Қазақстан республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі3,73 Mb.
#289

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 

ДАМУ МИНИСТРЛІГІ  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 

ДАМУ МИНИСТРЛІГІ  

Астана, 2016 жыл

ТҰРҒЫНДАР МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК 

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ 

НЕНІ БІЛУГЕ ТИІС?

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ 

ЖҮЙЕСІ СІЗДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗҒА КЕПІЛ БОЛА АЛАДЫ!

 

Медициналық  сақтандыру  көптеген  елдердеде  халық 

үшін,  сонымен  бірге    жұмыс  берушілер  үшін  денсаулық 

сақтау жүйесінің тиімді модельдерінің бірі ретінде танылған.

Ол  азаматтарға  медициналық  көмекті  кеңінен  алуға 

мүмкіндік береді. 

 

Қазіргі  уақытта  16  европалық  мемлекетте,  сонымен бірге Түркия мен Жапонияда міндетті əлеуметтік медицина-

лық  сақтандыру  жүйесі  қолданылуда.  Дəл  осы  елдердің 

медицинасы  қазіргі  уақытта  жоғарғы  деңгейде  жəне  адам-

дардың өмір сүру ұзақтығы да жоғары – 80-85 жасқа дейін. 

 

Біздің медицинаны да лайықты деңгейге көтеру қажетсол  себепті  Қазақстан  Республикасында  2017  жылдан 

бастап міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 

енгізіледі.  Қазақстан  Республикасының  барлық  сақтанды-

рылған  азаматтарының  жынысына,  жасына,  əлеуметтік 

дəрежесіне, тұрғылықты жеріне жəне табысына  қарамастан 

медициналық  жəне  дəрілік  көмекке  тең  қол  жетімділікке 

кепілдік береді.Емделудің қолжетімділігі

Сіз  кез-келген  мемлекеттік  жəне  мемлекеттік  емес 

клиникаларда медициналық көмек ала аласыз.

Бұл жерде Сізге медициналық көмектің барлық түрлері 

көрсетіледі  (дəрігердің  қабылдауынан  бастап,  жан-

жақты  зерттеулер  мен  қымбат  операцияларға  дейін). 

Мұнда кеткен шығындарды Қор төлейді.Сапалы медициналық көмек 

Қор медициналық ұйымдарды іріктеуді өзі қадағалай-

ды. Әр клиника Сізге жоғары білікті медициналық көмек 

көрсетуге мүдделі болады, себебі Қор ауруханаларға 

жəне  емханаларға  көрсеткен  сапалы  медициналық 

қызмет үшін қаражат төлейді жəне олардың көрсетілуін 

қатаң бақылайтын болады. Тегін жəне қол жетімді дəрі-дəрмектер 

Сіздің  мемлекет  белгілеген  ауру  түрлері  бойынша 

дəрілік заттарды тегін алуға құқығыңыз бар. 

Сіз бұл дəрілік заттарды еліміздің кез-келген дəріхана-

ларынан ала аласыз жəне олар бұл дəрілердің сапасы 

мен қауіпсіздігіне жауапты. Қор дəріхана қызметтеріне 

ақы төлеуді өз міндетіне алады. Сіздің құқығыңыз бен мүддеңіздің қорғалуы 

Егер  Сіз  емделген  кезде  емнің  сапасы  төмен  болса 

немесе  сізді  емдеуден  бас  тартып  жатса,  онда  Сіз 

Қорға    жүгіне  аласыз,  Қор  Сіздің  құқығыңыз  бен 

мүддеңізді  қорғай  алады.  Сіздің  өтінішіңіз  бойынша 

тексерулер жүргізіп, шаралар қолданылады. Өз  денсаулығыңыз    жайында  толық  мəлімет  ала 

аласыз

I. Міндетті 

əлеуметтік 

медициналық 

сақтандыру 

туралы нені 

білуі қажет:

ленетін адам;

техникалық  жəне  кəсіби,  орта  білімнен  кейінгі, жоғары білім, сондай-ақ резидентура нысанындағы 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында 

күндізгі оқу нысанында оқитын адам;

жұмыссыз ретінде тіркелген адам;соттың  үкімі  бойынша  жазасын  сот-атқарушылық 

жүйе мекемелерінде (пенитенциарлық) өтеп жүрген 

адам (ең төменгі қауіпсіздік мекемелерін қоспаған-

да);уақытша ұстау изоляторында жəне тергеу изолято-рында ұсталатын адам.

 

Әскери  қызметшілер,  арнайы  мемлекеттік  органдар-дың  жəне  құқық  қорғау  органдарының  қызметкерлері  жəне 

басқалар  жарналардан  босатылған,  бірақ  олар  медицина-

лық көмек алуға құқығы бар.

Егер сіз жұмыссыз болсаңыз: 

 

онда  Сізге  жергілікті  жұмыспен  қамту  орталығына өтініш  білдіру  қажет  жəне  олар  сізге  жұмысқа  орналасу 

жолдарын  ұсынады.  Егер  сізге  қолайлы  жұмыс  болмаса, 

онда сізді жұмыссыз ретінде тіркейді. Бұл жағдайда сіз үшін 

салымды мемлекет төлейді.

 

II. Медициналық 

сақтандырудың 

жаңа жүйесі сізге 

не береді?


IV. Қалай 

міндетті 

əлеуметтік 

медициналық 

сақтандыру 

жүйесінің 

қатысушысы 

бола аласыз?

Профилактикалық егулер.  

Егер Сіз немесе жұмыс берушіңіз міндетті əлеуметтік 

сақтандыру қорына тұрақты түрде аударым жасап отырса-

ңыз,  онда  сіз  бұл  бағдарламаның  қатысушысы  болып 

табыласыз. 

 

Сонымен  бірге,  объективті  себептерге  байланысты жұмыс  істей  алмайтын  азаматтар  да 

міндетті  əлеуметтік 

медициналық  сақтандыру

  жүйесінің  қатысушысы  бола 

алады. Олар үшін салымдарды мемлекет жүзеге асырады.

Егер Сіз жұмыскер болсаңыз,

онда  Сіз  жұмыскер  ретінде  2019  жылдан  бастап  айлық 

еңбекақыдан 1% төлей бастайсыз, ал 2020 жылдан - 2%.

 

Мысалға,  еңбек  келісімшартына  сəйкес  белгіленген 

жəне  аударылатын  Сіздің  еңбекақыңыз  50  000  теңгені 

құрайтын болса, онда жұмыс беруші Сіз үшін 2017 жылы 

900  теңгені  аударуы  қажет,  ал  Сіз  2019  жылдан  бастап 

айына  450  теңге  сомасында  аударасыз.  Жұмыскердің 

аударымдары жеке табыс салығынан шегеруге жатқызы-

лады.

Егер Сіз жеке кəсіпкер болсаңыз,

онда 2017 жылы ай сайын əлеуметтік медициналық сақтан-

дыру  Қорына  Сіздің  табысыңыздан  2%  аударылуы  қажет. 

2018 жылы – 3%, 2019 жылы – 5%, 2020 жылдан – 7%. 

 

Мысалға, Сіздің ай сайынғы табысыңыз жеке кəсіпкер 

ретінде  100  000  теңге  болсын.  Қорға  аударым  2000 

теңгені құрайтын болады. 

Мемлекет Сіз үшін төлейді, егер Сіз

Ұлы Отан соғысына қатысушы, мүгедек;жұмыс істемейтін мүгедек;

зейнеткер;«Алтын  алқа»,  «Күміс  алқамен»    марапатталған 

немесе бұрын «Ардақты ана» атағын алған, сондай-

ақ  I  жəне  II  дəрежелі  «Ана  даңқы»  ордендерімен 

марапатталған көпбалалы аналар;

жұмыс  істемейтін  жүкті  əйел,  сондай-ақ  бала (балалар)  үш  жасқа  толғанға  дейін  оны  (оларды) 

тəрбиелеп отырған жұмыс істемейтін тұлға;

баланы  (балаларды)  тууға,  жаңа  туған  баланы (балаларды)  асырап  алуға  байланысты,  бала 

(балалар)  үш  жасқа  толғанға  дейін  оны  (оларды) 

күтіп-бағу бойынша демалыста жүрген тұлға;

бала;интернат ұйымдарында білім алатын жəне тəрбие-

   

Жаңа электронды денсаулық сақтау жүйесі ұйымдасты-рылатын  болады,  осының  шеңберінде  Сіздің  жеке 

кабинетіңіз  болады.  Бұл  жерде  Сіздің  емханаға  кел-

геніңіз, стационарда емделгеніңіз, зерттеулер қорытын-

дысы,  анализдеріңіз,  дəрігерлердің  қорытындысы  мен 

ұсыныстары туралы барлық ақпараттар болады.

1. Барлық азаматтар үшін:

Жедел жəрдем жəне санитариялық авиация;Әлеуметтік  маңызы  бар  аурулар  жəне  жедел 

жағдайлар кезіндегі медициналық көмек; 

 Профилактикалық егулер; 

Амбулаториялық-дəрілік  қамтамасыз  ету  арқылы амбулаториялық-емханалық  көмек  (2020  жылға 

дейін).


2. Сақтандырылған азаматтар үшін:

(Міндетті  əлеуметтік  медициналық  сақтандыру 

шеңберіндегі медициналық көмек)Амбулаториялық-емханалық көмек:Емханадағы емдеу;

Дəрігерлердің қабылдауы;

Зертханалық қызметтер;

Диагностика жəне манипуляциялар;Стационарлық  көмек  –  жоспарлы  тəртіпте ауруханаларда емдеу;Стационар алмастырушы көмек – күндізгі стаци-онарда ем қабылдау;Жоғары  технологиялық  медициналық  қызмет-тер – күрделі жəне бірегей медициналық техноло-

гияларды  пайдалану  арқылы  орындалатын 

медициналық көмек;Дəрімен  қамтамасыз  ету  –  амбулаториялық-емханалық көмек көрсету кезінде;Мейіргерлік  күтім  –  басынан  кешкен  аурудың салдарынан  өз-өзіне  қызмет  көрсетуге  мүмкіндігі 

жоқ,  бөгде  адамдардың  тұрақты  күтімін  немесе 

қарауын қажет ететін  адамдар;Паллиативті  көмек  –  емдеуге  келмейтін,  өміріне қауіпті  жəне  ағымы  ауыр  аурулары  бар  пациент-

тердің  өмір  сүру  сапасын  адам  үшін  мүмкін  бола-

тын ең жоғары қолайлы деңгейде қолдау.

3. Сақтандырылмаған азаматтар үшін:

Жедел жəрдем жəне санитариялық авиация;Әлеуметтік  маңызы  бар  аурулар  (онкологиялық 

аурулар,  туберкулез,  қант  диабеті  жəне  т.б.)  жəне 

жедел жағдайлар кезіндегі медициналық көмек; III. Сіз қандай 

медициналық 

көмек түрлерін 

ала аласыз?  

V. Сіздің 

жарналарыңыздың 

мөлшері қандай 

болуы қажет?

Document Outline

  • 1: обложка
  • 2: обложка (оборот)
  • 3: страницы 1 и 4
  • 4: страницы 2 и 3


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет