«Сейфуллин оқулары 11: Жастар және ғылым»жүктеу 29.83 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.01.2017
өлшемі29.83 Kb.

«Сейфуллин  оқулары - 11: Жастар  және ғылым» атты  Республикалық ғылыми-теориялық

конференциясының

материалдары

=  Материалы  Республиканской  научно-теоретической

конференции «Сейфуллинские чтения - 11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.1, ч.3. – Б. 240-242

ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ

ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Жолaмaновa  A.Қ.

ҚР  «Білім  туралы»  Заңында  «Білім  беру  жүйесінің басты  міндеті –

ұлттық және  азаматтық  құндылықтар, ғылым  мен  практика  жетістіктері

негізінде  жеке  адамды қалыптастыруға  және  кәсіби  шыңдауға  бағытталған,

білім  алу үшін қажетті  жағдайлар  жасау,  оқытудың жаңа  технологияларын

енгізу, 


білім 

беруді 


ақпараттандыру, 

халықаралық 

ғаламдық

коммуникациялық желілерге шығу»  деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту

міндеттері  көзделді.  Бұл  міндеттерді  шешу үшін  оқытушының күнделікті

ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге жол ашады.

Бұл  болашақ маманның ой өрісін  кеңейтіп қана қоймайды,  білім  деңгейін

көтеруге үлкен үлесін қосады. [1]

Елімізді  дамыту  мақсатының

бaсымдылық бaғытынa – білім  мен

тәрбиеге қол  жеткізу  мәселесі  жaтaды.  Білім  берудің бүгінгі  жүйесін құру

тәрбие  мен  оқытуғa деген  дұрыс  көзқaрaсты қaлыптaстыруды қaжет  етеді.

Білім  мен  тәрбие өз  деңгейінде  берілмесе,  болaшaққa кері әсерін  тигізері

сөзсіз.[2]

Қоғaмның техникaлық және әлеуметтік  жaғынaн  ілгерілеуі,  aдaми

кaпитaлды  дaмыту - білім  беру  сaпaсын  aрттырудың бaсты  фaкторы  болып

тaбылaды. Жaңa aқпaрaттық технологиялaрдың дaмуы, жеке тұлғaның жaлпы

коммуникaтивті 

мәдениетін

қaлыптaстырудa 

білімнің

хaлықaрaлық

дәрежесінің жоғaрлaуынa бaйлaнысты білім беру жүйесінде, сондaй-aқ оның

мaзмұны мен оқыту технологиясындa дa көптеген тaлaптaр мен өзгешеліктер

енуде. Қоғaмдa  болып  жaтқaн  мұндaй өзгерістердің білім  беретін  оқу

орындaрынa әсері  білім үрдісіне  ізгілік  және  демокрaтиялық бaғыттaрды

енгізуді қaжет етуінен aйқын көрінеді. [3]

Сондықтaн  бүгінгі  педaгогикaлық білім  берудің мaқсaты  мен  мaзмұны

қaзіргі зaмaнaуи тaлaпқa сaй білім беру жүйесін реформaлaу aрқылы жоғaры

кәсіби  педaгогикaлық білім  жүйесінің  құрылымдық және  мaзмұндық

өзгертілуін тaлaп етеді.

Болашақ оқытушылар  білім  алушы    бойындағы  туа  біткен  түрлі

қасиеттерді  дәл  байқауға үйреніп,  оның сапалық ерекшеліктеріне  баға  беру,

ары қарай өз  бетінше  дамыта  түсуіне  жағдай  туғызуы  керектігін,  көмектесу

қажеттігін ұғына  білу  керек.  Бұл үшін, әрине  болашақ маманның  өзі  де

өзгеруі,  яғни  дәстүрлі  оқытудың кейбір әдет - ғұрыптарынан    арылуы  тиіс.

Осылайша  оқытудың жаңа  мазмұнын  жасауға  бетбұрысты әрбір  оқытушы

өзінен бастағаны жөн. Оқытушы білім алушыға білім, білік, дағды беріп қана

қоймай,  ақыл-ойы  мен қабілетінің дамуына  көңіл  бөліп,  аұпараттық

технологияларды  оқытуда қолдануға үйрете  білуі  тиіс. Қазіргі  замандажастарға  ақпараттық технологиялармен  байланысты әлемдік  стандартқа  сай

мүдделі  жаңа  білім  беру өте қажет  еліміздің дамуы  барсындағы  бірден-бір

міндетке  ие.  Яғни,  ақпараттық технологиялардың білім  беруде  маңызы  зор.

Өйткені  ол  оқытушылар  мен  білім  алушыларға үлкен  ақпараттық білім

кеңістігіне жол көрсетеді.

Білім беруде процесінде оқытушы  білім алушылардың жас ерекшелігін

негізге  алып қана қоймай,  ақпарттық технологияларды қолдна  берілген

тапсырамаларды  да  меңгере  алатындай  етуі  тиіс.  Яғни    сұрақтарға  дұрыс

жауап  іздей  алатындай  етіп

қою  керек.  Сол  кезде  ақпараттық

технологияларды қолдана отырып күтілген нәтижеге қол жеткізеді.

Қазіргі  ашық ақпараттық  қоғам  ретінде  дамуы  білім  беруде    оқыту

үдерісінде  ақпараттық технологияларды  пайдалануды қажет  етеді. Қазіргі

қоғамның техникалық даму жағдайда білгірлікті аса қысқа уақытта меңгеру,

білім  беру  мекемелеріне    койылатын  талаптар  негізінен  білім  алушылардың

білім 


сапасын 

арттыруға,

өз 

бетімен 


жұмыс 

істеу 


дағдыларын

қалыптастыруға бағытталған.

Елімізде  білімберу  процесінде  жыл сайын өзгерістер  болып  тұратыны

анық. Түрлі ұйымдастыру әдістері  және  формалары  арқылы  оқытушылар

білім алушыларды даярлауда ақпараттық технологияның қолданысы олардың

белсенділігін  арттырып, өзін-өзі  жетілдіруі қалыптасды.  Белгілі ғалымдар

ақпараттық технологияларды қолдануда білім алушыларға техникалық білім

берудің тиімділігін қарастырған, яғни «кәсібилілігі» мен «танымдылығы» т.б.

Заманауи  талаптарға  сай қажеттілік    негізінде  сабақты    ақпараттық

технология әдістерін қолдану  арқылы  жүргізу – оқытушының кәсіби

шыңдалуына, білім алушыларды  дамуына жан – жақты көмектесіді. Болашақ

ұрпақтың  өркениетті өсуі  ақпараттық  қоғамның  қалыптасуымен  тікелей

байланысты  екенін  ескерсек, қазіргі  кездегі  білім  мен  техниканың даму

деңгейі әрбір  адамға  сапалы  және  терең білім  мен  кәсіби  іскерліктердің

болуын, жас мамандардың белсенді шығармашылықпен жұмыс істеуін талап

етеді. [4]

Әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңы,  15.08.2007ж.

(2011.24.10. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен).

2. Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудың  2011-2020

жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2010. – 52 б.

3.  А.Ерболатов Жаңа ақпараттық технология. // Информатика негіздері,

№2, 2010ж.

4. Интернет желісі,

http://baq.kz/kk/regional_media/post/31784

5. "Science and world ", «Наука и мир», 2014,  № 6,  часть 2, K.Zh.Ibraeva

1

,  R.Omarova2

,  M.Yessekeshova

3

,  B.Abenova4

,  G.Seixan

5

,  L.Danilova6

,

E.Kochkorbaeva7

, B.Kairgalieva

8

THE INFLUENCE OF  ETHNOPEDAGOGICAL

EDUCATION  ON  THE  PERSONAL  PROFESSIONALISM  FORMATION,  2308-4804,импакт-фактор - 0,325

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.к.,доцент М.Д.Есекешова

Каталог: science
science -> Материалдары // Материалы Республиканской конференции «Сейфуллинские чтения – 8»
science -> Сейфуллин оқулары – 9
science -> Сейфуллин оқулары–12
science -> Сейфуллин оқулары – 9
science -> Мамық ЖҮнді аң терілерінің географиялық ЖӘне мезгілдік өзгергіштігі
science -> Қазіргі мектеп – современная школа журнал ай сайын шығады Құрылтайшысы: «Қазіргі мектеп»
science -> Лекция №4 квантово полевая и современная научные картины мира квантово-полевая нкм
science -> Сейфуллин оқулары – 9
science -> Ғылым жаршысы / Вестник науки


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет