Түйін сөздер: зайырлылық, дін, діни қатынастар, зайырлы мемлекет, толеранттылық, сұқбат, мемлекеттік- конфессионалдық қатынас. K. A. Zatov Secular state and religionPdf көрінісі
бет3/3
Дата26.10.2022
өлшемі247.55 Kb.
#45470
1   2   3
Əдебиеттер
1 Понкин И.В. Светскость государства. – M. 2004, 10 б. 
2 История эстетической мысли. – М., 1985. 149-150 б.
3 Монтескье Ш. Заңдар рухы туралы / ауд. А. Құлсариева. – Алматы: Үш Қиян, 2004.-532 б.
4 Религия и закон: Конституционно-правовые основы свободы совести, вероисповедания и деятельности религиозных 
организации: Сборник правовых актов. М., Институт религии и права, 1996. 29 б.
5 Қазақстан этностарына діни ұйымдардың ықпалы – Алматы, 2008, 45 б.
6 Қазақстан Республикасының «Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы заңы». 11- қазан 2011.
7 World Christian Encyclopedia. 2nd edition. A comparative survey of churches and religions in the modern world. Oxford 
University Press. 2001.
8 Written Declaration on Religious Right and Freedom in France and throughout the European Union.-Human Rights without 
Frontiers. 9 March 2005. Информация на сайте http://www.hrwf.net
References
1 Ponkyn I.V. Svetskost gosudarstva. M. 2004, 10 
2 Ystoria estetisheskoy mysli. – М., 1985. 149-150 б.
3 Моnteskye Sh. Zandar ruhy turaly / аud. А. Kulsarieva. – Аlmaty: Ush Kian, 2004.-532 б.
4 Religia i zakon: Коnstitusionno-pravovye osnovy svobody sovesty, veroispovedanya i deyatelnosty religiosnyһ organizazhy: 
Sbornik pravovyһ aktov. М.: Institut religy i prava, 1996. s. 29.]
5 Kazakhstan etnostaryna diny uimdardyn ikpaly – Аlматy, 2008, 45 б.
6 Kazakhstan Respublicasynyn “Diny kyzmet zhane diny birlestykter turaly zany”. 11 kazan 2011.
7 World Christian Encyclopedia. 2nd edition. A comparative survey of churches and religions in the modern world. Oxford 
University Press. 2001.
8 Written Declaration on Religious Right and Freedom in France and throughout the European Union.-Human Rights without 
Frontiers. 9 March 2005. Информация на сайте http://www.hrwf.net


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет