М. К. Ахметова Мәтін лингвистикасы


Пайдаланылған  әдебиеттерPdf көрінісі
бет9/207
Дата07.01.2022
өлшемі4,96 Mb.
#20846
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   207
Пайдаланылған  әдебиеттер:
1.  Виноградов  В.В.  Русский  язык  (грамматическое  учение  о 
слове).  -  М-Л.,  1947.
2. Қазақтілі. Энциклопедия. — Алматы: Қазақстан Республикасы 
Білім, мэдениет жэне денсаулық сактау министрлігі, Қазақстан даму 
институты,  1998. -  509 бет.
3. Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация.-Москва: 
Наука,  1983. -  215  с.
4.  Тураева  З.Я.  Л ингвистика  текста  (текст:  структура  и 
семантика). -  Москва: Просвещение,  1986.  -   127  с.
5.  Бахтин  М.М.  Эстетика  словесного  творчества.  -   2-е.  Изд.
-  Москва:  Искусство,  1986.  -  445  с.
18


6. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. -  Москва: Наука, 1980.
-   152  с.
7. Сусов И.П. О двух путях  исследования содержания текста // 
Значение и смысл речевых образований. Межвузовский тематический 
сборник. -  Калинин,  1979.  -  С.  90-103.
8.  Гальперин  И.Р.  Текст  как  объект  лингвистического 
исследования. -  Москва: Наука,  1981. -   139 с.
9. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас: теориясы жэне әдістемесі (Оқу 
құралы).  -   Алматы:  Ы.Алтынсарин  атындағы  Қазақтың  білім 
академиясының республикалық баспа кабинеті, 2000. -  208 б.
10. 
Ерназарова 
3. 
Сөйлеу 
тілі 
синтаксисінің 
прагмалингвистикалық аспектісі. -  Алматы, 2001. -2 1 5  6.
11. Жубанов А.К. Основные принципы формализации содержания 
казахского текста. -  Алматы, 2002. -  250 с.
12.  Текст // Языкознание.  БЭС. -  Москва,  1998. -  с.  507.
13. Тіл білімі сөздігі. Алматы: Ғылым,  1998. -  544 б.
14. Москальская О.И. Грамматика текста (пособие по грамматике 
немецкого языка для институтов и факультетов иностранных языков).
-  Москва:  Высшая  школа,  1981.  -   184 с.
15. Кухаренко В. Интерпретация текста. -  Москва: Просвещение, 
1988.  -   192  с.
16.  Никитин  М.В.  Основы  лигвистической  теории  значения. 
Учебное пособие. -  Москва: Высшая  школа,  1988. -   168 с.
17.  Қайдар  Ә.  Халық  даналығы  (қазақ  мақал-мэтелдерініц 
түсіндірме сөздігі жэне зерттеу). Алматы, Тоганай Т, 2004. -  560 б.
18. Құрманова Н.Ж., Мухлис К. Текст теориясы жэне тексті талдау 
әдістемесі: Студенттер мен мұғалімдерге арнапған кітап. -  Алматы, 
Абай атындагы Алматы мемлекеттік университеті, 2000. -1 1 4  бет.
19. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, 
принципы  и  аспекты  анализа:  Учебник  для  вузов.  -   Москва: 
Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. -  464 с.
20.  Шалабай  Б.  Мәтін  прагматикасы  //  ҚазҰУ  хабаршысы. 
Филология сериясы. №60. - Алматы,  2002. -   130-132  б.
21.  Балақаев М.,  Сайрамбаев Т.  Қазіргі  казак тілі:  Сөз тіркесі 
мен  жай  сөйлем  синтаксисі.  Оқулық.  -  Алматы: Санат,  1997.  -  240 
бет.
22.  Әмір  P.,  Әмірова  Ж.  Жай  сөйлем  синтаксисі:  Оқулык. 
Алматы: Қазақ университеті, 2003. -1 9 9  б.
19
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   207
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет