Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


povratnog udara zbog uklještenja lista pileжүктеу 9.58 Mb.
Pdf просмотр
бет48/57
Дата27.03.2017
өлшемі9.58 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   57

povratnog udara zbog uklještenja lista pile. Velike ploče 
se mogu saviti pod djelovanjem vlastite težine. Ploče se 
moraju osloniti na obje strane, kako blizu raspora piljenja, 
tako i na rubu.
 Ne koristite tupe ili oštećene listove pile. Listovi pile s 
tupim ili pogrešno usmjerenim zubima, zbog suviše uskog 
raspora piljenja uzrokuju povećano trenje, uklještenje lista 
pile i povratni udar.
 Prije piljenja fiksirajte podešavanja dubine rezanja i 
kuta rezanja. Ako bi se tijekom piljenja promijenila pode-
šavanja, list pile bi se mogao ukliještiti i dovesti do povrat-
nog udara.
 Budite posebno oprezni kod piljenja u postojeće zidove 
ili na nekim drugim nevidljivim mjestima. Zarezani list 
pile mogao bi se kod piljenja blokirati na skrivenim pred-
metima i prouzročiti povratni udar.
Funkcija donjeg štitnika
 Prije svake uporabe provjerite da li donji štitnik bespri-
jekorno zatvara. Ne koristite pilu ako donji štitnik nije 
slobodno pomičan i ako se odmah ne zatvara. Nikada ne 
ukliještite niti učvrstite donji štitnik u otvorenom polo-
žaju. Ako bi pila nehotično pala na pod, donji štitnik bi se 
mogao savinuti. Otvorite štitnik poteznom polugom u na-
trag i provjerite da je slobodno pomičan i da kod svih kuto-
va i dubina rezanja ne dodiruje list pile niti ostale dijelove.
 Provjerite djelovanje opruge za donji štitnik. Ako štit-
nik i opruga ne djeluju besprijekorno, uređaj treba po-
praviti prije uporabe. Oštećeni dijelovi, ljepljive naslage 
ili nakupine strugotine mogli bi dovesti do usporenog kre-
tanja donjeg štitnika.
 Rukom otvorite donji štitnik samo kod posebnih rezo-
va, kao što je „zarezivanje i kutno rezanje“. Otvorite 
donji štitnik poteznom polugom unatrag i oslobodite ga 
čim list pile zareže u izradak. Kod svih ostalih radova s pi-
lom, donji štitnik mora raditi automatski.
 Pilu ne odlažite na radni stol ili pod, ako donji štitnik ne 
pokriva list pile. Nezaštićeni list pile koji se zaustavlja pod 
inercijom, mogao bi pilu pomaknuti suprotno smjeru reza-
nja i zarezati sve što mu se nađe na putu. Kod toga pazite na 
vrijeme zaustavljanja lista pile pod djelovanjem inercije.
Dodatne upute upozorenja
 Ne zahvaćajte rukama u izbacivač strugotine. Mogli bi 
se ozlijediti na rotirajućim dijelovima.
 Ne radite sa pilom iznad glave. U tom položaju nećete 
imati dovoljnu kontrolu nad električnim alatom.
 Primijenite prikladan uređaj za traženje kako bi se pro-
našli skriveni opskrbni vodovi ili zatražite pomoć lokal-
nog distributera. Kontakt s električnim vodovima može 
dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske ci-
jevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cije-
vi uzrokuje materijalne štete.
 Ne radite sa uređajem kao stacionarnim strojem. On ni-
je predviđen za stacionarni rad.
 Ne koristite listove pile od nehrđajućeg čelika. Takvi li-
stovi pile bi mogli puknuti.
 Ne pilite željezne metale. Užarena strugotina mogla bi za-
paliti usisavač prašine.
 Električni alat kod rada držite čvrsto s obje ruke i zauz-
mite siguran i stabilan položaj tijela. Električni alat će se 
sigurno voditi s dvije ruke.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 206  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Hrvatski | 207
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomoću stezne na-
prave ili škripca sigurnije će se držati nego s vašom rukom.
 Prije njegovog odlaganja pričekajte da se električni 
alat zaustavi do stanja mirovanja. Električni alat se može 
zaglaviti, što može dovesti gubitka kontrole nad električ-
nim alatom.
 Ne otvarajte aku-bateriju. Postoji opasnost od kratkog 
spoja.
Zaštitite aku-bateriju od izvora topline, npr. i od 
trajnog Sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. 
Inače postoji opasnost od eksplozije.
 Kod oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu 
se pojaviti pare. Dovedite svježi zrak i u slučaju poteš-
koća zatražite pomoć liječnika. Pare mogu nadražiti diš-
ne putove.
 Aku-bateriju koristite samo u spoju sa vašim Bosch 
električnim alatom. Samo tako će se aku-baterija zaštititi 
od opasnog preopterećenja.
 Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili dje-
lovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti. Mo-
že doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može iz-
gorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.
Opis proizvoda i radova
Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i 
upute. Ako se ne bi poštivale napomene o si-
gurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni 
udar, požar i/ili teške ozljede.
Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom uređaja i dr-
žite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.
Uporaba za određenu namjenu
Uz uvjet čvrstog nalijeganja, električni alat namijenjen je za uz-
dužno i poprečno rezanje drva, s ravnom linijom rezanja i za 
koso rezanje.
Prikazani dijelovi uređaja
Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električ-
nog alata na stranici sa slikama.
Zapor uključivanja za prekidač za uključivanje/
isključivanje
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Aku-baterija*
Štitnik
Ručica za namještanje njišućeg štitnika
Temeljna ploča
Njišući štitnik
Graničnik paralelnosti
Oznaka rezanja pod 0°
10 Oznaka rezanja pod 45°
11 Leptirasti vijak za prethodno biranje kuta kosog rezanja
12 Leptirasti vijak za graničnik paralelnosti
13 Skala kuta kosog rezanja
14 Tipka za utvrđivanje vretena 
15 Dodatna ručka (izolirana površina zahvata)
16 Inbus ključ
17 Ručka (izolirana površina zahvata)
18 Vreteno pile
19 Prihvatna prirubnica
20 List kružne pile*
21 Stezna prirubnica
22 Stezni vijak sa podložnom pločicom
23 Oznake na štitniku
24 Tipka za deblokadu aku-baterije
25 Vijak za pričvršćenje adaptera usisavanja
26 Usisni adapter
27 Usisno crijevo*
28 Skala za namještanje dubine rezanja
29 Stezna poluga za prethodno biranje dubine rezanja
30 Par vijčanih stega*
31 Tipka za pokazivanje stanja napunjenosti aku-baterije*
32 Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije*
33 Vodilica*
34 Spojni komad*
*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporu-
ke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.
Tehnički podaci
Ručna kružna pila
GKS 18 V-LI
Kataloški br.
3 601 F6H 0..
Nazivni napon
V=
18
Broj okretaja pri praznom hodu
min
-1
3900
Max. dubina rezanja
– kod kuta kosog rezanja 0°
– kod kuta kosog rezanja 45°
mm
mm
51
40
Uglavljivanje vretena

Dimenzije temeljne ploče
mm
146 x 272
Max. promjer lista pile
mm
165
Min. promjer lista pile
mm
160
Max. debljina lista pile
mm
1,7
Max. otklon zubaca pile
mm
2,6
Min. otklon zubaca pile
mm
2,0
Stezni provrt
mm
20
Težina odgovara EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Dopuštena okolna temperatura
– kod  punjenja
– pri  radu
**
 i kod skladištenja
°C
°C
0...+45
–20...+50
Preporučene aku-baterije
GBA 18 V ...
Preporučeni punjači
AL 18..
GAL 3680
* ovisno od korištene aku-baterije
** ograničeni učinak kod temperatura <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 207  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

208 | Hrvatski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Informacije o buci i vibracijama
Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 60745-2-5.
Prag buke uređaja vrednovan s A iznosi obično: prag zvučnog 
tlaka 95 dB(A); prag učinka buke 106 dB(A). Nesigurnost 
K=3,0 dB.
Nosite štitnike za sluh!
Ukupne vrijednosti vibracija a
h
 (vektorski zbor u tri smjera) i 
nesigurnost K određeni su prema EN 60745-2-5:
Piljenje drva: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjeren je postup-
kom mjerenja propisanim u EN 60745 i može se primijeniti za 
međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladan je i za pri-
vremenu procjenu opterećenja od vibracija.
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električ-
nog alata. Ako se međutim električni alat koristi za druge pri-
mjene, s različitim priborom, radnim alatima koji odstupaju 
od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može 
odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje 
od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.
Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u 
obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali 
stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti 
opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda 
rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za 
zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i rad-
nih alata, kao i organiziranje radnih operacija.
Izjava o usklađenosti
Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvod opisan 
pod „Tehnički podaci“ odgovara svim relevantnim odredbama 
smjernica 2011/65/EU, do 19. travnja 2016.: 
2004/108/EZ, a od 20. travnja 2016.: 2014/30/EU, 
2006/42/EZ uključujući i njihove izmjene te da je sukladan sa 
slijedećim normama: EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montaža
Punjenje aku-baterije
 Koristite samo punjače navedene na stranici sa pribo-
rom. Samo su ovi punjači prilagođeni Li-ionskoj aku-bate-
riji koja se koristi u vašem električnom alatu.
Napomena: Aku-baterija se isporučuje djelomično napunje-
na. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve 
uporabe aku-baterije, napunite je do kraja u punjaču.
Li-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku puniti, bez 
skraćenja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja 
neće oštetiti aku-bateriju.
Li-ionska aku-baterija je „Electronic Cell Protection (ECP)“ za-
štitom zaštićena od dubinskog pražnjenja. Kada se aku-bate-
rija isprazni, električni alat će se isključiti preko zaštitnog sklo-
pa: radni alat se više neće vrtjeti.
 Nakon automatskog isključivanja električnog alata ne 
pritišćite dalje na prekidač za uključivanje/isključiva-
nje. Aku-baterija bi se mogla oštetiti.
Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.
Vađenje aku-baterije
Aku-baterija 3 raspolaže sa dva stupnja blokiranja koji trebaju 
spriječiti da aku-baterija ispadne van kod nehotičnog pritiska 
na tipku 24 za deblokiranje aku-baterije. Čim se aku-baterija 
stavi u električni alat, ona će se pomoću opruge zadržati u 
određenom položaju.
Za vađenje aku-baterije 3 pritisnite tipku za deblokiranje 24 i 
izvucite aku-bateriju prema natrag iz električnog alata. Kod 
toga ne koristite nikakvu silu.
Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije 
(vidjeti sliku F)
Tri zelene LED pokazivača stanja napunjenosti 32 aku-bateri-
je pokazuju stanje napunjenosti aku-baterije 3. Iz razloga si-
gurnosti je pokazivanje stanja napunjenosti moguće samo u 
stanju mirovanja električnog alata.
Pritisnite tipku 31 za pokazivanje stanja napunjenosti. To je 
moguće i kod izvađene aku-baterije 3.
Ako se nakon pritiska na tipku 31 ne upali LED, znači da je 
aku-baterija neispravna i mora se zamijeniti.
Ugradnja/zamjena lista kružne pile
 Prije svih radova električnom alatu izvucite aku-bateri-
ju.
 Kod montaže lista pile treba koristiti zaštitne rukavice. 
Kod dodirivanja lista pile postoji opasnost od ozljeda.
 Koristite samo listove pile koji odgovaraju karakteri-
stičnim podacima iz ovih uputa za uporabu.
 Kao radni alat ni u kojem slučaju ne koristite brusne 
ploče.
Biranje lista pile
Pregled preporučenih listova pile možete naći na kraju ovih 
uputa.
Demontaža lista pile (vidjeti sliku A)
Kod zamjene reznog alata najbolje je da električni alat odložite 
na čeonu stranu kućišta motora.
– Pritisnite tipku za uglavljivanje vretena 14 i držite je priti-
snutom.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
LED
Kapacitet
Stalno svjetli 3 x zelena
≥2/3
Stalno svjetli 2 x zelena
≥1/3
Stalno svjetli 1 x zelena
<1/3
Treperavo svjetlo 1 x zeleno
Rezerva
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 208  Tuesday, February 3, 2015  1:02 PM

 Hrvatski | 209
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Pritisnite tipku za uglavljivanje vretena 14 samo dok 
miruje vreteno za piljenje. Električni alat bi se inače mo-
gao oštetiti.
– Odvijte sa inbus ključem 16 stezni vijak 22 u smjeru okre-
tanja 
.
– Zakrenite njišući štitnik 7 prema natrag i čvrsto ga držite.
– Skinite steznu prirubnicu 21 i list pile 20 sa vretena za pi-
ljenje 18.
Montaža lista pile (vidjeti sliku A)
Kod zamjene reznog alata najbolje je da električni alat odložite 
na čeonu stranu kućišta motora.
– Očistite list pile 20 i sve stezne dijelove koji se montiraju.
– Zakrenite njišući štitnik 7 prema natrag i čvrsto ga držite.
– Stavite list pile 20 na prihvatnu prirubnicu 19. Mora se po-
dudarati smjer rezanja zubaca (smjer strelice na listu pile i 
strelica smjera rotacije na njišućem štitniku 7.
– Postavite steznu prirubnicu 21 i uvijte stezni vijak 22 u 
smjeru okretanja 
. Pazite na pravilan položaj ugradnje 
prihvatne prirubnice 19 i stezne prirubnice 21.
– Pritisnite tipku za uglavljivanje vretena 14 i držite je priti-
snutom.
– Stegnite sa inbus ključem 16 steznu prirubnicu 22 u smje-
ru okretanja 
. Moment stezanja treba biti 6–9 Nm, što 
odgovara stezanju rukom za cca. ¼ okreta ili za 3 podjele 
oznake 23 na štitniku 4.
Usisavanje prašine/strugotina
 Prije svih radova električnom alatu izvucite aku-bateri-
ju.
 Prašina od materijala kao što su premazi sa sadržajem olo-
va, neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, može 
biti štetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine mo-
že uzrokovati alergijske reakcije i/ili oboljenja dišnih puto-
va korisnika električnog alata ili osoba koje se nalaze u bli-
zini.
Određena vrsta prašine, kao što je npr. prašina od hrasto-
vine ili bukve smatra se kancerogenom, posebno u kombi-
naciji sa dodatnim tvarima za obradu drva (kromat, zaštit-
na sredstva za drvo). Materijal koji sadrži azbest smiju 
obrađivati samo stručne osobe.
– Kako bi se postigao visoki stupanj usisavanja prašine, 
koristite usisavač GAS 25/GAS 50/GAS 50 M za drve-
nu prašinu ili GAS 50 MS za drvenu i/ili mineralnu praši-
nu, zajedno sa ovim električnim alatom.
– Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
– Preporučuje se uporaba zaštitne maske sa filterom kla-
se P2.
Pridržavajte se važećih propisa za obrađivane materijale.
Montaža adaptera usisavanja (vidjeti sliku B)
Pričvrstite usisni adapter 26 sa vijkom za pričvršćenje 25 na 
temeljnu ploču 6.
Na usisni adapter 26 može se priključiti usisno crijevo promje-
ra 35 mm.
 Adapter usisavanja ne smije se montirati bez priključe-
nog vanjskog usisavanja. Inače bi se mogao začepiti usi-
sni kanal.
 Na adapter usisavanja se ne smije priključiti vrećica za 
prašinu. Inače bi se mogao začepiti usisni sustav.
Za osiguranje optimalnog usisavanja, adapter usisavanja 26 
se mora redovito čistiti.
Vanjsko usisavanje
Spojite usisno crijevo 27 sa usisavačem prašine (pribor). Pre-
gled priključaka na različite usisavače možete naći na kraju 
ovih uputa.
Usisavač mora biti prikladan za obrađivani materijal.
Kod usisavanja suhe prašine ili prašine koja je posebno opa-
sna za zdravlje, treba koristiti specijalni usisavač.
Rad
Načini rada
 Prije svih radova električnom alatu izvucite aku-bateri-
ju.
Namještanje dubine rezanja (vidjeti sliku C)
 Prilagodite dubinu rezanja debljini izratka. Ispod izratka 
treba biti vidljiva manje od jedna puna visina zupca.
Otpustite steznu polugu 29. Za manje dubine rezanja povlači-
te pilu dalje od temeljne ploče 6, a za veće dubine rezanja pri-
tišćite pilu prema temljenoj ploči 6. Namjestite željenu mjeru 
na skali dubine rezanja. Ponovno stegnite steznu polugu 29.
Stezna sila stezne poluge 29 može se naknadno podesiti. U tu 
svrhu otpustite vijak stezne poluge 29 i ponovno ga stegnite, 
pomaknuto za najmanje 30° suprotno smjeru kazaljke na sa-
tu.
Namještanje kuta kosog rezanja
Najbolje je da električni alat odložite na čeonu stranu štitnika 
4.
Otpustite leptirasti vijak 11. Zakrenite pilu bočno. Namjestite 
željenu mjeru na skali 13. Ponovno stegnite leptirasti vijak 11.
Napomena: Kod kosog rezanja je dubina rezanja manja od 
prikazane vrijednosti na skali dubine rezanja 28.
Oznake rezanja
Oznaka rezanja 0° 9 pokazuje položaj lista pile kod rezanja 
pod pravim kutom. Oznaka rezanja 45° 10 pokazuje položaj li-
sta pile kod 45°-reza.
Za točno rezanje kružnu pilu postavite na izradak kako je pri-
kazano. Najbolje je da provedete probni rez.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 209  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

210 | Hrvatski 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Puštanje u rad
Stavljanje aku-baterije
 Koristite samo originalne Bosch Li-ionske aku-baterije, 
sa naponom navedenim na tipskoj pločici vašeg elek-
tričnog alata. Uporaba drugih aku-baterija može dovesti 
do ozljeda i opasnosti od požara.
Uvucite napunjenu aku-bateriju 3 sa prednje strane u podnož-
je električnog alata. Pritisnite aku-bateriju do kraja u podnož-
je, sve dok se više ne vide crvene pruge i dok aku-baterija nije 
sigurno zabravljena.
Uključivanje/isključivanje
Za puštanje u rad električnog alata pritisnite najprije zapor 
uključivanja 1 i nakon toga pritisnite prekidač za uključiva-
nje/isključivanje 2 i držite ga pritisnutog.
Za isključivanje električnog alata otpustite prekidač za uklju-
čivanje/isključivanje 2.
Napomena: Iz razloga sigurnosti se prekidač za uključivanje/ 
isključivanje 2 ne može utvrditi, nego tijekom rada mora stal-
no ostati pritisnut.
Za štednju električne energije, električni alat uključite samo 
ako ćete ga koristiti.
Inercijska kočnica
Ugrađena inercijska kočnica skraćuje zaustavno vrijeme lista 
pile nakon isključivanja električnog alata.
Zaštita od dubinskog pražnjenja
Li-ionska aku-baterija je „Electronic Cell Protection (ECP)“ za-
štitom zaštićena od dubinskog pražnjenja. Kada se aku-bate-
rija isprazni, električni alat će se isključiti preko zaštitnog sklo-
pa: radni alat se više neće vrtjeti.
Upute za rad
Zaštitite list pile od udara i udaraca.
Električni alat vodite jednoličnim gibanjem i sa manjim po-
smakom u smjeru rezanja. Preveliki posmak znatno skraćuje 
vijek trajanja radnog alata i može oštetiti električni alat.
Učinak piljenja i kvaliteta reza uglavnom ovise od stanja i obli-
ka zubaca lista pile. Zbog toga koristite samo oštre listove pile 
i koji su prikladni za obrađivani materijal.
Piljenje drva
Pravilan izbor lista pile ravna se prema vrsti drva, kvaliteti dr-
va i prema tome da li se radi o uzdužnom i poprečnom rezanju.
Kod uzdužnog rezanja smreke nastaje dugačka strugotina spi-
ralnog oblika.
Prašina od bukve i hrasta posebno je štetna za zdravlje, te 
zbog toga radite samo sa usisavanjem prašine.
Piljenje sa graničnikom paralelnosti (vidjeti sliku D)
Graničnik paralelnosti 8 omogućava točno rezanje uzduž ruba 
izratka, odnosno rezanje traka jednakih mjera.
Piljenje sa pomoćnim graničnikom (vidjeti sliku E)
Za obradu velikih izradaka ili za rezanje ravnih rubova, možete 
na izradak pričvrstiti dasku ili letvu kao pomoćni graničnik i 
kružnu pilu voditi uzduž sa temeljnom pločom kao pomoćnim 
graničnikom.
Piljenje sa vodilicom (vidjeti sliku G)
Pomoću vodilice 33 možete izvoditi pravocrtne rezove.
Napomena: Vodilicu 33 koristite samo za rezanje pod pravim 
kutom. Kod kosog rezanja vodilica 33 bi se mogla oštetiti.
Prionljivi sloj sprječava klizanje vodilice i čuva površinu izrat-
ka. Površinski sloj vodilice omogućava lakše klizanje električ-
nog alata.
Kružnu pilu stavite izravno na vodilicu 33. Vodilicu 33 sa pri-
kladnim steznim napravama, npr. pomoću škripaca pričvrsti-
te na izradak, tako da je uski krak vodilice 33 okrenut prema 
listu pile.
Vodilica 33 ne smije nadvisivati piljenu stranu izratka.
Uključite električni alat i vodite ga jednolično i sa manjim po-
smakom u smjeru rezanja.
Sa spojnim komadom 34 možete sastaviti dvije vodilice. ste-
zanje se provodi pomoću četiri vijka koji se nalaze u spojnom 
komadu. Stezanje se provodi pomoću četiri vijka koji se nala-
ze u spojnom komadu.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   57


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет