Коммерциялық емес акционерлік қОҒамыжүктеу 0.58 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата03.03.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Істей алуы керек:

  

-  Реестрлерінің параметрлерін өзгерту; Дағдысы болу керек: 

- мәліметтердің сақталу принципін Windows реестрінде орындау; Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

 ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ Қайта 

деректемелер:

 

 

«

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

»

,

  

«Алгоритмдеу және (С#) бағдарламалау тілдері». Кейінгі  деректемелері:  «Қолданбалы  бағдарламалау»,  «Ақпаратты  қорғау 

жүйесінің бағдарламалы қамтамасыз  етуді құрастыру». Оқытудың  мақсаты:  студенттерді  Intel  -  үйлесімді  процессорларына  арналған 

Ассемблер тілінің негізгі қағидаларымен бағдарламалау тәсілдерің үйрету

.

 

 Қысқаша  мазмұны:  физикалық  денгейдегі  ресурстарға  қолжетімділікті  қоса алғанда  бағдарламаларды  міндеттеу  ерешеліктермен  ЭЕМ  құралдарының 

техникалық  мүмкімшіліктерің  қолданып  дәйектілікпен  онайдан  қиынғадейін 

бағдарламалардың қағидаларын үйрену.  

Оқытудың нәтижесі: 

Білу  керек  –  физикалық  денгейдегі  ресурстарға  қолжетімділікті  қоса  алғанда 

бағдарламаларды  міндеттеу  ерешеліктермен  ЭЕМ  құралдарының  техникалық 

мүмкімшіліктерің қолданып бағдарламаны жобалау қағидаларың. 

Істей  алу  керек  –  бағдарламалық  және  аппараттық  құралдарының  көмегінде 

құрылымдық жобалау элеметтерің қолданып есептеу үдерісің интерактивті басқару 

жүйесің әзірлеуді.  

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛАУ НЕГІЗДЕРІ 

Қайта 

деректемелер:

 

 

«

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

»

,

  

«Алгоритмдеу және (С#) бағдарламалау тілдері». Кейінгі  деректемелері:  «Қолданбалы  бағдарламалау»,  «Ақпаратты  қорғау 

жүйесінің бағдарламалы қамтамасыз  етуді құрастыру». Оқытудың  мақсаты:  қазіргі  таңда  Intel  -  үйлесімді  процессорларына  арналған 

Ассемблер тілінің негізгі қағидаларымен бағдарламалау тәсілдерің үйрету

.

 

 Қысқаша  мазмұны:  физикалық  денгейдегі  ресурстарға  қолжетімділікті  қоса алғанда  бағдарламаларды  міндеттеу  ерешеліктермен  ЭЕМ  құралдарының 

техникалық  мүмкімшіліктерің  қолданып  дәйектілікпен  онайдан  қиынғадейін 

бағдарламалардың қағидаларын үйрену.  

Оқытудың нәтижесі: 

Білу  керек  –ЭЕМ  құралдарының  техникалық  мүмкімшіліктерің  қолданып 

бағдарламаны  жобалау  қағидаларын  және  физикалық  денгейдегі  ресурстарға 

қолжетімділікті қоса алғанда бағдарламаларды міндеттеу ерешеліктермен. 

Істей  алу  керек  –  аппараттық  және  бағдарламалық  құралдарының  құрылымдық 

жобалау  элеметтерің  қолданып  есептеу  үдерісің  интерактивті  бақылау  жүйесің 

дайындауды.  

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

ЫҚТИМАЛДЫҚТАР ТЕОРИЯСЫ 

ЖӘНЕ 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

СТАТИСТИКА 

Қайта 

деректемелер:

 

 

«

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»,

 

 «Математика». 

Кейінгі деректемелері: «Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі және әкімшілдеуі». 

 

10 


Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Кездейсоқ  оқиғалар  және  кездейсоқ 

шамалар.  Радиотехникада  және  байланыста  қолданылатын  негізгі  үлестірімдер, 

олардың  сандық  сипаттамалары.  Көпөлшемді  кездейсоқ  шамалар.  Шектік 

теоремалар. Кездейсоқ процестер. Математикалық статистика. Оқытудың нәтижесі:  

Білуі  керек  –  кездейсоқ  шамалардың  негізгі  үлестірім  заңдарын  және  сандық 

сипаттамаларын,  ақпаратты  өңдеу  әдістері,  оларды  жүйелендіру  және 

статистикалық берілімдерді талдау әдістерін. 

Істей алуы керек – математикалық модель құру, қолданбалы есептерді шешу үшін 

қазіргі  заманғы    компьютерлік  бағдарламаларда  аналитикалық  және  сандық 

әдістерді  қолдану,    үлестірімнің  белгісіз  параметрлерін  кездейсоқ  шамалардың 

үлестірім  бағасы  арқылы  анықтау,  басқару  процесстерінде  таңдама  статистикалық 

берілімдер бойынша сандық сипаттамаларын табу. 

Дағдысы  болу  керек  –  математикалық  әдістерді  қолдану  арқылы  инженерлік 

есептерді шешу. Кафедра – Жоғарғы математика. 

 

КЕЗДЕЙСОҚ ПРОЦЕССТЕР 

Қайта 

деректемелер:

 

 

«

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»,

 

 «Математика». 

Кейінгі деректемелері: «Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі және әкімшілдеуі». 

Оқытудың  мақсаты:  қолданбалы  есептерді  шешу  үшін  замануи  математикалық 

әдістерді меңгеру.  Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Кездейсоқ  оқиғалар  мен  шамалар. 

Кездейсоқ    процесс.  Статистикалық  гипотезаларды  тексеру.  Корреляциялық 

тәуелділік. 

Оқытудың нәтижесі:  

Білуі  керек  –  кездейсоқ  оқиғаларды  қосу  және  көбейту  теоремалары,  кездейсоқ 

шамалардың  ықтималдықтарының  үлестірім  заңдарын,          кездейсоқ  шамалардың  

сандық 

сипаттамаларын, екі 

өлшемді 


кездейсоқ 

шамалардың 

сандық 

сипаттамаларын, параметрлердің интервалдық бағаларын  . Істей алуы керек – қолданбалы есептерді шешуде кездейсоқ процесстер теориясын 

қолдануда,  берілген  вариациалық  қатар  бойынша  үлестірімнің  теориялық  заңын 

қолдануда. 

Дағдысы  болу  керек  –  математикалық  әдістерді  қолдану  арқылы  инженерлік 

есептерді шешу. Кафедра – Жоғарғы математика. 

 

ТЕОРИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 

Қайта деректемелер: «Математика». 

Кейінгі  деректемелері:  «Ақпаратты  қакіпсіздіктің  бағдарламалы-жабдықтық 

құралдары»,    «Ақпараттық  қауiпсiздiктiң  жүйелерiн  тәуекелдердi  бағалау  және 

аудит жасау». 

Оқытудың  мақсаты:  маман  біліміне  қосымша  экономикалық  білімді  және 

өндірісті ұйымдастыру әдістерін жақсы біліп, тәжірибеде пайдалана білу.  

11 


Қысқаша  мазмұны:  нарықты  экономикасын  жақсы  біліп,  экономикалық  талдау 

негіздері  жайында  білім  беріп,  экономикалық  талдаудың  түрлі  нұсқаларын  әр 

жағдайларда қолдана білуін үйретуге бейімдейді.

 

Оқытудың нәтижесі Білу керек:

   

– 

экономикалық көрсеткіштерді дәл анықтау жайында;  

- экономикалық талдау және қаржы қызметін саралау жайында;  Істей алуы керек:  

– 

экономикалық талдау процесінде, экономикалық ақпаратты талдау және саралау кезінде түрлі талдау әдістері мен тәсілдерін қолданыла алатынын көрсете білетінін;  

- қаржы-шаруашылық қызметтерін жалпылай қамтамасыз ететін көрсеткіштер 

жүйелерін өмір талабына сай қолданыла алатынын;  

Дағдысы болу керек: 

 

- экономикалық көрсеткіштерді есептеу жолдарын, бір жүйеге келтіріп, өзгеру құбылыстарын, олардың бірі-біріне қарым-қатынасын таба алатындығын айқақтау;  

- әлеуметтік-экономикалық тиімділікті көтеру жолдарындағы табыстарды дәл таба 

білетінін көрсете алатындығын.  

Кафедра – Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару. 

 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МОДЕЛІ 

Қайта деректемелер: «Математика». 

Кейінгі  деректемелері:  «Ақпаратты  қакіпсіздіктің  бағдарламалы-жабдықтық 

құралдары»,    «Ақпараттық  қауiпсiздiктiң  жүйелерiн  тәуекелдердi  бағалау  және 

аудит жасау». 

Оқытудың  мақсаты:  студенттің  алынатын  біліміне  қосымша  экономикалық 

білімді және өндірісті ұйымдастыру әдістерін жақсы біліп, тәжірибеде пайдалануды 

үйрену. 

Қысқаша  мазмұны:  экономикалық  талдаудың  түрлі  нұсқаларын  әр  жағдайларда 

қолдана  білуін  үйретуге  бейімдейді,  заманауи  нарықты  экономикасын  жақсы  біле 

отырып, экономикалық талдау негіздері жайында білім беру.

 

Оқытудың нәтижесі Білу керек:

   

– 

студенттің экономикалық сипаттамаларды тура анықтау жайында;  

- студенттің экономикалық талдау және қаржы қызметін талдау жайында;  Істей алуы керек:  

экономикалық ақпаратты талдау және саралау кезінде түрлі талдау әдістері мен тәсілдерін қолданыла алатынын көрсете білетінін;  

- өмір талабына сай қолданыла алатынын қаржы-шаруашылық қызметтерін 

жалпылай қамтамасыз ететін көрсеткіштер жүйелерін білу;  

Дағдысы болу керек: 

 

- студенттің экономикалық көрсеткіштерді есептеу жолдарын, бір жүйеге келтіріп, өзгеру құбылыстарын, олардың бірі-біріне қарым-қатынасын таба алатындығын 

айқақтау;  

- экономикалық- әлеуметтік тиімділікті көтеру жолдарындағы табыстарды дәл таба 

білетінін көрсете алатындығын.  Кафедра – Экономика, өндірісті ұйымдастыру және басқару. 

 

12 


 

АҚПАРАТТЫҚ  ҚАУІПСІЗДІКТІҢ    ҚҰҚЫҚТЫҚ  ЖӘНЕ  АҚПАРАТТЫҚ 

ҚАМТАМАСЫЗДЫҒЫ 

Қайта 

деректемелер:

 

 

«

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Алгоритмдеу  және  (С#)  бағдарламалау  тілдері»,  «Ақпараттық  қауіпсіздік 

негіздері». 

Кейінгі  деректемелері:    «Ақпаратты  қакіпсіздіктің  бағдарламалы-жабдықтық 

құралдары»    «Ақпараттық  қауiпсiздiктiң  жүйелерiн  тәуекелдердi  бағалау  және 

аудит  жасау»,  «Деректер  базасын  қорғау»,  «Интернет-технологиялардың 

қауіпсіздігі». Оқытудың  мақсаты: 

қолданыстағы  заңнаманың  негізінде  және  нормативтік-

құқықтық  базаны  ұйымдастыру;  құқықтық,  ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз 

ету.


 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  ақпараттық  қорғау  және  қауіпсіздіктің 

ұйымдастыру  және  ақпараттық  негіздері,  мәліметті  жасырын  ақпаратқа  жатқызу, 

жасырын ақпаратқа рұқсат алған өнеркәсіп адамдарымен жұмыс әдістері мен негізгі 

бағыттары.  Оқу нәтижесі:  

Білу керек: 

-  рөлі  мен  орны  құқықтық  қамтамасыз  ету  ақпараттық  қауіпсіздік  желілер  мен 

жүйелер, байланыс жүйесі, ҚР ұлттық қауіпсіздік;  

-  жай-күйі,  құқықтық,  ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  саласындағы  ҚР 

пайдаланудың  ақпараттық  инфрақұрылымын  және  ақпараттық  ресурстарды, 

ақпараттық жүйелер мен байланыс желілері; 

- мақсаты мен орны құқықтық ақпаратты қорғау ақпараттық қауіпсіздік желілер мен 

байланыс жүйелерін; 

-  негізгі  бағыттарын  құқықтық  қамтамасыз  етуді  жетілдіру  ақпараттық  қауіпсіздік 

желілер  мен  байланыс  жүйелерін  шараларын;  азаматтық-құқықтық,  қылмыстық, 

әкімшілік  және  тәртіптік  жауапкершілік  жария  еткені  үшін  қорғалатын  ақпаратты 

қағидаларын бұзу және оны қорғау; Істей алуы керек: 

-  қолдану  нормативтік-құқықтық  актілер,  ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету 

желілерін және байланыс жүйелерін құру мақсатында жаңа перспективалық қорғау 

жүйелерін инфокоммуникация; 

-  талдау  жүйелерінің  тиімділігі  ұйымдастырушылық  ақпаратты  қорғау  желілерін 

және байланыс жүйелерін әзірлеуге және оның даму бағытыДағдысы болу керек: 

- ақпаратты құпиялылығын қорғауды қамтамасыз ету. 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

АҚПАРАТТЫҚ  ҚАУІПСІЗДІКТІҢ    ҰЙЫМДЫҚ  ЖӘНЕ  ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ҚАМТАМАСЫЗДЫҒЫ 

Қайта 

деректемелер:

 

 

«

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Алгоритмдеу  және  (С#)  бағдарламалау  тілдері»,  «Ақпараттық  қауіпсіздік 

негіздері». 


 

13 


Кейінгі  деректемелері:    «Ақпаратты  қакіпсіздіктің  бағдарламалы-жабдықтық 

құралдары»    «Ақпараттық  қауiпсiздiктiң  жүйелерiн  тәуекелдердi  бағалау  және 

аудит  жасау»,  «Деректер  базасын  қорғау»,  «Интернет-технологиялардың 

қауіпсіздігі». Оқытудың  мақсаты: 

желілерін  және  байланыс  жүйелерін  сатып  алу  бойынша 

білімді  ұйымдастырушылық  қамтамасыз  ету;  ақпараттық  қауіпсіздік  және 

тәжірибелік  дағдыларын  қалыптастыру  бойынша  жұмысты  құқықтық  қамтамасыз 

ету.

 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  жасырын  ақпаратты  қорғаудың  құқықтық және  ақпараттық  қамтамасыздандырылуы,  жасырын  мәліметтерді  айтқан  үшін 

тәртіптік және материалды жауапкершілік.  Оқу нәтижесі:  

Білу керек: 

-  теориялық  негіздері  жүйелерінің  жұмыс  істеуін  ұйымдастыру,  ақпараттық 

қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  желілерін  және  байланыс  жүйелерін,  оның  қазіргі 

заманғы проблемалары мен терминдерді; 

- негізгі бағыттары, әдістері және ұйымдастыру, ақпаратты қорғау желілерінде және 

байланыс жүйелерінде.

  

Істей алуы керек: 

-  пайдалануға  арналған  нормативтік  және  құқықтық  құжаттарды  тән  ақпараттық 

қауіпсіздік  және  әдіснамасы  қорғау  инфокоммуникация  (ҚР  заңдары,  техникалық 

регламенттер,  халықаралық  және  ұлттық  стандарттар,  ұсыныстар  МӘС,  байланыс 

стандарттары, хаттамалары, терминологияны); 

- зерттеуге, ғылыми-техникалық ақпараттарды, отандық және шетелдік тәжірибесін 

ұйымдастыру-құқықтық,  ақпараттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  желілерін  және 

байланыс жүйелерін;

 

Дағдысы болу керек: 

- ақпаратты құпиялылығын қорғауды қамтамасыз ету. Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

№ 

р/н Пән 

циклы 


Пәннің 

сандық коды 

Пән атауы 

 

Семестр 

Кредит 


саны 

1 

БП 

3219 


Жоғарғы 

деңгейдегі 

тілдерде 

бағдарламалау  3219 Скрипттік тілдер 

ПП 3220 

Микроконтроллерлер 

және 

олардың  ақпараттық  қауіпсіздікте қолданылуы 3220 

Микроконтроллерлер 

және 

микробағдарламалау БП

 3222 

Ақпаратты 

қорғау 

криптографиялық  әдістері  мен құралдары 3222 

Ақпаратты 

қорғау  

криптографиялық әдістері 

БП

 3218 

Web-қосымшалардың қауіпсіздігі  

14 


3218 

Порталдар 

қауіпсіздігін 

ұйымдастыру 

БП

 3221 

Есептеу  жүйелері  мен  желілерін 

ұйымдастыру 3221 

Инфокоммуникациялық 

жүйелердің құрастыру негіздері  

БП 

3223 


Сымсыз желілердің қауіпсіздігі 3223 

Мобильді желілердің қауіпсіздігі 

ПП 


3224 

Ақпараттық 

қауіпсіздік 

құралдарын  стандарттау  және 

сертификаттау 3224 

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін 

стандартизациялау 

 БП

 

3303 Қолданбалы бағдарламалау 3303 

Ақпаратты 

қорғау 

жүйесінің бағдарламалы  қамтамасыз    етуді 

құрастыру 

БП

 3305 

Ақпаратты 

қакіпсіздіктің 

бағдарламалы-жабдықтық 

құралдары 3305 

Бағдарламалы-қолданбалы 

құралдардың 

ақпараттық 

қауіпсіздігі 

10 


БП

 

3225 Деректер 

базасы 


жүйелерінің 

негіздері 3225 Деректер базасын жобалау 

11 


БП

 

3227 Операциялық 

жүйелердің 

қауіпсіздігі және әкімшілдеуі 3227 

Windows  Server  қауіпсіздігі  және 

әкімшілденуі 

12 


БП

 

3226 Интернет-технологиялардың 

қауіпсіздігі 3226 Сымсыз желілердің қауіпсіздігі 

13 


БП 

3304 


Ақпаратты қорғаудың техникалық 

құралдары 3304 Радиобарлауларға қарсы әрекеттiң 

техникалық құралдары 

 

ЖОҒАРҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ ТІЛДЕРДЕ БАҒДАРЛАМАЛАУ

  

Қайта деректемелер:

 

 

«

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Математика»,  «  Алгоритмдеу  және  (С#)  бағдарламалау  тілдері»,  «Java  нысанға 

бағытталған бағдарламалау», «Java бағдарламалау негіздері». 

Кейінгі  деректемелері:      «Қолданбалы  бағдарламалау»,  «Ақпаратты  қорғау 

жүйесінің бағдарламалы қамтамасыз  етуді құрастыру», « Ақпаратты қакіпсіздіктің 

бағдарламалы-жабдықтық  құралдары»,  «Бағдарламалы-қолданбалы  құралдардың 

ақпараттық қауіпсіздігі».  

15 


Оқытудың  мақсаты:  студенттерді  Python  жоғары  деңгейдегі  тілін  оқу  арқылы 

бағдарламалау мәселелерін шешу кезінде заманауи компьютерлік техниканы тиімді 

қолдануға  даярлау,  студенттерге  әдістер  мен  тәсілдерді,  сондай-ақ  бағдарламалау 

негіздерін  меңгерту  және  оларды  таңдалған  мамандықта  белсенді  қолдануға 

даярлау. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Пән  студенттердің  заманауи  ақпараттық 

технологияларда  бағдарламалау  негізін  және  компьютер  тілін  меңгеруі  үшін  және 

олардың  алынған  дағдылар  мен  білімдерін  өздерінің  практикалық  жұмысында 

мақсатты  қолдануы  үшін  қызмет  етеді.  Ол  адам  қайда  жұмыс  істемесе  де,  адам 

қызметінің барлық салаларына компьютерлер мен компьютерлік технологиялардың 

жаппай ендірілуіне байланысты. Оқу нәтижесі:

 

Білуі керек: 

- Python бағдарламалау тілінің негізгі ұғымдары мен негізгі құрылымдарын; 

- Python арқылы алгоритмдеу қағидаларын, ерекшеліктерін және алгоритмдерді іске 

асыруды; 

кездесетін мәліметтер 

құрылымын, 

оларды 

қолдануды және 

ішкі 


ұйымдастырылуын; 

Істей алуы керек:

  

-  жоғары  деңгейдегі  бағдарламалау  тілінде  алгоритмдер  әзірлеп,  бағдарламалар жасай алуы; 

Дағдысы болу керек: 

-

 Python  ортасында  бағдарламалар  жасау,  консольді  ұсыныстардан  бастап 

қосымшаға дейін Internet деректері базасы мен жұмыс жасау үшін бағдарламаларды 

объективті жасау. 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

СКРИПТТІК ТІЛДЕР Қайта 

деректемелер:

 

 

«

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Математика»,  «  Алгоритмдеу  және  (С#)  бағдарламалау  тілдері»,  «Java  нысанға 

бағытталған бағдарламалау», «Java бағдарламалау негіздері». 

Кейінгі  деректемелері:      «Қолданбалы  бағдарламалау»,  «Ақпаратты  қорғау 

жүйесінің бағдарламалы қамтамасыз  етуді құрастыру», « Ақпаратты қакіпсіздіктің 

бағдарламалы-жабдықтық  құралдары»,  «Бағдарламалы-қолданбалы  құралдардың 

ақпараттық қауіпсіздігі». Оқытудың  мақсаты:  студенттерді  Java  жоғары  деңгейдегі  тілін  оқу  арқылы 

бағдарламалау мәселелерін шешу кезінде заманауи компьютерлік техниканы тиімді 

қолдануға  даярлау,  студенттерге  әдістер  мен  тәсілдерді,  сондай-ақ  бағдарламалау 

негіздерін  меңгерту  және  оларды  таңдалған  мамандықта  белсенді  қолдануға 

даярлау. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Студенттердің  заманауи  ақпараттық 

технологияларда  бағдарламалау  негізін  және  компьютер  тілін  меңгеруі  үшін  және 

олардың  алынған  дағдылар  мен  білімдерін  өздерінің  практикалық  жұмысында 

мақсатты  қолдануы  үшін  қызмет  етеді.  Ол  адам  қайда  жұмыс  істемесе  де,  адам 

қызметінің барлық салаларына компьютерлер мен компьютерлік технологиялардың 

жаппай ендірілуіне байланысты. Оқу нәтижесі:

 

 

16 


Білуі керек: 

- Java бағдарламалау тілінің негізгі ұғымдары мен негізгі құрылымдарын; 

-  Java  арқылы  алгоритмдеу  қағидаларын,  ерекшеліктерін  және  алгоритмдерді  іске 

асыруды; 

-  барынша  жиі  кездесетін  мәліметтер  құрылымын,  оларды  қолдануды  және  ішкі 

ұйымдастырылуын; 

-  кроссплатформалық  бағдарлама  құрылғыны  әзірлеу  саласындағы  ерекшеліктер 

мен соңғы жетістіктерді; 

- нысандық бағдарламалау технологияларының негіздерін. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет