Тәуелсіздікті ұрпаққа насихаттау ісі өз деңгейінде жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз ба?жүктеу 12.36 Mb.
Pdf просмотр
бет17/24
Дата24.03.2017
өлшемі12.36 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

де

де

яс

ясы 

ы

қа

қай

й

за

зама

ма

нн

нн

ан

ан

б

б

ас

ас

-

-

талды дер едіңіз?

– Бодандық қамыты киілген – 1730 жылдан бас-

тап қазақ жұртының ұлт қайраткерлері азаттық үшін 

алысты. Абылай хан саясатын текшеп ұстады, елдікті 

сақтап тұру үшін тәуелсіздіктің дипломатиясын әккі 

пайдаланды

ы.. Кенесары да қол бастады, күресті. Пат-

ша

ша ғ ғ

а 

а қақасқ

сқ

айайып

ып қ


қ

ар

арсы

сы ш


шығып, қарсы төнген тажалда

дан


н 

қайм


й

ықпады.  Со

С

сын әркімнің күресі әртүрлі болды. Одан бертін, Абай, Ыбырай мен Шоқан заманындағы 

тәуелсіздік идеясы да әлем елдерімен тең болу идея-

сымен ұштасады. «Қазақ мешеу қалып барады?» деп 

Ыбырай алаңдады. «Орыстың тілін біл, сонда ғана 

оны мен тең сөйлесе алас

асың


ың,

, қатар боласы

ың, одан кем 

болмайсың» дегенді

і

А

Абабай

й ал


ал

ға

ғат

тар


артт

тт

ы..С

С

өйөй

ті

тіп,

п, Х


ХІХ

ІХ ғ


ғ

а-

асырда Абай, Шоқан,

н

ЫЫ

бы

быраай

й тә


т

уелс


із

із

ідік  мә

ә

сее

л

леі

сі

н тіке қоймағанымен, білім мен ғылым арқылы жұрттың 

көзінің ашық болғанын қалады. Бодандықтың бұға-

уын да  кете  беруге болмайтынын жұрт арасына септі. 

Бұл халық үшін тіпті жаңа идея еді. Бұдан кейінгі идея 

Алаш арыстар

р

ына тиесілі. Олар «Қазақ халқы Тәуелсіз-ді

дік 


к 

ар

арқы

қылы


лы ғ

ғ

анан

а

аұл

ұл

тттт

ық

ық мұратына жете алады» дее

ді

діБұ

Бұлл – Аб

Аб

айай

, Шо


Шоқа

қан


н,

Ы

Ыбыбырай идеясынан бөлек мәселе

ле. 


Өйткені, Алаш арыстары «қазақ өзінің орнын табуы 

үшін, бақытты болуы үшін оқуы мен білімі аздық етеді. 

Ол үшін қазақ тәуелсіз елдің азаматы болуы керек!» 

деді. Түптеп келгенде, Алаш идеясы оқу менен білімді 

өз алдына қарастырып, «ғасырлар бойғы саясат сіңір-

ген мешеулік проблемалар

р

ынан арылу үүшін тәуелсіз мемлекеттің азаматы 

ы бо


болу

луы


ы

ке

кере

ре

кскс

ің

ң» де

де

геге

нд

нді

і

бібі

рі

рінш

нш

і мәселе ретінде көтер

р

ее ал

алды


ды

. Сө


Сөз

з жү


жүзі

з

ндде

е 

көкөте

тер


 р

іп

іпқ

қ

анан

а

а қоймай, іске асыруға ұмтылды. Тәуелсіз дік ті уағыздай-

тын газет ашты. Газет ашып қана қойған жоқ, осы мә-

селемен күресетін партия құрды.  Ұйым дас ты ратын, 

күресетін, халықты үгіттейтін партия құ рып қана қой-

ған жоқ, дербес мемлекет құруға ұмтыл ды. Сөйтіп, 

Ал

Алаш

аш

оо

рд

рда а 

ме

мемл

мл

екек

ет

етін құрды. Әрине, Алаш орда а

аз 


з 

ға

ғанана у

уа

ақытыт ө

өмі


мір

р

сүсү

рд

рдіі. Бір жағынан Кеңес үкімееті

ті, 


екінші жағынан жеке мемлекет болуға жағ дайдың 

қиын-қыстауда тұрып, еш күрмеуге келмеуі таршыл-

дық етті. Осылайша, Алаш ардақтыла рының Тә уел-

сіздікке ұмтылысының бәрі қырып-жоюмен, қу да-

лаумен, атумен, асумен аяқталды. Азаттық аңсаған 

қаншама Алаш қайра

ратк

тк

ерерле

ле

рірі

а

ажа

жа

л л

құ

құшт

шты.


ы.

 

Одан кейінгі жыл

ылда


дары

ры К


К

ең

еңес

ес О


Ода

да

ғығы ссал

алта


та

на

нат құрды. Сол тұстары тәуелсіз болуға ұмтылыс бұлқынып 

іш

іштете қ

қай


ай

на

надыды

.. Ал


Алаш

аш

тытың

ң кө


көзін көргендер, соның сөзін

н

 сезгендер арамызда болғанының өзі бақыт еді.

Дегенмен Кеңес Одағында тәуелсіз ел болу жөнінде

әңгіме айту былай тұрсын, партияға қарсы пікір айту

сондай сорақы мәселе ретінде қаралды. Алайда дәл

сол «сорақылықтың» еш сөкеттігі жоқтығын Желтоқсан

көтерілісі ашып берді. – Тәуелсіздікті айтқан

анда

да

Ж

Ж

ел

елто

тоқс

қсан

ан к

көт

өтер

ер

іл

іл

іс

іс

ін

н

айналып өту де мүмкі

кі

н

н ем

емес

ес

қ

қ

ой

ой..

.

.

– Қазақ жастарының көтерілісі бүкіл кеңестік

кеңістікке қозғау  салғанымен құнды.  Әр елдің өз

басшысы болуы тиістігін алға тартқан жастардың осы

үшін қатты таяқ жегенін, сол ұмтылысы үшін сотталып,

атылғанын бәріміз білеміз. Алайда қазақ жастарының

то

то

лқлқ

уы

уыК

Кең


еңес

ес ү


ү

кі

кіме

меті


тіне

не қ


қ

ар

рсы бір идеяны дүниеге кел-

ті

тірд

рд

і.. М

М

ысыс

ал

алы,

ы

КК

ең

еңесес

О

Одада

ғы

ғн алып аждаһаға теңеуге

е

болады. Аждаһаның алдында жұрт  қорқыныштан,үрейден аузын да аша алмайтын. Бөтен сөз айтуға сес-

кенетін. Дегенмен Желтоқсан жастары қырылып,

түрмеге тоғытылғанымен, басқа жұртқа үлгі болып,

идея тастап кетті. Несімен? «Аждаһадан қорқуға бол-

май ды екен». Бұл аждаһа

һаға


ғ

қ

қар

р

сыы

  бас к


к

өт

өтер

ер

сең,ң,

 ол


сені  біржолата жұтып

п

ққой

ойма


майд

йд

ыы

ек

екене

,

,кө

кө

пп

бо

болс

лса,


а,

 

 жүздеген шейіттер болады екен, алайда аждаһаға

қарсы да айла қолдануға болады екен. Желтоқсан

жастары тудырған осы идеяның салқыны кейіннен

Грузияны шарпыды, сосын Балтық жағалауындағы

елдер көтерілді. 

– Азаттық 

қ 

үш

үшін болған түрлі күрестің шарық-

та

та

у 

у ше

ше

гі

г 1

199

991

1

жы

жылғ

лғ

ы

ы 

16

16

 желтоқсан ғой. Ал бұл

л

 

оң

ай

 болды ма? Өйткені жұрт арасында қазақ-

тың өз Тәуелсіздігін өзгелердің ең соңынан жа-

рия лағанын айтып мінейтіндер басқаны қойып,

өз ішімізден де шығып қалады ғой...

– Бұл шындығында да оңай емес еді. Қазақстан өз

Тәуелсіздігін жалпақ ж

ж

ұрұ

тқ

тқа жари

р ялағ


ғ

ан

а  тұс

ұ та


мемлекет құрушы ұлт са

а

нанала

латы


ты

н

н қақа

за

зақт

қт

арар

ды

дың 

ң ре


респ

сп

убуб

-

ли кадағы саны 40 пайыз ғанаб

болды.  Қалған б

басқа

ұлттар 60 пайызды құраса, соның ішінде орыстардыңөзі 42 пайыз еді. Басқасын айтпалық, осы «40» пен

«42» пайыздың арасындағы айырмашылық тың  өзі

біраз дүниені аңғартады емес пе? Оның сыртындағы

ба

басқа да ф

факто


о

рл

рларрды есепке алайық. Сондықтан да

Тә

Тәуе

уелс


лс

із

іздіді

к

к алал

у

у үдүд

ер

еріс

іс

іі бі

бі

рр

қарағанда шапшаң, екінші

і

 

жағынан қарағанда асықпай жүрді. Қазақстандатұратын басқа ұлт өкілдеріне өз ниетімізді ұғындыру,

Тәуелсіздік идеясын солардың алдында қолмен

қойғандай  бұлтартпай дәлелдеу бізге оңайға тиген

жоқ. «Қазақ мемлекеті тә

тәуе

уелс


лсіз

з м


мем

ем

лелеке

кет бо


бола

ла а


а

ла

лады

ды»


»

деуді осы Қазақстанда от

от

ыр

рып ммой

ой

ында

ту

туб

б

ізге

ү

үлк

к

енжігерді талап етті. Ең бастысы, Тәуелсіздік  үшін

депутат тар  дауыс беруі тиіс болатын. Ал дауыс беру

бары 

сында біздің дауысымыз жетпей қалса ше?Депутаттың көбі басқа ұлт өкілдері еді. Сөйтіп, «тәуел-

сі

сіздік мәсе лесін дауысқа салсақ, біз жеңе аламыз ба»

де

деге

ген


н

үм

үмітіт п

пен


ен қ

қос


ос

ақ

ақтата

лғ

лған

ан күдік те болды. 

Ал

Ал

айайда

да б


б

із

іздідің 

ң ба


ба

ғы

ғымымызз бар екенін сол кездегі сай-

ланған халық депутаттарының қатарынан-ақ көру ге

болатын еді. Тәуелсіздік жарияланар тұстағы халық

сайлаған депутаттық корпусты басқа ешқандай ке-

зеңмен салыстыруға келмейтін. Өйткені қазақта қан-

дай зиялы болса, қазақта сөз айтатын қандай тұлға

бол са, қазақта қолынан іс келетін қандай тұ

ұ

лға болса,ол сол тұста депутаттық 

қ 

мама

нд

ндатат

ұ

ұст

ст

адад

ы.

ы.О

Ола


ла

рд

рдың

ың

аа

ра

ра--

сында академиктер де, пр

проф

оф

есес

со

сорл

рл

арар д

да,


а ж

ж

азаз

уш

ушылылар

ар

да, қысқасы, аузынан шыққан сөзімен басқаны илан-дыра алатын ұлт қайраткерлерінің басым бөлігі де-

путаттықта еді. Сондай кесек-кесек тұлғалар болмай,

олардың  орнында біліксіз біреулер отырса, біздің

күүніміз мүлдем басқа арнаға бұрылып кетуі ғажап

ем

ем

есес

е

еді

дКү

Күн


н

тә

тәрт

рт

ібб

ін

іне 

е

ТәТә

уе

у лсіздік мәселесі көтерілее

ба

басс 

та

таға

ға

нн

тұ

тұст

ста


а

қа

қарсрс

ы

ы шышыққандарға өз сөзін өткізе

е

білгендер де солар еді. Біздің жазушыларымыз да,зиялыларымыз да басқа ұлт өкілдері алдында дәлелді

уәж айтты, басқа ұлт өкілдерінен құралған депутаттар-

ды өз қатарымызға тарта да білдік. 

Екіншіден, басқа ұлт өкілдерінен де қазақты қол-

дағандар болды. Әлбетт

тте,


е, о

оры


ры

с 

с ұл

ұл

тытына

нан 


н қа

қарс


рсы

ы

шышы

қ-

қ-қандар толып жатты, де

деге


генм

нмен


ен

а

азаза

ма

матт тыты

қ

қ  тата

ны

нытыты

п

п,біздің  ұлтымызға шын жаны ашығандардың есімін

ұм

ұмыт

ытуғ


уға

а

дада

т

тиіиіс

с 

емем

ес

еспі

пі

зз  де

деп


п  ойлай-

мын. Соның ішінде сөзі біз үшін дұрыс 

шыққан азаматтар ретінде Дмитрий 

Снегинді, Александр Княгининді ер-

екше атап өтпеске болмас. Сол Кня-

гини ніңіз «біз қазақтың тәуелсіздігіне

түсіністікпен қарауымыз керек» десе, 

енді бірде мемлекеттік тіл

т

та

ағдыды

ры

ры 

қыл үстінде тұрғанда «қа

аза

зақт


қтың

ың

тт

іл

лі

і

тете

к 

к ососы

ы

ҚаҚаза

за

қ-қ-

станда ғана дамиды, басқа жерде ол тіл өшеді» деп 

батыл қолдау білдірді. Біз дәл осы адам гершілігі үшін 

Княгининді «русский сын казахского народа» деп атап 

кеткен де едік. Осындай беделді азаматтардың арқа-

сында Тәуелсіздік тиді бізге.

Тә

Тә

уеуе

лс

лсізізді

д к та


таңы

ңы

ааты

тып,


п

 еге


ге

мендігіміз ақиқатқа ай-

на

на

лғлған

ан

тт

ұс

ұста

та б


бәр

әр

іі 

бі

бірдрден

ен

іі

зг

зге е тү

т

сіп, даңғыл жол салына қалған да жоқ. «Қазақ қандай мемлекет болады?» 

деген мәселе көлденеңдеді. Біз ең алдымен ұлттық 

мемлекет  болады деп жаздық, екіншіден унитарлы 

деген ұғымды алдық. Дәл осы ұғымды базбіреулер 

түсінбейтін де тәрізді. Асылы елдікті сақтауда осы 

ұғым ға  тең  келетін  нәрсе  де

е

ж

жоқ

оқ. 


Өйтк

тк

ені «уу

ни

нита

т

рлр

ы»

ы 

дегеннің өзі, қысқаша айтқ

тқан

ан

дада, Қа

Қа

зазақс

қста


танд

нда


а

те

тек 

к бі


бі

р 

р ғана ұлт тұрады, ол қазақ дегенді білдіреді. Ал басқа 

ұлттардың қазақтармен құқы теңдей, ешкім кем емес, 

алайда, ешқандай да бір ұлттың, этностың өкілі Қа-

зақстаннан  автономия  сұрауға,  автономдық  аудан 

сұрауға да, үкіметтік немесе мемлекеттік құрылым 

дә

д меме

ту

уге ққұқ

ұқылы 


ы

ем

еес д

д

егендід  білдіреді. 

Тә

Тәуе

уелс

лсіз

ізді

ді

кт

кті 

і

жа

жа

ри

риял

ял

ау

а

 бағытында күрескен

азаматтардың қатарында кімдерді атар едіңіз?

– Әлбетте, Тәуелсіздікті жариялауда да, содан соң

Қазақ мемлекеттігінің негізін қалауда да Тұңғыш

Президент Н. Назарбаевтың рөлі өте зор болды. Мем-

лекеттің саяси бағыты, ұстанымы, экономикасын –

бәрін-бәрін қалыптастыру ү

ү

ші

шін Пр

Пр

езидденттің

ң ж


ж

ақтас-


тары барынша қажет еді. Со

Сол 


л 

тұ

тұст

ст

ағағы

ы б


бі

зд

здіңің ұ

ұтқ


тқ

ан

аным

ымыз


ыз

 

да зиялылардың, қайраткерлердің ббасым б

бө і


лігі дер і

лік 


Нұрсұлтан Әбішұлының айналасынан табыла білді. 

Елбасының өзі де білгір саясат ұстанды. Елдігімізді

айқындағанда «алдымен экономика, сонан соң сая-

сат» қағидаты қаперде болды. Экономикада – нарық-

ты

т

ээ

ко

к номика, саясяс

и жүүйеде – социалды-демократия-

лы

лық 


қ ме

ме

млмлек

ек

ете и

и

дедеяс

яс

ынына 

а

деден

н қо


қ

йдық. Ал экономиканы 

дөңгелетііп әкеті

і

п, құлдыраудан құтқаратын бір ғана жол – инвестиция. Тура сол тұста ел экономикасына 

қан жүгіртетін инвестиция туралы заң да қабылданды.

«Заң қабылданды» демекші, халық депутаттары тарап, 

қайта сайлау жасақтамас 

с 

бұ

бұры

рын


н

б

бізз тә

тә

уеуелс

л із


ізді

д

к,к,

м

мем

ем-


-

лекеттік негіздерінің үдеріс

істе

т р


рін то

о

қтата

пау,


к

к

ерісі і

інше


ш

,

тездету үшін Тұңғыш  Президентке  құқық бердік. Ол кісінің заң күшіндегі Жарлық қабылдауға құқы болды.

Осындай құқық аясында 140 заң қабылданды. Осы-

ның бәрі біз айқындаған нарықтық экономикаға 

ик

и емем

 делді.  Елдің  тұ

ұ

тастай зиялылары, сүт-қаймақтары Ел

Елба


ба

сы

сыны

ның 


ң ко

ко

мама

нд

ндас

асы


ы бо

бо

лылы

п қызметке кірісіп, «бір 

же

жеңн


ңнен

ен – қ


қол

ол, 


бі

бір


р жа

жаға


ғада

да

нн

ба

бас» шығардық. Ал нақтысұ рақ қа  келетін  болсақ,  Тәуелсіздік үшін күрескен

азамат тардың ішінде бірінші тұлға Елбасы болса, оның

қатарында академик Салық Зиманов, Сұлтан Сартаев,

Манаш Қозыбаев, Әбіш Кекілбаев, Серікболсын Әб-

ділдин, Қаратай Тұрысов, Марат Оспанов, Өмірбек 

Бәй 


гелді секілді басқа да азаматтарды атауы

у

мызкерек. Сол тұстағы қайратк

кер


ер

ле

лердрд

ің

іңб

б

әрәр

і

іде

де П


П

ре

рези

зи

деде

нт

нт--

пен бірге қайраткерлік көр

рсе

сеті


тіп

п,

ТТ

әу

әуелелсі

сі

здздіг

іг

імім

із

іздіді

ң

ң иг

игі-


і-

лікті болуы, оның іргетасының сапалы қалануы бо-

йынша тер төкті. Бұл азаматтарды ешуақытта ұмытуға 

бол май ды. – Тәуелсіздіктің баянды болуы неге байланыс-

ты?Ке

Ке

з з 

ке

келг

л ен


ен

е

елл

аз

азам

ам

атат

ын

ның көкірегінде тәуелсіз-

ді

дік к

ке

е ққ

ұш

ұштата

рл

р ықық

б

бололма

ма

йй, о

он

ндай құштарлықты сезін-бей, тәуелсіздік тұғырлы болмайды. Тәуелсіздік мәңгі 

болуы үшін халықтың көкейіндегі дүниелер мығым 

болуы шарт. Тәуелсіздікті құртатын, мемлекетті тозды-

ра тын дүниелерден аулақ болғанымыз жөн. Қашан да 

билік содан бойын таза ұстаса, шама келгенше сондай

дүниелерден тазарынса, ж

жол

ол

ымым

ыз

ыз дд

аң

аңғы

ғыл 


л бо

бо

лмлм

ақ

ақ.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет