Техническая спецификация каз Специализированный кабинет казахского языка и литературы Номер закупки казжүктеу 67.81 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі67.81 Kb.

Goszakup.gov.kz

Техническая спецификация_каз

Специализированный кабинет казахского языка

и литературы

Номер закупки каз:

Запрос ценовых предложений посредством

электронных закупок №4531681

Наименование закупки

каз:

Арнайы қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті қазақ

тілінде оқытатын мектептер үшін

Номер лота каз: №14715233

Наименование лота каз:

Специализированный кабинет казахского языка и

литературы

Описание лота каз:

Кабинет казахского языка и литературы для

средних, средне-специальных и высших учебных

заведений укомплектованный специализированной

мебелью, оборудованием, принадлежностями

Дополнительное описание

лота каз:

Кабинет казахского языка и литературы для

средних, средне-специальных и высших учебных

заведений укомплектованный специализированной

мебелью, оборудованием, принадлежностями для

школы с казахским языком обученияКоличество каз: 1

Еденица измерения каз: Комплект

Место доставки каз: 632210000, г.Курчатов

Срок доставки каз: 29.11.2014 г.

Аттрибуты каз

Аудиториялық тақта (жасыл түсті борға арналған (3), ақ түсті

маркерге арналған (2), карталар мен кестелерге арналған магнитті

бекітпелер мен қысқаштар жиынтығы бар үшэлементті, бес жұмыс

беті бар тақта)

1

Көпфункциялық шкаф

3

Компьютерге арналған жанама құрылғысы бар оқытушы үстелі

1

Оқытушы орындығы

1

Биіктік параметрлері тұрақты немесе реттелетін екі орынды оқушы

үстелдері (бойлық топ №№ 4-6)

15

Қазақстан Республикасы Президентінің портреті

1

Қазақстан Республикасының Туы

1

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы

1

Қазақстан Республикасының Әнұраны (қазақ және орыс тілдерінде)

1


Goszakup.gov.kz

Сенсорлық (немесе электромагниттік) принциппен жұмыс істейтін,

интегралданған бейнепроекторы мен дыбыс колонкалары бар

интерактивті тақта

1

Дербес компьютер (жүйелі блок, орыс және қазақ алфавитіндегіпернетақталар, монитор, «жүгірткі» манипулятор, «принтер», «UPS

үздіксіз қорек блогы»

1

Мультимедиалық құралдар комплекті

1

Буын және оның түрлері

1

Дауысты дыбыстар классификациясы

1

Дауыссыз дыбыстар классификациясы

1

Қазақ алфавиті

1

Үндестік заңы

1

Ықпал және оның түрлері

1

Антоним

1

Жаңа сөздер

1

Кәсіби сөздер

1

Көнерген сөз және оның түрлері

1

Көп мағыналы сөздер баспа - дыбыстық құрал

1

Омоним баспа дысбытық құрал

1

Сөздің тура және ауыспалы мағынасы

1

Синоним

1

Тұрақты сөз тіркестері

1

Терминдер

1

Зат есім және оның түрленуі

1

Есімдік және оның жеті түрі

1

Етістік және шақ, етіс, рай категориясы

1

Есімше мен көсемше

1

Еліктеу сөздер және оның екі түрі

1

Қазақ тіліндегі төрт жалғау

1

Одағай және оның үш түрі

1

Сын есім және шырай категориясы

1

Сапалық және қатыстық сын есім

1

Сан есім және оның алты түрі

1

Сан есімнің жазылу емлесі

1

Сабақты және салт етістік

1

Тоғыз сөз табының сөйлемдегі қызметі

1

Тұйық етістік

1

Үстеу және оның түрлері

1

Шылау және оның түрлері

1

Шылаудың жазу емлесі

1

Аралас құрмалас сөйлем

1

Жалпылауыш сөздің тыныс белгісі

1


Goszakup.gov.kz

Жай сөйлем және оның түрлері

1

Құрмалас сөйлем

1

Көп бағыныңқы сабақтас

1

Көп басыңқы сабақтас

1

Көп құрамды салалас

1

Кейбір іс қағаздарының үлгісі

1

Оқшау сөз және оның түрлері

1

Сөз және сөз тіркесі

1

Сөз тіркесі, күрделі сөз және тұрақты сөз тіркесі

1

Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері

1

Сөйлем және оның айтылу мақсатына қарай түрлері

1

Сөйлемнің құрылысына қарай бөлінуі

1

Салалас және оның түрлері

1

Сабақтас және оның түрлері

1

Сөйлем мүшесі

1

Сөйлемнің бірыңғай мүшелері

1

Стиль және оның түрлері

1

Төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібі

1

Төлеу сөзге айналдыру жолдары

1

Тіл ұстартудың практикалық әдіс-тәсілдері

1

Антонимдер сөздігі

1

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

1

Орфографиялық сөздік

1

Синонимдер сөздігі

1

Терминдер сөздігі

1

Фразеологиялық сөздік

1

Бейнефильмдер (DVD, CD)

1

Дыбыстық жазбалар (CD)

1

Электронды оқулықтар мен көмекші құралдар (CD)

1

Техническая спецификация дляСпециализированный кабинет казахского языка

и литературы

Номер закупки:

Запрос ценовых предложений посредством

электронных закупок №4531681

Наименование

закупки:

Специализированный кабинет казахского языка и

литературы для средних учебных заведений

укомплектованный специализированной мебелью,

оборудованием, принадлежностями для школы с

казахским языком обученияGoszakup.gov.kz

Номер лота: №14715233

Наименование лота:

Специализированный кабинет казахского языка и

литературы

Описание лота:

Кабинет казахского языка и литературы для средних,

средне-специальных и высших учебных заведений

укомплектованный специализированной мебелью,

оборудованием, принадлежностями

Дополнительное

описание лота:

Кабинет казахского языка и литературы для средних,

средне-специальных и высших учебных заведений

укомплектованный специализированной мебелью,

оборудованием, принадлежностями для школы с

казахским языком обученияКоличество: 1

Единица измерения: Комплект

Место доставки: 632210000, г.Курчатов

Срок доставки: 29.11.2014 г.

Аттрибуты

Специализированная мебель:Аудиторная доска ( зеленого цвета для

мела (3), белого цвета для маркера (2), трехэлементная с пятью

рабочими листами с набором скрепок и магнитов для схем и карт)

1

Многофункциональный шкаф

3

Стол для учителя с дополнительными элементами для компьютера

1

Стул учителя

1

Стулья для учеников двухместная стойкая или регулированная

(возрастная группа №4-6)

30

Столы для учеников двухместная стойкая или регулированная(возрастная группа №4-6)

15

Государственные символы Республики КазахстанПортрет ПрезидентаРеспублики Казахстан

1

Государственные символы Республики Казахстан: Флаг РеспубликиКазахстан

1

Государственные символы Республики Казахстан: Герб РеспубликиКазахстан

1

Государственные символы Республики Казахстан: Гимн РеспубликиКазахстан (на государственном и русском языке)

1

Интерактивные оборудования обучения: Сенсорная (илиэлектромагнитный) интегральная интерактивная доска с

видеопроектором и колонками для звука

1


Goszakup.gov.kz

Интерактивные оборудования обучения: Пероснальный компьтер

(системный блок, клавиатуры с алфавитами казахского и русского

языка, монитор, манипулятор, «мышь», «принтер», «UPS системный

бесперебойный блок»

1

Интерактивные оборудования обучения: Комплект мультимедийногообордуования

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Фонетика «Буын және оныңтүрлері»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Фонетика «Дауысты дыбыстарклассификациясы»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Фонетика «Дауыссыз дыбыстарклассификациясы»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Фонетика «Қазақ алфавиті»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Фонетика «Үндестік заңы»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Фонетика «Ықпал және оныңтүрлері»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Лексика «Антоним»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Лексика «Жаңа сөздер»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Лексика «Кәсіби сөздер»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Лексика «Көп мағыналы сөздер»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Лексика «Омоним»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Лексика «Сөздің тура және

ауыспалы мағынасы»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Лексика «Синоним»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Лексика «Тұрақты сөз тіркестері» 1

Печатная и экранно-озвучивающее: Лексика «Терминдер»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Зат есім және оныңтүрленуі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Есімдік және оныңжеті түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Етістік және шақ,етіс, рай категориясы»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Есімше менкөсемше»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Еліктеу сөздер жәнеоның екі түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Қазақ тіліңдегі төртжалғау»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Одағай және оныңүш түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Сын есім жәнешырай категориясы»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Сапалық жәнеқатыстық сын есім»

1


Goszakup.gov.kz

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Сан есім және оның

алты түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Сан есімнің жазылуемлесі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Сабақты және салтетістік»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Тоғыз сөз табыныңсөйлемдегі қызметі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Тұйық етістік»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Үстеу және оның

жеті түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Шылау және оныңүш түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Морфология «Шылаудың жазуемлесі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Аралас құрмалассөйлем»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Жалпылауыш сөздіңтыныс белгісі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Жай сөйлем жәнеоның жеті түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Құрмалас сөйлем»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Көп бағыныңқы

сабақтас»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Көп басыңқысабақтас»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Көп кұрамды салалас» 1Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Кейбір іс

қағаздарының үлгісі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Оқшау сөз және оныңүш түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Сөз және сөз тіркесі» 1Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Сөз тіркесі, күрделі

сөз және тұрақты сөз тіркесі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Сөз тіркесініңбайланысу тәсілдері мен түрлері

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Сөйлем және оныңайтылу мақсатына қарай төрт түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Сөйлемніңқұрылысына қарай бөлінуі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Салалас және оныңалты түрі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Сабақтас және оныңалты түрі»

1

Сөйлемнің бес мүшесі

1


Goszakup.gov.kz

СПечатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Сөйлемнің бірыңғай

мүшелері»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Стиль және оныңтүрлері»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Төл сөз бен авторсөзінің орын тәртібі»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Төлеу сөзгеайналдыру жолдары»

1

Печатная и экранно-озвучивающее: Синтаксис «Тіл ұстартудыңпрактикалық әдіс-тәсілдері»

1

Библиотека кабинета: Антонимдер сөздігі

1

Библиотека кабинета: Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

1

Библиотека кабинета: Орфографиялық сөздік

1

Библиотека кабинета: Синонимдер сөздігі

1

Библиотека кабинета: Терминдер сөздігі

1

Библиотека кабинета: Фразеологиялық сөздік

1

Видеофильмы(DVD, CD)

1

Звукозаписи (CD)

1

Электронные учебники и пособие (CD)1

Каталог: app -> uploads -> econtract
econtract -> Техническая спецификация каз Услуги по обеспечению безопасности дорожного движения Номер закупки каз
econtract -> Техническая спецификация каз Книги для детей печатные Номер закупки каз
econtract -> Техническая спецификация каз Книги научно- технические и академические печатные Номер закупки каз
econtract -> Техническая спецификация каз Книги печатные Номер закупки каз
econtract -> Техническая спецификация каз Юрта Номер закупки каз
econtract -> Техническая спецификация каз Шкаф Номер закупки каз
econtract -> Техническая спецификация каз Портрет Номер закупки каз
econtract -> Техническая спецификация каз Книги печатные Номер закупки каз
econtract -> Номер лота каз: №14832302 Наименование лота каз


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет