Тұз үшін гидролиз тек анион арқылы жүреді: nh4CLДата16.01.2023
өлшемі13.43 Kb.
#61466

Тұз ерітіндісіндегі Ph>7: CH_3COONa
Тұз үшін гидролиз тек анион арқылы жүреді: NH4CL NH4CL тұзы гидролизінің константасы :KT=KW/Kнег
Күшті негіз және әлсіз қышқылдан түзілген тұздың гидролиздену дәрежесін есептейтін формула: h=Kw/KаCt
Әлсіз негіз және күшті қышқылдан түзілген тұздың гидролиздену дәрежесін есептейтін формула: :
h=Ka/KbCt
Әлсіз негіз және әлсіз қышқылдан түзілген тұздың гидролиздену константасын есептейтін формула:Kh=Kw/KbKa
.Әлсіз негіз және күшті қышқылдан түзілген тұздың гидролиздену константасын есептейтін формула :Kh=Kw/Kb
.0.01М аммоний хлориді ерітіндісінің гидролиз константасын есептеңіз:5,7x10-10
.Гидролизденгенде ортасы қышқылдық (Ph>7)болатын тұз :NH4CL
.Гидролизге ұшырамайтын тұздар қатарын көрсетіңіз:Na2SO4,KNO3 [H*+]=1*10-8 моль\л болғандағы [OH-]КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН КӨРСЕТІҢІЗ:1*10-6
0.3М калий нитриті ерітіндісінің гидролиз дәрежесін есептеңіз Ка=5.1*10-4 :8x10-6
0.3M калий нитриті ерітіндісінің гидролиз константасын есептеңіз:1.9x10-11
.Гидролизге ұшырайтын тұздар қатарын көрсетіңіз:KCN,CH3COONH4
.Әлсіз негіз және күшті қышқылдан түзілген тұздың Рн-ын есептейтін формула: Рн=7-1/2pKb-1/2lgCt

 1. Натрий карбонатының гидролиздену константасын есептеңіз(Ka=4.5*10-7) Kh=2,2*10-8

 2. Аммоний ацетатының гидролиз дәрежесін есептеңіз:(Ka=1.8*10-5)(Kb=1.78*10-5) 5.5x10-3

 3. Гидролизденгенде ортасы бейтарап болатын тұз (Рн=7):CH3COONH4 19.0.01M натрий ацетатының ерітіндісінің Рн есептеңіз(Ka=1.85*10-5):8.38 20.0.2M KCN ерітіндісінің гидролиз дәрежесін есептеңіз,Ка=7.2*10-10: 8.3*10-3 21.1*10-3M аммоний нитратының Рн есептеңіз Ka=1.76*10-5 : 6.12

22.1*10-3M аммоний нитратының гидролиз дәрежесін есептеңіз Ka=1.76*10-5: 7.5x10-4 23.1*10-3 M аммоний нитратының Ph есептеңіз Ка=1.76*10-5 :6.12

 1. Анион бойынша гидролизденетін тұздар қатары:CH3COONa,KCN

 2. Аммоний ацетатының гидролиз константасын есептеңіз:(Ka=1.8*10-5)(Kb=1.78*10-5): 3.08x10-5
 1. Натрий ацетатының 0,1М ерітіндісінің Рн есептеңіз(Ka=1.8*10-5): ph=9.88

 2. Катион бойынша гидролизденетін тұздар қатары:ZnCL2,NH4CL

 1. Әлсіз негіз және әлсіз қышқылдан түзілген РН есептейтін формула: PH=7-1/2pKb-1/pKb 29.Гидролизденгенде ортасы негіздік (Ph<7)болатын тұз:KCN

30.Гидролизге ұшырайтын тұздар қатарын көрсетіңіз:(CH3COO)2Pb,KCN,NH
31.0,01М аммоний хлориді ерітіндісінің гидролиздену дәрежесін (h)есептеңіз (Ka=1.8*105):2.3x10- 4

 1. Әлсіз негіз және әлсіз қышқылдан түзілген тұздың гидролиздену дәрежесін есептейтін формула:h=Kh

 2. Күшті негіз және әлсіз қышқылдан түзілген тұздың гидролиздену константасын есептейтін формула:

Kh=Kw/Ka

 1. CH3COONa тұзы гидролизінің константасы:Kt=Kw/Kқыш 35.Гидролиз кезінде бейтарап орта беретін тұз:CH3COONH4 36.Гидролизге ұшырамайтын тұздар қатарын көрсетіңіз:Na2SO4,KNO3

37.Натрий карбонатының гидролиздену константасын есептеңіз(Ka=4.5*10-7):Kh=2.2*10-8 38.Гидролизге ұшырамайтын тұз:NaCL

 1. Анион бойынша гидролизденетін тұз

Na2CO3

 1. Катион бойынша гидролизденетін тұз

AlCl3

 1. Катион-анион бойынша гидролизденетін тұз


 1. Гидролизге ұшырамайтын тұз

KCl

 1. Сольваттар дегеніміз не?

Ерігіштің еріткіш зат бөлшектерімен әрекеттесуі нәтижесінде түзілген өнім

 1. Гидролиз реакциясы арқылы анықталатын V аналитикалық топ катионын көрсет Сурьма( 3, 5) және висмут (5)

 2. V аналитикалық топ катиондарына топтық реагент көрсетіңіз Аммиак ерітіндісі

.Диссоциациялану константасының мәндерін салыстыра қарағанда ең күшті негіз: Кb=5,0*10-3
.Ерітінді ортасы Сон=10-11:Қышқылдық рН=8 НСІ ерітіндісі 1л 0,001 моль НСІ ерітіндісін қосқан кезде ерітіндінің рН мәні: +2ге кемиді.
КОН ерітіндісін 1000 есе сумен сұйылтқанда рН мәні:
+3есе артады
0,001 н НСІ ертіндісінің рН :+11
СН3СООН және СН3СООNa қоспасы:+ Ацетат буфері
Көрсетілген ерітінділердің қайсысында рН мәні жоғары: +0,01 М NaOH Сілті ерітінділерінің рН мәнін есептейтін формула: pH=14+lg[OH-]
Ұйқы безі сөлінің рОН 5,4 тең(f=1,T=298K).Осы сұйықтықтың активті қышқылдығын есептеңіз Бренстед-Лоури протолиттік теориясы бойынша сулы ерітінділерде негіз: Br-

Иондық күші 0,001 сірке қышқылының иондану константасын есептеңіз (K=1,75*10^-5) 1,89*10^-5 1. Үшінші топ катиондарын төртінші топтан бөлетін топтық реагент

H2SO4

 1. Талдау барысында CaSO4 тұнбасын ерітетін реагент

(NH4)2SO4

 1. 0,1 моль/л сірке қышқылының диссоциация дәрежесі қандай? 9%
 1. Бұл катионның сүйектердегі үлесі 99% ал қанда 1%

Ca2+

 1. Химиялық тепе-теңдік бұл жүйе

Химиялық тепе-теңдік – қарама-қарсы бағытта бірдей жылдамдықпен жүретін реакциялар мүмкін болатын химиялық жүйенің күйі.

 1. Ерітіндінің иондық күші = 0,05. К(HClO) = 5*10^-8. Kc-? 7,62*10^-8

 2. III аналитикалық топ катиондарының топ реагенті

(NH4)2CO3

 1. Әлсіз негіз және күшті қышқылдан түзілген тұздың гидролиздену константасын есептейтін формула:

Kh=Kw/Kв

 1. Гидролизге ұшырайтын тұздар қатарын көрсетіңіз;

(CH3COO)2Pb, KCN, NH

 1. 0,01М аммоний хлориді ерітіндісінің гидролиз константасын (Kh) есептеңіз

5,7*10^-10

 1. 0,01М аммоний хлориді ерітіндісінің гидролиздену дәрежесін (h) есептеңіз: (Ka=1,8*10^-5) 2,3*10^-4

 2. Әлсіз негіз және күшті қышқылдан түзілген тұздың pH-ын есептейтін формула:

pH=7- 1/2 pKв- 1/2lgCт

 1. Әлсіз негіз және әлсіз қышқылдан түзілген тұздың pH-ын есептейтін формула: pH=7+ 1/2pKв- 1/2 pKв

 2. Гидролизденгенде ортасы қышқылдық (pH>7) болатын тұз:

NH4Cl

 1. Гидролизденгенде ортасы негіздік (pH<7) болатын тұз

KCN
Химиялық тепе-теңдік күйі орнайды:
Тура реакцияның жылдамдығы кері реакцияның жылдамдығына тең 0,1нCH3COOHерітіндісінің PHшамасы қаншаға тең
K(CH3COOH)=10-5:3тең
0,1нCH3COOHерітіндісінің диссациациялау дәрежесі:10-2

 1. Ерітіндіде барий хлориді және кальций хлориді бар. Барий мен кальций катиондарын қандай реагентпен бөлуге болатындығын көрсетіңіз

күкірт қышқылы ерітіндісімен

 1. Әрекеттесуші массалар заңы мына электролиттер үшін қолданылады Барлық

 2. aA+bB=dD+eE реакциясы үшін жылдамдық константасының өрнегі

Kc=dD*eE/aA*bb

 1. Көрсетілген катиондардың қайсысы жалынды сары-жасыл түске бояйтынын көрсетіңіз

Na+

 1. Аммиак иондары мен гидроксид иондарының a=4,2% және Сж.=0,1 моль/л. Тепе теңдік константасы қанша?

10^-5

 1. 1*10;-12 M HCl pH шамасы қандай

≈7

 1. Талдау барысында Ca2+ ашатын реагент

(NH4)2SO4

 1. Егер ерітіндінің иондық күші 0,03 болса, құмырсқа қышқылының Kc мөлшерін есептеңіз

5.32*10^-3
4.KOH ерітіндісін 1000 есе сумен сұйылтқанда pH мәні: 3 есе артады 5.0,001 н НСl ерітіндісінің pH: 11

 1. CH3COOH жане CH3COONa қоспасы:ацетат буфері

 2. Көрсетілген ерітінділердің қайсысында pH мәні жоғары:0,01 М NaOH 8.Сілті ерітінділерінің pH мәнін есептейтін формула:

pH=14+lg[OH-]

 1. ұйқы безі сөлінің pOH 5,4 тең (f=1,T=298K)Осы сұйықтықтың активті қышқылдығын есептеңіз


 1. Әлсіз қышқыл: K(CH3COOH)=1,74*10^-5

 2. Бренстед-Лоури протолиттік теориясы бойынша сулы ерітінділерде негіз:Br-

Константа көрсеткішінің мәні Кs бойынша суда нашар еритін электролит:AgCN=15,84 Аса қаныққан ерітіндіде :ИК<Кs
Калий ионын анықтау үшін микрокристаллоскопиялық реакцияда қолданылатын реактив:
Na2Pb[Cu(NO2)6]

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет