*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспаубет6/94
Дата25.01.2023
өлшемі10.2 Mb.
#62780
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
*!АЦЕТОСІРКЕ ЭФИРІНІҢ ЕНОЛДЫҚ ТҮРІН АНЫҚТАУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН РЕАГЕНТТЕР:
*+ бром суы
*натрии нитриді
*мыс гидроксиді
*+ темір хлориді
*азот қышқылы
*сірке қышқылы

#682
*! ҚЫЗДЫРҒАНДА ЛАКТИД ТҮЗЕТІН ҚЫШҚЫЛДАР


*+ 2-гидрокси-3-метилпентан
*2-гидроксициклопентан
*3-амино-2-бромбутан
*+ 2-гидроксипропан
*2-аминопентанди
*2-гидроксибензой

#683
*! ҚЫЗДЫРҒАНДА ЛАКТОН ТҮЗЕТІН ҚЫШҚЫЛДАР


*4-аминопентан

  • бета-гидроксимай

*+ гамма – гидроксимай
*3-гидроксипентан
*+ 4-гидроксипентан
*2-гидроксипентанди
#684
*! ҚЫЗДЫРҒАНДА ЛАКТАМ ТҮЗЕТІН ҚЫШҚЫЛДАР
*+ гамма аминомай
*2 аминопентан
*3 аминопентан
*бета гидроксимай

  • 2 гидроксипентанди

*+4- амино-2-метилгексан

#685
*! ҚЫЗДЫРҒАНДА ДИПЕПТИД ТҮЗЕТІН ҚЫШҚЫЛДАР


*+ 2 амино 3 гидрокипропан
*3 гидрокси 2 метилпропан
*2 гидроксипропан
*3 гидроксипропан
*4 аминобутан
*+ аминоэтан

#686
*! фосфор қышқылымен күрделі эфир түзетін α аминоқышқылдары


*+ серин
*валин
*глицин
*пролин
*+треонин
*+тирозин
*фенилаланин

#687
*! ГЕТЕРОЦИКЛДЫ альфа- АМИНОҚЫШҚЫЛДАРЫНА ЖАТАДЫ


*+триптофан
*+гистидин
*аргинин
*тирозин
*лейцин
*+пролин
*лизин

#688
*!альфа - АМИНО- бета- ГИДРОКИСПРПИОН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢҚАСИЕТТЕРІНЕ СӘЙКЕС КЕЛЕДІ


*+қышқылдармен күрделі эфир түзеді
*+спирттермен күрделі эфир түзелі
*негіздік альфа – амионқышқылдарға жатады
*ароматы альфа – амионқышқылдарға жатады
*+декарбоксилденген этаноламин түзеді
*тотығу нәтижесінде 3-амино-2-оксоропан қышқылын түзеді
#689
*!2-АМИНО-3-ГИДРОКСИБУТАН ҚЫШҚЫЛЫМЕН КҮРДЕЛІ ЭФИР ТҮЗЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР
*+СН3СН2ОН
*СН3СОСН3
*+СН3СОСl
*СН3ОСН3
*СН3СНО
*+Н3РО4

#690
*!ГИДРОКСИҚЫШҚЫЛДАРЫНА ЖАТАТЫН ҚЫШҚЫЛДАР


*май
*+галл
*+гликоль
*глиоксил
*+салицил
*ацетосірке
*пирожүзім

#691
*! ЕКІ НЕГІЗДІ ГИДРОКСИҚЫШҚЫЛДАРЫНА ЖАТАТЫН ҚЫШҚЫЛДАР


*+алма
*малон
*+шарап
*гликоль
*глицерин
*пирожүзім
*қымыздық

#692
*! 3-АМИНОПРОПАН ҚЫШҚЫЛЫН ҚЫЗДЫРҒАНДА ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫС


*ацетон
*+аммиак
*ацетальдегид
*3-аминопропональ
*+акрил қышқылы
*кротон қышқылы
*пропион қышқылы

#693
*! бета АМИНОҚЫШҚЫЛДАРЫН ҚЫЗДЫРҒАНДА ТҮЗІЛЕТІН ҚОСЫЛЫСТАР


*амин
*лактид
*лактам
*+аммиак
*құмырқа қышқылы
*+қанықпаған қышқыл

#694
*!АРОМАТТЫ альфа- АМИНОҚЫШҚЫЛДАРЫНА ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*+фенилаланин
*триптофан
*+тирозин
*аргинин
*пролин
*лейцин

#695
*! ПИРОЖҮЗІМ ҚЫШҚЫЛЫ (2 ОКСИОПРОПАН ҚЫШҚЫЛЫ) + [H]/PT →? +H2SO4 T`


HCOOH +? РЕАКЦИЯСЫНЫҢ АРАЛЫҚ ЖӘНЕ СОҢҒЫ ӨНІМДЕРІ
*пропион альдегиді
*пропион қышқылы
*пропен қышқылы
*+сірке альдегиді
*+сүт қышқылы
*сірке қышқылы

#696
*! АЛАНИНГЕ АЗОТТЫ ҚЫШҚЫЛМЕН ӘСЕР ЕТКЕНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ЗАТТАР


*+азот
*сутегі
*аммиак
*+сүт қышқылы
*пропен қышқылы
*көміртегі диоксиді

#697
*! БЕЙТАРАП альфа –АМИОНҚЫШҚЫЛДАРЫНА ЖАТАТЫН ҚОСЫЛЫСТАР


*глутамин қышқылы
*аспаргин қышқылы
*+изолейцин
*аргинин
*+лейцин
*+глицин
*лизин

#698
*! альфа АМИНОҚЫШҚЫЛДАРЫМЕН ТҰЗ ТҮЗЕ ӘРЕКЕТТЕСЕТІН ҚОСЫЛЫС


*+хлорлы сутек
*конц.азот қышқылы
*натрий гипобромиті
*+натрий гидроксиді
*азотты қышқылы
*амионқышқылы
#699
*! Аминоқышқылы гистидиннің құрамында болатын гетероцикл
*Пирролидин
*Пиримидин
*+Имидазол
*Тиазол
*Индол

#700.
*!Өсімдік текті күшті физиололгиялық әсері бар азотты негіздер


*Терпеноидтар
*+Алкалоидтар
*Стереоидтар
*Липидтер
*Майлар

#701
*!Циклдың құрамында күкірт атомы бар гетероцикл  • индол

*фуран
*пиррол
*+тиофен
*имидазол

#702.
*!Фурацилинді алу үшін қолданылады


*фуран
*+фурфурол
*2-нитрофуран
*тетрагидрофуран
*2-гидроксифуран

#703
*!Пиррол гетероциклдарға жатады


*бесмүшелі 2 гетероатомды
*алтымүшелі бір гетероатомды
*+бесмүшелі бір гетероатомды
*алтымүшелі 2 гетероатомды
*конденсирленген

#704
*!Пиррол,пиридин,пурин қосылыстарға жатады


*+ароматты
*ацетиленді
*парафинді
*олефинді
*диенді
#705
*!Никотин қышқылының құрамында болатын гетероцикл
*пиримидин
*+пиридин
*пиррол
*фуран
*индол

#706
*!Пиранның молекуласында болатын гетероатом


*азот
*бром
*хлор
*күкірт
*+оттегі

#707
*!Пиридин мен бензол сақиналарынан құралған жүйенің аты


*пирррол
*+хинолин
*имидазол
*пиколин
*пиперидин

#708
*!Пиррол, тиофен, фуранның ароматтылығына байланысты жүретін реакциялар


*элиминдеу
*нуклеофильдік орынбасу
*+Электрофильдік орынбасу
*нуклеофильдік қосып алу
*электрофильдік қосып алу

#709
*!Қышқылдық қасиет көрсететін қосылыс


*фуран
*тиофен
*+пиррол
*пирролин
*пирролидин

#710.
*!Амфотерлік қосылыс


*пиримидин
*пиридин
*+пиразол
*пиррол
*тиазол
#711.
*! 6-Аминопурин
*урацил
*+аденин
*зимин
*цитозин
*тиазол

#712
*!Кодеин болып табылады


*морфиннің диацетаты
*хининнің моноацетаты
*+морфиннің моноиетил эфирі
*никотин қышқылының метил эфирі
*изоникотин қышқылының этил эфирі

#713
*!Екі азот атомдары 1:3 - жағдайда орналасқан алты мүшелі гетероцикл


*+пиримидин
*пиридазин
*имидазол
*пиразол
*пиридин

#714
*! Екі гетероатомды алты мүшелі гетероцикл


*+пиразин
*пиридин
*хинолин
*пиррол
*пурин

#715
*!1.3-Диазиннің аталуы


*+пиримидин
*хинолин
*цитозин
*пиразин
*тимин

#716
*!4 азот атомдары бар конденсирленген гетероцикл


*пиримидин
*хинолин
*имидазол
*+пурин
*индол
#717
*!Пурин молекуласында конденсирленген
*+пиримидин мен имидазол
*пиримидин мен пиразол
*оксазол мен пиридин
*пиррол мен пиридин
*тиазол мен пиразол

#718
*!Ксантинді толық метилдегенде түзілетін қосылыс


*зәрқышқылы
*гипоксантин
*тиофиллин
*теобромин
*+кофеин

#719
*!Екі азот атомдары 1,2-жағдайда орналасқан


*имидазолда
*+пиразолда
*оксазолда
*пирролда
*тиофенде

#720
*!Екі азот атомдары 1,3- жағдайда орналасқан


*+имидазолда
*пиразолда
*пирролда
*тиазолда
*тиофенде

#721
*!Бутадион мен анальгин туындылары болып табылады


*тиофеннің
*имидазолдың
*+пиразолонның
*пипиридиннің
*пирролидіннің

#722
*!Имидазолдың молекуласында болады


*азот пен оттегі
*күкірт пен азот
*оттегі мен күкірт
*+2 азот атомдары
*4 азот атомдары
#723.
*!Оксазолдың молекуласында болады

  • күкірт пен азот

*2 азот атомдары
*оттегі мен күкірт
*+азот пен оттегі
*азот, күкірт және оттегі

#724
*!Имидазолға тән таутомерия


*оксо-цикло
*+прототропты
*кето-енолды
*сақиналы-тізбекті
*лактам-лактамді

#725
*!Пиридиннің ароматтылығына байланысты жүретін реакциялар


*элиминдеу
*радикалды орынбасу
*+электрофильді орынбасу
*нуклеофильді қосып алу
*электрофильді қосып алу

#726
*!Пирролды сульфирлеуде қолданылады


*бензолсульфон қышқылы
*+пиридинсульфотриоксилд
*күкіртті қышқылы
*күкірт қышқылы
*күкіртті сутегі

#727
*!Фуранды сульфирлеуде қолданылады


*бензолсульфон қышқылы
*+пиридинсульфотриоксид
*күкірт диоксиді
*күкірт қышқылы
*күкіртті сутегі

#728
*!Фуранды нитрлеуде қолданылады


*азот қышқылы
*ацетонитрил
*+ацетилнитрат
*натрий нитраты
*натрий нитриті
#729
*!Пиридинді гидрлеу өнімі
*пиролидин
*пиримидин
*пиридазин
*+пиперидин
*пиразин

#730
*!Скрауп әдісімен хинолинді синтездеу үшін қолданылады


*хинин
*+анилин
*пиридин
*пиперидин
*изохинилин

#731
*!Пиридинде SЕ реакциялары жүретін жағдай


*1
*2
*+3
*4
*6

#732
*!Пиридинде 𝑆𝑁 реакциялары жүретін жағдай


*1
*+2
*3

*5

#733
*!Хинолинде 𝑆𝐸 реакциялары жүретін жағдай


*1
*2
*3
*4
*+5

#734.
*!Хинолинде 𝑆𝑁 реакциялары жүретін жағдай


*3
*+4
*5
*6
*7
#735.
*!Пирролмен тиофеннен фуран алу үшін қажетті реагент
*Күкірті сутегі
*Аммиак
*Оттегі
*Сутегі
*+Су

#736
*!Фуран мен тиофеннен пиррол алу үшін қажетті реагент


*Су
*Оттегі
*+Аммиак
*Күкірт сутегі
*Азот қышқылы

#737
*!Фуран мен пирролдан тиофен алу үшін қажетті реагент


*Оттегі
*Аммиак
*+Күкіртті сутегі
*Азот қышқылы
*Күкірт қышқылы

#738
*!Фурфуролды нитрлеу кезінде көбірек түзіледі


*3-нитрофурфурол
*4-нитрофурфурол
*+5-нитрофурфурол
*3-нитрофуран
*5-нитрофуран

#739
*!Фуранды нитрлеу кезінде көбірек түзіледі


*2.3-динитрофуран
*1-нитропентан
*+2-нитрофуран
*3-нитрофуран
*фурфурол

#740
*!Фуранды сульфирлеу кезінде түзіледі


*бета-фурансульфон қышқылы
*1- фурансульфон қышқылы
*4- фурансульфон қышқылы
*3- фурансульфон қышқылы
*+2-фурансульфон қышқылы
#741
*!бета-Пиколиннің тотығу өнімі
*Хинолин қышқылы
*Пиколин қышқылы
*+Никотин қышқылы
*Изоникотин қышқылы
*Пиридин-2-карбон қышқылы

#742
*!Нуклеин қышқылдарының молекулаларындағы гликозидтік байланыс пентоза қалдықтарының мына көміртегі атомдары арасында түзіледі


*+1
*2
*3
*4
*5

#743
*!2,6-дигидроксипурин


*кофеин
*+ксантин
*теобромин
*теофиллин
*зәр қышқылы

#744
*!Пурин тобының алканыңда


*никотин
*+кофеин
*морфин
*героин
*хинин

#745
*!Порфин болып табылады


*аминоқышқылы
*+тетрапиролды қосылыс
*алты мүшелі гетероцикл
*бензопиранның туындысы
*конденсирленген гетероцикл

#746
*!Нуклеин қышқылдарының бірінші реттік құрылымында нуклеотидтердің өзара байланыстары


*пептидтік
*пай эфирлік
*гликозидтік
*дисульфидтік
*+фосфодиэфирлік

#747
*!Комплементарлы жұптар


*А-Ц
*Г-Г
*А-Г
*+А-Т
*Ц-Ц
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет