Тест тапсырмасыДата17.01.2023
өлшемі0.69 Mb.
#61611

Тест тапсырмасы«Сапалық химиялық талдау» пәнінен1. реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңының математикалық өрнегін келтіріңіз.
А)
В)
С)
D)
Е)

2. СО + Н2О → Н2 + СО2 реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңының математикалық өрнегін келтіріңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

3. реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңының математикалық өрнегін келтіріңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

4. реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңының математикалық өрнегін келтіріңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

5. реакциясы үшін әрекеттесуші массалар заңының математикалық өрнегін келтіріңіз.


А)
В)
С)
D) .
Е)

6. жүйеде химиялық тепе-теңдік қандай жағдайда орнайды?


А)
В)
С)
D)
Е)
7. Егер қысым тұрақты температурада көтерілсе, жүйеде тепе-теңдік қай бағытта өзгереді?
А) тікелей бағытта
В) кері бағытта
С) өзгермейді
D) қысым химиялық тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейді
Е) бастапқы заттар жағына қарай

8. Қысым жоғарылаған кезде жүйеде тепе-теңдік қай бағытта өзгереді?


А) алу бағытында
В) кері
С) өзгермейді
D) қысым химиялық тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейді.
Е) О2 жұмсау жағына

9. Температураның жоғарылауымен қандай реакциялар жылдамдығы артады?


А) энергияны сіңіру арқылы өтетін
В) кез-келген
С) температураның бөлінуімен өтетін
D) температура әсер етпейді.
Е) энергияны сіңіру және шығару арқылы өтетін

10. Ерітінділер мен балқымалардағы электр тогының өткізгіштері қандай бөлшектер?


А) аниондар мен катиондар
В) атомдар
С) молекулалары
D) нейтрондар
Е) электрондар

11. Электролиттік диссоциация дәрежесі ерітіндіні сұйылту арқылы қалай өзгереді?


А) көбейеді
В) азаяды
С) өзгермейді
D) электролиттік диссоциация дәрежесіне әсер етпейді
Е) ерітіндінің концентрациясына байланысты өзгереді

12. Электролиттік диссоциация дәрежесінің өлшем бірлігі қандай?


А) пайыз
В)моль/л
С) г/л
В) кг/л
Е) см3/моль

13. Оствальдтың сұйылту заңының өрнегін келтіріңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)
14. НСN диссоциациялану тұрақтысы 7,9·10-10 тең. 0,001 М ерітіндідегі НСN диссоциациялану дәрежесін табыңыз?
А)
В)
С)
D)
Е)

15. 0,1 М ерітіндідегі сірке қышқылының диссоциациялану дәрежесі 1,32·10-2 тең. Қышқылдың диссоциация тұрақтысын табыңыз.


А)
В)
С)
D)
Е)

16. 0,1 н ерітіндісіндегі бірінші сатыдағы H2СO3 көмір қышқылының диссоциациялану дәрежесі 2,11·10-3 тең. K1 есептеңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

17. Май қышқылының диссоциациялану тұрақтысы С3Н7СООН 1,5·10-5 тең. Оның диссоциациялану дәрежесін 0,005 М ерітіндіде есептеңіз.


А) 0,055
В) 0,1
С) 0,01
D) 0,3
Е) 1

18. 0,2 н ерітіндісіндегі HOCl диссоциациялану дәрежесін табыңыз?


А)
В)
С)
D)
Е)
19. 0,2 н ерітіндідегі құмырсқа қышқылының НСООН диссоциациялану дәрежесі 0,03тең. Қышқылдың диссоциация тұрақтысын анықтаңыз.
А)
В)
С)
D)
Е)

20. Ерітіндінің қандай концентрациясында НNO2 диссоциациялану дәрежесі 0,2 болады?


А) 10-2 моль/л
В) 0,03 моль/л
С) 0,06 моль/л
D) 0,02 моль/л
Е) 0,04 моль/л

21. Егер α=0,03 болса, құмырсқа қышқылының сулы ерітіндісіндегі Н+ сутегі иондарының концентрациясы қандай болады?


А) 6·10-3
В) 3,1·10-5
С) 2,8·10-10
D) 5,6·10-7
Е) 5,3·10-2

22. Натрий ацетаты қосылған кезде сірке қышқылының диссоциациялану дәрежесі қалай өзгереді?


А) азаяды
В) көбейеді
С) өзгермейді
D) СН3СООН қосу І2 әсер етпейді
Е) экспоненциалды түрде артады

23. Бұл заттардың қайсысы әлсіз электролиттерге жатады?


А) Н2СО3
В) NH4OH
С) HNO3
D) H2SO4
Е) КОН

24. Бұл заттардың қайсысы күшті электролиттерге жатады?


А) КОН
В) NH4OH
С) CH3COOH
D) Cu(ОН)2
Е) НСN
25. 0,1 н ерітіндідегі NH4OH иондану дәрежесін анықтаңыз.
А) 1,33·10-2
В) 4,05%
С) 10,5%
D) 0,1%
Е) 2%

26. 0,1 н NH4OH (250С кезінде) ерітіндісіндегі ОН- иондарының концентрациясын есептеңіз?


А) 1,33·10-3
В) 2,4·10-5
С) 6,03·10-7
D) 1,08·10-1
Е) 5,6·10-7

27. Ерітіндінің концентрациясын иондардың белсенділігімен байланыстыратын теңдеудің математикалық өрнегін келтіріңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

28. Ұсынылған теңдеулердің қайсысы Оствальдтың сұйылту заңына жатады?


А)
В)
С)
D)
Е)

29. Ерітіндінің иондық күшін есептеу формуласын көрсетіңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

30. 0,01 моль/л Са(NO3)2 және 0,01 моль/л СаСl2 бар ерітіндідегі иондық күшті есептеңіз.


А) 6·10-2
В) 0,1
С) 0,09
D) 0,01
Е) 1
31. 0,01 моль/л MgSO4 және 0,01 моль/л МgСl2 бар ерітіндідегі иондық күшті есептеңіз
А) 0,07
В) 0,1
С) 0,3
D) 0,01
Е) 1

32. Судың иондық көбейтіндісінің формуласын келтіріңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

33. Ерітіндінің рН формуласын келтіріңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

34. Әлсіз негіздің рН есептеу формуласын көрсетіңіз?


А) рН = 14 – 1/2рКнег + 1/2lgСнег
В) рН = 14 + рОН
С)
D)
Е)

35. Гидроксидті иондардың концентрациясы (моль/л) 10-4 болатын сулы ерітіндіде Н+ иондарының молярлық концентрациясын табыңыз?


А) 10-10 моль/л
В) 10-5 моль/л
С) 10-7 моль/л
D) 10-3 моль/л
Е) 10-6 моль/л

36. Сутегі иондарының концентрациясы (моль/л) 6,5·10-8 тең болатын сулы ерітіндіде ОН- иондарының молярлық концентрациясын табыңыз?


А) 1,54·10-7 моль/л
В) 2,48·10-10 моль/л
С) 4,5·10-3 моль/л
D) 5,0·10-2 моль/л
Е) 2,5·10-4 моль/л

37. 0,003 моль/л НСl ерітіндісінің рН нешеге тең?


А) 2,520
В) 10,80
С) 5,60
D) 8,30
Е) 9,5

38. 0,05 моль/лNaOH ерітіндісінің рН нешеге тең?


А) 12,7
В) 10,35
С) 8,4
D) 4,3
Е) 1,1

39. Ерітіндідегі Н+ ионының концентрациясы 5·10-4 тең. Ерітіндінің рН анықтаңыз.


А) 3,3
В) 8,4
С) 7,3
D) 2,8
Е) 9

40. Егер рОН=10,7 болса, ерітіндінің рН нешеге тең болады?


А) 3,3
В) 2,5
С) 10,5
D) 8,5
Е) 1,1

41. Әлсіз бір негізді қышқылдың ерітіндісіндегі [Н+] есептеу формуласын көрсетіңіз?


А) [Н+]= √Кқышқ.· Сқышқ.
В)
С)
D)
Е) [Н+]= √Снег.

42. 0,01 н сірке қышқылының диссоциациялану дәрежесі 0,042, ерітіндінің рН есептеңіз?


А) 3,38
В) 5,41
С) 2,56
D) 1,24
Е) 2,9

43. рН 5,2 болатын сірке қышқылы ерітіндісінің концентрациясы нешеге тең?


А) 2,2·10-6 моль/л
В) 3,4·10-10 моль/л
С) 5,08·10-2 моль/л
D) 3,8·10-4 моль/л
Е) 1,34·10-2 моль/л

44. рН 6,2 тең болатын ерітіндінің [Н+] және [ОН-] анықтаңыз.


А)
В)
С)
D)
Е) [Н+]= √Кнег.

45. 0,02 моль/л NH4ОН ерітіндісінің рН есептеңіз.


А) 10,78
В) 5,3
С) 2,8
D) 5,76
Е) 9

46.0,1 моль/л НСN ерітіндісінің рН есептеңіз?


А) 5,05
В) 8,3
С) 4,2
D) 2,8
Е) 6

47. 0,05 моль/л НСООН ерітіндісінің рН есептеңіз?


А) 2,52
В) 8,45
С) 4,48
D) 9,63
Е) 3,3

48. 0,01 моль/л СН3СООН ерітіндісінің рН есептеңіз?


А) 3,38
В) 8,42
С) 3,36
D) 10,52
Е) 1,1

49. 0,2 н әлсіз бір негізді қышқыл ерітіндісінің диссоциациялану дәрежесі 0,03 тең. Осы ерітіндінің [Н+] есептеңіз?


А)
В)
С)
D)
Е)

50. Ерітіндідегі сутегі иондарының концентрациясын ерітіндінің рН бірлігіне көбейту үшін қалай өзгерту керек?


А) 10 есе азайту
В) 10 есе арттыру
С) 20 есе арттыру
D) 40 есе азайту
Е) 50 есе азайту

51. рН 13 болатын 1 мл ерітіндіде қанша сутегі ионы бар?


А)
В)
С)
D)
Е)

52.Ацетатты буферлік қоспаны көрсетіңіз.


А)
В)
С)
D)
Е) HNO3 + CH3COOH

53. Ерітінді құрамында 0,056 моль/л NH4OH және 0,1 моль/л NH4Cl бар. Бұл ерітіндінің рН нешеге тең?


А) 9,0
В) 12,0
С) 4,1
D) 8,6
Е) 2

54. Аммонийлі буферлік қоспаны көрсетіңіз.


А)
В)
С)
D)
Е) NH4Cl + NaNO3

55. 1 л құрамында 0,1 г NaOH бар ерітіндінің рН анықтаңыз?


А) 11,4
В) 10,8
С) 9,3
D) 5,6
Е) 5,9

56. 0,005 моль/л қышқыл ерітіндісінің рН нешеге тең?


А) 2,3
В) 8,5
С) 6,8
D) 1,5
Е) 0,6

57. 0,015 моль/л КОН ерітіндісінің рН нешеге тең?


А) 12,18
В) 10,83
С) 6,43
D) 5,25
Е) 20

58. 0,02 моль/л СН3СООН ерітіндісінің рН есептеңіз (К(СН3СООН)=)?


А) 3,22
В) 4,45
С) 8,99
D) 0,33
Е) 12,0

59. 0,05 моль/л NH4OH ерітіндісінің рН нешеге тең?


А) 10,98
В) 5,25
С) 6,48
D) 3,23
Е) 1,0

60. Егер ерітіндінің рН 12 болса, реакцияның ортасы қандай?


А) сілтілі
В) қышқыл
С) бейтарап
D) әлсіз қышқыл
Е) күшті қышқыл

61. рН 3 болатын ерітіндінің реакция ортасы қандай?


А) қышқыл
В) сілтілі
С) бейтарап
D) әлсіз сілтілі
Е) күшті сілтілі

62. Егер [Н+]=10-11 тең болса, ерітіндінің реакция ортасы қандай болады?


А) сілтілі
В) қышқыл
С) бейтарап
D) әлсіз қышқыл
Е) күшті қышқыл

63. Егер [ОН-]=10-11 тең болса, ерітіндінің реакция ортасы қандай болады?


А) қышқыл
В) сілтілі
С) бейтарап
D) әлсіз сілтілі
Е) күшті сілтілі

64. Бейтарап ортадағы сутегі көрсеткіші нешеге тең?


А) 7,0
В) 10,0
С) 3,0
D) 5,0
Е) 12,0

65. Қышқыл ортадағы сутегі көрсеткіші қандай болады?


А)
В)
С)
D)
E)

66. Сілтілік ортадағы сутегі көрсеткіші қандай болады?


А)
В)
С)
D)
Е)

67. Егер [ОН-]=10-8 тең болғанда ерітінді рН нешеге тең болады?


А) 6,0
В) 4,2
С) 8,5
D) 2,2
Е) 3,0

68. 0,001 моль/л тұз қышқылы ерітіндісінің [Н+] және рН есептеңіз?


А) [Н+]=10-3 рН=3
В) [Н+]=10-11 рН=11
С) [Н+]=10-2 рН=2
D) [Н+]=10-8 рН=8
Е) [Н+]=10рН=11

69. Заттардың келтірілген қоспаларынан буферлік ерітіндіні көрсетіңіз?


А)
В)
С)
D)
Е)
70. Заттардың келтірілген қоспаларынан буферлік ерітіндіні көрсетіңіз?
А)
В)
С)
D)
E)

71. Буферлік ерітінділер қандай мақсатта қолданылады?


А) ерітіндінің рН реттеу үшін
В) ерітіндінің температурасын арттыру үшін
С) реакция жылдамдығын арттыру үшін
D) реакцияны тежеу үшін
Е) реакция жылдамдығын төмендету үшін

72. Қандай зат әлсіз электролит болып табылады?


А) NH4OH
В)
С) (NH4)2S
D) H2SO4
Е) NH4Сl

73. 0,1 М натрий хлориді ерітіндісінің иондық күші нешеге тең?


А) 0,1
В) 0,01
С) 0,001
D) 0,2
Е) 0,0001

74. Күшті электролиттерге қандай заттар тобы жатады?


А) КОН; ; H2SO4, (NH4)3 PO4
В); Н2S; (NH4)2S; (NH4)2CO3
С) NaOH; Н2SO4; Н2S;, NH4
D) (NH4)3 PO4 H2SO4, NH4
Е) NH4OН, Н2S; (NH4)2S;

75. Әлсіз электролиттерге қандай заттар тобы жатады?


А) Н2О; НCN; H2SO3, NH4
В); Н2S; (NH4)2S; (NH4)2CO3
С) NaOH; Н2SO4; Н2S;, NH4
D) (NH4)3 PO4 H2SO4, NH4
Е) NH4OН, Н2S; (NH4)2S; NаOН

76. Суда қандай фосфаттар ериді?


А) сілтілі металдар мен аммоний фосфаттары
В) күміс, никель, кобальт, мырыш, кадмий, мыс, сынап фосфаттары
С) барий, стронций, кальций, магний, марганец фосфаттары
D) темір, висмут, хром, алюминий фосфаттары
Е) фосфаттар ерімейді
77. NH3 концентрацияланған ерітіндісінде қандай фосфаттар ериді?
А)
В) барий, стронций, кальций фосфаттары
С)
D)
Е) H3PO4

78. 0,01 М НСl ерітіндісінің иондық күші нешеге тең? 


А) 0,01
В) 0,001
С) 0,0001
D) 0,0002
Е) 0,002

79. 0,01 М хром (ІІІ) хлоридінің иондық күші нешеге тең?


А) 0,06
В) 0,07
С) 0,05
D) 0,02
Е) 0,04

80. Тұз қышқылы ерітіндісінің әсерінен қандай катиондар тұнбаға түседі?


А)
В)
С)
D)
Е)

81. Күкірт қышқылының әсерінен қандай катиондар тұнбаға түседі?


А)
В)
С)
D)
Е)

82. Күкірт қышқылының әсерінен қандай катиондар тұнбаға түспейді?


А)
В)
С)
D)
Е)

83. 0,2 М натрий гидроксиді ерітіндісінің иондық күші нешеге тең?


А) 2·10-1
В) 20·10-3
С) 2·10-3
D) 20·10-4
Е) 2·10-2

84.Натрий сульфидінің ерітіндісімен қандай катиондар тұнбаға түседі?


А)
В)
С)
D)
Е)

85.Қандай катиондар карбонат-ионымен тұнбаға түспейді?


А)
В)
С)
D)
Е)

86. Суда еріген кезде қандай зат иондарға толығымен ыдырайды?


А)
В) NН4OH
С) H2SO3
D) Н2СО3
Е) HNО2

87. 0,1 М алюминий хлориді ерітіндісінің иондық күші нешеге тең?


А) 0,6
В) 0,6·101
С) 6·101
D) 0,01·101
Е) 0,1·101

88. 0,1 М тұз қышқылы ерітіндісінің рН нешеге тең?


А) 1
В) 3
С) 4
D) 5
Е) 2

89. 0,01 М тұз қышқылы ерітіндісінің рН нешеге тең? 


А) 2
В) 3
С) 3·101
D) 4
Е) 1
90. Әлсіз электролитке жататын затты атаңыз?
А) NH4OH
В) КОН
С)
D) H2SO4
Е) KI

91. Сулы ерітіндіде қандай зат аз мөлшерде ыдырайды?


А) аммиактың судағы ерітіндісі
В)
С) H2SO4
D) К2SO4
Е) NaNO3

92. Сулы ерітіндіде қандай зат аз мөлшерде ыдырайды?


А) H2S
В)
С) H2SO4
D) (NH4)2S
Е) NaNO3

93. Аммоний гидроксидінің натрий карбонатымен әрекеттесуі нәтижесінде пайда болған затты көрсетіңіз:


А) (NH4)2CO3
В)
С) H2S
D) (NH4)2S
Е) NaNO3

94. Гидролизге ұшырайтын тұзды атаңыз?


А) (NH4)2S
В) H2S
С)
D)
Е) NаNO3

95. Күкіртсутектің формуласын көрсетіңіз?


А) H2S
В) (NH4)2 S
С) (NH4)2 CO3
D) (NH4)24
Е) H2SO3

96. Әлсіз электролитті көрсетіңіз?


А) H2S
В) (NH4)2 CO3
С)
D) (NH4)2 S
Е) NaNO3
97. Күкірт қышқылының әсерінен қандай катиондар тұнбаға түспейді?
А) ,
В)
С)
D)
Е)

98. 1·10-3 М азот қышқылы ерітіндісінің рН нешеге тең? 


А) 3
В) 2
С) 4
D) 2,5
Е) 2,6

99. 0,1 М натрий гидроксиді ерітіндісінің рН нешеге тең? 


А) 13
В) 12
С) 14
D) 7
Е) 10

100. Ерітіндінің рН 5,0 тең болғандағы сутегі-ионының концентрациясы нешеге тең?


А) 1·10-5
В) 1·10-4
С) 10·10-5
D) 0,1·10-5
Е) 10·10-4

101. Ерітіндінің рН 8,0 тең болғандағы гидроксид-ионының концентрациясы нешеге тең?


А) 10-6
В) 10-14
С) 10-4
D) 10-3
Е) 10-8

102. Егер рК=3,75 тең болса, 1,0 М натрий формиаты ерітіндісі (HCOONa) мен 1,0 М құмырсқа қышқылының ерітіндісінің (HCOOH) тең көлемінен тұратын буферлік ерітіндінің рН қандай?


А) 3,75
В) 4,75
С) 3,25
D) 3,95
Е) 1,75
103. Аталған қышқылдардың ішіндегі ең күшті қышқыл:
А) фторсутекті қышқыл (рКа=3,2)
В) сірке қышқылы (рКа=4,76)
С) цианды сутек қышқылы (рКа=9,3)
D) бор қышқылы (рКа=9,24)
Е) құмырсқа қышқылы (рКа=3,8)

104. Ең әлсіз қышқылды атаңыз?


А) 7,6 (гипохлор қышқылы)
В) 3,2 (фторсутекті қышқыл)
С) 3,8 (құмырсқа қышқылы)
D) 4,76 (сірке қышқылы)
Е) 4,73 (қымыздық қышқылы)

105. 0,1 м сірке қышқылы ерітіндісінен (рК=4,76) және 0,1 м натрий ацетаты ерітіндісінен тұратын буферлік ерітіндінің сутектік көрсеткіші (рН) нешеге тең?


А) 4,76
В) 3,25
С) 1,23
D) 7,12
Е) 5,56

106. Құрамында келесідей иондары бар ерітінділерге НСl ерітіндісімен әсер еткенде тұнбаға қандай зат түседі?


А)
В) КCl
С) ВаСl2
D) СаСl2
Е)

107. Құрамында келесідей иондары бар ерітінділерге Н2SO4 ерітіндісімен әсер еткенде тұнбаға қандай зат түседі?


А) ВаSO4
В) Al2(SO4)3
С) (NH4)2SO4
D) Na2SO4
Е)

108. Егер ацетатты буферлік ерітіндінің рН 4,76, ал рКқышқ=4,76 болса, онда сірке қышқылы мен натрий ацетаты концентрациясының қатынасы қандай болады?


А) 1:1
В) 1:2
С) 1:3
D) 2:1
Е) 3:1
109. MgNH4PO4 ерігіштігі бойынша 8,6·10-3 г/л тең,оның ерігіштік көбейтіндісі нешеге тең болады?
А) 2,5∙10-13
В)
С)
D)
Е) 2,39·10-2

110. Аg+ иондарының әсерінен Сl-, Вr-,J иондары бар ерітіндіден тұнба қандай ретпен түседі?


А) АgІ AgВr АgСl
В) АgСl АgВr АgІ
С) АgВr АgСl АgІ
D) АgІ АgСl AgВr
Е) тұнба түзілмейді

111. Н2ЅО4 0,01 н ерітіндісіне 0,01 моль/л СаСl2 және 0,01 моль/л SrCl2 бар ерітінді баяу қосылады. Бұрын қандай тұнба түсе бастайды?


А) SrSO4
В) CaSO4
С) SrSO4+CaSO4
D) тұнба түзілмейді
Е) SrCl2

112. 0,1 М калий нитратының KNO3 ерітіндісіндегі СаF2 ерігіштігі оның суда ерігіштігімен салыстырғанда қалай өзгереді?


А) өседі
В) азаяды
С) өзгеріссіз қалады
D) азаяды, содан кейін жоғарылайды
Е) өседі, содан кейін азаяды

113. 500 мл суда 180С температурада 0,0166 г Аg2СrО4 ериді. Бұл тұздың ерігіштік көбейтіндісі нешеге тең болады?


А)
В)
С)
D)
Е)

114. Егер осы температурада тұздың ерігіштігі 1,32·10-2 тең болса, РbВr2 250С кезінде ерігіштігінің көбейтіндісін есептеңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

115. Егер күкірт қышқылының ерітіндісін біртіндеп тең концентрациядағы Ва2+ және Sr2+ иондары бар ерітіндіге қоссаңыз, алдымен қандай тұнба пайда болады?


А) ВаSО4
В) SrSO4
C) BaSO4 және SrSO4 бір мезгілде
D) тұнба түзілмейді
Е) ВаS

116. Егер Сl-, Вr-, І- иондары бар ерітіндіге тең концентрацияда AgNO3 ерітіндісін біртіндеп қоссаңыз, алдымен қандай тұнба түседі?


А) АgІ
В) АgСl
С) АgВr
D) барлығы бір уақытта
Е) тұнба түзілмейді

117. Егер күкірт қышқылының ерітіндісін біртіндеп тең концентрациядағы Ва2+ және Са2+ иондары бар ерітіндіге қоссаңыз, алдымен қандай тұнба пайда болады?


А) BaSO4
В) СаЅО4
С) тұнба түзілмейді
D) бір мезгілде ВаЅО4 және СаЅО4
Е) ВаЅО3

118. Бір мезгілде иондары жоқ басқа жақсы еритін электролиттің қатысуымен аз еритін электролиттің ерігіштігі қалай өзгереді?


А) көбейеді
В) азаяды
С) өзгермейді
D) азаяды, содан кейін жоғарылайды
Е) өседі, содан кейін азаяды

119.Аз еритін Аg2СrО4 тұзының ерігіштік көбейтіндісінің математикалық өрнегін келтіріңіз?


А) ЕК (Аg2СrО4) = аАg+2 · аСrО42-
В) ЕК (Аg2СrО4) =[Аg+]·[СrО42-]
С) ЕК (Аg2СrО4) =f[Аg+]·f[СrО42-]
D)
Е)

120. Белгілі бір температурада оның ерігіштігі 0,013 г/л екенін біле отырып, ЕК (СаСО3) есептеңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

121. Егер ЕКВаSO4=біле отырып, 250С кезіндегі ВаSO4 ерігіштігін есептеңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

122. 250С кезінде АgСl қаныққан ерітіндісінің құрамында 1 литрде 1,86 г тұз бар екенін біле отырып, ЕКАgСl есептеңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)

123. Мg(ОН)2 ерігіштігін 250С есептеңіз, егер оның ерігіштік көбейтіндісі ЕК= тең болса?


А)
В)
С)
В)
Е)

124. Осы жағдайлардың қайсысында ерітінді қанықпаған болады?


А) [Аg+][Сl-] < ЕКАgСl
В) [Аg+][Сl-] > ЕКАgСl
С) [Аg+][Сl-] = ЕКАgСl
D)
Е)

125.Қандай жағдайда ерітінді қаныққан болады?


А) [Аg+][Сl-] = ЕКАgСl
В) [Аg+][Сl-] < ЕКАgСl
С) [Аg+][Сl-] > ЕКАgСl
D) дұрыс жауабы жоқ
Е)

126. Қандай жағдайда ерітінді аса қаныққан болады?


А) [Аg+][Сl-] > ЕКАgСl
В) [Аg+][Сl-] = ЕКАgСl
С) [Аg+][Сl-] < ЕКАgСl
D)
Е) дұрыс жауабы жоқ

127. Аммиактың артық мөлшері катиондардың III және IV топтарының катиондарының қоспасының ерітіндісіне әсер еткен кезде қандай катиондар түзеді?


А)
В)
С)
D)
Е) Na+, К+

128. Берілген гидроксидтердің қайсысы амфотерлік қасиетке ие?


А)
В)
С)
D)
Е) жоғарыда айтылғандардың бәрі сілтілер

129. FeCl2 сулы ерітіндісі қандай реакция ортасына ие?


А) қышқыл
В) сілтілік
С) әлсіз сілтілі
D) бейтарап
Е) күшті сілтілі

130. СН3СООН сулы ерітіндісі қандай реакция ортасына ие?


А) сілтілік
В) қышқыл
С) бейтарап
D) әлсіз қышқыл
Е) күшті қышқыл

131. Берілген гидроксидтердің қайсысы амфотерлік қасиеттерді көрсетеді?


А) Аl(ОН)3
В) Са(ОН)2
С) Ва(ОН)2
D) Al2(SО4)3
Е) NH4OH

132. Берілген гидроксидтердің қайсысы амфотерлік қасиеттерді көрсетеді?


А) Сr(OH)3
В) NaOH
С) Са(ОН)2
D) Ва(ОН)2
Е) Мg(ОН)2

133. Қандай тұздар сатылы гидролизденеді?


А)
В)
С)
D)
Е) NaСN, NaCl

134. Қандай тұздар сатылы гидролизденеді?


А)
В)
С)
D) NaСN, NaCl
Е)

135. Гидролиз кезінде негізгі тұзды қандай тұз түзуі мүмкін?


А)
В)
С) КСNS
D) NaСN
Е) (NH4)2S

136. Гидролиз кезінде қышқыл тұзды қандай тұзтүзуі мүмкін?


А)
В)
С) Fe(NO3)2
D) Al2(SО4)3
Е) NH4NO3

137. Na2HPO4 ерітіндісі қандай реакцияға ие?


А) сілтілік
В) бейтарап
С) қышқыл
D) күшті қышқыл
Е) әлсіз қышқыл

138. Гидролизге қандай тұздар ұшырайды?


А) NH4Cl; Na2S
В) КCl, NaCl
С) КNO3; NaNO3
D) Na2SO4; К2SO4
Е) CaCl2, NaNO3

139. СuСl2 ерітіндісі қандай реакцияға ие?


А) қышқыл
В) сілтілік
С) бейтарап
D) әлсіз сілтілі
Е) күшті сілтілі

140. Гидролизге қандай тұздар ұшырайды?


А) (NH4)2S; NH4NO3
В) NаСl, NaNO3
С) К2SO4; КCl
D) CaCl, NaNO3
Е) Nа2SO4; NaCl

141. Қандай тұздар гидролизге ұшырамайды?


А)
В)
С) (NH4 )2S ; NH4NO3
D)
Е)

142. Қандай тұздар гидролизге ұшырамайды?


А)
В)
С)
D)
Е)

143. Келесі түрлендірулерден гидролизге қатысты реакция нөмірін көрсетіңіз:?


А) 2
В) 1
С) 3
D) 4
Е) жоғарыда көрсетілген реакциялардың барлығы

144. Катионмен гидролизденетін тұз ерітіндісінің рН есептеу формуласын көрсетіңіз?


А) рН = 7 – 1/2·Кнег – 1/2·lgСтұз
В) рН = 7 – 1/2·Кқышқ – 1/2·lgСтұз
С)
D)
Е)

145. Анион арқылы гидролизденетін тұз ерітіндісінің рН есептеу формуласын көрсетіңіз?


А) рН = 7 – 1/2·Кқышқ – 1/2·lgСтұз
В) рН = 7 – 1/2·Кнег – 1/2·lgСтұз
С)
D)
Е)

146. Тұз гидролизі қандай мөлшерде сипатталады?


А) гидролиз дәрежесі
В) иондану дәрежесі
С) тотығу дәрежесі
D) иондану константасы
Е) диссоциация константасы

147. Кальций ацетаты ерітіндісіндегі реакция ортасы реакциясы қандай?


А) сілтілі
В) қышқыл
С) әлсіз қышқыл
D) бейтарап
Е) күшті қышқыл

148. Мыс сульфатының ерітіндісіндегі реакция ортасы қандай?


А) қышқыл
В) сілтілі
С) әлсіз сілтілі
D) күшті сілтілі
Е) бейтарап

149. Аммоний ацетаты ерітіндісіндегі реакция ортасы қандай?


А) бейтарап
В) қышқыл
С) сілтілі
D) күшті сілтілі
Е) әлсіз қышқыл

150. Әлсіз қышқыл мен күшті негізден пайда болған тұздың гидролизін қандай тұрақтылық сипаттайды?


А) Кг = КН2Оқышқ
В) Кг = КН2Онег
С) Кг = КН2Отұз
D) Кг = КН2Ооксид
Е)

151. Күшті қышқыл мен әлсіз негіз МОН түзілген тұздың гидролизін қандай тұрақты сипаттайды?


А) КгН2О / Кнег.
В)
С)
D)
Е)

152. реакция жүру барысында қандай өнім түзіледі


А)
В)
С)
D)
Е) дұрыс жауап жоқ

153. реакция жүру барысында қандай өнім түзіледі


А) Сr(OH)3
В) Cr2S3
С) Cr2(SO4)3
D) HCl
Е) SO3

154. Гидролиз дәрежесі нені көрсетеді?


А) гидролизге ұшырайтын электролит үлесін
В) гидролизге ұшырамайтын электролит үлесін
С) ұшып кеткен өнім үлесін
D) тұнбаға түскен өнімнің үлесін
Е) гидролитикалық тепе-теңдік үлесін

155. 0,1 М ерітіндіде калий ацетатының гидролиз дәрежесін табыңыз?


А)
В)
С)
D)
Е) 5·10-12

156. 0,1 М ерітіндіде калий фторидінің гидролиз дәрежесін табыңыз?


А)
В)
С)
D)
Е)
157. Көрсетілген қосылыстардан комплексті қосылыстарды көрсетіңіз:
А)
В)
С)
D)
Е)

158. комплекс түзушінің тотығу дәрежесі қаншаға тең?


А) +4
В) +6
С) +2
D) +3
Е) +5

159. комплекс түзушінің тотығу дәрежесі қаншаға тең?


А) +2
В) +3
С) +1
D) +4
Е) 0

160. комплекс түзушінің тотығу дәрежесі қаншаға тең?


А) +4
В) +2
С) +3
D) +5
Е) +1

161. комплекс түзушінің тотығу дәрежесі қаншаға тең?


А) +3
В) +2
С) +6
D) +1
Е) +4

162. Диакватетраамминникель (II) нитратының формуласын көрсетіңіз.


А)
В)
С)
D)
Е)
163. Натрий (III) гексацианохроматтың формуласын көрсетіңіз.
А)
В)
С)
D)
Е)

164. Диамминтетрахлороплатинаның формуласын көрсетіңіз.


А) [Рt(NН3)2Сl4]
В)
С)
D)
Е)

165. комплексті ионның тотығу дәрежесі қаншаға тең?


А) +3
В) +2
С) +1
D) +5
Е) +6

166. координациялық саны қаншаға тең?


А) 6
В) 4
С) 3
D) 5
Е) 8

167. комплексті қосылысында комплекс түзушінің тотығу дәрежесі қаншаға тең?


А) +2
В) +1
С) +3
D) +5
Е) 0

168. комплексті қосылысында координациялық саны қаншаға тең?


А) 6
В) 4
С) 2
D) 3
Е) 8

169. комплексті ионының тұрақсыздық константасының математикалық мәнін көрсетіңіз?


А)
В)
С)
D) дұрыс жауап жоқ
Е)

170. комплекті ионында комплекстүзушінің тотығу дәрежесі қаншаға тең?


А) +2
В) +3
С) +1
D) +6
Е) +4

171. комплексті қосылысында комплекстүзушінің тотығу дәрежесі қандай?


А) +3
В) +4
С) +1
D) +6
Е) +2

172. қосылысында комплекстүзушінің координациялық санын көрсетіңіз?


А) 4
В) 6
С) 1
D) 2
Е) 3

173. қосылысында комплекстүзушінің координациялық санын көрсетіңіз?


А) 6
В) 4
С) 10
D) 9
Е) 3
174. Қандай қосылыстар NH4OH артық мөлшерімен комплекс түзеді?
А) Nі(ОН)2
В)
С)
D) дұрыс жауап жоқ
Е) КОН

175. Аммиакатты комплекстер түзілуімен артық мөлшерінде қандай гидроксидтер ериді?


А) Аg(ОН)2
В) Ва(ОН)2
С) Са(ОН)2
D) Fe(OH)3
Е) келтірілген барлық жауаптар

176. Комплексті қосылыстар түзілумен артық мөлшерінде қандай гидроксидтерді ерітеді?


А) Аl(ОН)3
В) Мn(OH)2
С) Fe(OH)3
D) дұрыс жауап жоқ
Е) Fe(OH)2

177. қосылысында комплексті ионның заряд мөлшерін анықтаңыз?


А) -4
В) +4
С) +2
D) 0
Е) -2

178. комплексті ионның заряд белгісі мен мөлшерін анықтаңыз?


А) -2
В) +2
С) +1
D) +4
Е) -4

179. комплексті ионның заряд белгісі мен мөлшерін анықтаңыз?


А) -1
В) +1
С) +6
D) +3
Е) -6
180. комплексті ионның заряд белгісі мен мөлшерін анықтаңыз?
А) -3
В) +3
С) +6
D) +1
Е) -6

181. қосылысында комплекстүзушінің зарядын анықтаңыз?


А) +3
В) +6
С) -3
D) +2
Е) -6

182. қосылысында комплекстүзушінің зарядын анықтаңыз?


А) +2
В) -2
С) +6
D) +4
Е) +1

183. қосылысында комплекстүзушінің зарядын анықтаңыз?


А) +5
В) +6
С) -5
D) +3
Е) -6

184. Көрсетілген қосылыстардың қайсысы күшті тотықтырғыштарға жатады?


А) КМnO4; К2Сr2O7
В) КCl; NaCl
С)
D)
Е) С; Na; Ca

185. Көрсетілген қосылыстардың қайсысы күшті тотықсыздандырғыштарға жатады?


А) Н2S; FeS
В) КМnO4; НNO3
С) К2Cr2O7; НCl
D) КМnO4; К2Сr2O7
Е) Н24; КСlО4

186. Қосарланған тотықсыздандырғыштық қасиеті бар заттарды көрсет?


А) Н2О2; НNO2
В) Cl2; НNO2
С) КСlО4; Н2SO4
D) дұрыс жауап жоқ
Е) SnCl4; SbСl5
187. Натрий нитритіндегі азоттың тотығу дәрежесін көрсетіңіз?
А) +3
В) +5
С) +1
D) +2
Е) +4

188. Қай реакцияда сутек пероксиді тотықтырғыш қызметін атқарады?


А) І2 + Н2О2 → НІО3 + Н2О
В)
С)
D)
Е) дұрыс жауап жоқ

189. Гидроксидтердің қайсысы тотықтырғыштық қасиет көрсетеді?


А) Ni(OH)3
В) Fe(OH)2
С) Co(OH)2
D) Ni(OH)2
Е) дұрыс жауап жоқ

190. Гидроксидтердің қайсысы тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді?


А) Fe(OH)2
В) Ni(OH)3
С) Fe(OH) 3
D) барлық жауап дұрыс
Е) Co(OH)3

191. К2Сr2О7 калий бихроматынан Сr3+ дейін тотықсыздандыруда эквиваленттік фактор қаншаға тең?


А) 1/3
В) 1/6
С) 1/2
D) 1/5
Е) 1/4

192. Қышқылдық ортада калий перманганатын тотықсыздандыруда эквиваленттік фактор қаншаға тең?


А) 1/5
В) 1/6
С) 1/4
D) 1/3
Е) 1
193. Бейтарап ортада калий перманганатын тотықсыздандыруда эквиваленттік фактор қаншаға тең
А) 1/3
В) 1/5
С) 1
D) 1/4
Е)1/6

194. Тотығу-тотықсыздану потенциал жүйенің концентрациядан тәуелділігінің математикалық өрнегін көрсетіңіз?


А)
В)
С)
D)
Е)

195.реакциясында тотықтырғыштың эквиваленттік факторы қаншаға тең?


А) 1/5
В) 1/3
С) 1
D) 1/4
Е) 2

196. реакциясында тотықсыздандырғыштың эквиваленттік факторы қаншаға тең?


А) 1/2
В) 1/4
С) 1/5
D) 1/3
Е) 1

197. Қышқыл ортада 1 моль КМnO4тотықсыздандыру үшін КJ қанша эквивалент қажет?


А) 5
В) 4
С) 2
D) 7
Е) 1

198. Аталған иондардың қайсысын бром суымен тотықтыруға болады ?


А)
В)
С)
D)
Е) дұрыс жауап жоқ

199. Аталған иондардың қайсысы Sn (IV), Sn (II) дейін тотықсыздандырады?


А)
В)
С)
D) дұрыс жауап жоқ
Е)

200. дейін көрстілген реагенттердің қайсысын тотығу үшін қолдануға болады?


А)
В) SnCl2
С) H2SO4
D) Sn (IV)
Е) CuСl2

201. тотықтырғыштың эквивалент факторын анықтаңыз?


А) 1/5
В) 1/3
С) 1/6
D) 1/2
Е) 1

202. реакциясында тотықсыздандырғыштың эквивалент факторын анықтаңыз?


А) 1/2
В) 1
С) 1/5
D) 1/6
Е) 1/3

203. Көрсетілген тотықтырғыштардың қайсысын Сr3+дан Сr2дейін тотықтыруға болады?


А)
В)
С)J2
D)Br2
E)

204. дейін қандай затпен тотықтыруға болады?


А)H2O2
B) НNO3
C) К2Сr2O7
D)
E) SnCl4

205. Қалайы (ІІ) хлоридін SnCl4 дейін тотықтырғандағы эквиваленттік массасы қаншаға тең?


А) М/2
B) М/4
C) М/3
D) М/1
E) 1

206. Егер жартылай реакциясына сәйкес болатын, (NH4)2С2О4 эквиваленттік массасын тап?


А) 62,05 г/моль
B)41,5 г/моль
C)36,1 г/моль
D)10,9 г/моль
E)86,6 г/моль

207. Күкіртсутектің эквиваленттік массасын тап, егер ол қүкірт қышқылына дейін тотығатын болса?


А) 4,26г/моль
B) 8,15г/моль
C) 42,6г/моль
D) 6,4г/моль
E) 8,96г/моль

208. Калий перхлоратының КСlО4 эквиваленттік массасы қаншаға тең, егер ол бос хлорға дейін тотықсызданса?


А) 19,8г/моль
B) 24,3г/моль
C) 18,7г/моль
D) 1,98г/моль
E) 7,3г/моль

209.Қышқыл ортада 1 моль К2Сr2О7 тотықсыздандыру үшін КJ қанша эквивалент қажет?


А) 6
B) 3
C) 4
D) 1
E) 5

210. Қышқыл ортада 1 моль КМnO4 тотықсыздандыру үшін КJ қанша эквивалент қажет?


А) 5
В) 3
С) 1
D) 2
Е) 4

211.реакциясында тотықтырғыштың эквиваленттік факторы неге тең?


А) 1/6
В) 1/2
С) 1/4
D) 1
Е) 1/5

212. Мына көрсетілген реакцияда тотықсыздандырғыштың эквиваленттік факторы нешеге тең: ?


А) 1
В) 1/2
С) 1/6
D) 1/4
Е) 1/5

213. Мына көрсетілген реакцияда тотықтырғыштың эквиваленттік факторы нешеге тең:


?
А) 1/3
В) 1/2
С) 1/6
D) 1
Е) 1/5

214. Мына көрсетілген реакцияда тотықсыздандырғыштың эквиваленттік факторы нешеге тең: ?


А) 1/2
В) 1/4
С) 1
D) 1/3
Е) 1/5

215. Келесі редакциядағы KMnO4 эквивалентінің молярлық массасы қандай?


?
А) 52,6
В) 31,6
С) 74
D) 40,8
Е) 26,3

216. Ерітіндідегі иондарды қандай ерітіндімен анықтауға болады ?


A)
B)
C)
D)
E)


217. Мына реакциядағы: натрий тиосульфатының (М=249,19 г/моль) эквиваленттік массасын анықтаңыз?
А) 31
В) 124
С) 249,19
D) 41
Е) 21

218. Тотығу-тотықсыздану реакциясында қандай өнімдер түзіледі?


А) О2+Аq
В) АqОН+О2
С) Аq(ОН)22
D) Аq+АqН
Е)

219. Реакцияда тотықтырғышты көрсетіңіз?


А)
В)
С) КОН
D) Сl-
Е) К+

220. Реакцияда тотықсыздандырғышты көрсетіңіз?


А) СrCl3
В) Вr2
С) КОН
D) Сl-
E) К+

221. Көрсетілген реакциялардың қайсысы тотығу-тотықсыздану реакцияларына жатады?


A)
B)
С)
D)
E)

222. Көрсетілген реакциялардың қайсысы тотығу-тотықсыздану реакцияларына жатады?


А)
B)
C)
D)
E)

223. Қышқыл ортада 1 моль К2Сr2О7тотықсыздандыру үшін КJ қанша эквивалент қажет?


А) 6
B) 4
C) 3
D) 5
E) 1

224. Қышқылдық-негіздік буферлі ерітінділерді көрсетіңіз:


А) сірке қышқылы мен натрий ацетаты ерітіндісі
B) сірке және хлорсутек қышқылдарының ерітіндісі
C) сірке және құмырсқа қышқылдарының ерітіндісі
D) натрий ацетаты мен калий ацетаты ерітіндісі
E) сірке және фосфор қышқылдарының ерітіндісі

225. Қышқылдар мен негіздердің протолитикалық теориясына сәйкес қышқылдарға жататын бөлшектерді көрсетіңіз:


А) аммоний ионы
B) формиат-ион
C) ацетат-ион
D) аммиак
E) сульфат-ион

226. Қышқылдар мен негіздердің протолитикалық теориясына сәйкес негіздерге жататын бөлшектерді көрсетіңіз:


А) ацетат-ион
B) аммоний ионы
C) хлорсутек қышқылы
D) сірке қышқылы
E) бор қышқылы

227. Қышқылдар мен негіздердің протолитикалық теориясына сәйкес амфолиттерге жататын бөлшектерді көрсетіңіз:


А) гидрокарбонат-ион
B) аммиак
C) барлық заттар-амфолиттер
D) ацетат-ион
E) сірке қышқылы

228. Амфотерлі гидроксидтердің қандай қасиеттері бар ?


А) қышқылдармен және сілтілермен өзара әрекеттеседі
B) тек қышқылдармен әрекеттеседі
C) тек сілтілермен өзара әрекеттеседі
D) қышқылдармен және сілтілермен бір мезгілде өзара әрекеттеседі
E) қышқылдар мен сілтілермен әрекеттеспейді

229. Катиондардың қайсысы аммоний роданидімен қан-қызыл тұнбаны құрайды ?


А) Fe3+
B) К+
C) Na+
D) Li+
E) Ca2+
230. Катиондардың қайсысы Na2SO4 ерітіндісімен жасыл тұнба түзеді?
А) Сr3+
B) Аl3+
C) Na+
D) Fe3+
E) К+

231. Ерітіндідегі Аg+ иондарын анықтау үшін берілген реактивтердің қайсысын қолдануға болады ?


А) НCl
B) НNO3
C) H2O2
D) NaNO3
E) HCN

232. Қандай ион (NH4)2S ерітіндісімен қара түсті тұнба түзеді?


А) Fe2+
B) Na+
C) Мq2+
D) К+
E)

234. Қандай иондар (NH4)2CO3 ерітіндісін қосқанда тұнба тұзеді?


А) Ca2+ ,Ва2+
B) К+; Na+
C) НNO3
D) Rв+, К+
E) Сs+;

235. 0,1 М аммиак ерітіндісінің (рКнег = 9,24) және 0,1 М аммоний хлоридінің ерітіндісінен тұратын тең көлемді буферлік ерітіндінің рН:


А) 9,24
B) 10,24
C) 12
D) 6,23
E) 7,45

236. 0,1 М натрий дигидрофосфаты ерітіндісінен (рКқыш =7,21) және 0,1 М натрий гидрофосфаты ерітіндісінен тұратын тең көлемді буферлік ерітіндінің рН:


А) 7,21
B) 5,23
C) 6,74
D) 5,45
E) 9,12
237. Са2+және Ва2+ иондарын қандай реактив арқылы анықтауға болады?
А) К2СчО4
B) Н2SO4
C) (NH4)2CO3
D) (NH4)2C2O4
E) NaOH

238. Аз еритін электролит тұнбаға түседі, егер:


А) ерігіштік көбейтіндісінен иондардың молярлық концентрациясының стехиометриялық көбейтіндісі көп болса
B) ерігіштік көбейтіндісінен иондардың молярлық концентрациясының стехиометриялық көбейтіндісі аз болса
C) иондардың жазық өндірілетін молярлық концентрацияларының ерігіштігі өндірісі
D) дұрыс жауап жоқ
E) барлық жауаптар дұрыс

239. Барий сульфатының ерігіштігі көбейтіндісі 1·10-10. Барий сульфатының моль/л ерігіштігі неге тең болады?


А)1·10-5
B)1·10-6
C)1·10-7
D)1·105
E)1·10-15

240. AgSCN ерігіштік көбейтіндісі 1·10-12тең. Иондардың молярлық концентрациясының қандай мәндерінде тұнба пайда болады?


А) [Ag+][ SCN-]> 1*10-12
B)[Ag+][ SCN-]< 1*10-12
C)[Ag+][ SCN-]= 1*10-12
D)[Ag+]=[ SCN-]= 1*10-1
E)[Ag+][ SCN-]< 1*10-13

241. Коагуляция дегеніміз не?


А) бөлшектерді ірілендіру процесі
B) бөлшектердің бұзылу процесі
C) жоғары температурада ыдырау
D) иондарға ыдырау процесі
E) тотығу-тотықсыздану процесі

242. Зарядталған коллоидты бөлшек оны теңестіретін антииондармен қалай аталады ?


А) мицелла
B) катион
C) анион
D) ядро
E) сольват

243. Қандай катиондай судың кермектігін анықтайды?


А) Са2+;Мg2+
B)
C)
D) Cl-, Br-
E)

244. Күміс хроматының ерігіштік көбейтіндісі қандай өрнекті қанағаттандырады:


А) ЕК=[Ag+]2*[CrO 2-4]
B) ЕК=[Ag2+] *[CrO 2+4]
C) ЕК=[Ag+]2* [CrO 2-] 2 ;
D) ЕК=[Ag]* [CrO 24] 2 .
E) ЕК=[Ag]* [CrO 24]3

245. Қандай ерітінді арқылы ерітіндіде иондарын анықтауға болады?


А)
B)
C)
D)
E)


246. Н2S ерітіндісімен әсер еткенде қандай ион Сu2+, Nа+, Са2+, Ва2+ тұнбаға түседі?
А)
B) СаS
C)
D)және
E)

247. (NН4)2СО3 ерітіндісімен әсер еткенде қандай ион Nа+, Са2+, Ва2+, К+, NН4+ тұнбаға түседі?


А)
B)
C)
D),
E)

248. Nа2S ерітіндісімен әсер еткенде қандай ион Nа+, Са2+, Ва2+, К+, Мn2+ тұнбаға түседі?


А) МnS
B) CaS
C) ВаS
D)
E) тұнба түспейді
249. Қандай қосылыс NaOH ерітіндісімен әсер еткенде газ түзеді?
А)
B)
C)
D)CaS
E)

250. Ерітіндіде Ва2+ иондарын анықтау үшін қандай реактив қолданылады?


А)
B)
C)
D)
E)

251. Аq+ иондарын анықтау үшін қандай реактив қолданылады?


А)
B)
C)
D)
E)

252. Қандай аниондар ерітіндісіне қосқанда тұнба түзеді?


А)
B)
C)
D)
E)

253. Қандай аниондар АgNO3 ерітіндісімен тұнба түзеді?


А)
B) СО32-
C)
D)
E)

254. Қандай тұнба қара түске ие?


А)
B)
C) Рb(NО3)2
D)
E)
255. Қандай анион ВаСl2 ерітіндісін қосқанда тұнба түзбейді?
А)
B)
C)
D)
E)

256. Қандай анион АqNO3 ерітіндісін қосқанда тұнба түзбейді?


А)
B)
C)
D)
E)

257. Келтірілген тұнбалардың қайсысы сары түске ие?


А)
B)
C)
D)
E)

258. СrО42- анионына Ва2+ катионымен әсер еткенде қандай түсті тұнба түзіледі?


А) сары
B) көк
C) қара
D) қызыл
E) жасыл

259. СrО42- анионына Аg+ катионымен әсер еткенде қандай түсті тұнба түзіледі?


А) кірпіш-қызыл
B) жасыл
C) көк
D) ақ
E) сары

260. ерітіндісін қандай аниондар түссіздендіреді?


А)
B)
C)
D)
E)
261.ерітіндісін қандай аниондар түссіздендірмейді?
А)
B)
C)
D)
E)

262. J2ерітіндісінен КJ әсерінде қатысында қандай аниондар алынады?


А)
B)
C)
D)
E)

263. Ерітіндіде иондарын қандай реактив арқылы анықтауға болады?


А)
B)
C)
D)
E)

264. Ерітіндіде иондарын қандай реактив арқылы анықтауға болады?


А) АqNO3
B) NaNO3
C) КNO3
D) Li NO3
E) RвNO3

265.ионын табу үшін қай реактиті пайдалануға болады?


А) АqNO3
B)
C)
D) NaNO3
E) Na2SO4

266. Кальций фосфаты үшін ерігіштік көбейтіндісі:


А) ЕК=[Сa 2+]3 [PO 3-4]2
B) ЕК=[Сa 2-] 2 [PO 34- ] 3
C) ЕК=[Ca 2-] [PO 34- ] 3
D) ЕК=[Сa 2+] 2 [PO 34- ]
E) ЕК=[Сa 2+] 3 [PO 34- ]

267. Егер ерітіндінің иондық күші 0,01 М болса, хлорсутегі қышқылының сулы ерітіндідегі молярлық концентрациясы қандай?


А) 0,01М
B) 0,15М
C) 0,07М
D) 0,19М
E) 0,10М

268. 0,1 М алюминий хлоридінің иондық күші тең:


А) 0,6
B) 0,5
C) 0,4
D) 0,3
E) 0,2

269. Мырыш сульфаты ерітіндісінің иондық күші 0,4 М, ерітіндідегі мырыш сульфатының молярлық концентрациясы қандай?


А) 0,1М
B) 0,15М
C) 0,01М
D) 0,12М
E) 0,13М

270. 0,01 М хлорсутектік қышқылы ерітіндісінің pH мәні:


А) 2
B) 1
C) 3
D) 0,5
E) 2,5

271. 0,001 М хлорсутектік қышқылы ерітіндісінің pH мәні:


А) 3
B) 2
C) 1
D) 2,5
E) 3,5

272. 1∙10-1 М азот қышқылы ерітіндісінің pH мәні тең болады:


А) 1
B) 2
C) 3
D) 0,5
E) 0,7
273. Тотықсыздандырғыш аниондарды көрсетіңіз?
А)
B)
C)
D)
E)

274. Қандай аниондар Ва2+ суда ерімейтін тұнба түзеді?


А)
B)
C)
D);
E).

275. Қандай аниондар Аg+ суда ерімейтін тұнба түзеді?


А)
B)
C)
D).
E);

276. рН=8,0 гидроксид-иондардың концентрациясы тең болады:


А) 1∙10-6
B) 1∙10-5
C) 1∙10-7
D) 1∙10-4
E) 1∙10-9

277. рН=7,0 гидроксид-иондардың концентрациясы тең болады:


А) 1∙10-7
B) 1∙10-5
C) 1∙10-6
D) 1∙10-4
E) 1∙10-9

278. рН=4,0 гидроксид-иондардың концентрациясы тең болады:


А) 1∙10-10
B) 1∙10-11
C) 1∙10-7
D) 1∙10-14
E) 1∙10-9

279. рН=9,0 гидроксид-иондардың концентрациясы тең болады:


А) 1∙10-5
B) 1∙10-11
C) 1∙10-7
D) 1∙10-14
E) 1∙10-9

280. рН=1,0 гидроксид-иондардың концентрациясы тең болады:


А) 1∙10-13
B) 1∙10-11
C) 1∙10-7
D) 1∙10-14
E) 1∙10-9

281. рН=2,0 гидроксид-иондардың концентрациясы тең болады:


А) 1∙10-12
B) 1∙10-11
C) 1∙10-7
D) 1∙10-14
E) 1∙10-9

282. Сl-, Br-, J- иондары қатысында қандай ретпен күміс тұздары тұнбаға түседі?


А) Ag J, AgBr, Ag Cl
B) AgCl, AgВr, Ag J
C) AgJ, AgCl, Ag Br
D) барлығы бір уақытта
E) күмістің барлық тұздары ерігіш

283. рН=13,0 гидроксид-иондардың концентрациясы тең болады:


А) 1∙10-1
B) 1∙10-11
C) 1∙10-7
D) 1∙10-4
E) 1∙10-9

284. рН=9,0 гидроксид-иондардың концентрациясы тең болады:


А) 1∙10-5
B) 1∙10-11
C) 1∙10-7
D) 1∙10-14
E) 1∙10-9

285. рН=3,0 гидроксид-иондардың концентрациясы тең болады:


А) 1∙10-11
B) 1∙10-12
C) 1∙10-7
D) 1∙10-3
E) 1∙10-9

286. Аталған қышқылдардың ішіндегі ең күшті қышқыл:


А)
B)
C)
D)
E)

287. Қандай тұздар қара түске боялған?


А) FeS; CuS
B) AgCl; AgJ
C) BaSO4; CuSO4
D) BaCl2; BaBr2
E) Cr2(SO4)3

288.Берілген тұздардың қайсысы жасыл түске боялған?


А) Cr2 (SO4)3
B) FeS
C) CuS
D) BaSO4
E) CuSO4

289. Берілген тұздардың қайсысы сары түске боялған?


А) PвJ2; PвCrO4
B) FeS; HgS
C) AgCl; AgJ
D) CrCl3; CrBr3
E) CuSO4

290. Берілген тұздардың қайсысы ақ түске боялған?


А) BaSO4; AgCl
B) FeS; HgS
C) CrCl3; Cr2 (SO4)3
D) BaCrO4
E) PвJ2; PвCrO4

291.Қандай аниондардың болуын қышқылдардағы заттар еріген кезде газдардың бөлінуімен бағалауға болады:


А)
B)
C)
D)
E)

292. Аталған қышқылдардың ішіндегі ең күшті қышқыл:


А)
B)
C)
D)
E)

293. Егер зерттелетін ерітінді қызғылт сары болса, онда қандай иондар болуы мүмкін?


А)
B)
C)
D)
E)

294. Cu2+гидратталған иондары қандай түске ие?


А) көк
B) қызыл
C) сары
D) жасыл
E) қызғыл сары

294. Берілген иондардың қайсысы аммиакаттар түзеді?


А) Cu2+, Zn2+, Ag+
B) K+, Na+, NH
C) Ca2+, Ba2+
D) Sr2+, Na+
E) барлық келтірілген

295. Қандай гидроксидтер амфотерлі?


А) Al(OH)3, Cr(OH)3
B) Mg(OH)2, Ba(OH)2
C) Ca(OH)2
D) KOH, Mg(OH)2 .
E) NaOH, KOH

296. Аталған қышқылдардың ішіндегі ең әлсіз қышқыл:


А)
B)
C)
D)
E)

297. Cl- иондарын анықтау үшін қандай ерітіндіні қолдануға болады ?


А) AgNO3
B) NaNO3
C) K2 SO4
D) NH4Cl
E) Cu2S

298. Ag+ және К+ иондарын қалай бөлуге болады?


А) HCl ерітіндісін қосу арқылы
B) HNO3 ерітіндісін қосу арқылы
C) сүзгілеу
D) артық NH4OH қосу
E) ерітіндінің температурасын арттыру

299. Аталған қышқылдардың ішіндегі ең әлсіз қышқыл:


А)
B)
C)
D)
E)

300. Аниондардың қайсысы әлсіз қышқыл анионына жатады?


А) CO
B) SO
C) Cl-
D) HSO
E) NO3-беттен бет
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет