№27 (5414) 4 шілде 2015 жылжүктеу 0.52 Mb.

бет5/6
Дата05.02.2017
өлшемі0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6

6.07.2015

ДҮЙСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/с “Три      мушкетера”

06.45, 02.40 Х/ф “Мимино”

08.15 “Таңғы пошта”

08.50 Жаңалықтар 

субтитрлермен09.00 Новости

09.10 “Нурсултан большая 

игра Президента”10.10 Х/ф “Весна на  заречной

улице”


12.00  Т/с “Сүйген жар”

12.50 Т/с  “Джодха жəне Акбар”

13.45, 01.40  “П@утина”

14.10, 02.00 “Ашығын   айтқанда”

15.05 М/ф “Пираты! Банда

неудачников”16.50 Х/ф “Боцман чайка”

21.00  Т/с “Сүйген жар”

23.40 Т/с  “Чужой среди своих”

 ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан»

10.00 “Апта.кz”

11.05 “Арман қала -Астана!”

12.00, 03.35 “Мен көрген

Елбасы: қиырдан

қайтқандар”

12.30, 17.30, 20.30, 

00.00, 03.00 Жаңалықтар 

12.50, 02.25  “Дауа”

13.25 “Əлем таныған Қазақстан”

13.40  М/ф “Ер Төстік жəне

Айдаһар”


15.00 “Аялаған 

Астана-2015”17.50 “Мен - астаналықпын!”

18.00 “Астана-арқау”

19.15    “Елбасының ерекше

қолтаңбасы”   19.40 “Айтуға

оңай...”  21.05 “Ұлттық шоу:

Роза  шақырады ”22.25 Х/ф “Елбасы жолы:

Теміртау”00.35   “Əлем таныған 

Қазақстан”00.55 “ Елбасының ерекше

қолтаңбасы”01.25  “Астана-арқау

Хабар

07.02  Астана қаласының

мерекесіне арналған

концерт

08.30 Х/ф ”Бəйтерек“

10.00  ”Жеті күн“

11.00   Х/ф “Весна на Заречной 

улице”


12.30   “Созидательная

сила Лидера”13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15 

Х/ф “Арман жолы”14.15, 15.15 Х/ф

“Балалық шағымның

аспаны”    

15.00 Дневной выпуск

новостей


16.30  “Бұйымтай”

16.30 “Əсем əуен ”

17.00 Кешкі  жаңалықтар

17.15 Д/ф“Жить созидая”

17.45 , 18.15  “Денис Тен 

и друзья”18.00          Вечерний выпуск 

новостей   20.00  Қорытынды 

жаңалықтар20.30     Д/ф “Реформатор”

21.00       Итоговый 

выпуск   новостей21.30 Х/ф “ Путь Лидера.

Разрывая  замкнутый  круг”23.00 Лазерное шоу

23.30  Т/с “Астана-

махаббатым менің”02.00 “Опералия-214”

7.07.2015

СЕЙСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00, 02.10, 02.55 “Логовое

змея”


06.50, 15.30      Жаңалықтар 

субтитрлермен07.00 “Доброе утро” 

10.55 Т/с “Повороты судьбы ”

11.55 Х/ф “Карпов”

12.55  Т/с “Сүйген        жар”

15.40 “Судебные истории”

16.40 “Давай поженимся”

17.45 “Пусть говорят”

18.50 Т/с “Раскаяние”

20.00 “Главные   новости”

20.40  Т/с “Сүйген        жар”

21.40 “Басты жаңалықтар”

22.20     Т/с  “Джодха

жəне Акбар”23.20, 01.50  “П@утина”

23.50 Т/с  “Чужой среди

своих ”


03.40 “Контрольная закупка”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан» 

10.00 Т/с “Жедел жəрдем ”

10.50 “Айтуға оңай...”

11.35 Т/с  “Болашақ”

12.30, 17.30, 20.30, 

00.10 03.00

Жаңалықтар   12.45 ” SPORT.KZ”

13.10   “Алаң”

13.55, 01.30   “Ел бірлігін

жырлаған Сүйінбай пірің

мен болам”

14.25 М/с “СТИЧ”

14.50 М/с “Джунгли кітабы

Сафари”


15.00 “Əйел бақыты”

16.10  Т/с “Келін”

17.00   “Елбасының ерекше 

қолтаңбасы”17.50 “Өзекжарды”

18.10 Т/с “...Үй болу қиын”

18.45 Х/ф “Жан тербеткен

əуендер”


19.15 “Жеңіл өнер кəсіп:

шағын бизнестің бастауы”19.35 Т/с  “Болашақ”

21.05 “Айтуға оңай...”

21.50 Т/с “Жедел жəрдем”

22.45 Т/с “Келін”

23.40  “Түнгі студияда”

00.45 “Өзекжарды ”

01.05 “Индустрияландыру :

Ұлттық өндіріс”02.00  “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”02.30  “Түнгі студияда”

03.35 “Алаң”

Хабар

07.02   “Айтұмар”

08.00 “Əсем əуен”

08.30 “Аймақтар аламаны”

09.30, 12.25, 12.35 М/с

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.10  Лазерное  шоу

11.00 Утренний выпуск 

новостей


11.10, 01.25 Х/ф “Əр үйдің

сыры басқа”11.45 “Магия кухни”

12.20  “Подари детям жизнь”

13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15  Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с ”Женский доктор”

15.00 Дневной выпуск 

новостей


15.15, 23.40 “Бұйымтай”

16.00  “Өмір сабақтары”

16.30  Т/с “Тракторшының

махаббаты”17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Көзқарас”

17.45 “Эконом-класс”

18.00 Вечерний выпуск 

новостей


18.15  Т/с “Сұлтан Сулейман”

19.00 “ТВ Бинго”

20.0000.25 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Бюро расследований”

21.00, 00.55  Итоговый выпуск

новостей


21.30 Т/с “Гречанка”

22.20 Т/с “ След”

23.10 “Арнайы хабар” 

01.55


Жаңалықтар

8.07.2015

СƏРСЕНБІ

СƏРСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00 , 02.55  Т/с “Логовое

змея”


06.50, 15.30 Жаңалықтар

субтитрлермен07.00 “Доброе утро”

10.55 Т/с “Повороты судьбы”

11.55 Х/ф “Карпов”

12.55   Т/с “Сүйген жар”

13.45, 22.20 Т/с  “Джодха жəне

Акбар”


14.35, 02.10   “Ашығын   

айтқанда”15.40 “Судебные истории”

16.40 “Давай поженимся”  

17.45 “Пусть говорят”

18.55 Х/ф “Раскаяние”

20.00 “Главные   новости”

20.40   Т/с “Сүйген жар”

21.40 “Басты жаңалықтар”

23.20, 01.50     “П@утина”

23.50 Т/с  “ Чужой среди

своих”


03.40 “Контрольная закупка”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан»  

10.00 Т/с “Жедел жəрдем”

10.50 “Айтуға оңай...”

11.35 Т/с “Болашақ”

12.30, 17.30, 20.30, 

00.10 03.00

Жаңалықтар12.45  “Мен астаналықпын!”

13.10, 01.55   “Поэзия əлемі”

13.40 “Ғасырлар үні”

14.15 “Ғажайыпстанға саяхат”

14.30  М/с”СТИЧ”

14.50 М/с “Джунгли  кітабы.

Сафари”


15.00 “Əйел бақыты”

16.10,  22.45 Т/с “Келін”

17.00, 00.45  Д/ф “ Ұлт

мақтанышы”17.50 “Өзекжарды”

18.10 Т/с “Бапкер”

18.45,03.35 “Қазақстан

би əлемі”19.00 “ Əлем таныған

Қазақстан”19.10 “Журналистік зерттеу”

19.35 Т/с “Болашақ”

21.05 “Айтуға оңай...”

21.50 Т/с “Жедел жəрдем”

23.40  “Түнгі студияда”

01.15 “Өзекжарды”

01.35 “Журналистік зерттеу”

02.25  “Түнгі студияда”

04.00 ”Шарайна”

Хабар

07.02  “Айтұмар”

08.00 “Əсем əуен”

08.30 “Аймақтар аламаны”

09.30, 12.25, 12.35 М/с 

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.10, 21.30   Т/с “Гречанка”

11.00 Утренний выпуск новостей

11.10, 01.45 Х/ф “Əр үйдің сыры

басқа”


11.45 “Магия кухни”

12.20 “Подари детям жизнь”

13.00 Түскі   жаңалықтар

13.10  Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с ”Женский доктор”

15.00 Дневной выпуск новости

15.15, 00.00 “Бұйымтай”

16.00 “Өмір сабақтары”

16.30  Т/с “Тракторшының

махаббаты”17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Көзқарас”

17.50 “Незабытые истории”

18.00 Вечерний выпуск новостей

18.15 Т/с “Сұлтан Сулейман”

19.10, 23.10 “Біздің үй”

20.00, 00.45 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “100 бизнес тарихы”

21.00, 01.15  Итоговый выпуск

новостей


23.20 Т/с “След”  

01.55


Жаңалықтар

9.07.2015

БЕЙСЕНБІ 

ЕВРАЗИЯ

06.00,  02.55 Т/с “Логовое

змея”


06.50, 15.30   Жаңалықтар

субтитрлермен07.00 “Доброе утро”

10.55 Т/с “Повороты судьбы”

11.55 Х/ф “Карпов”

12.55   Т/с “Сүйген жар”

13.45, 22.10 Т/с  “Джодха жəне

Акбар”


14.35, 02.10 ” Ашығын

айтқанда”15.40 “Судебные истории”

16.40 “Давай поженимся”

17.45 “Пусть говорят”

18.50 Х/ф “Раскаяние”

20.00 “Главные   новости”

20.40   Т/с “Сүйген жар”

21.40 “Басты жаңалықтар”

23.20,01.50     “П@утина”

23.50 Т/с  “Чужой среди

своих”


03.40 “Контрольная закупка”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан» 

10.00 Т/с “Жедел жəрдем”

10.50 “Айтуға оңай...”

11.35 Т/с “Болашақ”

12.30, 17.30, 20.30, 

00.10,   03.00

Жаңалықтар12.45  “Агробизнес”

13.10,01.45  Журналистік

зерттеу” 13.30  “Сіз не дейсіз?”

14.00, 01.20 “Жан жылуы”

14.25  М/с”СТИЧ”

14.50 М/с“Джунгли кітабы .

Сафари”


15.00 “Əйел бақыты”

16.10 Т/с “Келін”

17.00, 02.10 Д/ф “Шетелдегі

қазақ балалары” 17.50 “Өзекжарды”

18.10 “Бапкер”

18.55  “ Əлем таныған

Қазақстан”19.10  “Индустрияландыру :

Ұлттық өндіріс”19.35 Т/с “Болашақ”

21.05 “Айтуға оңай...” 

21.50 Т/с “Жедел жəрдем”

22.45 Т/с “Келін”

23.40  “Түнгі студияда”

00.40 “Өзекжарды”

01.00 “Индустрияландыру:

Ұлттық өндіріс”02.30  “Түнгі студияда”

03.30 “Еңбек түбі - береке”

03.35 “Агробизнес”

04.00 “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”Хабар

07.02   “Айтұмар”

08.00 “Əсем əуен ” 

08.30 “Аймақтар аламаны”

09.30,12.25, 12.35 М/с

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.10, 21.30  Т/с “Гречанка”

11.00 Утренний выпуск новостей

11.10, 01.45   Х/ф “Əр үйдің

сыры басқа”

11.45 “Магия кухни”

12.20 “Подари детям жизнь”

13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15 Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с ”Женский доктор”

15.00 Дневной выпуск новостей

15.15, 00.00 “Бұйымтай”

16.00 “Өмір сабақтары”

16.30  Т/с “Тракторшының

махаббаты”17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Көзқарас”

17.45 “ Бизнес  сыры”

18.00 Вечерний выпуск новостей

18.15 Т/с “Сұлтан Сулейман”

19.10 “ Жекпе-жек”

20.00, 00.45 Қорытынды

жаңалықтар20.30 Д/ф

21.00, 01.15  Итоговый выпуск

новостей“22.20 Т/с “ След”  

23.10 “Біздің үй”

03.15


Жаңалықтар

10.07.2015

ЖҰМА

ЕВРАЗИЯ

06.00, 02.20 Т/с “Логовое

змея”


06.50, 15.30 Жаңалықтар

субтитрлермен07.00 “Доброе утро”

10.55 Т/с “Повороты судьбы”

11.55 Х/ф “Карпов”

12.55   Т/с “Сүйген жар”

13.45, 22.20 Т/с  “Джодха

жəне Акбар”14.40 “Жұма уағызы”

14.55  “Қылмыстық іс №”

15.40  Х/ф “Мой папа 

Барышников”17.40  “Жди  меня”

18.50 Т/с “Раскаяние”

20.00 “Главные   новости”

20.40   Т/с “Сүйген жар”

21.40 “Басты жаңалықтар”

23.20, 01.45 “П@утина”.

23.50   “Три    аккорда” 

04.25  “Қылмыстық іс №”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан» 

10.00 Т/с “Жедел жəрдем”

10.50 “Айтуға оңай...”

11.35 Т/с “Болашақ”

12.30, 17.30,  20.30, 

00.10,   03.00 Жаңалықтар

12.40 “Иман айнасы”

13.00“Индустрияландыру :

Ұлттық өндіріс”13.25 “Көкпар” 

14.10  “Баламен бетпе-бет”

14.30  М/с ”СТИЧ”

14.50 М/с “Джунгли кітабы”

15.00 “Əйел бақыты”

16.10 Т/с “Келін”

17.00 “Жан жылуы”

17.25 ”Еңбек түбі береке” 

17.50, 00.40 “Ауыр өнер

кəсіп: ел экономикасының

локомотиві” 

18.10  “Ғасырлар үні” 

18.45 “Əлем таныған

Қазақстан”19.00 “Жайдарман”

19.35 Т/с “Болашақ”

21.05 “Айтуға оңай...”

21.50, 03.30 “Шын жүректен!”

22.45 Т/с “Келін”

23.40 “Түнгі студияда”

01.00 Х/ф “Құлагер”

02.25 “Түнгі студияда”

Хабар

07.02  “Айтұмар”

08.00 “Əсем əуен ” 

08.30 “Аймақтар аламаны”

09.30,12.25,12.35 М/с

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.10 Т/с “Гречанка”  

11.00 Утренний выпуск ново-

стей


11.10, 02.55  Х/ф “Əр үйдің

сыры басқа”11.45 “Магия кухни ”

12.20 “Подари детям жизнь”

12.25 М/с  

13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15 Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.10 Т/с “Женский доктор”

15.00 Дневной выпуск ново-

стей


15.15 “Бұйымтай”

16.00 “Өмір сабақтары”

16.30  “Ұлт саулығы”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Бармысың, бауырым?”

18.00 Вечерний выпуск ново-

стей


18.15  Т/с “Сұлтан Сулейман”

19.05 “Орталық Хабар”

20.00, 01.55 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Сильные духом”

21.00, 02.25 Итоговый вы-

пуск новостей21.30 Х/ф “Бесстрашный”

23.30 Х/ф “Вавилон” 

03.25 Жаңалықтар

11.07.2015

СЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.00  Т/с “Логовое

змея”


08.00, 04.30 “Таңғы пошта”

08.30  “П@утина”

08.50 Жаңалықтар субтитрлер-

мен


09.00 Новости 

09.10 “Смак”

09.45 Х/ф “Бедная LIZ”

11.40 “Фабрика грез”

12.05  “Ду қол шоколад”

13.00, 02.10 “Караоке такси”

13.35, 02.40  “101 кеңес”

14.05 “П@утина”

15.00 “Угадай мелодию”

15.45 “Добрый вечер,

Казахстан!”16.50 Х/ф “Женщина в беде”

20.00 “Первая программа”

20.35 Х/ф “Женщина в беде”

21.30 “Кешкі кездесу”

22.50  “Сенбілік жаңалықтар”

23.20 “Əн дария”

00.05 Х/ф “Я вас жду”

01.45 “Большая разница” 

ҚАЗАҚСТАН

07.00 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен

концерт

08.10 “Қымызхана”

08.40 “Агробизнес”

09.00 “Сенбілік таң”

10.05  “Дауа”

10.40 М/ф  

11.40 “Ұлттық шоу: 

Роза шақырады”13.00  “Білгірлер бəйгесі” 

13.45 “Поэзия əлемі”

14.15, 01.00 Х/ф  “Тылсым дəм”

16.05 “Жасай бер, Қазақ елі” 

17.30, 20.30,  00.30, 02.50 

Жаңалықтар17.50 “Əзіл əлемі”

18.55 Т/с “Құбылай хан” 

21.00 “Сенбілік кездесу”  

22.30 “Жайдарман”

03.20 “Агробизнес”

03.40 ”Білгірлер бəйгесі”

Хабар

07.02  “Қалжың қоржыны”

08.30, 02.50 “Əсем əуен”

09.00 “Бармысың, бауырым?”

09.40 “Продвопрос”

10.00 “Спорт без границ”

10.25  М/с

10.35  М/ф

11.55 Х/ф “Подкидыш”

13.10 “Орталық Хабар”

14.10 “Тур де Хабар”

14.45 “Жұлдызды дода”

16.25 Х/ф  “Джордж из

Джунглей-2”18.00 “Астана”

19.45 “Бенефис-шоу”

21.00 ”Жеті күн”

22.00  Х/ф “Лучшее во мне”

00.00 Т/с “Астана - махаббатым

менің” 


01.50 Д/ф “Карл Фаберженің

кереметі”12.07.2015

ЖЕКСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00  “Сенбілік

жаңалықтар”06.35, 04.35 “Контрольная закупка”

07.00, 03.50 Т/с    “Логовое  змея ”

08.35  Жаңалықтар субтитрлермен

08.45 “Воскресные беседы”

09.00  Новости

09.10 “Здоровье”

10.10 “Казлото”

10.45  “Михаил Галустян.

Понять и простить”11.55 “Кешкі кездесу”

13.05, 03.00 “КАРАОКЕ ТАКСИ”

13.40, 03.30 “101 кеңес”

14.05 “Əн дария”

15.00 М/ф  “Железяки” 

16.50 Т/с  ”Темные воды”

21.00 Х/ф “ Библиотекари”

22.00, 02.15 “П@утина+”

23.05 Х/ф“Пять лет  и один

день”


01.10 “Что? Где? Когда?”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының

қатысуымен 

концерт


08.00 “Қымызхана”

08.30 ”Ақсауыт“

09.00  “Бүгін жексенбі” 

10.30 “Баламен бетпе-бет”

10.50 Шетелдегі қазақ балалары”

11.10   М/Ф

11.30 М/с “Алға, Диего”

12.20 “Айгөлек” Концерт

13.45 “Жарқын бейне”

14.15, 01.30 Х/ф “Соққы” 

16.15 “Жарым менің  ешқашан

өлтірмейді...” 17.55 “Ерлікке  тағзым”

18.25 Т/с “Құбылай хан” 

20.00, 03.20 “АптаKZ”

21.00 “Ұлттық шоу:

Роза  шақырады ”22.25  Х/ф “Арғымақ”

00.45 “Көкпар”

04.20 “  Жарқын бейне”

Хабар

07.02  “Қалжың қоржыны”

08.3003.00 “Айбын”

09.00 “Жеті күн”

10.00  “Ас арқау”

10.30, 02.30 “Спорт əлемі”

11.00 Х/ф “Спящая красавица”

12.00 М/с

12.30 М/ф

14.00 “Бенефис-шоу”

15.10 Х/ф ”Алданған үміт“

18.30 “ Ер Тұран”  атты

концерт


19.50 “Ду-думан” 

21.00  “Жеті күн”

22.00 Х/ф   “16 кварталов”

23.50 Х/ф    “Бейлидің  басынан

кешкендері:

Адасқан күшік”

01.30 Д/ф “Ботокс туралы аңыз”

На кирпичный завод в с. Рождественка 

(30 км от г. Астаны) ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ - ручной физический труд (толкать вагонетки, пере-

кидывать рамки с сырцом кирпича, раскладывать сырец внутри печи,

складировать кирпич на поддоны) – зарплата сдельная 65-100 тыс. тенге. 

ПИТАНИЕ (3-х разовое) и ПРОЖИВАНИЕ (в новом общежитии) за счёт

предприятия, душ. 

Вахта 26 дней расчёт производим сразу

При  себе необходимо иметь: документы - удостоверение, мед. справка

обязательно с флюорографией  в оригиналах; постельное бельё (наволочку,

простынь, пододеяльник), тапочки.

Проезд – приезжаете на автовокзал г. Астана, садитесь на автобус №10,

№40 и доезжаете до остановки «АЗИЯ ПАРК», на этой остановке стоят по-

селковые таксисты-частники (либо проголосуйте), скажете в Рождественку

на 1-ый кирпичный завод, проезд 200 – 300 тенге.

Телефон:  8 (71651) 79 008;  91 022;   8 777 477  79 08; 8 702 664 11 89;

8 778 434 97 66

1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал