Магистрлік диссертация туралы ережеPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі298,58 Kb.
#9858

Қазақстан Республикасының                    

 

  Министерство Білім және ғылым                                                 

  образования и науки  

министрлігі                                                              

  Республики Казахстан 

 

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ                                 ВКГТУ им. Д. Серикбаева  

 

  

 

  

 

 Н.Г. Хисамиев, Д.А. Омариева 

 

 МАГИСТРЛІК  ДИССЕРТАЦИЯ  ТУРАЛЫ  ЕРЕЖЕ 

 

 

6N0601 – «Математика» мамандығы бойынша 

магистрлік диссертацияны дайындауға арналған  

талаптар мен орындау ережелерінің әдістемелік нұсқауы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Өскемен 

Усть-Каменогорск 

2009 


 

2

ГРНТИ 20-50.50 

 

Хисамиев  Н.Г.,  Д.А.  Омариева  Магистрлік  диссертацияның  ережесі. 

6N0601  –  Математика  мамандығы  бойынша  магистрлік  диссертацияны 

дайындауға  арналған  талаптар  мен  орындау  ережелерінің  әдістемелік 

нұсқауы. /ШҚМТУ.- Өскемен, 2009.- б. 

 

 

  

 

 Магистрлік  диссертацияның  ережесі  магистратураны  бітірушінің 

қорытынды  аттестациясының  мақсаты  мен  талабын  анықтайды,  сонымен 

қатар магистрлік диссертацияны дайындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

мен талаптар мен орындау ережелерінен тұрады. 

 

 

6N0601 – 

«Математика» 

мамандығы 

бойынша 


оқитын 

макгистранттарға арналған 

 

 

 АТжЭ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілген. 

 

 Хаттама № _____   _____________ 2009 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 © Д.Серикбаев атындағы Шығыс             

    Қазақстан Мемлекеттік  

    Техникалық Университеті, 2009  

 

   

3

1  Жалпы ереже  

1.1 Негізгі  ереже  магистрлік  дисертацияның  құрылымы  мен  оны  қорғаудағы 

көлемін№мазмұнын және талабын анықтайды. 

1.2 Ереже  Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік    жалпы  білім  беру 

стандартына 

негізделіп, 

магистратура 

және 


жоғарғы 

оқу 


орындарындарындағы қорытынды мемлекеттік аттестацияға бағытталған. 

1.3  Бітіру  кезіндегі  білікті  жұмыс  магистрлік  диссертация,  ғылыми  жетекші 

мен бір немесе екі ғылыми консультантардың және өздігімен орындалған 

ғылыми зерттеу мен проект болып табылады. 

1.4 Магистрлік  диссертацияда  жұмыстың  қаншалықты  толық  көрсетілгенін, 

мазмұнын, жаңа ашылымдарын, маңыздылығы мен қажеттілігін байқауға 

болады.  Жұмыс  қорытындысы  автордың  қаншалықты  өз  мамандық 

шеңбері  бойынша  дәл  аймағын  көрсетеді.  Мамандық  шеңбері  болуы 

мүмкін 

(ғылыми 


– 

зерттеушілік, 

ғылыми 

– 

педагогикалық, ұйымдастырушылық) 

1.5 Диссертация 

мазмұны 

практикалық 

және 

теориялық зерттеудің 

қорытындысы  мен  алгебра  және  логикалық  математика  аясындағы 

маңызды деген есептердің жауабын қамтуы керек. 

1.6 Магистрлік  диссертация  магистранттың  ғылыми  зерттеу  практикасы  мен 

оқу периоды кезіндегі өз бетімен жинаған материалдардан жазылады. 

1.7 Магистрлік  диссертация  қорытындысы  аз  дегенде  бір  рет  басылымға 

немесе ғылыми – практикалық конференцияда көрсетілуі керек. 

Магистрант  магистрлік  диссертацияны  қорғау  кезінде    мемлекеттік 

аттестация  коммиссия  мүшелерінің  талабы  бойынша  басылымдар  тізімін 

көрсетуі қажет. 

 

2  Максаты 

2.1 Магистрлік диссертацияның көрсететін мақсаты: 

   Магистрлік  программа  бойынша  бітірушінің  кәсіпкерлік  және  жалпы 

білімдік деңгейін даярлау; 

  Әдеби еңбек көздерін қажетті салада қолдана білу; 

   Өз  бетімен  ғылыми  зертеулер  жүргізіп,  жүйелі  және  жалпы  фактілі 

материалдарды қолдану; 

  Жүргізілген зерттеу қорытындысын өздігімен саралай білу. 

 

 

3  Тематика 3.1 Магистрлік  диссертацияның  тақырыбын  таңдауда  мыныдай  келісімдерге 

сүйену қажет 

  Жұмыс  таырыбы  маңызды,  қазіргі  кұнгі  қажеттіліктерге  сай  және 

ғылыми технологиялық даму деңгейінде болуы керек. 

  Магистратурада    оқу  барысымен  жүргізілген  ғылыми  –  техникалық 

жұмыс бірнегізде болуы керек  

4

  Әдебиеттермен қамтылу мен жасалынуы деңгейі ескерілуі керек. 3.2 Магистрлік диссертацияның болжамды тақырыбы шығарушы кафедрамен 

жыл сайынғы тиісті факультеттің Ғылымдар кеңесімен бекітіледі. 

3.3 Студент  магистрлік  диссертацияға өз  тақырбын ұсынуға құқылы. 

3.4 Магистрлік  диссертацияға  тақырып  таңдалған  соң,  студент  АТжЭ 

факультетінің деканына рұқсат жайында арыз жазады. 

3.5 Таңдалынған  тақырып  пен  жетекші  келісілген  болса,  магистрлік 

диссертация  Университет  бұйрығымен  бітіруші  кафедрада  студенттің 

таңдалған  тақырыбы  мен  диссертациялық  жұмыстың  ғылыми  жетекшісі 

бекітіледі. 

 

4  Магистрлік диссертация тапсырмасы 

4.1 Магистрлік диссертация тапсырмасындағы көрсетулер: жұмыс тақырыбы, 

мақсаты,  күтілетін  жұмыс  қорытындысының  ғылыми    және  практикалық 

бағасы,  жұмыс  қорытындысының  көрсетілу  әдісі,  негізгі  ұсынылатын 

әдебиеттер. 

4.2 «Жұмыс  нәтижесін  нақтылау  әдісі»  пунктінде  жұмыс  нәтижесінің 

қолданылатын болжамды жолдарды көртілуі 

4.3  Магистрлік  диссертация  тапсырмасы  ғылыми  жетекші  мен  студенттің 

келісімімен болады.  

5  Магистрлік диссертация талаптары 

5.1 Мазмұн талаптары 

5.1.1  Магистрлік диссертация келесі жалпы талаптарға сай келуі керек 

  Маңызды және де белгіленген тапсырманы шешуі керек 

  Құрамында ғылыми зерттеу элементті болуы керек. 

  Берілген материалдар логикалық түрде жүргізіліп, нақты жауап берілуі 

керек. 

  Қазіргі әдістермен нұсқалаулардың қолдануымен жүргізілуі керек 5.1.2  Бітіруші  магистрдің  квалификациялық  жұмысының    мазмұнын 

қарастырады. 

   Жаңа  нәтижелер, ғылыми және теориялық жаңашылдықтар, қосымша 

және ғылыми - әдістің мағына алынуы 

  Алынған  нәтиже  баяндама  түрінде  ғылыми  конференцияларда  немесе 

ғылыми  журналдар,  анықтамалар  мен  басылымдарға  арналып 

дайындалады. 

5.1.3  Магистрлік диссертация оқулық  немесе компилятивті мінезде болуы 

           қажет емес 

5.2  Диссертацияға қойылатын көлем талаптары: 

5.2.1  Магистрлік  диссертация  көлемі  кіріспені  қоспағанда  математикалық 

бағыттағы 10 -30 бет мөлшерін құрайды. 

5.2.2    Материалды  графикалық  және  көркемдеу    көлемі  магистрант  пен  

жетекшінің келісімімен жүргізіледі. 

   


 

5

5.3 Құрылымына қойылатын талаптар 

5.3.1 Магистрлік диссертация материалы келесі тәртіппен орналасуы керек: 

  Сыртқы бет  

  Диссертация тапсырмасы 

  Реферат (ағылшын тілінде) 

  Беттердің орналасуы жайындағы мазмұн 

  Кіріспе 

  Негізгі бөлім ( тараулар, бөлімдер) 

  Қорытынды 

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

  Қосымша 

  Қосымша көрсеткіштер 

5.3.2 Реферат қамтуы керек: 

  Диссертация көлемі жайлы мәлімет (бет саны) 

  Негізгі сөздер тізімі 

  Қысқаша жұмыс мінездемесі 

Магистрлік  диссертация  мазмұнына  негізгі  сөздер  тізімінің    мінездемесіне 

атау септігіндегі 10-15 сөз және де олар үтір арқылы жазылуы керек. 

     Жұмыстың қысқаша көлемі 1500-2000 баспа белгілерінен болуы керек (ол 

шамамен бір бетті құрайды). Жұмыстың қысқаша мінездемесінде жұмыстың 

тақырыбы,  мінездемесі,  мақсаты,  зерттеу  әдісі,  алынған  нәтижелермен 

жаңалықтар,  қолдану  аясы,  практикалық  шынайылық  мүмкіндігін  көрсету 

керек.  


5.3.3  Кіріспе  (таңдалынған  тақырыптың  қысқы  және  нақты  мағынасын, 

ұсынылған 

гипотезаларды, 

оның 


маңыздылығы, 

мақсаты 


мен 

тапсырмасының формировкасының, жұмыс орындалу кезіндегі эмпирикалық 

зерттеу әдістері мен берілгендері өңдеуді сипаттайды.) 

 

5.3.4.  Негізгі  бөлім  құрамына  проблеманың  критикалық  анализ  қалпы, проблеманың шешуі жолдарын, зерттеу нәтижесін құптау мен тексеру, 

дисертациялық  зерттеу  қорытындысының  практикалық  негіздегі 

нәтижесі мен мүмкіншіліктерін құрайды. 

5.3.5  Қорытынды-  нәтиженің  дұрыс  логикалық  жүргізілуін  және  нақты 

тапсырмалар  мен  жалпы  мақсаттарының  бірігуі,  кіріспеде  қойылып 

айшықтырылған  түрі.  Қорытынды  құрамына  теориялық  материалдар 

бағалығының көтеретін практикалық сөйлемдері кіргізіледі.  

5.3.6 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. 

Кез  келген  тізімге  кіргізілген  әдебиет  операция  текстінде  міндетті  турде 

көрініс табуы керек.  

5.3.7  Қосымшаның  орналасуы:    «Приложения»  сөзін  және  тематикалық 

тақырыптан басталуы керек.  

5.3.8  Қосымша  көрсеткіштер  магистрлік  диссертация,  ереже  бойынша 

қосымшы  көрсеткіштермен  толтырылады.  (ең  көп  таралғаны  алфавитті-  

6

заттық  көрсеткіш,  ал  өзімен  негізгі  түсініктер  тексте  кездесетін  бет  номері көрсетіледі). 

 

5.4 Көркемдеу талаптары. 

5.4.1    Диссертация  тексті  компьютерде  теріледі,  Times  New  Roman  14 

өлшемдегі шрифтте, жол аралық интервал 1,5. 

5.4.2  Бет  нөмері  диссертация  тексті  сияқты  беттің  төменгі  жағының 

ортасында,сол шрифтпен қойылады. 

5.4.3 Қағаздың шетімен мәтін шекарасына дейінгі ара қашықтық  

жол басында – 30мм. 

жол аяғында – 10мм. 

Беттің  жоғарғы  немесе  төменгі  мәтіні  жолдарынан  беттің  жоғарғы  немесе 

төменгі шетіне дейін – 20мм.  

5.4.4  Диссертация  текстінің  қызыл  шекарасының  өлшемі  барлық  жерде  12,5 

мм құрау қажет. 

5.4.5  Бүкіл  диссертация  бөлімдеріне  араб  цифрларымен  көрсетілген  реттік 

нөмірлер болуы керек. 

5.4.6  Бөлімшелер  әр  бөлімде  нөмірленуі  керек.  Бөлімшелер  нөмірлері  бөлім 

мен бөлімше нөмірлерінен тұрады.  

Бөлімше аяғында нүкте қойылмайды.  

5.4.7 Пунк нөмері бөлім, бөлімше және пункт нөмірлерінен тұруы ,нүктемен 

ажыратылған. 

5.4.8  Бөлім,  бөлімше  және  пункт  тақырыптарын  қызыл  шекарадан  бастап, 

аяғында нүкте қоймай, астын сызбай жазу керек.  

5.4.9 Тақырып пен мәтін арасындағы аралық 3-ке тең болуы керек. Бөлім мен 

бөлімше тақырыптарының аралығы 2-ге тең. 

5.4.10 

Қолданылған әдебиет 

көздері 


«Библиографиялық 

жазба» 


«библиографиялық сипаттама» МЕСТ бойынша толтырылуы керек. 

 

6.Диссертациялық жұмыстың ұйымдастырылуы. 

5.5 Магистрлік диссертация тақырыбын қортындылау үшін магистрант келесі 

талаптардан өтуі керек. 

а) Тапсырманы құрау және зерттеу бағытын құрау 

б) Теориялық және қосымша зерттеулер  

 в) Зерттеудің қорытындысын бағалау және диссертацияны көркемдеу  

г) Қорғауға дайындық  

д) Диссертацияны қорғау 

5.6  Магистрлік  ддиссертацияның  орындалу  сатысымен  ұйымдастырушылық 

ұсыныстары,  а-в  подпунктерінде  көрсетілген,  бітіруші  кафедра  шынайы 

жағдайды ойластырып, магистратура проректорымен құпталады. 

 

 

7. Қорғауға дайындық. 7.1  Теориялық  программаны  оқығаннан  және  емтиханды  жақсы  тапсырған 

магистратура  студенті  бітіруші  кваликационды  жұмысқа  (дисертацияға)  

7

жіберіледі. Магистрлік дисертацияға дайындық пен жазу оқу планымен апта беріледі,  сол  аптада  студент  ғылым  жетекшісімен  жұмыс  істейді,  ол 

жұмыстың  деңгейімен сапасын қдағалайды. 

7.2  Толығымен  дайындалған  магистрлік  дисертация  белгілі  бір  мерзімде 

қаралады, ғылым жетекшісінің өзінің планы бойынша, ол отзыв дайындайды. 

Отзыв келесі формада мыны күйде жазылады. 

  Орындалған  дисертацияның  бағдарының  сәйкестігі,  ол  арқылы  М.Е.К 

(мемлекеттік емтихан комиссия) дисертацияны қорғауға құқық беруі. 

  Тақырыптың  маңыздылығы,  теориялық  деңгей  және  практикалық 

мәнділік  

  Қойылған сұрақтардың тереңдігі мен қорытындылардың шындығы. 

  Осы жұмысты қорғаудағы дайындық бағасы. 

  Отзыв  аяқталады:  магистратура  жұмысының  оның  требованиясына 

сәйкес  келу  деңгейі  және  қорытындылау  «қорғауға  жіберіледі»  немесе 

«қорғауға  жіберілген  жоқ»  орындалған  зерттеу  мінездемелері 

бойынша, алынған результаттардың деңгейі мен сапасы. 

7.3  Одан  диссертация  оппонентке  беріледі.  Ол  ректордың  бұйрығы 

бойынша, басқа организациялар мамандарынан алынады

7.4  Магистрлік диссертация орындау барысында студент аралық бақылаудан 

өту керек белгілі графикке сәйкес. 

7.5  Аралық  бақылау,  шығарушы  кафедра  отырысында  болатын  студент, 

ғылым  жетекшісінің  келісімімен,  диссертация  жұмысының  басты 

варианттарын  көрсетуі  керек,  қысқа  сипаттамалар  мен  орындалған  және 

пландалған жұмыс этаптары. 

7.6  Шығарушы  кафедраның  шешімімен  студент  дайын  және  толығымен 

жазылған  магистрлік  диссертациясымен  қорғауға  дейінгі  бірнеше  апта 

бұрын алдын ала қорғауға кафедрадан өтеді. 

7.7  Алдын  ала  қорғау  дың  қорытындысымен  және  шығаратын  кафедраның 

ғылым  жетекшісінің  бағамен  бірге  отзывнан  кейін  студенттің  қорғауға 

жіберілуі туралы шешім қабылдайды. 

7.8  Магистрлік  диссертация  міндетті  түрде  пікірленуі  керек.  Баға  рецензент 

пікірінде көрсетіледі. 

 

 8. Диссертация қорғау. 

 

8.1    Магистрлік  диссертацияны  қорғау  магистратура  түлектерінің 

мемлекеттік аттестациясының қорытындысының бір бөлігі болып табылады. 

Ол    жоғарғы  оқу  орындарының  мемлекеттік  аттестация  комиссиясының 

ұйымдастыру  және  тексеруінің  жылдық  аттестация  ережелерімен  білім  

берудің орталық атқару комитетімен бекітіледі. 

8.2  Магистрлік  диссертацияны  қорғау    ГЭК  отырысында  өткізіледі.  Негізгі  

ГЭК – тің міндеті магистратура түлегінің ғылыми біліміне профессионалдық 

жағынан баға беріп, диссертацияны қорғай алуын бағалау. ГЭК – тің жұмысы 


 

8

ректор тағайындаған графикпен орындалады. Бұл график қорғауға дейін 1 ай бұрын бекітіледі. 

8.3 


Магистрлік 

диссертацияны 

қорғау 

 

мемлекеттік аттестация 

комиссиясының кем дегенде жарты мүшесінің қатысуымен ашық түрде өтеді. 

Комиссияның  негізгі  міндеті  ғылыми  білімді  объективті  бағалау  және 

практикалық білім мен диссертация қорғалуын бағалау. 

8.4  Магистрлік  диссертацияны  қорғау  ұзақтығы  100  минуттан  аспауы  керек.  

Мемлекеттік  аттестациялық  комиссия  алдында  магистрант  докладын  көп 

дегенде  20 минутта қорғауы керек. 

Диссертация  қорғау  кезінде  мемлекеттік  аттестация  комиссиясымен  бірге 

ғылыми  жетекшінің  қатысуы  міндетті.  Магистрлік  диссертацияның 

қорғалынуа  қозғалған  мәселе  бойынша  кәсіподақ  мамандары,  жұмыс 

мамандығы  бойынша  практика  мүшелері  және  қызығушы  адамдар  қатыса 

алады. 


8.5  Қорғау  бекітілген  график  бойынша  арнайы    компьютерлік  техникалық 

аудиторияларда  өткізіледі.  Қорғау  процедурасына  ғылыми  зерттеу  жұмысы 

бойынша  доклад  –  презентация,  жұмысқа  қабілетті  программалар  мен 

функционалды мүмкіндіктер кіреді. 

Магистранттың  қалауы  бойынша  диссертацияны  не  қазақ,  не  орыс  тілінде 

қорғауға болады. 

Магистрант кафедра ұсынысы бойынша диссертацияның қысқаша мазмұнын 

шет тілінде қорғауына болады. 

8.6 Магистрлік диссертацияны қорғаудың бағасының шешімі – «өте жақсы», 

«жақсы»,  «қанағаттандырылған»  және  «қанағаттандырылмайтын»  болады, 

мемлекеттік  атестатациялық  комиссияның  жабық  отырысындағы  комиссия 

мүшелерінің  көпшілік  дауысы  магистрге  академия  дәреженің  берілуін  және 

мемлекеттік дипломды берілуін шешеді.  

Сондай-ақ магистрантың теориялық, ғылыми және практикалық дайындығы, 

және де ғылыми жетекшісінің  пікірі есепке алынады.Егер де дауыс беру  тең 

жағдайда  болғанда  коьиссия  председателінің  дауысы  ақырғы  болып 

табылады. 

8.7  Магистлік  диссертацияны  оң  баға  алу  мақсатында  қайтадан  тапсыруға 

болмайды. 

8.8 


Магистрлік 

диссертацияны 

«қанағатырмайтын» 

баға 


тапсырушыға,мемлекет аттестаты сол кезде қайта тапсыруға рұқсат етпейді. 

Қанағаттындырылмаған  баға  алғанан  кейін  мемлекеттік  атестациясы 

комиссясына  денсаулықтың  келмеуіне  байланысты  берілген  документ 

қарастырылмайды. 

Магитрантқа  сол  қорғалған  жұмысын  жалғастырып  қорғауға  немесе  жаңа 

тақырыпты  алуды  мемлекет  аттестация  комиссия  шешеді.Қайта  тапсыру  тек 

келесі қортынды мемлекет аттестациясы жүргізеді. 

8.9  Қорытынды  мемлекеттік  аттестацияға  белгілі  бір  себептермен  келмеген 

магистрант, мемлекеттік атесстация комиссиясының атына заявления жазып, 

тиісті құжаттарды  көрсетеді, содан барып магистрлік диссертациясын келесі 

күні комиссия отыиысында қорғай алады. 


 

9

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:  

1.  Правила  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточ-

ной аттестации и итоговой государственной аттестации обучающихся в выс-

ших  учебных  заведениях//  приказ  Министерства  образования  и  науки  Рес-

публики Казахстан от 7 сентября 2006 года № 481 

2.  ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ.  МАГИСТРАТУРА.  Основ-

ные положения ГОСО РК 5.04.033-2008 

3.  ГОСО  РК  3.09.318-2006  По  специальности  6N0601  –  Математика 

приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан от 23.12.05 

г. № 779 и ГОСО РК 5.04.033-20086 По специальности 6N0601 – Математика 

приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан от 06.05.08 

г. № 259.3 

4.  ГОСО  РК  5.03.005-2006  Профессиональная  практика.  Основные  по-

ложения  //приказ  Министерства  образования  и  науки  Республики  Казахстан 

от 25 августа 2006 года № 461 

5. Петрова Е.В. Общие требования к содержанию и оформлению учеб-

но-методической литературы и других текстовых документов. Методические 

указания /Е.В. Петрова, Т.Н. Смирнова/ ВКГТУ. – Усть-Каменогорск, 2004. - 

3 с.    

   


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

10

Қосымша 1  

 

Жоғары математика кафедрасы   

 

  

 

  

 

  

 

 АРЫЗ 

 

  

 

  

 

00.00.00  

 

 Бағыттама  бойынша  маған  магистрлік  диссертация  тақырыбын 

бекітуіңізді  сұраймын              _______________________  __________________       

 

                                                                 (код және атауы)

 

Щқу бағдарламасы бойынша:  

       


 

                                                                (код және атауы)

 

 Ғылыми жетекші  

 

  

(аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы)  

 

  

 

  (лауазымы, жұмыс орны)

 

  

Магистрант қолы 

 

Күні 


 

 

  

 

  

 

 Келісілді 

_____________/_________________________  

 

       (қолы) 

       (ғылыми жетекшінің аты-жөні) 

 

 Д.Серикбаев атындағы ШҚМТУ  

«Жоғары математика» 

кафедрасының меңгерушісі 

Н.Г.Хисамиевке  

11

Қосымша 2  

Қазақстан Республикасының                    

 

  Министерство Білім және ғылым                                                 

  образования и науки  

министрлігі                                                              

  Республики Казахстан 

 

Д.Серікбаев атындағы                                            ВКГТУ им.Д.Серикбаева 

ШҚМТУ 


 

Факультет 

 

(факультет аты) 

Құжыра   

 

(құжыра аты) 

Бағыты   

 

(бағыттың коды мен атауы) 

Бағдарлама  

 

(бағдарламаның коды мен атауы) 

 

Магистрлік диссертацияға арналған  ТАПСЫРМА 

 

1. Диссертация тақырыбы  

 

2. Жұмыс мақсаты   

3. Негізгі талаптар  

 

   


 

4. Күтілген қорытындының ғылыми және практикалық маңыздылығы  

 

__________________________________________________________________  

5. Жұмыс қорытындысы  

 

6. Диссертацияда қарастырылатын сұрақтардың тізімі  

__________________________________________________________________ 

7. график түрінде берілген материалдар тізімі 

 

__________________________________________________________________  

 

  Жұмыс жетекшісі   

 

          

  

ғылыми дәрежесі,       ғылыми атағы   

        (қолыь)   

       (Аты-жөні.) 

 

   Жұмысқа бағыт бергендер  

 

           

  

ғылыми дәрежесі,       ғылыми атағы                      (қолыь)                  (Аты-жөні.) 

 

Тапсырма берілген күн  «___» _______________ 20___ ж. 

Тапсырманы орындауға алған 

Студент, тобы. _______  

 

____________/__________  

 

 

 

 


 

12

Қосымша 3  

Қазақстан Республикасының                    

 

  Министерство Білім және ғылым                                                 

  образования и науки  

министрлігі                                                              

  Республики Казахстан 

 

Д.Серікбаев атындағы                                            ВКГТУ им.Д.Серикбаева 

ШҚМТУ 


 

 

_________________________________________________________________ (факультет атауы) 

_________________________________________________________________ (құжыра атауы) 

 

 БЕКІТЕМІН 

Факультет деканы 

_______________________ 

_________ /______________      (қолы)            (Аты-жөні.)

  

«___»  ________20___ ж.  

МАГИСТЕРЛІК   ДИССЕРТАЦИЯ  

 

Тақырыбы: « » 

              (магистерлік диссертацияның тақырыбының атауы) 

 

Бағыты  

 

 

 

 

 

 

(бағыттың коды мен атауы) 

 

Магистрлік бағдарлама  

 

  

 

 

 

 

 

(бағдарлама атауы) 

 

Студент, тобы. _______  

 

 

 ____________/__________ 

 

 

 

 

 

 

     (қолы) 

       (Аты-жөні.) 

Жұмыс жетекшісі 

____________      __________  

 

____________/___________ ғылыми дәрежесі,    ғылыми атағы 

                   (қолы) 

       (Аты-жөні.)

 

  

 

  

Приложение 4  

 

Жұмыс кафедрада қаралды және мемлекеттік емтиханға жіберілді 

Кафедра меңгерушісі ___________  

13

Ғылыми жетекшінің магистрлік диссертацияға  ПІКІРІ

 

_________________________________________________________________ (магистранттың аты-жөні) 

_________________________________________________________________ (магистрлік диссертация атауы) 

Қорғауға көрсетілген бағыт бойынша 

_________________________________________________________________                                                     (бағыттың коды мен атауы) 

Бағдарлама бойынша __________________________________________________                                                                   (бағдарлама атауы) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ____________     _____________ 

 

____________/___________ ғылыми дәрежесі,    ғылыми атағы 

                    (қолы)         (Аты-жөні.) 

 

«___»  ________20___ ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

Пікір мазмұны  

14

Қосымша 5 Магистрлік диссертацияға 

СЫН-ПІКІР

 

_________________________________________________________________ (магистранттың аты-жөні) 

_________________________________________________________________ (магистрлік диссертация атауы) 

Қорғауға көрсетілген бағыт бойынша 

_________________________________________________________________                                                     (бағыттың коды мен атауы) 

_________________________________________________________________ (бағдарламаның коды мен атауы) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Сын-пікір жазған: 

____________  _____________ 

 

 

____________/___________ ғылыми дәрежесі,   ғылыми атағы 

 

 

       (қолы) 

       (Аты-жөні.) 

Жұмыс орны: _________________________________  

 

 

Лауазымы:___________________    

 

М. П.  «___»  ________20___ж. 

 

Қолы  __________________        бекітемін                _________ / ___________  

                                                     

(қолы) 

        (Аты-жөні.)

 

  

 

  

 

Сын-пікір мазмұны  

15

Қосымша 6  

 

  

 

  

 

 БЕКІТЕМІН 

  

 ( факультет деканы) 

_________ /__________________      (қолы)                  (Аты-жөні.)

  

«___»  ________20___ ж. М. П. 

 

Магистрлік диссертация қорытындысының   АКТІ 

 

Тақырыбы _______________________________________          (орындалған диссертация тақырыбы) 

 

бағыты 


___________________________оқу 

бағдарламасы 

бойынша  

 

 

 

     (коды мен атауы) 

            ________________________________________________________                                                              (коды мен атауы) 

 

орындаған _______________________________________________________________ 

(магистраннтың аты-жөні) 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

Акт мазмұны  

 

 Кәсіпорын бланкі  

(организация) 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет