Геоақпараттық жүйенің жаңа буыны Стандарттардың ашықтығы жəне оларды демеужүктеу 1.23 Mb.
Pdf просмотр
Дата31.03.2017
өлшемі1.23 Mb.

 

Геоақпараттық жүйенің жаңа буыны

 

 


 

 

 

Стандарттардың ашықтығы жəне оларды демеу 

 

ArcGis – бұл геоақпараттық жүйені (ГАЖ) құруға арналған бағдарламалық өнімдердің шоғырланған жиынтығы.  ArcGis, кеңістіктік  мəліметтерді  құруға,  басқаруға,  интеграцияға,  талдауға,  бейнелеу  жəне  көрсетуге  қолданылады. 

ArcGis-дің  бағдарламалық  өнімдері,  ГАЖ-функционалдық  пен  бизнес-логика  қажет  етілетін  барлық  жерлерде  үстел 

үсті,  серверлік  жəне  тұтынушы  қосымшаларында, WEB арқылы, «алаңда»  немесе  ұтқыр  құрылғыларында  қолдануға 

мүмкіндік береді. 

 ArcGis бағдарламалық өнімдерінің сызғышы «үйлесімділік» ұранымен өңделініп, СОМ, Net, Java, XHL, SOAP объекттік 

архитектурасын қосқанда, компьютерлік саланың стандарттары негізінде құрылған.  

 ArcGis архитектурасының  ауқымдылығы  бағдарламалық  қамтамасыздандырудың  көптұтынушылық  саралауы  мен 

мəліметтерді  жаңартуға  арналған  бірыңғай  ортаның  қажет  болуы,  жеке  тұтынушылар  мен  ірі  компанияларға 

бағдарламалық қамтамасыздандырудың біркелкі келетіндігін білдіреді. 

ArcGIS архитектурасы

 

 Файлдар

Көп тұтынушылық  ДБЖБ

Қосымшалар   

серверлері

 

Мəліметтер Өңдеушілер 

библиотекалары 

Қосымшалар 

      Ұтқыр 

ГАЖ 

   Серверлік 

ГАЖ 

 Үстел үсті 

ГАЖ 

Əмбебап бөлінген ГАЖ-ды құруға жəне бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі жұмысқа жасауға арналған платформа 

 

ДАТА+ компаниясында ArcGIS бағдарламалық өнімдерін иемденіп, Сіз: техникалық демеуді; 

орыстандырылған интерфейсті; орыс тіліндегі бағдарламалық қамтамасыздандыру бойынша толық құжаттаманы; 

сертификатталған оқу орталықтарында оқу мүмкіндігін; жеке тəсіл жəне тікелей өзіңізге жүйені өңдеуді тапсыру мүмкіндігін; 

ГАЖ-технологияларды  өңдеу  мен  енгізудегі  «ДАТА+»  компаниясының  баға  жетпес  тəжірибесі  мен ESRT компаниясының 40

 

жыл тəжірибесін пайдалану мүмкіндігін аласыз. Үстел үсті ГАЖ

 

ArcGis Desktop – бұл қолайлы бернелігімен ерекшеленетін жалпы жұмыс принциптері мен бірыңғай интерфейсі бар бағдарламалар  тобын  ұсынатын ArcView, ArcEditor жəне ArcInfo-дан  тұратын  үш  негізгі  өнім.  Олар  біркелкі  негізгі  

ArcMap жəне ArcCotolog қосымшалары мен шешілетін есептердің (ArcToolBox) түрлері бойынша топталған геоөңдеу 

құралдар жинағын қосады. 

ArcView 

Ең 


қолайлы 

ГАЖ-қосымшада 

жоғары 

сапалы 


картографиялық мəліметтерді құруға, кеңістіктік мəліметтер  

жəне 


метамəліметтер 

жинағын 


басқаруға, 

əртүрлі 


қорлардағы  мəліметтерді  қолдануға,  қарапайым  саралау 

мен талдауды жүргізуге болады. ArcEditor

 

Бернелігі біршама 

болатын 


бағдарламалық 

қамтамасыздандыру. ArcView мүмкіндіктерінен 

басқа 

топология бойынша байланысы бар объектілерді (кеңістіктік объектілер 

мен 


атрибуттар 

класстары 

арасындағы 

қатынастарын орнату, осы мəліметтерге өзгертулер енгізу), 

сонымен  қатар  көп  тұтынушылық  ДБЖБ-да  сақталған 

геомəліметтерді  саралауға  (егер  ДБЖБ-ға  рұқсат ArcSDE 

арқылы 

жүргізілсе, нұсқаларды 

пайдаланатын 

көп 

тұтынушылық  геомəліметтер  қорларымен  жұмыс  жасауға ArcEditor  мүмкіндік  береді.  Нұсқаларды  басқаруға  арнайы 

құралдар  бар

 

(нұсқаларды  қосу  жəне  келіспеушіліктерді шешу). 

ArcInfo

 

ESRI үстел үсті өнімдерінің арасында ең қуаттысы. ArcView жəне ArcEditor барлық  мүмкіндіктеріне  қоса  көптеген 

геоөңдеу  құралдары,  сонымен  қатар  жоғары  сапалы 

карталар  мен  олардың  көркемдік  безендіруіне  арналған 

барлық функциялар қосылады. Сонымен қатар, бұл өнімнің 

құрамына,

 

өткеннен  көпшілікке  мəлім ArcInfo Workstation жүйесімен  мұра  болып  қалған  қолданбалы  модульдер 

енгізілген. Windows ортасында ғана жұмыс жасайтын басқа 

да үстел үсті өнімдерден өзгешелігі, ArcInfo Workstation Unix 

тобының операциялық жүйелерінде жұмыс жасайдыArcEditor 

ArcView 

Мəліметтерді құру - Кеңістіктік талдау 

- Мəліметтерді басқару

 

ArcView бернелігін қоса:  -Саралаудың кеңейтілген функциялары 

-Топология ережелері мен геометриялық желілер 

-Түсініктемені басқару 

 

 Қосымшалардың  жалпы  архитектурасы ArcGis-дің 

əртүрлі 


қосымшаларының 

тұтынушыларына, 

жобалармен  бірлесіп  жұмыс  жасағанға,  жəне 

алынған 


нəтижелерді 

тікелей 


пайдалануға 

мүмкіндік  береді.  Геоөңдеу  ортасында  құрылған 

карталар,  мəліметтер,  символика,  қабаттар, 

үлгілер,  өз  интерфейсі  бар  тұтынушы  құралдары, 

есептер,  метамəліметтер  өзара  байланысты,  бұл 

бірыңғай  ортада  жұмыс  жасауға  қосымша 

артықшылықтар береді. 

ArcInfo

 

ArcEditor бернелігі, жəне: -Геоөңдеудің дамыған құралдары

-Үлгілеу жəне талдау 

-Мəліметтерді конверсиялауды,

косқанда  

Қосымша модульдер

 

Қосымша  модульдердің ArcGis тобының  үстел  үсті  өнімдерін  бірлесіп  пайдалану,  географиялық  ақпаратты  талдау жəне  бағдарламалық  қамтамасыздандырудың  өнімділігін  арттыру  бойынша  мүлдем  жаңа  мүмкіндіктерін  ашады. 

Қосымша модульдер ArcGIS-дің барлық бағдарламалық өнімдеріне (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) қол жетерлік.   

 

ArcGIS 3D Analyst 

ArcGIS-дің стандартты бернелігіне беттерді құруға жəне 

талдауға арналған құралдар жиынтығын, сонымен қатар жер 

виртуалды үлгісін құруға арналған құралдарды ArcGIS 3D 

Analyst-дан қойылатын үш өлшемді визуализацияға 

арналған қосымшаларда, ГАЖ талдауды жүргізетін жəне 

нəтижелерді реалистік үш өлшемді түрде көрсететін 

кеңістіктік талдау жəне геоөңдеудің барлық қызметтеріне қол 

жеткізуге болады. 

ArcGIS Geostatistical Analyst

 

Кеңістіктік мəліметтердің геостатистикалық талдауға арналған үлкен құралдар жиынтығы мен статистикалық 

анық беттердің құрылуынан, ғаламдық жəне жергілікті 

трендтерді, аномалияларды табудан, мəліметтер 

жиынтықтары арасындағы өзара байланыстарынан 

тұрады. Модуль, интерполяцияланған беттердің 

статистикалық қателерін анықтағанға кең қолданылады. 

 

ArcGIS Network Analyst

 

Кеңістіктік желілер мен бағыттауды құру, қолдау жəне талдау модулі. Берілген көрсеткіштер бойынша қолайлы 

бағытты таңдау, жол жазбасын жасау, кеңістіктік өзара əсер 

мен т.б. үлгілеу сияқты есептерді шешуді жеңілдету мен 

жылдамдатуға мүмкіндік береді. Мультимодалды бағыттау 

бар. 

ArcGIS Schematics

 

Геомəліметтер қорында сақталынған геометриялық желілер негізінде құрылған сызбалар мен диаграммаларды 

автоматты түрде генерациялауға, визуализациялауға жəне 

басқаруға мүмкіндік береді. Енгізілген механизм, 

тұтынушымен анықталатын əртүрлі графикалық 

көріністерде желілер сызбасын жедел  түрде құруға 

мүмкіндік береді, сызба жəне кеңістіктік мəліметтерінің 

интерактивтік байланысын қамтамасыз етеді. 

 

ArcGIS Spatial Analyst

 

Растрлік мəліметтерді құруға құралдардың кең спектрін ұсынады, сонымен қатар ArcGIS қолдайтын барлық растрлік 

жəне векторлық пішімдегі мəліметтердің бірлескен талдауын 

ұсынады. Модуль, кеңістіктік өзара əсерді табу, жер 

бедерлерінің сандық үлгілері негізіндегі беттерді талдау, 

гидрологиялық үлгілеу, сүзгіленген, жіктелген жəне 

генерацияланған көріністерді өңдеу сияқты көптеген талдау 

есептерін шешуге мүмкіндік береді. 

 


Қосымша модульдер

 

ArcGIS Survey Analyst 

Геодезиялық ақпаратты енгізу, сақтау жəне өңдеуге 

арналған. Бұл технология геодезиялық өлшемдерді 

тікелей ГАЖ деректер қорына сақтауға мүмкіндік 

береді. Модулдің барлық құралдары үстел үсті ГАЖ 

қызметімен тығыз интегралданған, олар көп 

пайдаланушылық тəртіпте үздіксіз жұмыс барысын 

қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді. 

ArcGIS Tracking Analyst

 

Уақыт  шамаларын  үйлестіру,  орналасқан  жері  жəне дерексипаттар 

негізінде 

мəліметтер 

қатарын 


визуализациялауға  жəне  талдауға  арналған  қуатты 

құрал.  Əртүрлі  оқиғалар  мен  құбылыстардың  даму 

динамикасын  бейнелеуге  жəне  оқып  білуге,  нақты 

уақыт  тəртібінде  объектілерді  бақылау  жүйелерін 

құруға, оқиғалардың даму жолын жобалауға мүмкіндік 

береді. 


ArcGIS Data Interoperability

 

GML, XML, AutoDesk DWG/DXF, Microstation Design, MapInfo MID / MIF жəне TAB, Oracle жəне Oracle Spatial, 

Intergraph GeoMedia Warehouse жəне тағы басқалар (70 

пішімнен аса). Мəліметтердің тікелей оқуын, жазуын 

жəне импортын қамтамасыз етеді. Модуль, кеңістіктік 

мəліметтерді ArcGIS-ден 50-ден аса əртүрлі пішімдерге 

экспорттауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, тікелей 

оқуға, ArcGIS-ден импорт жəне экспортқа арналған 

тұтынылатын пішімдердің сипаттамасын құру мүмкіндігі 

қарастырылған. 

ArcGIS Publisher

 

ArcGIS үстел үсті өнімдерінде құрылған карталардың (PMF) жариялау файлдарын құруға арналған модуль, 

жобаларды рұқсатсыз қолдану жəне тираждаудан 

қорғауды қамтамасыз етіп, мəліметтерді келешекте 

таратуға архивтейді. Жариялау файлдары Windows, 

Linux, SUN Solaris (http://www. esri.com/arcreader 

сайтынан көруге болады) платформаларында жұмыс 

жасайтын тегін ArcReader қосымшасында көруге 

болады. 


ArcScan for ArcGIS

 

Бағдарламалық векторизатор, сканерленген қағаз карталарын электрондық карталардың векторлық 

қабаттарына айналдыруға арналған ыңғайлы жəне 

тиімді құралдар жиынтығын ұсынады. ArcGIS ортасына 

толық интеграцияланған растрлік жəне векторлық 

мəліметтерді саралауға арналған,  оған ұсынылған 

барлық мүмкіндіктерін пайдаланады.  

 

Maplex for ArcGIS

 

Сандық карталарда мəтіндік жазбаларды орналастыру процесін автоматтандыруға арналған, берілген 

ережелерге сəйкес жазуларды автоматты түрде 

орналастырудың бірегей механизімін, келіспеушілік 

жағдайларды шешу, орналастыру жəне 

аббревиатураны пайдалану функцияларын қосады. 

Картографиялық құжаттардың дайындық еңбегін елеулі 

төмендетеді. 


Серверлік ГАЖ

 

ArcGIS Server 

ArcGIS сервер – бұл көп деңгейлі серверлік геоақпараттық жүйе. Жүйенің бернелігі мен өнімділігі, əртүрлі шешімдерді 

қамтамасыз ететін бірыңғай технологиялық компоненттер жиынтығында негізделген. 

ArcGIS Server, кеңістіктік  мəліметтерді  басқаруға, 

визуализациялауға жəне талдауға арналған тұтынуға 

дайын қосымшалар мен сервистерді өзіне қосады.  

 

ArcGIS сервер, əртүрлі деңгейдегі клиенттерге кең ГАЖ бернелікті ұсынады. Ол кеңістіктік 

мəліметтермен, карталарды жариялау жəне 

орналастырылған геоақпараттық жүйелер ішіндегі 

кеңістіктік талдауды басқаруын қамтамасыз етеді. 

 

Визуализациялау 

ArcGIS Server, екі  өлшемді  динамикалық  жəне 

кэшталған,  сонымен  қатар  глобус  тəрізді  үш  өлшемді 

карталарды 

демеуін 

қамтамасыз 

ететін 

картографиялық Web сервистерге рұқсат береді. 

ArcGIS Server,  Web-қосымшалардың бернелігі 

құрылымдық кескінінің зор мүмкіншіліктеріне ие 

болады, дизайны, пайдалануда 

қарапайымдылығымен, ал интерфейсі достық 

қалпымен ерекшеленеді.

 

Кеңістіктік мəліметтерді басқару

 

ArcGIS Server, өнімділігі бойынша жұмыс тобы (Workgroup) мен бірлескен (Enterprise) деңгейлерге 

бөлінген кеңістіктік мəліметтерді басқару жəне сақтау 

технологиясының ауқымдылығын қосады. 

Геомəліметтер сервистері үлкен көлемдегі кеңістіктік 

мəліметтерге көп тұтынушылық рұқсатпен демеуді, 

оларды шығару, бекітілген саралау жəне репликация 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді.  

  

Кеңістіктік талдау 

ArcGIS Server көп ағымды тəртіпте серверден тыс 

кеңістіктік талдау жəне мəліметтерді геоөңдеу жүзінде 

есептерді шешуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 

геометриялық желілер, векторлық, растрлік жəне үш 

өлшемді мəліметтерді , талдаумен қосқанда,  ГАЖ-

бернеліктің бүкіл спектрі қолданылуы мүмкін. Үстел 

үсті өнімдерінде құрылған геоөңдеу құралдары мен 

скрипттер, сервистер жүзінде жариялануы мүмкін.  

 

Өңдеу

 

NET  жəне Java платформаларында  тұтынушы қосымшалары мен сервистерді құру бойынша кең 

мүмкіндіктер бар. 

 

 

ArcGIS Server — бірлескен ГАЖ-қосымшаларды құруға арналған платформа

 

 Web-қосымшалар, ГАЖ-сервистер немесе мəліметтер 

жүзіндегі ГАЖ функционалдықты жариялау

 

 ArcGIS серверлік технологиялары көмегімен карталарды 

жариялау

 


Серверлік ГАЖ 

 

Клиенттік қосымшалар 

 

 

ArcGIS Server:   

 ArcGIS Server қосымша модулдері 

 

ArcGIS Server қосымшалары мен сервистерінің бернелігін, қосымша модулдерді қолдану көмегімен 

кеңейтуге болады.  

• ArcGIS Explorer екі өлшемді жəне үш өлшемді 

картографиялық сервистерге, сонымен қатар геоөңдеу 

сервистеріне рұқсаты бойынша мүмкіндіктерінен жəне 

қарапайым, түсінікті интерфейстті жеңіл клиенттік қосымша 

•   WEB – браузерлер – ArcGIS Server , WEB – браузерлер 

арқылы картографиялық сервистер мен кеңістіктік талдау 

есептеріне рұқсат алуға арналған қосымшалардың 

шаблондарымен қойылады  

•  ArcGIS Mobile - .NET платформасы мен ArcGIS  Server 

технологиясы негізінде өңделген ұтқыр клиенттерге арналған 

қосымшалар, олар ұтқыр құралдардағы геосервистерге 

рұқсат алуға мүмкіндік беру 

•  Үстел үсті ArcGIS қосымшалары - ArcInfo , ArcEditor жəне 

ArcView ArcGIS Server-дің құру, жария ету жəне пайдалану 

мүмкіндіктері үшін қолданылуы мүмкін. 

•  Ашық API стандарттар қатарындағы  ArcGIS Server-ді демеу, 

басқа клиенттік қосымшаларға (мысалы, CAD, GIS, ДДЗ-ны 

өндеуге арналған ПҚ ) жарияланған геосервистерді қолдануға 

мүмкіндік беру сияқты,  

үлкен клиенттер жиынтығын демейтін ашық технология. 

•  ArcGIS Server Spatial, растлік мəліметтерді құру 

жəне кеңістіктік үлгілеуді өткізу əдістерінің кең 

спектрін ұсынады. 

•   ArcGIS Server 3D, ArcGIS Server мүмкіндіктерін, үш 

өлшемді беттерді  құру жəне функцияларымен 

кеңейтеді. 

•   ArcGIS Server Network, кеңістіктік желілер мен 

маршрутизацияны құру, демеу жəне талдау 

есептерінің шешуі жобаланған жағдайда қажет. 

•  ArcGIS Server Data Interoperability, векторлық 

мəліметтердің оншақты танымал ГАЖ – пішімдерді 

(70 – тен аса) тікелей оқумен, пайдаланумен жəне 

конвертациямен қамтамасыздандырады.  

 

  

Мəліметтерді 

басқару 

• Кеңістіктік мəліметтерді 

сақтау (SQL/ДҚЖБ) 

• Мəліметтерді 

репликациялау, check-

in/check-out 

 

SDE 


• Кеңістіктік мəліметтерді сақтау 

(SQL/ДҚЖБ) 

• Мəліметтерді 

репликациялау, check-

in/check-out 

SDE 


 

• Кеңістіктік мəліметтерді сақтау 

(SQL/ДҚЖБ) 

• Мəліметтерді 

репликациялау , check-

in/check-out 

SDE 

 

• Web – картографиялар жəне қосымшалар қызметтері 

• 3D мəліметтердің қызметтері 

• Локаторды демеу 

• OGS Web қызметтері 

• Өндеу құралдары (.NET 

жəне JAVA) 

• Web – картографиялар жəне 

қосымшалар қызметтері 

• 3D мəліметтердің қызметтері 

• Локаторды демеу 

• OGS Web қызметтері 

• Өндеу құралдары (.NET 

жəне JAVA) 

WEB-ГАЖ 

 

• Web-саралау • Геоөндеу қызметтері  

• Mobile client 

ArcGIS-дің қосымша 

модульдері

 

• Data Interoperability • Network Analyst 

ArcGIS-дің қосымша 

модулдері

 

• Data Interoperability • Network Analyst 

• Spatial Analyst 

• 3D Analyst 

 ArcGIS Server Нұсқалары

 


Өндеушілерге арналған ArcGIS 

 

ESRI, өңдеушілерге, меншік үстел үсті немесе сервисті серверлік ГАЖ  қосымшаларды құруға, немесе ГАЖ- бернелігін компаниядағы АТ қосымшаларға ендіруге арналған барлық қажетті құралдарды ұсынады. 

С++ тілінде жазылған бағдарламалық объектілердің 

жиынтығы болатын ArcGIS – дің ArcObjects – ядросының 

көмегімен, ArcGIS платформасында, өңдеушілердің 

өздері өңдеу ортасын таңдай алады. Соңғы 

қосымшалардың бернелік деңгейін, өңдеу ортасын  (Java, 

.NET, кросс-платформалық С++ жəне COM), құрылған 

қосымшаларға арналған операциялық жүйені (Windows 

жəне UNIX əр түрлі жүйелерінде жазуға болады).   

Қазіргі  кезде, ArcGIS – дің  барлық  библиотекалары 

құны 

жəне 


бағдарламаның 

функционалдығы 

бойынша  тиімді  болатын EDN (ESRI Developer 

Network) жылдық жазбасы өңдеушілерге жетімді. 

 

EDN – мен қоса, өнімді құру жəне тестілеуге арналған бағдарламалық қамтамасыздандыру, сонымен қатар 

интерактивті анықтаманы қосатын құжаттама, барлық 

өнімдер бойынша кітаптардың электрондық нұсқалары, 

сонымен қатар код үлгілерімен объектік үлгілер болады. 

 

EDN – ге келесі өнімдер кіреді: 

• ArcGIS Engine Developer Kit 

• ArcGIS Server Enterprise Advanced 

• ArcGIS Server Workgroup Advanced 

• ArcGIS Image Server 

• ArcIMS 

• ArcGIS ArcReader 

• қосымша Network Analyst, 3D Analyst, ArcGIS ArcView 

Spatial Analyst, Data Interoperability модульдері бар.  

Бірақ өңдеуді, EDN жазбасын пайдаланып қана 

қоймай,сонымен қатар жүргізуге, ұсынуға болады. Қашан 

болса да, кез-келген қосымшаларға өндірілген  

ArcObjects COM объектілерін пайдалана отырып, 

стандартты үстел үсті жəне серверлік өнімдерді түзеуге 

жəне өзгертуге болады. 

 

ArcPad Application Builder  қалталы  компьютерлерге арналған 

меншікті 

ГАЖ 

қосымшаларының өңдеу 

құралдарын ұсынады.  

 

 

Тұтынушының ArcGIS Engine көмегімен құрылған қосымшаларының үлгілері 

Ұтқыр ГАЖ 

 

ESRI технологияларында құрылған ұтқыр ГАЖ- ға арналған шешімдер картографиялық құжаттарды əдеттегідей рəсімдермен жəне басқарудың қабылданған логикасы мен қосымшалардың бернелігімен ажыраспай, офистегі жұмыстан 

далалық жұмыстарды орындауға немесе жедел өтуге мүмкіндік береді. 

 

ArcPad 

ArcPad – ГАЖ, ҚДК – да қолдану үшін өңделген ArcPad, 

мəліметтерді көрсету , сұраныстарды құрастыру, GPS 

навигация, объектілердің фотосуреттері мен лазерлік 

дальномерлер өлшемдерінің нəтижелерін қосқандағы 

кеңістіктік жəне атрибутивтік мəліметтерді саралау мен 

енгізу сияқты əр түрлі ГАЖ есептерін шешуге көмектеседі. 

ArcPad ArcGIS үстел үсті өнімдерімен интегралданған, 

Windows Mobile: 2003, 2003 Second Edition, 5.0, Windows 

CE: 4.2, 5.0, Windows 2000 немесе X P – де жұмыс жасайды. 

ArcPad – қа арналған меншікті қосымшалар, ұтқыр ГАЖ – ға 

арналған өңдеу ортасы ArcPad Application Builder көмегімен 

құрылуы мүмкін. 

 

ArcGIS Mobile

 

ArcGIS технологиясы, смартфондарды қосқанда шағын құрылғыларда ГАЖ - ды пайдалану кəсіпорындағы 

ақпараттық жүйенің бөлігі болатындай жеңіл , жоғары өнімді 

қосымшаларды өңдеу үшін қолданылуы мүмкін. 

 

Бұл жағдайда, күрделі геоөңдеу мен ГАЖ талдау, . қосымшалардың сұранысы бойынша ArcGIS Server – де 

орындала беруі мүмкін 

 

Үстел үсті ArcGIS өнімдері 

 

ArcGIS Engine көмегімен өңделген қосымшалармен қатар ArcView, ArcEditor, ArcInfo ноутбуктер немесе планшеттік ДК  

сияқты кез келген ұтқыр компьютерлерде қолданылуы 

мүмкін (бұл құрылғыларда ArcGIS мəліметтерін 

қауырсынды енгізуін қолдайды). 

 

  ҚДК – дағы   

ArcPad 

Бұл пайдаланушыларға арналған қуатты 

ГАЖ функцияларды қажет ететін шешімдер 

–олар, картография, алаңдағы мəліметтерді, 

сүраныстарды жəне талдауды өңдеудің 

толық мүмкіндіктері.  

 

ArcGIS – ге мəтінді қолмен енгізу

 


ДДЗ – ны өңдеу

 

ArcGIS Image Server

 

ArcGIS Image Server – Жердің дистанциялық зондтау мəліметтерімен жұмыс жасау өнімі. Бұл технология əр түрлі қосымшаларды кез келген территория бойынша шексіз көлемдегі кескіндермен жұмыс жасауға мімкіндік береді. 

ArcGIS Image Server тұтынушысының сұранысы 

бойынша «тез арада» олардың барлық өңдеуін орындай 

отыра, өңделмеген кескіндерді сақтайды. Нəтижесінде, 

тұтынушы,  тəуелсіз кескіндердің файлдары түрінде 

кескіндерді сақтауы қажетінсіз,  сол негізгі мəліметтердің 

көптеген кескіндерінің болу мүмкіндігін алады. Орнына, 

ArcGIS Image Server тек өзгертулер шамасын сақтайды. 

ArcGIS Image Server өзгерту конвейері, тұтынушы 

компьютерінің қорларын жүктемей, қажетті нəтижені 

тұтынушы береді, сол себепті ArcGIS Image Server 

клиенті болып: ArcGIS, ERDAS Imagine, Intergraph 

GeoMedia, MapInfo Pro, САПР клиенттері (AutoCAD жəне 

Microstation сияқты), сияқты стандартты интерфейстер 

қолданатын кез-келген қосымша, сонымен қатар  WMS 

жəне HTML стандарттары демеу беретін басқа да 

қосымшалар бола алады.

 

ArcGIS Image Server «на лету» келесі өзгертулерді орындайды:

 

• кескін файлдарын жəне олардың үзіндісін таңдау; • геометриялық түзету мен ортотрансформациялау; 

• жарықтық пен қарама-қарсылықты өзгерту; 

• панхроматиялық (pan-sharpening) көмегімен түрлі түсті 

   кескіндердің анықтығын жоғарылату; 

• жеке суреттердегі тігісі жоқ кескіндерінің монтажы; 

• түрлі түсті көлеңкелі жəне бедерлерін бояу; 

• тұтынушы модулдері (plug-ins) көмегімен өзгертулер. 

Негізгі кескіндер серверде GeoTIFF, JPEG, BIL  жəне басқа 

пішімдерде сақталынған кескіннің бірлескен қызметіне 

əкімшілік ету мен күйіне келтіру мəнді жеңілдетеді. 

 

 

ArcGIS Image Server 

көмегімен визуализациялау

Технологиялар

 

Геомəліметтер базасы 

 

Векторлық  жəне растрлік, адрестік нүктелер геодезиялық өлшем мəліметтері, метомəліметтер жəне көптеген басқа да əр түрлі мəліметтердің құрылымы мен сақтау ережелерін анықтайтын үлгі.  

Бірегей технология əркелкі мəліметтерді тиімді сақтауға жəне 

оларды күрделі жобалар мен жүйелерде жеңіл қолдануға 

мүмкіндік береді. Геомəліметтер қорында тұтынушылар қойма 

ішінде кеңістіктік өзара байланысқан географиялық объекттер 

мен объекттік кластарды анықтайтын жəне мəліметтердің 

тұтастығын қамтамсыздандыратын (əдетте, топология деп 

аталатын) ережелер мен қатынастарды бере алады. 

Геомəліметтер қоры нұсқаларды синхрондау мүмкіндігімен 

тəртіпте саралауды автономды түрде ғана емес, сонымен қатар 

көптұтынушылық өткізуге мүмкіндік береді. 

XML пішімінде геомəліметтер қорын экспорттау, бүкіл 

геомəліметтер қоры немесе оның жеке элементтерін (кестелер, 

домендер, топология ережелері немесе басқалар) басқа 

қосымшаларға қолайлы болатындай алмастыру пішіміне 

көшіруге мүмкіндік береді.Визуализациялау

 

Картографиялық құжаттарды бейнелеу, мөлдірлікті қолдану, бұл тек ArcGIS-де визуализациялау мүмкіндіктерінің негізгі бөлігі ғана.

 

Кеңістікте мəліметтердің үш өлшемді визуализациялауы, динамикалық мəліметтер түсінігі ұсыну, сонымен қатар желілік 

объектілер схемасы автоматты түрде генерациялау сияқты  

ArcGIS функциялары ГАЖ-дың пайдалану аумағын мəнді 

ұлғайтады. Реалистік 3 өлшемді кеңістіктерді, жердің сандық 

үлгісі, аэро жəне космо суреттер, кез-келген векторлық 

мəліметтер, қолдану арқылы құрмай, осы көріністерді 

интернетте жариялау.

 

ArcGIS-бен жұмыс жасайтын диаграммалардың көптеген түрлері, олардың түсін географиялық объектілер түсімен синхрондауы, 

динамикалық байланысы, сонымен қатар карталармен 

анимацияны құруға, ойнатуға жəне экспорттауға арналған 

құралдар зерттеу нəтижелерін тұтынушыға  ерекше кез-келген 

көрнекі жəне түсінікті тəсілмен мүмкіндік береді.

Геоөндеу

 

Географиялық ақпаратты талдау ГАЖ негізгі функциялары болып табылалы. ArcGIS – де талдау , конверсиялау , 

мəліметтерді басқару геокодттау динамикалық сементтеу 

картография растрлерді зор мүмкіншілектерге шейін өңдеу 

бойынша растрлермен жұмыс жасау, интерполяция əдістері 

мен мəліметтер сапасын бағалау, аймақтық фильтрация, көп 

ықпалды талдау, растрлік алгебра, топологияны құру жəне 

тексеру, графикалық схемаларды құрұ жұмыстарын жүргізуге 

арналған 450-ден аса құрал бар.

 

Тұтынушы өзіне геоөндеу операцияларын өндеу бойынша ынғайлы тəсілін таңдайды: құралдардың диалогтық терезесі; 

командалық  жол (құралдарға жылдам жəне тиімді мүмкіндік ); 

скриптер  (Python, Perl, VBScript, JavaScript қолданылады), 

Графикалық (жұмыс процесін автоматтандыратын; əдістемені 

сақтайтын жəне құжаттайтын блок- схема); Жаңа геоөндеу 

құралдары мен мəліметтер түрін өндеуге арналған   COM 

объектілері. 

 


ESRI 

кеңістіктік мəліметтермен жұмыс жасауға арналған бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың жетекші өндеушісі, геоақпараттық жүйелер дүние жүзілік нарығының 

лидері (Daratech мəліметі бойынша 34 % ). ESRI  компаниясы 1969 ж негізделген. Бүкіл дүние жүзі 

бойынша қызметкерлер штаты 2700 адамнан асады, ал 2003 жылғы жылдық айналым $ 500 млн- 

ға жетті. ArcGIS платформасын өңдегенде, компаниямен  $ 250 млн жуық ақша салынды. 220 

мемлекеттің 350 мыңан астам жеке жəне бірлескен клиенттері ESRI бағдарламалық өнімнің 

миллионнан астам лицензиясын пайдаланады.  

 

www.esri.com 

 

 

 

DATA+ Ресей жəне ТМД көптеген мемлекеттеріндегі ESRI жəне Leica Geosystems 

Geospatial Imaging (LGGI) компанияларының ресми өкілі. DATA+ компаниясы, геоақпараттық 

технологиялар, консалтинг жəне бірлескен деңгейдегі жүйлерді құру облысындағы АТ Ресей 

нарығында лидерлік позицияны алады. Компания 1992 жылы негізделген жəне географиясы 

бөлінген мəліметтерді басқарудың сапалы жаңа деңгейіне жетуге бағытталған құрамалық, көп 

сатылы жобаларды іске асыру бойынша жұмыстарын жүргізуге болатын барлық қажетті 

мəліметтер мен мамандандырылған қорларға ие болады.  

 

Қызметтің негізгі бағыттары:  

• ESRI 


(ArcGIS) 

жəне Leica Geosystems (ERDAS IMAGINE, LPS) бағдарламалық өнімдерін 

сату. 

•  Консалтинг жəне тұтынушыларды техникалық демеу  •  Жобалық жұмыстарды орындау 

•  Бағдарламалық өнімдерді локализациялау  

•  Тұтынушыларды сертификатталған оқу орталығында оқыту 

•  Баспа қызметі 

 

www.dataplus.ru

 

  

 

DATA+ офисінің мекен-жайы: 123242, Ресей, Мəскеу, Большая Грузинская көшесі, 10 үй

 

тел. (495) 254 9335, 254 6565, 254 9888 

факс (495) 254 8895

 

e-mail: market@dataplus.ru 

www.dataplus.ru 

Каталог: Downloads -> docs
Downloads -> Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н
Downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
Downloads -> М. Утемисова. Международная научно-практическая конференция открылась приветствиями акима зко н. А. Ногаева и Генерального
Downloads -> 6М020800-Археология және этнология мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған емтиханның бағалау өлшемдері
Downloads -> Incident reportin g оқыс оқИҒа туралы хабарлау
docs -> Программа вступительных испытаний по дисциплине «русский язык»
Downloads -> Жылына 4 рет шығады


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет