Уҡыу предметын үҙлҳштереү ұҵҙҵмтҳлҳре. Планлаштырылған ұҵҙҵмтҳлҳржүктеу 242.91 Kb.
Pdf просмотр
Дата27.02.2017
өлшемі242.91 Kb.

 

 


 

Уҡыу предметын үҙлҳштереү ұҵҙҵмтҳлҳре.                  

Планлаштырылған ұҵҙҵмтҳлҳр:  

А. Шҳхси сифаттарҙы үҫтереү.  

1. Үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди ұҳм яуаплы ҡарау;  

2. Мҳктҳп ұҳм класс йыұаздарына, уҡыу ҳсбаптарына ұаҡсыл булыу; 

3. Ұаулыҡты нығытыу ұҳм ұаҡлау; 

4. 

Атай-ҳсҳйгҳ, тиҫтерҙҳренҳ, 

уҡытыусыларға, 

яҡындарына, 

мҳктҳп 


хеҙмҳткҳрҙҳренҳ иғтибарлы ұҳм ихтирамлы булыу; 

5.  Тыуған  ил,  туған  тел  матурлығын,  күркҳмлеген  тоя  белеү,  уларҙы  ұаҡлау,  үҙ 

халҡының традицияларын, йолаларын ҵйрҳнеү, таратыу. 

Б. Предмет ұҵҙҵмтҳлҳре.  

1. Ұүрҳтлҳү, хикҳйҳлҳү тибындағы текстарҙы тыңлау ұҳм аңлап ҡабул итеү. 

2. Бирелгҳн тема буйынса диалог тҵҙҵү;  диалогты дауам итеү.  

3. Программала бирелгҳн шиғырҙарҙы яттан тасуири ұҵйлҳй белеү. 

4. Тексты дҵрҵҫ, аңлы, тасуири уҡыу. 

5.  Ижади  диктанттар,  ҵйрҳтеү  изложениелары  ұҳм  иншалары  яҙыу;  иптҳшең 

яҙғанын ұҳм үҙ яҙмаларыңды тикшереү, камиллаштыра белеү күнекмҳлҳре. 

6.  Ҵйҙҳ  башҡортса  гҳзит-журналдар,  китаптар  уҡыу  ұҳм  класта  шулар  тураұында 

фекер алышыу (кластан тыш уҡыу күнекмҳлҳре).  

В. Универсаль уҡыу эш тҵрҙҳрен үҙлҳштереү. 

1.  Уҡыу  процесына  яуаплы  ҡарау,  маҡсат  ҡуйыу,  эште  планлаштыра  белеү,  уҡыу 

мҳсьҳлҳлҳрен сисҳ белеү. 

2. Теге йҳки был тема буйынса кҳрҳкле мҳғлүмҳт туплау, эҙлҳнеү эше алып барыу, 

уның буйынса презентация эшлҳй белеү.  

3.  Мҳҙҳниҳтле  аралашыу  оҫталығына,  телмҳр  этикетына  эйҳ  булыу,  үҙ  фекерен 

яҡлағанда, уй-тойғоларын еткерҳ алырлыҡ аныҡ, эҙмҳ-эҙ бҳйҳн итеү, ҳңгҳмҳсенең 

уй-тойғоларын  аңларға  тырышыу,  уның  менҳн  иҫҳплҳшҳ  ұҳм  уртаҡ  фекергҳ  килҳ 

белеү. 

4. Билдҳле кимҳлдҳ башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙлҳштереү ұҳм телмҳрҙҳ ҡуллана белеү. 

Башҡорт теле ҵйрҳнеүҙең шҳхси ұҵҙҵмтҳлҳре: 

-тел кешелҳрҙең аралашыу сараұы икҳнде аңлау, үҙлҳштереү; 

-башҡорт телен милли мҳҙҳниҳттең бер күренеше тип ҡабул итеү; 

-дҵрҵҫ ұҵйлҳү теле ұҳм яҙма тел кешенең индивидуаль мҳҙҳнилеге күрұҳткесе; 

-үҙ телмҳренҳ иғтибарлы булып үҙ-үҙен баұалау ұҳлҳтлелеге. 

Башҡорт теле ҵйрҳнеүҙең предмет- ара ұҵҙҵмтҳлҳре: 

-белем  алыу  (уҡыу-  уҡытыу)  бурыстарын  хҳл  итеү  ҵсҵн  тҵрлҵ  сығанаҡтарҙан 

мҳғлүмҳт табыу маҡсатында, телде ҡуллана белеү оҫталағы; 

-аралашыуҙың маҡсаты, бурысы, сараұы, тел шарттарында ориетирлашыу

-телмҳрҙе  ұҳм  аралашыу  ситуацияұын  иҫҳпкҳ  алып,  коммуникатив  бурыстарҙы 

(диалог,  монологик  телмҳр,  яҙма  текстар)  уңышлы  атҡарыу  маҡсатында,  адекват 

телмҳр сараларын ұайлап ала белеү; 

-үҙ фекереңде ұҳм позицияңды мҵмкин тиклем теүҳл итеп аңлатырға ынтылыу; 

-ұорауҙар биреү оҫталағы. 

Башҡорт теле ҵйрҳнеүҙең предмет ұҵҙҵмтҳлҳре: 

-башҡорт  ҳҙҳби  теле  нормалары  (орфоэпик,  лексик,  грамматик)  ұҳм  телмҳр 

этикеты ҡағиҙҳлҳре тураұында башланғыс тҵшҵнсҳ алыу; 

-орфографик  ҡағиҙҳлҳрҙе  ұҳм  тыныш  билдҳлҳрен  (ҵйрҳнелгҳн  күлҳмдҳ)  ҡуйыу 

ҡағиҙҳлҳрен белеү;-ҵн, хҳреф, ұүҙ тҵҙҵлҵшҵ, телмҳр киҫҳге, ұҵйлҳм киҫҳге, ябай 

ұҵйлҳм кеүек (ҵйрҳнел        


 

                       Уҡыусыларҙың  белем кимҳленҳ талаптар:

 

1. Ұүрҳтлҳү, хикҳйҳлҳү тибындағы текстарҙы тыңлау ұҳм аңлап ҡабул итеү: - текстың планын тҵҙҵү; 

- текстың йҵкмҳткеұен план буйынса ұҵйлҳү, билдҳле ситуацияла тексты ижади 

дауам итеү; 

2. Бирелгҳн тема буйынса диалог тҵҙҵү, диалогты дауам итеү: 

  -  ҡараған  фильм,  картина,  ишеткҳндҳр,  бирелгҳн  ситуация  буйынса  хикҳйҳ  

тҵҙҵп ұҵйлҳү; 

     - ваҡиғаға, геройҙың эштҳренҳ баұа биреү, үҙ фекереңде иҫбатлау; 

      - текстағы образлы ұүҙҙҳрҙе, ұүрҳтлҳү-тасуирлау сараларын, 

 мҳҡҳлдҳрҙе    табыу, телмҳрҙҳ дҵрҵҫ  ҡулланыу; 

     - тексты икенсе телгҳ тҳржемҳ итеп ұҵйлҳү; 

     - шиғырҙарҙы яттан тасуири ұҵйлҳй белеү; 

     3. Тексты дҵрҵҫ аңлы тасуири уҡыу: 

     - тексты мҳғҳнҳүи ҵлҵштҳргҳ бүлеү, уларға исем биреү, план тҵҙҵү; 

     - гҳзит-журналдарҙан, китаптарҙан материал йыйып, хикҳйҳ тҵҙҵү; 

     - ҳҫҳрҙҳн кҳрҳкле ҵлҵштҳрҙе ұайлап ала белеү; 

     - текстан аңлашылмаған ұүҙҙҳрҙе табыу, ұүҙлектҳр менҳн эш итҳ белеү. 

     4. Хҳрефтҳрҙе дҵрҵҫ ұҳм матур яҙыу, дҵрҵҫ тоташтырыу: 

     - ижади диктанттар, ҵйрҳтеү излжениелары ұҳм иншалар яҙыу; 

     -  иптҳшең  яҙған  ұҳм  үҙ  яҙмаларыңды  тикшереү,  камиллаштыра  белеү  

күнекмҳлҳре. 

     5.  Ҵйҙҳ  башҡортса  гҳзит-журналдар,  китаптар  уҡыу  ұҳм  класта  шулар 

тураұында фекер алышыу.(кластан тыш уҡыу күнекмҳлҳре). 

 

Уҡытыу предметының тҵп йҵкмҳткеұе:  Ұаумы, мҳктҳп!- 3 сҳғҳт 

1  сентябрь-  Белем  байрамы.  Мҳктҳп,  балаларҙың  белем  алыуы  тураұында 

ҳҫҳрҙҳр  уҡыу,  ҳңгҳмҳлҳр  үткҳреү.  Уҡыу  ұҳм  ятлау  ҵсҵн  материалдар. 

Ұорауҙарға ұҵйлҳмдҳр менҳн яуап биреү. 

Йҳйҙе иҫкҳ тҵшҵрҵү- 4 сҳғҳт 

 

Йҳйге  тҳбиғҳт,  ололарҙың  ұҳм  балаларҙың  йҳйге  эштҳре,  ялы  хаҡында шиғырҙар, хикҳйҳлҳр уҡыу ұҳм ұҵйлҳү. Йҳйге тҳьҫораттар тураұында ҳңгҳмҳлҳр 

үткҳреү,  ұүрҳттҳр  тҵшҵрҵү.  Авторҙар  тарафынан  темаға  ҡарата  эшкҳртелгҳн 

мҳҡҳлҳлҳр. Бирелгҳн ситуациялар буйынса бҳлҳкҳй хикҳйҳлҳр тҵҙҵү ұҳм ұҵйлҳү. 

  Алтын кҵҙ килҳ еремҳ-  8 сҳғҳт.  

Башҡортостанда,  тыуған  тҵйҳктҳ  кҵҙгҵ  тҳбиғҳт,  ундағы  буяуҙар  байлығы, 

кҵҙгҵ муллыҡ, ололарҙың ұҳм балаларҙың кҵҙгҵ эштҳре, осар ҡоштар, йҳнлектҳр 

тураұында  ҳҫҳрҙҳр  уҡыу  ұҳм  ұҵйлҳү.Кҵҙ  темаұына  альбом  тҵҙҵү,  ҳҙҳби  монтаж 

ҳҙерлҳү, тҳбиғҳткҳ экскурсия үткҳреү, тҳбиғҳтте ұаҡлау буйынса конкрет эштҳр 

башҡарыу,  ҳңгҳмҳлҳр  үткҳреү,  тҳбиғҳт  ұҳм  уҡылған  ҳҫҳрҙҳр  буйынса  ұүрҳттҳр 

тҵшҵрҵү. 

Кешене кеше итеүсе- хеҙмҳт- 8 сҳғҳт. 

      Кеше тормошонда хеҙмҳттең роле, ололарҙың ұҳм балаларҙың хеҙмҳте, яҡшы 

сифаттар  тураұында  мҳҡҳлҳлҳр,  хикҳйҳлҳр,  шиғырҙар  уҡыу  ұҳм  ұҵйлҳү, 

мҳҡҳлдҳр  ҳйтеү.  Абзацтың  темаұын  билдҳлҳү.  Абзацты  ұҵйлҳмдҳргҳ  бүлеү. 

Айырым  ұҵйлҳмдҳрҙҳн  бҳлҳкҳй  хикҳйҳ  тҵҙҵү.

 

Изложение  элементтары  менҳн практик танышыу ұҳм үҙлҳштереү. 

 

Нимҳ яҡшы, нимҳ насар?- 7 сҳғҳт.   

Кешелҳрҙең  үҙ-ара  мҵнҳсҳбҳте,  намыҫлы,  егҳрле  кешелҳр  ұҳм  уларҙың 

эштҳре;  ҡурҡаҡ,  алдаҡсы,  ялҡау  кешелҳр  тураұында  ҳҫҳрҙҳр    уҡыу  ұҳм  ұҵйлҳү; 

балаларҙа  яҡшы  сифаттар  тҳрбиҳлҳү.  Ҳҫҳрҙҳге  предметты  ұҳм  геройҙы 

(персонажды) ұүрҳтлҳү элементтары. 

Ҳкиҳттҳр- 8 сҳғҳт. 

 

Башҡорт  халыҡ  ҳкиҳттҳрендҳ    кешелҳрҙең  яҡшы  ұҳм  насар  сифаттарының сағылышы.  Халыҡ  ҳкиҳттҳре  ұҳм  яҙыусылар    ижад  иткҳн  ҳкиҳттҳр.  «Ҳкиҳт 

геройҙары» темаұына альбом тҵҙҵү, ұүрҳттҳр тҵшҵрҵү, инсценировкалар ҳҙерлҳү 

ұҳм күрұҳтеү. 

 

Ҳкиҳт,  хикҳйҳ,  йомаҡ,  мҳҡҳлдҳрҙе  бер-  береұенҳн  айырыу.  Бирелгҳн ситуацияға ярашлы бҳлҳкҳй ҳкиҳттҳр тҵҙҵү, шул ҳкиҳттҳргҳ ұүрҳттҳр тҵшҵрҵү. 

Тҳңкҳ- тҳңкҳ ҡарҙар яуа...- 16 сҳғҳт. 

 

Башҡортостанда  ҡышҡы  тҳбиғҳт,  ұауа  торошо,  үҫемлектҳрҙең  ұҳм йҳнлектҳрҙең ҡышлауы; ололарҙың ұҳм балаларҙың ҡышҡы эштҳре, балаларҙың 

уйындары ұҳм эштҳре тураұында хикҳйҳлҳр, шиғырҙар уҡыу ұҳм ұҵйлҳү. 

 

Уҡылған  ҳҫҳрҙҳр  буйынса  Яңы  йылға  ҡарата  ұүрҳттҳр  тҵшҵрҵү,  шыршы байрамына  ҳҙерлҳнеү  ұҳм  уны  үткҳреү.  Ҳҙҳби  геройҙарға  характеристика 

элементтары.

 

Инша элементтары менҳн практик танышыу ұҳм үҙлҳштереү.  

Текст.  Тексты  ҵлҵштҳргҳ  бүлеү,  ҵлҵштҳргҳ  исем  биреү.  Текстың  темаұын 

ұҳм тҵп фекерен практик үҙлҳштереү. 

Уралып ятҡан Уралда..- 18сҳғҳт 

 

Урал,  уның  тҳбиғҳте,  байлығы,  йылғалары,  күлдҳре,  тауҙары,  ҡалалары, экономикаұы,  башҡорт  ҳҙҳбиҳте,  сҳнғҳте,  күренекле  кешелҳре  тураұында 

мҳҡҳлҳлҳр, шиғырҙар, хикҳйҳлҳр уҡыу ұҳм ұҵйлҳү. 

“Башҡортостан- 

тыуған 


тҵйҳгем”  темаұына  ҳҙҳби  монтаж,  альбомдар  ҳҙерлҳү,  уҡылған  ҳҫҳрҙҳр, 

тҳьҫораттар буйынса ҳңгҳмҳлҳр үткҳреү, ұүрҳттҳр тҵшҵрҵү. 

 

Ҡаұарманлыҡ юлынан- 6 сҳғҳт  

Ұалдат  хеҙмҳте-  ұҳр  ир-егеттең  изге  бурысы.  Халҡыбыҙҙың  ил 

дошмандарына    ҡаршы  героик  кҵрҳше  тураұында  мҳҡҳлҳлҳр,  шиғырҙар, 

хикҳйҳлҳр уҡыу ұҳм ұҵйлҳү. Ұалдаттарға бағышланған  альбом  тҵҙҵү, ҳңгҳмҳлҳр 

үткҳреү,. 

 

Автобиография элементтары.  

8 март- ҡатын- ҡыҙҙар кҵнҵ- 4 сҳғҳт 

 

Илебеҙҙҳ  ҡатын-  ҡыҙҙар  хеҙмҳте,  республикалағы  данлы  ҡатын-  ҡыҙҙар, уларға ихтирам тураұында мҳҡҳлҳлҳр, шиғырҙар, хикҳйҳлҳр уҡыу ұҳм ұҵйлҳү. 

 

 “8  март-  ҳсҳйҙҳр  байрамы”  тигҳн  альбом  тҵҙҵү,  ұүрҳттҳр  тҵшҵрҵү, ҳңгҳмҳлҳр үткҳреү. 

 

Текста элементар ұүрҳтлҳү саралары. 

Инша элементтарын ҵйрҳнеү. 

Яҙҙар килҳ шаулап- гҵрлҳп…- 9 сҳғҳт 

 

Башҡортостанда  яҙғы  тҳбиғҳт,  уның  күренештҳре,  хайуандар  ұҳм үҫемлектҳр  тормошондағы  үҙгҳрештҳр,  кешелҳрҙең  яҙғы  хеҙмҳте  тураұында 

мҳҡҳлҳлҳр, шиғырҙар, хикҳйҳлҳр уҡыу ұҳм ұҵйлҳү. 

 

Ҡоштарҙы  ҡаршылау,  бүлмҳ  гҵлдҳре  үҫтереү,  баҡса  эштҳре  тураұында ҳңгҳмҳлҳр үткҳреү, темаға ҡарата ұүрҳттҳр тҵшҵрҵү. 

 

Текст.  Уның  ҵлҵштҳре,  ҵлҵштҳргҳ  исем  биреү.  Ябай  план  менҳн  практик танышыу. Изложение элементтарын ҵйрҳнеү. 

Тиҙҙҳн йҳй етҳ-2 

Балаларҙың тормошо ұҳм эштҳре- 2 сҳғҳт 

Йҳй- 7сҳғҳт  

 Йҳйге күренештҳр, балаларҙың йҳйге эштҳре ұҳм ялы. Уйындар тураұында 

шиғырҙар, хикҳйҳлҳр, мҳҡҳлҳлҳр уҡыу ұҳм ұҵйлҳү. 

 

Тҳбиғҳткҳ  экскурсиялар  ойоштороу,  ҳңгҳмҳлҳр  үткҳреү,  йҳй  күренештҳре тураұында ұүрҳттҳр тҵшҵрҵү. 

 

  

 

№                          Темалар План-н 

дата 


Фактик 

дата 


    Иҫкҳрмҳ 

 

Ұаумы, мҳктҳп!- 3 сҳғҳт  

1. 


Р.Ниғмҳти «Беренсе сентябрь» 

2.09. 


 

 Ғ.Рамазанов «Хҳйерле сҳғҳттҳ» 

3.09. 


 

 

А.Игебаев «Еҙ ҡыңғырау» 7.09. 

 

 

                                                       Йҳйҙе иҫкҳ тҵшҵрҵү- 4 сҳғҳт  

 

4. 


Д.Бүлҳков «Йҳмбиргҳн ауылының 

йҳме» 


9.09. 

 

 5. 

А.Мҵхҳмҳтшина «Миҙгелдҳр» 

10.09. 

 

 6. 

Х.Түлҳкҳев «Ярҙам» 

14.09. 

 

 7. 

 Г.Ғҳлиева «Йҳйге болонда» 

16.09. 

 

 Алтын кҵҙ килҳ еремҳ-  8 сҳғҳт. 

 

8. Контроль күсереү «Иртҳ кҵҙ» 

17.09. 


 

 

9. Хаталар ҵҫтҵндҳ эш. Н.Мусин 

«Иртҳ кҵҙ».   

21.09. 

 

 10.  М.Ғҳли «Кҵҙ килде» 

23.09. 


 

 

11.  Ш.Биҡҡол «Башҡортостан икмҳге»  24.09.  

 

12.  Ш.Янбаев «Кҵҙ» 28.09. 

 

 13.  Ф.Рҳхимғолова «Кҵҙ биҙҳктҳре» 

30.09.. 


 

 

 14. 

 

Б.Ноғманов «Беҙ игенсе ғаилҳұе» 1.10. 

 

 

15.  Р.Байбулатов «Рекорд» 

5.10. 


 

 

Кешене кеше итеүсе- хеҙмҳт- 8 сҳғҳт.  

16.  А.Йҳғҳфҳрова «Бҳлҳкҳй ҵй» 

7.10. 

 

 17.  Ф.Иҫҳнғолов «Тҳрбиҳсе» 

8.10. 


 

 

18.  Изложение «Талҡаҫ күлендҳ» 12.10. 

 

 19.  Хаталар ҵҫтҵндҳ эш. М.Ғҳли 

«Гҵлсинҳ доктор булған» 

14.10. 

 

 20.  Ғ. Шҳрипов «Ұабаҡ булды» 

15.10. 


 

 

21.  М.Сиражи «Аҡ айыу» 19.10. 

 

 22.  Ф.Туғыҙбаева «Шаҡмаҡлы 

дҳфтҳр» 


21.10. 

 

 23.  Йомаҡтар. Ҳйтемдҳр. 

22.10. 


 

 

Нимҳ яҡшы, нимҳ насар?- 7 сҳғҳт.  

24.  Иренгҳн ике эшлҳр ((киҳт) 

26..10. 

 

  

25.  Ғ.Ғүмҳр «Алтын балта» 28.10.. 

 

 26.  М.Ғҳли «Ял итеп кенҳ алам» 

29.10. 


 

 

27.  Г.Юнысова «Ялтыр боҙ» 9.11. 

 

 28.  Х.Хҳйретдинов «Дуҫың кем?» 

11.11. 


 

 

29.  

М.Дилмҵхҳмҳтов «Суртан, 

тиұҳм…» 

12.11. 


 

 

30.  «Ҡоштар ҡайтып барғанда» (Балыҡсы иҫтҳлегенҳн). 

16.11. 


 

 

Ҳкиҳттҳр- 8 сҳғҳт. 31  Йомарт ҡуян. 

18.11. 


 

 

32.  Бойҙай бҵртҵгҵ. 19.11. 

 

 33.  Бойҙай бҵртҵгҵ. 

23.11. 


 

 

34.  Юлдыбай. 25.11. 

 

 35.  Ж.Кейекбаев «Бал ҡорттары ниңҳ 

кешегҳ эйҳлҳшкҳн?» 

26.11. 

 

 36.  Н.Ғҳйетбаев «Аҡбулат» 

30.11. 


 

 

37.  М.Садиҡова «Ялҡау кҳзҳ» 2.12. 

 

 38.  Ұорауҙарға яуап « Ҳкиҳттҳр» 

3.12. 


 

 

Тҳңкҳ- тҳңкҳ ҡарҙар яуа...- 16 сҳғҳт.  

39.  Ф.Рҳхимғолова «Тҳүге ҡар» 

7.12. 

 

 40.  Ҳ.Вҳли «Ҡыш килде» 

9.12. 


 

 

41  Инша «Ҡыш етте» 10.12. 

 

 42.  Хаталар ҵҫтҵндҳ эш.  

С.Ҡудаш «Ҡар бҵртҵктҳре» 

14.12. 

 

 43.  З.Биишева «Ҡотолдо» 

16.12. 


 

 

44.  К.Кинйҳбулатова «Йондоҙҙар бейей» 

17.12. 


 

 

45.  С.Агиш «Яланда ҡыш» 21.12. 

 

 46.  Р.Бикбаев «Зҳп-зҳңгҳр күк, ап-аҡ 

ҡар» 


23.12.. 

 

 47.  С.Сурина «Кҳлҳкҳс Ҡарбабай» 

24.12. 


 

 

48.  С.Ҳлибаев «Оҙайтылған каникул» 28.12. 

 

 49.  Й.Солтанов «Ұоҡланғыс ай» 

11.01. 


 

 

50.  Ғ.Рамазанов «Яңы йыл менҳн» 13.01. 

 

 51.  М.Садиҡова «Ҡар тотҡанда» 

14.01. 


 

 

52.  С.Муллабаев «Хикмҳтле ҡар» 18.01. 

 

 53.  Д.Бүлҳков «Ұыңар саңғы» 

20.01. 


 

 

54.  Н.Ҡотдосов, Х.Ҳйүпов «Аттың аҡылы бармы?» 

21.01. 


 

 

Уралып ятҡан Уралда..- 18 сҳғҳт  

55.  Д.Бураҡаев «Урал» 

25.01. 

 

 56.  Р.Ниғмҳти «Ватан» 

27.01. 


 

 

57.  З.Биишева «Йыр» 28.01. 

 

 58.  А.Иҙелбаев «Башҡорт ырыуҙары. 

Бҵрйҳн ырыуы» 

1.02. 

 

 59.  С.Галин «Ҡыпсаҡтар» 

3.02. 


 

 


 

60.  А.Иҙелбаев «Юрматылар» 4.02. 

 

 61  Р.Шаммас «Тыуған яғым» 

8.02. 


 

 

62.  К.Кинйҳбулатова «Ватаным тауыштары» 

10.02. 


 

 

63.  Стҳрлетамаҡ («Пионер» журналынан) 

11.02. 


 

 

64.  Р.Бикбаев «Туған тел» 15.02. 

 

 65.  А.Карнай «Ишембай» 

17.92. 


 

 

66.  М.Ҳмир «Ағиҙел» 18.02. 

 

 67.  С.Ҳлибаев «Илем,тиұҳм…» 

1.03. 


 

 

68.  М.Кҳрим «Дим буйы» 3.03. 

 

 69.  М.Ғафури «Аҡкүл» 

4.03. 


 

 

70.  Ұ.Дҳүлҳтшина «Бҳхет ҡошо» 8.03. 

 

 71  В.Ғҳлимов «Халыҡ артисы 

Арыҫлан Мҵбҳрҳков» 

10.03. 

 

 72.  С.Шҳрипов «Рҳссам Ҳхмҳт 

Лотфуллин» 

11.03. 

 

  

Ҡаұарманлыҡ юлынан- 6 сҳғҳт 

 

73.  М.Хҳй «Беҙҙең армия» 15.03. 

 

 74.  Р.Хҳкимов «Башҡорт атлылары» 

17.03. 


 

 

75.  Изложение «Минең ялым» 18.03. 

 

 76.  Хаталар ҵҫтҵндҳ эш. Н.Иҙелбай 

«Ел, ерҳнем» 

22.03. 

 

 77.  Г.Юнысова «Ұалдат ҳсҳлҳре» 

24.03. 


 

 

78.  Д.Бүлҳков «Ҡояш ярсығы» 25.03. 

 

 8 март- ҡатын- ҡыҙҙар кҵнҵ- 4 сҳғҳт 

 

79.  Н.Иҙелбай «Ҳсҳкҳйем» 29.03. 

 

 80.  Минең ҳсҳйем, ҵлҳсҳйем. 

31.03. 


 

 

81.  «Батыр Банат» («Башҡортостан ҡыҙы» журналынан) 

1.04. 


 

 

82.  Ф.Чанышева «Бала ҵсҵн» 5.04. 

 

 83.  М.Дилмҵхҳмҳтов «Яҙ».  

7.04. 


 

 

Яҙҙар килҳ шаулап- гҵрлҳп…- 9 сҳғҳт  

84.  Ұ.Дҳүлҳтшина «Яҙғы күренештҳр»  8.04. 

 

 

85.  В.Ҳхмҳҙиев «Яҙ килҳ» 19.04. 

 

 86.  Ҳ.Хҳмҳтдинова «Тамсы менҳн 

Тамсыҡай».  

21.04. 

 

 87.  Р.Ғарипов «Сыйырсыҡ» 

22.04. 


 

 

88.  Инша. «Яҙ етте» 26.04. 

 

 89.  Хаталар ҵҫтҵндҳ эш. З.Биишева 

«Ҡанатлы ярҙамсыларыбыҙ» 

28.04. 

 

 90.  С.Юлаев «Ұандуғас» 

29.04. 


 

 

91.  Мҳҡҳлдҳр,йомаҡтар. 3.05. 

 

 Тиҙҙҳн йҳй етҳ-2 сҳғҳт 

 

92.  Ф.Рҳғимғолова «Шатлыҡлы 5.05. 

 

  

  

 

  

байрам» 


93.  Мҳҡҳлдҳр. Йомаҡтар. 

6.05. 


 

 

Балаларҙың тормошо ұҳм эштҳре- 2 сҳғҳт 94.  М.Садиҡова «Тура ұүҙ» 

10.05. 


 

 

95.  Ф.Рҳхимғолова «Яҡшы ұүҙҙҳр»,  12.05. 

 

                                                                        Йҳй-7 сҳғҳт 

96.  М.Дилмҵхҳмҳтов «Илемдҳ».  

13.05. 

 

 97.  Ҳ.Вҳли «Гүзҳл ваҡыттар» 

17.05. 


 

 

98.  Д.Исламов «Ауылда ұабантуй».  19.05. 

 

 99.  Ф.Иҫҳнғолов «Яңғыраубикҳ» 

20.05. 


 

 

100  Ұорауҙарға яуаптар. «Тыуған Башҡортостаныңды белҳұеңме?» 

24.05. 


 

 

101   Үтелгҳндҳрҙе ҡабатлау 26.05. 

 

 102  Үтелгҳндҳрҙе ҡабатлау 

27.05. 


 

 


 

 10 

 

  

Каталог: dokuments -> programm
programm -> Планируемые результаты освоения учебного предмета
programm -> Уҡыу предметын үҙлҳштереү ұҵҙҵмтҳлҳре Башҡорт теле ҵйрҳнеүҙең шҳхси ұҵҙҵмтҳлҳре
programm -> Требования к уровню подготовки учащихся Учащиеся должны знать
programm -> Требования к уровню подготовки учащихся Учащиеся должны знать
programm -> Программа вступительных испытаний по русскому языку для поступающих в Российскую государственную академию интеллектуальной
programm -> Требования к уровню подготовки учащихся


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет