Завершилось проведение единого национального тестирования в казахстанежүктеу 28.03 Mb.
Pdf просмотр
бет3/13
Дата28.12.2016
өлшемі28.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Тәрбиеші : Білім ханшайымы

біздің  балаларымыздың  бүгінгі

сабақта  жинаған  жұлдызшала-

рын,  бірге  санап,  көрелік.

Жұлдызшаларды  санайды,  до-

стық  жеңіпті.Білім  ханшайымы:  Рахмет,

балалар,  Өркендерін  өссін!

Менің  тапсырмамды  да    орын-

дағандарын  үшін,  менімен  бірге

бәріміз  білімділер  еліне  ба-

райық.


Қоштасу  шеңбері:

Тату 


өскен 

баламыз,


Айтқан 

тілді 


аламыз.

Бір 


шаңырақ 

астында,


Бірге  білім  аламыз.

Келесі  кездескенше

Аман  сау  бол  болайық!

Сау  болыңыз!  Сабақ  аяқтал-

ды.

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

II – топтың аты   «Тұлпар»

2 - кезең.«Ойлан,  тап»

Ойын  шарты:  Әр  командаға

берілген сұраққа  «Иә»  немесе

«Жоқ»  деп  жауап  беру  қажет.

I – топ        «Қыран»

II – топ  «Тұлпар»

1.  Балық  суда  жүзеді.  (Иә)

1.Мемлекеттік  тіл -  орыс  тілі

(Жоқ)

2.Аю  қыста  ұйықтайды  (Жоқ)2.Желтоқсан қыс айы     (Иә)

 3 - кезең.« Білгенге маржан»

Ойын шарты:  6 –  кітап беріл-

ген.  Әр  кітапта  сан  белгіленген.

Әр  кітапты  таңдайсыз.  Берілген

сұраққа  жауап  береміз.

1.Қыс  айларын  ата?

2. «Ас  атасы - .....»

3.Бір  аптада  неше  күн  бар?

4 – кезең.  «Капитандар  сай-

ысы»

«Кім жылдам» ойыны. Шарты:шашылып  жатқан (1-20) сандар-

ды  ретімен  қойып,  санап  шығу.

  Сергіту  сәті.

5 – кезең. «Тіл-өнер»   Шар-

ты:  жұмбақтарды  шешу  және

орыс  тілдегі  аудармасын  айту.

Кыран  тобына:

1.  Алыстағы  сыбысты,

Құлағы  сезгіш  дыбысты.

Шапқылаған  күні-түні,

Атқарып  күзет  жұмысын.

Бұлаңдатып  құйрығын,

Аң да алады жүйрігін.      (Ит-

собака)

Тұлпар  тобына:1.Қабат-қабат  қаптама,

Ақылын болса аттама.    (Кітап

–  книга)

6 - кезең.  Ойын:  «Көршісін«ТАПҚЫР ДОСТАР»

САЙЫСЫ

Жуканова А.Ж, №31 «Күншуақ» МДҰ тәрбиешісі

Күтілетін  нәтиже:Біледі:  Көкөністердің  бақшада  және  жерде

өсетінін


Үйренеді:  Триз  әдісімен  жұмыс  жасауды

Игереді: Картоп бастырмасы арқылы қызанақ

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

Әрекет

Тәрбиешінің  іс-әрекеті

Балалардың

кезеңдері

іс-әрекеті

30 маусым 2016 жыл

5

БАЛАЛАР  БАҚШАСЫДЕТСКИЙ  САД

Білім беру саласы:Қатынас,Әлеуметтік орта, Таным,Шығармашылық.

Денсаулық.

Оқу  іс-әрекеті:  Тіл  дамыту

Мақсаты:Күзгі табиғаттағы,ауа-райындағы өзгерістерді байқай оты-

рып,артикуляциялық  және  дауыс  аппаратын  дамыту.Қойылған  сұрақты

тыңдап,дұрыс  жауап  беруге  тәрбиелеу.Табиғаттағы,ауа-райындағы

өзгерістерді  байқауға  талпындыру.

М.Ж. Қанатова

Шалқар  қаласы

«Бәйтерек»  мектепке  дейінгі  балалар  мекемесінің  тәрбиешісі

КҮЗГІ ТАБИҒАТ

А.  Бахтыгереева

Шалқар қаласы  «Қарлығаш»  мектепке дейінгі балалар мекемесінің тәрбиешісі

Білім  беру  саласы:    «Қатынас»

ҰОІӘ бойынша: Тіл дамыту.

Мақсаты:  Үй  жануарлары  жайында  білімдерін  бекіту.  Үй  жануарларын  және  төлдерінің  атауын

атап,  дыбыстарын  ажырата    білуге  үйрету.  Үй  жануарларының  тіршілігіне    қорек  су,  шөп,  жем

керектігі туралы ұғым беріп күтіп, баптауға, қамқорлық жасауға тәрбиелеу. Балалардың сөздік қорын

молайту,  есте  сақтау,  ойлау  қабілетін  арттыру.Күтілетін  нәтиже:

Білу:    Үй  жануарларының  және  төлдерінің  атауын  атап  ажырата  білуге  үйрету.

Игереді:  Үй  жануарларының  тіршілігіне  су,  шөп,  жем  керектігі  туралы  ұғым  беріп  күтіп  баптауға

қамқорлық  жасауға  тәрбиелеу.Біледі:  Балалар  үй  жануарларымен  танысып,  олардың  төлдерін  ажырата  білді.

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

С.У. Кинеева

воспитатель ДО № 37 «Балапан»

Программное содержание:

Закрепить  понятия  много,  один,  по

одному,  ни  одного;  понимать  вопрос

«Сколько?»

Закрепить  понятие  о  величине,  ши-

рине,  длине,  высоте.

Закрепить  умение  сравнивать  две

группы предметов на основе взаимно-

го сопоставления (больше, меньше, по-

ровну,  сколько,  столько  же).

Закреплять  умение  сравнивать  два

предмета  по  длине,  ширине,  высоте

путем наложения и приложения друг к

другу.


Материалы:

Игрушка-заяц, ленточки разной дли-ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ

ны  по 2 на  ребенка,  полоски - разные

по  ширине,  грибочки 5 штук,  елочки  5

штук,  плоскостные - мешки 3 штуки,

разные  по  размеру,  зайчики,  морков-

ки (по 5 штук), чашки разные по разме-

ру - 3 штуки, картинки с группами пред-

метов  (1,  много),  геометрические  фи-

гуры.

Ход занятия:

Дети  стоят  полукругом.Воспитатель:    –  Дети,  сегодня  мы

пойдем  в  гости,  хотите?  Угадайте-ка,

к кому?

«Комочек  пуха,  длинное  ухо,Прыгает  ловко,  любит  морковку»

Кто  это?Дети: Зайчик!

Воспитатель:  Какое  угощение  мы

приготовили  ему?Дети:  Морковку, капусту, яблоки.

Воспитатель:  (Достает  морковки).

Сколько  у  нас  морковок - одна  или

много?  Аня,  сколько  морковок?

Ребенок:  Много.

Воспитатель:  Правильно,  много.  А

теперь  пойдем  к  зайчику  (подходим  к

столу).

Рядом  со  столом  на  стульчике  си-дит  зайчик.

Воспитатель:  Давайте  поздорова-

емся  с  зайчиком!

Дети  здороваются,  садятся  за  сто-

лы. На столе разложены тарелочки по

5 штук, в каждой из которой по 4 мор-

ковки.


Воспитатель:  У  зайчика  есть  дру-

зья. Давайте каждому зайчику по мор-

ковке.  Катя  раздай  зайчикам  по  таре-

лочки  с  морковкой. (Катя  раскладыва-

ет).  Сколько,  Катя,  не  хватает  морко-

вок?


Девочка:  Одной!

Воспитатель:  Пришла  Маша  и  все

чашки перепутала. Кто правильно рас-

ставит  чашки? (По  желанию).  Леша,

расставь правильно чашки и объясни.Воспитатель:  А  сейчас  мишки  и

зайчики  поиграют.  Они  будут  сорев-

новаться,  кто  быстрее  бегает.

Воспитатель: Ребята, в лесу много

разных  дорожек.  Одна - широкая,  а

другая — узкая. Саша, - это какая до-

рожка?


Ребенок:  Отвечает.

Воспитатель: А как ты узнал(а)?

Ребенок:  Я  наложила  одну  дорож-

ку на другую. Одна выглядывает, зна-

чит, она широкая. А другая — узкая.

Воспитатель:  Подскажите,  какую

нужно  взять  ленточку?У ЗАЙЧИКА В ГОСТЯХ

Дети: Нужно взять длинную ленточ-

ку.


Воспитатель:    Бантик  завязался.

Подарим зайке коврик из геометричес-

ких  фигур. (Предлагает  детям  разно-

цветные  фигурки  и  макет  коврика,

дети  по  очереди  накладывают  фигу-

ры, называя их форму и цвет).Воспитатель:  Вот  какой  красивый

коврик  получился!  Зайка  будет  очень

доволен!  Молодцы,  ребята  Воспита-

тель  подводит  итог  занятия.!ГОРОД  АКТОБЕ

6

30 маусым 2016 жыл

БАЛАЛАР  БАҚШАСЫ

ДЕТСКИЙ  САД

Мерекеге  арналып  безендірілген  залға  әдемі

киінген  балалар  көңілді  әуенмен  кіреді.

Жүргізуші:Мереке  келді,шаттықтың  ғана  тарт

күйін,


  Ән  айтқың  келсе,  қуаныш  әнін  айт  бүгін.

Жасырып  дүние  ұмытып  кетті  қарттығын,

Көктеммен  келген 8-наурыз  бүгін!

Армысың  ауылымның  асылдары,

    Жайнасын  көңілдердің  асыл  бағы

  Сіздер үшін ән мен күй,өлең мен би

  Сіздер үшін мереке шашулары.

Көктемнің  алғашқы 8-наурыз  мерекесі  барша-

ңызға  құтты  болсын!

Сіздерге  арнап  «Айгөлек»  тобының

бүлдіршіндері  алдарыңызда  өз  өнерлерін  көрсе-

теді.Қабыл  алыңыздар!

Ән: «Ақ  мамамЖүргізуші:Аналар  ақ  тілекті  сөз  көп  дейін,

Жылытар  жүрегіңді  көз  көп  дейін.

Аналар  ақ  жаулықты  бұл  сіздерге,

Қол  соғып  қарсы  алайық  «Моряк»  биін.

Би: «Моряк»

Би: «Буги-Буги»Жүргізуші:Балалар  бізге  қонақ  келе  жатыр.

Қарсы  алайық.Қош  келдің  көрікті  көктем,төр-

лет.

   Көктем:    Мен көктеммін,көктеммін

Былтыр келіп кеткенмін

Көзін  ашып  бұлақтың

Түбіне  тал  еккенмін.Жүргізуші:Балалар бізге тағы бір қонақ келіп

қалыпты  ғой.Сәлеметсің  бе  ,Сайқымазақ.

(Сайқымазақ  сөзі)Жүргізуші:  «Бітер  істің  басына,жақсы  келер

қасына» демекші,жақсы келдіңіздер Сайқымазақ

пен  Көктем.Біз  мерекені  ата-аналар  мен  бала-

лар  арасындағы  сайыс  түрінде  өткізбек  болып

жатқанбыз,сіздер  де  атсалысыңыздар.

(Сайқымазақ  пен  Көктем  сөзі)

Жарайсыңдар,олай  болса  не  тұрыс  бастайық.

Жүргізуші:Бәрекелді,онда  ата-аналар  тобы-

ның  топ  басшысы  Сайқымазақ    сіз  боласыз,ал

Көктем сіз балалардың тобының топ басшысы

боласыз.

Сайыс  басталды:1)Ұлдар  мен  әкелер  тақпақ  айту.  Сайқыма-

зақ.

2)Мың бұралып билейміз. «Гүлдер» биі қызда-

р.Көктем.

3)Ән.Ұлдар  аналарға  арнап  «Апам  қалсын

қуанып».

4)Ойын:  Гүлдер  жинау. (2 жақта)Жүргізуші:Бәрекелді,  жарайсыңдар!2  топ

тең түсіпті,бұл дегеніміз ата-ана мен балалар-

дың татулығы, бірлігі,достығы жеңді деген сөз!

Құттықтаймыз!Жүргізуші:Балалардың  ұстаздарға  арнаған

тақпағын  қабыл  алыңыздар.

1)Бізде  мұнда  әрдайым,

Бәрі-бәрі  дап-дайын.

Қамымызды  ойлаған,

Меңгеруші  Гүлбаршын  апайым.

2)Мейрамгүл  апай  жүзіңе  бір  қарасақ,

Жанары  оның  жылу  сеуіп  тұрғандай.

Бар  бейнесін  айтқызбай-ақ  ұқтырып,

Ақырын  жүріп,анық  бас  деп  тұрғандай.

3)Үйренгенбіз  өнер  біз,

Шетімізден  шеберміз.

Бал  татиды  әніміз,

Үйреткен  Жаңылған  апайға

Қарыздармыз  бәріміз.Жүргізуші:Аналар,қалқып  бақыт  аралында,

Лайым  мұң  қонбасын  жанарыңа.

Осымен  кешімізді  аяқтайық,

Гүл  бітсін  бәріңіздің  қадамыңа!-дей  отырып

бүгінгі  мерекелеріңіз  құтты  болсын  тағы  да  ана-

лар,әжелер,ару  қыздар.

Сөз кезегін балабақша меңгерушісі Гүлбаршын

Досберген қызына  береміз.АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

Тилакбаева  Тажихан  Балтабайқызы,

М.Арын атындағы Қарғалы қазақ орта

мектебінің  мектепалды  даярлау  сынып

тәрбиешісі

Әдіс-тәсілдер:  Түсіндіру,  сұрақ-жауап,  ойын

Көрнекілігі: Жұмыс дәптері,әріп қималары,қо-

лайна,астық  түрлерінің  суреттері,түрлі  дәнді  да-

қылдар.

Мақсаты: Р дыбысы және әрпімен таныстыру,

Күтілетін  нәтиже:

Орындайды:  суретке  қарап  сөйлем  құрауға,

сөздерге  дыбыстық  талдай  жасауға,

әріп  қималарымен    буындар  құрастыруға  арналған  тапсырмаларды

Түсінеді:  дыбысты  еститінін,  әріпті  көретінін,

қырманда  астықтар  болатынынҚолданады:  дыбыстардан  буын  және  сөз,сөздерден  сөйлем  құрастыра  білу  дағдыларын

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

Р р ДЫБЫСЫ ЖӘНЕ ӘРПІ

буындарды оқыту,сөздерге дыбыстық талдау жа-

сау.


ә)Әдемі жазуға баулу және білімге деген қызы-

ғушылығын  арттыру

б)  Сөйлем  туралы  түсінік  беру,сөйлем  құрауға

үйрету.Ойларын  дамыту,  ұқыптылыққа,  таза-

лыққа  тәрбиелеу.

Қостілділік  компонент:  күріш-рис,  ыдыстар-

посуды,


дауыссыз дыбыс - согласный  звук

Білім  беру  саласы:  шығар-

машылық


Оқу  іс  әрекеті:  музыкалық.

Мақсаты:  Ақ  тиін  туралы

әңгімелеу, дыбыстардың биіктігі

туралы  ұғымын  қалыптастыру.

Ақ  тиін  әнін  интонациясымен

орындау. Музыкаға деген қызы-

ғушылығын  тәрбиелеу.Көрнекілік құралдар: сурет-

тер,  орман  көріністі  декораци-

ясы, музыкалық апаптар, музы-

калық  баспалдақТехникалық  қамтамасыз

ету:  үнтаспа.

Әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап,

әңгімелеу,  көрсету,  бақылау

Балалар  марш  екпінімен  за-

лға  кіреді.  Шеңбер  жасап  тұра-

ды.

Музыка  жетекшісі:  Саламат-сыздар  ма?

Балалар:  Саламатсыз  ба?

Шаттық  шеңбер  жасау:

Арайлап  таң  атты,

Алтын  сәуле  таратты,

Жарқырайды  күніміз,

Жарқырайды  даламыз,

Қайырлы  күн  апайлар,

Қайырлы  күн  балалар,

І. Музыкалық ырғақты қимыл.

Бастапқы қалып аяқты қосып

тұру,  қол  белде;  оң  аяқ  ұшы-

мен  қадам  жүріс,  сол  аяқты

қосып  тұрамыз.Келесі  сол

аяқтың ұшымен қадамжүріс; оң

аяқты  қосып  тұрамыз.

Бастапқы қалып аяқты қосып

қол  белде  оң  жаққа  қарай  жа-

ныңа  секіру,   бастапқы  қалып

аяқты қосып қол белде орнына

келу;  сол  жаққа  қарай  секіру,

бастапқы  қалып  аяқты  қосып

қол  белде  орнына  келу.

Қимылды  көрсетіп,  балалар

жасайды.  Музыка  ырғағымен

қимылды  қайталау.

  ІІ.  Дәлелдеу-ояту  іс-әрекеті.

Саппен  орындықтарымызға

келіп  отыру.  Суреттер  қөрсету.

Музыка  жетекшісі:

  Тиін-

дер  қысқы  азығын  ұясына  жи-нап  алады.  Олар  ағаштың

бүрімен,  жаңғақтар  жейді.

Музыка  жетекшісі:

Б а л а -

лар,  мен  сендерге  жұмбақ  жа-

сырамын,  сендер  шешуін  айту-

ларыңыз  керек. 

Бұтадан-


бұтаға  секіреді,  кішкентай  ғана

шапшаң  аң.

Балалар:  Тиін

Музыка  жетекшісі:

Тиіндер

орманда  ағаштың  жоғары  жа-ғында  ұясын  жасайды.

Балалар  тиін  тіршілік  ететін

орманға  барғыларың  керек  пе?

Орманда  абайлап  жүріңдер,

сақ  болыңдар.  Орманға  керек-

жарағымызды  ала  кетелік.Бас-

тарыңдағы  қалпақтың  сиқыры

бар.  Олай  болса,  бастарыңды

ұстап,  үшке  дейін  санау  керек.

1,2,3... (музыка  ойналады.)

Музыка  жетекшісі:

( б а қ ы -

лау) Бұл қай жыл мезгілі?

Балалар:   Қыс.

Музыка  жетекшісі:  Балалар

қараңдаршы,  не  көріп  тұрмыз.

Балалар:  Ағаштар,  шырша-

лар,  қар  жауып  тұр,  жерде  қар

жатыр,  қыстап  қалған  торғай-

лар.


Тосын  сәт.Ақ  қоян,  көжектері-

мен  келуі.

Ақ тиін: балалар, менімен бірге

ойын  ойнайсыңдар  ма?  Менің

ағаш  бүрлерімді  жинап  бересің-

дер ме?    Ойын ойналады.

Музыка  жетекшісі:  Балалар,

біздердің  қайтуымыз  керек.

Орындарына  отырады.

ІІІ.  Музыка  тыңдау.

Музыка  жетекшісі:  Балалар,

біз  композитор  Әсет  Бейсеу-

овтің  «Ақ  тиін»  әнін  тыңдайық.

Сөздеріне  назар  аударыңдар,

Ал  ән  қандай  көңіл-күйді

білдіретінін  айтасыңдар.

Ән  тыңдалады.

ІҮ.  Ән  айту.

Ән айту ережесін сақтай оты-

рып  «Ақ  тиін»  әнін  хормен

біркелкі  бастап,  бірдей  аяқтау.

Әндегі  дыбыс  биіктігін  ұстауға

үйренеді.

Ү. Аспапта ойнау. Сылдырмақ,

бубен  музыкалық  асапаптарды

балаларға  тарату.  Балалар  ас-

паптардың  аталуын  айтып  ала-

ды. «Ақ тиін секіреді, тук-тук-тук-

тук»  аспапта  ырғақ  соғады.

ҮІ.  Ойын  ойнайық.

«Барабан  және  труба»  ойы-

ны.


Балалар  музыка  ырғағымен

барабан  дегенде  «бум-бум»-

деп,  труба  дегенде  «ту-ту-ту»

деп дыбыстауы керек.

Дыбыс биіктігін ажырату мақ-

сатындағы  ойын.

Ұйымдастырған  оқу-іс  әре-

кетті  қорытындылау.  Балалар

сұраққа-жауап  береді.

Мадақтау.  Марш  екпінімен

залдан  шығып  кетеді.

Біледі:  Музыка  тыңдау,  ән

айту  ережелерін  біледі.

Білді: Саппен музыкалық-ырғ-

ақтық  қимылды  жасау,  жеңіл

ырғақтарды  аспапта  ойнау.

Игерді:  дыбыс  биіктігі  туралы

ұғымын қалыптастыру, «ақ тиін»

әнін  үйрену.

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

АҚ ТИІН

Қаражанова  Жаңылған

Қарбозқызы

Шалқар  қаласы  «Бәйтерек»

мектепке дейінгі балалар

мекемесінің  тәрбиешісі

Мақсаты:  Балаларды  жолда

жүру  ережесімен  таныстыру,

жаяу  адам  мен  көліктің  өзара

байланысын  ұқтыру,  ой-өрісін

дамыту.  Есте  сақтау  қабілет-

терін дамыту. Жолда жүру мәде-

ниетіне үйретіп, сақтыққа, ұқып-

тылыққа  тәрбиелеу.Көрнекіліктер: бағдаршам, ақ

жол,  жол  белгілері,  ойын  құрал-

дары,  руль.

Жүргізуші:    Жалғайтын  дос-

тастырып  бар  елменен,

Жолдардан  тұрады  ғой  әлем

деген,


Бүгінгі  бізге  келген  қонақта-

рға


Шарамыз  басталады  сәлем-

менен! –


-  Сәлеметсіңдер  ме,  бала-

лар?!  Бүгін  сендермен  бірге

бәріміз  жолда  жүру  ережелері

мен  тәртібі  туралы  біліп,  ойын

ойнап,  ән  саламыз.  Балалар,

сендер  таңертең  үйден  шығып,

біреуің  жаяу,  біреуің  көлікпен

әдемі  болып  қандай  балабақ-

шаға  келдіңдер?

Балалар:  Күншуақ!

Жүргізуші: Ал, ендеше бәріміз

бірге  «Балабақша»  әнін  орын-

дап  айтайық.

Ән  «Балабақша»Жүргізуші:  Ал  енді  бәріміз

мұқият  боламыз,  ортаға  жол

белгілері  келеді,  танысамыз.

Жол  белгілерімен  таныстыру,

қай  жерлерде  орналасатынын

айту.


Жүргізуші: Балалар, сондық-

тан  да  жолда  абай  боламыз,

белгілерге  сүйеніп  жүреміз.

Жолда  жүру  сақтығы  туралы

балаларымызды  өлеңдерін

тыңдап  өтелік.

Тақпақтар:

Үлкен  біздің  қаламыз

Есте  сақтап  аламыз.

Қызыл, сары, жасыл шам

Көшеде  тұр  бағдаршам.

Қаламызда  қырандай,

Самғар  көлік  табылар.

Троллейбус  пен  трамвай

Автобустар  тағы  бар.

Қалада көлік көп,

Қалада  апат  көп,

Сақтайтын  апаттан

Тек  қана  бағдаршам.

Сары  көзін  жаққанда

Өтемін  деп  мақтанба,

Бұл  дайындық  белгісі

Кідіре  тұр  аттанба.

Жүргізуші:  Рақмет,  балалар,

сендер  жақсы  би  билеп,  ойын-

ды  жақсы  ойнадыңдар.  Ал  енді

бізге  келген  қонақты  қарсы

алайық.

(Ортаға  Буратино  келеді)Би  «Буратино»

Буратино.  Балалар,  сендер

керемет  би  билейді  екенсіңдер.

Ал мынау не зат? (балалар жол

белгілерін  түсіндіреді)

Тақпақтар:

Бақылап  жол  тәртібін

Өткізетін  әр  күнін

Реттеушіні  көрдім  мен,

Қиылыстан  дәл  бүгін.

Ала  таяқ  қолында

Айтары  көп  оның  да.

Не  істеу  керек,  тұрса

Реттеуші  жолында.

Ойын  «Бағдаршам  түстері»

ЖОЛ ТӘРТІБІН БІЛЕСІҢ БЕ?(ойын-сауық)йын-сауық)

йын-сауық)

йын-сауық)

йын-сауық)А.Г.КИНЖЕБАЕВА № 31 «Күншуақ»  МДҰ тәрбиешісі

Шарты:  Қызыл,  сары,  жасыл

киім  киген  балалар  жүргізуші

сары түсті көрсеткенде аяқтарын

көтеріп  тұрады,  жасыл  түсті

көрсеткенде  бір  орында  жүреді,

қызыл  түсті  көрсеткенде  бір

қалыпта  қатып  қалады.

Жұмбақтар  жасыру:

Көзді  ашып  жұмады,

Бағыт  сілтеп  тұрады.

  (бағдаршам)

Адамсыз  ол  жүрмейді.

Төрт  аяғы  дөңгелек,

  (машина)

Ойын  «Кім  жылдам?»

Шарты:  Жерге  сызылған

қызыл, сары, жасыл шеңберлер-

ге үш түрлі түсті киім киген   ба-

лалар әуен аяқталғанша түстері

бойынша  орналасып  алулары

тиіс.


Жеңімпаздар  марапаттала-

ды.


Жүргізуші:  Рақмет,  балалар!

Осындай  әдемі,  ақылды  бала-

ларды  мен  ортаға  би  билеуге

шақырамын.

Би  «Барбарики»

Жүргізуші:  Сонымен,  біздің

жол  тәртібіне  арналған  ойын

сауығымыз  аяқталды,  барлық-

тарыңызға  рақмет!  Келесі  кез-

дескенше  сау  болыңыздар,  ба-

лалар!


АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

АНА - БІЗДІҢ ГҮЛІМІЗГ.Д.  Кенжебаева

Шалқар  қаласы

«Бәйтерек»

мектепке  дейінгі

балалар меке-

месінің  тәрбиешісі

30 маусым 2016 жыл

7

БАСТАУЫШ  МЕКТЕПАШЫҚ САБАҚ

Н.Н. Искакова, №5 орта мектебінің  мектепалды даярлау класының тәрбиешісі

Білімдік саласы:  Қатынас

Бөлімдері:    Сауат ашу және жазу

Мақсаты:  Балаларға Яя дыбысының айтылуымен әрпі және сөздегі орнын тапқыза отырып таны-

стыру.Өлең  айтқызу,  жұмбақ  жасыру  арқылы  тілдерін  дамытып,  туған  жерді,  жануарды  қорғауға

тәрбиелеу.  Жазуға  қолын    жаттықтыру.

Көрнекілігі:  суреттер,  әліппе  дәптер,сөздің  тірек  сызбасы,  интерактивтік    тақта.

Я я ДЫБЫСЫ ЖӘНЕ ӘРПІ

Күтілетін  нәтиже:

Білу:  Ертегі  мазмұнын    толық    жеткізуді  біледі  және  оны  сахналай    алады.

Игеру:  Тілазарлық    жат  екенін  түсінеді.

Меңгеру:  Ертегі  кейіпкерлерін  сомдауды  меңгерді.

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

Мақсатқызы  А.

учитель  начальных  классов

 ОСШ №57

Цель:  учить  пересказыванию  текста

Задачи:

1.  активизация  в  речи  новых  слов:  корм,  кор-

мушка,  плохо,  повесить;  учить  скороговорке.

2.  Развитие  техники  чтения;  развивать  логи-

ческое  мышление,  память,  связную  речь.

3.  Воспитывать  любовь  к  природе,  животным,

к  птицам.

Тип  урока:  комбинированный

 Методы обучения: практический, словесный.Методические приемы: слово учителя, бесе-

да  с  учениками,  выразительное  чтение.Оборудование:  предметные  картинки  с  изоб-

ражением  домашних  и  диких  птиц;  раздаточные

материала,  учебник.

I.Организационный момент

II.Проверка д/з

Слово  учителя:  Домой  было  задано  четверос-

тишие.  Вы  должны  были  выучить  наизусть.  Го-

товтесь!  Буду  спрашивать. (ответы  учащихся)

 Слово учителя: Ребята, я хочу прочитать вам

загадку.  А  вы  скажите  что  это?

Кар-кар-кар

Кар-кар-кар

Вот  и  весь  репертуар

Оглашает  крону  клена

Своим  пением  ........  (ворона)

Слово  учителя:  Правильно.  Это  –ворона.  А

какие вы знаете дикие птицы: ........................ (ла-

сточка,  воробей,  чиж,  ворона).

III.  Работа  над  связным  текстом

Слово учителя: Теперь ребята, открывали всеМақсаты:  Балаларға  ертегі  туралы  түсінік  беру.  Ертегі  кейіпкерлерін

қонаққа  шақыра  отырып,  қиялы  мен  қабілетін  жетілдіру.

Балалардың  сөздік  қорын,байланыстырып  сөйлеуге  дағдыландыру.

Балаларға  жағымды,  жағымсыз  қасиеттерді  айыра  білуге  үйрету.

Өзара сыйласып, достық қарым-қатынаста болуға, біреуге қызғанып қара-

мауға,  бірін-бірі  құрметтеп,  үлгі  тұтуға  тәрбиелеу.Күтілетін  нәтиже:

Білу:  ертегіні  рөлге  бөлініп  ойнайды,  аңдардың  қимылдарын  еске  түсіреді.

Игеру: түлкінің қу аң екендігін,  қоянның ақылдылығын түсінеді.

Меңгеру:  достарын  ешқашан  алдамай,  бір-біріне  көмек  көрсетіп,  тату  болу  керегін  біледі.

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

«БАУЫРСАҚ» ЕРТЕГІСІКундакова  Салтанат  Сейлхановна

№ 57 жалпы білім беретін орта мектебінің жанындағы шағын

орталығының  тәрбиешісі

учебники. Упражнение-2 стр 119. Сначала послу-

шайте  рассказ.  Сейчас  я  вам  его  прочитаю.  За-

тем будете читать сами, и отвечать на ниже по-

ставленные  вопросы.

-Почему  птицам  плохо  зимой?

-  Что  сделали  ребята?

IV.  Работа  по  усвоению  словоформ  и  грамма-

тических  конструкций

Слово  учителя:  Упражнение -3. Напишите  от-

веты  на  вопросы.

-Какие птицы улетают на юг? (ласточка, жаво-

ронок,  малиновка,  зяблик)

-  Какие  птицы  зимуют? (дятел,  чиж,  синица

хохлатая  и.т.д  )

1  ряд.  Спишите  словосочетания.  Выделите

окончания,  укажите  род  имен  прилагательных.

Образец:  быстрая  горная  река  (ж.р).Милый

маленький  домик.Интересная  новая  книга.Скуч-

ный  дождливый  день.

  После  них  в  космосе  поб_вали  (М,м)алышка,

(Ч,ч)ернушка  и  (З,з)вездочка.

Упражнение-5.  Прочитайте  загадку.  Отгадай-

те. Скажите сколько букв, звуков и слогов в сло-

ве-отгадке.

В  зимний  день

Среди  ветвей

Стол  накрыли

Для гостей.  (кормушка)

8-звуков ,8- букв ,3- слогV. Работа над развитием продуктивной речи.

  Слово  учителя:  Произносите  и  читайте  пра-

вильно.

Воробей


сорока кормушка

VI.  Итог.  Оценивание.VII.  Д/з:  упражнение-6. (выучить  наизусть)

ГОРОД  АКТОБЕ

Ғазизова Атлас Қамбарқызы

№34 орта мектебінің

бастауыш  класс    мұғалімі

Сабақтың  мақсаты:  Оқушылардың  адам  –

ақыл-ойдың иесі  екені туралы  түсініктерін қалып-

тастыру

Білімділік:Оқушыларға ақыл –ойдың иесі адам

екендігі  туралы  білім  беруТәрбиелік:Оқушыларды ұқыптылыққа, әдепті-

лікке,  белсенділікке,  адамгершіліктің  игі  қасиет-

теріне  тәрбиелеу

Дамытушылық: Оқушылардың ойлауын, бай-

ланыстырып сөйлеу тілін, сөздік қорын , дүниета-

нымын  дамыту

Сабақтың  түрі:  Аралас  сабақ

Әдіс-тәсілдері:сұрақ-жауап, 

түсіндіру,

көрнекілік,  ойын

Көрнекілігі:  интерактивті  тақта,  адам  туралы

суреттер


Барысы:

І.Ұйымдастыру  бөлімі

(Оқушылардың  сабаққа  дайындығын,  құрал-

жабдықтарын  тексеру,  түгендеу)

Психологиялық  дайындық

-Саламатсыздарма, қыздар! (қыздар шапалақ-

тайды)


-  Саламатсыздар  ма,  ұлдар! (ұлдар  шапалақ-

тайды)


Ойын  «Мен  кіммін?»

М:  Мен  кіммін?  деген

сұраққа мен былай жау-

ап  берер  едім.  Мен

тұлғамын,  мен  адам-

мын, мен мұғаліммін, мен

класс  жетекшімін  т.б

осылай  жауап  берем.

Ал  сендер  қалай  жауап

бересіндер?

(Жұлдызшалар  тара-

тылып беріледі)

(  шеңбер  жасап  әр  оқушы  өз  ойын  айтады.

ІІ. Өткенді пысықтау

ІІІ.  Жаңа  сабақ

М:  Жарайсыңдар,  балалар , бүгінгі  өтетін  та-

қырыбымыз  «Адам-ақыл  –ойдың  иесі»  деп  ата-

лады.  Бүгін  адам  туралы  айтамыз.

Ойға  шабу.

М:  Балалар,  адам  туралы  не  білесіңдер?

Дәптермен  жұмыс

М:  Балалар,  қазір  адамның  бейнесін  бейне-

лейік.(сурет  салу)

Қорытындылау

М:  Балалар,  қазір  адамды  жақсы  қасиеттері-

мен  қызмет  ететіндей  етіп  құрастырайық

М:  Жарайсыңдар,  балалар    жүрегі  мейірімге

толы  нағыз  адамды  құрастырдық.  Барлығымыз-

дың  жүрегіміз  мейірімге  толы  нағыз  адам  бо-

лайық.(  жүрекше  сыйлаймын)

БағалауМ:  Сабаққа  жақсы  қатысқан  оқушы-

ларды  мақтау  әдісі  арқылы  мадақтаймын.АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

АДАМ- АҚЫЛ-ОЙДЫҢ ИЕСІКОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ

8

30 маусым 2016 жыл

БАСТАУЫШ  МЕКТЕП

АШЫҚ САБАҚ

Самиянова Ақжарқын Ерішқызы

№15  орта  мектебінің  Бастауыш  класс  мұғалімі

Жалпы  мақсаты:  Мәтін  мазмұнын  меңгерту, «Ұзынсары»  сөзінің  мағынасын  ашу.

Күтілетін  нәтиже:  Мәтін  мазмұнын  толық  түсінеді.

«Ұзынсары»  сөзінің  мағынасын  ашады,  не  екенін  түсінеді.

Ұзынсарының  өмірдегі  маңыздылығын  ұғынады.

Сабақта  қолданылған  модульдер,  әдіс-тәсілдер:

Сыни  тұрғыдан  ойлауға  үйрету,  Оқыту  мен  оқуда  АКТ-ны  пайдалану,  Оқыту  үшін  бағалау  және

оқуды  бағалау,  Талантты  және  дарынды  балаларды  оқыту,  Блум  таксономиясы.Жыл  мезгілдері,қы-

сқы  табиғат  құбылыстары  жайлы  білімге  негізделеді

ҰЗЫНСАРЫ

Г.  Тұрсынова

Шалқар қаласы «Қарлығаш» мектепке дейінгі балалар  мекемесінің тәрбиешісі

Мақсаты: Балаларға үй құстары туралы  түсінік беру ,тауық пен балапан туралы ерекше танысты-

ру,  олардың  қалай  дыбыстайтынымен  таныстыру,  үй  құстары  туралы  тақпақтар  айтқызу  арқылы  тіл

байлығын  дамыту,  балапанның  жетіспейтін  бөліктерін  тапқызу,  үй  құстарына  қамқорлық  жасауға  ,

қорғауға  тәрбиелеу.

Күтілетін  нәтиже

Біледі:  Балалар  үй  құстары  туралы,  немен  қоректенетіні,  адамдарға  деген  пайдасын,  үй  құстары-

ның  түрлерін,  олардың  дыбысталуын.

Үйренеді:  Құстарға  жем  шашып,  су  беріп,  қамқор  болу  керектігін.

Игереді:  Балапанның  жетіспейтін  бөліктерін  құрастыруды.

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

ҮЙ ҚҰСТАРЫ

ҚАБДЕШ  ЖҰМАДІЛОВ.

ҚАБДЕШ  ЖҰМАДІЛОВ.

ҚАБДЕШ  ЖҰМАДІЛОВ.

ҚАБДЕШ  ЖҰМАДІЛОВ.

ҚАБДЕШ  ЖҰМАДІЛОВ.Бекбаева  Ақниет

Қызылжар  орта  мектебінің  бастауыш

класс  мұғалімі

Сілтеме:  Оқулық,  әдістемелік    нұсқаулық,

оқыту  әдістемесіМақсаты: Қыстырма сөз туралы мағлұмат беру

Міндеттері  Жаттығу  жұмыстарын  орындата

отырып,  қыстырма  сөздің  сөйлемдегі  ойға  қоса-

тын  мағыналық  реңктерін  ажырата  білуге  үйре-

ту; оқушылардың сөйлеу мәдениетін арттыру, ой

қорыту,  пікір  айту  дағдыларын  жетілдіру.Күтілетін нәтиже: топтық жұмыс арқылы оқушы-

лар  өзіндік  ізденіске  бағыттап,  шығармашылық-ҚЫСТЫРМА СӨЗДЕР

пен    жұмыс  істеу  дағдылары  артады;  жаттығу

жұмыстарын    талдау    арқылы    еркін  ойлау,  өз

көзқарасын жеткізу, дәлелдей білу, өзгені тыңдау,

тұжырым  жасай  білу  қабілеттері  жетіледі;  әр

оқушы  өз - өзіне  баға  береді,  өзіндік  пайымын

жасайды,  тәрбиелік,  тағылымдық  мәнін  ұғынады.

Сабақтың  түрі:  Аралас  сабақ

Пәнаралық  байланыс:  әдебиеттік  оқу

Әдіс-тәсілдер:  ЖАДА,  диалогтық  о қыту

әдістері,  топтық  жұмысРесурстар: 4-сынып  оқулығы,  бағалау  пара-

қшасы,  смаилик,,  фломастер,  стикерлер,  ватман

қағаз.

Сабақтың  барысы


30 маусым 2016 жыл

9

БАСТАУЫШ  МЕКТЕПНАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА

Кенжегүл ҚҰРАҚБАЕВА

Ақшат  бастауыш  мектебінің

бастауыш  класс  мұғалімі

Сабақ  мақсаты:    Оқушыларға  зат

есім  және  оның  ішінде  жалқы  және

жалпы  зат есім туралы түсіндіре оты-

рып,  әр  түрлі  жаттығулар  орындатқы-

зу.

Сабақ  барысы:І.Ұйымдастыру  бөлімі

ІІ . Үй  тапсырмасын  тексеру

М:  Қане  үйге  қандай  тапсырма

берілді


  О: 56-жаттығу

М:  Қане  жаттығудың  берілгенін  кім

оқиды.

 III.Үй  тапсырмасын  бекіту     М:Қане оқушылар, мына жұмбақ-

тарды  шешу  арқылы,жұмбақты  ше-

шейік .

1.Онсыз  астың  дәмі  жоқ,  Ассыз оның мәні жоқ.

2.Қос  қолы  жоқ,

  Көзі  жоқ

 Сурет салар өзі көп.

3.Келеді  бір  жануар,

Үстінде  екі  тауы  бар.

4.  Қалпағыңа  ие  бол,

Алып қашып жүрер ол.Нурлыбекова  Гулжанат

Бауыржановна

 Физика – математикалық бағыт-

тағы Назарбаев Зияткерлік  мектебі

жатақханаcының  тәрбиешісі

Жасұрпақ  тәрбиесі – адамзаттың

мәңгілік  тақырыбы.  Ұлттың  бүгіні  де,

болашағы  да  тәрбиелі  ұрпаққа  бай-

ланысты. «Бір  баланы  адаметіп

өсіргенше,  бір  шаhар  абат  болады»

дейді  екен  көне  шығыстың  даналығы.

Осы  салыстырудың  өзі  –ақ  баланың

шын  мәніндегі  адам  болып  қалыпта-

суы қыруар уақыт пен тер төгетін,  зор

еңбекті қажет ететін ауқымы кең, жау-

апкершілігі  мол  жұмыс  екенін  ұқтырса

керек.

           Ұлы Абай «Адам ата- ана-дан  туғанда  есті  болмайды;  естіп,

көріп,  ұстап,  татып    ескерсе,  дұние-

дегі  жақсы – жаманды  таниды-  дағы,

сондайдан  білгені,  көргені  көп  болған

адам  білімді  болады»  десе,  француз

педагогы  Жан  Жак  Руссо    «Бала  ту-

ғанда ақ қағаздай  болып  туады, оның

үстіне  шимайды  қалай  салсаң    қағаз

бетіне солай түседі, бала тәрбиесі сол

сияқты,  өзің  қалай  тәрбиелесең,  ол

сол  тәрбиеленеді», -  деген  екен.

Халық арасында мынадай тағылым-

ды әңгіміе бар – «Күндердің бір күнінде

Ұлықпан  Хакімнің  алдына  бір  жұп

жұбайлар келіп :  «Уа, данышпан ата-

мыз,  бізге  сәбиімізді  қалай  жақсы

тәрбиелеу  жайында ақыл  берсеңіз» -

депті. Сонда Хакім:   « Балалалы бол-

ғандарыңызға    қанша  болды?» - деп

сұрапты.  «Алты  ай  өтті» - дейді  екеуі

жарыса  жауап  қатып.  «Қап,  әттеген-

ай,  алты  айға  кешігіп  қалыпсыңдар» -

деген  екен    сонда  Ұлықпан  ғұлама.

Бұдан  адамды  тәрбиелеу,  соның

ішінде  адамгершілік,  әдеп  тәрбиесі

арқылы    жалпы  адамзатты    рухани

құндылықтарды  сіңіру  сәбидің      шы-

рылдап  жерге  түскен  сәтінен  бастауға

тиіс  екенін    дәлелдегенін  көреміз.

                        Заман    жылжып,  мемле-

кетіміз  өркениетті   30  ел   қатарына

қосылу  кезеңінде  жас  ұрпақты  тәрби-

елеуде  ата – аналар мен мектеп ара-

сындағы жұмыс та жаңа сипат  алуда.

Елбасының  биылғы  Жолдауы

-  бұл  мерейі  үстем  мемлекет  пен  аза-

маттық  қоғам  дамуының  жаңашыл,

позитивті  ауқымы кең салауатты  стра-

тегиясына  айналды,  еліміздің  жарқын

болашағы  мен  кемелді  келешегіндегі

 дара  жолындағы  саралы   іс-әрекет-

теріміздің  нақты  әрі  жүйелі   жоспары

екені  даусыз. Бізде  Назарбеав  Зият-

керлік  мектебі  болашаққа  нық  қадам-

мен    ата-  ана,  мектеп,  жатақхана  бо-

лып  жұмылып  бала  тәрбиесінде  қарқ-

ынды  жұмыстар  атқарып  келеміз.  Бо-

лашаққа  зияткер,ойы  ұшқыр,  даныш-

панды  тәрбиелеп  шығару    барысында

заман  талабына  сай  баланы  жан  –

жақты    еркін  сөйлеп  өз  ойын  толық

жеткізуге, шығармашылықпен  айналы-

суға, зерттеу жұмыстарымен шұғылда-

нуға,  жаңашылдылыққа  ұмтылып,

жаңа  технологиялар  негізінде  көп

нәрселерді  ойлап  табу  ұлттық  этном-

әдениеттік тәрбие беру  жолында жағ-

дайлар  жасаудамыз.  Оқушыларды

көптеген  қоғамдық  орындармен  тығыз

байланыс  жасап,  қайырымдылық  жа-

сауда  да,  мәдени  орындарда    шара-

ларға  да    белсенділікпен    атсалысуға

да тәрбиелеу үстіндеміз.Мектеп жатақ-

ханасындағы  әрбір  қыз  баланы  иба-

лылық сақтауға баулуға, адамгершілік,

имандылық,  эстетикалық  тәрбие  беру

басты міндетіміз. Осы міндеттер жүзе-

ге  асу  барысында  жатақханамызда

«Қызғалдақ» қыздар клубы жұмыс жа-

сап  келеді.  Қыз  балаларды      тәрбие-

леу  бойынша    жұмысымыз    оларды

отбасындағы  алатын  орны  сабырлы-

лық  пен  шыдамдылыққа    баулу,  бой-

ларына ептілік пен шеберлік  қалыпта-

стыру,  сондай-ақ    қыздардың  мінез  –

құлқын,  нәзіктігін,  сұлулық,  махаббат

тәрізді    жақсы  қарым-  қатынастар  си-

яқты  ұғымдармен таныстыруға бағыт-

талған.  Гигиеналық  жағынан  қыз  ба-

лаларға    жыныстық  жетілу  кезеңінде

өздерінде  болып  жатқан  физиология-

лық  және  психоэмоционалдық  өзгері-

стерді  түсіндіріп  жеткізе  білу.  Қыз  ба-

лалардың    қамқорлық,  ниет    білдіру,

жан    жылулығы,  аяушылық  білдіруге

тән    белгілі  бір  сезімдерді  бастан    ке-

шіруіне  жағдай    жасауға  байланысты

түрлі шаралар  ұйымдастырылуда.  Тек

қана  рухани тұрғыдан емес қыздары-

мызды ұлттық нақышта киім  үлгілерін

және  шаш  сәндеу,  өруге,  тігін  тігуге,

түрлі  бұйымдар  жасауға  үйрету  ес-

керіліп  отырады.

Болашақ  жастарды  Отанын  қорғау,

өз  еліне  деген  сенімін  арттырып,  за-

манауи  талапқа  сай  қажетті  ақпарат-

тармен  қамтып,  оларға  жәрдем  қолы-

мызды  аянбай  беріп  келеміз.  Сондық-

тан   болашақта      түлектеріміз    ұлт

көшбасшысының 

«Қазақстан-

2050»жаңа  Стратегиясы  шынына  кел-

генде болашақ  Қазақ елінің сан тара-

улы  тарихының  келелі  келбеті  мен

әсем  кезеңін  белгілеп  айқындап   бе-

ретініне,  ұлттық  мәдениетімізді  жоғал-

тып  алмайтынына  шын  көңілмен

сенімдіміз. АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

К.Ж.  Пұсырманова

 Шалқар қаласы

«Бәйтерек»  мектепке  дейінгі

балалар мекемесінің  тәрбиешісі

  Мақсаты: Балаларға  ұстаз  туралы

түсінік  беру,  маман  иелеріне  деген

құрметке  тәрбиелеу. .Құрметті  бала-

лар,  ата-аналар,  ұстаздар!  Бүгінгі

«Ұстаздар - ұлағатты  тұлға»  атты

ұстаздар    күніне  арналған  кешімізге

қош  келдіңіздер!

Музыка  ырғағымен  балалар  ортаға

шығады.

Ұстаз  туралы  шығарған  өлең  жол-дары  оқылады.

Тақпақтар:

Білімнің  кәусар  бұлағын,

Жүресің  құйып  санама,

Біз үшін сенсің - мұғалім,

Ұстаз  да,  ғылым  дана  да.

ӘН:  Ұстазым

Қыр  сырын  зерттеп  заманның

Ұлылығын  айтып  бабамның

Өнерге  өріс  беретін,

Барометрі  сен  адамның.

  Ортаға  мың  бұралған  бишілер  шы-

ғып  «Қамажай»  биін  билейді.

Тақпақ:


Сағыныш  сазы  толқытқан,

Шәкірттерін  оқытқан,Г.Т. СУГРАЛИНА

№16 «Аққайың» МДҰ тәрбиешісі

Мақсаты:  Дыбыс  пен  әріп  туралы

түсінік  беру,  дыбыс  пен  әріптің  айыр-

машылығын  ажырата  білуге  үйрету.

Сөздерге  дыбыстықталдау  жасатуар-

қылы  ақыл – ойын  дамыту,  сөйлем

құрату  арқылы  сөздікқорынмолайту.

Топтық  жұмыста  бір – біріне  көмекте-

суге  үйрету.Әдіс - тәсілдер:  Түсіндіру,көрсету,

сұрақ – жауап,ойын.Көрнекі  құралдар:Сюжетті  сурет-

тер,  ойыншықтар,  кеспе  әріптер

Ұйымдастыру  кезеңі

Жаттығу    «Біз  байсалдымыз»Ғажайып  сәт. - Балалар  бұл  ненің

дыбысы?


Топқа қолына түрлі түсті шар ұстап

сиқыршы кіреді

Сәлеметсіңдер  ме  балалар  бұл  да-

ярлық топ па?

Мен  өте  қызықты  әріптер  әлемінен

келдім.  Мен  әріптер    әлемінің  сиқыр-

шысымын. Мен сендерге өз әлемім жай-

лы  айтып  берейін.Слайд көрсту.

Әлдеқандай  патшалықта  емес,

әлдеқандай  мемлекетте  емес,  тура

өзіңнің  аузыңның  ішінде  дыбыстар

тұрып  жатыр.

-Мен  жайлы  не  білесіңдер?

- Сөз, сөйлем, дыбыс, дауысты, дау-

ыссыз дыбыс жайлы балалар айтады.

  Сендерге  қызықты  тапсырмалар  бар

соларды  орындасаңдар  сендерді  сый-

лықтар күтіп тұр.

1. Жұмбақ

Екі  айнасы  бар

Екі  найзасы  бар

Төрт  жаптырмағы  бар

Бір  шыбыртқысы  бар

Бұл 


не? 

Сиыр.


Қайдыбыстан  басталып  тұр? (С)

С и ы р сөзінде қанша дыбыс, қанша

әріп  бар?

Сиыр сөзін буынға бөлу. Сөздің ест-

ілуіне  қарай  бірнеше  бөлікке  бөлуге

болады.  Оны  буынға  бөлу  деп  атай-

мыз... (Тақтаға  бір  бала  басқа  бала-

лар  орнында  текшелермен  жазады  )

Қанша  дауысты  дыбыс,  қанша  дау-

ыссыз  дыбыс?  Сиыр  сөзіне  сөйлем

құрайықшы?

Ала  бұл  да  сөз.  Енді  екі  сөзді  бай-

ланыстырайық.  Ала  сиыр.  Бұл  енді

сөйлем  болады.

Сөйлем  сөздерден  құралады.  Ол

тиянақты  ойды  білдіреді.

ЗАТ ЕСІМ.

ЖАЛПЫ ЕСІМ ЖӘНЕ ЖАЛҚЫ ЕСІМ

5.Жоқ  өзінде  бас  та,

Қас  та,


Мойын  да.

Ұзындығы  жазулы  тұр  бойында

6.Бетін  адам  ашады,

Білім  нұрын  шашады.

7. Ұрлап ішіп,

Үйде  сүтті  қоймайды.

Өз  құйрығын  өзі  қуып  ойнайды.

Қ: Қане зат есімнің ережесін кім ай-

тады?

Дәптермен  жұмыс.Жалқы  есім  дегеніміз – бас  әріппен

жазылатын  жер-су  аттары.  Мысалы:

Бурабай,  Құрманғазы,  Роза  т.б

Жалпы  есім  дегеніміз – кіші  әріппен

жазылатын  сөздер.Мысалы:  күйші,

әнші,  биші  т.б.

Абай,әнші,  Алатау,

Ақтөбе,  Шалқар,  Ертіс,  күйші,  жазу-

шы,суреттер,  құрылысшы,  ауыл  т.б

М: Енді кітабымыздағы 7-жаттығуды

орындайық. Қане берілгенін кім оқиды?

М: Тақтаға кім шығады?

М: 8- жаттығуды орындайық. Сурет-

ке қарап сурет бойынша 3 сөйлем құра.

М:  Қане  енді 9- жаттығуды  орын-

дайық.


   Ауыл аттар: Ақшат, Ойыл т.б

Қала  аттары:  Ақтөбе,  Астана  т.б

Жер  –су  аттары:  Қызылқұм,  Ақсу,

Бетпақдала  т.б

Күйші:  Дина.  Құрманғаз,  Тәттімбет

Көше:  Жұбанов,  Әйтеке  би,  т.б

Өзен – көл: Балқаш, Сырдария,Ертіс

М: Осыда қайсысы жалқы есім, қай-

сысы жалпы есім?

13-жаттығу.Кесте  толтыру

V.  Сабақты  бекіту

VI.Үйге  тпсырма VII. БағалауАҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

Сөйлем  арқылы  адам  өз  ойын

көргенін түсіндіреді. Сөйлемдегі сөздер

бір  бірінен  бөлек  жазылады.

Тапсырмаларды  орындаған  сайын

шарды  аспанға  ұшыру.2. Дидактикалық ойын «Қай дыбы-

стан басталады» Суреттегі заттың қай

дыбыстан басталғанын табады. .(шар-

ды ұшыру)Буын  ұйқастар:

ра - ра - ра – ұшып жүр ара; ар - ар

-  ар – дала  толы  қар;  ыр - ыр - ыр  –

үйдің  сыртында  қыр;  ры - ры - ры  –

жапырақтар  сары;  ір - ір - ір – үсті  –

басы кір;3.К. Ерешовтың «Ала бұзау» атты

әңгімесін оқып беру.

Сергіту  сәті.

4.Сиқыршының  қолында  кубикте

әріптер берілген. Осы кубикти лақты-

рып,қай  әріп  түссе  сол  әріппе  тақпақ

айтады.

«А»


Астанамыз  Алматы,

Алатау  асқақ  аясы

Алқабында  атақты

Алқызыл  апорт  алмасы

«Т»

Торғай,  торғай  торғайсыңТаяу келіп қонғайсың

Жем шашайын тойып  ал

Сонда  аязға  тоңбайсың

5  Сөздік  ойын  «Қарама – қарсы

сөздер»

Мен  «жоғары»  десем,  сен  төмен

Мен  «аспан»  десем,  сен    жер

Мен «үлкен» десем, сен кіші

Мен  «алыс»  десе,  сен  жақын

Мен  «биік»десем,  сен  аласа

Мен  «ауыл»  десем,  сен  қала

Мен  «құрғақ»  десем,  сен  сулы6.  Ребус  шешу

Сурет 


бойынша 

сөз 


құрау.

Сонымен  балалар,  сөз  дыбыстардан

құралады,  дыбыстарды  айтамыз,  ес-

тиміз


Дыбыстар  әріппен  таңбаланып  жа-

зылады,  әріптерді  көреміз,  оқимыз,

жазамыз.

7. Кім жылдам? логикалық ойын

Мұзды  қала  неден  жасалған?  Кітап

неден  жасалған?  Орманда  не  көп?

Анасы  қызын  үйге  шақырды  кім

үйде?

-Балалар  сиқырлы  шарымызданосы әріптер арқылы сөз шыққан сияқ-

ты , қане оқып көрейікші? (Аққайың)Қорытынды

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

ПОЧЕМУ ЛИСТЬЯ

ЖЕЛТЕЮТ

И ОПАДАЮТИ.Д. Бондаренко

учитель  начальных  классов

средней школы №5

Цели:  1.Создать  условия  для

выявления причин смены  окраски

и опадания листьев, познакомить

с  понятием  хлорофилл.

2.  Развивать  умение  анализи-

ровать,  делать  выводы.

3. Воспитывать бережное отно-

шение  к  природе.Ход урока

1. Организационно-мотиваци-

онный  этап

-Внимательно  послушайте

сказку,  кто  ее  главный  герой?

(чтение  сказки  ученика  «Путе-

шествие  листика»)

(  Учитель  читает,  дети  отвеча-

ют  на  вопрос)

Проверка дом. зад.


Каталог: uploads -> archive
archive -> Конкурсы жарияланады. Конкурс мақсаты: діни экстремизммен күре суде педагогтардың қоғамдық белсенділіктерін арттыру
archive -> №10 (240) 25 желтоқсан
archive -> 235 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> 239 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> 231 25 желтоқсан 2015 жыл
archive -> Таралымы жазылу бойынша Распространяется по подписке
archive -> №5 (223) 28 мамыр 2015 жыл
archive -> №8 (226) 28 тамыз 2015 жыл
archive -> Таралымы жазылу бойынша Распространяется по подписке
archive -> 234 25 желтоқсан 2015 жыл


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет