*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспаубет3/94
Дата25.01.2023
өлшемі10.2 Mb.
#62780
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94

*ГОМОФУНКЦИОНАЛДЫ ҚОСЫЛЫСТАР


(галогенотуындылар,гидрокситуындылар,тиолдар, аминдер) *1*60*3*
#281
*!Гриньяр рективін алу үшін қолданылатын еріткіш
*бензол
*толуол
*этилацетат
*этил спирті
*+диэтил эфирі

#282
*!Галогеносутектің, судың молекуласы бөлінгенде ... ережесі қолданылады


*Марковников
*Эльтеков
*Хюккель
*+Зайцев
*Хунд

#283
*!Метилхлоридті пайдаланып, сірке қышқылын алуға болатын ... реакциясы


*Коновалов
*+Гриньяр
*Кучеров
*Зинин
*Вюрц

#284
*!Зайцев ережесі бойынша элиминдеу рекциясында түзіледі


*тармақталмаған алкендер
*аз тармақталған алкендер
*тұрақтылығы төмен алкендер
*+көбірек тармақталған алкендер
*шеткі қос байланысы бар алкендер

#285
*!Ацетиленмен әрекеттесіп винилхлорид түзетін қосылыс


*хлор
*хлораль
*хлорэтан
*хлороформ
*+хлорлы сутегі

#286
*!Бутен-2-нің хлорлы сутегімен әрекеттесу реакциясының түрі


*гидрлеу
*орынбасу
*+қосып алу
*галогендеу
*тотықсыздандыру

#287
*!Галогеноалкандардың магний мен абсолюттік эфир ортада әрекеттесуінен түзіледі


*+Гриньяр реактиві
*магний алкоксиді
*алкан
*алкен
*спирт

#288
*!Нуклеофильдік орынбасу реакцияларында реакциялық қабілеті жоғары болатын галогеноалкандар


*біріншілік
*екіншілік
*+үшіншілік
*екіншілік және үшіншілік
*біріншілік және екіншілік

#289
*!Трихлорометанның тарихи аты


*метилхлорид
*хлорометан
*+хлороформ
*хлораль
*фосген

#290
*!Гриньяр реактивінің формуласы


*Ag(NH3)2OH
*RCONH2
*+CH3MgI
*MgCl2
*AlCl3

#291
*!Ацетонды алудың өндірістік тәсілдерінің бірі


*пропанальды тотықсыздандыру
*+пропанол-2-ні тотықтыру
*пропанол-1-ді тотықтыру
*пропанальды тотықтыру
*пропенді гидратациялау

#292
*!Диол фрагментін сапалық анықтау үшін қолданылады


*+мыс (ІІ) гидроксиді
*калий перманганаты
*мыс (І)гидроксиді
*сірке қышқылы
*бром суы

#293
*!Фенолдық гидроксил тобын анықтау үшін қолданылады


*бром суын
*мыс сульфатын
*сілті ерітіндісін
*мыс гидроксидін
*+темір хлоридін

#294
*!Біріншілік спирт тотыққанда түзіледі


*кетон
*ацеталь
*+альдегид
*гликозид
*жай эфир

#295
*!Екіншілік спирт тотыққанда түзіледі


*+кетон
*альдегид
*жай эфир
*күрделі эфир
*жарты ацеталь

#296
*!Спирттердің қайнау температурасының жоғары болуының себебі ... түзілуінде


*эфирлік топтың
*алкоголяттардың
*қос байланыстың
*+сутектік байланыстың
*күрделі эфирлік байланыс

#297
*!Спирттердің активті металдармен әрекеттесуінен түзіледі


*гидридтерэ
*ацетальдар
*ангидридтер
*алкадиендер
*+алкоксидтер

#298
*!Спирттердің молекуласындағы гидроксил топтарының санымен анықталады


*бейтараптығы
*қышқылдығы
*амфотерлігі
*+атомдығы
*белсенділігі

#299
*!Оңай тотығатын спирттер


*ароматты
*екі атомды
*+біріншілік
*екіншілік
*үшіншілік

#300
*!Алкандарды нитрлеу реакциясының авторы


*Зелинский Н.Д
*+Коновалов М.И
*Гофман А.В
*Колбе А.В
*Вюрц Ш.А #301
*!Коновалов реакциясында үшіншілік мононитротуындыға айналатын, құрамы С4Н10 көмірсутегі
*н-бутан
*2-метилбутан
+*2-метилпропан
*2,3-диметилбутан
*2,2-диметилпропан

#302
*!Ароматты аминдер алынатын реакция


+*нитроқосылыстарды тотықсыздандыру
*алкендердің электрофильдік қосып алуы
*кетондардың нуклеофильдік қосып алуы
*арендердің электрофильдік орынбасуы
*алкандардың радикалдық орынбасуы

#303
*!Азотты қышқылымен әрекеттесіп спирт түзетін қосылыс


+*біріншілік алифатты амин
*екіншілік ароматты амин
*үшіншілік алифатты амин
*біріншілік ароматты амин
*екіншілік алифатты амин

#304
*!Аминдерді диазоттау реакциясының жүру жағдайы


*баяу қыздырумен
*қатты қыздырумен
*бөлме температурасында
+*50С-тан жоғары емес, суықта

 • AlCl3 катализаторының қатысумен

#305
*!Азотты қышқылының әсерінен диазоний тұздарын түзетін аминдер


*үшіншілік ароматты
*біріншілік алифатты
*екіншілік ароматты
*екіншілік алифатты
+*біріншілік ароматты

#306
*!Біріншілік ароматты аминдердің азотты қышқылымен қышқылдық ортада, суықта жүргізілетін реакциясында түзіледі


*нитрозоамин
*азоқосылыстар
*нитроқосылыстар
+*диазоқосылыстар
*аммиак және фенол

#307
*!Диазоқосылыстардың ароматты аминдер немесе фенолдармен әрекеттесу реакциясының аты


*нитрлеу
+*азобірігу
*нитроздау
*диазоттау
*дезаминдеу

#308
*!Нитробензолдан анилинді алғаш синтездеген ғалым


*Марковников Н.Н
*Фаворский А.Е
*Бетлеров А.М
*Арбузов А.Е
+*ЗининИ.Н
#309
*!Этилбромидтің гидролиздену реакциясының механизмі
*мономолекулалы нуклеофильдік орынбасу
+*бимолекулалы нуклеофильдік орынбасу
*мономолекулалы элиминдеу
*бимолекулалы элиминдеу
*электрофильдік орынбасу

#310
*!1-Хлоропропанның сілтінің спирттегі ерітіндісімен әрекеттесу реакциясының механизмі


+*элиминдеу
*радикалдық орынбасу
*нуклеофильдік орынбасу
*электрофильдік орынбасу
*нуклеофильдік қосып алу

#311
*!SN2 реакциялары сипатталады


*реакцияның жоғары жылдамдығымен
*реакцияның төменгі жылдамдығымен
*реакцияның бірінші реттілігімен
*катализатордың қатысуымен
+*вальден айналуымен

#312
*!SN1 реакциялары сипатталады


*реакцияның жоғары жылдамдығымен
*реакцияның төменгі жылдамдығымен
*реакцияның екінші реттілігімен
*диастереомерлердің түзілімен
+*рацематтардың түзілуімен

#313
*!Этилхлоридтің металл натриймен реакциясы нәтижесінде түзіледі


*Гриньяр реактиві
*сірке альдегиді
*этиленгликоль
*этиламин
+*бутан

#314
*!Біріншілік галогеноалкандардың сілтілік гидролиздену реакциясының механизмі


*мономолекулалық нуклеофильді орынбасу
+*бимолекулалық нуклеофильді орынбасу
*электрофильді орынбасу
*радикалды орынбасу
*элиминдеу
#315
*!Галогенид иондардың нуклеофилдігі төмендейтін қатар
*Cl □, Br □, F □, J □
*J □, F □, Br □, Cl □
+*J □, Br □, Cl □, F □
*F □, Br □, Cl □, J □
*Br □, F □, Cl □, J □

#316
*!Бромоциклогександы синтездеуге қажетті қосылыс


*пропан
*пентан
*бутен-1
*бутен-2
+*ацетилен

#317
*!1,2-Дибромоциклогександы синтездеуге болады


*бутен-1-ден
*бутена-2-ден
*пропеннен
*бутаннан
+*этиннен #318
*!Дигалогеналкандарды дегалогендеу үшін қолданылады
*алюминий
*берилий
*натрий
+*магний
*литий #319
*!Этанолды этиленнің қоспасынан тазарту үшін ... өткізу қажет
+*бром суы арқылы
*барит суы арқылы
*натрий хлориді ерітіндісінен
*сілтінің судағы ерітіндісінен
*сілтінің спирттегі ерітіндісінен #320
*!CH3COOH+C2H5OH=CH3COO C2H5+HOH реакциядағы этанолдың қызметі
*электрофил
+*нуклеофил
*субстрат
*радикал
*орта #321
*! Тиолдардың жұмсақ жағдайды тотығуынан түзілетін қосылыстар
*көмірсутектер
*сульфоксидтер
+*дисульфидтер
*сульфидтер
*сульфондар #322
*! Тиолдардың катализатор қатысында тотықсыздануынан түзілетін қосылыстар
*арендер
+*алкандер
*алкиндер
*спирттер
*сульфондар #323
*!Бутен-2-ні дихроматтың қышқылдық ортада әсерімен тотықтырғанда түзіледі
+*карбон қышқылының 2 молекуласы
*үш атомды спирттің 1 молекуласы
*екі атомды спирттің 1 молекуласы
*альдегидтің 2 молекуласы
*спирттің 2 молекуласы
#324
*!Пропанол1-ді хром қоспасының әсерімен тотықтырғанда түзіледі
*пропен қышқылы
+*пропаналь
*пропанон
*пропен
*пропин #325
*!Пропанол-2-ні хром қоспасының әсерімен тотықтырғанда түзіледі
*пропен қышқылы
*пропаналь
+*пропанон
*пропен
*пропан #326
*!Этаналь магнийорганикалық қосылыспен әрекеттескенде түзіледі
*карбон қышқылы
*біріншілік спирт
+*екіншілік спирт
*үшіншілік спирт
*күрделі эфир #327
*!Фенолдардың спирттерден айырмашылығы фенолдар әрекеттеседі
*(CH3CO)2O
*CH3COOH
+*NaOH
*PCI5
*Na #328
*!Өндірісте бутадиен-1,3 алынатын спирт
4Н9ОН
*CH3OH
3Н7ОН
+*С2Н5ОН
5Н11ОН #329
*!2-Метилпропеннің гидратациялау реакциясы нәтижесінде түзіледі
*пропандиол-1,2
*2-метилпропанол-1
*2-метилпропаналь
+*2-метилпропанол-2
*2-метилпропандиол-1,2 #330
*!Толуолды нитрлеу реакциясының механизмі
*электрофильдік қосып алу
*нуклеофильдік қосып алу
+*электрофильдік орынбасу
*нуклеофильдік орынбасу
*радикалды орынбасу #331
*!Фенолдармен жүретін азобірігу реакциясының ортасы және механизмі
*бейтарап,SЕ
*әлсіз сілтілік, SN
+*әлсіз сілтілік, SE
*әлсіз қышқылдық, SЕ
*әлсіз қышқылдық, SN #332
*!Аминдермен жүретін азобірігу реакциясының ортасы және механизмі
*сусыз,SN
*әлсіз сілтілік, SN
*әлсіз сілтілік, SE
*әлсіз қышқылдық, SN
+*әлсіз қышқылдық, SE #333
*!Диметиламиннің азотты қышқылымен әрекеттесу өнімі
*имин
*спирт
*альдол
+*нитрозоамин
*гидроксинитрил #334
*!Екіншілік аминдер азотты қышқылымен әректтескенде түзіледі
*оксим
*альдол
*ацеталь
+*нитрозоамин
*диазоқосылыс #335
*!Аминдер минералды қышқылдармен әрекеттескенде түзіледі
+*тұздар
*негіздер
*спирттер
*нитрилдер
*азоқосылыстар #336
*!Бос күйіндегі азот түзе дезаминдеу реакциясына қатысатын аминдер
*екіншілік ароматты
*екіншілік алифатты
*үшіншілік алифатты
*біріншілік ароматты
+*біріншілік алифатты #337
*!Анилиннің азотты қышқылымен қышқылдық ортада әрекеттесуі нәтижесінде түзіледі
*нитробензол
*нитрозоамин
*фенол мен азот
+*диазоқосылыс
*аммиак пен спирт #338
*!Аминдер негіздік қасиетіне байланысты әрекеттеседі
*азотты қышқылымен
*сілтілік металдармен
+*минералды қышқылдармен
*сілтілік металдардың гидроксидтерімен
*сілтілік металдардың алкоголяттарымен #339
*!С6Н5NH2+HNO2+HCI=[ С6Н5N2]+CI-+ H2O реакция аталады
*нитрлеу
*азоқосылу
+*диазоттау
*дезаминдеу
*нейтралдау #340
*!Метанолға бромды сутегімен әсер еткенде түзіледі
*метан
+*бромометан
*формальдегид
*дибромометан
*трибромометан #341
*!2-Метилбутанның 1 моль броммен әрекеттесу өнімі
*1-бромо-2-метилбутан
+*2-бромо-2-метилбутан
*1,2-дибромо-2-метилбутан
*1,1-дибромо-2-метилбутан
*1,3-дибромо-2-метилбутан
#342
*!2,2- Дибромогексанның сілтінің спирттегі ерітіндісінің артық мөлшерімен әсер еткенде түзілетін көмірсутегі
*1-гексен
*2-гексен
*3-гексен
*1-гексин
+*2-гексин #343
*!Қосылыстардың реакциялық қабілеті төмендейтін қатар 1)C2H5F, 2) C2H5Br 3)C2H5CI
,4)C2H5I
*C2H5F> C2H5CI> C2H5Br> C2H5I
*C2H5I> C2H5F >C2H5Br> C2H5CI
+*C2H5I >C2H5Br >C2H5CI> C2H5F
*C2H5F> C2H5Br> C2H5CI >C2H5I
*C2H5I> C2H5CI >C2H5Br >C2H5F #344
*!Хлормен әрекеттесіп молекулалық массасы 113 болатын қосылыс түзетін қанықпаған көмірсутегі
*этилен
*бутен-1
+*пропен
*пентен-1
*ацетилен #345
*!2-хлоропропан натрий гидроксидінің судағы ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс
*пропандиол-1,2
+*пропанол-2
*пропанол-1
*пропен
*пропин #346
*!2-хлоропропан натрий гидрооксидінің спирттегі ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс
*бутен-1
+*бутен-2
*бутанол-2
*бутанол-1
*бутандиол-2,3

#347
*!Дибромэтаннан сілтінің спиртттегі ерітіндісімен әрекеттесуінен алынады


*винил спирті
*этиленгликоль
+*ацетилен
*этанол
*этан
#348
*!2-метил-2-хлоробутан сілтінің судағы ертітіндісімен әрекеттескенде түзіледі
*2-метилбутанол-1
+*2-метилбутанол-2
*2-метилбутен-2
*2-метилбутен-1
*2-метилбутин-1

#349
*!Төмендегі қосылыстардың гидролиздену реакциясының жылдамдығы төмендейтін қатар


1) (СН₃)₂СНВr 2)C₆H₅Br 3) СН₃-СН₂-СН₂Вr
*(СН₃)₂СНВr >C₆H₅Br > СН₃-СН₂-СН₂Вr
*СН₃-СН₂-СН₂Вr >C₆H₅Br > (СН₃)₂СНВr
+*(СН₃)₂СНВr > СН₃-СН₂-СН₂Вr> C₆H₅Br
*C₆H₅Br >(СН₃)₂СНВr > СН₃-СН₂-СН₂Вr
*СН₃-СН₂-СН₂Вr> (СН₃)₂СНВr >C₆H₅Br

#350
*!Этил спиртіне иодсілтілік ортада әсер еткенде түзіледі


*иодосіркеқышқылы
*2-иодоэтанол
*1-иодоэтанол
+*иодоформ
*этилйодид

#351
*!Изобутилбромид сілтінің судағы ерітіндісімен әркеттескенде түзілетін қосылыс


*бутанол-1
*бутанол-2
*бутандиол-1,2
+*2-метилпропанол-1
*2-метилпропанол-2

#352
*!2-метил-1-хлоробутан сілтінің судағы ертіндісімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс


+*2-метилбутанол-1
*2-метилбутанол-2
*2-метилбутен-2
*2-метилбутен-1
*2-метилбутан

#353
*!Металл натриймен әрекеттесіп 2,7-диметилоктан түзетін қосылыс


*н-бутилбромид
*изобутилбромид
+*изопентилбромид
*2-бромо-2-метилбутан
*1-бромо-2-метилбутан

#354
*!Циклопропан алынатын хлоротуынды


*1,2,3-трихлоропропан
*1,1-дихлоропропан
*1,2-дихлоропропан
+*1,3-дихлоропропан
*2,2-дихлоропропан

#355
*!1 моль метан мен 1 моль хлор әрекеттескенде түзіледі


*хлороэтан
*дихлороэтан
+*xлорометан
*дихлорометан
*трихлорометан

#356
*!Хлор атомының қозғалғыштығы төмендейтін қатар


+*аллилхлорид, этилхлорид, винилхлорид

 • этилхлорид, аллилхлорид, винилхлорид

 • аллилхлорид, винилхлорид, этилхлорид

 • винилхлорид, этилхлорид, аллилхлорид

 • этилхлорид, винилхлорид, аллилхлорид

#357
*!Бром атомының қозғалғыштығы жоғарылайтын қатар


*аллилхлорид, этилхлорид, винилхлорид

 • этилхлорид, аллилхлорид, винилхлорид

 • аллилхлорид, винилхлорид, этилхлорид

*+ винилхлорид, этилхлорид, аллилхлорид

 • этилхлорид, винилхлорид, аллилхлорид

#358
*!2-хлоробутанды дегидрохлорлау нәтижесінде түзілетін қосылыс


+*2-бутен
*1-бутен
*изобутилен
*бутандиен-1,3
*бутандиен-1,2

#359
*!Әр жұптағы қайнау температурасы жоғары қосылыстар а) пропанол-2 немесе пропандиол-1,2; б) пропанол-1 немесе метоксиэтан в)бутанол-1 немесе бутилхлорид


*пропандиол-1,2, пропанол-1, бутилхлорид
+*пропандиол-1,2, пропанол-1, бутанол-1
*пропанол-2 , метоксиэтан , бутилхлорид
*пропанол-2 ,пропанол-1, бутилхлорид
*пропанол-2 , метоксиэтан ,бутанол-1

#360
*!Әр жұптағы қышқылдық қасиеті күшті қосылыстар а) этанол немесе фенол б) этанол немесе 2-хлороэтанол в) п-крезол немесе п-нитрофенол


*фенол, этанол, п-крезол
*фенол, 2-хлороэтанол, п-крезол
*этанол, 2-хлороэтанол, п-крезол
+*фенол, 2-хлороэтанол, п-нитрофенол
*этанол, 2-хлороэтанол, п-нитрофенол

#361
*!Құрамы С₅Н₁₂О, тотыққанда құрамы С₅Н₁₀О кетон алынатын, дегидратацияланғанда 2- метил-2-бутен түзетін қосылыс


*2-метил-1-бутанол
+*3-метил-2-бутанол
*2- метил-2-бутанол
*изопентанол
*1-пентанол

#362
*!Төмендегі қосылыстардың қышқылдық қасиеті төмендейтін қатар


*су, фенол, этанол
+*фенол, су, этанол
*этанол, су, фенол
*фенол, этанол, су
*су, этанол, фенол

#363
*!Үшіншілік бутил спирті орынбасу номенклатурасы бойынша аталады


+*2-метилпропанол-2
*триметилкарбинол
*2-метилпропанол-1
*бутанол-2
*бутанол-1

#364
*!Қосылыстардың қышқылдығы төмендейтін қатар 1)спирттер, 2) тиолдар, 3)амидтер


+*тиолдар >спирттер> амидтер
*тиолдар >амидтер >спирттер
*спирттер >тиолдар >амидтер
*спирттер >амидтер >тиолдар
*амидтер >тиолдар >спирттер

#365
*!Пентаналь алюминий алкоголятымен катализатор ретінде әрекеттескенде түзілетін қосылыс


*1-пентанол
*2-пентанол
*3-пентанол
*изопентанол
+*пентилпентаноат

#366
*!2-Метилпропенге судың молекуласы қосылғанда түзіледі


*бутан
*бутанол-2
*бутанол-1
*изобутил спирті
+*үш.бутил спирті

#367
*!Жалпы формуласы С₄Н₉ОН болатын біріншілік спирттер саны


+*екі
*үш
*бес
*төрт
*алты

#368
*!Жалпы формуласы С₃Н₇ОН болатын біріншілік спирттер саны


*екі
*үш
+*бір
*бес
*төрт

#369
*!3-Аминофенолды карбоксилдеу нәтижесінде түзілетін қышқыл


+*п-аминосалицил
*м-аминосалицил
*п-аминобензой
*м-аминобензой
*о-аминобензой

#370
*!Метилпропанол -2 фосфор (V) хлоридімен әрекеттескенде түзілетін қосылыс


+*2-метил-2-хлоропропан
*2-метил-1-хлоропропан
*2-хлоропропанол-2
*2-хлоропропанол-1
*2-метилпропаналь

#371
*!2-метилпентанол-3-тің молекулаүшілік дегидратациясы нәтижесінде түзілетін қосылыс


*4-метилпентен-1
*3-метилпентен-2
*2-метилпентен-1
+*2-метилпентен-2
*2,3-диметилбутен-2

#372
*!Бутанол-2–нің катализдік дегидрленуі нәтижесінде түзілетін қосылыс


+*метилэтилкетон
*диэтилкетон
*бутаналь
*бутен-2
*бутен-1

#373
*!2-Метилбутен-2-нің гидратациясы нәтижесінде түзілетін қосылыс


*2-метил-2-пропанол
*2-метил-1-бутанол
*3-метил-1-бутанол
+*2-метил-2-бутанол
*2-метилбутаналь

#374
*!Метилспирті мен құмырсқа қышқылы әрекеттескенде түзілетін қосылыс


*метилэтил эфирі
+*метилформиат
*метилэтаноат
*метилацетат
*этилацеталь

#375
*!SNреакциясына оңай қатысатын қосылыс


*2-метилпропанол-1
+*2-метилпропанол-2
*пропанол-1
*пропанол-2
*этанол

#376
*!Пропаналь тотықсызданғанда түзілетін қосылыс


*пропин
*пропанон
+*пропанол-1
*пропанол-2
*пропан қышқылы

#377
*!Пропанон тотықсызданғанда түзілетін қосылыс


*пропен
*пропаналь
+*пропанол-2
*пропанол-1
*пропион қышқылы

#378
*!2-Метилпентанол-1-дің молекулаішілік дегидратация нәтижесінде түзілетін қосылыс


*2-метилпентин-1
*2-метилпентин-2
+*2-метилпентен-1
*2-метилпентен-2
*2-метилпентанон-3

#379
*!2-Бутанолдың катализдік дегидратациясы нәтижесінде түзілетін қосылыс


*бутан
*бутанон
*1-бутен
+*2-бутен
*бутаналь

#380
*!Бензил спиртінің катализдік дегидрленуі нәтижесінде түзілетін қосылыс


*бензамид
*бензиламин
*бензонитрил
+*бензальдегид
*бензой қышқылы

#381
*!Екі атомды фенолдардың изомерлер саны


*2
+*3
*4
*5
*6

#382
*!Қосылыстардың негіздігі өсуі бойынша орналасқан1)метиламин,2)анилин,3)п- нитроанилин • метиламин < анилин < п-нитроанилин

 • п-нитроанилин < метиламин < анилин

 • метиламин < п-нитроанилин < анилин

 • анилин < п-нитроанилин < метиламин

+* п-нитроанилин < анилин < метиламин
#383
*!Этиламин 1 моль хлорэтанмен әректескенде түзілетін қосылыс
*этилендиамин
*триэтиламин
+*диэтиламин
*дихлорэтан
*бутиламин

#384
*!Этиламин азотты қышқылымен әрекеттескенде түзілетін қосылыс


*азоқосылыс
*имин және су
*диазо қосылыс
*нитро қосылыс
+*спирт және азот

#385
*!Негіздік қасиеті күшті болып табылады


*NH2-C6H4-Cl
*NH2-C6H4-Br
+*NH2-C6H4-OH
*NH2-C6H4-NO2
*NH2-C6H4-COOH

#386
*!C4H11N формуласына сәйкес біріншілік аминдердің саны


*1
*2
*3
+*4
*5

#387
*!C4H11N формуласына сәйкес үшіншілік аминдердің саны


+*1
*2
*3
*4
*5

#388
*!C6H5N2Cl сумен әрекеттескенде түзілетін қосылыс


+*фенол
*толуол
*анилин
*хлорбензол
*бензил спирті
#389
*!C6H5N2Cl сумен әрекеттескенде бөлінетін газ
*азот диоксиді
*аммиак
*сутегі
*хлор
+*азот

#390
*!Диазоний тұзы арқылы бензой қышқылын алу үшін қолданылатын қосылыс


*фенол
*толуол
+*анилин
*хлоробензол
*бензолсульфон қыщқылы
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет