Коммерциялық емес акционерлік қОҒамыжүктеу 0.5 Mb.
Pdf просмотр
бет6/7
Дата03.03.2017
өлшемі0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 Істей алуы керек

-қауіпті аңықтау кезіндегі аспаптық құралдырын қолдану және қорғау құралдырын 

таңдауы туралы шешім қабылдауы;  


 

37 


қақтығыс  болу  жағдайында  шағылысу  және  компанияның  ақпараттық 

инфрақұрылымының  жұмысқа  қабілеттілігін  қалпына  келтіру  тәсілдерін 

құрастыруы; 

Дағдысы болу керек  

- ақпараттық қатерлерінің бағалау тәсілдерін; 

- жүйенің ақпараттық қатерлерін аңықтау құралдарын ; 

- ақпараттық  қауіпсіздік жүйелерінің аудит өткізу теориялық негіздерін; Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.

 

 БЕЙНЕБАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ЕНУГЕ РҰҚСАТТЫ ҚАДАҒАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ 

Қайта деректемелері: «Физика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Linux операциялық жүйе». Кейінгі деректемелері:  «Қорытынды аттестация». 

Оқытудың  мақсаты: 

студенттерге  теориялық  білім  және  физикалық  қорғау 

жүйелерін  арналған  объектілерді  жобалау  және  пайдалану  үшін  практикалық 

дағдыларды қалыптастыру негіздері, объектілерін қорғау принциптеріне бакалаврларға 

енгізу; периметрі қорғау құрылыстарын жолдары мен құралдары; күзетілген теледидар 

жүйелері  негізінде  жолдары  мен  объектiлерiн  қорғау  құралдары;  объектілерін 

физикалық  қорғау  тиімділігінің  мониторингін  жүзеге  асыру  әдістері  мен  құралдары; 

өрт  дабылы  және  өрт  сөндіру  жүйелерін  ұйымдастыру  тәсілдері  мен  құралдары; 

нысандарды  физикалық  қорғау  құралдарының  аппараттық  және  бағдарламалық 

интеграциясы; нысандарды физикалық қорғау жүйелерін жобалау негіздері.

  

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  нысанды  қорғау  сипаттамасы;  ұйымының 

әдістері мен құралдары өрт сөндіргіш-күзеті дабылдары мен өртсөндіргіш жүйелері; 

нысандар  периметрін  қорғаудың  әдістері  мен  құралдары;

 

теледидарлама  күзеті жүйелерінің  негізінде  нысандар  күзетінің  орындалуының  әдістері  мен  құралдары; 

нысандар  қорғалуының  физикалық  құралдарын  эффективті  бақылау  әдістері  мен 

құралдары;

 

нысандар  қорғалуының  физикалық  құралдарының  интеграциясының аппаратты-бағдарламалық  құралдары;  физикалық  нысандар  қорғалуының  жүйесін 

жобалау негізі.

 

Оқытудың нәтижесі:  

Білу керек: 

-

 қорғау объектілерінің негізгі сипаттамалары;  

 объектілерін физикалық қорғау аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету 

интеграциясы;  

 

құпия ақпаратты қорғау тәсілдері мен құралдары;   

қорғау объектілерінің ішкі жүйесі интеграцияланған жүйесі;   

күзет және өрт жүйелерін құру саласындағы негізгі нұсқаулар;   

физикалық қауіпсіздік жүйелерін дамыту әдістемесі;  

негізгі функциялары, бейнебақылау жүйелерін компоненттері мен принциптерін мақсаты және қауіпсіздік кіруді бақылау

 қорғау және олардың жұмысының мақсаты жеке деңгейдегі тағайындау; 

 ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін салу мәселесі (АҚЖ) оның жұмыс істеуі және 

ұйымдастыру;  

 

ақпараттық жүйелердің физикалық қауіпсіздік салыстырмалы талдау әдістемесі;  

негізгі ұғымдар, модельдер және қауіпсіздік жүйелер мен желілерді құру  

38 


принциптері, олардың даму және бейнебақылау стандарттар саласындағы ағымдағы 

үрдістері; 

 

ҚЖБЖ  жүйелерінің  мақсаты,  құрылыс  принциптері,  пайдалануға  беру  және пайдалану. 

Істей алуы керек: 

 қорғау құралдарын модельдеуге;  

 нақты алаңдарында кадрларды меншігін, өмірі мен денсаулығына қауіп-

қатерлерге анықтау және бағалау;  

 

объектілердегі ұтымды қорғау шараларын айқындау және олардың тиімділігін бағалау;  

 физикалық қорғау жүйелерін тиімділігін бақылау.  

 қадағалау элементтерін қолдану аясын білікті бағалау; 

  сауатты практикалық міндеттерді шешуге ҚЖБЖ және кіруді бақылау 

элементтерін пайдалану; 

 

 қорғау жүйесі көзделген барлық мүмкіндіктерді пайдалану;   

нақты талаптарына үшін бейнебақылау жүйелерін сәулетін әзірлеу;   

ҚЖБЖ  және  бейнебақылау  құралдарын  және  кіруді  бақылау  жүйелерімен ақпараттық қауіпсіздік жүйесін басқару.  

Дағдысы болу керек: 

 нысандарды физикалық қорғаудың есептерді шешу және орын қою;  

 Іс жүзінде білімді қолдану.

 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.  

АҚПАРАТТЫҢ КІСІ КҮШІМЕН ҚОРҒАУДЫҢ ЖҮЙЕЛЕРІН ЖОБАЛАУ 

Қайта деректемелері: «Физика», «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Linux операциялық жүйе». Кейінгі деректемелері:  «Қорытынды аттестация». 

Оқытудың  мақсаты:  заманауи  күзет  жүйесін  құру  принциптерін,  оларды 

теориялық  құрудың,  практикалық  қолданыстар  мен  жобалаудың  ерекшеліктерін 

үйрету. 

объектілерін  қорғау  принциптеріне  бакалаврларға  енгізу;  жұмыс  принципі 

және  бейнебақылау  жүйелерін  техникалық  мүмкіндіктері,  нысандардың

 

периметрін қорғау  жолдары  мен  құралдары;  ықтимал  қатерлерге  есептеу  әдістері;  жүйелерінің 

сөндіру  өрт  дабылы  және  өрт  ұйымдастыру  тәсілдері  мен  құралдары;  нысандарды 

физикалық  қорғау  аппараттық  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  интеграциясы; 

объектілерінің физикалық қорғау жүйелерінің жобалау негіздері.

  

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  нысанды  қорғау  сипаттамасы;  ұйымының 

әдістері мен құралдары өрт сөндіргіш-күзеті дабылдары мен өртсөндіргіш жүйелері; 

нысандар  периметрін  қорғаудың  әдістері  мен  құралдары;

 

теледидарлама  күзеті жүйелерінің  негізінде  нысандар  күзетінің  орындалуының  әдістері  мен  құралдары; 

нысандар  қорғалуының  физикалық  құралдарын  эффективті  бақылау  әдістері  мен 

құралдары;

 

нысандар  қорғалуының  физикалық  құралдарының  интеграциясының аппаратты-бағдарламалық  құралдары;  физикалық  нысандар  қорғалуының  жүйесін 

жобалау негізі.

 

Оқытудың нәтижесі:  

Білу керек: 

- қорғау және қауіп модельдеу объектілерінің негізгі сипаттамалары;  

39 


 

ық  қамтамасыз ету, интеграция;  

 құпия ақпараттардың және объектінің қорғау әдістері мен құралдары;   

 объектілерін қорғау кешенді жүйесі;  

 күзет және өрт жүйелерін құру саласындағы негізгі нұсқауларды сессиясы, кіруді 

бақылау жүйелері;  

 

физикалық қауіпсіздік жүйелерін дамыту әдістемесі;  

жеке деңгейлер қорғалуын тағайындау және олардың жұмысының міндеттері;    

негізгі  функциялары,  бейнебақылау  жүйелерін компоненттері мен принциптерін мақсаты және қауіпсіздік кіруді бақылау; 

 объектінің физикалық қорғау жүйелерін салыстырмалы талдау әдістемесі. 

 негізгі  ұғымдар,  модельдер  және  қауіпсіздік  жүйелер  мен  желілерді  құру 

принциптері,  даму  және  бейнебақылау  стандарттар  саласындағы  ағымдағы 

үрдістері; 

-ңңңҚББЖ  қатынасты  басқару  жүйелерінің  мақсаты,  құрылыс  принциптері, 

пайдалануға беру және пайдалану;

  

Істей алуы керек: 

 қауіп қорғау объектісін модельдеу;  

 нысандарында  ұтымды  қорғау  шараларын  айқындау  және  олардың  тиімділігін 

бағалау  үшін;    бейне  бақылау  элементтерін  қолдану  аясын  білікті  бағалау  және 

ҚББЖ;   

 дұрыс бейне бақылау элементтерін пайдалану,  ҚББЖ, практикалық мәселелерді 

шешу үшін күзет және өрт дабылы және периметрі;   

 

қорғау жүйесі көзделген барлық мүмкіндіктерді пайдалану үшін;   

белгілі бір талаптар үшін бейне бақылау жүйелерін сәулетін әзірлеу;   

бейнебақылау  жүйесі  сәулет  интеграцияланған  өнімділік  критерийлеріне оңтайландыру;  

 адекватты  түрде  бейне  бақылау  және  қауіпсіздік  жүйелерін  ҚББЖ  және  ОПС 

арқылы ақпараттық қауіпсіздік жүйесін басқару; Дағдысы болу керек:

 

 нысандарды физикалық қорғаудың есептерді шешу және орын қою;  

 Іс жүзінде білімді қолдану.

 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.  

АҚПАРАТ 

ҚОРҒАУДЫҢ 

КОРПОРАТИВТІК 

КЕШЕНДІ 

ЖҮЙЕСІН 

МОДЕЛЬДЕУ

  

Қайта  деректемелері:

 

«Ақпараттық  қауіпсіздіктің    құқықтық  және  ақпараттық 

қамтамасыздығы», 

«Интернет-технологиялардың 

қауіпсіздігі», 

«Ақпаратты 

қакіпсіздіктің бағдарламалы-жабдықтық құралдары».

  

Кейінгі деректемелері:  «Қорытынды аттестация».

 

Оқытудың  мақсаты:  ақпараттық  қауіпсіздік  проблемаларын  шешуге  кешенді 

көзқарас  негізін  қалау;  кешенді  ақпараттық  қауіпсіздік  жүйелерін  модельдеудің 

жалпы  әдіснамалық  негізгі  принциптерін  қарастыру;  кәсіпорындардың  кешенді 

ақпараттық  қауіпсіздік  жүйесімен,  кәсіпорынның  ақпараттық  қауіпсіздікті 

ұйымдастыру  сипаты  мен  құрылымы  туралы  студенттерге  білім  беру;  ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелерін сапасын бағалау әдістерін қолдануға үйрету; жедел, техника  

40 


және  технологияны  іске  асыру  үшін  қажетті  кәсіби  құзыреттіліктерді, 

эксперименттік зерттеу және ұйымдастырушылық басқаруды қалыптастыру.       Қысқаша  мазмұны:

 

күрделі  ақпараттық  қауіпсіздік  жүйелерін  модельдеу мәселелерімен студенттерді таныстыруға бағытталған; логикалық және алгоритмдік 

ойлау,  мәселені  және  оны  ұтымды  жолдарын  таңдауын  жүзеге  асыру  мәнін 

нақтылау қабілетін еңсеру және дамыту; зерттеу әдістерін және күрделі ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелерін модельдеу принциптері пайдалануға дағдылау.   Оқытудың нәтижесі 

Білу керек:

 

- 

кешенді  ақпараттық  қауіпсіздігін  модельдеу  және  талдау  негізінде  жатқан  негізгі 

теориялық ұғымдарды; 

-

 кешенді ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін модельдеу негіздері мен принциптерін; 

-

 интеграцияланған ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін жалпы әдістемелік негіздерін; 

-

 ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жиынтығын; 

-

 күрделі ақпараттық қауіпсіздік жүйелерді моделдеу үшін әдістері мен құралдарын; 

 Істей алуы керек: 

-

 ақпараттық қауіпсіздік проблемаларын шешуге кешенді көзқарас негізін қалау; 

-

 өзінің кәсіби қызметінде құқықтық құжаттарды қолдану; 

-

 ақпаратты өңдеу жүйесінің ақпараттық қауіпсіздік ықтимал жолдарын анықтау

-

 қауіп  қатерлермен  құртылғанған  ақпаратты  түрлерімен  пішінін  анықтау; 

кәсіпорынның  ақпараттық  процестерді  құрылымы  мен  мазмұнын  талдау  арқылы 

қауіп-қатерлер іске асыру мүмкін әдістері мен жолдары, кәсіпорынның мақсаттары 

мен міндеттерін анықтау; Дағдысы болу керек  

-

 заңды құжаттармен жұмыс әдістерімен; 

-

 Ақпараттық  қауіпсіздік  негізгі  құралдарымен  жұмыс  істеу  үшін  бастапқы 

дағдыларына; 

-

 

ақпараттық  қауіпсіздік  саласындағы  қолданыстағы  нормативтік  құқықтық актілерді  және  басшылық  құжаттар  қабылдау  техникалық  құжаттаманы  жұмыс 

дағдыларын назарға тіркеу; Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ КЕШЕНДІ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ

  

Қайта  деректемелері:

 

«Ақпараттық  қауіпсіздіктің    құқықтық  және  ақпараттық 

қамтамасыздығы», 

«Интернет-технологиялардың 

қауіпсіздігі», 

«Ақпаратты 

қакіпсіздіктің бағдарламалы-жабдықтық құралдары».

  

Кейінгі деректемелері:  «Қорытынды аттестация».

 

Оқытудың мақсаты: ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін сапасын бағалау әдістерін 

қолдануға  үйрету;  жедел,  техника  және  технологияны  іске  асыру  үшін  қажетті 

кәсіби  құзыреттіліктерді,  эксперименттік  зерттеу  және  ұйымдастырушылық 

басқаруды  қалыптастыру;  кәсіпорындардың  кешенді  ақпараттық  қауіпсіздік 

жүйесімен,  кәсіпорынның  ақпараттық  қауіпсіздікті  ұйымдастыру  сипаты  мен 

құрылымы туралы студенттерге білім беру. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  логикалық  және  алгоритмдік  ойлау, 

мәселені  және  оны  ұтымды  жолдарын  таңдауын  жүзеге  асыру  мәнін  нақтылау  

41 


қабілетін  еңсеру  және  дамыту;  ақпараттық  қауіпсіздік  жүйелерін  модельдеу 

мәселелерімен студенттерді таныстыруға бағытталған.

 

Оқытудың нәтижесі:  

Білу керек: 

-

 ақпараттық  қауіпсіздігін  модельдеу  және  талдау  негізінде  жатқан  негізгі 

теориялық ұғымдарды 

-

 

ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін модельдеу негіздері мен принциптерін -

 

ақпараттық  интеграцияланған  қауіпсіздік  жүйелерін  жалпы  әдістемелік негіздерін 

-

 іс-шаралар жиынтығын ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 

-

 әдістері  мен  құралдарын  күрделі  ақпараттық  қауіпсіздік  жүйелерді 

моделдеу үшін  Істей алуы керек: 

-қауіп қатерлермен құртылғанған ақпаратты түрлерімен пішінін анықтау; 

-құқықтық  қолданылу  тұрғысынан  ақпараттық  қауіпсіздік  жөніндегі  шаралар, 

әкімшілік,  басқару  және  техникалық  және  экономикалық  өміршеңдігінің 

жиынтығын қалыптастыру 

 

Дағдысы болу керек: 

-ақпараттық  қауіпсіздік  саясатын  іске  асыру  жөніндегі  жұмысына  қатысуға 

мүмкіндігіне; 

-ақпараттық  қауіпсіздік  саласындағы  қолданыстағы  нормативтік  құқықтық 

актілерді  және  басшылық  құжаттар  қабылдау  техникалық  құжаттаманы  жұмыс 

дағдыларын назарға тіркеу. 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ  ЖЕЛІЛЕРДЕ  РҰҚСАТ  ЕТІЛМЕГЕН  ҚОЛ ЖЕТКІЗУДЕН ЖӘНЕ КЕМІЛУ АРНАЛАРЫНАН ҚОРҒАУ

 

Қайта 

деректемелері:

 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Математика», «Алгоритмдеу және (С#) бағдарламалау тілдері», «Есептеу жүйелері 

мен желілерін ұйымдастыру». 

Кейінгі деректемелері:  «Қорытынды аттестация».

 

Оқытудың  мақсаты:  мәселелерді  шешуде  қазіргі  заманғы  компьютерлік 

технологияларды тиімді пайдалану үшін студенттерді дайындау және компьютерлік 

ақпаратты  криптографиялық  қорғау  әдістері  мен  құралдарын  әзірлеу,  рұқсатсыз 

кіруден  бағдарламалық  жасақтаманы  қорғау  үшін  әдістерін  зерделеу,  күрделі 

қауіпсіздік жүйелерін дамыту. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  сымсыз  байланыс  жүйелерінің 

классификациясы,  БС  жүйесін  құрудың  техникалық  концепциясы,  кеңейген 

спектрлер  жүйесі,  қолжетімділіктің  көпстанциялы  әдісі,  сигналдарды  тарату 

әдістері,  ұялы  байланыстың  негізгі  энергетикалық  параметрлері,  сымсыз 

байланыстың қорғауының жаңа стандарттары.

 

Оқу нәтижелері:  

Білу керек: 

- ұлттық қауіпсіздік жүйесінде ақпараттық қауіпсіздік рөлі мен орны; 

- мемлекеттік ақпараттық қауіпсіздік қауіп-қатерлері;  

- ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін салудың қазіргі заманғы тәсілдері;  

42 


- ақпараттық әсер ету объектісі ретінде болатын компьютерлік жүйе; 

істей алуы керек: 

- ақпараттық қауіпсіздік және жүйелерді алгоритмдерін әзірлеу; 

- деректердің және қосымшалардың желілік қауіпсіздігін құрастыру технологиясын 

білу; 


дағдысы болу керек:  

-  ақпаратты  қорғау  жүйелерін  және  жеке  әдістері  мен  құралдарын  бағалау  үшін 

сапалы көрсеткіштері мен өлшемдері параметрін таңдау және талдау; 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік. 

 

ЖҮЙЕЛЕРДІҢ 

ЖӘНЕ 

ЖЕЛІЛЕРДІҢ 

ҚАУІПСІЗДІГІ 

ЖӘНЕ 

ӘКІМШІЛІКТЕН БАСҚАРЫЛУЫ

 

Қайта 

деректемелері:

 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», 

«Математика», «Алгоритмдеу және (С#) бағдарламалау тілдері», «Есептеу жүйелері 

мен желілерін ұйымдастыру». 

Кейінгі деректемелері:  «Қорытынды аттестация».

 

Оқытудың  мақсаты:  жергілікті  желінің  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  туралы 

студендердің білімін теория жағынан толықтыру оны ғаламтор шабуылынан қорғау, 

желіге  логикалық  және  физикалық  құрылмдау  жасау,  ашық  жүйені  дәріптеу, 

көпқабатты желі үлгілері, компьютерлік және телекоммуникациалық желілердің бір 

бірімен  жуықтасуы,  кодтеу  әдістері,  трафиктерді  ашық  желі  арқылы  шифрлап 

жіберу. 

 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  беріліп  жатқан  мәтіндерің  қауіпсіздік 

негіздерін  зерттеу,  мәтінді  тасымалдау  технологиясы,  кодтау  тәсілдерін  және 

тасымалдау ортаға кіру әдістерін оқып үйрену. Оқытудың нәтижесі:  

Білу керек:

 

-  заманауи  есептеуіш  жүйелер  мен  желілерді  құру  принциптері,  болашақ  кәсіптік 

қызметтегі ақпараттық технологияларды эффективті пайдалану; 

  

-  ақпараттар  қауіпсіздігі  нысандарының  ерекшелігін,  олардың  классификациясын, ақпаратты  сақтап  өңдеуші,  таратқыш,  шығыс,  кіріс  ақпараттық  үдерістері 

реализациясы  алдындағы  ақпаратты  қорғау  жағдайы  мен  әдістері  жайлы  ұсына 

білу.  

 

Істей алуы керек: (PVP)  векторлы  процессорларымен  параллель  архитектураларды  сипаттау, 

сонымен  қатар  көп  процессорлы  есептеуіш  жүйелердің  кластерлі  архитектурасын 

сипаттау;

 

-  Ақпараттық  жүйелерді  (АЖ)  функциялауды  оптимизациялау  үшін  ақпаратты қорғау  құралдарын  қолдануда  нақты  сұрақтарды  қою  және  шешу,  АЖ 

қауіпсіздік деңгейін бағалау; 

  

- жүйені масшабтау және бағдаорламалық ортада біріктіру. 

Дағдысы болу керек:

 

- жүйені көлемдеу, сондай-ақ бағдарламалық ортада біріктіру; 

 (PVP)  векторлы  процессорларымен  параллель  архитектураларды  сипаттау, сонымен  қатар  көп  процессорлы  есептеуіш  жүйелердің  кластерлі  архитектурасын 

сипаттау   

43 


-

 

ақпараттық ресурстарды қорғаудың қажетті шараларын анықтау;  

-

 қорғаудың  аппараттық  құралдарын  жобалау  туралы,  бағдарламалық  қорғау 

жүйелері  туралы,  қорғаудың  ұйымдастырылған  шаралары  туралы  көзқарастың 

болуы.

 

Кафедра – Компьютерлік және инфокоммуникациялық қауіпсіздік.  

ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫН ҚОРҒАУ 

Қайта 

деректемелері: 

«Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар», 

«Алгоритмдеу  және  (С#)  бағдарламалау  тілдері»,  «Жоғарғы  деңгейдегі  тілдерде 

бағдарламалау», «Java нысанға бағытталған бағдарламалау». Кейінгі деректемелері:  «Қорытынды аттестация». 

Цель  изучения:  деректер  базасы  туралы  студенттерде  жалпы  түсініктерін 

қалыптастыру,  деректер  базасы    жүйелерінің  архитектурасы;  реляциондық 

модельдің  түсінігі,  SQL  реляциондық  тілдің  стандартты  элементтерін;    шынайы 

деректер базасын  құру;  желілі  немесе жергілікті  деректер  базасында  жұмыс жасая 

алу, деректердің негізгі модельдерінің құрастырылуын зерттеу және оларды қазіргі 

деректер базасынын басқару жүйелерінде пайдалануы (ДББЖ), деректер базасының 

қауіпсіздігін және қорғау әдістерін қолдануды білу. 

Қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  деректер  базасының  бөлінуінің  негізгі 

түсінігі,  деректер  базасының  бөлінуінің  архитектурасы,  архитектурадағы 

клиент/сервер  және  бағдарламалық  орта,  деректердің  қоймасының  зерттемесінің 

элементтері.  Деректер  модельдері.

 

Деректердің  реляциялық  қалыбы. 

Деректердің 

реляциялық  қалыбын  жобалау.  Деректер  базасын  жобалаудың  этаптары.

 

"жан-байланыс"  моделі  көмегімен  деректерді  жобалау.  Деректердің  реляциялық 

қалыбының  манипуляциялық  бөлігі.

 

SQL  тілінің  негізі.  Деректердің  өңдеуінің негізгі операторлары SQL тілінде. 

Оқу нәтижесі:  

Білу керек: 

 деректер базасы жобалау принциптерін; 

 Қарапайым формаларын; 

 деректер базасының қорғау әдістерін және қауіпсіздігін;  

 Т-SQL тілінің негіздерін; 

 реляциондық деректер базасының бақылау жүйелерінің архитектурасын;  

клиент/сервер архитектурасын; 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет