Акцияларын сату туралы өтінішPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі75,82 Kb.
#285

Заңды тұлға – акционерлер үшін 

Акцияларын

 сату туралы өтініш  

 

_______________________________________________________________________________________________ (атауы, ЖСН) 

______________________________________________________________________________________ Акционер»), 

                                    

жасалған  Ұсыныс  қолданыста  болған  кезде  «БТА  Банктің  «БТА  Сақтандыру»  еншілес  компаниясы»  АҚ

 

«Казкоммерц-Полис» Сақтандыру компаниясы»  АҚ-на  (бұдан əрі - «Казкоммерц-Полис») қосылу рəсімі аясында «БТА Банктің «БТА Сақтандыру» еншілес компаниясы» АҚ

 

(бұдан əрі - «БТА Сақтандыру») акцияларының күші жойылғанын, тиісінше маған тиесілі БТА сақтандыру акциялары Казкоммерц-Полис акцияларына ауыстырылғанын 

ескеріп, 2015 жылғы 15 шілдеде Банктің 

www.kkb.kz

 корпоративтік веб-сайтында жарияланған «БТА Банктің «БТА 

Сақтандыру»  еншілес  компаниясы»  АҚ  акцияларын  сату  туралы  «Казкоммерцбанк»  АҚ-ның  (бұдан  əрі-  «Банк»

ұсынысына  жауап  ретінде,  осымен  маған  тиесілі  «Казкоммерц-Полис»  акцияларын  («Акциялар»)  келесі 

шарттармен сатуға келісім беретінімді хабарлаймын:  

Акциялардың ҰСН: KZ1C41140019 

Акциялар түрі: жай 

Казкоммерц-Полистің 

Акционерге 

тиесілі 


жəне 

Банкке 


сатылатын 

Акциялар 

саны 

(дана): 


_____________________________________________________________________________________________ 

Ұсыныс  жарияланған  күнге  (2015  жылғы  15  шілде)  Акционерге  тиесілі  БТА  Сақтандыру  акциялар  саны  (дана): 

_______________________________________________________ 

Сатылатын  Акциялардың  сатып  алу  құны  келесі  түрде  құрылады:  13 838,96  теңге  (Ұсыныста  көрсетілген  баға) Ұсыныс

  жарияланған  күнге  (2015  жылғы  15  шілде) Акционерге тиесілі  БТА  Сақтандыру  акциялар  санына 

көбейтіледі

  1. Акционердің «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-тағы дербес шотының деректемелері  

Акциялар «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-тағы келесі дербес шоттан есептен  

шығарылуы тиіс: _______________________________________________________________   

                                                (Акционердің дербес шотының нөмірі

Егер Акциялар атаулы ұстаушыда болса, келесіні көрсету керек: 

Атаулы ұстаушының (брокердің) атауы  _________________________________________________________________ 

Атаулы ұстау (брокерлік қызмет көрсету) шарты жасалған күні мен нөмірі ___________________________________ 

Егер Акциялар сенімгерлік басқаруда болса, келесіні көрсету керек:  

Басқарушының аты-жөні/ атауы: __________________________________________________________ 

Сенімгерлік басқару шарты жасалған күні мен нөмірі:______________________________________________ 2. Сатып алу бағасын төлеуге арналған деректемелер  

Акцияларды  сатып  алу  бағасы  қолданылатын  заңнамаға  сəйкес  төлем  көзінен  ұсталатын  салықтарды  шегере 

отырып, келесі банктік шотқа аударылуы тиіс:  

Бенефициар - Банк: ___________________________________________________________________________ 

Бенефициар - Банктің БСК: ___________________________________________________________________ 

SWIFT: ___________________________________________________________________________________ 

Акционердің шот нөмірі (IBAN):  ______________________________________________________________ 

Акционердің ЖСН: ___________________________________________________________________________ 

Төлем мақсаты: Акцияларды сатып алу бағасын төлеу 

Резиденттік белгісі: _____ ( ҚР резиденті -1; ҚР резиденті емес – 2),  

Экономика секторының коды: _____  (1 ден  9-ға дейін) 

3. Акцияларды сату құқығы 

3.1  Акциялар  меншік  құқығы  негізінде  маған  тиесілі,  олар  үшінші  тұлғалардың  қандай  да  бір  құқықтарынан  жəне 

кез  келген  қолданылатын  заңнама  бойынша  шектеулерден  босатылған.  Менің  кез  келген  қолданылатын  заңнамаға 

сəйкес Акцияларды сатуға құқығым бар.  

3.2  Мен  Акцияларды  сатуға  байланысты  кез  келген  қолданылатын  заңнама  бойынша  талап  етілуі  мүмкін  барлық 

талап етілетін рұқсатнамаларды, мақұлдауларды жəне келісімдерді алдым.  

3.3  Егер  3.1  жəне  3.2  тармақтарында  баяндалған  ақпарат  толық  немесе  оның  бір  бөлігі  жарамсыз  болып  табылған 

жағдайда,  Акцияларды  сатып  алушы  Қазақстан  Республикасының  Азаматтық  кодексының  428  бабымен  көзделген 

құқықтық қорғау құралдарын пайдалануға құқылы.  

4. Байланыс ақпараты 

Байланысушы тұлға: _________________________________________________________________________________ 

Пошталық мекенжайы:________________________________________________________________________________ 

Электрондық мекенжайы: ________________________________ телефон: ____________________________________ 

Акционер өкілінің қолы _____________________________________                          2015 жылғы  «____» __________  

Өкілдің аты-жөні: __________________________________________________________________негізінде əрекет етеді 

Қосымшалар:  

Қосымшалар:  

-

 

Заңды  тұлғаны  мемлекеттік  (қайта)  тіркеу  туралы  куəлігінің  көшірмесі,  Тіркелген  заңды  тұлға  туралы  анықтама немесе сауда тізілімінен үзінді көшірме немесе соған ұқсас құжат  

-

 Акционер өкілінің жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі  

- Акционер өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмесі  

- Қазақстанда тұрақты мекемесі бар резидент емес – Акционерлер үшін қосымша:  

-

 Тұрақты  мекеменің  Қазақстанда  тіркелуін  растайтын  құжаттар  (мысалы,  филиалдың  немесе  өкілдіктің  есептік 

тіркеуге алынуы туралы куəліктің көшірмесі, тіркелген филиал немесе өкілдік туралы анықтама). 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет