Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Вказівка: Тільки в цій функції праворуч на індикаторі dжүктеу 9.43 Mb.
Pdf просмотр
бет34/55
Дата27.03.2017
өлшемі9.43 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   55

Вказівка: Тільки в цій функції праворуч на індикаторі d 
з’являється номер актуальної папки на карті або флешці 
USB. Щоб змінити папку, Вам необхідно спочатку 
повернутися в режим звичайного відтворення і 
вибрати композицію із відповідної папки.
– Щоб повторити лише актуальну композицію, натисніть 
втретє кнопку випадкового/повторного відтворення 
20. На дисплеї з’являється індикатор h.
– Щоб повернутися в режим звичайного відтворення, 
натисніть вчетверте кнопку випадкового/повторного 
відтворення 20, щоб на дисплеї більше не з’являлися 
індикатори fg або h.
– Щоб почати відтворення, натисніть кнопку 
відтворення/паузи 24.
Під’єднання зовнішніх пристроїв відтворення звуку 
(див. мал. C)
Ви можете подавати актуальний аудіосигнал музичного 
центру для будівельних майданчиків також і на інші 
пристрої відтворення звуку (напр., підсилювачі або 
динаміки).
Зніміть захисну кришку гнізда «LINE OUT» 30 і вставте 
3,5 мм штекер відповідного кабелю AUX в гніздо. 
Під’єднайте відповідний пристрій відтворення звуку до 
кабелю AUX. Після того, як Ви витягли кабель AUX, знову 
надіньте кришку для захисту від забруднень на гніздо 
«LINE OUT» 30.
Живлення зовнішніх приладів
Живлення зовнішніх приладів через гніздо на 12 В та 
гніздо перемінного струму можливе лише при 
експлуатації музичного центру для будівельних 
майданчиків від мережі живлення, а не від вставленої 
акумуляторної батареї.
Після під’єднання музичного центру для будівельних 
майданчиків до мережі живлення в якості підтвердження 
загорається зелена контрольна лампочка 3.
Гніздо USB
Через гніздо USB можлива експлуатація або заряджання 
більшості приладів, які допускають живлення через USB 
(напр., різноманітних мобільних телефонів).
Відкрийте важіль фіксації 8 і відкиньте кришку секції для 
носіїв інформації 9. За допомогою відповідного кабелю 
USB з’єднайте гніздо USB зовнішнього приладу із гніздом 
USB 33 музичного центру для будівельних майданчиків. 
Щоб почати процес заряджання, на музичному центрі для 
будівельних майданчиків може бути потрібно вибрати 
зовнішній прилад в якості аудіоджерела.
Гніздо на 12 В (див. мал. C)
Через гніздо на 12 В Ви можете вмикати зовнішній електро-
прилад зі штекером на 12 В та силою струму макс. 1 А.
Зніміть захисну кришку гнізда на 12 В 29. Вставте штекер 
зовнішнього електроприладу в гніздо на 12 В.
Гніздо на 12 В захищене запобіжником 32. Якщо 
зовнішній прилад не отримує напругу, відкрийте важіль 
фіксації 8 і відкиньте кришку секції для носіїв інформації 
9. Відкрутіть ковпачок запобіжника 31 і перевірте, чи не 
спрацював встромлений запобіжник 32. Якщо запобіжник 
спрацював, вставте новий слабкострумовий запобіжник 
(5 x 20 мм, макс. напруга 250 В, ном. струм 1 A, миттєве 
спрацьовування). Знову міцно закрутіть ковпачок 
запобіжника 31.
Вказівка: Використовуйте лише запобіжники, 
розраховані на силу струму 1 A та максимальну напругу 
250 В («250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET»). При 
використанні інших запобіжників Ви можете пошкодити 
музичний центр для будівельних майданчиків.
Гніздо на 12 В захищене, крім того, внутрішнім 
запобіжником з тепловим реле, який спрацьовує при 
перегріванні. Після охолодження музичного центру для 
будівельних майданчиків запобіжник автоматично 
повертається у вихідне положення.
Для захисту від забруднення знову надіньте захисну 
кришку гнізда на 12 В 29 після того, як Ви витягли 
зовнішній штекер.
Гніздо перемінного струму («Power Outlets») 
(крім товарного номера 3 601 D29 760)
Через гнізда перемінного струму можна вмикати інші 
зовнішні електроприлади. Гнізда можуть відрізнятися у 
залежності від специфічних для конкретних країн 
стандартів.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 141  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

142 | Українська 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Максимально допустимий споживаний всіма 
під’єднаними електроприладами струм не повинен 
перевищувати у сумі значення, що зазначене в таблиці 
нижче (див. також надпис на корпусі під кришками 4):
Відкрийте кришку 4 гнізд перемінного струму і вставте 
штекер зовнішнього електроприладу в гніздо 5 музичного 
центру для будівельних майданчиків.
Індикація часу
Радіоприймач для будівельних майданчиків оснащений 
індикатором часу із окремим джерелом живлення. Якщо в 
секцію для батарейок вставлені буферні батарейки 
достатньої ємності (див. «Встромляння/заміна буферних 
батарейок», стор. 139), можливе запам’ятовування часу, 
навіть якщо радіоприймач для будівельних майданчиків 
від’єднаний від мережі живлення або акумуляторної 
батареї.
Настроювання часу
– Для настроювання часу натискуйте кнопку настройки 
часу «Clock» 18 до тих пір, поки на індикаторі часу n не 
почнуть мигати години.
– Натискуйте кнопку висхідного пошуку «Seek +» 21 або 
кнопку низхідного пошуку «– Seek» 23 до тих пір, поки 
не з’явиться потрібне число для годин.
– Знову натисніть кнопку «Clock», щоб на індикаторі часу 
n почали мигати хвилини.
– Натискуйте кнопку висхідного пошуку «Seek +» 21 або 
кнопку низхідного пошуку «– Seek» 23 до тих пір, поки 
не з’явиться необхідне число для хвилин.
– Щоб зберегти час, натисніть кнопку «Clock» втретє.
Режим економії електроенергії
З метою економії електроенергії можна вимкнути 
індикатор часу на дисплеї 27.
Для цього при вимкненні аудіорежиму (див. 
«Вмикання/вимикання аудіорежиму», стор. 139) 
утримуйте вимикач 26 натиснутим до тих пір, поки 
індикатор на дисплеї не зникне.
Щоб знову увімкнути індикатор часу, натисніть один раз 
вимикач 26.
Вказівки щодо роботи
Вказівки щодо оптимального поводження з 
акумулятором
Захищайте акумулятор від вологи і води.
Зберігайте акумулятор лише при температурі від –20 °C 
до 50 °C. Зокрема, не залишайте акумулятор влітку в 
машині.
Занадто коротка тривалість роботи після заряджання 
свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба 
поміняти.
Зважайте на вказівки щодо видалення.
Неполадки – причини і усунення
Товарний номер
Сума макс. споживаного 
струму (в А)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
Причина
Що робити
Радіоприймач для будівельних майданчиків не 
працює
Не поступає електричний 
струм
Вставте штепсель або 
(повністю) заряджену 
акумуляторну батарею
Радіоприймач для будівель-
них майданчиків занадто 
гарячий або холодний
Зачекайте, поки радіоприй-
мач для будівельних 
майданчиків не досягне 
робочої температури
Радіоприймач для будівельних майданчиків не 
працює від мережі живлення
Несправний штепсель або 
шнур живлення
Перевірте штепсель і шнур 
живлення та за необхід-
ністю замініть
Радіоприймач для будівельних майданчиків не 
працює від акумуляторної батареї
Забруднилися контакти 
акумуляторної батареї
Прочистіть контакти 
(наприклад, декілька разів 
встромивши та вийнявши 
акумулятор), при 
необхідності замініть 
акумуляторну батарею
Акумуляторна батарея 
несправна
Поміняйте акумуляторну 
батарею
Акумуляторна батарея 
занадто гаряча або занадто 
холодна (світиться індика-
тор виходу за межі темпера-
турного діапазону k)
Зачекайте, поки акумуля-
торна батарея не досягне 
робочої температури
Не відбувається живлення зовнішніх приладів
Не встромлений мережний 
штепсель
(Добре) вставте мережний 
штепсель
Не працює гніздо на 12 В
Не вставлений запобіжник 
32
Вставте запобіжник 32
Спрацював запобіжник 32 Поміняйте запобіжник 32
Спрацював внутрішній 
запобіжник з тепловим реле
Від’єднайте зовнішній 
прилад і дайте музичному 
центру для будівельних 
майданчиків охолонути
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 142  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Українська | 143
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Якщо вищеозначені заходи з усунення неполадки не 
допомагають, передайте свій вимірювальний прилад в 
авторизовану сервісну майстерню Bosch.
Технічне обслуговування і сервіс
Технічне обслуговування і очищення
 Шнур живлення має спеціальний безпечний 
штепсель, його може замінити лише авторизована 
сервісна майстерня Bosch.
Сервіс та надання консультацій щодо 
використання продукції
Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно 
ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. 
Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна 
знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо 
використання продукції із задоволенням відповість на Ваші 
запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.
При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, 
будь ласка, зазначайте 10-значний номер для 
замовлення, що стоїть на заводській табличці 
радіоприймача для будівельних майданчиків.
Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту 
здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача 
на території всіх країн лише у фірмових або 
авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції 
небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки 
для здоров’я. Виготовлення і розповсюдження 
контрафактної продукції переслідується за Законом в 
адміністративному і кримінальному порядку.
Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень 
зазначена в Національному гарантійному талоні.
Транспортування
На додані літієво-іонні акумуляторні батареї 
розповсюджуються вимоги щодо транспортування 
небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть 
перевозитися користувачем автомобільним транспортом 
без необхідності виконання додаткових норм.
При пересилці третіми особами (напр.: повітряним 
транспортом або транспортним експедитором) потрібно 
додержуватися особливих вимог щодо упаковки та 
маркування. В цьому випадку при підготовці посилки 
повинен приймати участь експерт з небезпечних вантажів.
Відсилайте акумуляторну батарею лише з 
непошкодженим корпусом. Заклейте відкриті контакти та 
запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не 
совалася в упаковці.
Дотримуйтеся, будь ласка, також можливих додаткових 
національних приписів.
Утилізація
Музичні центри для будівельних майданчиків, 
акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба 
здавати на екологічно чисту повторну переробку.
Не викидайте музичні центри для будівельних 
майданчиків та акумуляторні батареї/батарейки в 
побутове сміття!
Лише для країн ЄС:
Відповідно до європейської директиви 
2012/19/EU та європейської директиви 
2006/66/EС відпрацьовані електроін-
струменти, пошкоджені акумуляторні 
батареї/батарейки або акумуляторні 
батареї/батарейки, що відпрацювали 
себе, повинні здаватися окремо і утилі-
зуватися екологічно чистим способом.
Акумулятори/батарейки:
Літієво-іонні:
Будь ласка, зважайте на вказівки в 
розділі «Транспортування», 
стор. 143.
Можливі зміни.
Радіоприймач для будівельних майданчиків раптом 
перестав працювати
Неправильно або не 
повністю вставлений 
мережний штепсель або 
акумуляторна батарея.
Правильно та добре вставте 
мережний штепсель або 
акумуляторну батарею
Помилка програмного 
забезпечення
Щоб перезапустити 
програмне забезпечення, 
витягніть штепсель або 
вийміть акумуляторну бата-
рею, зачекайте 30 с, знову 
вставте штепсель/акумуля-
торну батарею.
Поганий радіоприйом
Перешкоди від інших 
приладів або погане місце 
установки
Установіть радіоприймач 
для будівельних 
майданчиків в іншому місці 
з кращим прийомом або 
далі від інших електричних 
приладів або розеток
Не відображається час
Сіли буферні батарейки для 
годинника
Замініть буферні батарейки
Буферні батарейки встром-
лені неправильними полю-
сами
Розверніть буферні бата-
рейки правильними полю-
сами
Причина
Що робити
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 143  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

144 | Қaзақша 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Қaзақша
Сәйкестік туралы сертификат Нөмірi
TC RU C-DE.ME77.B.00680
Сәйкестік туралы сертификаттың 
қолданылу мерзімі 16.08.2018 дейін 
„Электр – машинақұрылысы өнімдері сапа жүйесін 
стандарттау сертификаттау орталығы“ ЖШҚ
141400, Мәскеу облысы, Химки қ.
Ленинградская к., 29
Сәйкестік туралы сертификаттар мына мекенжайда 
сақталады:
ООО „Роберт Бош“
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5
Россия, 129515, Москва
Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде 
көрсетілген.
Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.
Өнімді пайдалану мерзімі
Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен 
бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) 
істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз 
(сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.
Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен 
істен шығу себептерінің тізімі
– тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді 
пайдаланбаңыз
– өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
– тоқ  сымы  бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, 
пайдаланбаңыз
– жауын –шашын кезінде сыртта (далада) 
пайдаланбаңыз 
– корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
– қөп үшқын шықса, пайдаланбаңыз
– қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
Шекті күй белгілері
– тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
– өнім корпусының зақымдалуы 
Қызмет көрсету түрі мен жиілігі
Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.
Сақтау
– құрғақ жерде сақтау керек
– жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің 
әсерінен алыс сақтау керек
– сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан 
қорғау керек
– орамасыз сақтау мүмкін емес
– сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін 
МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз
Тасымалдау
– тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген 
механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
– босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды 
пайдалануға рұқсат берілмейді.
– тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 
(5 шарт) құжатын оқыңыз.
Қауіпсіздік нұсқаулары
Құрылыс алаңы радио-
қабылдағышының барлық қауіпсіздік 
нұсқаулықтары мен нұсқауларын, және оның 
астындағы ақпараттарды мұқият оқыңыз. Техникалық 
қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау 
тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға 
алып келуі мүмкін.
Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтары мен нұсқауларды 
келешек үшін сақтап қойыңыз.
Қауіпсіздік нұсқауларында пайдаланған „Құрылыс алаңы 
радиоқабылдағышы“ желіге қосылатын құрылыс алаңы 
радиоқабылдағышына (желі кабелі) және аккумулятор-
лық құрылыс алаңы радиоқабылдағышына (желі 
кабелісіз) негізделеді.
 Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған 
жағдайда ұстаңыз. Тәртіп немесе жарық болмаған 
жұмыс аймақтары жазатайым оқиғаларға алып келуі 
мүмкін.
 Құрылыс алаңы радиоқабылдағышы қосу айыры 
розеткаға сай болуы керек. Айырды өзгерту мүмкін 
емес. Жерге қосылған құрылыс алаңы 
радиоқабылдағышымен адаптер айырды 
пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген штекер және жарамды 
розеткаларды пайдалану электр тоғының соғу қауіпін 
төмендетеді.
 Электр сымын орынды қолданыңыз, құрылыс 
алаңы радиоқабылдағышын тасымалдау, асып қою 
немесе айырын розеткадан шығару үшін 
пайдаланбаңыз. Электр сымын жоғары 
температурадан, майдан, өткір қырлардан, электр 
құралының қозғалмалы бөлігінен қорғаңыз. 
Зақымдалған немесе шиеленіскен кабель электр 
тоғының соғу қаупін арттырады.
 Құрылыс алаңы радиоқабылдағышын желімен 
пайдалану үшін желі кабелін толық жайыңыз. 
Әйтпесе, желі кабелі қызып кетуі мүмкін.
 Желі штекерін кез келген уақытта шығару 
мүмкіндігінің болатынына көз жеткізіңіз. Құрылыс 
алаңы радиоқабылдағышын тек желі штекерін тартып 
қана тоқтан ажырату мүмкін.
 Құрылыс алаңы радиоқабылдағышымен ашық 
аспан астында жұмыс істесеңіз, тек сыртта 
пайдалануға рұқсат етілген ұзартқыш кабельді 
пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға арналған 
ұзартқыш - кабельді пайдалану электр тоғының соғу 
қаупін төмендетеді.
 Құрылыс алаңы радиоқабылдағышын ылғалды 
ортада пайдалану қажет болса, автоматты 
сақтандырғыш ажыратқышын пайдаланыңыз. 
Автоматты сақтандырғыш ажыратқышын пайдалану тоқ 
соғу қауіпін төмендетеді.
 Құрылыс алаңы радиоқабылдағышын тиісті ретте 
жерге қосылған тоқ желісіне қосыңыз. Розетка мен 
ұзартқышта жұмыс істейтін қорғайтын сым болуы қажет.
ЕСКЕРТУ
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 144  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Қaзақша | 145
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Құрылыс алаңы радиоқабылдағышын 
жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Құрылыс 
алаңы радиоқабылдағышының ішіне су кірсе, 
ол электр тоғының соғу қауіпін арттырады.
 Құрылыс алаңы радиоқабылдағышын таза 
ұстаңыз. Құралдың ластануы тоқ соғуы қаупін 
туындатады.
 Әр пайдаланудан алдын құрылыс алаңы 
радиоқабылдағышын, кабельді және айырды 
тексеріңіз. Ақауланған құрылыс алаңы 
радиоқабылдағышын пайдаланбаңыз. Құрылыс 
алаңы радиоқабылдағышын өзіңіз ашпаңыз, оны 
тек білікті маманға және түпнұсқалы бөлшектермен 
жөндетіңіз. Зақымдалған құрылыс алаңы 
радиоқабылдағышы, кабель және айыр тоқ соғу қауіпін 
арттырады. 
 Бұл құрылыс алаңы радиоқабылдағышы 
балалардың, дене немесе ой қабілеттері шектелген 
немесе тәжірібесі мен білімі аз адамдардың 
пайдалануына арналмаған. Осы құрылыс алаңы 
радиоқабылдағышын 8 жастан асқан балалардың 
және дене, сезім, ойлау қабілеттері шектелген, не 
тәжірибесі мен білімі аз адамдардың жүйені 
қауіпсіз пайдалану туралы нұсқауынсыз және 
жауапты адамның бақылауынсыз пайдалануы аса 
қауіпті. Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және 
жарақаттанулар қауіпі пайда болады.
 Пайдалану, тазалау және қызмет көрсету кезінде 
балаларға мұқият болыңыз. Балалардың құрылыс 
алаңы радиоқабылдағышын ойнамауына көз жеткізіңіз.
 Аккумуляторды ашпаңыз. Қысқа тұйықталу қаупі бар.
Мысалы, аккумуляторды жылудан, сондай-
ақ, үздіксіз күн жарығынан, оттан, судан 
және ылғалдан қорғаңыз. Жарылу қаупі бар.
 Қолданылмайтын аккумуляторды қағаз 
қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, 
инелерден, бұрандалардан немесе контакттарға 
бөгет ете алатын басқа металл заттардан алыс 
жерде сақтаңыз. Аккумулятор контакттар арасындағы 
қысқа мерзімді тұйықталу себебінен күйіп қалу немесе 
өрт пайда болуы мүмкін.
 Дұрыс пайдаланбаған аккумулятордан сұйықтық 
ағуы мүмкін. Оған тимеңіз. Кездейсоқ тигенде, 
тиген жерді сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе
медициналық көмек алыңыз. Аккумулятордағы 
сұйықтық теріні тітіркендіруі немесе күйдіруі мүмкін.
 Аккумулятордан зақымданған немесе дұрыс 
пайдаланбаған жағдайда бу шығуы мүмкін. Бұл 
жағдайда ішке таза ауа кіргізіңіз және шағымдар 
болса, медициналық көмек алыңыз. Булар тыныс 
алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
 Аккумуляторлық батареяны тек өндіруші 
көрсеткен зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз. 
Зарядтау құрылғысы белгілі бір аккумуляторлар түріне 
жарайды және оны басқа аккумуляторларды зарядтау 
үшін пайдаланса, өрт себебі болуы мүмкін.
 Осы аккумуляторды тек құрылыс алаңы 
радиоқабылдағышында және/немесе Bosch электр 
құралында пайдаланыңыз. Сол арқылы 
аккумуляторды қауіпті артық жүктеуден сақтайсыз.
 Шеге немесе бұрауыш сияқты ұшты заттар немесе 
сыртқы әсер арқылы аккумулулятор зақымдануы 
мүмкін. Бұл қысқа тұйықталуға алып келіп, 
аккумулятор жануы, түтін шығаруы, жарылуы немесе 
қызып кетуі мүмкін.
 Құрылыс алаңы радиоқабылдағышына қосатын 
құрылғылардың пайдалану нұсқаулығында 
жазылған қауіпсіздік және пайдалану нұсқауларын 
мұқият орындаңыз.
Өнім және қызмет сипаттамасы
Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын 
және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық 
қауіпсіздік нұсқаулықтарын және 
ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт 
және/немесе ауыр жарақаттануларға 
апаруы мүмкін.
Құрылыс алаңы радиоқабылдағышының суреті бар бетті 
пайдалану нұсқаулығын оқу кезінде ашық ұстаңыз.
Бейнеленген құрамды бөлшектер
Көрсетілген құрамдастар нөмірі суреттер бар беттегі 
құрылыс алаңы радиоқабылдағышының сипаттамасына 
қатысты.
Динамик
Тұтқа
Айнымалы тоқ қосылуының бақылау шамы 
(3 601 D29 760 нөмірлерінде емес)
Айнымалы тоқ қосылуының қаптау қақпағы 
(3 601 D29 760 нөмірлерінде емес)
Айнымалы тоқ қосылуының розеткасы 
(3 601 D29 760 нөмірлерінде емес)
Каталог: data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
data -> Байдалиев Д. Д
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Сборник материалов Международной научно-практической конференции
data -> Бағдарламасы бойынша ескертпе (сайтқа орналастыру үшін)
data -> РеспубликалыҚ оҚу-Әдiстемелiк ЖуРнал мазмҰны содеРЖание Ө. Шеденов., а аРна
data -> Литература Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву для учащихся 10 классов
data -> Урок русского языка в 11-м классе по теме: "Сложные предложения с различными видами связи"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   55


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет