Тест спецификациясы Тақырыбы: «Қазақстан тарихы»жүктеу 330.92 Kb.
Pdf просмотр
Дата02.01.2017
өлшемі330.92 Kb.

                     

 

 

 

 

 

 

Тест спецификациясы 

 

1.  Тақырыбы:  «Қазақстан  тарихы»  пәні  бойынша  жалпы  білім  беретін  орта  мектеп 

мұғалімдеріне арналған тест.  

2.  Құрастырылу  мақсаты:  Тест  педагог  қызметкердің  біліктілік  деңгейінің  біліктілік 

талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында құрастырылған. 3. Мiндетi: Кәсіби құзыреттілік деңгейін анықтау. 

4. Тест мазмұны:  

Б1 бөлігі - бір дұрыс жауабы бар (1/5) 10 тапсырма

Б2 бөлігі - бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар (б/б) 5 тапсырма, 

Б3 бөлігі - бір жағдаятқа (бір дұрыс жауабы бар) 5 тапсырма. 

Тестке негізгі бөлімдердің материалдары енгізілді. 

Тест тапсырмалары 3 қиындық деңгейінен тұрады. 

Бірінші деңгей (A) - 5 тапсырма. 

Екінші деңгей (B) - 11 тапсырма. 

Үшінші деңгей (C) - 4 тапсырма. 

 

№ Тақырып 

№ 

Тақырыпша 

Қиынд

ық 

деңгейі 

Тапсыр

ма 

формас

ы 

Тапсыр

маның 

тестідег

і орны 

Тас және қола дәуіріндегі 

Қазақстан. 

Ежелгі адамдардың өмірі. Ертедегі терімшілер мен 

аңшылар. Егіншілік пен мал 

шаруашылығының пайда 

болуы. Еңбек бөлінісі. Қола 

дәуіріндегі Қазақстан. 

Қазақстан аумағындағы ерте 

темір дәуірінде өмір сүрген 

тайпалар. 

А 

1\5 


Б1-1 

Ерте темір дәуіріндегі 

Қазақстан. 

Ерте темір дәуіріндегі Қазақстан аймақтары 

Қазақстан көшпелілерінің 

мәдени жетістіктері. 

Қазақстан 

территориясындағы ерте 

орта ғасырлық мемлекеттер. 

VІ – ІХ ғасырлардағы 

отырықшылар және 

көшпелілер мәдениеті. 

В 

1\5 Б1-2 

Ерте және дамыған орта 

ғасырлардағы 

Қазақстан (VI-

XIII ғасырлар). 

Орта ортағасырлардағы Қазақстан. 

Қазақстан 

территориясындағы Ұлы 

Жібек жолы. 

В 

1\5 


Б1-3 

Х ғ – ХІІІ ғасырдың 

басындағы Қазақстан 

мәдениеті. 

ХІІІ ғ. – ХV ғасырдың 

бірінші 


жартысындағы 

Қазақстан. 

ХIIІ - ХV ғасырлардағы Қазақстан 

территориясындағы  

мемлекеттер. ХІV - ХV 

ғасырлардағы Қазақстандағы 

этникалық үдерістер. Қазақ 

ұлтының қалыптасуы. ХІV - 

ХV ғасырлардағы Қазақстан 

мәдениеті. 

В 

н\н 


Б2-1 

Кейінгі орта ғасырдағы 

Қазақстан. 

Біртұтас 

мемлекеттің 

құрылуы. 

Қазақ ұлттық мемлекетінің құрылуы. Қазақ мемлекетінің 

ХVІ - ХVІІ ғасырлардағы 

дамуы және күшеюі. 

С 

1\5 Б1-4 

ХVІІ ғасырдың екінші 

жартысындағы 

Қазақстан. 

ХVІІ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақ 

хандығының саяси тарихы. 

ХVІ - ХVІІ ғасырлардағы 

Қазақстан мәдениеті. 

В 

1\5 


Б1-5 

Қазақстанның ХVІІІ ғасырдағы 

әлеуметтік-

экономикалық 

және саяси 

дамуы. Қазақстанның ХVІІІ ғасырдағы әлеуметтік-

экономикалық және саяси 

дамуы. 

В 

н\н Б2-2 

XVIII-XIX ғасырлардағы 

ұлт-азаттық 

қозғалыс. 

XVIII-XIX ғасырлардағы ұлт-азаттық қозғалыс. 

А 

1\5 Б1-6 

ХІХ ғасырдың бірінші 

жартысындағы 

Қазақстан. 

Қазақстандағы ХІХ ғ. бірінші жартысындағы патшалық 

Ресейдің отарлау саясаты 

Ақмола тарихы. 

Қазақстанның Ресейге 

қосылуының аяқталуы (ХІХ 

ғ. 40-60 жж.). Қазақстанның 

ХІХ ғасырдң бірінші 

жартысындағы мәдениеті. 

С 

н/н 


Б2-3 

10 


ХІХ ғасырдың 

екінші 


жартысындағы 

Қазақстан. 

Қазақстандағы 1867-1868 жылдардағы реформалар. 

Қазақстанның ХІХ ғасырдың 

екінші жартысындағы 

әлеуметтік- экономикалық 

дамуы Қазақстанның ХІХ 

ғасырдың екінші 

жартысындағы мәдениеті. 

А 

1/5 Б1-7 

11 


ХХ ғасырдың 

басындағы 

ХХ ғ. басындағы Қазақстанның экономикалық 

В 

н/н Б2-4 

Қазақстан. 

дамуы. ХХ ғасырдың 

басындағы Қазақстандағы 

қоғамдық-саяси үдерістер. 

ХХ ғ. басындағы Қазақстан 

мәдениеті. 

12 

Қазақстан 1916-1920 жж. 

Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 1917 

жылғы революциялар 

аралығындағы Қазақстан. 

1917 ж. қазан социалистік 

революциясы. Қазақстанда 

кеңес билігінің орнауы. 

Қазақстандағы ұлттық 

автономиялар. Азамат 

соғысы. Қазақ кеңес 

мемлекеттілігінің құрылуы. 

В 

1\5 


Б1-8 

13 


1920-1940 

жылдардағы 

Қазақстан. 

ЖЭС. Индустрияландыру. Қазақстанда ауыл 

шаруашылығын 

ұжымдастыру. 1920-1930 жж. 

Қазақстандағы қоғамдық-

саяси үдерістер. 1920-1930 

жылдардағы Қазақстан 

мәдениеті. 1941 – 1945 

жылдардағы Ұлы Отан 

соғысы жылдарындағы 

Қазақстан. 

С 

1\5 


Б1-9 

14 


1945-1980-шы 

жж. Қазақстан. 

Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 

Қазақстандағы қоғамдық-

саяси өмір. Қазақстандағы 

экологиялық мәселелер. 

В 

н/н 


Б2-5 

15 


Тәуелсіз 

Қазақстан 

мемлекеттілігіні

ң қалыптасуы 

және нығаюы. 

1991-2014 жж Қазақстан В 

1\5 


Б1-10 

16 


Жағдаяттық тапсырмалар. 

Әртүрлі түрдегі (тест, таблица, график, статистикалық 

ақпараттар, суреттер және т.б) ұсынылған ақпарат 

негізіндегі

 

жағдаяттар (оқиға, мәселе, шынайы өмірде болған оқиға)

А, А, В, В, С 

1/5 


Б3-1-5 

 

5. Әрбір тапсырманың сипаттамасы: 

Тас  және  қола  дәуіріндегі  Қазақстан  –  Ежелгі  адамдардың  өмірі.  Ертедегі  терімшілер  мен 

аңшылар. Егіншілік пен мал шаруашылығының пайда болуы. Еңбек бөлінісі. Қола дәуіріндегі 

Қазақстан.  Қазақстан аумағындағы ерте темір дәуірінде өмір сүрген тайпалар. 

Ерте  темір  дәуіріндегі  Қазақстан    Ерте  темір  дәуіріндегі  Қазақстан  аймақтары  Қазақстан 

көшпелілерінің  мәдени  жетістіктері.  Қазақстан  территориясындағы  ерте  орта  ғасырлық 

мемлекеттер.VІ-ІХ ғасырлардағы отырықшылар және көшпелілер мәдениеті 


Ерте  және  дамыған  орта  ғасырлардағы  Қазақстан  (VI-XIII  ғасырлар)  -  Орта 

ортағасырлардағы  Қазақстан.  Қазақстан  территориясындағы  Ұлы  Жібек  жолы.  Х-ХІІІ 

ғасырлардың басындағы Қазақстан мәдениеті 

ХІІІ-ХV  ғасырдың  бірінші  жартысындағы  Қазақстан  –  ХIIІ-ХV  ғасырлардағы  Қазақстан 

территориясындағы  мемлекеттер. ХІV-ХV ғасырлардағы Қазақстандағы этникалық үдерістер. 

Қазақ ұлтының қалыптасуы ХІV - ХV ғасырлардағы Қазақстан мәдениеті 

Кейінгі  орта  ғасырдағы  Қазақстан.  Біртұтас  мемлекеттің  құрылуы  -  Қазақ  ұлттық 

мемлекетінің құрылуы. Қазақ мемлекетінің ХVІ-ХVІІ ғасырлардағы дамуы және күшеюі ХVІІ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан – ХVІІ ғасырдың екінші жартысындағы  

Қазақ хандығының саяси тарихы. ХVІ - ХVІІ ғасырлардағы Қазақстан мәдениеті Қазақстанның  ХVІІІ  ғасырдағы  әлеуметтік-экономикалық  және  саяси  дамуы  - 

Қазақстанның ХVІІІ ғасырдағы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы XVIII-XIX  ғасырлардағы  ұлт-азаттық  қозғалыс  –  XVIII-XIX  ғасырлардағы  ұлт-азаттық 

қозғалыс ХІХ  ғасырдың  бірінші  жартысындағы  Қазақстан  -Қазақстандағы  ХІХ  ғ.  бірінші 

жартысындағы  патшалық  Ресейдің  отарлау  саясаты  Ақмола  тарихы.  Қазақстанның  Ресейге 

қосылуының  аяқталуы  (ХІХ  ғ.  40-60  жж.).  Қазақстанның  ХІХ  ғасырдың  бірінші 

жартысындағы мәдениеті ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  Қазақстан  -  Қазақстандағы  1867-1868  жылдардағы 

реформалар.  Қазақстанның  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысындағы  әлеуметтік-экономикалық 

дамуы Қазақстанның ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы мәдениеті 

ХХ  ғасырдың  басындағы  Қазақстан    ХХ  ғ.  басындағы  Қазақстанның  экономикалық 

дамуы. ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық-саяси үдерістер 

ХХ ғ. басындағы Қазақстан мәдениеті 

Қазақстан 1916-1920 жж.- Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 

1917 жылғы революциялар аралығындағы Қазақстан 1917 ж. қазан социалистік революциясы. 

Қазақстанда кеңес билігінің орнауы. Қазақстандағы ұлттық автономиялар 

Азамат соғысы. Қазақ кеңес мемлекеттілігінің құрылуы 1920-1940 

жылдардағы  Қазақстан  -ЖЭС.  Индустрияландыру.  Қазақстанда  ауыл 

шаруашылығын ұжымдастыру. 1920-1930 жж. Қазақстандағы қоғамдық-саяси үдерістер 

1920-1930  жылдардағы  Қазақстан  мәдениеті.1941  –  1945  жылдардағы  Ұлы  Отан  соғысы 

жылдарындағы Қазақстан 1945-1980-шы жж. Қазақстан - Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 

Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмір. Қазақстандағы экологиялық мәселелер Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасуы және нығаюы- 1991-2014 жж Қазақстан 

 

6. Тапсырмалар орындалуының орташа уақыты: 

Тестінің  бір  тапсырмасын  орындап  шығуға  белгіленген  уақыт  –  2  минут.  Тестінің  толық 

орындалу уақыты – 40 минут. 

 

7. Нұсқалар мен тапсырмалар саны: 

Тест нұсқаларының баламалылығы: 

тестілердің спецификацияға сай құрылуымен; өзара ауыстыруға келетін тапсырмалардың әр түрлі нұсқаларда бір орында келуімен; 

барлық  нұсқаларда  қиындық  деңгейінің  бірдей  болып  келуімен  жүзеге  асырылады.  Бір тестіде 20 сұрақ. 

 

8. Бағалау. 

 

Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді.  Бес  жауап  нұсқасынан  бір  дұрыс  жауап  таңдалған  тапсырма  үшін  -  1  балл,  дұрыс 

орындалмаған тапсырмаға 0 балл алады. 

Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін - 2 балл, 

- жіберілген бір қате үшін - 1 балл, - екі және одан көп қате жауап үшін– 0 балл беріледі. 

 

9. Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 

1.

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бекітілген «Білім беру ұйымдарында  пайдалануға  рұқсат  етілген  оқулықтардың,  оқу-әдістемелік  кешендердің,  оқу 

құралдарының  және  басқа  да  қосымша  әдебиеттердің,  оның  ішінде  электрондық 

жеткізгіштердің тізбелері». 

 

 ҰТО директоры                                               

Қ. Әбдиев 

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет