Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


brušenje i presecanje. Obratite pažnju na upotstva saжүктеу 25.06 Mb.
Pdf просмотр
бет46/61
Дата27.03.2017
өлшемі25.06 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   61

brušenje i presecanje. Obratite pažnju na upotstva sa 
upozorenjem, savete, prikaze i podatke, koje ste dobili 
sa električnim alatom. Ako ne obratite pažnju na sledeća 
uputstva, može doći do električnog udara, požara i/ili 
teških povreda.
 Ovaj električni alat nije pogodan za poliranje. Primene 
za koje električni alat nije predvidjen, mogu prouzrokovati 
opasnosti i povrede.
 Ne koristite pribor, koji proizvodjač nije specijalno 
predvideo i preporučio za ovaj električni alat. Samo 
zato što pribor možete da pričvrstite na Vaš električni alat, 
ne garantuje sigurnu upotrebu.
 Dozvoljeni broj obrtaja upotrebljenog alata mora 
najmanje biti tako visok kao i najveći broj obrtaja 
naznačen na električnom alatu. Pribor koji se okreće 
brže nego što je dozvoljeno, može se slomiti ili razleteti 
okolo.
 Spoljni presek i debljina upotrebljenog električnog 
alata moraju odgovarati gabaritima Vašeg električnog 
alata. Pogrešno izmereni upotrebljeni električni alati ne 
mogu se dovoljno zaštititi ili kontrolisati.
 Upotrebljeni alati sa navojem moraju tačno odgovarati 
navoju brusnog vretena. Kod upotrebljenih alata, koji 
se montiraju pomoću prirubnice, mora presek otvora 
upotrebljenog alata da odgovara preseku prihvata na 
prirubnici. Upotrebljeni alati koji se ne pričvršćuju tačno 
na električnom alatu, se okreću neravnomerno, vibriraju 
veoma jako i mogu uticati na gubitrak kontrole.
 Ne upotrebljavajte oštećene alate. Kontrolišite pre 
svake upotrebe uzete alate kao što su brusne ploče da 
li se cepaju i imaju naprsline, brusne diskove na 
naprsline, habanje ili jaku istrošenost, čelične četke da 
li ima slobodnih ili polomljenih čica. Ako bi električni 
alat ili upotrebljeni alat pao dole, prokontrolišite, da li 
je oštećen, ili upotrebite neoštećeni alat. Ako ste 
upotreljeni alat prokontrolisali i ubacili, držite se kao i 
osobe koje se nalaze u blizini izvan ravni upotrebljenog 
alata koji se okreće i pustite električni alat jedan minut 
da se okreće sa najvišim obrtajima. Oštećeni 
upotrebljeni alati se u najviše slučajeva lome prilikom 
ovoga testa.
 Nosite ličnu zaštitnu opremu. Upotrebljavajte zavisno 
od namene potpunu zaštitu za lice, zaštitu za oči ili 
zaštitne naočare. Ako odgovara, nosite masku za 
prašinu, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice ili specijalnu 
kecelju, koja male čestice od brušenja i materijal drže 
na odstojanju od Vas. Oči treba da budu zaštićene od 
stranih tela koja bi letela okolo, koja nastaju pri različitim 
radovima. Maska za prašinu ili disanje mora filtrirati 
prašinu koja nastaje prilikom rada. Ako ste izloženi dugo 
glasnoj buci, možete izgubiti i sluh.
 Pazite kod drugih osoba na sigurno rastojanje do vašeg 
područja rada. Svako ko udje u područje rada, mora 
nositi ličnu zaštitnu opremu. Odlomljeni komadi radnog 
komada ili polomljenog upotrebljenog alata mogu odleteti i 
prouzrokovati povrede i izvan direktnog radnog područja.
 Držite uredjaj samo za izolovane drške, kada izvodite 
radove, pri kojima upotrebljeni alat može sresti 
skrivene vodove struje ili vlastiti mrežni kabel. Kontakt 
sa vodom koji provodi napon može staviti pod napon i 
metalne delove uredjaja i uticati na električni udar.
 Držitre mrežni kabel dalje od upotrebljenih električnih 
alata koji se okreću. Ako izgubite kontrolu nad 
električnim alatom, može se mrežni kabel prekinuti ili biti 
zahvaćen i Vaša ruka ili Vaša šaka dospeti u upotrebljeni 
alat koji se okreće.
 Ne ostavljajte nikada električni alat pre nego što se je 
upotrebljeni alat potpuno umirio. Upotrebljeni alat koji 
se okreće može dospeti u kontakt sa površinom za 
odlaganje, kada možete izgubiti kontrolu nad električnim 
alatom.
 Ne dopustite da električni alat radi, dok ga nosite. Vaše 
odelo može biti zahvaćeno slučajnim kontaktom sa 
upotrebljenim alatom koji se okreće i upotrebljeni alat 
može povrediti Vaše telo.
 Čistite redovno proreze za vazduh Vašeg električnog 
alata. Motorna duvaljka vuče prašinu u kućište i dosta 
sakupljene metalne prašine može prouzrokovati električnu 
opasnost.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 215  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

216 | Srpski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Ne upotrebljavajte električni alat u blizini zapaljivih 
materijala. Varnice mogu zapaliti ove materijale.
 Ne upotrebljavajte nikakve alate koji traže tečno 
rashladno sredstvo. Upotreba vode ili drugih tečnih 
rashladnih sredstava može uticati na električni udar.
Povratan udarac i odgovarajuće uputstva sa 
upozorenjima
 Povratni udarac je iznenadna reakcija usled upotrebljenog 
alata koji se okreće i zapinje ili blokira, kao što su brusne 
ploče, brusni diskovi, čelične četke itd. Kačenje ili 
blokiranje utiču na iznenadno zaustavljanje upotrebljenog 
alata koji se okreće. Tako se ubrzava nekontrolisani 
električni alat nasuprot pravca okrećanja upotrebljenog 
alata na strani blokiranja.
Ako na primer zapinje ili blokira neka brusna ploča u 
radnom komadu, može se ivica brusne ploče koja ulazi u 
radni komad, zaplesti i tako polomiti brusnu ploču ili 
prouzrokovati povratni udar. Brusna ploča se pokreće tada 
na radnu osobu ili od nje, zavisno od pravca okretanja 
ploče na strani blokiranja. Pritom se mogu slomiti i brusne 
ploče. 
Povratan udarac je posledica pogrešne ili manjkave 
upotrebe električnog alata. On se može sprečiti pogodnim 
merama opreza, kao što je kasnije opisano.
 Držite električni alat dobro i čvrsto i dovedite Vaše telo 
i vaše šake u poziciju, u kojoj možete prihvatiti sile 
povratnog udarca. Koristite uvek dodatnu dršku, ako 
postoji, da bi imali najbolju moguću kontrolu nad 
silama povratnog udarca ili nad reakcionim 
momentima pri većim obrtajima. Osoba koja radi može 
pogodnim merama opreza savladati sile povratnog udarca 
i sile reakcije.
 Ne dovodite Vašu ruku nikada u blizinu upotrebljenih 
alata koji se okreću. Upotrebljeni alat može se pokrenuti 
preko Vaše šake pri povratnom udarcu.
 Izbegavajte sa Vašim telom područje, u koje se 
električni alat kreće pri povratnom udarcu. Povratni 
udarac tera električni alat u pravcu suprotnom od 
pokretanja brusne ploče na strani blokade.
 Radite posebno oprezno u području ćoškova, oštrih 
ivica itd. Sprečite da se upotrebljeni alat odbije od 
radnog komada i slepljuje. Upotrebljeni alat koji se 
okreće sklon je u ćoškovima, kod oštrih ivica i ako se 
odbije, tome da se zaglavi. Ovo prouzrokuje gubitak 
kontrole ili povratan udarac.
 Ne upotrebljavajte lančanu testeru ili lisnatu testeru sa 
zubima. Takvi upotrebljeni alati prouzrokuju često 
povratan udarac ili gubitak kontrole nad električnim 
alatom.
Posebna uputstva sa upozorenjem za brušenje i brušenje 
sa presecanjem
 Upotrebljavajte isključito brusne alate koji su 
dozvoljeni za Vaš električni alat i zaštitnu haubu 
predvidjenu za ove brusne alate. Brusni alati koji nisu 
predvidjeni za električni alat, ne mogu se dovoljno zaštititi 
i nesigurni su.
 Brusne ploče sa udubljenim centralnim delom se 
moraju tako montirati da njihova površina brušenja ne 
strši iznad ravni ivice zaštitne kape. Ne može se 
propisno zaštititi nestručno montirana brusna ploča koja 
strši iznad ravni ivice zaštitne kape.
 Zaštitna hauba mora sigurno da se namesti na 
električnom alatu i tako da se podesi da bude 
maksimalno sigurna, da najmanji mogući deo brusnog 
alata otvoreno pokazuje na osobu koja radi. Zaštitna 
hauba pomaže da zaštiti osobu koja radi od lomljenih 
komada, slučajnog kontakta sa brusnim alatom kao i 
varnica, koje bi mogle zapaliti odelo.
 Brusni alati smeju se koristiti samo za preporučene 
mogućnosti upotrebe. Na primer: Ne brusite nikada sa 
bočnom stranom ploče za presecanje. Ploče za 
presecanje su odredjene za obradu materijala sa ivicom 
ploče. Bočno delovanje sile na brusne alate može iz 
prelomiti.
 Upotrebljavajte uvek neoštećenu zateznu prirubnicu 
sa pravom veličinom i oblikom za brusnu ploču koju ste 
izabrali. Pogodna prirubnica štiti brusnu ploču i smanjuje 
tako opasnost od loma brusne ploče. Prirubnice za ploče 
za presecanje mogu se razlikovati od prirubnica za druge 
brusne ploče.
 Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče velikih 
električnih alata. Brusne ploče za velike električne alate 
nisu konstruisane za veće obrtaje manjih električnih alata i 
mogu se slomiti.
Dalja posebna uputstva sa upozorenjem za ploče za 
presecanje
 Izbegavajte blokiranje ploče za presecanje ili prevelik 
pritisak. Ne izvodite prekomerno duboke preseke. 
Preopterećenje ploče za presecanje povećava njeno 
opterećenje i podložnost za iskretanje ili blokiranje a time i 
mogućnost povratnog udarca ili loma brusnog alata.
 Izbegavajte područje ispred i iza ploče za presecanje 
koja se okreće. Ako ploču za presecanje u radnom 
komadu pokrećete od sebe, može u slučaju povratnog 
udarca električni alat sa pločom koja se okreće direktno 
biti izbačena na Vas.
 Ako ploča za presecanje zaglavljuje ili prekidate rad, 
isključite električni alat i držite ga mirno, dok se ploča 
ne umiri. Ne pokušavajte nikada da ploču za presecanje 
koja se još okreće izvadite iz reza, jer može uslediti 
povratni udarac. Pronadjite i uklonite uzrok 
zaglavljivanja.
 Ne uključujte električni alat ponovo, dokle god se 
nalazi u radnom komadu. Pustite da ploča za 
presecanje prvo dostigne svoje pune obrtaje, pre nego 
što oprezno nastavite sečenje. U drugom slučaju može 
ploča zakačiti, iskočiti iz radnog komada ili prouzrokovati 
povratni udarac.
 Učvrstite ploče ili velike radne komade, da bi smanjili 
rizik povratnog udarca usled zaglavljene ploče za 
presecanje. Veliki radni komadi se mogu savijati usled 
svoje velike težine. Radni komad se mora učvrstiti na obe 
strane, i to kako u blizini presecanja tako i na ivici.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 216  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Srpski | 217
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Budite posebno oprezni kod „sečenja džepova“ u 
postojeće zidove ili druga nevidljiva područja. Ubačena 
ploča za presecanje može kod presecanja gasovoda ili 
vodovoda, električnih vodova ili drugih objekata 
prouzrokovati povratni udar.
Posebna uputstva sa upozorenjem za brušenje brusnim 
papirom
 Ne koristite predimenzionirane brusne listove, već 
sledite podatke proizvodjača u vezi veličine brusnog 
lista. Brusni listovi koji su veći od brusne ploče, mogu 
prouzrokovati povrede kao i blokiranje, kidanje brusnog 
lista ili voditi povratnom udarcu.
Posebna uputstva sa upozorenjem za rad sa žičanim 
četkama
 Obratite pažnju da žičana četka i za vreme uobičajene 
upotrebe gubi komade žice. Ne preopterećujte žice 
suviše velikim pritiskom. Komadi žice koji se razleću 
mogu vrlo lako prodreti kroz tanko odelo i/ili kožu.
 Ako se prepuručuje zaštitna hauba, sprečite da se 
zaštitna hauba i žičana četka mogu dodirivati. 
Tanjiraste i lončaste četke mogu pritiskivanjem i 
centrifugalnom silom uvećati svoj presek.
Dodatna uputstva sa upozorenjem
Nosite zaštitne naočare.
 Upotrebljavajte pogodne aparate za potragu, da bi 
našli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno 
društvo za snabdevanje. Kontakt sa električnim 
vodovima može voditi požaru i električnom udaru. 
Oštećenja gasovoda mogu voditi eksploziji. Prodiranje u 
vod sa vodom prouzrokovaće oštećenja predmeta ili može 
prouzrokovati električni udar.
 Deblokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje i 
dovedite ga u isključeni položaj, ako se prekine 
snabdevanje strujom, odnosno usled nestanka struje ili 
izvlačenjem mrežnog utikača. Na taj način se sprečava 
nekontrolisano ponovno kretanje.
 Ne hvatajte brusne i ploče za razdvajanje pre nego što 
se ohlade. Ploče se u radu veoma ugreju.
 Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg čvrsto drže 
zatezni uredjaji ili stega sigurnije se drži nego sa Vašom 
rukom.
Opis proizvoda i rada
Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti 
kod pridržavanja upozorenja i uputstava 
mogu imati za posledicu električni udar, požar 
i/ili teške povrede.
Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom aparata 
i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate uputstvo za rad.
Upotreba prema svrsi
Električni alat je namenjen za presecanje, grubo brušenje i 
obradu četkom metala i kamena, bez upotrebe vode.
Za presecanje sa kompozitnim brusnim pločama mora se 
koristiti specijalna zaštitna hauba za presecanje.
Kod presecanja kamena treba obezbediti zadovoljavajuće 
usisavanje prašine.
Sa dozvoljenim brusnim pločama električni alat se može 
koristiti za brušenje sa brusnom hartijom.
Komponente sa slike
Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na 
prikaz električnog alata na grafičkoj strani.
Taster za blokadu vretena
Prekidač za uključivanje-isključivanje
Dodatna drška (izolovana površina za prihvat)
Brusno vreteno
Zaštitna hauba za brušenje
Zavrtanj za učvršćivanje zaštitne haube
Priključna prirubnica sa O-prstenom
Brusna ploča*
Zatezna navrtka
10 Ključ sa dva otvora za zateznu navrtku*
11 Navrtka sa brzim zatezanjem 
*
12 Lončasta ploča od tvrdog metala*
13 Zaštitna hauba za presecanje*
14 Ploča za presecanje*
15 Zaštidna hauba za brusno lonče*
16 Brusno lonče*
17 Ključ sa dva otvora prilagodjen za brusnu čašu*
18 Zaštita za ruku*
19 Distancne ploče*
20 Gumena brusna ploča*
21 Brusni list*
22 Okrugla navrtka*
23 Lončasta četka*
24 Hauba za usisavanje pri presecanju sa klizajućom 
vodjicom *
25 Diamant-ploča za prosecanje*
26 Drška (izolovana površina za prihvat)
*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. 
Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 217  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

218 | Srpski 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Tehnički podaci
Informacije o šumovima/vibracijama
Izmerene vrednosti buke utvrđene su u skladu sa EN 60745.
Nivo šumova uredjaja označen sa A iznosi tipično: Nivo 
zvučnog pritiska 92 dB(A); Nivo snage zvuka 103 dB(A). 
Nesigurnost K=3 dB.
Nosite zaštitu za sluh!
Ukupne vrednosti vibracija a
h
 (zbir vektora tri pravca) i nesi-
gurnost K su dobujeni prema EN 60745:
Brušenje površina (gruba obrada): a
h
=7,5 m/s
2

K=1,5 m/s
2
,
Brušenje sa brusnim listom: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema 
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može 
da se koristi za poređenje električnih alata jedan sa drugim. 
Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama.
Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu 
električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava 
za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno 
održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo 
može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama 
preko celog radnog vremena.
Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u 
obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije 
stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati 
opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre 
delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog 
alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija 
odvijanja posla.
Izjava o usaglašenosti
Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod „Tehnički po-
daci“ opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili 
normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama smernica 
2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC.
Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montaža
Montaža zaštitnih uredjaja
 Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni 
utikač iz utičnice.
Uputstvo: Posle loma brusne ploče za vreme rada ili pri 
oštećenju prihvatnog uredjaja na zaštitnoj haubi/električnom 
alatu, mora se električni alat hitno poslati u servis, adrese 
pogledajte u odeljku „Servisna služba i savetovanje o 
upotrebi“.
Zaštitna hauba za brušenje
Stavite zaštitnu haubu 5 na vrat vretena. Prilagodite poziciju 
zaštitne haube 5 potrebama rada i blokirajte zaštitnu haubu 5 
sa zavrtnjem za pričvršćivanje 6.
 Podesite zaštitnu haubu 5 tako, da se spreči letenje 
varnica u pravcu radnika.
Zaštitna hauba za presecanje
 Kod presecanja sa kompozitnim brusnim pločama za 
presecanje koristite uvek zaštitnu haubu za presecanje 
13.
 Kod presecanja kamena treba obezbediti 
zadovoljavajuće usisavanje prašine.
Zaštitna hauba za presecanje 13 se montira kao i zaštitna 
hauba za brušenje 5.
Hauba za usisavanje kod presecanja sa vodilicama
Hauba za usisavanje kod presecanja sa vodilicama 24 se 
montira kao zaštitna hauba za brušenje 5.
Dodatna drška
 Upotrebljavajte Vaš električni alat samo sa dodatnom 
drškom 3.
Zavrnite dodatnu dršku 3 zavisno od načina rada desno ili levo 
na glavi prenosnika.
Ugaona brusilica
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Broj predmeta
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Nominalna primljena snaga
W
2000
2000
Predana snaga
W
1250
1250
Nominalni broj obrtaja
min
-1
6600
6600
maks. prečnik brusnih ploča
mm
230
230
Navoj brusnog vretena
M 14
M 14
maks. dužina brusnog vretena
mm
25
25
Zaštita od ponovnog kretanja


Ograničavanje struje kretanja


Težina prema 
EPTA-Procedure 01/2003
– sa dodatnom drškom i 
prigušenim vibracijama
– sa Standard-dodatnom 
drškom
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Klasa zaštite
/
II
/
II
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji 
odstupaju i izvodjenja specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.
Samo za elekrične alata bez ograničenja struje kretanja: Uključivanja 
prouzrokuju kratkotrajne padove napona. Pri nepovoljnim uslovima 
mreže mogu nastati oštećenja drugih uredjaja. Pri impedanci mreže 
manjoj od 0,25 Ohm ne mogu se očekivati nikakvi kvarovi.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 218  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Srpski | 219
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Zaštita za ruku
 Montirajte za radove sa gumenom brusnom pločom 20 
ili sa lončastom četkom/četka u vidu ploče/lepezastom 
brusnom pločom uvek zaštitu za ruku 18.
Pričvrstite zaštitu za ruku 18 sa dodatnom drškom 3.
Montaža brusnih alata
 Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni 
utikač iz utičnice.
 Ne hvatajte brusne i ploče za razdvajanje pre nego što 
se ohlade. Ploče se u radu veoma ugreju.
Čistite brusno vreteno 4 i sve delove koji se montiraju.
Pritisnite za učvršćivanje i otpuštanje brusnih alata taster za 
blokadu vretena 1 da bi učvrstili brusno vreteno.
 Aktivirajte taster za blokadu vretena samo u stanju 
mirovanja brusnog vretena. Električni alat se može inače 
oštetiti.
Brusna-/ploča za presecanje
Obratite pažnju na dimenzije brusnih alata. Presek otvora 
mora odgovarati priključenoj prirubnici. Ne upotrebljavajte 
nikakve adaptere ili redukujuće komade.
Pri upotrebi Diamant-ploče za presecanje pazite nato, da 
strelica pravca okretanja na Diamant-ploči za presecanje 
bude usaglašena sa pravcem okretanje električnog alata 
(pogledajte strelicu pravca okretanja na glavi prenosnika).
Redosled montaže se može videti na grafičkoj karti.
Za pričvršćivanje ploće za brušenje i prosecanje navrnite 
zateznu navrtku 9 i stegnite je sa ključem sa dva otvora, 
pogledajte odeljak „Navrtka sa brzim zatezanjem“.
 Prekontrolišite posle montaže alata za brušenje pre 
uključivanja, da li je brusni alat korektno montiran i 
može slobodno da se okreće. Uverite se da brusni alat 
na zaštitnoj haubi ili drugim delovima ne struže.
U prihvatnu prirubnicu 7 je ubačen oko 
centralnog venca jedan deo od plastike 
(O-prsten). Ako O-prsten nedostaje ili 
je oštećen, mora se prihvatna 
prirubnica 7 neizostavno zameniti pre 
dalje upotrebe.
Lepezasta brusna ploča
 Za radove sa lepezasnog brusnom pločom montirajte 
Каталог: manuals
manuals -> Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно
manuals -> Руководство по эксплуатации Содержание Монтаж, 2-3-4
manuals -> Руководство по эксплуатации русский, 1 ru қазақша, 17 k z h5G56f ru предупреждения,2
manuals -> Регламент за екологосъобразно проектиране Препарат за изплакване и рафинирана
manuals -> Руководство по эксплуатации ! Обязательно прочтите это руководство. ! Сохраните руководство для получения необходимых
manuals -> Мультиварка бытовая электрическая polaris модель pmc 0510ad инструкция по эксплуатации
manuals -> Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кір жуғыш машина
manuals -> Цифрлық жерсеріктік қабылдағыш цифровой спутниковый приемник
manuals -> 1. 1 Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для охлаждения свежих продуктов, хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии в Х


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   61


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет