Литература по физико-математическим наукамPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі176,91 Kb.
#23
түріЛитература

Информационный список литературы  поступившей в библиотеку КГУ в феврале 

месяце 2014 года. 

 

 

 

Литература по физико-математическим наукам. 

 

 1.  22.3я73  Бижігітов Т. Жалпы физика курсы: Оқулық..-Алматы: ЖШС «Экономика», 

                     2013.-890 б. 

                                                                                                                                  20 дана. 

 

2.  22.311я73  Райли К. Физиктер мен инженерлерге арналған математикалық әдістер:                         Оқулық .-Алматы, 2013.-479 б.                                                      

                                                                                                                                  15 дана. 

 

3.   22.1я73   Крофт Э., Дэвисон Р. Математика  негіздері. 1-бөлім:Оқулық .- Алматы,                       2013.- 391 б.                                                                                        

                                                                                                                                   10 дана. 

 

 

  

 

  

Литература по химии и химическим наукам. 

 

    1.  24.6я73   Бирди К.С. Беттік және коллоидтық химия.Ұстанымдары мен қолданылуы:                          Оқулық .- Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2013.-388 б. 

                                                                                                                                        15 дана. 

 

    2.  24я73      Кадемартири Л., Озин Г.А. Нанохимия концепциялары : Оқулық .- Алматы,                          2013.- 368 б. 

                                                                                                                                         2 дана. 

 

 

  

 

Литература  по Науке о Земле ( геодезические,геологические и географические)  

 

1.  26.82я73  Әбілмәжінова С.Ә., Бейкитова А.Н. Материктер мен мұхиттардың физи- 

                       калық  географиясы: Оқулық..- Алматы : ЖШС «ВООКРRINT» баспаха- 

                       насы, 2013.-520 б. 

                                                                                                                                       10 дана. 

 

  

 

  

Литература по биологическим наукам. 

 

     1.  28.0я73   Тиман У.Дж., Палладино М.А. Биотехнологияға кіріспе: Оқулық.-                                    Алматы, 2013.-456 б. 

                                                                       

 

                                                                                                                               15 дана.  

 

 Литература по радиоэлектронике. 

  

1.  32.973я73 Хейвуд Я. ж.б.  Географиялық ақпарат жүйелеріне кіріспе.1-бөлім:                         Оқулық.- Алматы,2013.-472 б. 

                                                                                                                             15 дана. 

 

2.   32.811      Декстер С. Козен. Есептеу теориясы.1-бөлім:Оқулық..-Алматы,2013.-                        246 б. 

                                                                                                                              10 дана. 

 

 

  

Литература по горному делу. 

 

1.  33.12я73   Нұрпейісова М.Б., ж.б. Маркшейдерлік іс :Оқулық .-Алматы,2013.- 

                       400 б. 

                                                                                                                               20 дана. 

 

 

  

 

Литература по химической технологии и химическому производству.  

 

1.  35.514я73  Абдуқадырова Қ.А. Мұнай және газ химиясы.Оқулық .-Алматы,2013.- 

                                  319 б. 

                                                                                                                                         10 дана. 

 

 

  

 

Литература по транспорту.  

 

         

         1.   39.1я73   Цой С., Рүстемов С.Т. Тау-кен кәсіпорындарын жобалау негіздері : 

                               Оқулық .-Алматы, 2013.-256 б. 

                                                                                                                                          10 дана. 


 

Литература по истории и историческим наукам. 

   

           1.  63.5 (5Қ)    Ақбай Н. Қазақтың дәстүрлі атаулары ( энциклопедиялық сөздік).- 

                                   Алматы : «Арда+7», 2013.-496 б. + 32 бет жапсырма. 

                                                                                                                                          10 дана. 

 

  

                       Литература по экономике и экономическим наукам. 

 

 

1.  65.050.9(5Қ)я73 Әбутәліп О.М.  Ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу.                        Оқу құралы.-Астана: Ш. Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың 

                       республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2013.-272 бет. 

                                                                                                                        24 дана.      

 

  

 

Литература по филологическим наукам.  

 

           1.  81.632.5     Ильясова Н. Қазақ есімдері ( Орыс аудиториясына арналған оқу 

                                   құралы).-Алматы : Мемлекеттік тілді дамыту институты,2013.- 

                                   256 б. 

                                                                                                                                            20 дана. 

           2. 81.632.4я2(5Қ)  Заңнамада жиі қолданылатын сөздер мен  сөз тіркестері.  

                                   Қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздік. 1- кітап. 

                          Слова и словосочетания,часто употребляемые 

                          в законодательстве. Казахско-русский и русско-казахский словарь. 

                          Книга 1.- Алматы:»Қазығұрт» баспасы,2013.-456 б. 

                                                                                                                                    12 дана. 

 

  3.  81.632.4я2(5Қ) Заңнамада жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері. Қазақша-                           орысша және орысша –қазақша сөздік. 2-кітап. Слова и словосочета- 

                          ния, часто употребляемые в законодательстве. Казахско-русский и 

                          русско-казахский словарь. Книга 2.-Алматы : « Қазығұрт» баспасы, 

                          2013.-440 б. 

                                                                                                                                    12 дана. 

 

        4.  81.632.52-6 Романенко Е. Разговорный казахский легко: Пособие для начинаю-                                                           щих с упражнениями и ответами.-Алматы: ИП «Романенко Елена 

                                     Игоревна», 2013.-136 с. 

                                                                                                                                              20 экз. 

 

5.  81.632.52-6  Романенко Е. Забавный казахский: Пособие по развитию навыков                                   аудирования и говорения на казахском языке + СD.-Алматы: ИП 

                                  «Романенко Елена Игоревна»,2013.-136 с. 

                                                                                                                                      20 экз. 

 

6.  81.632.52-6 Романенко Е. Понятный казахский: Пособие для продолжающихся                           с упражнениями и ответами.-Алматы : ИП « Романенко Елена 

                          Игоревна», 2013.-136 с. 

 

                                                                                                                                  1 экз.  

           7.   81.632.42-36(5К)  Қияқова Р.Ж.. Қимыл мен қылық (Паралингвистика  пәні 

                           бойынша).-Ш.Ш. Уәлиханов атындағы КМУ Ғылыми кеңесі 

                           баспа ға  ұсынған.- 2013.-184 б. 

                                                                                                                                  1 дана. 

 

8.   81.632.4-923(5Қ)я73 Құрманбаева Ш., Мұратбекова А. Қазақ тілі. Экология                            мамандығына арналған тереңдете оқыту құралы.-Алматы: «Қазы- 

                           ғұрт» баспасы,2013.-128 бет. 

                                                                                                                                  40 дана. 

 

9.  81.632.4(5Қ) Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері.-Алматы:                             «Абзал-Ай» баспасы,2013.-640 бет. 

                                                                                                                                  12 дана. 

 

10. 81.632.4-923(5Қ) Құрманбаева Ш., Мұратбекова А. Қазақ тілі.Ақпараттық                             технология және энергетика мамандығына арналған оқу құралы.- 

                            Алматы: «Қазығұрт» баспасы,2013.-248 бет. 

       

                                                                                                                                 60 дана.   

11. 81.632.4я2(5Қ) Медеубекұлы С.  ж.б. Баспа және полиграфия терминдерінің 

                             түсіндірме сөздігі.-Алматы: «Сөздік-Словарь»,2013.-232 бет. 

 

                                                                                                                                  48 дана.  

12. 81.632.4-921(5Қ)  Мадиева Т. Бастауыш топқа арналған жаттығулар жинағы.- 

                              Астана: Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республи- 

                              калық үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2013.-256 бет. 

                                                                                                                                  28 дана. 

 

13. 81.632.4я2(5Қ) Куянбаев А., Сабирова Н. Кеме құрылысының сөздігі.-Алматы:                               «Сөздік-Словарь»,2013.-192 бет. 

                                                                                                                                  40 дана. 

 

14. 81.632.42-7(5Қ) Балақаев М., Серғалиев М. Қазақ тілінің мәдениеті.Оқулық.-                                Алматы: «Дәүір-Кітап»,2013.-240 бет. 

                                                                                                                                   24 дана. 

 

15. 81.632.4я2(5Қ) Тұрсын Қ. Көпшілік коммуникация сөздігі.-Алматы, 2013.-344 б.  

                                                                                                                                   24 дана. 

 

16. 81.632.42-3(5Қ) Айғабылұлы А. Қазақ тілінің лексикологиясы. Оқу құралы.-                                   Алматы: «Дәүір-Кітап» баспасы, 2013.-104 бет. 

                                                                                                                                   40 дана. 

 

17. 81.632.4я2(5Қ)  Омашұлы Д. Заңнама ұғымдарының тезаурусы.-Алматы:                                  «Сөздік-Словарь»,2013.-192 бет. 

                                                                                                                                   40 дана. 

 

18.  81.631.1            Мамырбекова Г.М., Сейтбекова А.А. Әбілғазы баhадүр ханның                                  «Түркі шежіресінің» тезаурус сөздігі.- Алматы: «Фирма Орнак», 

                                  2013.-480 бет. 

                                                                                                                                  40 дана.                 

   


19. 81.632.4я2(5Қ)  Қайдар Ә. Қазақтар ана тілі әлемінде (этнолингвистикалық     

                                 сөздік).-Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2013. 

                                 Т.3: Табиғат.-2013.-608 бет. 

                                                                                                                                   12 дана. 

 

20. 81.632.42-32(5Қ) Бияров Б. Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері.-Астана :                                    Ш. Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық 

                                   үйлестіру- әдістемелік орталығы,2013.-432 бет. 

                                                                                                                                  24 дана.  

 

21. 81.632.4я2(5Қ)   Қайдар Ә. Қазақтар ана тілі әлемінде (этнолингвистикалық                                   сөздік). Т.2: Қоғам.-2013.-728 бет. 

                                                                                                                                  12 дана. 

 

22. 81.632.4я2(5Қ)   Орфографиялық сөздік.-Алматы: «Дәуір» баспасы,2013.-720 б.                                                                                                                                    30 дана. 

 

23. 81.632.4(5Қ)   ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер.-Алматы:                                «Қазығұрт» баспасы, 2013.-640 бет. 

                                                                                                                                   30 дана. 

 

24. 81.632.4(5Қ)   Қазақ тіл білімінің мәселелері.-Алматы: «Абзал-Ай» баспасы,                               2013.-640 бет. 

        


                                                                                                                                             12 дана. 

 

           25. 81.632.4-923(5Қ)я73 Қартаева А., Мұратбекова А. Қазақ тілі ( техникалық жоға-                                           ры оқу орындарының студенттеріне арналған).- Алматы: «Қазы- 

                                          ғұрт» баспасы, 2013.-416 бет. 

                                                                                                                                              40 дана. 

 

           26. 81.632.42-1(5Қ) Мырзабеков С. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы: Оқу құралы.-                                          Алматы: «Дәүір-Кітап», 2013.-220 бет. 

                                                                                                                                              28 дана. 

 

           27. 81.632.4я2(5Қ) Джанабеков К., Джанабекова Г. Орысша-қазақша ветеринарлық                                            сөздік.-Алматы: «Сөздік-Словарь», 2013.-288 бет. 

                                                                                                                                              64 дана. 

 

           28. 81.632.4           Бақитов А., Жуманова Р. Французша-орысша-қазақша, қазақша-                                           орысша-французша дипломатиялық терминдер сөздігі.-Алматы: 

                                          ЖШС «Фирма Орнак»,2013.-380 бет. 

                                                                                                                                              50 дана. 

 


           29. 81.632.4(5Қ)    Қайыржан К. Сөз-сандық..Қазақтың көне сөздері.-Алматы: 

                                           «Өнер» баспасы,2013.-480 бет. 

                                                                                                                                              10 дана. 

 

           30. 81.632.4я2(5Қ)  Тоқсанбай С.Р. Орысша-қазақша банк терминдері – сөздігі-                                               Русско-казахский словарь банковских терминов.- Алматы: 

                                              «Ой-Сана» баспасы,2013.-1152 бет.-қазақша, орысша. 

                                                                                                                                               9 дана. 

 

           31. 81.632.4я2(5Қ)  Тоқсанбай С.Р. Пошта терминдерінің және пошта қызметтері                                               саласында жиі қолданылатын сөз тіркестерінің қазақша – 

                                              орысша және орысша-қазақша сөздігі – Казахско-русский и 

                                              русско-казахский словарь почтовых Терминов и словосочета- 

                                              ний,часто употребляемых в сфере почтовых услуг.-Алматы: 

                                              «Ой-Сана» баспасы,2013.-1152 бет. 

                                                                                                                                               9 дана. 

 

            32. 81.432.4я2         Шалгинбаева Р. Немісше-орысша-қазақша, қазақша-орысша-                                               немісше дипломатиялық терминдер сөздігі. Алматы: «Фирма 

                                              Орнақ»,2013.-396 бет. 

                                                                                                                                              50 дана.     

            33. 81.632.4я2(5Қ)  Қайдар А.Қазақ тіліндегі қос сөздер : зерттеу және сөздік.- 

                                              Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2013.-456 бет.  

                                                                                                                                              12 дана. 

 

             34. 81.632.4я2(5Қ)  Рахимбердиева Б.М. Тағамтану сөздігі.-Алматы: «Ой-сана»                                               баспасы,2013.-216 бет. 

                                                                                                                                              24 дана. 

                            

  35.  81.632.5            Мұқан Ш. 10 причин,почему важно знать и говорить на  

                                   казахском языке.-Алматы: ТОО «Мерекенің баспалар үйі», 

                                   2013.-448 с. 

                                                                                                                                    12 экз.    

 

  

 

Литература по литературоведению. 

 

 

 1.  83.3(5Қ)  Сыдықов Е. Шәкәрім : Ғылыми-танымдық басылым.-Алматы: 

                       ҚР БҒМ ҒК ФСДИ,2013.-444 б. 

                                                                                                                  1 дана. 

 

2.   83.3(5Қ)   Омаров Ілияс: хаттар арқалаған сырлар. Из переписки Ильяса                        Омарова.-Алматы: Раритет,2012.-480 б. 

                                                                                                                    3 дана. 

 

3.   83.3(2=рус)5-5  Косяков Г.В. Мирообразы  русской романтической поэзии:                          Монография.-Омск: Издат.дом «Наука»,2011.-212 с. 

                                                                                                                     1 экз. Литература по художественной литературе. 

                                            

 

 

1.  84(5К)      Бөкен Г. Алғашқы асу (өлеңдер,әңгімелер,мақалалар жинағы):                        Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 

                       2011.-120 б. 

                                                                                                                      1 дана. 

 

2.  84(5Қ)      Жанайдаров О. Қазақ жерінің 100 аңызы. Сто легенд казахской земли.                       -Алматы: «Сораба» қоғамдық қоры, 2013.-қазақша,орысша,ағылшынша 

                      1- том.-240 бет. 

                                                                                                                       10 дана. 

 

3.  84(5Қ)      Жанайдаров О. Қазақ жерінің 100 аңызы. Сто легенд казахской земли.                       -Алматы: «Сораба» қоғамдық қоры, 2013.-қазақша,орысша,ағылшыша 

                      2- том.-240 бет. 

                                                                                                                        10 дана. 

 

 Литература о религии и атеизме. 

 

 

1.  86               Орынбеков М.С.  Генезис религиозности  в  Казахстане.-Алматы: 

                         ИФПР КН МОН РК, 2013.-204 с. 

                                                                                                                        1 экз. 

 

2.  86.3             Бурова Е., Косиченко А. Қазақстан республикасындағы діни                          ахуалды дамытудың өзекті мәселелері.- Алматы:ҚР БҒМ ҒК 

                         ФСДИ, 2013.-135 б. 

                                                                                                                         1 дана. 

 

  

 

Литература по философским наукам.  

 

 

           1.  87.2             Қазіргі әлемдегі философия : 1 Қазақстандық философиялық 

                                    Конгресс материалдары. Философия в современном мире : 

                                    Стратегии развития.Материалы 1 Казахстанского философского  

                                    Конгресса.-Алматы : Институт философии,политологии и  

                                    религиоведения КН МОН РК, 2013.-818 с. 

                                                                                                                                     1 экз. 

 

           2.  87(5К)         Қазақстандық философиядағы танымал тұлғалар (ақпараттық                                     анықтама) . Кто есть кто в казахстанской философии ( инфор- 

                                    мационный справочник).-Алматы : ИФПР КН МОН РК,2013.- 

                                    197 с. 

                                                                                                                                      1 экз. 

 


          3.  87(5К)         Сағиқызы А. Гуманистік  дүниетаным : әлеуметтік-мәдени 

                    негіздер.- Монография.-Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия,сая- 

                                   саттану және дінтану институты, 2013.-292 б. 

                                                                                                                      1 дана. 

 

 

    4.  87(5К)          Қоңырбаева К. Қазақ философиялық ойы эволюциясындағы еркін-                                 дік идеясы.- Монография.-Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясат- 

                                   тану және дінтану институты, 2013.-216 б. 

                                                                                                                        1 дана. 

 

  5.   87.2             Бижанова М. Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы.-Алматы:                                   ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013.-204 б. 

                                                                                                                        1 дана. 

 

         6.   87.3(5К)     Қазақ руханияты : тарихи – философиялық және  этномәдени          негіздер. Ұжымдық монография.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 

                       2013.-375 б. 

                                                                                                             1 дана. 

 

         7.    87(5К)   Шаукенова З.К. Қазақстан республикасындағы идеологиялық                  конструкциялау: Монография.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, 

                              саясаттану және дінтану институты, 2013.- 218 б. 

                                                                                                                            1 дана. 

 

8.    87(5К)    Жетпісбаева М. Мұстафа Шоқай және ұлттық тәуелсіздік мәселесі.- Монография.-Алматы : ҚР БҒМ ҒК ФСДИ,2013.-191 б. 

1 дана. 


 


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет