Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


dıklarında aküler buhar çıkarabilir. Çalıştığınız yeri ha-жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет24/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   57

dıklarında aküler buhar çıkarabilir. Çalıştığınız yeri ha-
valandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Aküler-
den çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
 Aküyü sadece elektrikli el aletiniz ile birlikte kullanın. 
Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.
 Çivi veya tornavida gibi sivri, kesin nesneler veya dış-
tan kuvvet uygulamaları aküde hasara neden olabilir. 
Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman 
çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.
Ürün ve işlev tanımı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümleri-
ne uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, 
yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden 
olunabilir.
Lütfen aletin resminin göründüğü sayfayı açın ve bu kullanım 
kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.
Usulüne uygun kullanım
Bu elektrikli el aleti, sabit bir zeminde uzunlamasına ve enine 
doğrusal kesme işleri ve ahşapta gönyeli kesme işleri için ta-
sarlanmıştır.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki 
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.
Açma/kapama şalteri emniyeti
Açma/kapama şalteri
Akü*
Koruyucu kapak
Pandül hareketli koruyucu kapak ayar kolu
Taban levhası
Pandül hareketli koruyucu kapak
Paralellik mesnedi
Kesme işareti 0°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 100  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Türkçe | 101
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
10 Kesme işareti 45°
11 Gönye açısı ön seçimi için kelebek vida
12 Paralellik mesnedi kelebek vidası
13 Skala gönye açısı
14 Mil kilitleme düğmesi
15 Ek tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
16 İç altıgen anahtar
17 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
18 Testere mili
19 Bağlama flanşı
20 Daire testere bıçağı*
21 Bağlama flanşı
22 Pullu germe vidası
23 Koruyucu kapak üzerindeki işaret
24 Akü boşa alma düğmesi
25 Emme adaptörü için tespit vidası
26 Emme adaptörü
27 Emme hortumu*
28 Kesme derinliği skalası
29 Kesme derinliği ön seçimi için germe kolu
30 Vidalı işkence çifti*
31 Şarj durumu gösterge tuşu*
32 Akü şarj durumu göstergesi*
33 Kılavuz ray*
34 Bağlantı parçası*
*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kap-
samında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bu-
labilirsiniz.
Teknik veriler
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültü emisyon değerleri EN 60745-2-5 uyarınca belirlen-
mektedir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak 
şöyledir: Ses basıncı seviyesi 95 dB(A); gürültü emisyonu se-
viyesi 106 dB(A). Tolerans K=3,0 dB.
Koruyucu kulaklık kullanın!
Toplam titreşim değerleri a
h
 (üç yönün vektör toplamı) ve to-
lerans K, EN 60745-2-5’e göre belirlenmektedir:
Ahşapta kesme: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e göre 
normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve ha-
valı aletlerin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer geçici 
olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım 
alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım 
alanlarında, farklı aksesuarla, farklı uçlarla kullanılırken veya 
yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen de-
ğerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki tit-
reşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapa-
lı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate 
alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükü-
nü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik 
önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, 
ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.
Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde tanımlanan 
ürünün, değişiklikleri de dahil olmak üzere 2011/65/EU, 
19 Nisan 2016'ya kadar: 2004/108/EC, 20 Nisan 2016'dan 
itibaren: 2014/30/EU, 2006/42/EC yönergelerinin geçerli 
bütün hükümlerini karşıladığını ve aşağıdaki standartlarla 
uyumlu olduğunu beyan ederiz: EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Daire testere
GKS 18 V-LI
Ürün kodu
3 601 F6H 0..
Anma gerilimi
V=
18
Boştaki devir sayısı
dev/dak
3900
Maksimum kesme derinliği
– 0°’lik gönye açısında
– 45°’lik  gönye  açısında
mm
mm
51
40
Mil kilitleme

Taban levhası ölçüleri
mm
146 x 272
Maksimum testere bıçağı çapı
mm
165
Minimum testere bıçağı çapı
mm
160
Maksimum gövde kalınlğı
mm
1,7
Maksimum diş kalınlığı/diş eğimi
mm
2,6
Maksimum diş kalınlığı/diş eğimi
mm
2,0
Giriş deliği
mm
20
Ağırlığı EPTA-Procedure 
01/2003’e göre
kg
3,9/4,1*
* Kullanılan aküye bağlı
** <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
İzin verilen ortam sıcaklığı
– Şarjda
– İşletmede
**
 ve depolamada
°C
°C
0...+45
–20...+50
Tavsiye edilen aküler
GBA 18 V ...
Tavsiye edilen şarj cihazları
AL 18..
GAL 3680
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Daire testere
GKS 18 V-LI
* Kullanılan aküye bağlı
** <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 101  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

102 | Türkçe 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Montaj
Akünün şarjı
 Sadece aksesuar sayfasında belirtilen şarj cihazlarını 
kullanın. Sadece bu şarj cihazları elektrikli el aletinizde 
kullanılan Li-Ion akülere uygundur.
Not: Akü kısmi şarjlı olarak teslim edilir. Aküden tam perfor-
mansı elde edebilmek için ilk kullanımdan önce aküyü şarj ci-
hazında tam olarak şarj edin.
Li-Ion aküler kullanım ömürleri kısalmadan istendiği zaman 
şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.
Li-Ion aküler Electronic Cell Protection (ECP) sistemi ile derin 
şarja karşı korumalıdır. Akü deşarj olduğunda elektrikli el aleti 
koruyucu kesme sistemi ile kapatılır: Elektrikli el aleti artık ha-
reket etmez.
 Elektrikli el aletiniz otomatik olarak kapandığında artık 
açma/kapama şalterine basmayın. Aksi takdirde akü ha-
sar görebilir.
Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.
Akünün çıkarılması
Akünün 3 iki kilitlenme kademesi vardır ve bunlar akü boşa al-
ma düğmesine 24 yanlışlıkla basıldığında akünün aletten çıka-
rak düşmesini önler. Akü elektrikli el aleti içinde bulunduğu 
sürece bir yay yardımıyla bu pozisyonda tutulur.
Aküyü 3 çıkarmak için kilitleme düğmesine 24 basın ve aküyü 
arkadan çekerek elektrikli el aletinden çıkarın. Bunu yapar-
ken zor kullanmayın.
Akü şarj durumu göstergesi (Bakınız: Şekil F)
Akü şarj durumu göstergesinin 32 üç yeşil LED’i akünün 3 şarj 
durumunu gösterir. Güvenlik nedenleriyle akünün şarj duru-
mu ancak elektrikli el aleti dururken sorulabilir.
Şarj durumunu göstermek için tuşa 31 basın. Bu, akü 3 çıka-
rılmış durumda da mümkündür.
Şarj durumu gösterge tuşuna 31 basıldıktan sonra hiçbir LED 
yanmazsa, akü arızalı demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Daire testere bıçaklarının takılması/
değiştirilmesi
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan 
önce her defasında aküyü çıkarın.
 Testere bıçağını takarken koruyucu eldiven kullanın. 
Testere bıçağına temas ederseniz yaralanabilirsiniz.
 Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen verilere uy-
gun testere bıçakları kullanın.
 Uç olarak hiçbir zaman zımpara diski kullanmayın.
Testere bıçağının seçimi
Tavsiye edilin testere bıçaklarının genel görünüşünü bu kılavu-
zun sonunda bulabilirsiniz.
Testere bıçağının takılması (Bakınız: Şekil A)
Uç değiştirmek için elektrikli el aletini motor gövdesinin ön ta-
rafı üzerine yatırın.
– Mil kilitleme düğmesine 14 basın ve düğmeyi basılı tutun.
 Mil kilitleme düğmesini 14 sadece testere mili durur-
ken kullanın. Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar görebi-
lir.
– İç altıgen anahtarla 16 germe vidasını 22 
 yönünde çevi-
rerek çıkarın.
– Pandül hareketli koruyucu kapağı 7 geri çekin ve o konum-
da tutun.
– Germe  flanşı  21 ile testere bıçağını 20 testere milinden 18 
çıkarın.
Testere bıçağının takılması (Bakınız: Şekil A)
Uç değiştirmek için elektrikli el aletini motor gövdesinin ön ta-
rafı üzerine yatırın.
– Testere  bıçağını  20 ve takılacak bütün bağlama parçalarını 
temizleyin.
– Pandül hareketli koruyucu kapağı 7 geri çekin ve o konum-
da tutun.
– Testere  bıçağını  20 bağlama flanşına 19 takın. Dişlerin 
kesme yönü (testere bıçağı üzerindeki okun yönü) ve pan-
dül hareketli koruyucu kapak 7 üzerindeki okun yönü aynı 
olmalıdır.
– Germe  flanşını  21 yerine yerleştirin ve germe vidasını 22 
 yönünde çevirerek takın. Bağlama flanşı 19 ile germe 
flanşının 21 konumunun doğru olmasına dikkat edin.
– Mil kilitleme düğmesine 14 basın ve düğmeyi basılı tutun.
– İç altıgen anahtarla 16 germe vidasını 22 
 dönme yönüne 
doğru sıkın. Sıkma torku 6–9 Nm olmalıdır, bu elin sıkma 
kuvveti ile üç çevirme turuna veya işaretin 23 ¼ koruyucu 
kapaktaki 
4 üç taksimatına eşittir.
Toz ve talaş emme
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan 
önce her defasında aküyü çıkarın.
 Kurşun içeren boyalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve me-
taller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa za-
rarlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun 
yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara 
neden olabilir.
Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanserojen etkiye sa-
hiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı 
maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte. 
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından iş-
lenmelidir.
– Bu elektrikli el aleti ile yüksek performansla toz emdire-
bilmek için ahşap tozu emici elektrik süpürgesi GAS 25/ 
GAS 50/GAS 50 M veya GAS 50 MS ahşap/mineral to-
zu emici elektrik süpürgesi kullanın.
– Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
– P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanı-
zı tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hü-
kümlerine uyun.
LED
Kapasitesi
Sürekli ışık 3 x yeşil
≥2/3
Sürekli ışık 2 x yeşil
≥1/3
Sürekli ışık 1 x yeşil
<1/3
Yanıp sönen ışık 1 x yeşil
Rezerve
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 102  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Türkçe | 103
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Emme adaptörünün takılması (Bakınız: Şekil B)
Emme adaptörünü 26 tespit vidası 25 ile taban levhasına 6 
tespit edin.
Emme adaptörüne 26 35 mm çaplı bir emme hortumu bağla-
nabilir.
 Emme adaptörü harici toz emme tertibatı olmadan ta-
kılmamalıdır. Aksi takdirde emme kanalı tıkanabilir.
 Emme adaptörüne toz torbası bağlanmamalıdır. Aksi 
tasdirde emme sistemi tıkanabilir.
Optimum emme performansını sağlamak için emme adaptö-
rünün 26 düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekir.
Harici toz emme
Emme hortumunu 27 bir elektrik süpürgesi (aksesuar) bağla-
yın. Bağlanabilecek elektrik süpürgelerinin genel görünüşünü 
bu talimatın sonunda bulabilirsiniz.
Elektrik süpürgesi işlenen malzemeye uygun olmalıdır.
Özellikle sağlığa zararlı, kanserojen veya kuru tozları emdirir-
ken özel elektrik süpürgesi (sanayi tipi elektrik süpürgesi) kul-
lanın.
İşletim
İşletim türleri
 Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan 
önce her defasında aküyü çıkarın.
Kesme derinliğinin ayarlanması (Bakınız: Şekil C)
 Kesme derinliğini iş parçası kalınlığına uyarlayın. İş 
parçası altında tam bir diş boyundan daha kısa bir kısım gö-
rülmelidir.
Germe kolunu 29 gevşetin. Kesme derinliğini azaltmak için 
testereyi taban levhasından 6 uzaklaştırın, artırmak için teste-
reyi taban levhasına 6 yaklaştırın. İstediğiniz ölçüyü kesme 
derinliği sklasında ayarlayın. Daha sonra germe kolunu 29 
tekrar sıkın.
Germe kolunun 29 germe kuvveti ayarlanabilir. Bunu yapmak 
için germe kolunu 29 sökün ve saat hareket yönünün tersine 
en azından 30 derece kaydırarak tekrar sıkın.
Gönye açısının ayarlanması
Elektrikli el aletini koruyucu kapağın 4 ön tarafına yatırın.
Kelebek vidayı 11 gevşetin. Testereyi yana hareket ettirin. İs-
tediğiniz ölçüyü skalada 13 ayarlayın. Kelebek vidayı 11 tek-
rar sıkın.
Not: Gönyeli kesmelerde kesme derinliği kesme derinliği ska-
lasında 28 gösterilen değerden daha düşüktür.
Kesme işaretleri
Kesme işareti 0° 9 dik açılı kesmede testere bıçağının pozis-
yonunu gösterir. Kesme işareti 45° 10 testere bıçağının 45°-
kesimdeki pozisyonunu gösterir.
Tam ölçülü hassas kesme için daire testereyi iş parçasına şe-
kilde gösterildiği gibi yerleştirin. Bir deneme kesmesi yapma-
nız her zaman yararlıdır.
Çalıştırma
Akünün yerleştirilmesi
 Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen 
gerilime sahip orijinal Li-Ion aküler kullanın. Başka akü-
lerin kullanılması yaralanmalara ve yangınlara neden olabi-
lir.
Şarj edilmiş aküyü 3 ön taraftan elektrikli el aletinin ayağına 
itin. Kırmızı şerit artık görünmez oluncaya ve akü güvenli bi-
çimde kilitleme yapıncaya kadar aküyü ayağın içine bastırın.
Açma/kapama
Elektrikli el aletini çalıştırmak için önce kapama/şalteri emni-
yetine basın 1 ve sonra açma kapama şalterine basın ve aç-
ma/kapama şalterini 2 basılı konumda tutun.
Elektrikli el aletini kapamak için açma/kapama şalterini 2 bı-
rakın.
Not: Güvenlik nedenleriyle açma/kapama şalteri 2 kilitlenme-
meli, çalışma sırasında hep basılı tutulmalıdır.
Enerjiden tasarruf etmek için elektikli el aletini sadece kulla-
nacağınız zaman açın.
Serbest dönüş freni
Alete entegre serbest dönüş freni elektrikli el aleti kapandık-
tan sonra testere bıçağının serbest dönüşte dönme süresini 
kısaltır.
Derin şarj emniyeti
Li-Ion aküler Electronic Cell Protection (ECP) sistemi ile derin 
şarja karşı korumalıdır. Akü deşarj olduğunda elektrikli el aleti 
koruyucu kesme sistemi ile kapatılır: Elektrikli el aleti artık ha-
reket etmez.
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Testere bıçağını çarpma ve darbelerden koruyun.
Elektrikli el aletini kesme yönünde düzenli ve hafif bastırma 
kuvveti ile yönlendirin. Fazla bastırma kuvvetinin uygulanması 
ucun kullanım ömrünü önemli ölçüde kısaltır ve elektrikli el 
aletinin hasar görmesine neden olabilir.
Kesme performansı ve kesme kalitesi büyük ölçüde testere bı-
çağı dişlerinin biçimine bağlıdır. Bu nedenle her zaman keskin 
ve işlenen malzemeye uygun testere bıçakları kullanın.
Ahşabın kesilmesi
Testere bıçağının doğru olarak seçilmesi ahşap türüne, ahşap 
kalitesine ve yapılancak kesimin uzunlamasına mı yoksa enine 
mi yapılacağına bağlıdır.
Ladin malzeme kesilirken uzun ve helezonik talaşlar ortaya çı-
kar.
Kayın ve meşe tozları özellikle sağlığa zararlıdır, bu nedenle bu 
malzemeyi işlerken daima toz emme donanımı kullanın.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 103  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

104 | Türkçe 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Paralellik mesnedi ile kesme (Bakınız: Şekil D)
Paralellik mesnedi 8 iş parçası kenarı boyunca veya ölçülü şe-
rit biçimli hassas kesme işlemine olanak sağlar.
Yardımcı dayamakla kesme (Bakınız: Şekil E)
Büyük iş parçalarını işlemek veya düz kenarları kesmek için iş 
parçasına bir tahta veya lata tespit edebilirsiniz ve daire teste-
renin taban levhasını bu yardımcı dayamak boyunca hareket 
ettirebilirsiniz.
Kılavuz rayla kesme (Bakınız: Şekil G)
Kılavuz ray 33 yardımı ile düz hatlı kesme yapabilirsiniz.
Not: Kılavuz kızağı 33 sadece dik açılı kesme işlerinde kulla-
nın. Gönyeli kesme işlerinde kılavuz kızak 33 hasar görebilir.
Kavrayıcı kaplama kılavuz rayın kaymasını önler ve iş parçası 
yüzeyini korur. Kılavuz ray üzerindeki kaplama elektrikli el ale-
tinin kolayca kaydırılmasını sağlar.
Daire testereyi doğrudan kılavuz kızak 33 üstüne yerleştirin. 
Kılavuz kızağı 33 uygun sıkma donanımları ile, örneğin vidalı 
işkence ile iş parçası üzerine öyle tespit edin ki, kılavuz kızağın 
33 ince kolu testere bıçağını göstersin.
Kılavuz ray 33 kesilen iş parçası kenarından dışarı çıkma-
malıdır.
Elektrikli el aletini çalıştırın ve düzenli tempoda, hafif bastır-
ma kuvveti ile kesme yönünde hareket ettirin.
Bağlantı parçası 34 ile iki kılavuz ray birbirine bağlanabilir. 
Sıkma işlemi bağlantı parçası içindeki dört vida ile yapılır.
Akünün optimum verimle kullanılmasına ilişkin açıklama-
lar
Aküyü nemden ve sudan koruyun.
Aküyü –20 ... 50 derece arasında bir sıcaklıkta saklayın. Ör-
neğin aküyü yaz aylarında otomobil içinde bırakmayın.
Akünün havalandırma aralıklarını düzenli olarak yumuşak, te-
miz ve kuru bir fırça ile temizleyin.
Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabiliyorsa akü ömrü-
nü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir.
Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
 Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örne-
ğin bakım, uç değiştirme vb.), aleti taşırken ve saklar-
ken her defasında aküyü alttan çıkarın. Aletin açma/ka-
pama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya 
çıkabilir.
 İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve ha-
valandırma deliklerini daima temiz tutun.
Pandül hareketli koruyucu kapak her zaman serbest hareket 
edebilmeli ve kendiliğinden kapanmalıdır. Bu nedenle pandül 
hareketli koruyucu kapağın çevresini daima temiz tutunt. Toz 
ve talaşları basınçlı hava veya fırçayla temizleyin.
Kaplamalı olmayan testere bıçakları ince bir tabaka asitsiz yağ 
sürülerek paslanmaya karşı korunabilir. Her kesme işlemin-
den önce yağı temizleyin, aksi takdirde ahşap lekelenir.
Testere bıçağı üzerindeki reçine veya tutkal kalıntıları kesme 
kalitesini düşürür. Bu nedenle testere bıçaklarını kullanımdan 
hemen sonra temizleyin.
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka aletini-
zin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek 
parçaları 7 yıl hazır tutar.
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçala-
rına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve 
yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasın-
da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse-
suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı 
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21 
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 104  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Polski | 105
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9 
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет