Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


cuie sau şurubelniţe sau prin acţiunea unor forţe exte-жүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет39/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   57

cuie sau şurubelniţe sau prin acţiunea unor forţe exte-
rioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora. Se 
poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumu-
latorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se 
supraîncălzească.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 167  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

168 | Română 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Descrierea produsului şi a performan-
ţelor
Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi in-
strucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de 
avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca 
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Vă rugăm să desfăşuraţi pagina pliantă cu redarea maşinii şi să 
o lăsaţi desfăşurată cât timp citiţi instrucţiunile de folosire.
Utilizare conform destinaţiei
Scula electrică este destinată executării cu sprijin fix, de tăieri 
lungitudinale şi transversale drepte şi oblice în lemn.
Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se referă la schiţa scu-
lei electrice de pe pagina grafică.
Blocaj de conectare pentru întrerupătorul pornit/oprit
Întrerupător pornit/oprit
Acumulator*
Apărătoare
Manetă de reglare pentru apărătoare
Placă de bază
Apărătoare-disc
Limitator paralel
Marcaj de tăiere la 0°
10 Marcaj de tăiere la 45°
11 Şurub-fluture pentru preselecţia unghiului de înclinare
12 Şurub-fluture pentru limitatorul paralel
13 Scala unghiurilor de înclinare
14 Tastă de blocare ax
15 Mâner suplimentar (suprafaţă de prindere izolată)
16 Cheie imbus
17 Mâner (suprafaţă de prindere izolată)
18 Axul ferăstrăului circular
19 Flanşă de prindere
20 Pânză de ferăstrău circular*
21 Flanşă de strângere
22 Şurub de strângere cu şaibă
23 Marcaje pe apărătoare
24 Tastă deblocare acumulator
25 Şurub de fixare pentru adaptorul de aspirare
26 Adaptor de aspirare
27 Furtun de aspirare*
28 Scala adâncimilor de tăiere
29 Manetă de strângere pentru preselecţia adâncimilor de 
tăiere
30 Pereche de menghine*
31 Tastă pentru indicatorul stării de încărcare a acumulato-
rului*
32 Indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului*
33 Şină de ghidare*
34 Piesă de legătură*
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de li-
vrare standard. Puteţi găsi accesoriile complete în programul nos-
tru de accesorii.
Date tehnice
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valorile zgomotului emis au fost determinate conform 
EN 60745-2-5.
Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în 
mod normal: nivel presiune sonoră 95 dB(A); nivel putere so-
noră 106 dB(A). Incertitudine K=3,0 dB.
Purtaţi aparat de protecţie auditivă!
Valorile totale ale vibraţiilor a
h
 (suma vectorială a trei direcţii) şi 
incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745-2-5:
Tăierea lemnului: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost 
măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate 
în EN 60745 şi poate fi utilizat la compararea diferitelor scule 
electrice. El poate fi folosit şi pentru evaluarea provizorie a so-
licitării vibratorii.
Ferăstrău circular
GKS 18 V-LI
Număr de identificare
3 601 F6H 0..
Tensiune nominală
V=
18
Turaţie la mersul în gol
rot./min
3900
Grosime de tăiere maximă
– la unghiul de înclinare de 0°
– la unghiul de înclinare de 45°
mm
mm
51
40
Blocare ax

Dimensiunile tălpii de fixare
mm
146 x 272
Diametru maxim pânze de 
ferăstrău
mm
165
Diametru minim pânze de 
ferăstrău
mm
160
Grosime maximă a corpului pânzei
mm
1,7
Grosime/ceaprăzuire maximă a 
dinţilor de ferăstrău
mm
2,6
Grosime/ceaprăzuire minimă a 
dinţilor de ferăstrău
mm
2,0
Orificiu de prindere
mm
20
Greutate conform EPTA-
Procedure 01/2003
kg
3,9/4,1*
Temperatură ambiantă admisă
– în  timpul  încărcării
– în timpul funcţionării
**
 şi al 
depozitării
°C
°C
0...+45
–20...+50
Acumulatori recomandaţi
GBA 18 V ...
Încărcătoare recomandate
AL 18..
GAL 3680
* în funcţie de acumulatorul folosit
** putere mai redusă la temperaturi <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 168  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Română | 169
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Nivelul specificat al vibraţiilor se referă la cele mai frecvente 
utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula 
electrică este utilizată pentru alte aplicaţii, împreună cu acce-
sorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu beneficia-
ză de o întreţinere satisfăcătoare, nivelul vibraţiilor se poate 
abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica con-
siderabil solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval 
de lucru.
Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate 
în calcul şi intervalele de timp în care scula electrică este de-
conectată sau funcţionează, dar nu este utilizată efectiv. A-
ceastă metodă de calcul ar putea duce la reducerea conside-
rabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea 
utilizatorului împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu: în-
treţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea căldu-
rii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
Declaraţie de conformitate
Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la para-
graful „Date tehnice“ corespunde tuturor dispoziţiilor rele-
vante ale Directivelor 2011/65/UE, până la 19 aprilie 2016: 
2004/108/CE, începând cu 20 aprilie 2016: 2014/30/UE, 
2006/42/CE inclusiv modificărilor acestora şi este în confor-
mitate cu următoarele standarde: EN 60745-1, 
EN 60745-2-5.
Documentaţie tehnică (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montare
Încărcarea acumulatorului
 Folosiţi numai încărcătoarele menţionate la pagina de 
accesorii. Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la 
acumulatorul cu tehnologie litiu-ion montat în scula 
dumneavoastră electrică.
Indicaţie: Acumulatorul se livrează parţial încărcat. Pentru a 
asigura funcţionarea la capacitatea nominală a acumulatoru-
lui, înainte de prima utilizare încărcaţi complet acumulatorul 
în încărcător.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat în orice 
moment, fără ca prin aceasta să i se reducă durata de viaţă. O 
întrerupere a procesului de încărcare nu dăunează acumula-
torului.
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion este protejat prin „Elec-
tronic Cell Protection (ECP)“ împotriva descărcării profunde. 
Când acumulatorul s-a descărcat, scula electrică este deco-
nectată printr-un circuit de protecţie: dispozitivul de lucru nu 
se mai mişcă.
 După deconectarea automată a sculei electrice nu mai 
apăsaţi pe întrerupătorul pornit/oprit. Acumulatorul 
s-ar putea deteriora.
Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.
Extragerea acumulatorului
Acumulatorul 3 este prevăzut cu două trepte de blocare, care 
au rolul de a împiedica acumulatorul să cadă afară din scula 
electrică, în cazul apăsării involuntare a tastei de deblocare a 
acumulatorului 24. Cât timp acumulatorul este introdus în 
scula electrică, el este ţinut pe poziţie prin forţa elastică a unui 
arc.
Pentru extragerea acumulatorului 3 apăsaţi tasta de debloca-
re 24 şi trageţi acumulatorul spre spate afară din scula electri-
că. Nu forţaţi.
Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului 
(vezi figura F)
Cele trei LED-uri verzi ale indicatorului stării de încărcare a 
acumulatorului 32 indică nivelul de încărcare a acumulatoru-
lui 3. Din considerente legate de siguranţă, afişarea stării de 
încărcare a acumulatorului poate fi activată numai atunci când 
scula electrică este oprită.
Apăsaţi tasta 31, pentru afişarea nivelului de încărcare. Acest 
lucru este posibil şi când acumulatorul 3 este scos afară din 
scula electrică.
Dacă, după apăsarea tastei 31 nu se aprinde niciun LED, în-
seamnă că acumulatorul este defect şi trebuie schimbat.
Montarea/schimbarea pânzei de ferăstrău circu-
lar
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 
scoateţi acumulatorul din aceasta.
 La montarea pânzei de ferăstrău purtaţi mănuşi de pro-
tecţie. În cazul contactului cu pânza de ferăstrău există pe-
ricol de rănire.
 Întrebuinţaţi numai acele pânze de ferăstrău, care co-
respund specificaţiilor cuprinse în prezentele instruc-
ţiuni de folosire.
 În niciun caz nu folosiţi discuri de şlefuit ca dispozitive 
de lucru.
Alegerea pânzei de ferăstrău
La sfârşitul prezentelor instrucţiuni găsiţi o listă a pânzelor de 
ferăstrău recomandate.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
LED
Capacitate
Lumină continuă 3 x verde
≥2/3
Lumină continuă 2 x verde
≥1/3
Lumină continuă 1 x verde
<1/3
Lumină intermitentă 1 x verde
rezervă
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 169  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

170 | Română 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Demontarea pânzei de ferăstrău (vezi figura A)
Pentru schimbarea accesoriilor, cel mai bine aşezaţi scula 
electrică pe latura frontală a carcasei motorului.
– Apăsaţi tasta de blocare a axului 14 şi menţineţi-o apăsată.
 Acţionaţi tasta de blocare a axului 14 numai când axul 
ferăstrăului circular se află în repaus. În caz contrar scu-
la electrică s-ar putea deteriora.
– Deşurubaţi cu cheia imbus 16 şurubul de strângere 22 în 
direcţia de rotaţie 
.
– Basculaţi înapoi apărătoarea 7 şi fixaţi-o în această poziţie.
– Demontaţi flanşa de strângere 21 şi pânza de ferăstrău 20 
de pe axul ferăstrăului circular 18.
Montarea pânzei de ferăstrău (vezi figura A)
Pentru schimbarea accesoriilor, cel mai bine aşezaţi scula 
electrică pe latura frontală a carcasei motorului.
– Curăţaţi pânza de ferăstrău 20 şi toate piesele de strânge-
re.
– Basculaţi înapoi apărătoarea 7 şi fixaţi-o în această poziţie.
– Montaţi pânza de ferăstrău 20 pe flanşa de prindere 19
Direcţia de tăiere a dinţilor pânzei (direcţia săgeţii de pe 
pânza de ferăstrău) şi săgeata indicatoare a direcţiei de ro-
taţie de pe apărătoarea 7 trebuie să coincidă.
– Montaţi flanşa de strângere 21 şi înşurubaţi şurubul de 
strângere 22 în direcţia de rotaţie 
. Aveţi grijă ca poziţia 
de montare a flanşei de prindere 19 şi a flanşei de strânge-
re 21 să fie corecte.
– Apăsaţi tasta de blocare a axului 14 şi menţineţi-o apăsată.
– Strângeţi cu cheia imbus 16 şurubul de strângere 22 în di-
recţia de rotaţie 
. Momentul de strângere trebuie să fie 
de 6–9 Nm, ceea ce corespunde unei înşurubări manuale 
plus o tură sau trei diviziuni ale marcajului 23 de pe apără-
toarea 4.
Aspirarea prafului/aşchiilor
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 
scoateţi acumulatorul din aceasta.
 Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt 
vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, mine-
rale şi metal pot fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau 
inspirarea acestor pulberi poate provoca reacţii alergice 
şi/sau îmbolnăvirile căilor respiratorii ale utilizatorului sau 
a le persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau 
de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales îm com-
binaţie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lem-
nului (cromat, substanţe de protecţie a lemnului). Materia-
lele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către 
specialişti.
– Pentru  a  obţine un grad ridicat de aspirare a prafului, fo-
losiţi împreună cu această sculă electrică, aspiratorul 
GAS 25/GAS 50/GAS 50 M special pentru lemn sau 
GAS 50 MS special pentru lemn şi/sau pulberi minera-
le.
– Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
– Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecţie 
a respiraţiei având clasa de filtrare P2.
Respectaţi prescripţiile din ţara dumneavoastră referitoare la 
materialele de prelucrat.
Montarea adaptorului de aspirare (vezi figura B)
Fixaţi adaptorul de aspirare 26 cu şurubul de fixare 25 pe pla-
ca de bază 6.
La adaptorul de aspirare 26 se poate racorda un furtun de as-
pirare cu un diametru de 35 mm.
 Nu este permisă montarea adaptorului de aspirare fără 
racordarea prealabilă la o instalaţie exterioară de aspi-
rare a prafului. În caz contrar canalul de aspirare s-ar pu-
trea bloca.
 Nu este permisă racordarea unui sac colector de praf la 
adaptorul de aspirare. În caz contrar sistemul de aspirare 
s-ar putea bloca.
Pentru asigurarea unei aspirări optime, adaptorul de aspirare 
26 trebuie curăţat regulat.
Aspirare cu instalaţie exterioară
Racordaţi furtunul de aspirare 27 la un aspirator de praf (ac-
cesoriu). La sfârşitul prezentelor instrucţiuni găsiţi o listă a as-
piratoarelor de praf la care se poate face racordarea.
Aspiratorul de praf trebuie să fie adecvat pentru materialul de 
prelucrat.
Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene 
sau uscate, folosiţi un aspirator special.
Funcţionare
Moduri de funcţionare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 
scoateţi acumulatorul din aceasta.
Reglarea adâncimii de tăiere (vezi figura C)
 Adaptaţi adâncimea de tăiere la grosimea piesei de lu-
cru. Sub piesa de lucru ar trebui să se poată vedea mai pu-
ţin decât înălţimea întreagă a unui dinte.
Detensionaţi maneta de strângere 29. Pentru o adâncime de 
tăiere mai mică depărtaţi ferăstrăul de talpa de fixare 6, iar 
pentru o adâncime de tăiere mai mare împingeţi ferăstrăul 
spre talpa de fixare 6. Reglaţi cota dorită pe scala adâncimilor 
de tăiere. Tensionaţi din nou maneta de strângere 29.
Forţa de pretensionare a manetei de strângere 29 poate fi re-
ajustată. În acest scop deşurubaţi maneta de strângere 29 şi 
fixaţi-o din nou prin înşurubare după ce aţi deplasat-o cu cel 
puţin 30° în sens contrar mişcării acelor de ceasornic.
Reglarea unghiului de înclinare
Cel mai bine aşezaţi scula electrică pe latura frontală a apără-
torii 4.
Slăbiţi şurubul-fluture 11. Basculaţi lateral ferăstrăul. Reglaţi 
cota dorită pe scala 13. Strângeţi din nou bine şurubul-fluture 
11.
Indicaţie: La tăierile oblice, adâncimea de tăiere este inferi-
oară valorii indicate pe scala adâncimilor de tăiere 28.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 170  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Română | 171
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Marcaje ale adâncimilor de tăiere
Marcajul de tăiere la 0° 9 indică poziţia pânzei de ferăstrău la 
tăierea în unghi drept. Marcajul de tăiere la 45° 10 indică po-
ziţia pânzei de ferăstrău pentru tăierea la 45°.
În vederea tăierii la dimensiuni exacte, puneţi ferăstrăul pe 
piesa de lucru, conform figurii. Cel mai bine executaţi o tăiere 
de probă.
Punere în funcţiune
Montarea acumulatorului
 Folosiţi numai acumulatori cu tehnologie litiu-ion origi-
nali Bosch având aceeaşi tensiune cu cea specificată pe 
plăcuţa indicatoare a sculei dumneavoastră electrice. 
Întrebuinţarea altor acumulatori poate duce la răniri şi pe-
ricol de incendii.
Împingeţi apăsând din partea din faţă acumulatorul 3 încărcat 
şi introduceţi-l în talpa sculei electrice. Împingeţi complet 
acumulatorul în talpa de fixare, până când dunga roşie nu se 
mai vede deloc iar acumulatorul este fixat în condiţii de sigu-
ranţă.
Pornire/oprire
Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice acţionaţi mai 
întâi blocajul de conectare 1 şi apăsaţi apoi întreupătorul 
pornit/oprit 2 şi menţineţi-l apăsat.
Pentru oprirea sculei electrice eliberaţi întrerupătorul pornit/ 
oprit 2.
Indicaţie: Din considerente privind siguranţa, întrerupătorul 
pornit/oprit 2 nu poate fi blocat, ci trebuie apăsat neîntre-
rupt, în timpul funcţionării ferăstrăului.
Pentru a economisi energie, ţineţi scula electrică pornită nu-
mai atunci când o folosiţi.
Frână de întrerupere
O frână inerţială integrată scurtează timpul de mişcare din 
inerţie a pânzei de ferăstrău, după deconectarea sculei elec-
trice.
Protecţie la descărcare profundă
Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion este protejat prin „Elec-
tronic Cell Protection (ECP)“ împotriva descărcării profunde. 
Când acumulatorul s-a descărcat, scula electrică este deco-
nectată printr-un circuit de protecţie: dispozitivul de lucru nu 
se mai mişcă.
Instrucţiuni de lucru
Feriţi pânzele de ferăstrău de şocuri şi lovituri.
Conduceţi scula electrică uniform şi împingeţi-o uşor, în di-
recţia de tăiere. Un avans prea puternic reduce considerabil 
durata de viaţă a accesoriilor şi poate dăuna şi sculei electri-
ce.
Performanţele şi calitatea tăierii depind în principal de starea 
şi forma dinţilor pânzei de ferăstrău. De aceea, folosiţi numai 
pânze de ferăstrău ascuţite şi adecvate pentru materialul de 
prelucrat.
Tăierea lemnului
Alegerea pânzei de ferăstrău potrivite se va face în funcţie de 
tipul de lemn, calitatea acestuia şi de faptul dacă se cer tăieri 
longitudinale sau transversale.
La tăierile lungitudinale în lemn de molid se desprind aşchii 
lungi, spiraliforme.
Pulberile de lemn de stejar şi de fag sunt deosebit de dăună-
toare sănătăţii, de aceea lucraţi numai cu instalaţie de aspira-
re a prafului.
Tăiere cu limitator paralel (vezi figura D)
Limitatorul paralel 8 permite executarea de tăieri exacte, de-a 
lungul unei muchii a piesei de lucru, respectiv tăierea unor fâ-
şii de dimensiuni egale.
Tăiere cu limitator auxiliar (vezi figura E)
Pentru prelucrarea pieselor mai mari sau pentru tăierea de 
margini drepte puteţi fixa o scândură sau o şipcă drept limita-
tor auxiliar pe piesa de lucru şi conduce ferăstrăul circular cu 
talpa de fixare de-a lungul limitatorului auxiliar.
Tăiere cu şină de ghidare (vezi figura G)
Cu ajutorul şinei de ghidare 33 puteţi executa tăieri în linie 
dreaptă.
Indicaţie: Folosiţi şina de ghidare 33 numai pentru tăieri în 
unghi drept. La tăierile oblice aţi putea deteriora şina de ghi-
dare 33.
Învelişul său aderent împiedică alunecarea şinei de ghidare şi 
menajează suprafaţa piesei de lucru. Stratul de acoperire al 
şinei de ghidare permite glisarea uşoară a sculei electrice.
Poziţionaţi ferăstrăul circular direct pe şina de ghidare 33. Fi-
xaţi în aşa fel şina de ghidare 33 cu dispozitive de prindere 
adecvate, de ex. cu menghine de mână pe piesa de lucru, în-
cât braţul îngust al şinei de ghidare 33 să arate spre pânza de 
ferăstrău.
Şina de ghidare 33 nu trebuie să depăşească partea piesei 
de lucru care urmează a fi tăiată.
Porniţi scula electrică şi conduceţi-o uniform şi împingând-o 
uşor în direcţia de tăiere.
Cu piesa de legătură 34 se pot asambla două şine de ghidare. 
Fixarea se va face cu cele patru şuruburi ale piesei de legătu-
ră.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 171  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

172 | Română 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Indicaţii privind manevrarea optimă a acumulatorului
Protejaţi acumulatorul împotriva umezelii şi a apei.
Depozitaţi acumulatorul numai în domeniul de temperatură 
de la –20 °C la 50 °C. Nu lăsaţi acumulatorul în autovehicul, 
de exemplu pe timpul verii.
Ocazional curăţaţi fantele de ventilaţie ale acumulatorului cu o 
pensulă moale, curată şi uscată.
Un timp de funcţionare considerabil diminuat după încărcare 
indică faptul că acumulatorul s-a uzat şi trebuie înlocuit.
Respectaţi instrucţiunile privind eliminarea.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de 
ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât şi în 
timpul transportului şi depozitării acesteia extrageţi 
acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării invo-
luntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de ră-
nire.
 Pentru a lucra bine şi sigur păstraţi curate scula electri-
că şi fantele de aerisire.
Apărătoarea trebuie întotdeauna să se poată mişca liber şi în-
chide automat. De aceea, păstraţi întotdeauna curată zona 
din jurul apărătorii. Îndepărtaţi prin suflare cu aer comprimat 
sau cu o pensulă praful şi aşchiile.
Pânzele de ferăstrău care nu sunt prevăzute cu strat de pro-
tecţie pot fi protejate împotriva coroziunii prin aplicarea unui 
strat subţire de ulei nonacid. Înainte de tăiere, îndepărtaţi din 
nou uleiul, în caz contrar acesta lăsând pete pe lemnul tăiat.
Resturile de răşină sau clei depuse pe pânza de ferăstrău afec-
tează calitatea tăierii. De aceea, curăţaţi pânzele de ferăstrău 
imediat după utilizare.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет