«Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»жүктеу 4.5 Mb.
Pdf просмотр
бет3/30
Дата24.03.2017
өлшемі4.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

 
Література:
 
1. 
Автоматизированная система обработки оперативной  гидрометеорологической информации (ГИС 
ГИДРОМЕТ). АРМ синоптика. Инструкция по эксплуатации
 
[Текст]


 
К.: ГНПП «Спецавтоматика», 
1999. 

 
25 с.
 
2. 
Акулиничева  А.А.,  Беркович  Л.В.,  Соломахов  А.Ю.,  Шмелькин  Ю.Л.,  Юсупов  Ю.И. 
Геоинформационная  система  «Метео»  и  состояние  её  использования  в  метеослужбах  России  и 
стран ближнего зарубежья [Текст]
 
// Метеорология и гидрология. –
 2001. 

 
№ 11. –
 
С. 90–
98. 
3. 
Архангельский  А.Я.  Интегрированная  среда  разработки  C++Builder  5
 
[Текст]


 
М.:  ЗАО 
«Издательство БИНОМ», 2000. –
 
272 с. –
 
(Все о C++Builder).
 
4. 
Грачев  Н.Р.,  Дикинис  А.В.,  Иванов  М.Э.,  Кузьмин  В.А.,  Смышляев  С.П.,  Сурков  А.Г. 
Автоматизированная  информационная  система  «МетеоМонитор»  раннего  предупреждения  об 
опасных явлениях погоды в Санкт
-
Петербурге и Ленинградской области, использующая  усвоение 
разнородной  метеорологической  информации
 
[Текст]
 
//  Научный  сервис  в  сети  Интернет: 

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
15 
 
 
экзафлопсное будущее: Труды Международной суперкомпьютерной конференции (19–24 сентября 
2011 г., г. Новороссийск). –
 
М.: Изд
-
во МГУ, 2011. –
 C. 432

438. 
5. 
Про  пріоритетні  напрями  розвитку  науки  і  техніки  [Електронний  ресурс].  –
 
Електрон.  дан.  –
 
К.: 
Верховна  Рада  України.  –
 
Режим  доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
,  вільний. 
Назва з екрану.
 
6.  Meteorological Techniques [Text]: Technical Note / M. Reymann, J. Piasecki, F. Hosein, S. Larabee, G. 
Williams,  M.  Jimenez,  D.  Chapdelaine. 

  Air  Force  Weather  Agency  (AFWA),  Offutt  AFB  IL. 

  15  July 
1998. 

 242 p. 

 AFWA/TN-98/002. 
7.  Miller  R.C.  Notes  On  Analysis  and  Severe-Storm  Forecasting  Procedures  of  the  Air  Force  Global 
Weather  Central  [Text]:  Air  Weather  Service  Techical  Report  200  (Rev). 

  Air  Weather  Service  (MAC), 
United States Air Force. 

 May 1972. 
 
 
 
 

16 
«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
 
 
 
 
СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
 
Нәзгүл Әужанова
 
(Талдықорған, Қазақстан)
 
 
«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ ‒ МАҚСАТЫМЫЗ» АТТЫ
 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫ 
ӨТКІЗУ
 
 
Халықаралық  көлемде  үлкен  мәні  бар  «Қоршаған  оратаны  қорғау  мәселесіндегі  білім  беру» 
деген  бағдарламада  мектеп  оқушылары  арасында  экологиялық  тәрбие  беруді  кең  түрде  жүргізу 
міндеттелген. Қазіргі кездегі әлеуметтік
-
экологиялық жағдай өте мәз емес, тіпті, қауіпті десек те артық 
болмас [1, 2].
 
Туған  өлкенің  экологиялық  жағдайын  білу  арқылы  балалар  үлкен  мағлұматтарға  ие  болады, 
«табиғатты қорғау қажет екен
-
ау», –
 
деген ізгі ойлар туындап, олардың жауапкершілігі артады.
 
Сабақтан  тыс  тәжірибелік  жаттығулар  өткізу,  жақын  және  алыс  жерлерге  топсеруенге  шығу, 
күзгі  егінжайда  еңбек  ету,  көкөніс  пен  жеміс
-
жидек  өсіруге  және  жинауға  көмек  беру  –
 
үлкен  өмірлік 
пайдалы  нәтижелері  бар  жұмыстардың  бірі.  экологиялық  білім  мен  тәрбие  беру  табиғатты  қорғауға, 
оның қыр
-
сырымен санаса білуді талап етеді. Соған орай қазіргі кезде экологиялық соқпақтың маңызы 
өте зор екеніне көз жеткізіп отырмыз.
 
Экология  ғылыми  ұғым  шеңберінен  шығып,  әрбір  мемлекеттің  қатты  мазасызданып,  ұдайы 
алаңдауына және де жеке адамдардың үнемі қамқорлық жасап отырудыталап ететін күрделі жұмысқа 
айналып отыр [5].
 
Экология  баршаға  ортақ  мәселе,  әйтпесе  ол  экологиялық  кризиске  айналады,  өсе  келе 
экологиялық апатқа айналады, сол кезде ол ешкімді де, ештеңені де аямайды.
 
Осы  тұрғыдан  «Салауатты  өмір  салты  ‒  мақсатымыз»  атты  экологиялық  конференциясын 
өткізсе болады.
 
Мақсаты:
 
Оқушылардың  өзіндік  жұмыс  істей,  сөйлеу  қабілеттерін  дамытып,  өз  ойын  еркін 
жеткізуге талпынтып, өзара пікір таластыра білуге, пікірін дәлелдеуге үйрету.
 

 
Оқушылардың қосымша әдебиетпен өздігінен жұмыс істеу жауапкершіілігін артыру.
 

 
Экологиялық білім, тәрбие беру бағытында табиғат пен адам өмірінің бірлігін терең сезінетін, 
табиғатты аялап, оны қорғай алатын азаматты тәрбиелеу [4].
 
Қатысушылар: Сарапшылар, жорналшылар.
 
Сарапшылар:  1.  Химик
-
эколог.  2.  Биолог

3.Валеолог

4.Статистик

5.Экономист
-
менеджер

Жорналшылар: 1. «Заман
-
Қазақстан» газетінің тілшісі

2. «Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі

3. «Жас 
Алаш»  газетінің  тілшісі
.  4. 
«Ұлан»  газетінің  тілшісі
.  5. 
«Жетісу»  газетінің  тілшісі
.  6
.  «Зеркало» 
жорналының тілшісі
. 7
. «Караван» газетінің тілшісі. 8. «Заман жаршысы» жорналының тілшісі.
 
Сөз жорналшылар мен сарапшыларда.
 
«Жетісу»  газетінің  тілшісі:
 
Қазіргі  таңда  экология  мәселесі  өзекті  проблеманың  бірі  болып 
отыр, осы жөнінде не айтасыздар?
 
Химик
-
эколог:
 
Экологиялық проблема бүгін ғана дүниге келген жоқ.
 
Бұл мәселенің түп тамыры 
өткенде,  табиғатты  игеруде  кеткен  қателіктерде  жатыр.  Қалаларда  өнеркәсіп  орындарының  қауырт 
өсуі, ауаның ластануы, шаң тозаңның көбеюі ‒ экологиялық дағдарыстың басты көзі болып отыр. Жыл 
сайын 55 млрд. тонна өнеркәсіп қалдықтары
 
сыртқа шығарылады екен. Атмосфераға жүздеген тонна 
шаң  тозаң  таралуда.  Бір  кезде  ен  байлыққа  тұнып  тұрған  жеріміз  бұл  күнде  экологиялық  дағдарыс 
аймағына  айналды.  Түрлі  автомобильден  шығатын  түтін  ауаның  44%  ластануына  әкеледі  екен. 
Сондықтан да алдымен қоршаған ортаны қорғауымыз қажет.
 
«Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі:
 
Осы мәселенің алдын қалай алуға болады.(Схеманы 
пайдаланып түсіндіру)
 
«Караван  газетінің  тілшісі»:
 
Өнеркәсіп  қалдықтары  табиғатқа  көп  зиян  келтіруде.Осы 
мәселеге тосқауыл қоя алатын шешімдер бар ма?
 
Химик
-
эколог:  Соңғы  жылдары  қоқыстарды  құрту,  жерлеу,  жаңа  заттарды  өңдіру  сияқты 
күрделі  проблеманың  біріне  айналып  отыр.  Материяның  сақталу  заңына  байланысты  пайда  болған 
қалдық көлемі өндіріске пайдаланылған заттардың көлеміне сәйкес.
 
Қалдық  та  іске  асуы  керек,  әйтпесе,  жер  бетін  қоқыс  төбешігіне  айналдыру  қиын  емес.  Көмір 
шахталары,байыту  фабрикалары  және  металлургиялық  комбинаттардың  қатарында  әдетте  үнемі 
бықсып,  айналаны  сасық  газдармен  уландыратын  аумақтар  пайда  болды.  Бірақ  оның  ішінде  әлі  де 
қажетті заттар аз емес. Мысалы: көмір шахталарынан шығатын жыныста 8
-
45% дейін көмір бар. Егер 
осы  жынысты  қайта  өндеудің  жолы  табылса,  онда  жылына  миллиондаған  тонна  көмір  үнемдеуге 
болады.  Бір  кезде  мұнайдан  керосин  өндіру  кезінде  шығатын  бензин  шұнқырларға  төгілетін  немесе 
өртелетін.  Мырыш зауыттары айналасындағы үйінділерде  2
-
12%  мырыш, 0,5
-
3% қорғасын  кездеседі 
екен. Осы қалдықтарды қайта өндеу ісі қолға алынса экономикалық тұрғыдан да тиімді болар еді.
 
«Ұлан газетінің тілшісі».
 
Қалдықтардың адам денсаулығына әсері қандай?
 

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
17 
 
 
Биолог:
 
Өндіріс  және  тұрмыс  қажетінен  қалған  қалдықтардың  үйінділері  құнарлы  жерлерді 
істен  шығарады.  Сонымен  бірге  өндіріс  қалдықтары  нәтижесінде  ауаға  адам  мен  малда  қатерлі  ісік 
тудыратын улы заттар (бензипирин) тарайды. Ол өкпе рагының көбеюіне себепші болады.
 
Химик
-
эколог:
 
Металлургиялық  зауыттан  шығатын  газдардың  әсерінен  оларды  қоршаған 
ормандар  қурап  қалды.  Мысалы:  Лениногорск  қорғасын  –
 
мырыш  зауыты  мұржасынан  шыққан  улы 
газдан қала маңындағы орман қурап кетті.
 
Статистик:
 
1  млн.  халқы  бар  қаладан  шығатын  қоқысты  төгу  үшін  жылына  40  гектар  жер 
керек.  Жылына  орта  есеппен  бір  мемлекетте  165  млн.тонна  қоқыс  төгіледі  екен.  Бұрын  қалдықтар 
біраз  уақыттан  кейін  шіріп  құрыса,  химиялық  жолмен  алынған  қоқыс  (консерв  банкасы,
 
полиэтелен 
ыдыстар,  бөтелке  т.б.)  ғасырлар  бойы  өзгеріске  ұшырамайды.  Ал  енді  осы  қоқыстарды  қайта  өндеу 
арқылы іске жаратуға болар еді.
 
Химик
-
эколог:
 
Мысалы: күкірт оксидінен қайта өндеу арқылы күкірт қышқылын алуға болады. 
Аммоний сульфатын қара күйеден
 
‒ резенке, техникалық бұйымдар жасайтын шикі зат, шаң
-
тозаңнан 
кірпіш  пен  цементтің  беріктігін  күшейтетін  материалдар  алуға  болады.  Бірақ  осы  мүмкіндіктерді 
пайдалану жағы бізде ескерілмей келеді.
 
«Зеркало» журналының тілшісі:
 
Ауыз су тазалығы, оны денсаулығымызға әсері жөнінде айтып 
өтсеңіз?
 
Валеолог:
 
Ауыз суымыздың таза болуы қазіргі кезде бірінші мәселе болып отыр. Ауыз судың 
таза  болмауынан  көптеген  аурулар  таралуда.  Сондықтан  оқушылар,  қайнамаған  суды  ішуге 
болмайтынын  есте  ұстаңдар.  Біз  қазіргі  кезде
 
бастау  суын  пайдаланып  отырғандықтан  осы 
тапсырмаға  мұқият  болындар.  Ауыз  суын  тазартудың  3  жолы  бар:  химиялық,  биологиялық, 
механикалық. Ауыз суды хлорлау кең түрде іске асырылатын шара
 
«Заман  жаршысы»  газетінің  тілшісі:  Ауылымыздың  тазалығы  жөнінде,  күл
-
қоқыстардың 
айналамызда шашылып жатуы, оның зияны, алдын алу шаралары төңірегінде не істеу керек? ‒ деген 
сұраққа жауап берсеңіз.
 
Валеолог:
 
Біздің  ауылымызда  ауыл  тұрғындары  күл
-
қоқыстарды  өздеріне  ыңғайлы  жерге 
төгуге  әдеттенген.  Ал  оның  зияны  жөнінде  ойланып  жатпайды.  Сондықтан  күл
-
қоқысты  төгетін  жер 
терең етіп қазылып, сол жерге төгілсе дұрыс болар еді.
 
Биолог:
 
Күл  ‒  қоқысты  дұрыс  көмбеудің  салдарынан,  сосын  өлекселерді  (өлген  мал  денесі) 
ашық тастаудың нәтижесінен де аурулар тарайды. Осыған заң жүзінде айыппұл төлетіп, қадағалануы 
тиіс.
 
«Жас Алаш»  газетінің тілшісі: Байқоңырдан ұшқан протон  зымыранының  екі рет  қазақ жеріне 
құлауын қалай түсіндіресіз?
 
Химик
-
эколог:
 
Байқоңыр  ұшыру  айлағы  Ресей  жеріне  жалға  беріліп  отырған  айлақ,  бұл 
айлақта  сынақ  жұмыстары  жүргізіледі.  Екі  рет  протон  зымыранының  құлауы,  әрине,  Ресей  жағының 
жауапсыздығынан деуге болады. Ол құлаған протон зымырандары қазақ жерінде жатыр. Одан зиянды 
қалдық  (гептил)  бөлінбейді  деп  үзілді  кесілді  айтуға  болмайды.  Оның  денсаулыққа  әсері  кейіндеп 
білінеді [3].
 
Бірақ  Ресей,  Қазақстан  медицина  мамандары  айлақ  аймағындағы  адамдар  денсаулығын 
тексере  келе,  оның  зияны  жоқ  екенін  алға  тартып  отыр  және  Ресей  жағы  сол  аймақ  тұрғындарын 
медициналық тексеруден өткізіп отыруға уәде берді.
 
Біздің  жақтың  қойған  талаптарын  Ресей  жағы  орындады,  шығынды  өтеді.  Ол  шығынға 
төленген ақшаның көбі Қарағанды аймағындағы азаматтарға көмек ретінде таратылды.
 
«Заман
-
Қазақстан»  газетінің  тілшісі:
 
Протон  зымырандарының  ұшуына  рұқсат  бермеуге 
болмай ма?
 
Экономист
-
менеджер:
 
1. Біздің бюджетіміздің бір бөлігі осы айлаққа төленетін қаржы арқылы 
жабылып отыр.
 
2.  Енді  мұндай  жағдай  (протон  зымыранының  құлауы)  қайталанбас  деген  сенім  бар.  Бұл 
жағдайлар зымырандарды жасауда кеткен кемшіліктер салдарынан болып отыр.
 
«Караван»  газетінің  тілшісі:
 
Қазіргі  таңда  бюджетіміздің  жарты  жыртығын  жамап  отырған 
негізгі  сала  мұнай  өндірісінің  ісі  қандай  шамада  жүргізілуде  және  мұнай  өндірісінің  болашағы  қалай 
болады деп ойлайсыз?
 
Экономист
-
менджер:
 
Қазақстан  аумағы  көлемі  жағынан  9
-
шы  орында,  жетпіс  елмен  елшілік 
қатынас  жасайды,  табиғи  ресурстарға  өте  бай  ел.  ХХІ  ғ.  басында  елімізде  100  млн.  тонна  мұнай 
шығарылады  деп  жоспарлануда.  Ал,  2010
-
2015  жж  170  млн.  тонна  шығарылады  деп  жоспарлануда. 
Сыртқа  да  мұнай  өнімдері  жеткізілмекші.  Мысалы,  Каспий  мұнай  құбыры  арқылы  жылына  68  млн 
тонна мұнай сыртқа шығарылмақшы.
 
«Заман Қазақстан» газетінің тілшісі:
 
Шылымның зияны жөнінде нақты мысал келтірсеңіз?
 
Статистик:
 
Дүние жүзінде шылым  уынан 2,5 милл.адам өледі екен. Шылым шегуші отбасы 
экономикасына  қанша
 
зиян келтіретінің  өздеріңізде түсініп отырсыздар. Оларда өкпе ісігі 20  есе көп, 
әрбір  шылым  адам  өмірін  12  мин.  қысқартады,  шылым  шегушінің  жүрегі  тәулігіне  20
-
25  мың  артық 
соғады т.б. мысалдарды көптеп келтіруге болады.
 

18 
«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
 
 
 
«Егемен  Қазақстан»  газетінің  тілшісі:
 
«СПИД  –
 
XX  ғасыр  зобаланы»  деген  сұраққа  жауап 
іздесек.
 
Валеолог:
 
СПИД  –
 
қауіпті  ауру,  кеңінен  таралуда,  әзірге  оның  емі  табылмай  отыр.  Бұл 
синдромды  алғаш  рет  1986  жылы  шетел  азаматы  әкелген  деген  мәлімет  бар.  Бұл  ауру  көбінесе:  1. 
Жыныс жолдары арқылы. 2. Таза емес медициналық аспаптар арқылы. 3. Анадан балаға жұғады.
 
Сондықтан бұл аурудың алдын
-
алудың шараларын және ауруды жұқтырған адамды болатын 
өзгерісті  байқай  білуіміз  керек.  Ауру  адамдармен  қарым
-
қатынаста  тазалықты  сақтайық.  Бұл  ауру 
тағам арқылы, тыныс алу жолдары арқылы, су арқылы, масса немесе басқа бунақденелілер шаққанда 
жұғуы мүмкін. Сондықтан бұл аурумен жаппай күресейік.
 
«Жетісу» газетінің тілшісі:
 
Оқушыларға қандай тілек айтасыздар?
 
Химик
-
эколог:
 
Оқушылар,  ұстаздар  біз  қазіргі  таңда  шешуін  күткен  біраз  мәселелерге 
тоқталдық.  Олардың  шешілу  жолдарына  аз  да  болса  түсінік  бердік  деп  ойлаймыз.  Енді  біз  болашақ 
Қазақстанның  толыққанды,  салауатты  ұландарымыз.  Сондықтан  елімізді  толғандырған  мәселелерді 
шешетін  біз  болуымыз  керек.  Елімізді,  жерімізді,  туған  отбасымызды  аялай  білейік.  Білімнің  биігінен 
көрінейік.
 
Биолог:
 
Табиғаттың тамашасы өте көп, оны білуге, үйренуге, зерттеуге әдеттенейік.
 
Валеолог:
 
Дені сау салауатты азамат болындар.
 
Экономист
-
менеджер:
 
Қазақстанды бай мемлекеттердің қатарынан көрейік.
 
Статистик:
 
Жасаған жұмысымызға есеп беріп отырайық.
 
 
Әдебиет:
 
1. 
Айналайын Атамекен –
 
Ақ мекен. –
 
Алматы: Бастау баспасы, 2002.
 
2. 
Әбубәкіров С. Ә. Экологиятану. –
 
Алматы: Ғылым баспасы, 1995.
 
3. 
Жетісу табиғатын
 
аялайық. –
 
Алматы: Бекет
-
Ата баспасы, 1999.
 
4. 
Қожамқұлова Ж.Қ. Экологиялық білім мен тәрбие беру ерекшелігі. –
 
Алматы: Бастау баспасы, 2003
 
5. 
Экологическое состояние окружающей среды в Республике Казахстан. –
 
Алматы, 1992.
 
 
 
Юрій Караван
 
(Львів, Україна)
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
 
 
Скорочення  використання  традиційних  викопних  палив  диктується  не  тільки  їх  обмеженими 
запасами, але і вимогами щодо зменшення викидів в атмосферу парникових газів.
 
Одним  з  найбільш  перспективних  напрямів  розвитку  світової  енергетики  в  даний  час  є 
використання  відновлюваних  джерел  енергії

що  знімає  ряд  проблем,  пов’язаних  з  використанням 
традиційних  палив.  Кінець  другого  тисячоліття  характеризується  інтенсивним  ростом  обсягів 
використання енергії відновлюваних
 
джерел енергії у світі.
 
За визначенням Міжнародного Енергетичного Агентства, відновлювальною називають енергію, 
отриману від сонця, вітру, біомаси, геотермальних, гідроенергетичних та океанських ресурсів, біогазу, 
рідких  біопалив.  В  Україні  відновлювальну  енергію  використовують  як  синонім  нетрадиційної  або 
альтернативної енергії, що містить торф, низькопотенційне тепло землі та “вторинні” джерела енергії 
(побутові й промислові відходи, тиск газу тощо).
 
Що  стосується  паливно
-
енергетичного  комплексу  України  то  забезпечити  вирішення 
енергетичної  проблеми  можна  тільки  шляхом  вживання  комплексних  заходів,  зокрема  за  рахунок 
використання  екологічно  чистих  відновлюваних  джерел  енергії,  із  яких  найбільш  поширеними  та 
доступними  для  України  є  вітрова  та
 
сонячна  енергетика,  енергія  біомаси  та  енергія  малих  річок, 
геотермальна  та  енергія  довкілля.  Енергозаощадження  за  рахунок  використання  енергії 
відновлюваних  джерел  стало  актуальною  необхідністю  часу,  оскільки  воно  сприяє  вирішенню  не 
тільки проблеми енергопостачання, але й багатьох екологічних, економічних та соціальних проблем.
 
Домінантна  частка  в  структурі  альтернативних  джерел  належала  й  належатиме  біомасі. 
Біомаса  як  відновлювальне  джерело  енергії  являє  собою  відходи  та  продукти  сільського  та  лісового
 
господарства, врожаї енергетичних рослин, а також біогаз

У сфері енергозбереження особлива увага 
приділяється не тільки ролі та значенню біомаси для забезпечення надійності енергопостачання, а й 
зниженню  негативного  техногенного  впливу  на  навколишнє  середовище:  використання  біомаси 
призводить  до  зниження  викидів  парникових  газів  на  40–80%  порівняно  з  видобувними  видами 
палива, поліпшується місцева екологічна ситуація.
 
Україна  має  доволі  великий  потенціал  для  виробництва  біомаси,  доступний  для  отримання 
енергії  з  відновлювальних  джерел.  За  оцінками  вітчизняних  експертів,  біомаса  (без  частки,  яку 
використовують  інші  сектори  економіки)  може  забезпечити  близько  8–10%  загальної  потреби  в 
первинній  енергії.  Використання  такої  кількості  біомаси  еквівалентне  збільшенню  вітчизняного 

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
19 
 
 
видобутку палива на 20%. За відповідних зусиль до 2030 р.
 9
–12% загального споживання первинних 
енергоносіїв в Україні можливо покрити завдяки енергії з біомаси.
 
Понад  половину  енергетичного  потенціалу  біомаси  виробляють  у  сільському  господарстві: 
солома  зернових  культур  (23%),  стебла,  качани  кукурудзи  на  зерно  (10%),  стебла  та  лушпиння 
соняшнику (10%), біогаз із гною (7%), біодизель, біоетанол (9%)

 
Біомаса  з  продукції,  яку  виробили  вітчизняні  сільськогосподарські  виробники,  може  відкрити 
для  України  принципово  нові  високоефективні  можливості  для  забезпечення  сталого  сільського 
розвитку на основі одержання дешевої, екологічно безпечної, теплової енергії від спалювання зерна, 
соломи,  відходів  переробки  сільськогосподарської  продукції,  багаторічних  енергетичних  культур  і 
дерев.
 
Селяни  буквально  “тримають  у  руках”  власне  енергетичне  забезпечення  країни,  володіючи 
альтернативними  відновлювальними  джерелами  енергії,  якими  є  зерно,  насіння  олійних,  цукрові 
буряки,  солома,  гній  тощо.  Завдяки  цим
 
відновлювальним  енергетичним  джерелам,  вони  можуть  не 
тільки  задовольняти  власні  потреби,  а  й  сприяти  диверсифікації  напрямів  формування  енергетичної 
безпеки країни.
 
Водночас, Україна може бути важливим гравцем на європейському ринку біопалива.
 
Земельні ресурси, які можуть бути відведені під виробництво біопалива в Україні без великої 
шкоди  виробництву  продуктів  харчування  та  забезпечення  тваринництва  кормами,  більші,  ніж  у 
країнах ЄС, разом узятих.
 
Сучасний стан земельно
-
ресурсного потенціалу сільського господарства України дає змогу на 
спеціально  відведених  низькопродуктивних  або  деградованих  сільськогосподарських  угіддях 
закладати енергетичні плантації швидкого обороту (верба, тополя тощо).
 
На  землях,  забруднених  радіацією,  можна  вирощувати  енергетичний  ріпак.  Зумовлене  це 
властивостями ріпаку очищати грунт від радіонуклідів, не накопичуючи їх у насінні

Світові  ринки  біоенергії  мають  тенденцію  до  розширення,  що  забезпечуватиме  в  перспективі 
тривале  підвищення  цін  на  сільськогосподарські  культури,  які  є  сировиною  для  виробництва 
енергоносіїв.
 
Залучення інвестицій в  українську відновлювану енергетику є перспективною справою як для 
інвестора  (надійне  отримання  прибутку),  так  і  для  України  (швидке  оновлення  частини  основних 
фондів в електроенергетиці).
 
На  даний  час  в  Україні  запроваджуються  такі  механізми  для  стимулювання  використання  і 
розвитку відновлювальної енергії:
 

 
зелений  тариф
 

 
спеціальний  тариф  для  закупівлі  електроенергії,  який  встановлено  для 
виробників енергії з відновлювальних джерел до 1 січня 2030 року;
 

 
зобов’язання
 
оптових постачальників електроенергії придбавати електроенергію, вироблену 
з  відновлювального  джерела,  яку  не  було  продано  безпосередньо  споживачам  або 
енергорозподільчим компаніям;
 

 
заборона
 
постачальникам  електроенергії,  що  здійснюють  передачу  електроенергії  за 
допомогою  їх  власних  мереж  електроенергії,  відмовляти  виробникам  електроенергії  з 
відновлювальних джерел у доступі до таких мереж;
 

 
виробники  електроенергії  з  відновлювальних  джерел  повинні  отримувати  повну  оплату
 
в 
грошовій формі за вироблену електроенергію, без взаємозаліку;
 

 
постачальники  електроенергії  мають  право  включати  збитки,  понесені  ними  внаслідок 
підключення  виробників  електроенергії  з  відновлювальних  джерел  до  їх  мереж,  у  свої  інвестиційні 
програми;
 

 
оптові  тарифи
 
на  електроенергію  можуть  включати  витрати  на  фінансування  розвитку 
відновлювальної енергії.
 
Слід  зазначити,  що  Україна  має  науково
-
технічний  потенціал  і  необхідну  вітчизняну 
виробничо
-
технічну  базу  для  налагодження  усього  технологічного  циклу  промислового  виробництва 
складових  обладнання  для  використання  відновлюваних  джерел  енергії.  Але  потрібен  час  щоб 
підготувати їх виробництво на українських заводах.
 
Вже  сьогодні  можна  скоротити  споживання  природного  газу,  яке  являється  актуальною 
проблемою  енергетики  України,  за  рахунок  заміщення  традиційного  палива  енергією  відходів 
сільськогосподарського виробництва та звалищ, яка є одним з перспективних відновлюваних джерел 
енергії в країні.
 
За даними Асоціації  учасників ринку  альтернативних видів палива та енергії України, в 2010
-
2012 рр. інтенсивний розвиток відновлюваної енергетики в нашій країні дозволив створити близько 15 
тис.  нових  робочих  місць.  За  прогнозами  асоціації,  в  найближчі  два
 
роки  подальше  освоєння 
поновлюваних джерел енергії забезпечить роботою ще 60
-
70 тис. осіб.
 
Особливого звучання питання енергозабезпечення набувають зараз, коли Україна, виходячи з 
кризи,  прискорює  розвиток  суспільного  виробництва.  У  цих  умовах  посилюється
 
важливість 
правильного визначення потреби України в енергетичних ресурсах та реальних шляхів забезпечення 
цієї  потреби.  Помилки  та  прорахунки  у  цій  сфері  можуть  виявитися  згубними  для  економічного 
зростання.
 

20 
«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ»
 
 
 
 
Підґрунтям  сталого  економічного  розвитку  України  може  стати  лише  підвищення 
конкурентоспроможності  її  економіки  на  основі  кардинального  зниження  ресурсоємності  і 
енергоємності.
 
Сталий  розвиток  суспільства  можливий  лише  в  умовах  енергозбереження,  тобто  розробки 
систем, що ефективніше використовують енергію, забезпечують такий самий або навіть вищий рівень 
транспортних послуг, освітлення, опалення за менших енерговитрат.
 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет