*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспаубет8/94
Дата25.01.2023
өлшемі10.2 Mb.
#62780
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   94

Көмірсулар 1*28*1


#829
*! Моносахарид болып табылады


*целлобиоза
*сахароза
*+манноза
*крахмал
*мальтоза

#830
*! Моносахаридтерге жатады


*мальтоза
*гепарин
*крахмал
*лактоза
*+рибоза

#831
*! Альдозаларға жатады


*сахароза
*мальтоза
*+глюкоза
*фруктоза
*лактоза

#832
*! Альдогексоза болып табылады?


*арабиноза
*+галактоза
*фруктоза
*ксилоза
*рибоза

#833
*! Кетон тобы бар гексоза бұл


*+фруктоза
*галактоза
*сахароза
*лактоза
*амилоза

#834
*! Кетоза болып табылады


*целлобиоза
*галактоза
*+фруктоза
*глюкоза
*рибоза

#835
*! Пентоза болып табылады


*фруктоза
*глюкоза
*мальтоза
*сахароза
*+дезоксирибоза

#836
*! Альдопентоза болып табылады


*целлюлоза
*сахароза
*фруктоза
*глюкоза
*+рибоза
#837
*!Дисахаридтердің гидролизі нәтижесінде түзіледі
*2 молекула карбон қышқылдары
*2 молекула олигосахаридтер
*+2 молекула моносахаридтер
*2 молекула аминоспирттер
*2 молекула спирттер

#838
*!.Энантиомерлерге жатады


*D-глюкоза мен L-фруктоза
*D-глюкоза мен D-фруктоза
*L-глюкоза мен L-фруктоза
*L-глюкоза мен D-галактоза
*+D-глюкоза мен L-глюкоза

#839
*! Глюкозаның циклды түрін бейнелейтін формула


*Колли
*+Хеуорс
*Кекуле
*Ньюмен
*Хюккель

#840
*!Моносахаридтердің бес мүшелі сақиналы түрі


*+фураноза
*пираноза
*гликозид
*глюкозид
*озазон

#841
*! Моносахаридтердің алты мүшелі сақиналы түрі


*глюкозид
*фураноза
*+пираноза
*озазон
*биоза

#842
*! Моносахаридтерге тән сапалық реакция – бұл ... реакциясы


*ксантопротеин
*нингидрин
*+күміс айна
*гидролиз
*биурет

#843
*! Дисахарид болып табылады


*галактоза
*гликоген
*+мальтоза
*амилоза
*рибоза

#844
*! Тотықсыздандырмайиын дисахарид болып табылады


*фруктоза
*+сахроза
*амилоза
*ксилоза
*рибоза

#845
*! Тотықсыздандыратын дисахаридтреге жатады


*+лактоза
*ксилоза
*глюкоза
*целюлоза
*дезоксирибоза

#846
*! Полисахаридтерге жатады


*галактоза
*сахароза
*мальтоза
*+крахмал
*лактоза

#847
*! Крахмалды сапалық анықтауға арналған реагент


*мыс гидроксиді
*күміс оксиді
*аммиак
*хлор
+*иод

#848
*! Крахмалдың мономері болып табылады


*манноза
+*глюкоза
*сахароза
*мальтоза
*целлобиоза

#849
*! Гетерополисахарид болып табылады


*амилоза
*крахмал
+*гепарин
*гликоген
*целлюлоза

#850
*!Галктозаның хиральды көміртек атомдарының саны


*1
*2
*3
+*4
*5
#851
*!АЛЬДОГЕКСОЗАНЫҢ ИЗОМЕРЛЕР САНЫ (Фишер формуласы бойынша)
*32
+*16
*14
*8
*2

#852
*! РИБОЗАНЫҢ СТЕРЕОИЗОМЕРЛЕР САНЫ


*2
*4
+*8
*10
*16

#853
*! ГЛЮКОЗАНЫҢ СТЕРЕОИЗОМЕРЛЕР САНЫ


*2
*4
*8
+*16
*32

#854
*! ПИРАНОЗАДА ТҰРАҚТЫ КОНФОРМАЦИЯ:


*жартылай кресло
*қысқыш тәрізді
*ирек тәрізді
+*кресло
*ванна

#855
*! D-ГЛЮКОЗА МЕН 𝛼, D-ГЛЮКОПИРАНОЗА АРАСЫНДАҒЫ БОЛАТЫН ИЗОМЕРИЯ ТҮРІ


*энантиомерия
*диастереомерия
+*+цикло-оксо таутомерия
*кето-енолды таутомерия
*лактим-лактамды таутомерия #856
*! КРАХМАЛДЫҢ ФЕРМЕНТТІК ГИДРОЛИЗІНІҢ ӨНІМІ
*лактоза
*сахароза
+*мальтоза
*целлобиоза
*декстраидар

#857
*! МУТАРОТАЦИЯ ДЕГЕНІМІЗ?


+*көмірсу ерітінділерінің айналу бұрышының уақыт барысында өзгеруі
*альфа-мен бета-аномерлердің аралық оксо түрі арқылы бір-біріне ауысуы
*моносахаридтердің циклды түрінің бір-біріне ауысуы
*бес мүшелі сақиналы моносахаридтердің изомерленуі
*диастереоизомерлердің бір-біріне ауысуы

#858
*! МОНОСАХАРИДТЕРДІҢ ТОТЫҚСЫЗДАНУ ӨНІМДЕРІ


*гидроксиқышқылдары
+*көп атомды спирттер
*күрделі эфирлер
*жай эфирлер
*гликозидтер

#859
*! ГЛЮКОЗАНЫҢ ТОТЫҚСЫЗДАНУ ӨНІМІ


*ксилит
+*сорбит
*маннит
*глюкон қышқылы
*глюкурон қышқылы

#860
*! ТОТЫҚСЫЗДАНУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ СОРБИТ ТҮЗІЛЕТІН МОНОСАХАРИД


*рибоза
+*глюкоза
*ксилоза
*манноза
*галактоза

#861
*! МОНОСАХАРИДТЕРДІҢ ТОТЫҒУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕДІ


*алты атомды спирттер
+*гидроксиқышқылдар
*дисахаридтер
*гликозидтер
*озазондар #862
*! ГЛЮКОЗАНЫҢ БРОМ СУЫМЕН ТОТЫҒУ ӨНІМІ?

 • ксилин

 • сорбит

 • глюкар қышқылы

+* глюкон қышқылы

 • глюкурон қышқылы

#863
*! АЛЬДОЗАНЫ ГЛИКАР ҚЫШҚЫЛЫНА АЙНАЛДЫРАТЫН ТОТЫҚТЫРҒЫШ?

 • бром суы

 • мыс оксиді

 • мыс сульфаты

+* азот қышқылы

 • мыс гидроксиді

#864
*!ҚАТАҢ ЕМЕС ЖАҒДАЙДА МОНОСАХАРИДТЕРДІҢ ТОТЫҒУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚЫШҚЫЛДАР? • урон

 • карбон

+* гликон

 • гликар

 • екі негізді

#865
*! ҚАТАҢ ЖАҒДАЙДА МОНОСАХАРИДТЕРДІҢ ТОТЫҒУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ ТҮЗІЛЕТІН ҚЫШҚЫЛДАР? • урон

 • карбон

 • гликон

+* гликар

 • бір негізді

#866
*! ГЛЮКОЗАНЫ КҮШТІ ТОТЫҚТЫРҒЫШПЕН ТОТЫҚТЫРҒАНДА ТҮЗІЛЕТІН ҚЫШҚЫЛ? • глюкурон

 • гиалурон

 • глюкон

+* глюкар

 • глутар

#867
*! ГЛЮКОЗАНЫ ӘЛСІЗ ТОТЫҚТЫРҒЫШПЕН ТОТЫҚТЫРҒАНДА ТҮЗІЛЕТІН ҚЫШҚЫЛ? • глюкурон

 • глютамин

+* глюкон

 • глюкар

 • глутар

#868
*! ГЛЮКОЗАНЫ, АЛЬДЕГИД ТОБЫН ҚОРҒАЙ ОТЫРЫП, ТОТЫҚТЫРҒАНДА ТҮЗІЛЕТІН ҚЫШҚЫЛ?


+* глюкурон

 • глютамин

 • гиалурон

 • глюкон

 • глюкар

#869
*! МОНОСАХАРИДТЕР СПИРТТЕРМЕН ҚЫШҚЫЛДЫҚ КАТАЛИЗ ҚАТЫСЫНДА ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕДІ?

 • гидроксиқышқылдар

 • көп атомды спирттер

 • күрделі эфирлер

 • жай эфирлер

+* гликозидтер

#870
*! МОНОСАХАРИДТЕРДІҢ СПИРТТІК ГИДРОКСИЛ ТОПТАРЫ АЛКИЛГАЛОГЕНИДТЕРМЕН ӘРЕКЕТТЕСКЕНДЕ ТҮЗІЛЕДІ? • көп атомды спирттер

 • оксоқышқылдар

 • күрделі эфирлер

+* жай эфирлер

 • гликозидтер

#871
*!МОНОСАХАРИДТЕР КАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРДЫҢ АНГИДРИДТЕРІМЕН АЦИЛДЕГЕНДЕ ТҮЗІЛЕДІ? • көп атомды спирттер

+* күрделі эфирлер

 • оксоқышқылдар

 • жай эфирлер

 • гликозидтер

#872
*!ЖАРТЫЛАЙ АЦЕТАЛЬДІ ГИДРОКСИЛ ТОБЫ АЛКОКСИ ТОБЫНА АЛМАСҚАН МОНОСАХАРИДТЕРДІҢ ТУЫНДЫЛАРЫ АТАЛАДЫ? • фуранозалар

 • пиранозалар

+* гликозидтер

 • альдиттер

 • озазондар

#873
*! Бета(1 → 4) гликозидтік байланыс тән қосылыс • гликоген

*мальтоза
*крахмал
*сахароза
+*лактоза

#874
*! Мальтоза гидролизденгенде түзіледі • галактоза мен фруктоза

 • глюкоза мен галактоза

 • глюкоза мен фруктоза

 • глюкоза мен манноза

+* екі глюкоза

#875
*! Лактоза гидролизденгенде түзіледі • галактоза мен фруктоза

+* глюкоза мен галактоза

 • глюкоза мен фруктоза

 • глюкоза мен манноза

 • екі глюкоза

#876
*! Сахароза гидролизденгенде түзіледі • галактоза мен фруктоза

*глюкоза мен галактоза
*галактоза мен манноза
+*глюкоза мен фруктоза
*екі манноза

#877
*! Гликоген келесі қалдықтардан түзілген • альфа, 𝐷 − маннопираноза

+* альфа, 𝐷 −глюкопираноза

 • бета, 𝐷 −глюкопираноза

 • альфа, 𝐷 −галактопираноза

 • бета, 𝐷 −галактопираноза

#878
*! Клетчаткадағы монсахаридтердің арасындағы байланыс • альфа(1 → 2)

+* бета(1 → 4)

 • альфа(1 → 6)

* бета(1 → 3)
* бета(1 → 5)


Липидтер


#879
*! Полиқанықпаған май қышқылдарына жатады • хол қышқылы

*лимон қышқылы
+*линоль қышқылы
*стеарин қышқылы
*пальмитин қышқылы

#880
*! Қанықпаған май қышқылдарына жатады • хол қышқылы

*лимон қышқылы
*линоль қышқылы
+*стеарин қышқылы
*арахидон қышқылы

#881
*! Простагландиндердің синтезіне қатысатын қышқыл • олеин

*стеарин
*линолен
+*арахидон
*пальмитин

#882
*! Жай липидтерге жататын қосылыстар


+* триацилглицериндер
*сфинголипидтер
*фосфолипидтер
*терпеноидтар
*стероидтар

#883
*! Күрделі сабынданатын липидтерге жатады • майлар

*балауыздар
*церамидтер
+*фосфолипидтер

 • триацилглицериндер

#884
*! Сабындалмайтын липидтерге жататын қосылыстар • сфинголипидтер

*фосфолипидтер
+*стериндер
*твиндер
*майлар

#885
*!Терпендер мен стероидтардың негізі:


*изобутан
*диметил
+*изопрен
*пентан
*пентин

#886
*! Моноциклды монотерпендерге жататын қосылыс:


*пинан
*борнан
*камфора
*борнеол
+*лимонен

#887
*!Бициклды монотерпендерге жататын қосылыс:


*ментол
*терпин
*ментан
+*камфора
*лимонен

#888
*! Стероидтарға жататын қосылыс:


+*гидрокортизон
*терпингидрат
*В-каротин
*лимонен
*камфора

#889
*! Өт қышқылдары қай қосылыстың туындысы:


+*холанның
*стеранның
*пропанның
*холестанның
*андростанның

#890
*! Тестостерон қай қосылыстың туындысы:


*холанның
*тетреннің
*претнанның
*эргостанның
*+андростанның

#891
*! Стеарин қышқылының термодинамикалық тиімді конформациясы


*қысқаш тәрізді
+*ирек тәрізді
*тежелген
*кресло
*ванна

#892
*!Жай сұйық май:


+*три-О-олеоилглицерин
*три-О-стеароилглицерин
*три-О-пальмитоилглицерин
*1-О-олеооил-2,3-ди-О-пальмитоилглицерин
*1-О-линоленоил-2,3-ди-О-диастероилглицерин

#893
*!Три-О-стеароилглицериннің сілтілік гидролиздену нәтижесінде түзілетін қосылыстар


*+глицерин мен натрий стеараты
*глицерин мен стеарин қышқылдары
*натрий глицераты мен натрий стеараты
*натрий глицераты мен стеарин қышқылы
*Т-О-стеароилглицерин мен натрий стеараты

#894
*! Лицетиндердің құрамында болатын қосылыс


*этаноламин
*кефалин
*коламин
*+холин
*серин

#895
*! Монотерпендердің құрамында болады


*15 көміртегі
*+10 көміртегі
*5 көміртегі
*4 көміртегі
*1 көміртегі

#896
*! Монотерпендердегі изопрен буындарының саны


*1
*+2
*4
*6
*8

#897
*! Дитерпендердегі изопрен буындарының саны


*2
*+4
*6
*8
*10

#898
*! Тритерпендердегі изопрен буындарының саны


*3
*4
*+6
*8
*10

#899
*! Хол қышқылымен реакцияға түскенде гликохол қышқылын түзетін қосылыс • CH3COOH

+* CH2NH2COOH

 • CH2NH2CH2COOH

 • CH3CHNH2COOH

 • CH2OH CHOHCH2OH

#900
*! Хол қышқылымен реакцияға түскенде таурохол қышқылын түзетін қосылыс • CH2SHCHNH2COOH

+* HSO3CH2CH2 NH2
*HSO3CH2𝐶𝑂𝑂𝐻

 • NH2CH2COOH

 • CH3COSK0A


 1. Органикалық химияның пәні:

Органикалық қосылыстардың құрамын , қасиеттерін, заңдарын, химиялықөзгерулерін, алыну тәсілдерін оқу

 1. Көміртек атомдарының тізбектері тармақталған немесе тармақталмаған болатын қосылыстар тобы:

Алифатты қатар

 1. Альдегидтердің функционалдық тобы:

-СНО

 1. Изомерлер:

Сапалық және сандық құрамы бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі заттар

 1. sp- гибридтенген көміртек атомы бар қосылыс:

Метилацетилен

 1. Бензол, нафталин, фенантрен:

Арендер

 1. Пропанол, этанол, бутанол:

Гомологтар

 1. Пентан және неопентан:

Измерлер

 1. Гетерофункциялы қосылыс:

Этаноламин

 1. Радикал СН2= СН – аталады:

Винил

 1. Қосылыстың функционалдық тобы: СН3-СН(ОСН3)-СН2-СН3 Метокси

 2. Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясының авторы: Бутлеров

 3. Қышқылдың хлорангидриді:

С4Н9СОCl

 1. Гетерфункциялы қосылыстар:

Молекуласында әртүрлі функционал топтары бар қосылыстар

 1. Коламин СН2NH2- CH2OH ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады: 2-аминоэтанол

 2. Радикал С6Н5-СН2-аталады: Бензил

 3. Халықаралық номенклатура бойынша аталады:СН3-С(СН3)(СН3)-СН2-С--- СН

4,4-диметилпентин-1

 1. Акролеин СН2—СН- СНО ИЮПАК орынбасу номенклатурасы бойынша аталады :

Пропеналь

 1. Қосылыстың классын анықтаңыз: СН3-СН2-С(О)-Н Альдегид

 2. Рационалды номенклатура бойынша аталады: СН3-СН2-СН(СН2)(СН3)- СН2-СН3

3-Этилпентан

 1. Радикал С6Н5- аталады:

Фенил

 1. Альдегидтер мен кетондардың құрамындағы функционал топ: Карбонил мен Карбоксид

 2. карбон қышқылдарының функционалдық тобы:

-СООН

 1. Радикал:

Бензил

 1. Гомологтар:

Метанол, этанол, пропанол

 1. н.Пентандағы біріншілік көміртегі атомдарының саны: 2

 2. Дивинил СН2—СН-СН—СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады: Бутадиен-1,3

 3. Көмірсутек радикалы:СН2—СН- Винил

 4. Қосылыстың классын анықтаңыз:СН3-СН(СН3)-С—(О)-СН3 Кетон

 5. Этиленоксид,пирролидин,тиофен көмірсутектерге жатады: Гетероциклды

 6. Радикал СН2—СН-СН2- аталады :

Аллил

 1. Метил,этил,винил:

Радикалдар

 1. Полифункциялы қосылыс:

Глицерин

 1. Функционал топ- карбоксил :

-СООН

 1. Глициннің(аминосірке қышқылы)формуласы:

NH2-CH2-COOH

 1. Көмірсутек радикалы:СН3-СН-(СН3)- Изопропил

 2. Халықаралық номенклатура бойынша аталады:СН3-СН2-С---С-С(СН3)(СН3)- СН2-СН3

5,5-диметилнептин-3

 1. Қосылыстың классын анықтаңыз: СН3-СН2-О-СН2-СН3 Жай эфир

 2. Рационалды номенклатура бойынша аталады:СН3-СН2-СН2-СН2-СН(СН3)- СН2-СН3

Метилэтилбутилметан

 1. Құрылымдық измерлер болады:

Пропанол мен метоксиэтан 41)Ең жоғарғы топ:
-СООН

 1. Изопрен СН3— -С(СН3)-СН—- СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады:

2-метилбутадиен-1,3

 1. Коваленттік рх-рх байланыс мына атомдардың арасында түзіледі:

--С-С—

 1. Сутектік байланыс түзбейді:

Метантиол

 1. Көміртегінің валенттілік АО гибридтену түрлері:

Sp3, sp2, sp

 1. Көмірсутек радикалы:СН--СН—СН2— Аллил

 2. Бір атомды екіншілік спирт: СН3—СН (ОН)—СН3


 1. орынбасушының электрондық әсерінің П-байланыстар бойынша берілуі: Мезомерлі

 2. Толуолдың құрамындағы метил тобының электрондық эффекті:

+1

 1. Химиялық байланыстың беріктігінің өлшемі:

Байланыс энергиясы

 1. П,п – Қабысу жүйесі бар қосылыс:

Бензол

 1. Индуктивті эффект әр уақытта бағытталған:

Электртерістілігі жоғары атомға

 1. Нитробензолдағы нитро- топтың электрондық эффектілері:

-1, -М

 1. Бензальдегидтің құрамындағы альдегид тобының электрондық эффектілері:

-М, -1

 1. Орынбасушының электрондық әсерінің гамма- байланыстар бойынша берілуі:

Индуктивті эффект

 1. Сірке қышқылының құрамындағы карбоксил тобының электрондық эффекті:

-1

 1. р,П- Қабысу жүйесі бар қосылыс :

Винилхлорид

 1. Қабысқан қос байланысы бар қосылыс:

СН2—СН-СН--СН2-

 1. Тек қана оң индуктивті эффект (+J) көрсететін орынбасушы:

-СН3

 1. Мезомерлі эффект – орынбасушылардың электрондық әсерінің : П-Байланыстардың қосарланған жүйесі арұылы берілуі

 2. Бромбензолдың ұүрамындағы бромның электрондық эффектілері:

+М, -1

 1. Электроноакцепторлы орынбасушылар:

-СООН
-СНО

 1. СН2--CHNO2 молекуласындағы нитротоптың әсері:

-1, -М

 1. Орынбасушы топ электроноакцептор:

Йодбензолда

 1. Фенолдың құрамындағы гидроксил тобының электрондық эффектілері:

+М, -1
КЕҢІСТІКТЕГІ ИЗОМЕРИЯ

 1. Стереомердің конфигурациялық стандарт бойынша конфи- гурациясы: Салыстырмалы конфигурация.

 2. (CH3), CHCH2CH(NH2)COOH молекуласында кездесетін изомерияның түрі: Энантиомерия

 3. Энантиомерлердің айырмашылығы: оптикалық активтілігінің таңбасында

 4. E, Z- изомерияға қатысады: 1 -бром-1,2дихлорпентен-1

 5. Ең кіші есептеу бұрышына қабылданған градус: 60

 6. Хлоралма (2-гидрокси-3-хлорбутанди) қышқылының стереоизомерлер саны: 4

 7. Оптикалық активті қосылыс: +2-аминопропан қышқылы

 8. Антиподтар түрінде болатын қосылыс: a-аминомай қышқылы

 9. Диастереомерия тән: алкендерге

 10. Фруктозадағы ассиметриялық көміртегі атомдарының саны: 3

 11. CH3CH(NH2)COOH молекуласында кездесетін изомерияның түрі:


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   94
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет