Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беруPdf көрінісі
бет11/68
Дата26.04.2022
өлшемі1,5 Mb.
#32281
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   68
қоғамында адамдарға деген 
жанқиярлық көмек, қолдау 
және  алаңдаушылықтың 
рөлі. Еріктілік - заманауи 
қоғамдағы рухани-
адамгершілік құндылықтарды 
сақтау және нығайтудың 
жолы ретінде. Асан Қайғы: 
Жерұйық философиясы. 
Қазақстан тәуелсіздігі 
тарихының философиясы.  
14 апта: Дін философиясы 
 
Дін анықтамалары. Дін және 
философиялық білім. Дін 
және өнер. "Дүниежүзілік 
діндер" феномені. Діннің 
алғашқы формалары. 
Алғашқы діни формалардың 
мәселелері: эволюционизм (У. 
Тейлор), структурализм 
(Леви-Брюль, Леви-Строс), 
марксизм (С. Токарев). 
Буддизм және оның негізгі 
бағыттары. Христиан дінінің 
пайда болу тарихы және 
негізгі формалары. Ислам. 
Исламныңқалыптасуы, 
догматикасыжәнетарихиформ
алары. Суфизм (Аль-Газали, 
Ходжа АхметЯссауи). Неміс 
романтизм 
өкілдерініңдінифилософиялық
1.Қазіргізаманмәдениет
тегі дін философиясы 
1.Қазіргі жаһандық мәселелерді 
түсінудегі және шешудегі 
философияның рөлі" тақырыбына 
ғылыми-ізденістік жоба дайындау. 
2.К.Амстронгтың "Иудаизм, 
христиандық пен исламдағы 4000 
жылдық ізденіс: Құдайтану баяны" 
еңбегін талдау негізінде эссе жазу. 
10 


концепциясы 
(Ф.Шлейермахер). 
С.Кьеркегордіңдінифилософи
ясы. 
Апта 15: "Мәңгілік Ел" және "Рухани жаңғыру" – жаңа Қазақстан философиясы 
 
Кеңістік-уақыттық 
континуумдағы "Мәңгілік Ел" 
және "Ұлы Дала" 
категориялары. 
Қазіргі Қазақстандағы 
жаңғыру үдерісі: әлеуметтік-
саяси, экономикалық, мәдени 
қырлары. Қоғамдық сананы 
жаңартудың негізгі 
бағыттары. Рухани жаңғыру. 
XXI 
ғасырда ұлттық сана-
сезімді қалыптастыру 
мәселесі. 
Еуразияшылдық және 
Қазақстан дамуы. 
Еуразияшылдықтың 
әлеуметтік-мәдени, 
идеологиялық және геосаяси 
негіздері. 
Жаһандық әлемдегі 
Қазақстанның өркениеттік 
идентификациясы. "Мәңгілік 
ел" идеясы. Н.А.Назарбаевтың 
"Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру" бағдарламалық 
мақаласы және "Рухани 
жаңғыру" жобасы – ХХІ 
ғасырдағы Қазақстан дамуы 
болашағын айқындайтын 
маңызды құжат. "Мәңгілік Ел" 
жалпыұлттық және 
патриоттық идеясының 
ұйыстырушы құндылығы. 
Қазақстанның қоғамдық 
санасын жаңғыртудың негізгі 
бағыттары. 
"Мәңгілік Ел" идеясы 
мен "Рухани жаңғыру" 
жобасы – Қазақстанның 
тарихи дамуының жаңа 
векторлары. 
Өзекті философиялық 
мәселелері"(кәсіби қызмет салалары)  
тақырыбына ғылыми-ізденістік жоба 
дайындау. 
10 
Ескерту: 1 академиялық кредит = 30 академиялық сағат 
Барлығы: 5 академиялық кредит - 150 академиялық сағат 
Әдебиеттер: Негізгі: 
1. Назарбаев Н.А. "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". http:// www. akorda. kz. 
2. Назарбаев Н.А. "Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям" – Астана: Деловой мир Астана, 
2014. – 
368 с. 
3. Нұрышева Г.Ж. "Философия" – Алматы: Інжу-маржан, 2013. 
4. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. "Философия". – Алматы: Эверо, 2014. 
5. Ғарифолла Есім "Фәлсафа тарихы" – Алматы, 2000. 
6. Ғарифолла Есім "Қазақ философиясының тарихы" – Алматы, 2006. 


7. Ғарифолла Есім "Адам-зат" – Астана, 2008. 
8. Бертран Р. "История западной философии" – М.: Издатель Litres, 2018. – 1195 с. 
9. Джонстон Д. "Философияныңқысқашатарихы. СократтанДерридағадейін".Ғылыми ред. Нурышева Г.Ж. – 
Астана, 2018.– 216 б. 
10. Хесс Р. "Философияның таңдаулы 25 кітабы". Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 
11. Кенни Э. "Батысфилософиясыныңжаңатарихы. 1-том: Антика философиясы" / ғылыми редактор 
Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 с. 
12. Кенни Э. "Батысфилософиясыныңжаңатарихы. 2-том: Орта ғасырфилософиясы" / ғылыми редактор 
Оспанов С. – Астана, 2018. – 400 с. 
13. Карен Армстронг Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны/ 
Научн.редактор Кенжетай Д. – Астана, 2018. – 496 с. 
14. Johnston D."A Brief History of Philosophy: From Socrates to Derrida". –A&C Black, 2006. – 211 p. 
(ДжонстонДи. "Э бриф хистори оф философи: Фром Сокрэйтес ту Дэррида".- Эй энд Си Блэк, 2006. - 211 пи.) 
15. Kenny A."New History of Western Philosophy". Volume 1-4. –Oxford University Press, 2006 - 2010. (
КэнниЭй. 
"
НьюхисториофВестернфилософи". Волум 1-4 – Оксфордюниверситипресс, 2006-2010) 
16. Humphreys P. "The Oxford Handbook of Philosophy of Science". – Oxford Uni
versity Press, 2016. (Хамфрейс 
Пи. "Зе Оксфорд хэндбук оф философи оф ссайнс". – Оксфорд юниверсити пресс, 2016) 
17. Estlund D."The Oxford Handbook of Political Philosophy". –Oxford University Press, 2017. 
(Эстланд Ди. "Зе 
Оксфорд хэндбук оф палитикал философи". - Оксфорд юниверсити пресс, 2016) 
18. Cappelen H., Gendler T., Hawthorne J. The Oxford Handbook of Philosophical Methodology. – Oxford University 
Press, 2016. (Кэппелен Эйч., Гендлер Ти., Хэутон Джэй. "Зе Оксфорд Хэндбук оф философикл метадаладжи". - 
Оксфорд юниверсити пресс, 2016) 
19. Karen Armstrong "A History of God: The 4000-year quest of judaism, christianity and islam". - Gramercy Books, 
2014.- 
496 p. (Кэрен Армстронг "Э хистори оф гад: Зе фо саузанд ие гэст оф джудаизм, кристианити энд ислам". 
– 
Грамэрси букс, 2014 – 496 пи.) 
20. 
Джонстон Д. "Краткая история философии/пер. Е.Е. Сухарева. - М.: Астрель, 2010. – 236 с. 
21. Хесс Р. "25 ключевых книг по философии". – М.: Урал LTD, 2000. – 368 с. 
Қосымша: 
1. Барлыбаева Г.Г. "Эволюция этических идей в казахской философии". – Алматы, 2011. 
2. Зотов А.Ф. "Современная Западная философия".– М.: Высшая школа, 2012. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 
2018 жылғы 31 қазандағы 
№ 603 бұйрығына 
3-
қосымша 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   68
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет