З. Е. Кабылдинов тарих ғылымының докторы, профессоржүктеу 3.77 Mb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата24.03.2017
өлшемі3.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

– 1 –
Л.Н. Гумилев атындағы
Евразия ұлттық университеті  
«Бәйімбет» қоғамдық бірлестігі
БӘЙІМБЕТ БАТЫР – ҚАЗАҚ  ХАНДЫҒЫНЫҢ
КӨРНЕКТІ ҚАҺАРМАНЫ 
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған
Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференцияның
материалдары  
Астана қаласы, 18 сәуір, 2015 жыл
Алматы, 2015 жыл

– 2 –
ӘОЖ 94(574) 
ҚБЖ 63.3(5 Каз) 
Б 32
Редакциялық алқа:
Ғ.Ж. Найманов  – 
«Бәйімбет» ҚБ-нің президенті 
З.Е. Кабылдинов – 
тарих ғылымының докторы, профессор
С.Р. Құрманова – 
тарих ғылымының кандидаты, доцент
 
        (жауапты ред.) 
Бәйімбет батыр – қазақ  хандығының көрнекті қаһарманы
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған Халықаралық   
ғылыми-тәжрибелік  конференцияның  материалдары.  Астана 
қаласы, 18 сәуір, 2015 жыл – Алматы: ТОО «Latin print» баспа-
сы, 2015 жыл – 220 б.
ISBN 978-9965-31-541-1
Бұл  басылымға  Қазақ  хандығының  көрнекті  батырына,  оның 
жонғар басқыншылығынан Отанын қорғауға өлшеусіз үлес қосқан 
тұлғаның  ғұмыры  мен  қайраткерлігіне  арналған  Халықаралық 
ғылыми-тәжрибелік конференция материалдары енгізілді.
Жинақ тарихшыларға, саясаттанушыларға, филологтарға және 
ел тарихына қызығатын оқырмандарға арналған.
       ӘОЖ 94(574) 
       ҚБЖ 63.3(5 Каз) 
       Б 32
ISBN 978-9965-31-541-1     © ТОО «Latin print» баспасы, 2015 жыл 
Б 32

– 3 –
М а З М ұ Н ы
Қ. Сулейменовтың құттықтау сөзі …………………………….............................4
Х. Жармұхановтың құттықтау сөзі.......................................................6
Ж. Малибековтың құттықтау сөзі.........................................................8
адельбаев Е.Б., асилов Н.Т. Роль батыров в военной
организации казахов-кочевников………………………………………......................9
алпысбес М. Абылай заманындағы қазақ батырлары туралы
тарихи-шежірелік таным………………………………………................................28
альжанова Р.С. Тактика военных действий Байымбет батыра
в казахско-джунгарской войне………………………………................................45
Әбсадықов а. Шақшақ Жәнібек батыр: тарихи тұлға және
аңыздық  кейіпкер.............................................................................52
Дүкенбаев Н.М. Бәйімбет батыр қожа Ахмет кесенесінде
жерленген казақ хандығының атақты тұлғасы......................................61
Исенов Ө.И. Сырым Тархан.................................................................66
Найманов Ғ.Ж. Ұлы Абылай ханның сенімді батырларының бірі
Бәйімбет батырдың ерлік істері мен өмір тарихы...................................80
Кабульдинов З.Е. Портрет настоящего казахского батыра XX века
(на примере одного героя Великой Отечественной войны)……................92
Қамзабекұлы Д. Алаш арманы және қаһармандық тағылымы................98
Кемеңгер Қ. Абылай хан туралы поэмалардағы тарихи шындық
және көркемдік таным 
(Көкбай Жанатайұлы мен Олжабай
Нұралыұлы мұрасы бойынша)……………………………….............................102
Кабульдинов З.Е., Бейсембаева  а.Р. Военное искусство
и боевые традиции казахов…………………………………….......…………..............113
Күзембайұлы а., Әбіл Е., Әлібек Т. Сібірдегі  керейлер мемлекеті….….…120
Найманов Ғ.Ж. Бәйімбет батыр – Қазақ хандығының көрнекті
қаһарманы.......................................................................................133
Кабульдинов З.Е. Масссовое нашествие джунгар на территорию
Казахстана и его последствия…………………………………………......................140
Кабульдинов З.Е. О некоторых чертах национального характера жителей 
Великой степи 
(к вопросу о развитии национального духа нации в свете 
реализации Доктрины национального единства Казахстана)………….....145
Сагиндикова а.а. Жаугершілік және көп әйел алу..............................154
Кабульдинов З.Е. Внутреннее и внешнее положение Казахского
ханства в первой четверти  XVIII века……………………………......................160
Хасенов Қ.Қ. Бүгінгі Бәйімбет батырдың ұрпақтары...........................165
Кабульдинов З.Е., Әбсадықов а. Освободительная борьба
казахского народа против джунгарских захватчиков……...…..................172
Жиентаев С.М. Развитие инфраструктуры в условиях транзитной
экономики Казахстана…………………………………………......………..................178
Бешкенов Ж.З. Мукан Айтпенов........................................................192
Қамзабек ұ. Қазақ мультипликациясы және әмен хайдардың
қаһармандықты жеткізудегі ізденісі....................................................198
Қарар ............................................................................................203
Резолюция конференций...................................................................206
Конференция суреттері.....................................................................209

– 4 –
Қ. СУЛЕЙМЕНОВТыҢ ҚұТТыҚТаУ СӨЗІ 
Құрметті конференцияға қатысушылар, ұйымдастырушылар! 
Сіздерді  Қазақ  хандығының  550  жылдығымен  және  «Бәйімбет 
батыр – Қазақ хандығының көрнекті батыры» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияның ашылуымен құттықтаймын!
Бәйімбет батырдың  7 баласы болған: Қарақожа, Биқожа, Байқо-
жа, Қожагүл, Көлбай, Елшібай, Тайкелтір.
Бірінші  баласы  Қарақожадан  мен  Қайролла  Әбілмәжінұлы 
тараймын. Бәйімбет батыр қайтардың алдында балаларын жинап: 
«Қарақтарым!  Мен  дүниеден  өткеннен  кейін  Абылай  Ханның 
қасына апарып жерлеңдер, өйткені мен көп уақыт Абылай Ханның 
қасында болдым. Жаумен соғысқанда Абылайлап шапқан мен едім, 
сондықтан  мені  Хан  иемнің  жанына  апарыңдар!»  –  деп  өсиетін 
айтқан екен. Жеті баласы әкесінің айтқанын орындап Көкшетаудан 
Түркістандағы  Қожа  Ахмет  Яссауи  кесенесіне  апарып  жерлепті. 
Осыны  біздің  ата-бабаларымыз  бала  кезімізден    құлағымызға 
сіңіріп айтып жүретін. Бірақ колхоздандыру басталған кезде 1928-
1929  жылдары,  еліміз  қыспаққа  шыдамай,  бір  түнде  Ресейдің 
Называевск ауданына қоныс аударады. Басқа елде (Ресейде) тұрғасын 
атамыз  Бәйімбет  батырды  іздеуге  ешкімнің  жағдайы  келмеді. 
Бәйімбет  батырдың  екінші  ұлы  Биқожа  батырдың  ұрпағы  Жүсіп 
Сатыбалдыұлы 1975 жылы Ресейден Қазақстанға Алматыға көшіп 
барады. 1979  жылы жеңгеміз Қалкен және баласы Ғалымжанмен  
әдейілеп Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне бабасын іздеп 
барады.  Кесенеде  жөндеу  жұмыстары  жүргізіліп  жатқандықтан, 
кіре алмай, бастығына жолығып, рұқсат алып, қоршалған бейіттерді 
баласы Ғалымжанмен аралап, бір бейіттің басынан бабасы Бәйімбет 
туралы арабша жазылған белгіні тауып алады. Жүсіп қажы 1980 
жылы  елге  Бәйімбет  ауылына  келгенде  Бәйімбет  бабамыздың 
зиратын тапқанын айтып, қуанышымен бөлісіп еді. 
Қазақстан  егемендік  алғаннан  кейін,  ой-санамыз  өзгергеннен 
кейін,  Жүсіп  қажының  баласы  Ғалымжан  Бәйімбет  батырды  із-
деу  жұмыстарын  жалғастырады.  «Қарағым  Ғалымжан  сен  Алма-
тыда тұрасың ғой.  Бабамыз Абылай ханмен, Бөгенбай, Қабанбай, 
Баян батырлармен бірге жүрген еді ғой, ал сен Түркістанға бізден 
жақынсың, сондықтан Бәйімбет бабамызды іздестірсең қайтеді» – 
деп айтқан едік. Ғалымжан 2007 жылы Түркістандағы Қожа Ахмет 
Яссауи кесенесіне барады. Кесенеде жөндеу жұмыстары аяқталып, 
мәйіттер  бір  бөлмеге  жерленіп,  аты-жөндері  кіре  берістегі  тақта-
дағы  тізімге  жазылыпты.  Тізімде  Бәйімбет  бабамыз  жоқ  болға-

– 5 –
сын, кесененің басшылығына арыз түсіріп, іздестіру жұмыстарын 
бастайды.  Архивтерден  деректер  тауып  2010  жылы  «Бәйімбет  ба-
тыр  Төбетұлы»  деген  кітап  шығарады,  «Президент  және  Халық», 
«Қазақ»  газеттеріне  мақалалар  жазады,  нәтижесінде  Бәйімбет  ба-
тыр Төбетұлының аты кесененің тізіміне алтын әріппен жазылады. 
Осыған орай қуанышты хабар алғасын 2010 жылы 17 қыркүйекте 
біз, Бәйімбет елінің 50-60 азаматтары бабамыздың басына барып, ас 
беріп, Құран бағыштап қайттық. Ғалымжан Жүсіп қажының бала-
сына мың да бір рахмет. Әкесі Жүсіп қажы о дүниелік болып кетті, 
жатқан жері жарық, иманы кәміл болсын. Міне осындай азаматта-
рымыз арамыздан шығып жатыр. 
Біріншіден – біз Елбасы Нұрсултан Назарбаевқа рахметімізді ай-
тамыз. Өлгенімізді тірілтіп жатыр, тозғанымызды қайта жаңартып 
жатыр.  Осындай  батыр  бабаларымыздың  атын  шығаруға  елімізде 
жағдай жасап бергеніне Президентіміз Нұрсултан Әбішұлына мың 
да бір рахмет.
Екіншіден – «Бәйімбет» қоғамдық бірлестігі және Евразия Ұлт-
тық Университеті бірігіп «Қазақ хандығының 550 жылдығына» ар-
налған  «Бәйімбет  батыр  –  Қазақ  хандығының  көрнекті  батыры» 
тақырыбында  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  өт-
кізіп  жатыр.  Осы  үлкен  шараны  дайындап,  үлесін  қосқан  зиялы 
қауымға Бәйімбет батырдың ұрпағының атынан алғысымызды ай-
тамын,  сіздердің  білім  жолында  істеген  еңбектеріңіз  жанып,  ден-
деріңізге саулық беріп, әрқашанда Қазақстанымыздың дәуірлеп өсе 
беруіне ат салысуларыңызға бір Алла нәсіп етсін! 
Кеше мен Петропавлдан Астанаға келіп жанұяммен «Әзірет Сул-
тан» мешітіне барып, садақамды салдым. Көркемдігі жағынан кере-
мет қылып салынған Алланың Үйі, Бәйтерек, еш теңдесі жоқ басқа 
да Астананың ғимараттары Нұрсултан Назарбаевтың басқаруымен 
жасалып жатқан ғажап дүниелер. Алла Тағала ол кісіге денсаулық 
берсін, алдағы өтетін сайлауда елімізді басқарып отырған  Елбасы-
мызға бәріміз дауысымызды берейік.
Бүгін  жан-жақтан 
(Омбыдан,  Петропавлдан,  Көкшетаудан, 
Алматыдан)  конференцияға  қатысуға  келген  Бәйімбет  батырдың 
ұрпақтарына қайырлы болсын айтамын! Бәйімбет батырға ұқсаған 
арамыздан  жақсы  азаматтар  шықсын!  Біз  кейінгі  ұрпаққа  үлгі 
болайық!

– 6 –
Х. ЖаРМұХаНОВТыҢ ҚұТТыҚТаУ СӨЗІ
Ассаламұғалайкум құрметті бауырлар!
Қазыр қатты толғанып тұрмын, өйткені төрде отырған Бәйімбет 
елінің ақсақалдарын көріп, кешегі өткен үлкендер, еліміз, жеріміз 
есіме түсіп отыр. Осындай үлкен мерекеге шақырған Ғалымжанға, 
Зыябекке рахмет. Мені сіздер көп біле қоймайсыздар – менің есімім 
Хайролла – Жармұхаммед хазіреттің баласымын. Әкем діни терең 
білімді, Омбы өңіріне таныс адам еді. 
Қазақтың  елін-жерін  білектің  күшімен,  найзаның  үшімен 
қорғаған  Абылай  ханның  жорықтарда  әрқашанда    қасынан 
табылған,  бостандық  пен  егемендік  үшін  күрескен  қазақтың  көп 
батырларының  бірі  Күрсары  Керей  Бәйімбет  атамыз.  Абылай  хан 
кезінде  жанында  Керейлердің  батырлары  көп  болған.  Осы  кезден 
қалған «Қазақ болсаң керей бол, бар Алашқа мерей бол» деген Төле 
бидің нақыл сөзі ұрпақтар жадында сақталып келеді. Абылайдың 
жанында көп батырлар болды, соның ішінде Тұрсынбай батыр, Баян 
батыр,  міне  бүгін  біз  себепқор  болып  жиналып  отырған  Бәйімбет 
батыр. Шежіреге үңілсек, Ашамайлы керей...-Тарышы-Шимойын-
Достияр-Ысмайыл-Күрсары-Еспол-Төбет.  Есполдың  алты  баласы 
болған:  Сақал,  Сары,  Бұрас,  Құрман,  Дуадақ,  Төбет.  Дуадақ  ерте 
қайтыс  болып  қазақтың  бұрынғы  салты  әмеңгерлікпен  жесірін 
Төбетке  алып  берген.  Төбет  атамыздың  бойы  аласа  болса  керек. 
Төбеттен Бәйімбет, Өтебай, Асан, Үсен тарайды. 
Бәйімбет  пен  Өтебай  ұрпақтары  Кішкенекөл  Қараой  маңынан 
кезінде  бас  сауғалап  севкрайға  кетіп,  Батыс  Сібір  Омбы  облысы 
Называевск  ауданын  мекендейді.  Қазақтар  севкрайды  «сепкрай» 
деп  атап  кеткен.  Называевск  ауданының    аты  орыстардан  бұрын 
қоныстанған    Назымбай  байдың  атымен  байланысты  деген  аңыз 
бар.  Байдың  қыстауы  қазіргі  «Старая  Называевка»  селосының 
маңы.  Кейін  переселендер  Называевка  деп  атап  кеткен.  Жаңа 
жерде  Бәйімбеттің    ұрпақтары    екі  ауыл:  Үлкен  Бәйімбет,  Кіші 
Бәйімбет, бірі  Бостандық, бірі «14 лет Октября» колхозы атанып 
іргелі ел болды. Соны мен өз көзіммен бала кезімде барып көрдім, 
көргесін  айтып  отырмын.  Біз  тарихымызды,  батырларымызды 
ұмытпау  үшін,  өлгенімізді  тірілту  үшін  дәлелдеуіміз  керек,  көз 
көрген адамдардан мәлімет алуымыз керек.
2013  жылы  мемлекетіміздің  қаулысымен  біз  Қожаберген  жы-
раудың 350 жылдығын осы Евразия Ұлттық университетінде атап 
өттік. 

– 7 –
Өтебайдан  тараған  ұрпақтар  (аюлар  дейтінбіз)  осы  ауданға  қа-
расты  Сулытерек,  Қараңғарал,  Үшқұдық  ауылдарында  тұрды. 
Төбеттен  тараған  Асан,  Үсен  ұрпақтары  Солтүстік  Қазақстан  об-
лысы М.Жұмабаев (бұрынғы Булаев) ауданында тұрады. Бәйімбет 
ұрпақтарынан    атақты  ғұламалар,  сауатты-діни  адамдар  шыққан. 
Атап айтсақ, жас болсақ та көзіміз көрген: Әльжапар қажы, Құсайын, 
Сатыбалды, Темірғали, Әбілмәжін моллалар. Бәйімбеттің інісі  Өте-
байдың жеті ұлының үлкені Төлеубай батыр болған екен. Оның ұр-
пақтары:  Омар  қажы,  баласы  Жанғожа  қажы.  Өтебайдың  екінші 
баласы Андараттың ұрпақтары: Қоржын қажы, одан Жапар қажы, 
одан Сүлеймен қажы. Әкем марқым  Жармұхаммед хазіретпен ел 
аралап жүріп талай Бәйімбет-Өтебай  ауылдарында болғанмын.
Бәйімбет ұрпақтарынан  атқамінер ел азаматтарынан мен білетін-
дер:
–  Мезгілбаев  Мұхаммед  Дүйсенбайұлы  –  бұрынғы  ҚазССР-
нің    Мемлекеттік  телерадиокомитеттің  төрағасының  орынбасары, 
Қазақстан телеарнасы және радиосының  үздік қызметкері;
–  Ашенов  Неғматжан  –  Алтай  өлкесінің  Кулунда  қаласында 
прокурор,  Горно-Алтайскийдің  Қосағаш  ауданының  атқарушы 
комитетінің председателі, Қазақстанның үш облысының (Павлодар, 
Семей, Шығыс) көлік прокуроры қызметтерін атқарған; 
–  Қайролла  Сатыбалдыұлы  Найманов  –  Алматы  қаласының 
саудасын  басқарған,  1975  жылы  жаңадан  салынған  «Океан» 
фирмалық балық дүкенінің директоры болған.
Бүгінде  өзім  біле  қоймайтын  Ғалымжан  Жүсіпұлы  Найманов 
сияқты  азаматтардың  да бар екеніне көзіміз жетіп отыр. Қазірде 
Бәйімбет ұрпақтары жүз шақты жанұя Алматы, Астана, Көкшетау, 
Екібастұз, Қызылжар қалаларында тұрып жатыр.   
Конференцияда  сөз сөйлейтін ғалымдарға жақсы да мәнді баян-
дама жасауды тілеймін, ал мәжіліске қатысушы Бәйімбет батырдың 
ұрпақтарына  тағы  да  қайырлы  болсын  айтамын!  Жеріміз,  еліміз, 
халқымыз аман болсын! Бір-бірімізбен жақсылықта кездесейік!

– 8 –
Ж. МаЛИБЕКОВТыҢ ҚұТТыҚТаУ СӨЗІ
Қазақстан Республикасы Елтаңбасының авторы
 
Құрметті конференцияға қатысушылар, қонақтар! 
Құрметті президиум!
Биылғы  Қазақ  хандығының  550  жылдығында  «Бәйімбет  ба-
тыр»  атты  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференцияның 
ашылуымен сіздерді  құттықтауға рұқсат етіңіздер! Мен Нұрсултан 
Назарбаевтың сенімді өкілі ретінде жақын арада 26 сәуірде өтетін 
сайлауда сіздерді елімізді басқарып отырған  Елбасымызға дауыста-
рыңызды беруге шақырамын.
Қазақ  халқы  өзінің  тарихында  көптеген  қиыншылықтардан 
өтті, бірақ тәуелсіздігімізді алғаннан кейін етек-жеңімізді жинап, 
өркениетті  мемлекеттердің  қатарына  қосылып  отырмыз.  Биылғы 
жылы осы конференцияны өткізу өте аумақты, күрделі жұмыс деп 
ойлаймын. 
Тарихи  бабаларымызды,  хандарымызды,  батырларымызды 
елі-жері  үшін  жанын  берген  азаматтады  осылай  қадырлеп, 
қастерлеуіміз  керек.  Осы  шараны  ұйымдастыруына,  өткізуіне 
және  ел  азаматтарының  басын  қосуға  үлкен  жұмыс  істеп  жатқан 
Евразиялық  Ұлттық  университетінің  ұжымына,  «Бәйімбет» 
қоғамдық  бірлестігіне  көп  алғысымды  айтамын.  Нақты  атайтын 
болсақ,  біріншіден  Қазақ  Ұлттық  Академиясының  коррепондент 
мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор, ЕНУ-дың 
проректоры  Дихан  Қамзабекұлы,  екіншіден  Бәйімбет  батырдың 
ұрпағы,  ұлттық-патриоттық  тәрбиеге  жалау  болып  жүрген 
Ғалымжан Жүсіпұлына рахметімді айтамын. 
Шын мәнінде Дихан Қамзабекұлының істеген еңбектерін немен 
салыстыруға болатынын өздеріңіз айтарсыздар. Ол Смағұл Садвоқа-
совтың  сүйегін  Москвадан  Астанаға  әкеліп,  жерлеуге,  басына  тас 
қойып ас беруге себепші болып, ат салысқаны ерлік емес пе?  
Уақыттарың  мен  көңілдеріңді  бөліп  сауапты  іске  үлес  қосқан 
іскер  азаматтарға,  демеушілерге,  қатысушыларға  Алланың  нұры 
жаусын! Ерекше Ресейдің Омбы облысынан келген Бәйімбет баты-
рдың ұрпақтарына (қонақтарға) шын жүрегімнен тағы да қайырлы 
болсын айтамын!  

– 9 –
аДЕЛьБаЕВ Е.Б., 
заместитель начальника кафедры оперативного искусства
и тактики Национального университета обороны МО РК,
полковник, магистр Военного дела и безопасности
аСИЛОВ Н.Т.,
докторант Национального университета
обороны МО РК, подполковник 
магистр Военного дела и безопасности
РОЛь БаТыРОВ В ВОЕННОЙ ОРГаНИЗаЦИИ
КаЗаХОВ-КОЧЕВНИКОВ
История  становления  казахской  государственности  –  одна  из 
наиболее актуальных и важных тем исторической науки Казахста-
на. На протяжении всего периода изучения она порождала различ-
ные споры и дискуссии.
Изменение расстановки сил в мировом пространстве сказалось на 
исторической судьбе казахского народа и других кочевых народов. 
«Давление быстро развивающейся Европы и растущего Китая уже 
в XVI-XVII вв. привела к резкому сужению возможностей кочевых 
народов и повороту энергии этих народов в сторону взаимного ис-
требления. Так родилась и трагедия казахов с джунгарами» [1].
Прежде чем, приступим к  рассмотрению роли батыров в военной 
организации  казахов-кочевников,  на  наш  взгляд  необходимо  под-
вергнуть анализу саму военную организацию казахов, что с точки 
зрения военного искусства представляет определенный интерес.
В современной военной науке военное искусство рассматривает-
ся  как  теория  и  практика  подготовки  и  ведения  боевых  действий 
войск  на  суше,  на  море,  околоземном  пространстве  и  включает  в 
себя  стратегию,  оперативное  искусство  и  тактику  также  является 
составной частью военной науки.
Однако существует мнение, что военного искусства у казахов ко-
чевников вообще не было. 
Позволим себе не согласится и опровергнуть данный взгляд, бо-
лее того, показать читателю, что в современное военное искусство 
огромный вклад внесли наши предки  и, что многие формы и спо-
собы  подготовки  и  ведения  боевых  действий  которые  применяли 
наши батыры актуальны и на сегодняшний день,  с той лишь раз-
ницей, что они эволюционировали за счет развития вооружения и 
военной техники. 

– 10 –
Конечно  таких  понятий  как  стратегия,  оперативное  искусство, 
тактика,  в  умах  военных  полководцев  великой  казахской  степи  в 
эпоху  становления  казахской  государственности  и  ожесточенных 
столкновений с внешним врагом может, и не было, однако те формы 
и способы, которые применяли казахские полководцы можно позже 
встретить тактике  казаков, и в конных эскадронов русской армии 
и армиях отдельных западных стран. 
Многие  исторические  документы,  книги  по  истории  доказыва-
ют, что у истоков военного искусства в великой степи стояли наши  
дальние предки саки, хунну, кипчаки и др. Понятно одно, к радости 
или, к сожалению,  искусство ведения войны в определенной форме 
зародилось в  степи   и причем постоянно совершенствовалась.  
Задаемся вопросом: Что это, попытка переписать военную состав-
ляющею истории и присвоить все казахам? Конечно, нет.  Однако 
многие историки, в том числе и военные осознанно или нет, умал-
чивают об этом, что само по себе является парадоксальным.
И так, военное устройство в жизни кочевого казахского общества 
имело большое значение, так как Казахское ханство, в силу своего 
геополитического  положения,  должно  было  реагировать  на  резко 
меняющуюся ситуацию в приграничных ханствах на юге и востоке. 
Ежегодно представители всех трех жузов собирались для совещаний 
на холме Мартубе около города Сайрам. В ходе этих совещаний рас-
сматривались вопросы зимовки и проведения летнего периода, од-
ними из важных вопросов были: достижение спокойствия и ведение 
войны в случае угрозы из вне [2]. 
Войска  казахов  состояли  (Схема  1).  из  постоянного  войска  и 
ополчения. Численность постоянных конных бойцов в среднем со-
ставляли 30-50 тысяч всадников [3, с. 92]. Кроме того, по мере не-
обходимости собиралось родоплеменное ополчение. Родоплеменной 
отряд представлял собой самостоятельную войсковую единицу чис-
ленностью в два, три и пять тысяч, иногда до десяти тысяч человек. 
Во главе отряда стоял предводитель рода, каждое ополчение имело 
свой боевой стяг и свой уран – боевой клич. 
Следует  заметить,  что  различные  источники  дают  весьма  про-
тиворечивые сведения о численности казахского войска. Так, И.П. 
Фальк  считал,  что  каждый  жуз  мог  выставить  100  000  стрелков 
[4, с. 92]. И.Г. Андреев полагал, что из 32 790 юрт Среднего жуза 
казахов могло собраться 70 000 человек [4, с. 92]. В исторических 
материалах XVIII века встречаются сведения, что «каракалпакский 
и  кайсацкий  Абулхаир  хан,  собрав  войск  своих  пятьдесят  тысяч, 

– 11 –
бился с хонтайшой» [4с,.90-93) ]. Числа 50, 70 тысяч очень часто 
встречаются в документах этого времени. Эти сведения опроверга-
ются данными смежных, более объективных источников, которые 
сообщают, что «с ханом де Казачьи орды силы на поле выезжают 
тысяч по десяти и больше» [4 с.101].  
Схема 1 – Военное устройство Казахских войск (составлена авторами)
Однако,  исходя  из  имеющихся  исторических  документов  и  ли-
тературы прошлого, на наш взгляд казахское войско не могло со-
ставлять более 60 тысяч конных всадников. Большое количество во-
йск требовало прежде всего больших затрат, которые очень сложно 
было нести при отсутствии налаженной системы налогообложения 
в государстве.
Военное устройство Казахского ханства органически было связа-
но с существующей структурой государства. В основу ее были поло-
жены территориальность и родовой быт.
Племенам  и  родам  была  определена  территория,  на  которой 
они кочевали. В каждом племени кибитки соединялись в десятки, 
сотни,  а  в  многочисленных  племенах  в  тысячи,  под  управлением 
военно-территориальных  начальников,  которые  при  мобилизации 
становились строевыми начальниками, оставляя на месте своих за-
местителей.

– 12 –
Войсковые соединения составляли десятки тысяч – тьму или ту-
мен. Обычно они состояли из разных родовых групп, выставлявших 
каждая несколько тысяч. 
Военачальниками  в  эти  войсковые  подразделения  назначались 
представители из того рода и племени, которые комплектовали дан-
ную единицу, имевшие боевой опыт и способные управлять в ходе 
боевых действий [5]. 
Порядок  комплектования  армии  ханства  сохранял  в  неприкос-
новенности  родовой  строй,  что  создавало,  помимо  внешней  меха-
нической связи, прочную внутреннюю, органическую спайку. Вое-
начальники  были  из  среды  местной  аристократии,  возглавлявшей 
родовые объединения и в быту, они также являлись не случайным 
сборищем чужих между собой людей, а были связаны друг с другом 
родством, знакомством, общностью языка и обычаев.
Осуществление подготовительных действий было всесторонним, 
начиная с разведки и заканчивая вопросами тылового обеспечения 
войск. Воин Казахского ханства, перенявший все традиции древних 
кочевников – воин не знающий усталости в походе, легко перенося-
щий всякое лишение, способный и ловкий, с раннего детства прово-
дит свою жизнь в седле и в вечном движении. Арабский летописец 
IX века Аль-Джазих пишет: «если бы ты изучил длительность жиз-
ни тюрка и сосчитал его дни, то нашел бы, что он сидел на спине 
своей лошади больше, чем ходил на поверхности земли» [6, с. 102]. 
Главнокомандующим объединенных войск являлся хан – Глава Ка-
захского ханства. Хан лично возглавлял воинов в сражении и делил 
с ними все тяготы и лишения походной жизни.
Мобилизация и комплектование:
В  случае  всеобщей  мобилизации  хан  мог  выставить  около  300-
400 тысяч воинов. По свидетельству Бабура, в армии Касым хана 
современники насчитывали около трехсот тысяч воинов. В другом 
труде говорится о том, что во время похода Тауекель хана на Маве-
реннахр в 1598 году общее число войска казахского хана составляло 
90-100 тысяч человек. Численность войск казахских ханов колеба-
лась в разные периоды, и не поддается точной оценке.
Принятые  решения  не  нарушались  вплоть  до  очередного  созы-
ва совета. Наряду с этим в наиболее сложный период для ханства 
осуществлялись  собрания  большого  масштаба  при  угрозе  войны 
или предполагаемого нападения казахами. На этих «советах» руко-
водители  родов  и  племен  совместно  согласовывали  военный  план, 
конкретные  действия  (направление  и  время  похода,  организация 

– 13 –
обороны,  численность  ополчения).  По  всей  видимости,  аналогич-
ные  экстренные  собрания  проводились  постоянно  внутри  каждого 
жуза, рода по мере необходимости. В связи с этими и рядом других 
причин кочевого образа жизни воинская повинность для мужского 
населения являлась одной из самых важных. Как и во все времена, 
наиглавнейшая обязанность мужчины в казахском обществе заклю-
чалось в ведении войны в составе казахского ополчения под знаме-
нем рода для сохранения своей семьи, рода и имущества. Население 
казахских степей представляло собой вооруженную массу людей.
По  установившейся  традиции,  высшее  число  знамен,  которое 
могла быть у одного хана, – девять. Когда говорили о «хане с де-
вятью  знаменами»  (токуз  тундук  хан),  то  это  вызывало  представ-
ление о могущественном правителе. По свидетельству  средневеко-
вых авторов, первые казахские владетели были  «ханами с девятью 
знаменами». Знамя было не только знаком власти, но и символом 
воинской  славы  и  чести  военачальника  и  войска.  Потеря  боевого 
знамени на поле боя считалась тягчайшим воинским преступлени-
ем, поэтому сохранению знамени в период походов и воин придава-
лось особое значение. Охрана знамени поручалась отборному отряду 
воинов во главе с султаном или батыром
Казахские  роды  различались  по  боевым  кличам  –  уранам  и 
тамгам [4, с. 87]. Ураном становилось имя какого-нибудь прослав-
ленного предка или название местности, где проживал род.
Военная символика резко отражена в казахских тамгах. У най-
манского народа балталы тамгой являлась балта (топор), адай-садак 
(лук), берш-ок (стрела). Казахские ханы и султаны выходили на во-
йну со своим боевым кличем – «Аркар», который кроме них никто 
не имел права употреблять. В период объединения жузов и создания 
общеказахских ополчений общим ураном был «Алаш».
При созыве общеказахских ополчений верховным главнокоман-
дующим  был  один  из  ханов.  Его  избрание  проходило  на  большом 
военном  совете.  Назначение  на  высшие  командные  должности  за-
висело  от  заслуг,  личных  качеств  кандидата,  силы,  отваги,  ума, 
воли,  хорошего  знания  военного  дела  и  политического  влияния. 
Военно-организационная модель вооруженных сил кочевников мог-
ла быть эффективной только при наличии сильной военной власти 
хана. Часто враждовавшие между собой племена при Бурундук хане 
и Касым хане, воодушевленные успехами в боях над внешними вра-
гами, сливались в одну нацию, проникнутую национальным само-
сознанием и народной гордостью.
Потребность единого руководства возникала в связи с расширени-

– 14 –
ем масштабов войн, возрастанием людских и материальных затрат 
на их ведение. Вместе с тем происходил процесс развития государ-
ственности. Военное управление становится важнейшим атрибутом 
государственной власти. Основные вопросы, связанные с подготов-
кой и ведением войны, стали решаться государственным руковод-
ством, составляющим высшую ступень военного управления.
К  военным  руководителям  предъявлялись  высокие  требования. 
Они должны были обладать государственной мудростью, военными 
способностями  и  дипломатическим  искусством,  решительностью, 
храбростью,  расчетливостью.  Кроме  того,  как  показывает  истори-
ческий анализ, военачальник, несмотря на его высокое положение 
в  государственном  аппарате,  только  тогда  становится  выдающим-
ся военным деятелем, когда он наиболее правильно, соответственно 
своему времени, понимал и осознавал зависимость военной страте-
гии от политики.
Следует заметить, что в эту эпоху,  военные действия слагались 
из  периода  подготовки  войск  к  бою  в  материальном  и  моральном 
отношениях и периода проведения самих сражений (битв), которые 
длились несколько часов и даже суток. Схватки отличались боль-
шой решительностью и завершались, как правило, полным разгро-
мом, а часто даже и истреблением противника.
Рассматривая процесс функционирования военно-организацион-
ной модели Казахского ханства, следует начать с того, что перед вы-
ступлением в поход сардары образовывали под руководством хана 
военный совет, на котором решались организационные вопросы на-
чала боевых действий, а также способы и методы ведения войны. 
При  совершении  конного  марша  от  главных  сил  высылался  аван-
гард  в  составе  от  500  до  2000  всадников  на  удалении  одного  кон-
ного  перехода  войска.  От  авангарда  высылался  сторожевой  отряд 
с целью недопущения внезапного нападения противника, который 
действовал  в  составе  малых  групп  и  изучал  большие  территории. 
Основными задачами впереди действовавшего авангарда были: из-
учение и разведка местности и выявление противника, а также хо-
зяйственная  функция  по  обеспечению  водой  и  кормом,  что  было 
наиглавнейшей  задачей  любого  военного  похода.  Кроме  этого  со 
сторон и за походным порядком выставлялись охранные разъезды, 
следившие и за походным порядком. Замыкал походное движение 
арьергард – тыловой отряд, состав которого равнялся авангарду.
Одним из важных организационных вопросов для войск являлось 
тыловое обеспечение, которое в то время заключалось в обеспечении 
продовольствием личного состава. Этот вопрос в кочевом обществе 
решался заблаговременно: так перед военным походом или набегом 

– 15 –
осуществлялась подготовка запасов, выражающаяся в консервиро-
вании мясных изделий и кисломолочных продуктов.  
Следует заметить, что одной из характерных черт кочевников в 
военном отношении было то, что они без труда переносили невзгоды 
и  лишения  походной  жизни.  Сарбазы  на  протяжении  нескольких 
дней могли обходиться без пищи и воды, довольствуясь лишь кур-
том и просом. Высокая физическая выносливость закладывалась с 
детства, которая позволяла им переносить длительные переходы и 
скачки.  Казахи  иногда  проводили  в  седле  по  двенадцать  часов  в 
сутки.  Кочевая  жизнь  и  охота  сформировала  у  казахов  отличное 
зрение. А.И. Левшин отмечал, что «зрение их достойно удивления»: 
стоя  на  ровном  месте,  они,  видят  небольшие  предметы  в  верстах 
десяти и более: где европеец с острыми глазами усматривает только 
неясные точки, там они различают очертания предметов и цвет» [7, 
с. 84]. 
Отличный слух казахов кочевников позволял безошибочно опре-
делять  направление  движения  и  количество  приближающего  про-
тивника,  приложив  ухо  к  земле.  Одним  из  сигналов  оповещения 
при приближении или нападении врага был сигнал кострами. Ка-
захи, как правило, ночью зажигали множество костров, что позво-
ляло  соседним  отрядам  или  целым  аулам  мгновенно  откочевать  в 
глубь страны.
В  зависимости  от  предстоящих  военных  действий,  возможных 
конных  переходов  на  сопредельную  территорию  устанавливалось 
количество боевых коней, но, как правило, при мобилизации каж-
дый воин должен был вступить в поход, как минимум, с двумя бо-
евыми конями и со своим военным снаряжением. Легкая конница 
отличалась большой подвижностью, в любой момент в любом месте 
казахи могли сосредоточить крупные силы для нападения. На лег-
кой казахской коннице лежали обязанности охраны, разведки, за-
вязки боя, маскировки боевого маневра, подготовки главного удара, 
преследование  разбитого  неприятеля.  Тяжелая  конница  являлась 
маневренным  резервом  при  нанесении  противнику  решительного 
удара. Конница на поле сражения маневрировала не по командам, а 
по условным знакам командира [3, с. 54].
Подготовка 
В ходе подготовки к боевым действиям казахи откармливали ко-
ней и достаточно много уделяли времени их подготовке и внешнему 
виду.  При  подготовке  вооружения  проверялось  его  исправность  и 
надежность, при необходимости точили сабли и копья, проверяли 
лук и стрелы, готовили боевые знаки. Перед битвой воины надевали 
на боевых коней латы, сами облачались в кольчуги. По рассказам 

– 16 –
очевидцев, среди кочевников «есть много таких, которые в случаях 
военных схваток не ценят жизни, не страшатся опасности, мчатся 
вперед и, не раздумывая, избивают врагов, так что даже робкие при 
этом воодушевляются и превращаются в храбрецов». 
Марш:
Специфические  особенности  имел  военный  быт  казахов.  Воины 
совершали дальние походы обычно с осенних пастбищ, когда боевые 
кони были в теле и могли выдержать большие переходы, а объект 
нападения – жители оседлых районов – собрали урожай.
Каждый воин должен был выступать в поход минимум с двумя 
боевыми конями, со своим оружием и снаряжением. 
Казахское войско во время походов двигалось скрытно, имея впе-
реди и по сторонам отряды разведки и дозоры. Передвижение осу-
ществляли, как правило, ночью и наступать старались на рассвете, 
когда противник не ожидает атаки.
Тактика  и  стратегия  ведения  боевых  действий  казахов-ко-
чевников:
До  начала  сражений  по  обычаю  показывали  свою  силу  и  мастер-
ство  богатыри-балуаны  в  единоборстве  «жекпе-жек».  После  них  все 
живое становится убойным рубящим мечом и мишенью для летя-
щих стрел. Вступали в сражение лучники. Если же враг оказывал-
ся стойким, в действие вступали мечники, выстроенные в удобном 
месте для нанесения удара по противнику. Тяжелые конные массы 
выстраивались в несколько линий.
Одним  из  правил,  составлявших  у  кочевников  традицию,  было 
преследование разбитого врага до полного уничтожения, которое в 
наше  время  стало  бесспорным  принципом  современного  военного 
искусства.
Казахские ханы постоянно вели войны, причем довольно успеш-
ные, приносившие войскам славу и значительную добычу. Между 
представителями племен, служивших в одних сотнях или тысячах, 
подвергавшихся  общей  опасности  и  разделявших  общие  труды  и 
славу, рождалось братство по оружию, которое ослабляло племен-
ные антагонизмы. 
Таким образом, часто враждовавшие между собой племена в об-
становке боевых действий и успехов над внешними врагами объе-
динялись и сливались в одну нацию, проникнутую национальным 
самосознанием и народной гордостью. 
В  ночное  время  пользовались  различными  сигналами:  огнем, 
криком зверей и птиц, особыми паролями. К бою готовились осно-
вательно: точили сабли и копья, проверяли луки и стрелы, готови-
ли боевые знаки, кроме того, кормили коней и приводили в соот-

– 17 –
ветствие их вид (расчесывали гривы). Перед сражением на боевых 
коней надевали латы, сами воины облачались в кольчуги и на руки 
навязывали одного цвета со своим воинским знаменем  отличитель-
ные  повязки.  В  установленное  время  воин-знаменосец  поднимал 
главное знамя, и армия в боевом порядке вступала навстречу врагу.
В битвах казахи обычно наступали лавой или совершали обход 
противника с флангов, хорошо маневрировали в составе подразделе-
ний, умело и мужественно вели бой.
Легкая конница казахов отличалась огромной подвижностью, и 
в  любой  момент  в  любом  месте  они  могли  сосредоточить  крупные 
силы. Подвижная и маневренная, она применяла следующую так-
тику – внезапно атаковала противника и быстро отступала. Наибо-
лее распространенным боевым строем была лава. 
Основная тактика казахов состояла в том, что предпочтение от-
давалось  легкой  коннице,  которая  обладала  большой  маневренно-
стью и составляла основную массу войска. 
Такое войско было способно преодолеть большое расстояние, вы-
полнять различные задачи: прорыв, атаку с фронта, тыла, обходной 
маневр, обманные движения, просачивание на стыках рейды в глу-
бину и по фронту, преследование, беспокойство врага на марше, на 
переправах, днем и ночью, в любое время года, совершать большие 
и длительные марш-броски. В случае неудачи конница легко ухо-
дила от погони.
Легковооруженная конница не только могла начинать сражение 
и преследовать противника, но и, во взаимодействии с тяжеловоору-
женной, активно участвовать в рукопашной схватке, не спешиваясь 
с коня. 
Тяжеловооруженная конница могла успешно действовать только 
тогда, когда ее поддерживала легкая конница.
Говоря о военном искусстве казахских войск, необходимо отме-
тить,  что  действиям  казахских  отрядов  была  присуща  определен-
ная организованность. Готовясь к сражению, они обычно проводили 
разведку. Затем, направляясь к месту схватки, старались двигаться 
скрытно в целях обеспечения внезапности нападения. Уточнения в 
планы битв вносились по результатам действий небольших дозоров, 
выяснявших обстановку [4,с. 112]. 
В источниках указывается, что основная тактика казахских во-
йск состояла в следующем: предпочтение отдавалось легкой конни-
це, которая обладала большой маневренностью и составляла основ-
ной костяк войска.
 Такое войско было способно преодолевать большие расстояния, 

– 18 –
выполнять  различные  задачи:  по  прорыву  фронта  в  ходе  лобовой 
атаки, его расчленение и разгром по частям, выход в тыл противни-
ка и его уничтожение, обходной маневр и введение его в заблужде-
ние, просачивание на стыках и рейды в глубоком тылу, преследо-
вание, беспокойство врага на марше, на переправах, днем и ночью 
в  любое  время  года.  В  случае  неудачи  конница  легко  уходила  от 
погони.
Командование казахских войск лучше знало местность и умело 
использовало высоты, балки и заросли кустарника для размещения 
своих главных сил, засад и резервов. Кроме того, чередование раз-
личных  ландшафтов  давало  хорошую  возможность  на  этой  терри-
тории вести кавалерийские атаки, предпринимать маневры и даже 
отступать.
Казыбек  би  Таусары  описывает  тактические  приемы,  применя-
емые  кочевниками:  конная  атака  лавой  (характерна  для  народов 
степняков, атакующие всадники осыпали врага дождем стрел и пы-
тались расстроить его ряды еще до перехода в рукопашную схват-
ку), притворное отступление рассыпным строем, затем стремитель-
ное окружение противника и преследование. 
Разнообразен  был  арсенал  боевых  приемов  и  тактических  уло-
вок у степняков в полевых сражениях. Так, если военачальники не 
считали разумным в данной обстановке сражаться с противников в 
конном строю, воинство спешивалось и, привязав поводья лошадей 
к своим поясам и пустив по врагу дождь стрел, ударами копий пре-
граждали им путь. Если неприятель напал врасплох и, выстроить 
ряды войска было невозможно, старались сомкнуть фланги и обра-
зовать круг, а затем, на скаку стреляя из луков, кружились внутри 
вражеского  кольца  (круг  в  круге)  по  монгольскому  обычаю  [3,  с. 
108].
Этот способ имел особое название – 
тулгама или тулгамыш (от 
тюркского  слова 
тулгамак  –  окружить,  обернуть,  обратить,  кру-
жить, крутить). Применялся и другой прием ведения боя: всадники 
мчатся во весь опор в сторону неприятеля, на ходу пускают стрелы. 
Затем резко осаживают коней и, отходя, продолжают обстрел врага. 
Скачут врассыпную, опустив поводья, а в отдалении вновь собира-
ются для нового удара [7, 55].
А.И. Левшин писал о тактике казахов: «набеги производят они 
по  большей  части  ночью,  нечаянно  и  без  всякого  порядка,  но  с 
удивительным стремлением и криком, имея при себе разного рода 
оружие, как-то: сабли, ружья, стрелы, палки, каменья и, наконец, 

– 19 –
арканы, или веревки для пленения неприятелей. Первый удар или 
первая атака… бывает всегда сильнее, и устоять против нее нелегко. 
В ней совокупляют они всю храбрость свою». Атака начиналась ме-
танием копья и криками урана.
Довольно действенным тактическим средством, широко исполь-
зовавшимся казахами, служили палы (поджоги степи). 
Искусное гибкое маневрирование накладывало отпечаток на бое-
вые порядки – они были размещены по фронту и в глубину.
Любое  сражение  начинали  с  поединков  один  на  один  (жекпе-
жек), затем стрельбой из луков, для чего использовали, так назы-
ваемую,  «лаву»  или  использовали  тактический  прием  «карусель» 
(шыралнайдыру  тэсiлi),  который  заключался  в  обстреле  из  луков 
последовательно  сменяемыми  друг  друга  отрядами  лучников.  На-
конец от мелких стычек переходили к общей рукопашной схватке. 
После единоборства все живое становится убойным рубящим ме-
чом и мишенью для летящих стрел. Вступали в сражение лучники. 
Если  же  враг  оказывался  стойким,  в  действие  вступали  мечники, 
выстроенные в удобном месте для нанесения удара по противнику. 
Тяжелые конные массы выстраивались в несколько линий.
Преследовать разбитого врага до полного уничтожения. Это пра-
вило, составлявшее у кочевников традицию, является одним из бес-
спорных принципов современного военного искусства.
Значительную роль в ведении боевых действий играл маневр си-
лами  и  средствами  на  поле  боя,  кочевники  применяли  такие  так-
тические  приемы,  как:  обход,  охват,  отход  и  засады.  Гибкие  ма-
невренные  действия  –  важное  средство  достижения  успеха  в  бою. 
Способность  кочевников  к  смелому  и  дерзкому  маневру,  широкое 
применение  ими  охватов,  обходов,  засад,  окружение  противника 
–  все  это  заставляло  вражеские  армии  действовать  в  борьбе  с  ко-
чевниками  очень  осторожно  и  в  полной  готовности  отразить  нео-
жиданный  удар  с  любой стороны, что сильно  затрудняло  военные 
действия против кочевников.
Ведение  маневров  подразделениями  стало  возможным  только  с 
организацией  одного  из  видов  боевого  обеспечения  разведки.  Раз-
ведка  делилась  на  стратегическую  и  войсковую.  Стратегическая 
разведка  велась  непрерывно  с  целью  установления  политических 
целей страны, состояния ее экономики, морального состояния про-
живающего  населения.  Основной  задачей  войсковой  разведки  яв-
лялось установление сил и средств противника, его маршрутов вы-
движения, определения положения войск и их боевого построения, 

– 20 –
определения его замысла. Побеждал тот, кто знал о противнике все 
и мог успешно использовать информацию.
Военные  традиции  имели  большое  значение  в  жизни  казахов, 
воинская повинность являлась одной из самых важных. Население 
степей,  по  существу,  представляло  собой  вооруженную  массу  лю-
дей.  Эти  традиции  были  тем  основанием,  на  котором  зиждилось 
устройство армии, непререкаемый авторитет верховного вождя.
Важнейшими тактическими приемами, которые применялись в 
ходе наступления, были: 
– массирование сил на двух главных направлениях;
–  проведение  расчета  соотношения  сил  и  средств  сторон  перед 
каждым боем;
– знание и умелое использование местности;
– систематическое ведение разведки;
– стремительные атаки на отдельных направлениях;
–  применение  рассыпного  конного  строя  или,  в  необходимых 
случаях, плотных отрядов с широким маневром;
– широкое применение засад;
–  преследование  противника  до  его  полного  уничтожения  или 
пленения;
–  завлечение  противника  в  места,  удобные  для  его  окружения 
или пленения;
– применение ночных атак с шумовыми эффектами с целью де-
морализации противника;
– использование принципа: «Победа малой ценой или отступле-
ние с неожиданным маневром во фланг и тыл противника»;
– нападение конных отрядов на противника с разных сторон;
– личные геройские действия великих батыров и их умелое ру-
ководство войсками.
Постоянные войны привели к возрастанию роли управления вой-
ском. Ведь бой – это сложный двусторонний процесс. В нем каждая 
из противоборствующих сторон стремится уничтожить противника 
или нанести ему такие потери, которые бы вынудили его отказать-
ся  от  выполнения  своего  замысла.  Искусство  управления  состоит 
в том, чтобы обеспечить выгодные условия подчиненным и макси-
мально усложнить их для противника. 
В  бою  кочевники  применяли  специальные  подразделения  рас-
сыльных, конных и пеших, а также специальные значки и симво-
лы  для  управления  войском.  Знамена  были  священным  символом 
и  одним  из  эффективных  средств  управления  войсками  на  марше 

– 21 –
и в бою. Сигналом к военным сборам служило боевое знамя рода, 
выставлявшееся около юрты предводителя. 
Наряду  с  этим  родовые  отделения  имели  собственные  боевые 
«знаки», близкие по цвету общему знамени. По числу знамен и зна-
ков можно было узнать число бойцов того или иного рода. Это мог-
ли быть и разрисованные куски материи, прикрепленные к древку, 
которые при движении наполнялись воздухом и принимали устра-
шающие  очертания  змей,  драконов  и  других  чудовищ.
 
Античный 
историк  Арриан  пишет,  что  «эти  значки  не  только  своим  видом 
причиняют удовольствие или ужас, но полезны и для
 различения 
атаки и для того, чтобы разные отряды не нападали один на дру-
гой».
Войска казахских ополченцев были разделены на кавалерийские 
отряды,  которые  возглавляли  казахские  батыры  своего  рода.  Они 
были, как правило, не чингизидами, а выходцами из простого на-
рода. 
В  сражении  за  личную  храбрость  и  умелое  руководство  подчи-
ненными  присваивался  титул  батыра.  Как  титул  слово  «батыр» 
прибавлялось к собственному имени храбреца, получить его за свои 
воинские качества мог любой свободный член казахского общества, 
будь он рядовым воином или принцем. Подвиги батыров прослав-
ляли степные певцы-импровизаторы – акыны. Позже батыры стали 
военным сословием.
Рассматривая  роль  батыров  их  историческое  значение  –  в  соз-
дании  и  развитии  сильного  казахского  государства,  являвшегося 
духовной  энергией  настоящих  и  будущих  поколений  казахского 
народа. нельзя не остановится на их личности, полководческих ка-
честв любая война является инструментом продолжения политики 
государства.
Их деятельность была активизирующем фактором в борьбе с за-
хватчиками,    особенно    с  джунгарами.  Если  посмотреть  хронику 
тех лет, прочитать архивные документы, посвященные борьбе каза-
хов против джунгарского нашествия, то можно увидеть, что баты-
ры были одной из движущих сил развития военного искусства того 
времени.  
  Батыр стал рассматриваться, прежде всего, как военачальник, 
большой или малый, в зависимости от численности  рода, который 
он представлял. Батыры позже  стали составлять военное сословие.  
“Батыр,  –  писал  российский  исследователь  Казахской  Степи  
С.Рычков,  –  это  первейший  защитник  своих  современников, 

– 22 –
храбрый  и  многоопытный  воитель,  пользующийся  известностью 
и  влиянием  на  окружающих;  под  его  водительство  охотно  идут 
удальцы, он независим и не всегда согласует  свои действия с мнением  
имущих.”  Вечную  любовь  и  уважение  от  своих  соплеменников  и 
последующих  поколений  утвердили  в  памяти  народной  батыры 
Карасай,  Наурызбай,  Кабананбай,  Богембай  и  другие.  Борьба  за 
свободу, независимость, в конечном счете, за жизнь своего народа,  
выдвигала  и  великих  стратегов,  сочетавших  в  себе  качества  как 
батыров, так и государственных мужей и талантливых полководцев. 
Много сделали для защиты родной земли и становления казахской 
государственности  ханы  Жангир,  Абулхаир,  Абылай,  Кенесары 
Касымов и другие.
Один из несправедливо забытых героев батыров является Байым-
бет батыр.
Он  был  одним  из  полководцев  хана  Абылая,  –  рассказывает 
Г.М. Найманов. – Байымбет вместе со своими братьями батырами 
Отебаем,  Асаном,  Усеном  и  сыновьями  батырами  Коракожей, 
Бикожей защищал казахский народ от джунгарских поработителей. 
Байымбет-батыр  был  беком  –  руководил  байымбет-атыгайской 
общиной, в 1745 году являлся послом Барак-султана к Российскому 
царю.  По  своему  завещанию  Байымбет-батыр  был  похоронен  в 
г.Туркестане  (Казахстан)  в  священном  мавзолее  Кожи  Ахмеда 
Яссауи. 
Архивные документы свидетельствуют о том, что ведшие ранее 
кочевой образ жизни потомки Байымбета, в 1928–1930 гг. обосно-
вались оседло в Называевском районе Омской области.
Байымбет-батыр – батыр эпохи правления Абылай-хана  героиче-
ские поступки Байымбет-батыра связаны с походами Абылай-хана 
против джунгар. Несмотря на свой молодой возраст Обладая боль-
шим  военным  талантом,  Байымбет-батыр  в  совершенстве  изучил 
тактику  и  стратегию  джунгар,  а  также  и  организацию  войск.  Во 
всех сражениях, которых возглавлял одно из ополчений Абылай-ха-
на, Байымбет-батыр  одерживал победы.
Источников, к  сожалению, об этом выдающемся человеке, о его 
полководческих  талантах  крайне  мало  что  усложняет  аналитиче-
скую работу  в этой области. На сегодняшний день имеются книги 
и отделенные публикации,  вот как отмечает Г. Найманов в своих 
работах [8]:
Бәйімбет  атамыз  16-18  жасында  атқа  қонып,  ағасы  Өтебаймен 
және серіктерімен ел еркіндігі жолында Абылай ханның орда сар-
баздарының қатарына қосылады. Бәйімбет батыр да, ағасы Өтебай, 

– 23 –
інілері Асан, Үсен батырлар да 1732 жылы тамыз айындағы, 1741 
жылы  ақпан  айындағы,  1752  жылы  қыркүйек  айындағы  қалмақ 
әскерлерімен  Орта  жүз  жеріндегі  соғысы,  1751-1775  жылдары 
Абылай ханның бірнеше шешуші шайқастарына қатысып, сенімді 
серіктерінің біріне айналады.
Лишь память, предков передаваемые из поколения в поколение 
сохранили  отдельные  фрагменты  его  жизни.  Для  нас  как  для  во-
енных специалистов особо представляет интерес вопросы военного 
искусства того времени а именно полководческие таланты по управ-
лению войсками в различных условиях боевой обстановки Байым-
бет-батыра.
Елдегі ақсақалдардан естіген мына бір әңгіме сол уақыттың жа-
угерлік сипатынан сыр шертеді:
«Жоңғарлар қыс түсе Көкшетауға тұяқ іліктіріпті. Жолындағы 
қазақ ауылдарында үрерге ит қалдырмай қырып келе жатқан көрі-
неді. Дұшпан Бәйімбет батырдың қонысына жақындады деген хабар 
келеді. Батыр атамыз сонда шұғыл шешім қабылдайды: «Қалмақтарға 
қарсы  өзіміз  бірінші  соғыс  ашайық»  –  дейді  ол.  Жоңғарлардың 
тоқтаған жері бір көлдің маңайы екен. Суы жаңадан қатып, мұзы 
жарқырап жатқан көрінеді. Бәйімбет атамыз сарбаздарының атта-
рының тұяғына киіз оратады. Әскерін бөліп, бір тобын көлдің сы-
ртында  тасада  қалдырып,  өзі  бастағанекінші  топпен  жоңғарларға 
тарпа бас салады. Соғыса жүріп әдейі кейін ығысқанда атқа мінген 
жоңғарлар  соңдарынан  көлдің  үстімен  шаба  қуады.  Бірақта  атта-
ры тайғанақтап, ұрыса ал-
майды. Мұз үстінде аттары 
нық тұрған Бәйімбет баты-
рдың жауынгерлері жауын 
ойсырата жеңеді».
Этот бой представляется 
нам  в  динамике  следую-
щим ввиде: (Схема 2)
После  получения  раз-
ведывательных 
сведений 
о 
месте 
расположения 
джунгар,  Байымбет-батыр 
принимает  решение  при-
нять бой.
Дав  оценку  местности, 
зная  вероятный  характер 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта білім департаменті
2015 -> Jaguar 11 / jaguar 24 Котлы для отопления и горячего водоснабжения
2015 -> Профессия моей мечты
2015 -> Сочинение «Профессия моей мечты»
2015 -> Программа по русскому языку для IX класса составлена на основе
2015 -> БАҒдарламасы астана 2016 2 Жоба Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Мектепке дейінгі балалық шақ»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет