Содержание / мазмұны / змiст 3 5 6жүктеу 25.53 Mb.
Pdf просмотр
бет2/4
Дата06.03.2017
өлшемі25.53 Mb.
1   2   3   4

HD Cable Box

Приставка цифрового ТВ / 

Цифрлық ТВ сүйеуі / Приставка цифрового ТБ.

VCR : Видеомагнитофон / Вiдеомагнiтофон.

- Красный / Қызыл / Червоний

- Жёлтый / Сары / Жовтий

- Белый / Ақ / БiлийРусский

Қазақша

Українська

Передача аналоговых видео- и аудиосигналов

 от внешнего устройства на телевизор. 

Подключите внешнее устройство к телевизору

с помощью композитного кабеля, как показано

на рисунке.

Аналогтық бейне жəне аудио сигналдарын 

сыртқы құрылғыдан теледидарға жібереді. 

Сыртқы құрылғы мен теледидарды суретте

көрсетілгендей етіп құрама кабельмен жалғаңыз.

Передає на телевізор аналоговий відео- та

аудіосигнал із зовнішнього пристрою. 

Під’єднайте зовнішній пристрій до 

телевізора за допомогою композитного

 кабелю, як це зображено на малюнку.

HDD I

N

2

1

3

US

B I

N

 (4K@60Hz)/  

DVI IN

3 (MHL) 

MHL - кабель

 

(*Не поставляется) Mobile phone

Mobile Phone: Мобильный телефон/Cмартфон /Ұтқыр телефон /Мобільний телефон.

А - 14

УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ /

ҚОСЫЛЫМДАРДЫ ОРНАТУ / ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Русский

Mobile High-definition Link (MHL) представляет 

собой интерфейс для передачи цифровых 

аудиовизуальных сигналов от мобильных 

телефонов к телевизорам.

 ПРИМЕЧАНИЕ

 

• Подключите мобильный телефон к порту 

HDMI(4K@60Hz)/DVI IN 3 (MHL) 

для просмотра экрана телефона на 

телевизоре.

 

• Для подключения телевизора и мобильного телефона требуется 

пассивный кабель MHL.

 

• Это возможно только для мобильных телефонов, поддерживающих MHL.

 

• Некоторыми приложениями можно управлять с помощью пульта ДУ.

 

• Некоторыми мобильными телефонами, поддерживающими MHL, можно 

управлять с помощью пульта ДУ Magic.

 

• Отсоединять пассивный кабель MHL от телевизора можно в том случае, если:

 

- функция MHL отключена 

- мобильное устройство полностью 

заряжено в режиме ожидания 

Қазақша

MHL (Mobile High-definition Link) — сандық 

аудиовизуалды сигналдарды қалта 

телефонынан теледидарға жіберуге арналған

 

интерфейс. ЕСКЕРТПЕ

 Телефон экранын теледидарда 

көру үшін ұялы телефонды HDMI(4K@60Hz)/DVI IN 3 (MHL) 

портына қосыңыз.

 

• MHL пассив кабелі теледидар мен қалта телефонын жалғау үшін қажет.

 

• Бұл тек MHL қосылатын телефонда жұмыс істейді.

 

• Кейбір бағдарламаларды қашықтан басқару құралынан орындауға болады.

 

• MHL функциясын қолдайтын кейбір қалта телефондарын «magic» 

қашықтан басқару құралымен 

басқаруға болады.

 

• Мына жағдайларда MHL пассив кабелін теледидардан ажыратыңыз:

 

- MHL функциясы істемей қалды; 

- ұялы құрылғы күту режимінде толық 

зарядталған;

Українська

Mobile High-definition Link (MHL) – це інтерфейс 

для передачі аудіо, відео сигналів із мобільного 

телефону на телевізор. ПРИМІТКА

 

• Під’єднайте мобільний телефон дороз’єму 

HDMI(4K@60Hz)/DVI IN 3 

(MHL) для перегляду вмісту його 

екрана на екрані телевізора.

 

• Пасивний кабель MHL потрібний дляпід’єднання мобільного телефону до

телевізора.

 

• Ця можливість забезпечується лишетелефонами з підтримкою MHL.

 

• Управління окремими програмами можна здійснювати за допомогою 

пульта дистанційного керування.

 

• Деякими мобільними телефонами,які підтримують технологію MHL, 

можна управляти за допомогою пульта

дистанційного керування Magic.

 

• Від’єднуйте пасивний кабель MHL відтелевізора, коли:

 

- функцію MHL вимкнено; 

- ваш мобільний пристрій повністю

заряджений у режимі очікування.

OUT

OPTICAL


DIGITAL

AUDIO 


OPTICAL AUDIO IN 

(*Не поставляется)

Digital Audio System


А - 15

УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ /

ҚОСЫЛЫМДАРДЫ ОРНАТУ / ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Русский

Вместо встроенного динамика можно

использовать дополнительную внешнюю

аудиосистему.

Передача цифрового оптического аудиосигнала

от телевизора к внешнему устройству. 

Подключите внешнее устройство к телевизору с

помощью оптического аудиокабеля, как показано

на рисунке.

 ПРИМЕЧАНИЕ

• Не смотрите внутрь оптического 

  выходного порта. Попадание 

  лазерного луча в глаза может 

  повредить зрение.

• Функция аудио с ACP (защита от 

   копирования аудио) может 

   блокировать вывод аудио на 

   цифровые выходы.

Қазақша

Іште орнатылған динамиктің орнына 

қосымша сыртқы аудио жүйесін қолдануға

болады.


Сандық оптикалық аудио байланыс

Сандық дыбыс сигналын теледидардан

сыртқы құрылғыға жібереді. Келесі 

суретте көрсетілгендей сыртқы құрылғы

мен теледидарды оптикалық дыбыс 

кабелімен жалғаңыз. ЕСКЕРТПЕ

• Оптикалық шығыс портына қарауға 

болмайды. Лазер сəулесіне қарау 

көзіңізге зақым келтіруі мүмкін.

• ACP (аудионы көшіруден қорғау) 

функциясы бар аудио сандық аудио 

шығысын бұғаттауы мүмкін.

Українська

Замість вбудованого динаміка можна 

використовувати додаткову зовнішню

аудіосистему.Цифрове оптичне аудіоз’єднання

Передає на зовнішній пристрій цифровий

аудіосигнал із телевізора. Під’єднайте 

зовнішній пристрій до телевізора за 

допомогою оптичного аудіокабелю, як це

зображено на малюнку.ПРИМІТКА

• Не зазирайте в оптичний вихідний 

роз’єм. Лазерний промінь може 

завдати шкоди вашому зору.

• Аудіо із захистом від копіювання може

 блокувати виведення цифрового 

 аудіосигналу.

HDD IN

 2

 1

 3

USB IN

HUB


(*Не поставляется)

HDD


(*Не поставляется)

USB


(*Не поставляется)

А - 16

УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ /

ҚОСЫЛЫМДАРДЫ ОРНАТУ / ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Русский

Подключите к телевизору USB-устройство 

хранения данных, например устройство 

флэш-памяти USB, внешний жесткий диск 

или USB-устройство для чтения карт памяти и 

откройте меню SmartShare для использования 

различных мультимедийных файлов.

 ПРИМЕЧАНИЕ

 • Некоторые концентраторы USB 

могут не работать. Если USB - 

устройство, подключенное с помощью 

концентратора USB, не обнаружено, 

подсоедините его непосредственно к 

порту USB на телевизоре.

 • Подсоедините внешний источник 

питания, если необходим USB.

Қазақша

USB флэш жады, сыртқы қатты диск немесе 

USB жад картасын оқу құрылғысы сияқты 

USB сақтау құрылғыларын теледидарға 

жалғап, SmartShare мəзірі арқылы əртүрлі 

мультимедиа файлдарын пайдаланыңыз. ЕСКЕРТПЕ

 • Кейбір USB хабтары жұмыс істемейді. 

USB хабы арқылы жалғанған USB 

құрылғысы анықталмаса, оны 

теледидарға тікелей USB порты 

арқылы жалғаңыз.

 • USB қажет болса, сыртқы қуат көзін 

жалғаңыз.Українська

Під’єднуйте до телевізора USB-накопичувачі, 

такі як флеш-пам’ять USB, зовнішній жорсткий 

диск або пристрій читання карт пам’яті USB, та 

використовуйте різні мультимедійні файли за 

допомогою меню “SmartShare”. ПРИМІТКА

 • Деякі USB-концентратори можуть 

не працювати. Якщо USB-пристрій, 

підключений за допомогою USB-

концентратора, не виявлено, підключіть 

його безпосередньо до роз’єму USB на 

телевізорі.

 • Якщо потрібно використовувати 

пристрій USB, під’єднайте зовнішнє 

живлення.А - 17

УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ /

ҚОСЫЛЫМДАРДЫ ОРНАТУ / ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

(*Не поставляется)

 

САМ модуль (Conditional Access Module - Модуль Условного Доступа) или CI модуль

САМ модуль (Модуль умовного доступу) або CI модуль

САМ модульсы (Шартты рұқсат алудың модульсы) немесе CI модуль

*

Русский

Просмотр закодированных (платных) служб

в режиме цифрового ТВ. Эта функция доступна

не во всех странах. ПРИМЕЧАНИЕ

 

• Проверьте, правильно ли установлен САМ- модуль в разъем для карты 

PCMCIA. Неправильная установка 

модуля может привести к повреждению

телевизора и разъема для карты PCMCIA.

Если в телевизоре отсутствуют 

видеоизображение и звук при 

подключенном CI+ CAM, свяжитесь с 

оператором клиентской службы наземно-

го/кабельного/спутникового вещания.Қазақша

Шифрленген (ақылы) қызметтерді сандық 

теледидар режимінде көру. Бұл мүмкіндік

барлық елде жоқ.

ЕСКЕРТПЕ

 

• CI модулінің PCMCIA карта ұясына дұрыссалынғанын тексеріңіз. Егер модуль 

сəйкесінше енгізілмесе, теледидар немесе

PCMCIA карта ұяшығына зақым келуі мүмкін.

CI+ CAM қосылғанда теледидарда ешбір 

бейне немесе аудио көрсетілмесе, 

Жер/Кабель/Жерсерік қызмет 

операторымен хабарласыңыз.Українська

Дає змогу переглядати закодовані (платні)

канали у режимі цифрового мовлення. 

Ця функція доступна не в усіх країнах.

ПРИМІТКА

 

• Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено у гнізді для карт PCMCIA у 

правильному напрямку. Якщо модуль не 

встановлено належним чином, це може 

призвести до пошкодження телевізора чи 

гнізда для карт PCMCIA.

Якщо після підключення CI+ CAM телевізор не відображає ні відео, ні аудіо, слід 

звернутися до оператора послуг наземного/

кабельного/ супутникового мовлення.

Подключение при помощи

СКАРТ /

Қосу ша СКАРТ /

Підключення по СКАРТ

AV1


(RGB)

(RGB)


 

IN/OUT

AV 1


 

 

(*Не поставляется)А - 18

УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ /

ҚОСЫЛЫМДАРДЫ ОРНАТУ / ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Русский

Для передачи аналоговых видео- и

(СКАРТ)

аудиосигналов от внешнего устройства на телевизор Подключите внешнее устройство к 

телевизору при помощи кабеля EURO SCART 

(или кабеля SCART с двумя типами 

разъемов), как показано на рисунке.Тип выхода

Текущий  

режим 

ввода

AV1

(ТВ-выход

1

)

Цифровое ТВЦифровое ТВ

Аналоговое ТВ, AV

Аналоговое ТВ

Компонентный

HDMI

1  ТВ-выход. Вывод аналогового или цифрового ТВ-сигнала.

 ПРИМЕЧАНИЕ

 • Используемый кабель СКАРТ должен 

иметь защиту сигнала.

 • При просмотре цифрового ТВ в режиме 

3D-изображения только выходные 

сигналы 2D могут выводиться через 

кабель СКАРТ. (Только для моделей с 

поддержкой 3D)Қазақша

Бейне жəне дыбыс сигналдарын сыртқы 

құрылғыдан теледидарға жібереді. Сыртқы 

құрылғыны жəне теледидарды Euro scart 

кабелінің (немесе Scart гендерлік кабелінің) 

көмегімен көрсетілгендей қосыңыз.Шығыс түрі

Ағымдағы 

кіріс режимі

AV1

(ТД шығысы

1

)

Сандық ТДСандық ТД

Аналогтық ТД , AV

Аналогтық ТД

Component 

HDMI

1  ТД шығысы : Analogue TV немесе Digital TV сигналдарын шығарады.

 ЕСКЕРТПЕ

 • Кез келген Евро «Scart» кабелі 

сигналдан қорғалған болу керек.

 • Сандық теледидарды 3D бейне 

режимінде көргенде, 2D шығыс 

сигналдары SCART кабелі арқылы 

шығарылады. (Тек 3D үлгілерінде)

Українська

Передає на телевізор аудіо- та відеосигнали із

зовнішнього пристрою. Під’єднайте зовнішній

пристрій до телевізора за допомогою кабелю

Euro Scart (або іншого кабелю з перехідником

Scart), як показано. Тип виходу

Поточний  

режим  

вхідного  

сигналу

АВ1

(Телевізійний вихід

1

)

Цифрове ТБЦифрове ТБ

Аналогове ТБ, 

аудіовідео

Аналогове ТБ

Компонентний

HDMI


1  Телевізійний вихід: виведення аналогових 

або цифрових телесигналів. ПРИМІТКА

 • Кабель Euro Scart має бути 

екранований для захисту сигналу.

 • У разі перегляду цифрового телеканалу 

в режимі 3D лише вихідні 2D-сигнали 

надсилатимуться за допомогою 

кабелю SCART. (тільки для моделей із 

підтримкою режиму 3D).А - 19

УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ /

ҚОСЫЛЫМДАРДЫ ОРНАТУ / ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Русский

Подключите к телевизору различные внешние 

устройства и переключайте режимы источников 

для выбора внешнего устройства. Для получения 

дополнительной информации о подключении 

внешнего устройства см. руководства пользователя 

каждого устройства.

Допустимо подключение следующих внешних 

устройств: ресиверов HD, DVD-проигрывателей, 

видеомагнитофонов, аудиосистем, устройств 

хранения данных USB, ПК, игровых приставок и 

других внешних устройств. ПРИМЕЧАНИЕ

 

• Процесс подключения внешнего устройства отличается в зависимости от модели.

 

• Подключите внешние устройства независимо от порядка расположения разъемов 

телевизора.

 

• При записи телевизионной передачи с помощью устройства записи DVD или 

видеомагнитофона проверьте, что входной 

телевизионный сигнал поступает на вход 

телевизора через устройство записи DVD 

или видеомагнитофон. Для получения 

дополнительной информации о записи см. 

руководство пользователя подключенного 

устройства.

 

• Инструкции по эксплуатации см. в документации внешнего устройства.

 

• При подключении к телевизору игровой приставки используйте кабель, который 

поставляется в комплекте игровой приставки.

 

• В режиме PC (ПК) может наблюдаться шум, из-за выбранного разрешения, частоты 

вертикальной развертки, контрастности или 

яркости. При возникновении помех выберите для 

выхода PC (ПК) другое разрешение, измените 

частоту обновления или отрегулируйте яркость 

и контрастность в меню PICTURE (ЭКРАН) так, 

чтобы изображение стало четким.

 

• В режиме PC (ПК) некоторые настройки разрешения экрана могут не работать 

должным образом в зависимости от 

видеокарты.

Қазақша

Теледидарға əр түрлі сыртқы құрылғыларды жалғап, 

сыртқы құрылғыны таңдау үшін, кіріс сигналы 

режимдерін ауыстырып қосыңыз. Құрылғының 

сырртқы қосылымы туралы қосымша ақпарат алу 

үшін əр құрылғымен бірге берілетін нұсқаулықты 

қараңыз.

Қолдануға болатын сыртқы құрылғылар: 

HD ресиверлері, DVD ойнатқыштары, 

бейнемагнитофондар, дыбыстық жүйелер, USB жад 

құрылғылары, компьютерлер, ойын құрылғылары 

жəне басқа да сыртқы құрылғылар. ЕСКЕРТПЕ

 

• Сыртқы құрылғыны жалғау түрі үлгіге қарай əртүрлі болуы мүмкін.

 

• Теледидарға сыртқы құрылғыларды теледидар портының ретіне қарамастан 

жалғаңыз.

 

• Егер теледидар бағдарламасын DVD рекордеріне немесе бейнемагнитофонға 

жазсаңыз, теледидардың сигнал кіріс кабелін 

теледидарға міндетті түрде DVD рекордері 

немесе бейнемагнитофон арқылы жалғаңыз. 

Жазу туралы қосымша ақпаратты жалғанған 

құрылғының нұсқаулығынан қараңыз.

 

• Пайдалану туралы нұсқауларды сыртқы құрылғының нұсқаулығынан қараңыз.

 

• Ойын құрылғысын теледидарға жалғаған кезде, құрылғымен бірге жабдықталған 

кабельді қолданыңыз.

 

• Компьютер режимінде ажыратымдылық, тік өрнек, түс контрасты немесе жарықтыққа 

байланысты кедергілер тууы мүмкін. Шу 

бар болса, компьютер шығысын басқа 

ажыратымдылыққа немесе жаңалау жиілігін 

басқа жиілікке өзгертіңіз немесе PICTURE 

(СУРЕТ) мəзіріндегі жарықтық жəне түс 

контрастын бейне таза болғанға дейін реттеңіз.

 

• Компьютер режимінде кейбір ажыратымдылық параметрлері графикалық 

тақтаға байланысты дұрыс жұмыс істемеуі 

мүмкін.

При воспроизведении материалов в формате Ultra HD с компьютера видео- и аудиопоток 

могут попеременно прерываться, в 

зависимости от производительности 

вашего компьютера.

Егер Ultra HD мазмұны компьютерде ойнатылса, бейне немесе аудио компьютер

жұмысына байланысты ара-тұра зақымдалуы

мүмкін.А - 20

УСТАНОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ /

ҚОСЫЛЫМДАРДЫ ОРНАТУ / ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Українська

До телевізора можна під’єднувати різні зовнішні 

пристрої; щоб вибрати зовнішній пристрій, слід 

змінити режим вхідного сигналу. Детальніше про 

під’єднання зовнішнього пристрою читайте в 

інструкції з використання кожного пристрою.

Доступні такі зовнішні пристрої: приймачі високої 

чіткості, DVD-програвачі, відеомагнітофони, 

аудіосистеми, USB-накопичувачі, ПК, ігрові пристрої 

та інші зовнішні пристрої. ПРИМІТКА

 

• Спосіб під’єднання зовнішнього пристрою може бути дещо іншим залежно від моделі.

 

• Під’єднувати зовнішні пристрої до телевізора можна не зважаючи на порядок роз’ємів 

телевізора.

 

• Щоб записувати телевізійні програми на DVD-програвач або відеомагнітофон, під’єднайте 

кабель вхідного сигналу до пристрою запису, 

а пристрій – до телевізора. Детальніше 

про запис читайте в посібнику користувача 

під’єднаного пристрою.

 

• Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача зовнішнього пристрою.

 

• Під’єднуючи ігровий пристрій до телевізора, використовуйте кабель, який додається в 

комплекті з ігровим пристроєм.

 

• У режимі комп’ютера можуть спостерігатися шуми, що пов’язано з налаштуванням 

роздільної здатності, вертикальної частоти, 

контрастності чи яскравості. У такому 

разі виберіть для сигналу комп’ютера 

іншу роздільну здатність, змініть частоту 

оновлення або відрегулюйте яскравість і 

контрастність у меню “ЗОБРАЖЕННЯ”, щоб 

зображення стало чітким.

 

• У режимі комп’ютера деякі налаштування роздільної здатності можуть не спрацьовувати 

належним чином залежно від відеокарти.

Якщо на ПК відтворюється вміст Ultra HD, 

залежно від ефективності ПК зображення або

звук може перериватися.ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДУ MAGIC

24

24Регистрация пульта ДУ Magic

Использование пульта ДУ Magic

25

Меры предосторожности при использовании пульта ДУ Magic

25

26

26

2626

26

27

MFL68027016_00REV_128 page.indd   29

26.02.2014   19:18:05MFL68027016_00REV_128 page.indd   30

26.02.2014   19:18:06MFL68027016_00REV_128 page.indd   31

26.02.2014   19:18:07MFL68027016_00REV_128 page.indd   32

26.02.2014   19:18:09MFL68027016_00REV_128 page.indd   33

26.02.2014   19:18:10MFL68027016_00REV_128 page.indd   34

26.02.2014   19:18:11MFL68027016_00REV_128 page.indd   35

26.02.2014   19:18:17MFL68027016_00REV_128 page.indd   36

26.02.2014   19:18:18MFL68027016_00REV_128 page.indd   37

26.02.2014   19:18:18

* При первом включении нового телевизора после приобретения инициализация телевизора может занять

около одной минуты.MFL68027016_00REV_128 page.indd   38

26.02.2014   19:18:19СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 13

FREEZEПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет