*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспаубет94/94
Дата25.01.2023
өлшемі10.2 Mb.
#62780
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

*Табиғи қосылыстар*1*17*2*


#487
*!Полиқанықпаған май қышқылдарына жатады

*хол қышқылы


*лимон қышқылы
*+линоль қышқылы
*стеарин қышқылы
*пальмитин қышқылы

#488
*!Қаныққан май қышқылдарына жатады


*хол қышқылы


*лимон қышқылы
*линоль қышқылы
*стеарин қышқылы
*арахидон қышқылы

#489
*!Простагландиндердің синтезіне қатысатын қышқыл


*олеин
*стеарин


*линолен
*+арахидон
*пальмитин

#490
*!Жай липидтерге жататын қосылыстар


*+триацилглицериндер


*сфинголипидтер
*фосфолипидтер
*терпеноидтар
*стероидтар

#491
*!Күрделі сабынданатын липидтерге жатады


*майлар
*балауыздар


*церамидтер
*+фосфолипидтер
*триацилглицериндер

#492
*!Сабындалмайтын липидтерге жататын қосылыстар


*сфинголипидтер


*фосфолипидтер
+*стериндер
*твиндер
*майлар

#493
*!Терпендер мен стероидтардың негізі болып табылатын көмірсутегі


*изобутан


*дивинил
*+изопрен
*пентан
*пентин

#494
*!Моноциклды монотерпендерге жататын қосылыс


*пинан
*борнан


*камфора
*борнеол
*+лимонен

#495
*!Бициклды монотерпендерге жататын қосылыс


*ментол
*терпин


*ментан
*+камфора
*лимонен

#496
*!Дезоксихол қышқылы қай қосылыстың туындысы


*холанның


*эстранның
*
*холестанның
*андростанның

#497
*!Тестостерон қай қосылыстың туындысы


*холанның


*эстронның
*прегнанның
*эргостанның
*+андростанның

#498
*!Стеарин қышқылының термодинамикалық тиімді конформациясы


*қысқаш тәрізді


*+ирек тәрізді
*тежелген
*кресло
*ванна

#499
*!Жай сұйық май


*+три-О-олеоилглицерин


*три-О-стеароилглицерин
*три-О-пальмитоилглицерин
*1-О-олеооил-2,3-ди-О-пальмитоилглицерин
*1-О-линоленоил-2,3-ди-О-дистеароилглицерин

#500
*!Три-О-стеароилглицериннің сілтілік гидролизденуі нәтижесінде түзілетін


қосылыстар

*+глицерин мен натрий стеараты


*глицерин мен стеарин қышқылы
*натрий глицераты мен натрий стеараты
*натрий глицераты мен стеарин қышқылы
*1-О-стеароилглицерин мен натрий стеараты

#501
*!Лецитиндердің құрамында болатын қосылыс


*этаноламин


*
*коламин
*+холин
*серин

#502
*!Монотерпендердің құрамында болады


*15 көміртегі атомы


*+10 көміртегі атомы
*5 көміртегі атомы
*4 көміртегі атомы
*1 көміртегі атомы

#503
*!Дитерпендердегі изопрен буындарының саны


*1
*+2


*4
*6
*8

*Табиғи қосылыстар*2*37*3*


#504
*!Альдогексоза болып табылады

*арабиноза


*+галактоза
*фруктоза
*ксилоза
*рибоза

#505
*!Кетоза болып табылады


*целлобиоза


*галактоза
*+фруктоза
*глюкоза
*рибоза

#506
*!Альдопентоза болып табылады


*целлюлоза


*сахароза
*фруктоза
*глюкоза
*+рибоза

#507
*!Дисахаридтердің гидролизі нәтижесінде түзіледі


*2 молекула карбон қышқылдары


*2 молекула олигосахаридтер
*+2 молекула моносахаридтер
*2 молекула аминоспирттер
*2 молекула спирттер

#508
*!Энантиомерлерге жатады


*D-глюкоза мен L-фруктоза


*D-глюкоза мен D-фруктоза
*L-глюкоза мен L-фруктоза
*L-глюкоза мен D-галактоза
*+D-глюкоза мен L-глюкоза

#509
*!Глюкозаның циклды түрін бейнелейтін формула


*Колли
*+Хеуорс


*Кекуле
*Ньюмен
*Хюккель

#510
*!Моносахаридтердің бес мүшелі сақиналы түрі


*+фураноза


*пираноза
*гликозид
*глюкозид
*озазон

#511
*!Моносахаридтердің алты мүшелі сақиналы түрі


*глюкозид


*фураноза
*+пираноза
*озазон
*биоза

#512
*!Моносахаридтерге тән сапалық реакция - бұл ... реакциясы


*ксантопротеин


*нингидрин
*+күміс айна
*гидролиз
*биурет

#513
*!Тотықсыздандырмайтын дисахарид болып табылады


*фруктоза


*+сахароза
*амилоза
*ксилоза
*рибоза

#514
*!Тотықсыздандыратын дисахаридтерге жатады


*+лактоза


*ксилоза
*глюкоза
*целлюлоза
*дезоксирибоза

#515
*!Полисахаридтерге жатады


*галактоза


*сахароза
*мальтоза
*+крахмал
*лактоза

#516
*!Крахмалды сапалық анықтауға арналған реагент


*мыс гидроксиді


*күміс оксиді
*аммиак
*хлор
*+иод

#517
*!Гликогеннің мономері болып табылады


*манноза
*глюкоза


*сахароза
*мальтоза
*целлобиоза

#518
*!Гетерополисахарид болып табылады


*амилоза
*крахмал


*+гепарин
*гликоген
*целлюлоза

#519
*!Галактозаның хиральды көміртек атомдарының саны


*1
*2


*3
*+4
*5

#520
*!Альдогексозаның изомерлер саны


*32
*+16


*14
*8
*2
#521
*!Рибозаның стереоизомерлер саны

*2
*4


*+8
*10
*16

#522
*!Пиранозада тұрақты конформация:


*жартылай кресло


*қысқыш тәрізді
*ирек тәрізді
*+кресло
*ванна

#523
*!D-глюкоза мен α,D-глюкопираноза арасындағы болатаын изомерия түрі


*энантиомерия


*диастереоизомерия
*+цикло-оксо таутомерия
*кето-енолды таутомерия
*лактим-лактамды таутомерия

524
*!Крахмалдың ферменттік гидролизінің өнімі


*лактоза
*сахароза


*+мальтоза
*целлобиоза
*декстрандар

#525
*!Мутаротация дегеніміз


*+көмірсу ерітінділерінің айналу бұрышының уақыт барысында өзгеруі


*α – мен β – аномерлердің аралық оксо түрі арқылы бір-біріне ауысуы
*моносахаридтердің циклды түрінің бір-біріне ауысуы
*бес мүшелі сақиналы моносахаридтердің изомерленуі
*диастереомерлердің бір-біріне ауысуы
#526
*!Моносахаридтердің тотықсыздану өнімдері

*гидроксиқышқылдары


*+көп атомды спирттер
*күрделі эфирлер
*жай эфирлер
*гликозидтер

#527
*!Моносахаридтердің тотығуы нәтижесінде түзіледі


*алты атомды спирттер


*+гидроксиқышқылдар
*дисахаридтер
*гликозидтер
*озазондар

#528
*!Глюкозаның бром суымен тотығу өнімі


*ксилит
*сорбит


*глюкар қышқылы
*+глюкон қышқылы
*глюкурон қышқылы

#529
*!Альдозаны гликар қышқылына айналдыратын тотықтырғыш


*бром суы


*мыс оксиді
*мыс сульфаты
+*азот қышқылы
*мыс гидроксиді

#530
*!Қатаң емес жағдайда моносахаридтердің тотығуы нәтижесінде түзілетін қышқылдар


*урон
*карбон


*+гликон
*гликар
*екі негізді
#531
*!Қатаң жағдайда моносахаридтердің тотығуы нәтижесінде түзілетін қышқылдар

*урон
*карбон


*гликон
*+гликар
*бір негізді

#532
*!Глюкозаны күшті тотықтырғышпен тотықтырғанда түзілетін қышқыл


*глюкурон


*гиалурон
*глюкон
*+глюкар
*глутар

#533
*!Глюкозаны, альдегид тобын қорғай отырып, тотықтырғанда түзілетін қышқыл


*+глюкурон


*глютамин
*гиалурон
*глюкон
*глюкар

#534
*!Моносахаридтер спирттермен қышқылдық катализ қатысында әрекеттескенде түзіледі


*гидроксиқышқылдар


*көп атомды спирттер
*күрделі эфирлер
*жай эфирлер
*+гликозидтер

#535
*!Моносахаридтердің спирттік гидроксил топтары алкилгалогенидтермен әрекеттескенде түзіледі


*көп атомды спирттер


*оксоқышқылдар
*күрделі эфирлер
*+жай эфирлер
*гликозидтер

#536
*!Моносахаридтер карбон қышқылдардың ангидридтерімен ацилденгенде түзіледі


*көп атомды спирттер


+*күрделі эфирлер
*оксоқышқылдар
*жай эфирлер
*гликозидтер

#537
*!гликозидтік байланыс тән қосылыс


*гликоген


*мальтоза
*крахмал
*сахароза
*+лактоза

#538
*!Мальтоза гидролизденгенде түзіледі


*галактоза мен фруктоза


*глюкоза мен галактоза
*глюкоза мен фруктоза
*глюкоза мен манноза
*+екі галактоза

#539
*!Сахароза гидролизденгенде түзіледі


*галактоза мен фруктоза


*глюкоза мен галактоза
*галактоза мен манноза
*+глюкоза мен фруктоза
*екі манноза

Ароматтылық қасиеттері күштірек қосылыс: тиофен 19.Гуанин болып табылады: 2-амино-6-гидроксипурин 20.Пиридинді гидрлеу өнімі: пиперидин  1. Фуран мен тиофеннен пиррол алу үшін қажетті реагент: аммиак

  2. Пиридин+HCl реакциясының өнімі: пиридинийхлорид

  3. Аминоқышқылы гистидиннің құрамында болатын гетероцикл: имидазол

  4. Пиррол гетероциклдарға жатады: бес мүшелі бір гетероатомды 25.Хинолин+натрий амиді реакциясының өнімі: 2-аминохинолин 26.Анилин+пропеналь =А-Н2О=В-2Н2 реакциясының соңғы өнімі:

хинолин

 1. Зәр қышқылы болып табылады: 2,6,8-тригидроксипурин

 2. Пиридинде SN реакциялары жүретін жағдай: 2

 3. Героин туындысы болып табылады: морфиннің

 4. Тимин болып табылады: 2,4-дигидрокси-5-метилпиримидин

 5. Комплементарлы жұптар: Г-Ц

 6. Бутадион мен анальгин туындылары болып табылады: пирозолонның

 7. Хинолинде SN реакциялары жүретін жағдай:2 және 4

 8. Екі гетероатомды алты мүшелі гетероцикл: пиразин

35: Никотин қышқылының хлорангидриді+аммиак реакциясының өнімі: никотинамид
18.Ароматтылық қасиеттері күштірек қосылыс: тиофен 19.Гуанин болып табылады: 2-амино-6-гидроксипурин 20.Пиридинді гидрлеу өнімі: пиперидин

 1. Фуран мен тиофеннен пиррол алу үшін қажетті реагент: аммиак

 2. Пиридин+HCl реакциясының өнімі: пиридинийхлорид

 3. Аминоқышқылы гистидиннің құрамында болатын гетероцикл: имидазол

Пиррол гетероциклдарға жатады: бес мүшелі бір гетероатомды Хинолин+натрий амиді реакциясының өнімі: 2-аминохинолин Анилин+пропеналь =А-Н2О=В-2Н2 реакциясының соңғы өнімі:
хинолин
Зәр қышқылы болып табылады: 2,6,8-тригидроксипурин Пиридинде SN реакциялары жүретін жағдай: 2
Героин туындысы болып табылады: морфиннің
Тимин болып табылады: 2,4-дигидрокси-5-метилпиримидин Комплементарлы жұптар: Г-Ц
Бутадион мен анальгин туындылары болып табылады: пирозолонның Хинолинде SN реакциялары жүретін жағдай:2 және 4
Екі гетероатомды алты мүшелі гетероцикл: пиразин
35: Никотин қышқылының хлорангидриді+аммиак реакциясының өнімі: никотинамид
Пиридин мен бензол сақиналарынан құралған жүйенің аты:хинолин Фуран мен пирролдан тиофен алу үшін қажет:күкіртті сутегі Орталық нерв жүйесінің стимуляторы кордиамин туындысы болып
табылады:пиридиннің
Екі азот атомдары 1,3-жағдайда орн аласқан:имидазолда Фуранды нитрлеуде қолданылады:ацетилнитрат
ДНҚ-ның екінші реттік құрылымының пішіні:қос спиральді Фуранды бромдау кезінде көбірек түзіледі:2бромофуран
Кофеинге тән қасиет:негіздік
Пиримидин+HBr реакциясының өнімі:пиримидинийбромид
Гуанозинмонофосфаттың сілтілік ортада гидролизденуі нәтижесінде түзілетін қосылыс:гуанозин
Оксазолдың молекуласында болатын гетероатомдар:азот пен оттегі
2,6-дигидроксипурин:ксантин
Нуклеин қышқылдарының молекулаларындағы фосфодиэфирлік байланыс пентоза қалдықтарының мына көміртегі атомдары арасында түзіледі:31-51
Аденин дезаминдегенде түзілетін қосылыс:гипоксантин Комплементарлы жұптар:А-Т
Пиридинде SN реакциялары жүретін жағдай: 2 Антипирин синтезделед: пиразолон-5 тен
Ксантинді толық метилдегенде түзілетін қосылыс: кофеин
Нуклеозидті фосфорлау нәтижесінде түзілетін қосылыс: нуклеотид Гуанин болып табылады: 2–амино–6–гидроксипурин
Антипирин + азотты қышқылы → реакциясының өнімі: 4– нитрозоантипирин
Аминоқышқы гистидінің құрамында болатын гетероциклді қосылыс: имидазол
Пиридин + калий гидроксиді → реакциясының өнімі: 2– гидроксипиридин
Кокаин туындысы болып табылады: тропанның Аденозиндіфосфорлау нәтижесінде түзілетін байланыс

 • күрделіэфирлік

Туындылары медицинада қолданылады – 5-нитрофурфуролдың Героин туындысы болып табылады: морфиннің
8-Хинолинсульфон қышқылы + NaOH (балқыту) реакциясының ө – оксин
Фуран мен пирролдан тиофен алу үшін қажетті реагент – күкіртті сутегі
Екі гетероатомды алты мүшелі гетероцикл – пиразин
Пиридиннің ароматтылығына байланысты жүретін реакциялар – электрофильді орынбасу
Антипиринді сапалық анықтау үшін қолданылады – натрий нитриті Бутадион мен анальгин туындылары болып табылады –
пиразолонның
4 азот атомдары бар конденсирленген гетероцикл – пурин Кодеин болып табылады – морфиннің монометил эфирі
21.Пурин молокуласында конденсирленген :пиримидин мен имидазол
22.B-Пиколиннің тотығу өнімі:никотин қышқылы
23.Екі азот атомдары 1,3 -жағдайда орналасқан :имидазолда 24.Пиридинді гидрлеу өнімі:пиперидин

 1. Гипоксантин мен ксантин тотыққанда түзілетін қосылыс: зәр қышқылы

 2. Нуклеин қышқылдарының мономерлері:нуклеотидтер

27:Комплементарлы жұптар:А-Т
28:Пирролды сульфирлеуде қолданылады:пиридинсульфотриоксид 29.Фурацилин -5 -нитрофурфуролдың :семикарбазоны
30.Пурин тобының алкалоиды:кофеин
Нуклеотидтен нуклеозид алынған кезде бөлінеді: Хинолинде SN реакциялары жүретін жағдай: 5
Никотин қышқылының хлорангидриді+диэтиламин реакциясының өнімі: кордиамин
Аденин дизаминденгенде түзілетін қосылыс: гипоксантин Пиридинде SE реакциялары жүретін жағдай: 3
8-гироксихинолин + азот қышқылы реакциясының өнімі: нитроксолин
Орталық нерв жүйесінің стимуляторы кордиамин туындысы болып табылады: пиридиннің
Теофлинге тән қасиет:
Ангидридтік қасиеті бар қосылыстар:
Урацил болып табылады:
Пиридин+H2O реакция өнімі: пиридиний гидроксиді орталық нерв жүйесінің стимуляторы кордиамин
туындысы:Пиридиннің
цитидин +Н+,HOH реакциясының өнімі:цитидил қышқылы
окзасолдың молекуласында болатын гетероатомдар:азот пен оттегі пиранның молекуласында болатын атом :оттегі
фуранды бромдау кезінде көбірек түзіледі: 2-бромофуран никотин қышқылының құрамында болатын гетероцикл: пиридин хинолин+калий гидроксиді реакция өнімі:2-гидроксихинолин
нуклеотидтерде азотты негіз бен пентозаның мына жағдайдағы көміртегі атомымен байланысады:1
48пиррол гетероциклдерге жатады:бесмүшелі бір гетероатомды фуранды нитрлеу кезінде көбірек түзіледі:2-нитрофуран
екі азот атомдары 1,2 жағдайда орналасқан:пиразолда 1. Пиридинде SN реакциялары жүретін жағдай: 2

 2. Антипирин синтезделед: пиразолон-5 тен

 3. Ксантинді толық метилдегенде түзілетін қосылыс: кофеин

 4. Нуклеозидті фосфорлау нәтижесінде түзілетін қосылыс: нуклеотид

 5. Гуанин болып табылады: 2–амино–6–гидроксипурин

6.Антипирин + азотты қышқылы → реакциясының өнімі: 4– нитрозоантипирин
7.Аминоқышқы гистидінің құрамында болатын гетероциклді қосылыс: имидазол
8.Пиридин + калий гидроксиді → реакциясының өнімі: 2– гидроксипиридин

 1. Кокаин туындысы болып табылады: тропанның

 2. Аденозиндіфосфорлау нәтижесінде түзілетін байланыс

 • күрделіэфирлік

 1. Туындылары медицинада қолданылады – 5-нитрофурфуролдың 12.Героин туындысы болып табылады: морфиннің

13.8-Хинолинсульфон қышқылы + NaOH (балқыту) реакциясының ө – оксин

 1. Фуран мен пирролдан тиофен алу үшін қажетті реагент – күкіртті сутегі

 2. Екі гетероатомды алты мүшелі гетероцикл – пиразин

 3. Пиридиннің ароматтылығына байланысты жүретін реакциялар – электрофильді орынбасу

 4. Антипиринді сапалық анықтау үшін қолданылады – натрий нитриті

 5. Бутадион мен анальгин туындылары болып табылады – пиразолонның

19.4 азот атомдары бар конденсирленген гетероцикл – пурин

 1. Кодеин болып табылады – морфиннің монометил эфирі

 2. Пурин молокуласында конденсирленген :пиримидин мен имидазол

22.B-Пиколиннің тотығу өнімі:никотин қышқылы
23.Екі азот атомдары 1,3 -жағдайда орналасқан :имидазолда 24.Пиридинді гидрлеу өнімі:пиперидин

 1. Гипоксантин мен ксантин тотыққанда түзілетін қосылыс: зәр қышқылы

 2. Нуклеин қышқылдарының мономерлері:нуклеотидтер 27:Комплементарлы жұптар:А-Т

28:Пирролды сульфирлеуде қолданылады:пиридинсульфотриоксид 29.Фурацилин -5 -нитрофурфуролдың :семикарбазоны
30.Пурин тобының алкалоиды:кофеин
Нуклеотидтен нуклеозид алынған кезде бөлінеді: Хинолинде SN реакциялары жүретін жағдай: 5
Никотин қышқылының хлорангидриді+диэтиламин реакциясының өнімі: кордиамин
Аденин дизаминденгенде түзілетін қосылыс: гипоксантин Пиридинде SE реакциялары жүретін жағдай: 3
8-гироксихинолин + азот қышқылы реакциясының өнімі: нитроксолин
Орталық нерв жүйесінің стимуляторы кордиамин туындысы болып табылады: пиридиннің
Теофлинге тән қасиет:
Ангидридтік қасиеті бар қосылыстар:
Урацил болып табылады:
Пиридин+H2O реакция өнімі: пиридиний гидроксиді
40орталық нерв жүйесінің стимуляторы кордиамин туындысы:Пиридиннің
41цитидин +Н+,HOH реакциясының өнімі:цитидил қышқылы
42окзасолдың молекуласында болатын гетероатомдар:азот пен оттегі
43пиранның молекуласында болатын атом :оттегі
44фуранды бромдау кезінде көбірек түзіледі: 2-бромофуран
45никотин қышқылының құрамында болатын гетероцикл: пиридин 46хинолин+калий гидроксиді реакция өнімі:2-гидроксихинолин 47нуклеотидтерде азотты негіз бен пентозаның мына жағдайдағы
көміртегі атомымен байланысады:1
48пиррол гетероциклдерге жатады:бесмүшелі бір гетероатомды
49фуранды нитрлеу кезінде көбірек түзіледі:2-нитрофуран
50екі азот атомдары 1,2 жағдайда орналасқан:пиразолда 1. Сұйытылған KMnO4 ерітіндісімен әрекеттескенде бутандиол-2,3 түзетін қосылыс: бутен-2

 2. Дибромоэтаннан сілтінің спирттегі ерітіндісімен әрекеттесуімен алынады: ацетилен

 3. Диорынбасқан бензолдардың изомер саны: үш

 4. Анилинді синтездейді: нитробензолдан

 5. Тиолдардың катализатор қатысында тотықсыздануынан түзілетін қосылыстар: сульфондар

 6. Алкинге тән реакциялар: электрофилдік қосып алу

 7. Пропанол-1 –ді хром қоспасының әсерімен тотықтырғанда түзіледі: пропаналь

 8. Цис-транс-изомерия изомерияның мына түріне жатады: конфигурациялық

 9. Энантиомерлердің тең мөлшердегі оптикалық белсенді емес қоспасы аталады: рацемат

 10. Ароматты қатардағы электрофилдік орынбасудың бағытын анықтайды: қолданылған еріткіштің табиғаты

 11. Диметилэтилметанның молекуласындағы екіншілік көміртегі атомдарының саны: 1

 12. 1)бензол 2)толуол 3)бензой қышқылының электорфилдік орынбасу реакциясындағы белсенділігі төмендейтін қатар: толуол-бензол-бензой қышқылы

 13. Стиролды толық гидрлеу нәтижесінде түзіледі: этилциклогексан

 14. Спирттердің қайнау температурасының жоғары болуының себебі ... түзілуінде: сутектік байланыстың

 15. Изобутилбромид сілтінің судағы ерітіндісімен әрекетескенде түзілетін қосылыс: 2-метилпропанол-1

 16. Ацетилді катализатордың қатысуымен гидратацияланғанда түзіледі: ацетильдегид

 17. Алкендерді спирттердің дегидратациясы арқылы синтездегенде түзіледі: күкірт қышқылы

 18. Бензолды пропиленмен алкилдей өнімі аталады: кумол

 19. Бензолдың туындыларының электрофильдік орынбасу реакциялардағы реакциялық қабілеті тәуелді: орынбасушылардың электрондарды тарту немесе беру қабілетіне

 20. Алкендермен пероксидтердің қатысуымен Марковников ережесіне қарсы әрекеттесетін зат: бромды сутегі

 21. Төмендегі қосылыстардың реакциялық қабілеті жоғарылайтын қатар: этилен; фтороэтен; пропен: фтороэтен-этилен-пропен

 22. Екіншілік аминдер азотты қышқылымен әрекеттескенде түзіледі: нитрозамин

 23. 2-метилпропеннің гидратациялау реакциясы нәтижесінде түзіледі: 2- метилпропанол-2

 24. Аминдер минералды қышқылдармен әрекеттескенде түзіледі: тұздар

 25. Алкандардағы гибридтену түрі: sp3

 26. Конденсирленген ароматты қосылыстарға жатады: нафталин

 27. Пентанның құрылымдық изомерлер саны: 3

 28. Көрсетілген қосылыстың класы CH2-CH2-COH : альдегид

 29. Бензолды V2O5 қатысында ауадағы оттегімен тотықтыру нәтижесінде түзіледі: малеин ангидриді

 30. 2,2-дибромогексанға сілтінің спирттегі ерітіндісінің артық мөлщерімен әсер еткенде түзілетін көмірсутегі: 2-гексин

 31. 1. Крахмалды сапалық анықтауға арналған реагент : *ЙОД

 32. 2.Лактоза гидролизденгенде түзіледі:* ГЛЮКОЗА МЕН ГАЛАКТОЗА

 33. 3.Мальтоза гидролизденгенде түзіледі: *глюкоза мен фруктоза

 34. 4. D - глюкоза мен, а, D - глюкопираноза арасындағы болатын изомерия түрі. + цикло - оксо таутомерия

 35. 5.Альдозаны гликар қышқылына айналдыратын тотықтырғыш *АЗОТ қышқылы

6.Моносахаридтердің
тотықсыздану өнімдері : *көп атымды спирттер 1. 7. Глюкозаны әлсіз тотықтырғышпен тотықтырғанда түзілетін қышқыл.: *ГЛЮКОН.

 2. 8. Жартылай ацетальді гидроксил тобы алкокси тобына алмасқан моносахаридтердің туындылары аталады: *фуранозалар

 3. 9. Глюкозаның циклді түрін бейнелейтін формула.:*ХЕУОРС.

 4. 10. Пиранозада тұрақты конформация: *КРЕСЛО +

 5. 11. Дисахаридке жатады :*ЛАКТОЗА САХАРОЗА +

 6. 12 .Моносахаридтердын бес мушелы сакиналы туры:* фураноза

 7. 13. Галактозаның хиральды көміртек атом саны:*4

 8. 14.Тотықсыздандырмайтын дисахарид болып табылады: *сахароза

 9. 15. Полисахаридтерге жатады. :+крахмал

 10. 16.Глюкозаның стереоизомерлер саны: *4

 11. 17.Моносахаридтердиң спирттік гидроксил топтары алкилгалогенидтермен әрекеттескенде түзіледі:*жәй эфирлер

 12. 18. Глюкозаның циклді түрін бейнелейтін формула: * Хеуорс.

 13. 19. Крахмалдың мономері болып табылады: *Глюкоза.

 14. 20.Моносахаридтерге тән реакция *күміс айна

 15. 21.Альдозаларға жатады:*глюкоза + галактоза

 16. 22. Моносахаридтер спирттермен қышқылдық катализ қатысында әрекеттесткенде түзіледі: + гликозидтер

 17. 23. Моносахаридтердің алты мүшелі сақиналы түрі: + пираноза

 18. 24 тотыксыздандыратын дисахаридтерге жатады : *лактоза

 19. 25 кетон трубы бар гексоза : * фруктоза

 20. 26.Гетерополисахарид болып табылады: *гепарин

 21. 27. Кетоза болып табылаты: *фруктоза

 22. 28. Сахароза гидролиздегенде түзіледі : *глюкоза мен фруктоза

 23. 29.рибозаның стереоизомерлер саны: *8

 24. 30.Моносахарид болып табылады: *РИБОЗА, МАННОЗА 3.Амилопектинмен салыстырғанда амилозадағы моносахарид қалдықтары арасында қандай гликозидтік байланыс жоқ?

“а’’-1,6

  1. Галактопироноза құрғақ HCl қатысуымен метанолмен әрекеттескенде түзіледі

О-гликозид

  1. Гепариннің құрылымы мен қасиеттеріне қандай тұжырымдар сәйкес келеді?

Тармақталған
Сілтілік ортада гидролизденеді 10.Тотығу реакциясының өнімі C6H5-CH3+KMnO4,KOH=

 1. Құмырсқа альдегидінің судағы ортада полимерленуі нәтижесінде түзіледі

Параформ

 1. Глюкоза мен фруктозаның арасындағы айырмашылық көрінеді Карбонил тобынң сипаты бойынша

22.Карбон қышқылдарында молекулалық массаның жоғарылауымен гомологтар қатарында:
Диссоциация дәрежесі жоғарылайды,қышқылдардың күші төмендейді 23.Реакция өнімін атаңыз:
CH3-CHOH-CN+2H2O=
2-гидроксипропан қышқылы
24.Валиннің(a-аминоизовалериян қышқылы) азотты қышқылмен дезаминдеу реакциясының нәтижесінде түзілген өнімнің құрылысы қандай болады?
31.Глюкозаның құрылымы мен қасиеттеріне қандай тұжырымдар сәйкес келеді?
Төрт хиралды көміртек атомына ие Тотықсыздандырғыш қасиетке ие емес 35.Гуанин дезаминденгенде түзілетін қосылыс Ксантин
40.Фурацилинді алу үшін қолданылады Фурфурол

 1. Рибозаға қатысты келесі тұжырымдар дұрыс Рибонуклеин қышқылының құрамына кіреді Тотықсызданатын қасиет көрсетпейді

 2. Дисахаридтер мен моносахаридтердің айырмашылығы қасиетімен көрінеді

Гидролизге қатысумен

 1. Дәрілік зат нитроксолиннің (5-НОК)құрамына кіретін гетероциклды қосылыс

Хинолин

 1. Метил-а-D-глюкопиранозидтің қышқылдық гидролизі нәтижесінде қандай өнімдер түзіледі?

Метанол және глюкоза

 1. Аминоқышқылы триптофанның құрамында болатын гетероцикл Индол

 2. Тиаминнің(витамин В1) құрамына кіретін гетероциклды қосылыс Тиазол

 1. Монотерпендердің құрамында болады 10 көміртегі атомы

 2. Тотықпай жүретін дезаминдеу реакциясының өнімі HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH+фермент=

Пентенди қышқылы
64.Моносахаридтердің D-немесе L-стереохимиялық қатарына жатуы қандай атомның конфигурациясы бойынша анықталады?
Номірленген көміртек атомы

 1. AN реакцияларындағы реакциялық қабілеті ең жоғары қосылыс Диэтилкетон

 2. Гглюкозаның тотықсыздануы нәтижесінде түзіледі Көпатомды спирт сорбит


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет