

Милана  4А,  Оразгалиева  Анель  8D,  Козыканова 

Толганай 11 

Серебрянная медаль 

7 

Балтабаева  Бахтияр  8А,  Құсманов  Дамир  6А, 

Оразғалиева  Анель    8Д,  Семейғазин  Адильгазы  8Д, 

Тиясова Азиза 6С, Токанов Фазыл 11,  Нағымжанов 

Азамат 11 Бронзовая медаль 

13 


Амуртаева  Камила  8Д,  Аргунова  Анастасия  5С, 

Аскарбекова  Ажар  6А,  Тохтарханова  Дана  9С 

(2медали),  Бакыт  жанасыл  4А,  Бауыржанова 

Айгерим 5А, Болтабеков Адилет 3А, Жанат Милана 

4А,  Каматаева  Аяужан  9В,  Онгарбаева  Айзат  8Д, 

Оразгалиева Анель 8Д Медаль призера 

11 


Всего 

36 


 

Наши  учащиеся  защитили  свои  проекты    в  Швейцарии,  Франции,  России,  Греции, 

Болгарии и показали отличные результаты.   

Буквально вчера вернулись с Международного научного фестиваля «Дети. Интеллект. 

Культура»  в  Родосе  с  медалями  Козыканова  Толғанай,  Нағымжанов  Азамат,  Сейлханов 

Болат. От всего сердца поздравляем наших победителей! Что такое  виртуальное научное  сообщество? 

Хороший  вопрос.  Это  научное  сообщество,  где  учащиеся  могут  через  интернет 

участвовать  в  интересных  проектах  по  различным  направлениям.  Начиная  с  января  месяца 

были  реализованы  3  масштабных  проекта:  «Наурыз-душа  народа»,  «Мой  индивидуальный 

маршрут  развития»,  «В  чем  новизна  моего  исследовательского  проекта».  Заходите  на  наш 

сайт: 


http://okushi.ucoz.ru/

.

 Будет интересно! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕГІ ЖАҢА КӚЗҚАРАС 

 

Раисова К.Б. 

Мектеп директоры 

Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

  

Кенді  Алтайда  жаратылыстану  бағытында  құрылған  жаңа  мектеп  –  білімнің классикалық  дәстүрлерімен  бірге  қазақстандық  және  дүниежүзілік  озық  педагогикалық 

практиканы үйлестіретін оқу ордасы. Бұл мектептің миссиясы – ұлттың зияткерлік әлеуетін 

дамытуға ықпал ету. Сондықтан әр оқушы әлемдік білім беру кеңістігіне шығу үшін, кез  – 

келген  ӛзекті  ақпараттарға  қол  жеткізе  алуына  мүмкіндік  жасау  мақсатында  білім  беру 

бағдарламасында  үш  тілділік  оқытуды  еңгізіп,  екінші  сыныптан  бастап  ағылышын  тілін 

тереңдетілген  бағдарламамен  жүргізіп,  мектеп  бітіруші  түлектерге  математика,  химия, 

биология, «Vizual art» (ӛнер) пәндерінен шет елдік мамандар дәріс беруде. Барлық оқушылар 

ӛз  ноутбуктарымен  сабақта  E-learning  бағдарламасын  интернет  арқылы  еркін  пайдаланады. 

Балаларымыз  мектептегі  биотехнология  кабинеттерінде  болашақ  мамандықтарына 

байланысты сарамандық тапсырмаларды орныдап, жасаған тәжірибелерін жоба түрінде шет 

мемлекеттерде қорғап келе бастады. Орта буын сыныптары кішкентай  «Lego»  роботтармен 

адам қолы жасай алмайтын жұмысты, яғни жоғары қысымдағы ауа температурасында немесе 

үлкен  тереңдіктегі  скважиналарда,  біздің  санамыздан  10  кейде  100  есе  кішкентай 

бӛлшектермен  нанотехнология  кабинеттерінде  жасап,  байқап,  жоба  түрінде  тәжірібемізге 

енгізіп,  ӛз  құрбыларымен  бӛлісуде.  Балалар  ӛздері  ашқан  жаңалықтарымен  бӛлісіп  қана 

қоймай,  оны  таратып,  қиын  тұстарын  бірлесе  жасап  бір-біріне  үйретуде.  Командалық  рух-

жігер, мінез қалыптасуда. Европа  – Парижде орналасқан экономикалық даму ұйымынының 

әлем мемлекеттерінің 65-інде жүргізіп отырған Халықаралық  PISA  бағдарлмасының негізгі 

мақсаты  да,  оқушылардың  қоғамда  ӛмір  сүре  білу  бейімділіктеріне  қоятын  халықаралық 

бағасы  да  бүгінгі  күні  осыны  кӛздеп  отыр.  Мұғалім  мен  оқушының  бірлесе  атқарған  іс-

әрекеттері  1  жыл  7  ай  кӛлемінде  ӛз  жемісін  бере  бастады.  Облыстық,  республикалық  және 

халықаралық  олимпиадалармен  интеллектуалдық  сайыстардан  9  алтын,  12  күміс,  22  қола 

медаль иеленді.  

Балаларды тәрбиелеу тек мектеп кӛлемінде емес, туған жердің табиғат қойнауындағы 

минералдар әлемінен бастап, ӛсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі, бұрын және қазір ӛмір сүріп 

жатқан белгілі тұлғалар туралы зерттеуді саяхаттар мен кӛшпелі сарамандық орталықтармен 

бірге  танысып,  ол  жұмыстардың  соңы  жобалар  мен  эсселер  жазуға  ұласуда.  Алған 

тапсырмасын  аяқтаған  оқушылар  ӛз  жұмыстарының  орындалу  деңгей»н  ӛздері  бағалап, 

келесі жұмысына бағыт-бағдар жасайды. Туған жердің тӛсінен жинаған дәрілік шӛптерімен, 

жасаған гербарийлерімен 20 оқушымыз Қарағанды қаласының Республикалық Халықаралық 

фитохимия  ғылыми-ӛндірістік  холдингіне  барып,  дәрілік  ӛсімдіктерді  кептіру  процесінен 

бастап, олардың құрамындағы адам ағзасына  кӛмектесетін дәрі жасауға дейінгі ұзақ жолды 

ғалымдармен бірлесе отырып жасады. Профессор Серғазы Мыңжасарұлы Әдекеновтен әріс 

алды.  Астанадағы  Биотехнология  орталығының  ғылыми  жетекшісі  Тұрғанбаева  Әсия 

Қайырбекқызы  мектеп  оқушыларымен  бірлесе  отырып,  генетикалық  модифицияланған 

ӛсімдіктер құрамындағы ДНК-ны тәжірібе жүзінде анықтады. 

Шет  елдерден  келген  жаттықтырушылардың  тим  лидері  Лиана  Кенттің  мол 

тәжірибесі  арқылы  мұғалімдеріміз  апта  сайын  әлемдік  білім  жүйесіндегі  озық  ойлармен 

бӛлісіп,  бірлесе  еңбек  етуде.  Осындай  жаңа  кӛзқарасы  қалыптасқан,  озық  педагогикалық 

әдістерді  терең  меңгерген,  тәрбие  мен  оқуды  ұштастырып  отрыған  мектеп  ұжымы  биылғы 

алғашқы  түлектерді  тек  қана  Қазақстан  емес,  әлем  оқушылармен  тең  дәрежедегі  білім 

додасынан ӛздеріне лайық орын алады деп үміттенеді.   

  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет