Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В060200-Информатика бағытыжүктеу 213.33 Kb.
Pdf просмотр
Дата02.01.2017
өлшемі213.33 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КЕАҚ   «АЛМАТЫ  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

ЭЛЕКТРЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ   КАФЕДРАСЫ 

 

 

  

 

SYLLABUS 

 

Қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В060200-Информатика бағыты 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 1       2 семестр Практикалық сабақтар – 3 кредит 

ӨЖ 45 сағат 

Оның ішінде СОӨЖ – 45 

Емтихан 2 семестрде 

Консультация емтихан алдында 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

АЛМАТЫ, 2013  

 

Силлабусты дайындағандар: доцент Шәрібжанова Ғ.Ғ., аға оқытушылар Арыстанғалиева Д.М., Төлеубаева  К.Т.    Орыс  және  қазақ  тілдері  кафедрасының  мәжілісінде  2013  жылдың    11  қаңтарында 

(№ 6 хаттама) қаралған.   

 

 

Кафедра меңгерушісі:                                   Бөкейханова Р.Қ.  

Оқытушылар: Төлеубаева Күлайхан Тілеуғалиқызы, 

-аға  оқытушы    Қазақ  тілі  2      пәнін    2006/2007  оқу  жылынан  жүргізеді  офис  сағатын 

кафедраның стендінен қараңыз арнайы бөлінген аудиториялар: 321,320, 323.  

         Оспанова Баянды Рамазанқызы, 

   

-аға  оқытушы,  фғк;  Қазақ  тілі  –  2  пәнін  2012/2013  оқу  жылынан  жүргізеді;  офис  сағатын кафедраның стендінен қараңыз; арнайы бөлінген аудиториялар: 321,320, 323. тел: 2-92-58-47. 

 

“Қазақ  тілі-2”  пәні  БИ  мамандандырылуы  бағытындағы  орыс  бөліміндегі  техникалық мамандық  алатын  студенттерге  іскерлік  қатынас  негіздерін  түсініп,  іскерлік  қазақ  тілінде  сөйлеп-

үйренудің, ресми құжаттарды мемлекеттік тілде жазып, қажетінше қазақшадан орысшаға, орысшадан 

қазақшаға аударып пайдаланудың, қолдана білудің  белсенді құралы болып табылады.   

1. Пререквизиттері  

 

Бұл  курстың  бастапқы  деңгейі  ретінде  студенттердің  АЭжБУ-дің  бірінші    курсында    «Қазақ тілі-1» пәні бойынша алған білімдері есептеледі. 

2. Постреквизиттері  

Бұл  пәнді  толық  меңгерген  студент  іскерлік  қатынас  саласына  қатысты  әдебиетті  қос  тілде 

аударуы,  осы  әдебиеттерде  кездесетін  оралымдарды  меңгеруі,  іс  қағаздарын  жүргізу  принциптерін 

білуі, іскерлік қарым-қатынас жасай алуы керек. 3. Пән сипаттамасы 

Университет бойынша барлық бағытта білім алып жатқан мамандықтағы студенттерге «Қазақ 

тілі  –  2»  пәні  курсы  іскерлік  қарым-қатынастың  әлеуметтік-психологиялық  негізін  бағдарлама 

бойынша  берілген  нақты  мәтіндер  арқылы  меңгертуді  және  іскерлік  қарым-қатынас  жасауды 

аутентивті материалдар негізінде үйретуді, мемлекеттік  тілде  ресми  іс қағаздарын толтыру, іскерлік 

хат жазысу дағдыларын меңгертуді көздейді. 4. Пәннің мақсаттары 

1) Кәсіби-іскерлік қарым-қатынаста жиі қолданылатын  сөйлеу  модельдерін қолдана білуге, іс 

қағаздарын  жүргізуге,  пікірлесудің  дұрыс  жолдарын  таңдай  білуге  және  коммерциялық  хат  жазысу 

мәдениетін меңгеріп, сауатты жаза білуге, жарнама мәтіндерін құрастыруға т.б.үйрету. 

2)  Екі  тілді  аударма,  түсіндірме,  фразеологиялық  және  салалық  сөздіктермен  жұмыс  жасау 

дағдыларын  қалыптастыру,  лексикалық,  синтаксистік  оралымдарды  танып,  дұрыс  аудара  білу 

дағдыларын меңгерту, іс қағаздарына байланысты мәтіндерді қазақшадан орысшаға және орысшадан 

қазақшаға аудару тәсілдерін теория және практика негізінде нақты мәтіндер үлгісін қолдана отырып  

үйрету.  

5. Негізгі бөлім 

1.  Функционалдық  стильдер.  Іс  қағаздар  стилі.  Ырықсыз  етіс.  Тұйық  етістіктің  түрленуі. 

Бұйрық рай. 

2. Стандарт тілдік бірліктер (сөздер, сөз тіркестері, трафареттік мәтіндер). Анықтама. Қолхат. 

Сенімхат. 

          3. Тілдік норма. Орфоэпиялық норма, мәтіндердің айтылым үлгілері. 

4. Ауызша сөйлеу этикасы. Диалог. Ресми қарым-қатынас мәдениеті.   

5. Шешендік сөз өнері. Монолог. Баяндау тәсілдері: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау, хабарлау. 

6. Жазба тіл этикасы. Іскерлік хат жазысу.  

7.  Еңбек  қатынастарын  реттеу.  Өмірбаян.  Түйіндеме.  Өтініш.  Бұйрық.  Етістіктің  жақ,  шақ 

категориялары.  Өкімдік  құжаттарда  кездесетін  бұйрық  рай  формалы  етістіктер  (дайындалсын, 

бекітілсін, жүктелсін,     белгіленсін т.б.).   

6. Әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығы  

(БИ    бағытында  дайындау).  Кредит  саны    3=45  аудиториялық  сағат  +  3  семестрлік  жұмыс  + 

қосымша сабақ + емтихан. Сабақтың ұзақтығы = 100 минут 

   


№  

Тақырыбы 

Лексикалық 

тақырып. 

Са

ғ. 


са

н. 


Лексикалық 

минимум 


Грамматика  

Үй тапсырмасы 

Еңбек 


қатынастар

ын реттеу  

Конкурс. 

Түйіндеме.*  

Әңгімелесу. 

Өтініш.  Бұйрық. 

Өмірбаян.* 

Жеке іс парағы  

8/2  Баспасөз,жариялана

ды,  жоғары  білім, 

диплом  көшірмесі, 

еңбек 


кітапшасының 

көшірмесі, 

мекенжайы  туралы 

мәлімет, 

ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атақ, 


керекті 

құжаттар, 

қойылатын 

талап, 


еңбек  өтілі,  ұсыну, 

жетістік, 

артықшылық, 

кемшілік, 

еркін, 

сөзбе-сөз, кілттік, 

сезімтал,  инерттілік, 

пайдалы 

әсер 


коэффициенті, 

шығын 


Ырықсыз  етіс. 

Тұйық 


етістіктің 

түрленуі. 

Бұйрық рай. 

 Өкімдік 

құжаттарда 

кездесетін 

бұйрық 

рай 


формалы 

етістіктер 

(дайындалсын, 

бекітілсін, 

жүктелсін, 

белгіленсін 

т.б.) 

 

 Конкурс,өмірбаян,түйі

ндеме,өтініш, 

бұйрық,жеке іс парағы. 

«Мен жұмысқа 

қабылданған күн» эссе 

жазу (келер шақта) 

Ауызша 


және 

жазбаша 


жанрларды

ң 

өзіндік ерекшелікт

ері 


Фунционалдық 

стильдер.* 

Әкімшіілік 

тілінің 


стилдік 

қырлары. 

Стандарт  тілдік 

бірліктер.* 

Тілдік норма  

4/2  Оқу-ағарту    саласы, 

құқықтық 

сала, 


ресми, 

бейресми,ұтымды 

жағы, 

мәтін 


мазмұнын 

ашу, 


сауаттылық, 

жүйелілік, 

тілдік 

норма, 


құралы 

ретінде 


Зат 

есім. 


Күрделі 

зат 


есімдер.  

Етістік. 

Етістіктің 

райлары  және 

шақтары   

 

 Стильдің түрлері. 

Зерде 3. 2-сабақ Кәсіби 

шеберлік 

адамгершіліктен 

басталады 

Құжат толтыру 

ережелері 

 

 

Анықтама. Қолхат. 

Сенімхат 

 

 Куәландыру, 

міндеттенемін, 

басқа  талабым  жоқ, 

сенім 


білдірілген 

тұлға, 


сенім 

білдіруші, 

лауазымды 

тұлға, 


мемлекеттік  салық, 

мәміле 


жасау, 

құндылық, 

төлем, 

салым, 


мүдделі 

тұлғалар,  жарамды, 

растау,  құндылық, 

мөр,  төлем,  несие, 

пайыз, қайтару 

Ауыспалы  осы 

шақ,  сан  есім   

(реттік, 

жинақтық  сан 

есімдер),  тұйық 

етістіктің 

түрленуі, 

изафеттік 

сөз 


тіркесі, 

септеулік 

шылау 

 

Құжат  үлгілерін  жазу. «IZEТ», 

«Сөзкөмек» 

бағдарламалары: 

Зерде-3.  

 

  


Ағымдық 


бақылау  

(5-аптада)

 

 

  

 

  

Тұтынушы қызығушыл

ығын 


арттыру 

 

                                                       Техникалық 

сипаттама. 

Жарнама. 

Презентация  

 

 Күш-қуат,  құрылғы, 

ұтымды  пайдалану, 

жарияланады, 

қойылатын 

талап, 

еңбек  өтілі,  жоғары білім, 

көркемдік 

әсер, 

тұтынушы, ресми 

қолдау 


табады, 

қызығушылығын 

арттыру,  бұқаралық 

ақпарат құралдары 

Келер 

шақ, 


өткен 

шақ 


есімшелердің 

қызметі.  Қазақ 

тіліндегі  негізгі 

орфоэпиялық 

заңдылықтар. 

Сын 


есім, 

жасалу 


жолдары, 

модаль сөздер 

Мамандыққа 

байланысты  кез  келген 

құрылғыға  сипаттама, 

жарнама 


жазу, 

Орысша-қазақша 

іс 

қағаз 


түрлерінің 

электронды 

бағдарламасы 

презентация өткізу  

Іскерлік қарым-

қатынас 


мәдениеті 

 

 Диалог.* 

Ауызша 


сөйлесудің 

ерекшеліктері. 

Іскерлік диалог, 

телефонмен 

сөйлесу 

этикеті.* 

Келіссөз 

жүргізу, оны 

өткізу әдістері, 

дайындық 

жоспары. 

Жиналыс өткізу 

тәртібі, оны 

басқарушының 

қызметі. 

(Хаттама). 

Дөңгелек  үстел. 

Монолог.* 

Іскерлік сөйлесу. 

Күнделік жазу. 

Жұрт алдында 

сөйлеу 


мәдениеті.*  

10/


Талқылау, 

кезекті 

отырыс, 


түзету, 

енгізу, 


балама, 

толықтырулар  мен 

өзгертулер, 

дағдарыс, 

тыңдаушы, 

тілдік 


амал-тәсілдер, 

сенімділік, 

әсерлі, 

батылдық,  қобалжу, 

тірек сөздер, мінбе 

 Есімшелі 

оралымдардың 

анықтауыштық 

қызметі. 

Көсемшелі 

оралым 


 

Зерде.  4-сабақ.  Жұмыс қарқыны, 

оны 


ұйымдастыру.    Іскер 

адам  бейнесі.  Іскерлік 

кездесу. 

Іскерлік 

байланыс. 

Белгілі 


тақырыпқа 

іскерлік 

диалог 

құрастыру. Келіссөз 

жоспарын 

жасау. 

Өткізілген жиналыстың 

хаттамасын  толтыру.М 

Мақатаев 

«Күнделік».Ғ.Мүсіреп

ов  жүрек  жазбалары. 

Б.Момышұлының 

күнделігі.«Күнделіктер

». 


Іскери 

адам 


күнделігі  

 

 Аралық 


бақылау  

 

  

 

 Шешендік 

сөз өнері 

Сөз 


және 

іскерлік  әңгіме 

мәдениеті. 

Шешендік 

сөз 

өнерінің этикасы және 

эстетикасы. 

Баяндау 

тәсілдері: 

әңгімелеу,сипатт

ау, 


Оратор, 


импровизатор, 

суырып  салма,  өнер 

сайысы,  тапқырлық, 

сегіз 


қырлы 

бір 


сырлы, 

фразеологиялық  сөз 

тіркестері 

Анықтауыштық 

сөз  тіркестері, 

мақал-мәтел, 

теңеу, 

метафора, метонимия,син

екдоха,    эпитет. 

Сөйлемнің 

айтылу 


мақсатына 

және 


Зерде-3. 

2-сабақ. 

Кәсіби 

шеберлік адамгершіліктен 

басталады.Жаңылтпаш 

жаттау. 

Еңбек, 


адамгершілік,  тәрбие 

тақырыбына  мақалдар 

сұрыптау 


пайымдау,хабар

лау 


құрылысына 

қарай түрлері 

Іскерлік хат жазысудың 

түрлері.  

 

Шақыру хат.* Құттықтау хат.* 

Алғыс хат.* 

Қызметтік 

жазба.* Баяндау 

хат.* Хабарлама 

хат. Ілеспе хат. 

Ақпараттық хат. 

Сұрау салу хаты. 

Жауап хат. 

Өтініш хат. 

Ұсыныс хат. 

Телефон хат  

8/4  Құттықтаймын, 

шақырамын, 

сұраймын,  өтінемін, 

жүзеге 


асыру, 

көрсеткен 

көмек, 

алғыс 


білдіру, 

салтанатты 

кешке  

қатысуыңызды өтінеміз, 

басшылыққа 

алу, 

күш-қуат, жұмсау Санамалау  әдісі 

және 


заттың 

құрылымын 

білдіретін 

конструкциялар 

(...  тұрады;  ... 

құралады); 

Тәуелдік+септі

к 

жалғаулы тіркестер    

Шақыру, 


құттықтау, 

алғыс, 


 телефон 

хат, 


хабарлама т.б. 

хаттарды жазу. 

Зерде  3  .  3-сабақ 

Қызметтік хаттар 

1Ағымдық бақылау 

 

  

 

 1

Барлығы  

45/ 


10 

 

  

 

ЕСКЕРТУ:  жұлдызша  (*)  белгісі  сырттай  оқу  және  жеделдете  оқу  бөлімінің 

топтарындағы студенттерге берілген тапсырмалар. 

7. Өз бетінше оқуға арналған материалдар: 

Күрделі зат есімдер.  

Келер шақ, өткен шақ есімшелердің қызметі. Есімшелі оралымдардың анықтауыштық қызметі. 

Көсемшелі оралым, оның қызметі. 

Сан есім. Уақытты білдіретін стандарт  формулалар. Халық өлшемдері. 

Көмекші сөздер (септеуліктер, жалғаулықтар, мезгіл мағынасын білдіретін көмекші есімдер). 

Есімді және етістікті сөз тіркестері.  

Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Арқылы,  байланысты,  бойынша  сөздері  арқылы  жасалған  конструкциялар  мен  тұрақты 

оралымдар. 

Етістік+у+іңізді, +ыңызды сұраймын, өтінемін конструкциялары. 

Етістік+у+ды,+ ді ұсынамын конструкциясы. 

Өз  бетінше  оқуға  арналған  материалдардың  меңгерілуі  оқытушының  офис-сағаттары 

кезінде бақыланады. 

№1  ӨЖ    (жазбаша) тақырыбы: Қазақстан техника ғылымына үлес қосқан тұлғалар  

Жұмыстың мерзімі: 1 ай.  

          Жұмыстың мақсаты 

1.

 Ғалымдардың өмір тарихынан, олардың ғылыми ізденісі және жасаған тәжірибесі, ашқан 

жаңалығынан мағлұмат жазу (1 бет);  

2.

 

Белгілі бір ғылыми еңбектеріне шолу жасау (2 бет); 3.

 

Сол жұмыстағы 10 терминнің түсіндірме сөздігін жазу; 4.

 

Осы жұмыстағы жалпы ғылыми сипаттағы 10 сөздің түсіндірмесін жазу. Қойылатын талаптар: 

жұмысты  А 4 форматында  14 шрифтпен басу; 

ресімдеу: сыртқы беті стандартқа сәйкес толтырылуы керек; 

жұмыстың түпнұсқасы толық жазылуы керек ; 

жұмыстың мазмұнын, қолданылған әдебиеттер тізімін көрсету; 

Ескерту: жұмыс ауызша қорғалып, жазбаша түрде өткізіледі. 

Қазақстан техника ғылымына үлес қосқан ғалымдар: 

1.

 Б. Б.Бөрібаев 

2.

 А. Бекбаев 

3.

 

Д. Сүлеев  4.

 

Б. Хисаров 5.

 

Е.Қ. Балапанов 6.

 

А.Б. Даулетқұлов 7.

 

З.Қ. Құралбаев 8.

 

Л.К.Ибраева 9.

 

Д.Ж.Сыздықов 10.

 

   Еренчинов 11.

 

 Ш.И.Имангалиев 12.

 

 Т.М.Жолшараева 13.

 

 Кусен Кенжеш 14.

 

  К.С.Иванов  

Жұмыстың орындалу уақыты әр семестрдің басында кестеде жасалып, көрсетіледі. 

№2 ӨЖ     (ауызша) тақырыбы: ( Презентация). 

Мамандығы бойынша реферат жазу (2-3 бет). 

Жұмыстың мерзімі: 1 ай  

Жұмыстың мақсаты: 

Студенттердің  ауызша  сөйлей  білу  дағдысын  қалыптастыру  мақсатында    өз  мамандығына 

сәйкес тақырып алынып, сол бойынша олар  жұмыс істеуге дағдыланады. 

Жұмыстың кезеңдері: 

а) берілген тақырып бойынша материалдар іздеп  табу; 

ә) материалды іріктеу, сұрыптау; 

б) қорғау. 

           Қойылатын талаптар: 

 а) студенттің киім кию мәдениеті  – 9 балл; 

ә) мәтіннің түпнұсқасы емес, тезисін (0,5 бет) пайдалануға болады – 9 балл; 

б) көрнекіліктер саны – 4-5-тен, олардағы сөйлемдер 2-3-тен аспауы керек – 9 балл; 

в) мимика мен жест қимылдары, аудиторияны баурап алуы, дауыс сазы, интонациясы, сөйлеу 

мәдениеті ескеріледі – 9 балл; 

г) жұмыстың мазмұндылығы, тақырыптың құндылығы, кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерді 

тұжырып баяндауы ескеріледі – 9 балл. 

Жұмыстың түрі: 

Презентация   Көрнекі құралдар: 

Сурет, сұлба, плакат, слайдтар, мүмкіндігіне қарай құрылғының өзін көрсету. Ұсынылатын құрылғылардың атаулары 

Программалық құралдар 

Компьютер жұмысын басқару құрылғылары 

Аппараттық жабдықтар 

Сканер 

Принтер 


Компьютер 

Процессор 

Дискілер 

Микропроцессор 

Модем 

Пернетақта Монитор 

Тінтуір (мышка) 

 

Ескерту: Тақырып мұнымен шектелмейді, заман талабына сай жаңа құрылғы немесе жаңа 

бағдарламаларды студенттер өз бетінше таңдап, оқытушымен келіседі.  

 


Ескерту: №3 семестрлік жұмыстың тапсырмасы қолжазба түрінде таратылады. 

№3 ӨЖ*     (жазбаша) тақырыбы: «Іскерлік хат жазысу шеберлігі» 

Жұмыстың мерзімі: 1 ай. Жұмыстың мақсаты: 

Іс  қағаздарының  өзіндік  тілдік  жүйесі,  белгі,  құрылымын  білу  және  оларды  жүргізу,  әдеби  тіл 

нормасын  дұрыс  пайдалана  білу,  құжаттың  орфографиясы  мен  грамматикалық  құрылысын  білу, 

белгілі бір лауазымды тұлғаға немесе арнайы бір мекемеге  хабар, ақпарат,  сұраныс т.б. жіберу үшін 

хатты сауатты  дұрыс жаза білу.                               

Орындалатын жұмыс : 

1. Іскерлік құжаттарға тән стандарт тілдік бірліктердің сөздігін жазу (30); 

2. Оқытушы берген орыс тіліндегі хат мәтінін қазақ тіліне аудару (1 бет); 

3. Аударылған хаттағы назар аудару – қызығушылық туғызу – өтініш – іс-әрекетті білдіретін 

мазмұндағы сөйлемдерді теріп жазу. 

          Қойылатын талаптар: 

жұмысты  А 4 форматында  14 шрифтпен басу; 

берілген нұсқаның  түпнұсқасы толық жазылуы керек; 

жұмыстың мазмұнын, қолданылған әдебиеттер тізімін көрсету; 

жұмыстың орындалу уақыты әр семестрдің басында кестеде жасалып, көрсетіледі. 

   

  8. Оқытушының талаптары 1.Сабақтарға кешікпей келіп, міндетті түрде қатысу.  

2. Жұмыс дәптері мен іскерлік қатынас бойынша терминдер сөздігін жүргізу. 

3. Әр сабаққа әдістемелік оқу құралымен келу.  

4. Мәтінді дұрыс оқу, кәсіби бағытта сауатты  жазуға дағдылану. 

5. Монолог түрінде  берілген мәтінді жеке мағыналық бөліктерге бөліп, негізгі мазмұнын айта 

білу. 


6. Диалог мазмұнын түсініп, қатысымға түсе алу. 

7. Оқылған мәтінге  жоспар құра білу, естіген нәрсесін түсіне алу. 

8. Терминологиялық сөздіктерді пайдаланып, мәтінді ұғынып, аудара білу.  

9. ССЖ-дерді белгіленген мерзімде тапсыру. Бұл талап бұзылған жағдайда жалпы баға 1-3 балға 

төмендетіледі. 

10. Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі керек.  

11. Студент төрт сағаттан артық сабақ жіберсе, аттестация қойылмайды.  

12.  Студент  жіберген    сағаттардың  саны  оннан  жоғары  болса,  ол  қарыздарын  өтеуге 

жіберілмейді. Қарыздарын өтеу сессия басталғанға 1 күн қалғанға дейін ғана жүргізіледі. 

  9. Бағалау критерийлері  

«Қазақ тілі-2» пәні бойынша қорытынды (емтихандық) бағалау студенттің оқу барысында алған 

балдарының сомасына байланысты болады. 

Студент жұмысы 100% балдық жүйенің  келесі өлшемдері бойынша бағаланады:  

СӨЖ: №1-9% ; №2 – 9%;  №3 – 9%; 

СОӨЖ -10%; 

сабақтарға қатысуы – 15%; 

аудиториялық жұмыс – 30%; 

аралық бақылау     (1)  -  9%; 

ағымдық бақылау     (2) - 9%; 

Р

\С 


№ 

С С Ж Аралық  

ба

қылау Ағ

ым.  


ба

қылау 


Қор

ытынды  


бақ

ылау 


Практ 

сабақтар 

95-100  (А) 90-94    (А-) 85-89    (В+) 80-84    (В) 

75-79    (В-) 70-74    (С+) 65-69    (С) 60-64    (С-) 55-59    (Д+) 150-54    (Д) 

10-49      (F) (А+)  - оқу материалдарын жан-жақты,  жүйелі,  терең меңгеріп, тапсырмаларды толық  орындап, 

ұсынылған  негізгі  және  қосымша  әдебиеттерді  пайдаланып,  практикалық  сабақтарда  белсенділік 

танытқан,  оқылатын  пән  бойынша  негізгі  ғылыми  тұжырымдамаларды  айыра  білетін,  және  оқу 

материалдарын  баяндауда  шығармашылық  көзқарасы  қалыптасқан,  терминдерді  қолдану 

байлығымен,  нақтылығымен  ерекшеленетін,  материалдарды  рет-ретімен,  қисынды  баяндай  білетін, 

семестрлік жұмыстарды мерзімінде тапсырған студентке  қойылады. 

(А-)  -  оқу  материалдарын  жан-жақты,  жүйелі  меңгеріп,  тапсырмаларды  толық  орындап, 

ұсынылған негізгі  әдебиеттерді пайдаланатын және қосымша  әдебиеттермен танысқан, практикалық 

сабақтарда  белсенділік  танытқан,  оқылатын  пән  бойынша  жүйелі  білім  алған,  сондай-ақ  оны  ары 

қарай  дамытуға  қабілеті  бар  және  оқу  материалдарын  баяндауда  терминдерді  нақты  қолдана 

білетіндігімен  ерекшеленетін,  материалдарды  рет-ретімен,  қисынды  баяндай  білетін,  семестрлік 

жұмыстарды мерзімінде тапсырған студентке  қойылады. 

(В+)  -  оқу  материалдарын  толық  меңгерген,  баяндауда  мәнді  дәлелдемелерді  қалдырмайтын, 

программа  бойынша  берілген  тапсырмаларды  толығымен  орындайтын,  негізгі  әдебиеттерді 

меңгерген, практикалық сабақтарда белсенділік танытқан, оқылатын пән бойынша жүйелі білім алған 

және өздігінен толықтыра білу қабілеті бар, семестрлік жұмыстарды мерзімінде тапсырған  студентке 

қойылады. 

(В) - оқу материалдарын жеткілікті дәрежеде толық меңгерген, баяндауда мәнді дәлелдемелерді 

қалдырмайтын,  программа  бойынша  берілген  тапсырмаларды  толығымен  орындайтын,  негізгі 

әдебиеттерді  меңгерген,  практикалық  сабақтарда  белсенділік  танытқан,  оқылатын  пән  бойынша 

жүйелі  білім  алған  және  өздігінен  толықтыра  білу  қабілеті  бар,  семестрлік  жұмыстарды  мерзімінде 

тапсырған  студентке қойылады. 

(В-) - оқу материалдарын жеткілікті дәрежеде толық меңгерген, баяндауда мәнді дәлелдемелерді 

қалдырмайтын,  программа  бойынша  берілген  тапсырмаларды  толығымен  орындайтын,  негізгі 

әдебиеттерді  меңгерген,  практикалық  сабақтарда  жеткілікті  дәрежеде  белсенділік  танытқан, 

оқылатын пән бойынша жүйелі білім алған, семестрлік жұмыстарды мерзімінде тапсырған  студентке 

қойылады. (С+)  –  оқу  материалдарын  белгілі  бір  көлемде  меңгерген,  практикалық  сабақтарда 

белсенділігімен ерекшеленбеген, берілген тапсырмаларды өздігінен орындайтын, негізгі әдебиеттерді 

меңгерген, дегенмен тапсырмаларды орындау кезінде қателіктерге жол беріп алатын, бірақ өздігінен 

жоюға қабілеті бар, семестрлік жұмыстарды кешіктіріп өткізген студентке қойылады. 

(С) - оқу материалдарын белгілі бір көлемде меңгерген, практикалық сабақтарда белсенділігімен 

ерекшеленбеген,  берілген  тапсырмаларды  өздігінен  орындайтын,  негізгі  әдебиеттерді  меңгерген, 

дегенмен  тапсырмаларды  орындау  кезінде  қателіктерге  жол  беріп  алатын,  оны  жоюда  оқытушының 

көмегіне жүгінетін, семестрлік жұмыстарды қайта тапсырған  студентке қойылады. 

(С-)  -  оқу  материалдарын  белгілі  бір  көлемде  меңгерген,  практикалық  сабақтарда 

белсенділігімен ерекшеленбеген, берілген тапсырмаларды өздігінен орындайтын, негізгі әдебиеттерді 

меңгерген,  дегенмен  тапсырмаларды  орындау  кезінде  қателіктерге  жол  беріп  алатын,  оны  жоюды 

оқытушының  көмегінсіз  жүзеге  асыра  алмайтын,  семестрлік  жұмыстарды  қайта  тапсырған  және  5-6 

сағат жіберген студентке қойылады. 

(Д+)  –  оқу  материалдарын  жартылай  меңгерген,  практикалық  сабақтарда  белсенділік 

танытпаған,  негізгі  әдебиеттерді  толық  меңгермеген,  тапсырмаларды  орындау  кезінде  қателіктерге 

бой  алдырған,  қосымша  сабақтар  болмаса  тапсырмаларды  орындай  алмайтын,  семестрлік 

жұмыстарды тым кешіктіріп қайта тапсырған, 6 сағат жіберген студентке қойылады. 


(Д) -  оқу материалдарын жартылай меңгерген, практикалық сабақтарда белсенділік танытпаған, 

негізгі әдебиеттерді толық меңгермеген, тапсырмаларды орындау кезінде қателіктерге бой алдырған, 

үнемі  оқытушының  көмегіне  жүгінетін  және  қосымша  сабақтар  болмаса  тапсырмаларды  орындай 

алмайтын,  семестрлік  жұмыстарды  орындауда  көп  қателер  жіберіп,  қайта  кешіктіріп  тапсырған 

студентке қойылады. 

(Ғ)  –  оқу  материалдарын  меңгере  алмаған,  практикалық  сабақтарға  мүлде  қатыспаған, 

семестрлік жұмыстарды орындамаған студентке қойылады. 

         Қорытынды бағалау шкаласы 

Әріпті

к жүйе 


бойынша 

бағалау 


% - 

тік  сипатта 

бағала

у 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


Бал

дық 


жүйеде 

бағалау 


Ескерту 

А 

95-100 

өте жақсы  

 оқу 


материалдарын 

жан-жақты, 

жүйелі,  терең  меңгеріп,  тапсырмаларды 

толық  орындап,  ұсынылған  негізгі  және 

қосымша 

әдебиеттерді 

пайдаланып, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділік 

танытқан,  оқылатын  пән  бойынша  негізгі 

ғылыми  тұжырымдамаларды  айыра  білетін, 

бар  және  оқу  материалдарын  баяндауда 

шығармашылық  көзқарасы  қалыптасқан, 

терминдерді 

қолдану 


байлығымен, 

нақтылығымен 

ерекшеленетін, 

материалдарды 

рет-ретімен, 

қисынды 


баяндай  білетін,  семестрлік  жұмыстарды 

мерзімінде тапсырған студентке  қойылады. 

А- 

90-94 


өте жақсы  

оқу материалдарын жан-жақты, жүйелі меңгеріп,  тапсырмаларды  толық  орындап, 

ұсынылған 

негізгі 

әдебиеттерді 

пайдаланатын және қосымша әдебиеттермен 

танысқан, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділік 

танытқан, 

оқылатын 

пән 


бойынша жүйелі білім алған, сондай-ақ оны 

ары  қарай  дамытуға  қабілеті  бар  және  оқу 

материалдарын 

баяндауда 

терминдерді 

нақты 


қолдана 

білетіндігімен 

ерекшеленетін,  материалдарды  рет-ретімен, 

қисынды 


баяндай 

білетін, 

семестрлік 

жұмыстарды 

мерзімінде 

тапсырған 

студентке  қойылады. 

  В+ 


85-89 

жақсы 


оқу  материалдарын  толық  меңгерген, 

баяндауда 

мәнді 


дәлелдемелерді 

қалдырмайтын, 

программа 

бойынша 


берілген 

тапсырмаларды 

толығымен 

орындайтын, 

негізгі 

әдебиеттерді 

меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділік 

танытқан, 

оқылатын 

пән 

бойынша  жүйелі  білім  алған  және  өздігінен толықтыра  білу  қабілеті  бар,  семестрлік 

жұмыстарды 

мерзімінде 

тапсырған  

студентке қойылады. 

В 

80-84 жақсы 

оқу материалдарын 

жеткілікті 

дәрежеде толық меңгерген, баяндауда мәнді 

дәлелдемелерді  қалдырмайтын,  программа бойынша 

берілген 

тапсырмаларды 

толығымен 

орындайтын, 

негізгі 


әдебиеттерді 

меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда  белсенділік  танытқан,  оқылатын 

пән  бойынша  жүйелі  білім  алған  және 

өздігінен  толықтыра  білу  қабілеті  бар, 

семестрлік 

жұмыстарды 

мерзімінде 

тапсырған  студентке қойылады.. 

 В- 

75-79 


жақсы 

оқу материалдарын 

жеткілікті 

дәрежеде толық меңгерген, баяндауда мәнді 

дәлелдемелерді  қалдырмайтын,  программа 

бойынша 

берілген 

тапсырмаларды 

толығымен 

орындайтын, 

негізгі 


әдебиеттерді 

меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда  жеткілікті  дәрежеде  белсенділік 

танытқан,  оқылатын  пән  бойынша  жүйелі 

білім 


алған, 

семестрлік 

жұмыстарды 

мерзімінде тапсырған  студентке қойылады. 

С+ 

70-74 


қанағат. 

оқу материалдарын белгілі бір көлемде меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділігімен  ерекшеленбеген,  берілген 

тапсырмаларды 

өздігінен 

орындайтын, 

негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  дегенмен 

тапсырмаларды 

орындау 


кезінде 

қателіктерге  жол  беріп  алатын,  бірақ 

өздігінен  жоюға  қабілеті  бар,  семестрлік 

жұмыстарды  кешіктіріп  өткізген  студентке 

қойылады. 

С 

65-69 Қанағат. 

оқу материалдарын белгілі бір көлемде меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділігімен  ерекшеленбеген,  берілген 

тапсырмаларды 

өздігінен 

орындайтын, 

негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  дегенмен 

тапсырмаларды 

орындау 


кезінде 

қателіктерге  жол  беріп  алатын,  оны  жоюда 

оқытушының 

көмегіне 

жүгінетін, 

семестрлік  жұмыстарды  қайта  тапсырған  

студентке қойылады. 

С- 


60-64 

Қанағат. 

оқу материалдарын белгілі бір көлемде меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділігімен  ерекшеленбеген,  берілген 

тапсырмаларды 

өздігінен 

орындайтын, 

негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  дегенмен 

тапсырмаларды 

орындау 


кезінде 

қателіктерге  жол  беріп  алатын,  оны  жоюды 

оқытушының  көмегінсіз  жүзеге  асыра 

алмайтын,  семестрлік  жұмыстарды  қайта 

тапсырған  және  5-6 

сағат  жіберген 

студентке қойылады. 

Д+ 


55-59 

Қанағат. 

оқу 


материалдарын 

жартылай 

меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділік танытпаған, негізгі әдебиеттерді 

толық 

меңгермеген, тапсырмаларды 

орындау кезінде қателіктерге бой алдырған, қосымша  сабақтар  болмаса  тапсырмаларды 

орындай алмайтын, семестрлік жұмыстарды 

тым  кешіктіріп  қайта  тапсырған,  6  сағат 

жіберген студентке қойылады. 

Д 

50-54 


Қанағат.-

лық 


оқу 


материалдарын 

жартылай 

меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділік танытпаған, негізгі әдебиеттерді 

толық 

меңгермеген, тапсырмаларды 

орындау кезінде қателіктерге бой алдырған, 

үнемі оқытушының көмегіне жүгінетін және 

қосымша  сабақтар  болмаса  тапсырмаларды 

орындай алмайтын, семестрлік жұмыстарды 

орындауда  көп  қателер  жіберіп,  қайта 

кешіктіріп тапсырған студентке қойылады.. 

0-49 Қанағат.-

сыз 


оқу  материалдарын  меңгере  алмаған, 

практикалық  сабақтарға  мүлде  қатыспаған, 

семестрлік 

жұмыстарды 

орындамаған 

студентке қойылады. 

10. Сабақ кестесі 

Сабақ кестесін семестр басында АЭжБУ диспетчерлері береді және олар деканаттар жанындағы 

арнайы стенділерге ілінеді.  

11. Қазақ тілі-2 пәні бойынша емтихан сұрақтары. 

1.

 Өмірбаян 

2.

 Түйіндеме 

3.

 Жұмысқа тұру үшін өткізілетін әңгімелесу 

4.

 Функционалдық стильдер 

5.

 Тілдік норма 

6.

 Іс қағаздар стиліндегі стандарт тілдік  бірліктер 

7.

 Бұйрық 

8.

 Өтініш 

9.

 Қолхат 

10.


 

Сенімхат 

11.

 

Анықтама 12.

 

Қазақ тіліндегі негізгі орфоэпиялық заңдылықтар 13.

 

Ауызша сөйлеу тілі этикасы 14.

 

Монолог. Жұрт алдында сөйлеу мәдениеті 15.

 

Шешендік сөз өнері және түрлері 16.

 

Келіссөз жүргізу тәртібі 17.

 

Күнделік жазу 18.

 

Техникалық сипаттама 19.

 

Презентацияны  ұйымдастыру және өткізу тәртібі 20.

 

Диалог. Телефонмен сөйлесу этикасы 21.

 

Іскерлік хат жазысу  22.

 

 Телефон хат 23.

 

 Хабарлама хат 24.

 

 Шақыру хат 25.

 

 Алғыс хат 26.

 

 Ұсыныс хат 27.

 

 Жауап хат 28.

 

 Баяндау хат 29.

 

 Жарнама  30.

 

 Конкурс мәтіні            

12. Әдебиет тізімі         

   


        Негізгі әдебиет 

1.

 Тілембекова А.И., Төлеуп М.М. Қазақ тілі-2. Оқу құралы. Алматы, 2009.-82 б. 

2.  Шәрібжанова  Ғ.Ғ.  Қазақ  тілі.  Техникалық  жоғары  оқу  орындары  үшін  жаттығулар  мен 

тапсырмалар жинағы. Оқу құралы. – Алматы, 2012. -87 б. 

 3. Дүйсембекова Л. Қазақ тілі: іс қағаздарын жүргізу. Оқу құралы.-Алматы 2011.-400 бет. 

4. Хазимова Ә. Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу. Алматы, 2004. -120 б. 

5.

 Русско-казахский  словарь:  70  000  слов  /  Под  редакцией  Н.Т.Сауранбаева,  Г.Г.Мусабаева, 

Ш.Ш.Сарыбаева, третье изд., перераб. и дополн.- Алматы.Дайк-пресс. 2005. –1152 стр.  

6.

 

 Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра,2004.-720 стр.  

Қосымша әдебиеттер 

1.

 Нұрғалиева Т. Іс қағаздарын жүргізу және техникалық құжаттама: оқулық /.- 280б Астана: 

Фолиант,2008. 

2.

 

Жахина Б.Б., Құрманова А.Қ.,  Қайырбекова И.С. Мемлекеттік тілде  іс қағаздарын жүргізу курсы: оқу құралы.- 119бет. 

3.

 Құдайбергенов Р. Техникалық терминдер сөздігі: қазақша-орысша 

-немісше-ағылшынша. 4-бөлімнен ҚР мәдениет, ақпарат мин-гі. Тіл комитеті. 

-Алматы, 2009: Таймас баспа үйі,- 616 бет. 

4.

 Салагаев В.,Шалабай Б. Іс қағаздарын жүргізу.-Алматы,2004. 

5.

 Бөрібаев Б., Балапанов Е., Есжанов А., Қайырбай А. Іс қағаздарының  

орысша-қазақша сөздігі. Алматы,2000. 

6.

 

Жанұзақов Т. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы /-2008ж. 7.

 

Кеңесбаев І., Фразеологиялық сөздік.-Алматы: Арыс, 2007.- 800бет. Ол-Жас Баспасы, ЖШС, 2004.- 120бет. 

8.

 Жанұзақов Т.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі: ҚР мәдениет және ақпарат 

 мин-гі.- Алматы: Дайк-Пресс, 2008.- 968 бет. 

9.

 

Орфоэпиялық сөздік.- Алматы: Арыс, 2007.- 799бет.           Электрондық оқу құралдары 

1. Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К.   Казахский язык для всех.- Алматы, 2004. 

2. Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 1 – 

деңгей.-Алматы, 2006ж. 

3. Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 2 – 

деңгей.-Алматы, 2006ж. 

4. Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 3 – 

деңгей.-Алматы, 2006ж. 

5. Қазақ тілін  жеделдете үйренеміз. Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” 

инновациялық орталығы 2006ж. 

6. Аудиоприложение к комплекту наглядных пособий “Казахский язык” 

7. Құрышжан А.Ә. Қазақ тіліне арналған  компьютерлік программа. 8. Ресми стиль. Компьютерлік программа. 

Каталог: student -> sillabus 2012 -> rikyaz
rikyaz -> Барлығы –3 кредит Курс 2 1 семестр Практикалық сабақтар – 3 кредит
sillabus 2012 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
sillabus 2012 -> Би Джи табиғатты ғылыми пайдалану әдіснамасы кафедрасы
sillabus 2012 -> Силлабус химия
sillabus 2012 -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Коммерциялық емес
sillabus 2012 -> Радиотехника кафедрасы
sillabus 2012 -> Программа курса (syllabus) по дисциплине «Организация вычислительных систем и сетей»


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет