*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керекбет1/155
Дата28.04.2022
өлшемі0.75 Mb.
#32700
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   155

#1

*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек

*100⁰

*110⁰


*+130⁰

*170⁰


*200⁰

#252


*! Аз көлемдегі сұйықтықтарды дәл өлшеу үшін пайдалынады

*+градуирленген тамшуырлар

*өлшеуші цилиндірлер

*мензуркалар

*сынауықтар

*стакандар

#3

*!Қосылысты атмосфералық ылғалдан оқшаулау үшін құрылғы жабдықталады* +хлоркальций түтікшемен

* Либихмұздатқышымен

* ауа мұздатқышпен

*май насосымен

*алонжбен

#4

*!Су жылытқышының жылыту температурасы*+100⁰

*120⁰


*130⁰

*140⁰


*150⁰

#5

*!Қайнап жатқан буы конденсирленіп, қабылдағышқа… арқылы түседі* Вюрц колбасы

*мұздатқыш

*құйғыш

*қондырма

*+алонж

#6

*!Айдау кезіндегі қабылдағышка сұйықтықтың секундына түсетін мөлшері*+1-2 тамшы

*4-5 тамшы

*0.5-1 мл

*1-2 мл


*3-4 мл

#7

*!Экстракция жасауда қолданылатын ең қарапайым аспап*эксикатор

*+бөлгіш воронка

*бюхер құйғышы

*өлшеуіш цилиндр

#8

*!Ауа ылғалдылығына сезімтал заттарды кептіреді*+эксикаторда

*дефлегматорда

*Вюрц колбасында

*Бунзенколбасында

*қабылдағыш колбасында

#9

*!Сапалық реакциялар жасалады*+сынауықта

*Вюрц колбасында

*өлшеуші колбасында

*конус тәрізді колбада

*жайпақ түпті колбада

#10


*!Вюрц колбасы қолданылады

*ерітінділер дайындау үшін

*қабылдағыш ретінде

*кристалдау

*сүзгілеуде

*+айдауда

#11

*!Қайнап жатқан сұйықтықтың буын конденсирлеу ушін қолданылатын аспап*Бюхнер воронкасы

*бөлгіш воронка

*+мұздатқыш

*эксикатор

*алонж

#12


*!Балқу температурасын анықтауға арналған капиллярдың ұзындығы

*10-20


*20-30

*+30-40


*40-50

*50-60


#13

*! Балқу температурасын анықтауға арналған бір жағы тұйықталған капиллярдың диаметрі

*+0.5-1мм

*1-1.5мм


*1.5-2мм

*3-4мм


*2-3мм

#14


*!Балқу температурасын анықтауда зерттелетін заттың қабатынын биіктігі болуы керек

*1-2


*+2-3

*3-4


*4-5

*5-6


#15

*!Балқу температурасын анықтауда бастапқыдағы қыздыру температурасының жылдамдығы минутына

*0-1⁰С

*1-2⁰С


*2-3⁰С

*3-50⁰С


*+5-10⁰С

#16


*!Жайпақ түпті және конус тәрізді колбалар колданылады

*эксракцияда

*+қабылдағыш ретінде

*тығыздықты анықтау үшін

*сапалық реакцияларды жүргізу үшін

*балқу темпатурасын анықтау үшін

#17

*!Сұйықтықтарды кептіру үшін қолданылады*калий хлориді

*натрий нитраты

*мырыш сульфаты

*+фосфор пентаоксиді

*конц.азот қышқылы

#18


*Эксикаторда құрғатқыш ретінде қолданылады

*магний оксиді

*темір хлориді

*мыс гидроксиді

*алюминий хлориді

*+конц күкірт қышқылы

#19

*!ИҚ-спектроскопияның негізгі қолданылатын аумақтарынын бірі анықтау болып табылады*атомдар арасындағы ара қашықтықты

*байланыстың поляризациялануын

*байланыстың полярлығын

*+заттың құрылысын

*валентілік бұрышы

#20


*!Алкандардағы гибридтену түрі

*sp


*+sp3

*sp2


*sp3 және sp

*sp және sp2

#21

*!Алкендердегі гибридтену түрі*sp

*sp3


*+sp2

*sp3 және sp

*sp және s2p

#22


*! Алкиндердегі гибридтену түрі

*+sp


*sp3

*sp2


*s3 және sp

*sp және sp2

#23

*! Алкандардағы С-С байланыстың ұзындығы*0.134нм

*+0.154нм

*0.120 нм

*0.139нм


*0.148нм

#24


*!Алкендердегі С С байланыстың ұзындығы

*+0,134нм

*0.164 нм

*0.120нм


*0.139нм

*0.148нм


#25

*! Алкиндердегі С-С байланыстың ұзындығы

*0.134нм

*0.154 нм

*+0.120нм

*0.139нм


*0.128нм

#26


*!Бензолдағы С-С байланыстын ұзындығы

*0.124 нм

*0.154нм

*0.120нм


*+0.139нм

*0.148нм


#27

*!Органикалық химия қосылыстарын зерттейді

*қорғасынның

*+көміртегінің

*фосфордың

*күкірттің

*азоттың

#28


*! Органикалық қосылыстар жанғаннан кейін қалады

*ақ тұнба

*қышқыл

*сутегі


*+күйе

*газ


#29

*!Әрбір келесі гомолог алдыңғысынан осы топ арқылы ажыратылады

*СH₃

*+CH₂


*CH₄

*C₂H₄


*C₃H₇

#30


*! Жұптаспаған электроны бар, энергия қоры бар зарядсыз бөлшек аталады

* электрофил

* нуклеофил

* молекула

*+радикал

* атом


#31

*!Бензол, толуол, фенантрен-бұлар

*қышқылдар

*спирттер

*кетондар

*+арендер

*тиолдар

#32


*!Метанол, этанол, пропанол- бұлар

*изомерлер

*радикалдар

*+гомологтар

*сипаттамалық топтар

*функционалды топтар

#33

*!Пентан мен неопентан - бұлар*+құрылымдық изомерлер

* функционалды топтар

*оналтиомерлер

*радикалдар

*гомологтар

#34


*!Қосылыстың функционалдық тобы

OCH₃


CH₃-CH-CH₂-CH₂

*амино


*+метокси

*карбонил

*гидроксил

*карбоксил

#35

*!Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясының авторы*Марковников Н.Н

*+Бутлеров А.М.

*Лебедев С.В.

*Кекуле Ф.А.

*Зинин Н.Н.

#36


*!Көрсетілген қосылыстың класы

O

CH₃-CH₂-C-H*кетон

*қышқыл


*+альдегид

*жай эфир

*күрделі эфир

#37


*!С₆H₅-радикалы аталады

*аллил


*винил

*бензил


*гексил

*+фенил


#38

*!Көмірсутек радикалы аталады

CH₂=CH-

* этил


* фенил

*аллил


* +винил

* этинил


#39

*!Берілген қосылыстың класы

CH₃ O

CH₃- CH- C- CH₃*спирт

*+кетон


*қышқыл

*жай эфир

*күрделі эфир

#40


*!Пропион қышқылы радикалы аталады

*+пропаноил

*пропаргил

*изопропил

*пропил

*аллил


#41

*!Көмірсутек радикалы

CH3 —— CH ——

CH3*аллил

*винил


*пропил

*изобутил

*+изопропил

#42


*!Оң зарядты бөлшектер мен бейтарап молекулалар

*+электрофилдер

*нуклеофилдер

*субстраттар

*радикалдар

*реагенттер

#43

*!Төменде көрсетілген көмірсутек радикалының атыCH2═CH—CH2

*+аллил


*винил

*фенил


*пропил

*изопропил

#44

*!Алкандарға тән химиялық реакциялардың түрі*тотықсыздану

*+орынбасу

*қосылу

*бөліну


*тотығу

#45


*!Электртерістілік бұл атомның қасиеті

*электрондарын беруі

*электрондарды таратуы

*+валенттік электрондарды өзіне тарту

*электрн бұлтын поляризациялауы

*элекр өрісі әсерінен поляризациялануы

#46

*!Поляризациялану –бұл атомның мынадай қасиеті* электрондарын беруі

* электрондарды қосып алуы

* электрн бұлтын полярлауы

*+электр өрісі әсерінен полярлануын өзгертуі

*әртүрлі электртерістілік нәтижесіндеэлектрондарды таратуы

#47


*!Органикалық молекулаларға тән химиялық байланыстың түрі

*иондық


*атомдық

*сутектік

*металдық

*+коваленттік

#48

*!Нуклеофилдік қасиет көрсететін бөлшек*ядро

*атом


*+анион

*катион


*электрон
#49

*!Цис-транс-изомерия мына изомерияның түріне жатады

*оптикалық

*құрылымдық

*конформациялық

*+конфигурациялық

*функционалдық топ
#50

*!Бір байланыстың бойымен айналу нәтижесінде пайда болған молекуланың әртүрлі стереоизомерлері

*таутомерлер

*энантиомерлер

*+конформациялар

*конфигурациялар

*диастереомерлер
#51

*!Энантиомерлерді бейнелеу үшін проэкциялық формулаларын қолданады

*Байердің

*+Фишердің

*Хеуорстың

*Ньюменнің

*Колли-Толленстің

#52


*!Энантиомерлердің тең мөлшердегі оптикалық белсенді емес қоспасы аталады

*эпимер


*антинод

*+рацемат

*мезотүрі

*диастереомер


#53

*!Жазықтықта конформацияны бейнелеу үшін проекциялық формулаларын қолданады

*Байердің

*Фишердің

*Хеуорстың

*+Ньюменнің

*Вант-Гоффтың
#54

*!Энантиомерлер өзара болып табылады

*+бір-бірінің айнадағы бейнесі

*геометриялық изомерлер

*құрылымдық изомерлер

*диастереомерлер

*конформерлер
#55

*!Оптикалық изомерлерде болуы міндетті

*қабысу жүйесінің

*+хиральды орталықтың

*еселенген байланыстың

*үшіншілік көміртек атомының

*төртіншілік көміртек атомының
#56

*!п-Диастереомерлер –бұлар

*+конфигурациялық изомерлер

*конформациялық изомерлер

*оптикалық изомерлер

*айналық изомерлер

*энантиомерлер

#57


*!σ- Байланыс бойымен айналу бұрышы аталады

*+торсиондық

*тасаланған

*кернеулік

*тежелген

*қиғаш
#58

*!Конфигурациялық стандарт бойынша стереоизомердің конфигурациясы аталады

*+салыстырмалы конфигурациясы

*абсолюттік конфигурациясы

*диастереомерия

*конформация

*таутомерия


#59

*!Энантиомерлер бір-біріне ажыратылады

*+меншікті айналудың таңбасымен

*қайнау температурасымен

*химиялық қасиеттерімен

*балқу температурасымен

*тығыздығымен
#60

*!π-Негіздерге жататын қосылыстар тобы

*метан,этан,пропан

*толуол,пентан,этанол

*бутан,этилен,циклопропан

*+ацетилен,пропилен,бензол

*метанол.метантиол,диметил эфирі
#61

*!Бренстед-Лоури теориясы бойынша қышқылдар дегеніміх

*+протонның доноры

*катиондардың доноры

*протонның акцепторы

*электрон жұбының доноры

*электрон жұбының акцепторы
#62

*!Фенол жатады

* SH-қышқылдарға

*NH- қышқылдарға

*CH- қышқылдарға

*+OH- қышқылдарға

*оксоний негіздеріне
#63

*!СН-қышқылдық байқалады

*этанда

*метанда


*этиленде

*+ацетиленде

*циклопропанда
#64

*!Пентен-3-ин-1 молекуласында кездесетін гибридтену күйі СН ≡ С-СН=СН-СН3

*+sp3, sp2 мен sp

* sp3 пен sp2

* sp3 пен sp

* sp2 мен sp

* sp
#65

*!Циклопропан молекуласының геометриялық пішіні

*ирек

*сызықтық*шар тәрізді

*тетраэдрлі

*+тригональді

#66


*!Алкиндерге сәйкес келетін геометриялық конфигурация

*тригоналды

*шартәрізді

*тетраэдрлі

*+сызықтық

*жазық
#67

*!Электрофильді қасиеті бар бөлшек

*ядро


*анион

*+катион


*радикал

*электрон

#68

*!Құрамы С4Н9ОН болатын спирттердің изомерлер саны*бір

*екі


*үш

*бес


*+төрт
#69

*!Коваленттік байланыстың гомолиттік үзілуі кезінде пайда болады

*электрофилдер және нуклеофилдер

*электробейтарап молекулалар

*катиондар мен аниондар

*+бос радикалдар

*бос атомдар
#70

*!Метил,этил,винил бөлшектері – бұлар

*изомерлер

*+радикалдар

*гомологтар

*нуклеофилдер

*электрофилдер
#71

*!Байланыстың полярлығының пайда болуы түсіндіріледі

*молекуланың ішкі энергиясының кемуімен

* молекуланың ішкі энергиясының артуымен

*молекуланың электрон тығыздығының артуымен

*+байланысқан атомдардың электртерістілігінің айырмашылығымен

*байланысқан атомдардың электрон тығыздығының делокализациялануымен
#72

*!Циклоқосылу реакциялары тәуелді

*реакцияның жылдамдығына

*+орбиталдар симметриясына

*еріткіштің полярлығына

*еріткіштің табиғатына

*катализаорларға
#73.

*!Молекуладағы π- байланысқа қатысты алкендерге тән реакцияның түрі

*алмасу

*+қосылу


*ыдырау

*крекинг


*орынбасу
#74.

*!Бензолдың құрылымдық формуласының авторы

*Бутлеров А.М.

*+Кекуле Ф.А.

*Кольбе А.В.

*Вюри Ш.В.

*Байер А.
#75.

*!Бензол молекуласының геометриялық пішіні

*+жазық

*сызықтық

*көлемдік

*октаэдрлік

*тетраэдрлік
#76.

*!Коваленттік байланыстың гетеролиттік үзілуі кезінде пайда болады

*+электрофильдер мне нуклеофилдер

*жұп электроны бар молекулалар

*бейтарап молекулалар

*бос радикалдар

*бос атомдар

#77.


*!Мезомерлік эффекттің бар екендігі анықталады ..... болуымен

*+еселенген байланыс пен гетероатомның -*жұп электрондарының

*бір байланыс пен гетероатомның жұп электрондарының

*молекулада оқшауланған еселенген байланыстардың

*циклді жүйеде еселенген байланыстардың

*циклді жүйеде гетероатомның


#78.

*!Индуктивтік эффект анықталады.......электрондарының ығысуымен

*қабысу жүйесігің

*үш байланыстың

*қос байланыстың

*+σ-байланыс

*гетероатомның
#79.

*!Химиялық байланыстың беріктігінің өлшемі

*көміртегі тізбегінің ұзындығы

*бүйір тізбектің ұзындығы

*+байланыстың энергиясы

*байланыстың ұзындығы

*циклдің мөлшері
#80.

*!Индуктивті эффект үнемі бағытталады

*неғұрлым көбірек тармақталған көміртек тізбегіне қарай

*неғұрлым ұзын көміртек тізбегіне қарай

*+электротерістігі жоғары атомға қарай

*көлемді орынбасышуға қарай

*π –байланысқа қарай
#81.

*!Коонформациялық изомерлерді сипаттау үшін қабылданған бұрыш градусы

*180⁰

*45⁰


*90⁰

*+60⁰


*30⁰
#82.

*!Рацемат болып табылады

*D-сүт қышқылы

*D-шарап қышқылы

*L-шарап қышқылы

*мезошарап қышқылы

*+D,L-шарап қышқылы
#83.

*!π – Диастереомерия тән

*арендерге

*алкандарға

*+алкендерге

*спирттерге

*циклоалкандарға
#84.

*!N=2n формуласындағы n дегеніміз .... саны

*функционалдық топтардың

*көміртегі атомдарының

*+хиральді орталықтың

*оттегі атомдарының

*стереоизомерлердің
#85.

*!Оптикалық изомерлерге жатады

*σ – диастереомерлер

*π- диастереомерлер

*+энантиомерлер

*таутомерлер

*эпимерлер
#86.

*!Бір байланыс айналасында бұрылу нәтижесінде пайда болған ерекшелікті ескермей, атомдардың кеңістікте орналасу реті

*құрылымдық изомерия

*+конфигурация

*конформация

*таутомерия

*изомерия
#87.

*!Кoнфигурациялық изомерлерге жататын молекулалар орналасуымен ерекшеленеді

*радикалдардың

*қос байланыстың

*+кеңістікте атомдардың

*функционалдық топтың

*жазықтықта атомдардың
#88.

*!Стереоизомерлердің абсолюттік конфигурациясына сәйкес келетін жүйе

*фитуо-трео

*деа-транс

*E-,Z-

*+R-, S-


*D-, L-
#89.

*!Ең күшті органикалық негіздер болып табылады

*+аминдер

*спирттер

*алкандар

*алкендер

*тиолдар
#90.

*!Льюис негізі болып табылады

*метан

*пропан


*+нафталин

*циклобутан

*циклогексан
#91

*! Бренстед негіздерінде болады

*+бос электрондар жұбы

*бос орбитальдары

*гидроксил тобы

*теріс заряды

*протон
#92

*! Галогеносутектің этиленге қосылуы қышқылдық-негіздік әрекеттесуге жатады және мұнда этилен

*Бренстед қышқылы

*Льюис қышқылы

*СН-қышқылы

*р-негізі

*+π-негізі

#93


*!Бренстед-Лоури теориясы бойынша негіздерге жатады

*протонның доноры

*+протонның акцепторы

*катиондардың акцепторы

*электрон жұбының доноры

*электрон жұбының акцепторы


#94

*!Бренстед-Лоури теориясы бойынша, протонды азот атомының электрон жұбы арқылы қосып алатын қосылыстар

*сульфоний негіздері

*+аммоний негіздері

*NH-қышқылдары

*оксоний негіздері

*π-негіздері
#95

*!Льюис теориясы бойынша қышқыл болып табылады

*+электрондар жұбының акцепторы

*электрондар жұбының доноры

*катиондардың акцепторы

*протонның акцепторы

*протонның доноры
#96

*!Берілген карбокатиондардың тұрақтылығы артатын қатар (1) этил, (2) үшін-бутил, (3) изопронил

*1,2,3

*2,1,3


*2,3,1

*+1,3,2


*3,1,2

#97


*!Берілген алкан халықаралық номенклатура бойынша аталады

*3-метил-5-этилпентан

*+2,4-диметилгексан

*2,5-диметилгексан

*3,5-диметилгексан

*диизобутилметан

#98

*!Қосылыстың халықаралық номенклатура ИЮПАК бойынша атыCH3

CH3 C CH2 C CH

CH3

*4,4-диметилпентин-2

*2,2-диметилпентин-1

*+4,4-диметилпентин-1

*үшін-бутилацетилен

*изобутилацителен


#99

*!Акролеин СН2–СН – СНО ИЮПАК орынбасу номенклатурасы бойынша аталады:

*пропаналь

*пропиналь

*+пропеналь

*пропанол

*пропанон

#100


*!Радикалды-функционалды номенклатура бойынша қосылыстың аталуы

*3-этилпентан

*+триэтилметан

*метилэтилпропан

*изопропилпентан

*метилэтилпропилметан

#101

*!н.Пентандағы біріншілік көміртегі атомдарының саны*1

*+2


*3

*4

*5


#102

*!Дивинил СН2 = СН – СН = СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады

* бутен-2

* бутен-1

* бутадиен-2,3

* +бутадиен-1,3

* бутадиен-1,4
#103

*!Орынбасу номенклатурасы бойынша қосылыстың аталуы:* +5,5-диметилгептин-3

* 3,3-диметилгептин-4

* 5,5-диметилгептен-3

* этилизобутилацетилен

* 3,3-диметилгексин-4#104

*!Радикалды-функционалды номенклатура бойынша аталады:*метилэтилпропилметан

* пропилизобутилметан

* изопропилбутилметан.

* +метилэтилбутилметан

*этилизобутилметан


#105

*!Изопрен СН2 = С(СН3) – СН = СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады

*3-метилпентадиен-1-4

*+2-метилбутадиен-1,3

*2-метилпентен-2

*2-метилбутен-2

*2-метилбутен-1
#106

*!Сүт қышқылының стереоизомерлер саны

*+ 2

* 3


* 4

* 1


* 6
#107

*!σ- Диастереомерлер түзуші карбон қышқылы

*+2,3-дигидроксибутанди

*2,3-дигидроксипропан

*2-гидроксибутанди

*2-гидроксипропан

*2-гидроксибутан
#108

*!Малеин және фумар қышқылдарының арасындағы изомерияның түрі:

* таутомерия.

* энантиомерия.

*σ-диастереомерия.

*+ цис-транс изомерия.

* құрылымдық изомерия
#109

*!Оптикалық белсенді қосылыс

*+2- гидроксипропаналь

*2- метилпропаналь

*пропантриол-1,2,3

*пропанол-2

*пропаналь
#110

*!Қосылыстар қышқылдық қасиетінің төмендеуіне қарай орналасатын қатар: су(1), этин(2), этанол(3), метан қышқылы(4),пропан қышқылы(5)

*3, 4, 5, 1, 2

*3, 2, 1, 4, 5

*5, 4, 3, 2, 1

*1, 2, 3, 4, 5

*+4, 5, 1, 3, 2
#111

*!Қатардағы ең күшті органикалық негіз

*анилин

*+п-толуидин

*п- нитроанилин

*2,4- динитроанилин

*2, 4, 6- тринитроанилин
#112

*!Қышқылдығы ең жоғарыкарбон қышқылы

*+құмырсқа

*пропион


*пентан

*бутан


*сірке
#113

*!Төмендегіорганикалық қышқылдардың еңкүштісі

*диметиламин

*метиламин

*+метантиол

*метанол


*анилин


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   155
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет