Мжббс 3 01. 2010ж Күтiлетiн нәтижелер / Дидактикалық мақсаттаржүктеу 35.59 Kb.

Дата01.01.2017
өлшемі35.59 Kb.

 

Жобаның авторы  

Аты, жөні, тегі 

Лайла Мусатаева Исатайқызы 

Жанар Нақыпбаева Болатбекқызы 

Аймақ (Регион) 

Қызылорда облысы 

Оқу орнының мекен-жайы 

Қызылорда қаласы, Әйтеке би №2 

Оқу орнының атауы  

Қызылорда  облысы  бойынша  педагог  қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институты 

Жобаның сипаттамасы 

Сiздiң оқу жобаңыздың тақырыбының атауы 

Табиғат және біз 

Жобаның қысқаша мазмұны  

Табиғаттағы жұмбаққа толы дүниені тану,табиғаттағы арайлап атқан таң, қызарып батқан 

күн, жүйткіген бұйра бұлттар, сан құбылған сағым, жарқыраған құйрықты жұлдыз, барқыт 

түндегі елестер, әнші құм, биші қайың тәрізді құпия сырлы тылсым дүниеге толы болып 

келеді. Осынау таңғажайып құбылыстар – табиғаттың ең тамаша сыйы. Табиғат суреттері 

адам жанын нәзік сезімге бөлеп, бүкіл өмірді көз алдыңа жайып салады. 

Пән  


Дүниетану, тарих, бейнелеу, технология, физика және т.б 

Топтар 


6 сынып, 11-12 жас  

Жобаның жуық шамамен ұзақтығы сабақ, 8 сағат,4 апта. 

Жобаның негiзi 

Бiлiм беретiн стандарттар 

ҚР  Білім  және  ғылым  Министрлігінің  09.07.2010ж.  №  367  бұйрығымен  бекітілген 

ағымдағы  2010  жылы  білім  беру үдерісіне  жаңа  Мемлекеттік  жалпыға  бірдей  білім  беру 

стандарттары енгізілген МЖББС 2.3.4.01.-2010ж Күтiлетiн нәтижелер / Дидактикалық мақсаттар 

 

«Жоба  аяқталғаннан  кейін:»  «Ағайын  алқа  құрып,  ақыл  қосса  алынбайтын  асу  жоқ, шешімі табылмайтын сұрақ жоқ»

Жобаға бағытталған сұрақтар  

Негізін 

қалаушы 


сұрақтар 

(Основополагающий Адам  табиғат  сырын,  құпиясын  қалай  зерделеді?

 

Табиғатсыз 

адамдардың күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ» дегенді 

қалай түсінесіз?

 


вопрос)  

Оқу 


тақырыбының 

мәселе 


туғызушы 

сұрақтары 

Проблемные 

вопросы 


учебной 

темы 


1.Болашақта табиғаттан тагы нені үйренуге болады? 

2.Табиғаттың қандай ғажайыптары саған ерекше әсер етті? 

Оқу сұрақтары 

1. Табиғат туралы не білеміз? 

2. Неге табиғатты тіршілік аясы дейді? 

3. Табиғат байлықтарына не жатады? 

4. Табиғат кешені деп нені атаймыз? 

5. Табиғат пен адам арасындағы байланыс? 

6. Табиғи құбылыстарды ата? 

7. Химиялық заттардың қоршаған ортаға зияны қандай? 

8. Қазақстандағы ерекше орын алған табиғи құбылыстар? 

9. Табиғи құбылыстардың алдын-алу шараларын ата? 

10.Адамның табиғаттан үйреніп жасаған заттарын ата? 

План оценивания 

Бағалау графигі 

Жоба  жұмыстарына 

дейін

 

Ученики работают 

над 

проектом 

и 

выполняют задания

 

После завершения 

работы 

над 

проектом

 

Миға шабуыл арқылы жобаға дейін бағалау 

(Оқушылардың 

белсенділігі, 

ұйымшылдығы  

Мұғалімнің 

тапсырмаларын 

орындау 

арқылы 

жоба 

кезіндегі 

бағалау, 

жиындық 

бағалау 

(оқушылардың  жоба 

барысында  жасалған 

жұмыстарын 

бағалау) 

Жоба 

со

ңындағы 

ба

ғалау 

(Оқушылардың 

жобаны 

қорытындылауы,  айтылған  пікірлер, 

ситуациялық сұрақтар) 

Описание методов оценивания  Сабақта  әртүрлі  оқушылардың  рйлау  қабілетінің  өз  бетінділігің  дамуын  бағалау, 

сабақтың  жоспарланған  міндеттерін  жүзеге  асыру,  сабақта  фактілер  иен 

әрекеттердің педагогикалықмақсатқа лайықтылығын бағалау, сабақтың кезеңдерінің 

өзара  байланысын  көрсету  мен  бағалау,  сабақтың  жалпы  құрылымын  бағалау,  яғни 

бақылау  парағы  :  жұмыс  үстінде  бағалау,  өзін-өзі  бағалау,  топтартың  бірін-бірі 

бағалауы, жобаны бағалау, қорытынды бағалау 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Концептуальные  знания  и  технические  навыки,  необходимые  учащимся,  чтобы  начать 


выполнение этого проекта 

Учебные мероприятия Четкое  описание  учебного  цикла  —  объем  и  последовательность  учебных  заданий  и 

описание деталей выполнения учащимися планирования своего обучения 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик 

с 

проблемами усвоения 

учебного 

материала 

(Проблемный 

ученик)

 

 Опишите  дидактические  материалы  для  учеников,  такие  как 

планирование 

дополнительного 

в

ремени для 

занятий, 

скорректированные  цели  обучения  и  задания,  работа  в  группах, 

календари  заданий,  адаптированные  технологии  и  поддержка 

специалистов. Также опишите, как учащиеся выражают результаты 

своего  обучения  (например,  устные  ответы  вместо  письменных 

тестов) 

Ученик, 


для 

которого 

язык 

преподавания не 

родной 


Опишите,  как  можно организовать языковую  поддержку.  Опишите 

адаптивные  материалы,  например  тексты  на  родном  языке, 

графические организаторы, иллюстрированные тексты, двуязычные 

словари и другие средства для перевода 

Одаренный ученик  

Опишите 


разные 

способы 


изучени

я 

содержания учебного 

материала,  включая  самостоятельные  исследования  и  другие  виды 

деятельности, помогающие ученикам показать или проявить то, что 

они  изучили. 

Примерами 

такой  д


еятельности  могут 

быть 


усложненные  задания,  дополнительные  задания,  требующие  более 

глубокого  понимания  материала,  расширенные  исследования  на 

близкие темы по выбору и открытые задания или проекты 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат,  лазерный  диск,  видеомагнитофон,  компьютер(-ы),  принтер,  видеокамера, 

цифровая  камера,  проекционная  система,  видео-,  конференц8оборудование,  DVD-

проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений, телевизор 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные  таблицы,  программы  обработки  изображений,  программы  разработки 

веб-сайтов,  настольная  издательская  система,  веб-браузер,  текстовые  редакторы, 

программы  электронной  почты,  мультимедийные  системы,  другие  справочники  на  CD-

ROM 

Материалы на 

печатной основе 

Учебники,  методические  пособия,  хрестоматии,  лабораторные 

пособия, справочный материал и т.д. 

Другие 

принадлежности Принадлежности,  которые  необходимо  заказать  или  подготовить 

для  использования  в  учебном  проекте  и  которые  характерны  для 

курса  обучения.  Не  включайте  сюда  обыденные  материалы, 

которые можно встретить в каждом классе 

Интернет-ресурсы 

Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта Другие ресурсы 

Кого  нужно  пригласить  и  что  нужно  организовать  для  успешного 

проведения  проекта  в  процессе  (экскурсии,  эксперименты,  гости, 

наставники, другие ученики/классы, эксперты, родители и т.д.)  

 
©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал