Семинар 15 ожсөЖ 15 СӨЖ 15 Барлығы 60жүктеу 1.26 Mb.
Pdf просмотр
бет3/14
Дата22.12.2016
өлшемі1.26 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
 
 
10-апта 
1 кредит сағат 
       № 10 дəріс сабақ. Тақырыбы: Қарақалпақ əдебиеті 
      Дəріс мазмұны: 
1.Қарақалпақ халқының қалыптасу тарихы.  
2.Қарақалпақ  халқының  фольклоры.  "Қырық  қыз"  эпосы.  Қысқаша  сюжеті. 
Гүлəйім, Арыслан, Жұрынтаз бейнелері. Эпостың көркемдік маңызы. 
3.XVIII ғасырдағы  жазба  əдебиеті.  Жиен  жырау  Тағайұлы  шығармашылығы. 
"Күйзелген  халық"  дастаны.    Дастанда  қарақалпақ  халқының  ауыр  тұрмысының 
бейнеленуі. 
 
Əдебиеттер:  
1.  Қарақалпақ поэзияның антологиясы / Құраст. Ə. Ахметов. Алматы, 1979. 
2.  Мақсетов Қ., Тəжимұратов А. Қарақалпақ фольклоры. -Нокис, 1979. 
3.  Сагитов И. Т. Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы. -Нокис, 1986. 
4.  Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
5.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
6.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
7.  История мировой литературы в 9 томах.  
8.  Қарақалпақ жырлары. А., 1961. 
9.  Тойшыбаев С. Қазақ-қарақалпақ əдебиеттерінің байланысы. А., 1977. 
 
№10 семинар. Қарақалпақ əдебиеті: тарихи шолу.  
Семинар мазмұны:  
1.Қарақалпақ халқының қалыптасу тарихы.  

2.Қарақалпақ  халқының  фольклоры.  "Қырық  қыз"  эпосы.  Қысқаша  сюжеті. 
Гүлəйім, Арыслан, Жұрынтаз бейнелері. Эпостың көркемдік маңызы. 
3.XVIII 
ғасырдағы жазба əдебиеті. Жиен жырау Тағайұлы шығармашылығы. 
"Күйзелген халық"   дастаны. Дастанда қарақалпақ халқының ауыр тұрмысының 
бейнеленуі. Қазақ жөне қарақалпақ өдебиетінің байланыстары. 
 
Əдебиеттер:  
1.  Қарақалпақ поэзияның антологиясы / Құраст. Ə. Ахметов. Алматы, 1979. 
2.  Мақсетов Қ., Тəжимұратов А. Қарақалпақ фольклоры. -Нокис, 1979. 
3.  Сагитов И. Т. Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы. -Нокис, 1986. 
4.  Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
5.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
6.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
7.  История мировой литературы в 9 томах.  
8.  Қарақалпақ жырлары. А., 1961. 
9.  Тойшыбаев С. Қазақ-қарақалпақ əдебиеттерінің байланысы. А., 1977. 
 
№10 ОЖСӨЖ. "Қырық қыз" эпосы. 
ОЖСӨЖ мазмұны:  
"Қырық қыз" эпосы. Қысқаша сюжеті. Гүлəйім, Арыслан, Жұрынтаз бейнелері. 
Эпостың көркемдік маңызы. 
СӨЖ мазмұны: Жиен жырау Тағайұлы шығармашылығы. 
Əдебиеттер:  
1.  Қарақалпақ поэзияның антологиясы / Құраст. Ə. Ахметов. Алматы, 1979. 
2.  Мақсетов Қ., Тəжимұратов А. Қарақалпақ фольклоры. -Нокис, 1979. 
3.  Сагитов И. Т. Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы. -Нокис, 1986. 
4.  Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
5.  История мировой литературы в 9 томах.  
6.  Қарақалпақ жырлары. А., 1961. 
7.  Тойшыбаев С. Қазақ-қарақалпақ əдебиеттерінің байланысы. А., 1977. 
 
       11-апта 
       1 кредит сағат 
      № 11 дəріс сабақ. Тақырыбы: №6  Ортағасырлардағы əлем əдебиеті  
Дəріс мақсаты: Орта ғасырлар. «Орта ғасырлар» терминінің бастауы. Тарихи жағдай. 
Мəдениет пен               əдебиет дамуы.  
 Студенттерді  аталмыш  кезеңдегі  əдебиет  жəне  мəдениет  дамуы  барысынан 
хабардар ету. 
Дəріс мазмұны: Студенттерді аталмыш кезеңдегі əдебиет жəне мəдениет дамуы 
барысынан хабардар ету. 
 
Əдебиеттер: 
1.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
2.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
3.  История мировой литературы в 9 томах.  
4.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 

5.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
 
№11 семинар. Құран – кəрім 
1.Құран — араб жоне əлем əдебиеттерінің классикалық үлы ескерткіші.  
2.Ислам  дінінің  пайда  болуы.  Мүхаммед  пайғамбар.  Қүранның  114  сүреден 
тұратындығы.  Қүранның  ең  үзақ  (екінші  сүре  286  аят)  ең  қысқа  сүрелері 
(103,109,110: үш-ақ аяттан).  
3.Құран кітабының ішіндегі тарихи естелік тəрізді оқиғалы көркем əңгімелер. Осы 
көркем  əңгімелердегі  Адам  Ата  мен  Хауа  Анадан  бастап,  ең  соңғы  Мұхаммед 
пайғамбарға дейінгі адамзат тарихының елеулі оқиғаларының суреттелуі. 
 
Əдебиеттер:  
1.  Құран Кəрім: қазақша мағына жəне түсінік / Ауд. Халифа Алтай. — Медине, 
Мүнаууара Сауд Араоия: Қүран Шəриф басым комбинаты. \һіжри 1411 Мілади 
1991. — 604 б. 
2.  Араб хикаялары / Құраст. С. Ищанов. - Алматы, 1958. 
3.  Арабша-қазақша салыстырмалы қүран хатим / Ауд. Ж.ІІ. Ескі сагат. — Алматы, 
1991. 
4.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
5.  Мың бір түн: төрт томдық / Ауд. Қ. Əбдіқадыров. - Алматы, 1995. 
6.  Аравия. Материалы по истории открытия, Москва, 1981. Арабская 
средевековая культура и литература. Сборник статей зарубежных ученых. — 
Москва, 1978. 
7.  Аттая М. О. Очерк по истории арабской литературы, Москва, 1903. 
8.  Беляев В. И. Основные черты арабской поэзии в начале аббасидского периода 
(VIII  в.  первая  половина  IX  века)  //  Труды  XXV  международного  конгресса 
востоковедов. Т. II, Москва, 1963. 
9.  Бертельс  Е.  Э.  Суфизм  и  суфииская  литература.  —  Избранные  труды,  Т.  III, 
Москва, 1965. 
 
№ 11 ОЖСӨЖ:  Құран 
Мазмұны:  
1.  Құран  (араб  тілінен  аударғанда  -  "естіп  оқу",  "тақпақтата  дауыстап  оқу", 
"мəнерлеп оқу") - мұсылмандардың негізгі қасиетті кітабы.  
2.Мұхаммед пайғамбардың уағыздары.  
3.Құранның  алғашқы  жазбаша  нұсқалары.  Құранды  канонизациялау  процесі. 
4.Құран сүрелері.  
№ 11 СӨЖ:  Құран аудармалары мен олардың зерттелу тарихы. 
 
Əдебиеттер:  
1.Қүран хикаялары. - Алматы, 1991. 
1.  Бердібаев Р. Ғасырлар толғауы. Алматы, 1977. 
2.  Грюнебаум Г. Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. Москва, 1981. 
3.  Дербісөлиев Ə. Араб əдебиеті (жогары оқу орындарына арналған оқу қүралы. - 
Алматы, 1987. 
4.  Ислам энциклопедиясы. Алматы, 1995. 
5.  Климович Л. И. Қүран туралы кітап / Ауд. О. Оралбсков. Алматы, 1990. 
 

№12 Дəріс. Қайта Өрлеу дəуіріндегі əдебиет пен мəдениет 
Қарастырылатын  сұрақтар:  Ренессанс.  Қайта  жаңғыру  құбылысы  жəнеі 
мəдени салалар. Қайта жаңғыру құбылысының басты мақсаты.  
Дəріс мақсаты: Адамзат тарихындағы ең елеулі тарихи кезеңдегі əдебиет жəне 
мəдениет салаларының даму барысынан хабардар болу.  
Дəріс мазмұны: 
 Батыс жəне орталық Европа тарихындағы ортағасырлық мəдениеттен жаңа заман 
мəдениетіне өту дəуірі екі үлкен мəдени қозғалысты қамтиды.  
      Əдебиеттер:  
1.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
2.  История мировой литературы в 9 томах.  
3.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
4.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
5.  Кенжебаев Б. Əдебиет белестері. – А., 1986. 
 
№12 семинар. Көне еврей əдебиеті. 
Семинар мазмұны:  
1.Библия – көне еврей əдебиетінің мəңгі өшпес мұрасы. 
2. Ветхий завет (Көне өсиет) жəне Новый завет (Жаңа өсиет) - христиан діні мен 
христиан əдебиетінің бастауы. 
Əдебиеттер: 
 
1.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
2.  История мировой литературы в 9 томах.  
3.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
4.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
5.  Кенжебаев Б. Əдебиет белестері. – А., 1986. 
 
№ 12 ОЖСӨЖ:  Мың бір түн 
Мазмұны:  
1."Мың бір түн" - араб тілінде жинақталған өлем əдебиетініц үздік үлгісі.  
2."Мың  бір  тун"  —  араб,  үнді,  парсы,  түркі  халық-тарыньщ  əр  ғасырда  туған 
ертегілерінің жиынтыгы. Пайда болу тарихы. Зерттелуі. 
3. Шығарманың əлем əдебиетіне тигізген ықпалы. Мың бір түн сюжеттері. 
№ 12 СӨЖ:  Мың бір түн ертегісінің пайда болу тарихы. Зерттелу тарихы. 
Əдебиеттер: 
1.  Мың бір түн: төрт томдық / Ауд. Қ. Əбдіқадыроп. - Алматы, 1995. 
2.  Бердібаев Р. Ғасырлар толғауы. Алматы, 1977. 
3.  Грюнебаум Г. Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. Москва, 
1981. 
4.  Дербісолиев Ə. Шыңырау бұлақтары. Алматы, 1982. 
5.  Дербісөлиев  Ə.  Араб  əдебиеті  (жогары  оқу  орындарына  арналған  оқу 
қүралы. - Алматы, 1987. 
6.  Ислам энциклопедиясы. Алматы, 1995. 
7.  Фильштинский И.М. Арабская классическая литература, Москва, 1965. 
 

13-апта 
1 кредит сағат 
       №13 дəріс сабақ. Тақырыбы: Тақырып: Веда əдебиеті, санскрит əдебиеті. 
 Дəріс  мазмұны:  Веда  əдебиеті  "веда"  —  сөзі  —  "білім",  "нақты,  жоғары  қасиетті 
білім"  ұғымдарын  береді.  "Ригведа"  —  веда  əдебиеті  /əнұрандары  ведасы/  негізін 
құрайды /"риг" сөзі "əнұран" ұғымын береді/.  
 
 
Əдебиеттер:  
1.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
2.  История мировой литературы в 9 томах.  
3.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
4.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
5.  Кенжебаев Б. Əдебиет белестері. – А., 1986. 
6.  Мағауин М. Ғасырлар бедері. Əдеби зерттеулер, - А., 1991 
 
№13 семинар. «Махабхарата» жəне «Рамаяна». Панчатантра  
Семинар мазмұны:  
1. «Махабхарата» жəне «Рамаяна», «Панчатантра» - көне үнді поэзиясының 
ескерткіштері. 
2. Шығармалардың пайда болу жəне зерттелу тарихы.  
 
Əдебиеттер: 
1.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
2.  История мировой литературы в 9 томах.  
3.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
4.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
5.  Кенжебаев Б. Əдебиет белестері. – А., 1986. 
6.  Мағауин М. Ғасырлар бедері. Əдеби зерттеулер, - А., 1991 
 
№ 13 ОСӨЖ:  Жапон əдебиеті 
Мазмұны:  
1.Жапон өдебиетінің ежелгі бастаулары.  
2.Жапон  фольклорындағы  түрмыстық-салттық  жырлар.  Бестармақтық  өлеңдер  танка 
өлшемінің  ерекшеліктері.  Батыс  аймағының  өлеңдері.  Шығыс  аймағының  өлеңдері. 
VII—XIII ғ.ғ.  
3.Ежелгі Жапонияның поэзиясы. IX—XIII ғ.ғ. ортағасырлық жапон поэзиясы.    
№13  СӨЖ  мазұны:  Жапон  поэзиясындағы  алты  тармақтық  —  сэдока  өлшемі.  ХІХ-
ХХ ғ.ғ. жапон сөз онеріндегі жаңа əдебиеттің ("киндай-бунгаку") дамуы.  
Əдебиеттер:  
1.  Жапон ертегілері / Ауд. Ш. Рақымбеков. — Алматы, 1959. 
2.  Японская  любовная  лирика  /  Сбориик.  Сост.,  коммент.пер.со  старояп. 
А.Глускииой. - Москва, 1988. 

3.  Японские  трехстишия.  Хокку.  Пер.  С  япон.  (Вступ.  статья  с  5-  33  и 
коммснт). В. Марковой, Москва, 1960. 
4.  Григорьева Т., Логунова В. Японская литература. - Москва: Наука, 1964. 
5.  История мировой литературы в 9 томах. М., 1983. 
 
 
14-апта 
1 кредит сағат 
№ 14 дəріс сабақ. Тақырыбы: Түрік əдебиеті
Дəріс мазмұны:  
       1.Түрік əдебиетінің пайда болуы мен даму белестері.  
       2.Түрік классикалық поэзиясы жəне оның əлем əдебиетінде қалдырған іздері.      
       3.Түрік – қазақ əдебиеттерінің байланысы.   
 
1.  Əдебиеттер: 
2.  Плач  лани:  Турецкая  народная  поэзия.  Москва:  Художественная 
литература, 1964. 
3.  Турецкая  ашыкская  поэзия.  Пер.  с  тур.  (Сост.,  предисл.,  коммент. 
Х.Корогяы. - Москва: Худож.-лит. 1983. 
4.  Айзен штейн Н. А. Из истории турецкого реализма. Москва, 1968. 
5.  Алкаева Л. Очерки истории турецкой литературы (1908—1939). - Москва: 
ИВЛ, 1958. 
6.  Алькаева  Л.О.  Сюжеты  и  герой  в  турецком  романе  (конец  XIX  - 
начала XX в), М., 1996. 
7.  Гарбузова  B.C.  Поэты  Турции:  очерки  жизни  и  деятельности,  Вып.  2, 
1970, 116 с. Вып., 3, 1975, 75 с. 
8.  Крымский А. История Турции и ее литературы. Москва, 1910. 
9.  Кямилев X. У истоков современной турецкого литературы, Москва, 1967. 
10.  Тебегенов  Т.  Түрік  əдебиеті//  Тебегенов  Т.  Шетел  əдебиеттерінің 
тарихы. Алматы. РБК, 1996. 
11.  История мировой литературы в 9 томах.  
 
 
№14 семинар. Түрік əдебиеті
 Семинар мазмұны:  
1.Түрік əдебиетінің пайда болуы мен даму белестері.  
2.Түрік классикалық поэзиясы жəне оның əлем əдебиетінде қалдырған іздері. 
3.Түрік – қазақ əдебиеттерінің байланысы.   
 
Əдебиеттер:  
1.  Плач лани: Турецкая народная поэзия. Москва: Художественная литература, 
1964. 
2.  Турецкая ашыкская поэзия. Пер. с тур. (Сост., предисл., коммент. Х.Корогяы. - 
Москва: Худож.-лит. 1983. 
3.  Айзен штейн Н. А. Из истории турецкого реализма. Москва, 1968. 
4.  Алкаева  Л.  Очерки  истории  турецкой  литературы  (1908—1939).  -  Москва:  ИВЛ, 
1958. 

5.  Алькаева Л.О. Сюжеты и герой в турецком романе (конец XIX - начала XX в), 
М., 1996. 
6.  Гарбузова B.C. Поэты Турции: очерки жизни и деятельности, Вып. 2, 1970, 116 с. 
Вып., 3, 1975, 75 с. 
7.  Крымский А. История Турции и ее литературы. Москва, 1910. 
8.  Кямилев X. У истоков современной турецкого литературы, Москва, 1967. 
9.  Тебегенов  Т.  Түрік  əдебиеті//  Тебегенов  Т.  Шетел  əдебиеттерінің  тарихы. 
Алматы. РБК, 1996. 
10. История мировой литературы в 9 томах.  
11.  
№ 14 ОСӨЖ:  Құтб ақын 
Мазмұны:  
Құтб ақын өмірі мен шығармашылығы жайында түсінік. 
№ 14 ОСӨЖ:   «Хұсрау – Шырын» дастаны 
1.  Дастанның зерттелуі. Тіл ерекшеліктері. 
2.  Дастанның қысқаша мазмұны. 
3.  Құтб аудармасының ерекшеліктері 
4.  Шырын образы 
5.  Хұсрау образы 
 
Əдебиеттер: 
1.  Н.Келімбетов «Ежелгі дəуір əдебиеті», Мектеп баспасы, 1986 
2.  «Тюркологический сборник», Москва, 1966 
3.  А.Ибатов  Құтбтың «Хұсрау-Шырын» поэмасының сөздігі, Алматы, 1974 
4.  Т.Ю.  Алиев  «Легенда  о  Хосраве  и  Ширин    в  литературных    народов 
Востока., Москва, 1960 
 
15-апта 
1 кредит сағат 
        №15 дəріс сабақ. Тақырыбы: Татар əдебиеті. 
Дəріс мазмұны:  
1.Жазба əдебиеті бастаулары. 
2.Ең көне үлгілері – Ғалидың ізгі махаббатты жырлаған «Жүсіп жəне Зылиха» (13 
ғ-дың басы) поэмасы мен авторы белгісіз діни-эпикалық «Кесікбас» («Кисекбаш») 
жыры, «Сопыларға өсиет» атты дидактикалық шығарма т.б.  
 
Əдебиеттер:  
1.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
2.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
3.  История мировой литературы в 9 томах.  
4.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
5.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
 
 
 
№15 семинар. Татар əдебиеті
Семинар мазмұны:  

1.Жазба  əдебиеті  бастаулары.Ең  көне  үлгілері  –  Ғалидың  ізгі  махаббатты 
жырлаған  «Жүсіп  жəне  Зылиха»  (13  ғ-дың  басы)  поэмасы  мен  авторы  белгісіз 
діни-эпикалық  «Кесікбас»  («Кисекбаш»)  жыры,  «Сопыларға  өсиет»  атты 
дидактикалық шығарма т.б.  
 
Əдебиеттер: 
1.  История   литератур   народов   Средней   Азии   и   Казахстана. Москва, I960. 
2.  Шəлекенов    У.Х.,    Шəлекенов    М.У.    Əлем    халықтарының  этнологиясы. - 
Алматы, 2002. 
3.  История мировой литературы в 9 томах.  
4.  Əлем халықтарының ертегілері: 2 томдық / Ауд. Е.Əбілмəжінов. — Алматы, 1992. 
5.  Кумисбаев У. Казахская поэзия и Восток. — Алматы, 1999. 
 
№ 15 ОСӨЖ:  Қарақалпақ əдебиеті 
Мазмұны:  
Қарақалпақ  халқының  қалыптасу  тарихы.  Қарақалпақ  халқының  фольклоры. 
"Қырық  қыз"  эпосы.  Қысқаша  сюжеті.  Гүлəйім,  Арыслан,  Жұрынтаз  бейнелері. 
Эпостың  көркемдік  маңызы.  XVIII  ғасырдағы  жазба  əдебиеті.  Жиен  жырау 
Тағайұлы шығармашылығы.  
№ 15 СӨЖ:   "Күйзелген халық" дастаны. Дастанда қарақалпақ халқының ауыр 
тұрмысының бейнеленуі. Қазақ жөне қарақалпақ өдебиетінің байланыстары. 
 
Əдебиеттер: 
1.  Қарақалпақ поэзияның антологиясы / Құраст. Ə. Ахметов. Алматы, 1979. 
2.  Қырық қыз / Ауд. X. Ерғалиев, С. Мəуленов. Алматы, 1959. 
3.  Мақсетов Қ. Қарақалпақ фольклористикасы. - Нокис, 1989. 
4.  Мақсетов Қ., Тəжимұратов А. Қарақалпақ фольклоры. -Нокис, 1979. 
5.  Нұрмұхаммедов  М.  Краткий  очерк  истории  каракалпакской  литературы.  Ташкент, 
1959. 
6.  Сагитов И. Т. Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы. -Нокис, 1986. 
7.  Сөз зергерлері. Алматы, 1966. 
8.  Тебегенов  Т.  Еларалық-ұлтаралық  айтыстар  //  Тебегенов  Т.  Халық  ақындары 
шығармаларындағы əдебиет пен фольклор дəстүрі. - Алматы, 2001. - Б. 249-284. 
9.  Шəлекенов У.Х., Шəлекенов М.У. Əлем халықтарының этнологиясы. - Алматы, 
2002. 
 
 
 
4.ПАЙДАЛАНУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
 
Негізгі əдебиеттер: 
1.  Античная  литература  /  А.Ф.Лосев,  Г.А.Сонкина,  А.А.Тахо-Годи  и  др.  -  М., 
1986. 
2.  Тронский  И.М. История античной литературы. - М., 1988. 
3.  Никола  М. И. Античная литература: Практикум. - М., 2001. 
4.  История  зарубежной  литературы:  Средние  века.  Возрождение  / 
М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. - М., 1987. 
5.  Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996. 

6.  Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрождения: В2т. - 
М., 2001. 
7.  История зарубежной литературы XVII века / Под ред. 3. И. Плавскина. - М., 
1987. 
8.  История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. 3. И. Плавскина. -М., 
1991. 
9.  История  зарубежной  литературы  XIX  века:  В  2  ч.  /  Н.  П.  Михальская, 
В.А.Луков, А.А.Завьялова и др.; Под ред. Н.П.Михальской. - М., 1991. 
10. Зарубежная  литература  XIX  века:  Практикум  /  Отв.  ред.  В.А.Луков.  -  М., 
2002. 
11. Зарубежная  литература  XX  века:  Практикум  /  Сост.  и  общ.  редакция 
Н.П.Михальской и Л.В.Дуловой. - М., 1999. 
12. Храповицкая  Г.П.,  Коровин  А.В.  История  зарубежной  литературы: 
Западноевропейский и американский романтизм: Учебник. - М., 2002. 
13. История  зарубежной  литературы  конца  XIX  -  начала  XX  в.:  Курс  лекций  / 
Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. - М., 1970. 
14. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. — М., 1985. 
15. Андреев Л.Г., Козлова, Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. 
- М., 1987. 
16. Штейн  А.Л.,  Черневич  М.Н.,  Яхонтова  М.А.  История  французской 
литературы. - М., 1988. 
17. История немецкой литературы. - М., 1975. 
18. Плавскин З.И. Испанская литература XVII - середины XIX века. - М., 1978. 
19. Плавскин З.И. Испанская литература XIX-XX веков. - М., 1982. 
20. Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX века. - М., 1970. 
 
Хрестоматииялар: 
 
1.  Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной литературе: В 2 т. 
— М., 1965. 
2.  Пуришев  Б.И.  Зарубежная  литература  средних  веков:  Латинская,  кельтская, 
скандинавская, провансальская, французская литературы. — М., 1974. 
3.  Пуришев  Б.И.  Зарубежная  литература  средних  веков:  Немецкая,  испанская, 
итальянская,  английская,  чешская,  польская,  сербская,  болгарская 
литературы. — М., 1975. 
4.  Зарубежная  литература:  Эпоха  Возрождения:  Хрестоматия  /  Сост.  Б.  И. 
Пуришев. - М., 1976. 
5.  Западноевропейская  литература  XVII  века:  Хрестоматия  /  Сост.  Б.  И. 
Пуришев; Предисл. и подготовка изд. В.А.Лукова. - М., 2002. 
6.  Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века: В 2 т. / Сост. проф. Б. И. 
Пуришев и др. - М., 1970-1973. 
7.  Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века / Сост. А. А. Аникст. — М., 
1955. 
8.  Зарубежная  литература:  XIX  век.  Романтизм,  критический  реализм: 
Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979. 
9.  Храповицкая  Г.Н.,  Ладыгин  М.Б.,  Луков  В.А.  Зарубежная  литература  XX 
века: Хрестоматия. — Т. 1: 1871 — 1917 / Под ред. проф. Н.П.Михальской и 
проф. Б.И.Пуришева. — М., 1980. 

10. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература 
XX  века:  Хрестоматия  —  Т.  2:  1917—1945  /  Под  ред.  Б.И.Пуришева, 
Н.П.Михальской. — М., 1986. 
11. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература 
XX  века:  Хрестоматия.  —  Т.  3.:  1945—1980  /  Под  ред.  Б.И.Пуришева, 
Н.П.Михальской. — М., 1986. 
 
Энциклопедия, анықтамалық əдебиет. 
 
1.  История всемирной литературы: В 9 т. - М., 1983-1994. - Т. 1 - 8. 
2.  Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. - М., 1962-1978. 
3.  Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987. 
4.  Зарубежные  писатели:  Биобиблиографический  словарь:  В  2  ч.  /  Под  ред. 
Н.П.Михальской. - М., 1997. 
5.  Литературная  энциклопедия  терминов  и  понятий  /  Сост.  и  гл.  ред.  А.  Н. 
Николюкин. - М., 2001. 
6.  Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. и науч. редакторы А.А.Грицанов и М.А. 
Можейко. - Минск, 2001. 
7.  Лауреаты Нобелевской премии: В 2 т.: Пер. с англ. - М., 1992. 
8.  История западноевропейского театра. - М., 1956-1988. - Т. 1 - 8.         
9.  Французская литература 1945-1990 / Отв. ред. Н.И.Балашов. — М., 1995. 
10. Де Санктис Ф. История итальянской литературы: В 2 т. - М., 1963-1964. 
11. Литературная история США: В 3 т. - М., 1977-1979. 
12. История эстетики: Памятники эстетической мысли: В 5 т. - М., 1962 - 1970. 
13. Неупокоева  И.Н.  История  всемирной  литературы:  Проблемы  системного  и 
сравнительного анализа. — М., 1976. 
14. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. 
— М., 1994. 
15. Гуревич А.Я. Категории средневековой эстетики. М., 1972. 
16. Распаров  М.Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. 
17. Голенище в-Кутузов  И.Н. Романские литературы. М., 1975. 
18. Михайлов А.Д. Французский героический эпос. М., 1995. 
19. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. М., 1983. 
20. Данте и всемирная литература. М., 1967. 
21. Голе нище в-Кутузов И.Н. Данте. М., 1967. 
22. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. 
23. Типология и периодизация культуры Возрождения, - М., 1978. 
24. Культура эпохи Возрождения. - Л., 1986. 
25. Культура эпохи Возрождения и Реформация. - Л., 1981. 
26. Хлодовский  Р.И. Декамерон: Поэтика и стиль. - М., 1982. 
27. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 
Ренессанса. - М., 1990. 
28. Пинский Л. Е. Шекспир: Основные начала драматургии. - М., 1971. 
29. XVII  век  в  мировом  литературном  развитии  /  Под  ред.  Ю.  Б.  Виппера.  -  М., 
1969. 
30. Проблемы  Просвещения  в  мировой  литературе  /  Отв.  ред.  С.  В.  Тураев.  -  М., 
1970. 

31. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. -Л., 
1972. 
32. Облом невский Д. Д. Французский классицизм. - М., 1968. 
33. Виппер Ю. Б. Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII 
века. - М., 1967. 
34. Т р ы к о в В. П. Французский литературный портрет XIX века. - М., 1999. 
35. Луков Вал. А., Луков В л. А. Зигмунд Фрейд: Хроника-хрестоматия. - М., 1999. 
36. Хёйзинга  И. Осень Средневековья. - М., 1988. 
37. Ле  Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - М., 1992. 
38. Брандес  Г. Шекспир: Жизнь и произведения. - М., 1997. 
39. Шекспир в меняющемся мире: Сб. статей: Пер. с англ. - М., 1966. 
40. Кеттл А. Введение в историю английского романа: Пер. с англ. - М., 1966. 
41. Моруа А. От Монтеня до Арагона. - М., 1983. 
42. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М., 1989. 
43. Женетт Ж. Фигуры: В 2т. - М., 1998. 
44. http://malimetter.org › Ақын-жазушылар 
45. http://danik.kz/category/қадыр-мырза-əли-ағаның-өлеңдері/ 
46. http://www.adebiet.kz/index. 
47. http://www.adebiet.kz/index 
48. http://www.adebiet.kz/index 
49. http://www.olketanu.kz/index.php/guestbook.htm 
50. http://www.dastan-studio.kz › 
51. http://kk.wikipedia.org/wiki/ 
52. http://www.kazblog.kz/tag 
53. http://www.nkzu.kz/NKZU/Library/ 
54. http://www.lekcia.com/.../на.../қазіргі-дəуірдегі-қазақ-əдебиеті-1960-90ж... 
55. http://www.egemen.kz/26062.html 
56. http://anatili.kz 
57. http://www.google.kz/ 
 
 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет