Цитология гистологиялық препарат дайындаудың қай кезеңінде құрылымның бүтіндігінің сақталуы қамтамасыз етіледі бекітубет11/408
Дата24.02.2022
өлшемі11,33 Mb.
#26282
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   408
Байланысты:
ГИСТО 2021

резорбция аймағы426.Омыртқа аралық дискінің А әріпімен белгіленген құрылымы

Изогенді топтағы хондроциттер

427.Омыртқа аралық дискінің Б әріпімен белгіленген құрылымы:Шеміршек матриксі

428.Омыртқа аралық дискінің В әріпімен белгіленген құрылымы:Жалпақ жекеленген хондроциттер

429.Омыртқа аралық дискінің Г әріпімен белгіленген құрылымы:Негізгі зат

430.Омыртқа аралық дискінің Д әріпімен белгіленген құрылымы:Фиброциттер

431.Омыртқа аралық дискінің Е әріпімен белгіленген құрылымы:Коллаген талшықтарының жігі


БҰЛШЫҚ ЕТ ТІНІ 1. 432.Көптеген мүшелері мен қан тамырларының құрамында болатын тегіс салалы ет тінінің шығу тегі:мезенхима

 2. 433.Мезенхимадан пайда болған тегіс салалы ет тінінің жасушаларының пішіні+жіп тәрізді

 3. 434.Құрaмында кальцийдің ионы болатын тегіс салалы бұлшық ет тіні жасушасының құрылымы+туйіршіксіз эндоплазмалық тордың көпіршіктерінде

 4. 435.Тегіс салалы ет жасушаларынан көршілес жасушаларға нерв импульсі не арқылы беріледі:нексустар

436.Қаңқа ет тініндегі миосателлитоциттердің пішіні және орналасқан жері: жалпақ, ет талшықтарының плазмолеммасы мен базальді мембрананың арасында орналасқан


 1. 437.Көлденең- жолақты ет талшықтарының регенерациясы мыналардың қайсысы арқылы жүзеге асады:миосателлоциттер

 2. 438.Көлденең-жолақты ет талшықтарының қоректенуі мыналардың қайсысы арқылы жүреді:ядро мен жалпы қызмет атқаратын органеллалары арқылы

 3. 439.Көлденең-жолақты бұлшық ет талшықтарының саркомеріндегі жіңішке миофиламенттерінен түзілетіні+изотропты дискі

 4. 440.Көлденең-жолақты бұлшық ет талшықтарының саркомеріндегі жуан миофиламенттерінен түзілетіні+анаизотропты диск

 5. 441.Көлденең-жолақты бұлшық ет талшықтарының миофибриласындағы саркомер мыналардың қайсысының арасында орналасады+екі Z сызығы арасында

 6. 442.Көршілес саркомерлердің арасындағы шектеушілік құрылымы қайсы:+телофрагма Z сызығы

 7. 443.Көлденең-жолақты ет талшығының миофибрилласының А дискісінің Н – аймағы (ашық түсті) мыналардың қайсысынан түзіледі:миозинді миофиламенттерден

 8. 444.Көлденең-жолақты ет талшығының миофибрилласындағы Z сызығының (телофрагма) орналасқан жері:и дискі ортасында

 9. 445.Көлденең-жолақты ет талшығының миозин филаменттері Z-сызығына мына белок молекулаларының қайсысы арқылы бекінеді:титин

 10. 446.Көлденең-жолақты бұлшық ет талшығының миофибрилласындағы М сызығының мезофрагманың орналасқан жері +а дискі ортасында

 11. 447.Көлденең-жолақты бұлшық ет талшығының М сызығын түзетіні +миомиозиннен

 12. 448.Көлденең-жолақты ет талшықтарындағы саркоплазмалық торының түтікшелерінде мыналардың қайсысы болады:кальций иондары

 13. 449.Қаңқа мускулатурасындағы ақ ет талшықтарының ерекшеліктеріне жататыны: миофибриллалары көп

 14. 450.Қаңқа мускулатурасындағы қызыл ет талшықтарының ерекшеліктеріне жататыны: миоглобин мөлшері жоғары

 15. 451.Бұлшық еттерді сіңірмен байланыстыратын талшықтар қайсы:коллаген талшықтары

452.Тегіс салалы бұлшық ет тінінің жасушасының электроннограммасында бірі- бірімен және плазмалеммамен байланысқан актин филаменттері көрінеді.Филаментердің байланыстарына КӨБІНЕСЕ қандай құрылым қатысады?+тығыз денешіктер

453.Бұлшық ет тінінен дайындалған препаратында ет талшықтарының плазмоллемасының астында көптеген ядролары бар екені көрінеді.Осы берілген сипаттамаға бұлшық ет тінінің қай түрінің құрылысы КӨБІРЕК сәйкес келеді?+көлденең-жолақты қаңқа бұлшық ет тіні

454.Электронды микросуретте ет талшығының шеткі бір бөлігі берілген, онда органеллалары аз, пішіні жалпақ ет талшығының базальді мембранасы мен плазмолеммасының арасында орналасқан шағын ғана жасуша көрінеді.Төменде берілген қандай жасушаның құрылысы мен ет талшығында орналасу реті осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?миосателлоцит

455.Көлденең-жолақты ет талшығының электроннограммасында саркомердің бір жуан филаментін алты жіңішке филамент қоршайды.Саркомердің қай бөлігінің құрылысы осы сипаттамаға КӨБІРЕК сәйкес келеді?айқасу аймағы

456.Электроннограммада көлденең жолақты ет талшығының миофибриласының А дискісінің ашық аймағы берілген.Берілген аймақта КӨБІНЕСЕ қандай құрылымдар орналасады?миозин миофиламенттері

457.Зерттеушінің алдындағы мақсаты көлденең-жолақты ет талшығының Т-түтікшесін зерттеу.

Қандай құрылымдар Т-түтікшенің құрамында КӨБІРЕК болады?талшық плазмолеммасының ішіне қарай енуі ( ЭПТ )

458.Зерттеушінің алдындағы мақсаты көлденең-жолақты ет талшығының үштігінің құрамын зерттеу.Үштіктің түзілуіне қандай құрылымдар КӨБІРЕК қатысады?бір Т түтікшесі мен екі саркоплазмалық\жазық эпт\ тордың қапшықтары,

459.Гематоксилин-эозинмен боялған ет тінінің препаратында оксифильді боялған, параллельді орналасқан ет талшықтарының сарколеммасының астында орналасқан көптеген ядролары бар ет талшықтары көрінеді.Гистогенетикалық құрылысы жағынан берілген ет талшығының құрылысы ет тінінің қай түріне КӨБІРЕК сәкес келеді?сомалық

470.Ет тінінен дайындалған препаратты темірлі гематоксилинмен өңдегенде көлденең-жолақты сызықтары көрінеді.Жүректің ет тініне тағы қандай қосымша морфологиялық ерекшеліктер КӨБІРЕК тән?ҚЫСТЫРМА ДИСКілері арқылы 1. 471.Электроннограммада жаңа туылған сәбидің миоциті көрінеді.

 2. Сәбилік кезеңде миоциттерге қандай құрылыс ерекшелігі тән болуы мүмкін.- миофибриллалардың саны артады, басқа органеллалардың көлемі кішірейеді

 3. 472.Электроннограммада әртүрлі бұлшықет тінінің қаңқалық бұлшықет талшықтарынан көреміз, олар диаметрлері бойынша ерекшеленетіні және сарколеммамен тысталғаны анық көрінеді. Сипатталған бұлшықет талшығының құрылымдық ерекшеліктері қай жасқа сәйкес келеді- жаңа туылған наресте


461. Тегіс салалы ет тініндегі А әріпімен белгіленген құрылым+тегіс салалы ет жасушаларының көлденең кесіндісі

462.Тегіс салалы ет тініндегі Б әріпімен белгіленген құрылым+борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні

463.Тегіс салалы ет тініндегі В әріпімен белгіленген құрылым+тегіс салалы ет жасушаларының бойлық кесіндісі


464.Тегіс салалы ет тіні жасушасының А әріпімен белгіленген құрылымы+миолемма

465.Тегіс салалы ет тіні жасушасының Б әріпімен белгіленген құрылымы+жасуша орталығы

466.Тегіс салалы ет тіні жасушасының В әріпімен белгіленген құрылымы+тығыз денешік

467.Тегіс салалы ет тіні жасушасының Г әріпімен белгіленген құрылымы+актин миофиламенттері

468.Тегіс салалы ет тіні жасушасының Д әріпімен белгіленген құрылымы+түйіршікті эпт


469.Көлденең- жолақты ет тініндегі Б әріпімен белгіленген құрылым+көлденең жолақ ет талшықтарының бойлық кесіндісі470.Көлденең- жолақты ет тініндегі В әріпімен белгіленген құрылым +ет талшықтарының ядролары

471.Саркомердің А әріпімен белгіленген құрылымы+Z сызығы

472.Саркомердің Б әріпімен белгіленген құрылымы,+актин филаменттері

473.Саркомердің В әріпімен белгіленген құрылымы, +М сызығы474.Саркомердің Г әріпімен белгіленген құрылымы +миозин филаменттері

475.Жүрек ет тінінің А әріпімен белгіленген құрылымы +қыстырма дискілері

476.Жүрек ет тінінің Б әріпімен белгіленген құрылымы: +пуркинье талшықтары

477.Жүрек ет тінінің В әріпімен белгіленген құрылымы +жиырылғыш кардиомиоциттер478.Кардиомиоциттің А әріпімен белгіленген құрылымы+қыстырма диск

479.Кардиомиоциттің Б әріпімен белгіленген құрылымы +ядро

480.Кардиомиоциттің В әріпімен белгіленген құрылымы+ миофибрилла

481.Кардиомиоциттің Г әріпімен белгіленген құрылымы +трофикалық аппарат

НЕРВ

482.Нерв тінінің құрамында + Нерв жасушалары мен нейроглия

483. Нерв тінінің эмбриональді шығу тегі:эктодерманың дорзальді қалыңдауы-нерв пластинкасы

484.Мультиполярлы нейроциттердің ерекшеліктері: бір аксон және көптеген дендриттер болуы

485.Псевдоуниполярлы нейрондардың ерекшеліктері: бір өсінді шығып, екіге бөлінеді, пішіні «Т» тәрізді болып келеді

486.Цитоплазмасында түйіршіктері мен секреторлы тамшылары болатын нерв тінінің жасушалары: нейронсекреторлы

487.Тек нерв жасушаларында кездесетін органелла Базофильді зат пен нейрофибриллалар

488.Нерв жасушаларындағы хроматофильді субстанциясы – бұл: бос рибосомалар,полисомалар мен түйіршікті эндоплазмалық тор

489.Нерв жасушаларының цитоплазмасындағы нейрофибриллалары болып: күміспен өңделген нейрофиламенттер мен нейротубулалар

490.Нерв жасушаларының ерекшеліктері: белок синтезі өте жоғары +++ түйіршікті эндоплазмалық торы мен Гольджи кешені күшті дамыған+++

491.Тітіркенуге жауап беріп, нерв импульсін түзетін нерв тінінің жасушасы қайсы :нейроциттер

492.Нерв жасушасының нерв импульсін өткізетін құрылымы қайсы:плазмолеммасы

493.Нерв жасушасындағы медиаторлардың синтезіне қатысатын құрылым түйіршікті эндоплазмалық тор

494.Миелинсіз нерв талшығының құрамында+ нейролеммоциттер тізбегінен түзілген 10-20 біліктік цилиндрлер

495.Нерв талшығының біліктік цилиндрлері болып табылады +нейроциттердің аксоны немесе дендриті

496.Нерв талшығының миелинді қабатын спираль түрінде қоршайтын мезаксонның құрамында мыналардың қайсысы болады: олигодендроглиоциттер

497.Нерв талшығының мына құрылымдарының қайсысы осмий қышқылымен қара түске боялады: миелин қабығы

498.Эпендимоциттің эмбрионалды шығу тегі +жүйке түтікшесінің глиобластыларынан

499.Нейроглияның фагоцитоздық қабілеті бар жасушалары +микроглия

500.Бағаналы қан жасушасынан нейроглияның қай жасушасы пайда болады:

 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   408
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет