Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 98.4 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.02.2017
өлшемі98.4 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Сәулет, құрылыс және көлік құру факультеті

 «Кәсіптік оқыту» кафедрасы

«Білім беру мекемелеріндегі информатика сабақтарының мазмұны пәнінен

5В012000 «Кәсіптік оқыту»

мамандықтарының студенттеріне арналған

ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН:

СҚжКҚФ  деканы

__________ М. Кудерин 

«___»____________  

Құрастырушы: _________________ п. ғ. д., профессор Алинова М.Ш.

«Кәсіптік оқыту» кафедрасы

5В012000 «Кәсіптік оқыту» мамандығының (тарының) күндізгі оқу 

нысанының студенттеріне арналған 

«Білім беру мекемелеріндегі информатика сабақтарының мазмұны» 

пәні бойынша 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20_ж.   «___»____________кафедра   отырысында   ұсынылған

№_____ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  ______________ Алинова М. Ш.

20__ж. «____» ________

Факультеттің

 

оқу-әдістемелік 

кеңесімен

мақұлданған__________20_ж. «_____»____________№____ Хаттама

ОӘК төрағасы  _____________ Жукенова Г. А. 

20_ж. «_____»___________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Аты-жөні - Алинова Мансия Шарапатовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – педагогика ғылымдарының докторы

профессор

«Кәсіптік   оқыту»  кафедрасы  «А»  корпусында   (мекен-жайы),   А-147

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-76 (12-98).2 Пән туралы мәліметтер

«Білім   беру   мекемелеріндегі   информатика   сабақтарының   мазмұны)»

пәні мамандық стандартының

 

таңдау компонентінде орнатылады. Пән оқыуысеместр   бойынша   бақыланады,   оқып   бітіргенде   тест   түрінде   емтихан

қабылдау жоспарланған.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

О

қу ф

ор

мас

ы

Сем

ес

трК

ре

дит.

са

ныАудиториялық сабақ түрлері бойынша

қарым-қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 

Бақылау


нысаны

барлы-


ғы

Дәріс


практи-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СОӨЖ

Күндізгі 

ЖОБ 


негізінде

3

3135

15

30-

-

-90

30

емтихан4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің   мақсаты  -  

-   оқушылардың   ақпаратты   алу,   өңдеу,   тасымалдау,

сақтау және қолдану процестері туралы іргелі білімді жан-жақты, әрі саналы

түрде меңгеруін  қамтамасыз  ету және соның негізінде  оқушыларға  қазіргі

кездегі   әлемнің   ғылыми   бейнесін   қалыптастырудағы   ақпараттық

процестердің мәнін және ақпараттық қоғам дамуындағы АКТ-ның ролін ашу.Пәннің міндеті - – информатика саласы бойынша негізгі ұғымдар мен

білімдерді қалыптастыру;

  –   информатика   саласы   бойынша   біліктіліктері   мен   дағдыларын

қалыптастыру;

  –   ақпараттық   қоғамда   өмір   сүретін   өскелең   ұрпақтың   адамгершілік

және құқықтық негіздерінің қалыптасуын анықтау.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: 

білу керек:

-

 информатика жалпы орта білімдегі сабақтардың мазмұнын;- әр түрлі ақпаратты компьютер арқылы өндеуді;

- компьютердің негізгі құралдарын қолдануды;

- файлдармен жұмыс істеуді;

- файлдарды құру, сақтау, көшіру, атын ауыстыру, іздеу, жоюды;

- компьютердің стандартты графикалық интерфейсін қолдануды;


-   терезелердің   өлшемдерін   өзгерту,   орындарын   ауыстыру,   сұхбат

терезелеріне көңіл аударуды;

- графикалық редакторларды сурет салу мен өңдеу үшін қолдануды;

- мәтіндік ақпаратты өңдеу мен пішімдеуді;машықтану қажет:

-   дыбысты,   бейнені,   анимацияны   орындай   алатын   программаларды

қолдануды;

- Интернет желісінен ақпаратты іздеуді;

- электронды пошта арқылы ақпараттарды жіберу және қабылдауды.

икемді болуы:

- мәтіндік редакторлардың мүмкіндіктерін;

- Интернет арқылы электрондық поштамен ақпарат алмасу

-

  адамның   іс-әрекетінде,   табиғатта,   қоғамда,   техникада   ақпараттытасымалдау, сақтау және өңдеуге өмірдегі қарапайым мысалдар келтіру;

- программалық жабдықтың топтамасы мен сипаттамасын;

- операциялық жүйенің мәнін және қызметін;

- программаларды іске қосуды;

- файл мен файлдық жүйенің мәнін;

- файлдарды ашу және сақтау тәсілдерін;

- стандарттық программалардың мәнін;

-   мәтіндік   және   графикалық   редакторлардың   тағайындалуы   және

қызметтерін;

5 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған 

білім, икемділік және машықтар қажет: мектептегі информатика, математика 

6 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар

 

келесі


пәндерді   меңгеру   үшін   қажет:   Компьютерлік   және   графикалық   сызба,

Информатика   пәнін   оқыту   әдістемесі,   мектепте   өтетін   педагогикалық

практикада, диплом жұмысн жазғанда.


7 Пәннің мазмұны 

7.1 Тақырыптық  жоспар

1

2

34

5

6Тақырыптардың атауы

Дәрістер Практ

Зертх.

СӨЖ


Кіріспе Ақпаратты бейнелеу және ақпараттық 

процестер мазмұны мектептегі информатика 

сабақтарына жіктелуі

1

--

-

7 сыныпта - 34 сағат1

Компьютер – әмбебап есептеуіш машина

2

2

--

2

Программалық жабдықтаудың топтамасы мен жалпы сипаттамасы. 

2

2-

-

3Терезе және оның элементтері мен құрылымы. 

Файлдар, бумалар мен жарлықтар.

2

2

--

4

Бумаларды, нысандарды жарлықтарды құру және оның атын өзгерту. 

2

63

5

Электрондық пошта. Интернет желісінде ақпаратты іздеу.

2

63

8 сыныпта -34 сағат

6

Операциялық жүйе және утилиттер. Операциялықжүйенің ядросы. 

2

63

7

Графикалық редактордың қосымша мүмкіндіктері. Word мәтіндік редакторы: мәні, 

мәзір, құралдар тақтасы, режимдер. 

2

6

3         БАРЛЫҒЫ :

15

30-

12

7.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны 1 тақырып. Компьютер – әмбебап есептеуіш машина. 

Сандық, символдық, графикалық және дыбыстық ақпараттарды кодтау2 тақырып. Программалық жабдықтаудың топтамасы мен жалпы

сипаттамасы 

Операциялық жүйе: мәні және оның негізгі қызметтері3 тақырып Терезе және оның элементтері мен құрылымы

Файлдар, бумалар мен жарлықтар4 тақырып Бумаларды, нысандарды жарлықтарды құру және оның

атын өзгерту. 

Нысандарды   өшіру.   Өшірілген   файлдар   мен   бумаларды   қалпына

келтіру.

5 тақырып Электрондық пошта. 

Электрондық хабарламаларды қабылдау және жөнелту.6 тақырып Операциялық жүйе және утилиттер

Операциялық жүйенің ядросы. Дискімен, каталогпен және файлдармен

жұмыс жасау командалары.

7 тақырып Графикалық редактордың қосымша мүмкіндіктері.

Word мәтіндік редакторы: мәні, мәзір, құралдар тақтасы, режимдер.7.3 Практикалық/семинар сабақтардың мазмұны мен тізімі 

1) Тақырып. Компьютер – әмбебап есептеуіш машина. 

- Сандық, символдық, графикалық және дыбыстық ақпараттарды кодтау

- Компьютердің негізгі құрылғыларының қызметі мен мүмкіндіктері2) Тақырып. Программалық жабдықтаудың топтамасы мен жалпы

сипаттамасы. 

- Операциялық жүйе: мәні және оның негізгі қызметтері.

- Ақпараттық тасымалдауыштар

3) Тақырып Терезе және оның элементтері мен құрылымы

- Файлдар, бумалар мен жарлықтар.

- Бумалар иерархиясы. 

4)   Тақырып   Бумаларды,   нысандарды   жарлықтарды   құру   және

оның атын өзгерту. 

- Нысандарды көшіру. 

- Нысандарды іздеу

5) Тақырып Электрондық пошта. 

- Электрондық хабарламаларды қабылдау және жөнелту.

- Интернет мүмкіндіктері.

6) Тақырып Операциялық жүйе және утилиттер

- Операциялық жүйенің ядросы. 

- Дискімен, каталогпен және файлдармен жұмыс жасау командалары.

7) Тақырып Графикалық редактордың қосымша мүмкіндіктері.

- Word мәтіндік редакторы: мәні, мәзір, құралдар тақтасы, режимдер.

- Кестелер. Қою. Сервис.

8 СӨЖ тапсырмалары

8.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түріЕсеп беру

түрі


Бақылау түрі

Сағатқа


шаққан

дағы


көлемі 

1

Дәріс сабақтарына дайындалу Сабаққа қатысу

15 


2

Практикалық сабақтарға 

дайындалу (сабақтың тақырыбы 

бойынша материалды меңгеру,  

тапсырмаларды шешу және т.б.)

Жұмыс


дәптері

Сабаққа қатысу

13 

3

Зертханалық жұмыстарға дайындалу(сабақ тақырыбы бойынша 

материалды меңгеру, есеп беру 

шаблонын дайындау)

Есеп беру

шаблоны 

ЗЖ жіберілу 

-

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру  

Конспект 

(және т.б.)

Коллоквиум 

(және т.б.)

12 


6

Семестрлік тапсырмаларды орындау

(рефераттар, ЕКЖ, КЖ-с, КЖ-а және

т.б.) 


Реферат,

КЖ-а, ЕКЖ

және т.б.

СТ қорғау

40

7

Бақылау шараларына дайындалу 1 МБ, 2 МБ , 

коллоквиум, 

бақылау жұмысы, 

тестілеу және т.б.

10


       Барлығы:

90

8.2 СӨЖ тапсырмалары 

1) Компьютер жадысының түрлері.

2) . Сілтеуіш. Анықтама. Ақпараттарды жазу және оқу. 

3) Стандартты программалар.

4) Электрондық хабарламаларды қабылдау және жөнелту.

5)   Қоданбалы   программаларды   жүктеу,   Вирустан   қорғау

программалары, программаларды сығу.

6)   Дербес   компьютер   архитектурасының   қазіргі   заманғы   даму

тенденциялары

7) Сандық ақпараттарды өңдеу. 

8)Кестенің құрылымы. Кестенің элементтері: жол, баған, ұяшық. 

9) Мәтін, формула командаларын енгізу, 

10) Электрондық кестені құру, толтыру. 

11)Деректер   қоры.   Ақпаратты   кесте   түрінде   беру.   Жазбалар.   Өріс.

Ақпараттарды іздеу амалдары.9 Курстың саясаты

СӨЖ   түрлерінің   тізімі,   тапсырмаларды   тапсыру   мен   орындаудың

күнтізбелік   жоспары,   оқытушының   талаптары,   әрбір   пән   бойынша   баға

қоюдың критериялары мен ережелері САБ-та сипатталған.

2. Межелік бақылау да (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады. 

3.   Студенттің   пән   бойынша   (Р1   және   Р2)   рейтингтері   АҮ   және   МБ

бағаларының қорытындысы бойынша келесі өрнек арқылы айқындалады: 

Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.

Егер оқу жоспарында емтихан және сынақ қарастырылса, онда Р2-ні

анықтаған кезінде сынақты екінші межелік бақылау ретінде қарастыру қажет.

Егер студент  МБ-дан өтпесе   немесе  МБ-дан  50 баллдан  төмен  алса,

рейтинг   анықталмайды.   Бұл   жағдайда   декан   МБ   тапсырудың   жеке

мерзімдерін белгілейді.

4. Пән бойынша студенттің рұқсат рейтинг бағасы семестр бойынша

мынаған тең: 

РР=(Р1+Р2)/2.

Пән   бойынша   қорытынды   бақылауға   (ҚБ)   жұмыс   бағдарламасының

барлық талаптарын, курстық  проектті қорғау бойынша оң баға алған және ең

кемңнде 50 балл жинаған студенттер жіберіледі.

5.   Студенттердің   әрбір   пән   бойынша   оқу   жетістіктерінің   деңгейі

қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Қорытынды баға салмақтық үлестерін

(РРСҮ   және   ҚБСҮ)   ескерумен   РР   және   ҚБ   бағаларының   қосындысынан

құралады 

Қ=РР*РРСҮ+ҚБ*ҚБСҮ

Салмақтық   үлестер   жыл   сайын   университеттің   ғылыми   кеңесімен

бекітіледі және ол РР үшін 0,6-дан кем, ал ҚБ үшін 0,4-тен кем болмау қажет.

Кесте 


Балл түріндегі

қорытынды

бағалау (И)

Балдардың

сандық белгілері

(Ц)


Әріптік

жүйеде


бағалау

Дәстүрлік жүйеде бағалау

Емтихан

Сынақ


95 - 100

4

AӨте жақсы

Сынақтал


ды

90 - 94


3,67

A-

85 - 893,33

B+

Жақсы80 - 84

3,0


B

75 - 79


2,67

B-

70 - 742,33

C+

Қанағаттанарлық65 – 69

2,0


C

60 – 64


1,67

C-

55 – 591,33

D+

50 – 541,0

D

0 - 490

F

ҚанағаттанарлықсызСынақтал

ған жоқ


Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   2   кестеге   сәйкес

сандық,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға   айналдырылып,

«Студенттердің оқу жетістіктерінің журналы» мен «Рейтинг

парағына» енгізіледі. 

Талаптар жүйесі:

- оқу барысына беделді қатысу;

- үй тапсырмасын уақытында және толығымен орындау;

- ішкі тәртіп ережелерін бұзбау;

- сабақтарды босатпау және кешікпеу;

-   босатқан   сабақтарды   мүғалім   орнатқан   уақыты   бойынша   қайтадан

тапсыру;

- курстастары мен мүғалімдерімен адамгершілік карым-катынаста болу. 

Барлык   аудиториялык   сағаттар   дәрістерге   бөлінеді.   Әр   сабакка

дайындык керек. Сіздердің дайындыктарыңыз бакылау жұмыстары, тестер,

ауызша және жазбаша сұраулар бойынша тексеріледі. Барлык тапсырмалар

бекітілген уакытта орындалуы тиіс. Сабакта кез келген ережелерді бүзғаны

үшін жазаланады, тіпті сабактан шығарылады. Сабактарды босатканы үшін

келесі айып-пүлдар койылады:

- сабакты себепсіз босатқаны үшін - 0 балл; әр орындамаган жұмысы

үшін   0   балл,   мезгілімен   орындамаған   жұмыс   үшін   аптасайын   1   балл

төмендетіледі.

Семестрде   екі   аралык   бакылау   жазбаша   сүрау   негізінде   ескерілген.

Бакылау сәйкес келетін тарауға байланысты жүргізіледі.

Егерде,   бір   себеппен   сіз   бакылау   шарасына   қатыспасаңыз,   сіз   оны

келесі сабақта өте аласыз, әйтпесе сіз 0 балл аласыз. Жазбаша жүмыстарды

орындау кезінде көшіруге тыйым салынады, тіпті сабақтан шығарылады.

Семестрде тест түрінде екі межелік бакылау қарастырылады. Бақылау

өткен тақырыптар бойынша жургізіледі.10 Әдебиеттер тізімі

Әдебиеттер тізімі

Негізгі;

1) Информатика бойынша 30 сабақ. Жалпы білім беретін мектептердік

жоғарғы   сыныптарына   арналған   оқулық   //   Балафанон   Е.К.,   Бөрібаев   В.,

Дәулетқұлов А.Б. - Алматы: Баспа, 2009-443 бет.

2) Ермеков Н., Криврручко В.,Кафтункина В. Информатика. – 7 сынып

(қазақ тілінде). – Алматы : Жазушы, 2002. – 187 бет.

3) Ермеков Н., Криврручко В.,Кафтункина В. Информатика. – 8 сынып

(қазақ тілінде). – Алматы : Жазушы, 2002. – 187 бет.Қосымша;

4) Дербес компьютерде жұмыс істеу. Екі бөлімді оқу құралы. - Инчин

Л.С.- Алматы : Баспа, 2002. – 327 бет.

5) Windos- 98 операциялық жүйелер. - Зертханалык. практикумы. Орта

мектептерде   жоғары   сыныптарға   арналғаш   оку   құралы   //   Балафанон   Е.К.,

Бөрібаев В., Дәулетқұлов А.Б. - Алматы : Баспа, 2009-249 бет. 

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
    • 2 Пән туралы мәліметтер
  • 7.3 Практикалық/семинар сабақтардың мазмұны мен тізімі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет