Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары


ІІІ тарау. Тригонометрия элементтеріPdf көрінісі
бет5/13
Дата22.12.2016
өлшемі1,9 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ІІІ тарауТригонометрия элементтері 

32 сағ 

16.


 

 

Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері 17.


 

 

Кез келген бұрыштың тригонометриялық функциялары 18.


 

 

Тригонометриялық функциялардың қасиеттері 19.


 

 

Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер. 20.


 

 

Өрнектерді түрлендіруде негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолдану 

 5-бақылау жұмысы 

21. 

 

Келтіру формулалары 22.


 

 

Қосу формулалары 23.


 

 

Тригонометриялық функциялардың қосбұрышы және жартыбұрышының формулалары. 

24. 

 

Тригонометриялық функциялардың қосындысы мен айрымын көбейтіндіге түрлендіру формулалары 

25. 

 

Тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындысы немесе 

 

31 


айрымға түрлендіру формулалары 

26.


 

 

Құрамында тригонометриялық функциялары бар өрнектерді түрлендіру  

6-бақылау жұмысы  

Қосымша сағат ІV тарау.  Ықтималдықтар теориясының элементтері және  

математикалық статистика 

6 сағ 

27. 


Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары және математикалық 

статистика 

28. 


Ықтималдықтың түрлері. Ықтималдықтарды табудың тәсілдері 

29. Статистикалық мәліметтерді кескіндеу 

30 Статистикалық мәліметтердің сандық сипаттамалары 5-9-сыныптардағы математика курсын қайталау 15 сағ   

Барлығы 

102 сағ 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

7-сынып 

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)  

№ 

Оқу материалының мазмұны Сағат 

саны 


1. Геометрияның алғашқы ұғымдары 

13 

Геометрияның негізгі ұғымдары. Геометриялық фигура ұғымы. Нүкте, түзу, сәуле (жартытүзу), кесінді, жазықтық және олардың өзара орналасуы. Геометриялық фигураларға мысалдар: көпбұрыштар, көпжақтар (куб, 

тікбұрышты параллелепипед, пирамида). Фигуралардың теңдігі. Кесінділерді өлшеу.  Бұрыш, бұрыштың градустық өлшемі және оның қасиеттері. Бұрыштың биссектрисасы.  Геометрияның аксиомалары. Теорема және теореманы дәлелдеу. Сыбайлас және вертикаль бұрыштар және олардың қасиеттері. 1-бақылау жұмысы 2. Үшбұрыштар 19 

Үшбұрыш және оның түрлері. Бізді қоршаған әлемдегі үшбұрыштар. Үшбұрыштың медианалары, биссектрисалары және биіктіктері. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы. Үшбұрыштардың теңдігі. Үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Теңбүйірлі үшбұрыштың қасиеттері мен белгілері. 2-бақылау жұмысы Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр және көлбеу. Нүктеден түзуге 

дейінгі қашықтық. Тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері. Сүйір бұрышы 30º және 45º болатын тікбұрышты үшбұрыштардың 

қасиеттері. Үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы қатыстар. Үшбұрыштың теңсіздігі. 3-бақылау жұмысы 3. Жазықтықтағы түзулердің өзара орналасуы  12 

Қиылысқан түзулер. Параллель түзулер. 

 

32 


Түзулердің параллельдік  белгілері. Бізді қоршаған әлемдегі параллель 

түзулер. Параллель түзулердің қасиеттері.  Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы. Параллель түзулердің арақашықтығы. Есептерді шешу 4-бақылау жұмысы 4. Шеңбер. Геометриялық салулар 18 

Шеңбер және оның элементтері: хорда, диаметр, радиус, доға. Диаметр мен хорданың перпендикулярлығы туралы теоремалар. Шеңберге жанама және оның қасиеттері. Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Екі шеңбердің өзара орналасуы. Центрлік бұрыштар. Доғаның градустық өлшемі. Жазықтықтағы нүктелердің геометриялық орны: орта перпендикуляр 

және бұрыштың биссектрисасы. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер. Үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер. 5-бақылау жұмысы Салу есептері. Салу есептерін шешу кезеңдері. 

10 6-бақылау жұмысы 5. Қайталау. Есептер шығару  

Қорытынды бақылау жұмысы. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

8-сынып 

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)  

№ 

Оқу материалының мазмұны Сағат 

саны 


1. 7-сынып геометрия курсын қайталау 2. Төртбұрыштар 

18 

Төртбұрыштың анықтамасы. Дөңес төртбұрыштар. Төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы. Параллелограмм және оның қасиеттері. Параллелограммның белгілері. Тіктөртбұрыш, ромб, квадрат және олардың қасиеттері мен белгілері. 1-бақылау жұмысы Фалес теоремасы. Пропорционал кесінділер. Трапеция Бізді қоршаған әлемдегі төртбұрыштар (параллелограммдар, 

тіктөртбұрыштар, ромбтар, квадраттар, трапециялар). Үшбұрыштың және трапецияның орта сызықтары. Үшбұрыштың тамаша нүктелері. 10 


2-бақылау жұмысы. 3. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар  

15 

Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі. Пифагор теоремасы.  Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік және оның салдары.   

33 


3-бақылау жұмысы 30º, 45º, 60º бұрыштардың синус, косинус, тангенс және котангенс тригонометриялық функцияларының мәндері.  Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу. Тікбұрышты үшбұрыштарды салу. 4-бақылау жұмысы 4. Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі 10 

Жазықтықтағы нүктенің координаталары. Кесіндінің ортасының координаталары. Екі нүктенің арақашықтығы.   Шеңбердің теңдеуі. Түзудің теңдеуі. Есептерді шешуде координаталарды қолдану. 5-бақылау жұмысы 5. Аудан 14 

Фигураның ауданы туралы түсінік. Фигуралардың теңшамалылығы және теңқұралғандығы. Тіктөртбұрыштың ауданы. Параллелограммның ауданы. Үшбұрыштың ауданы. Трапецияның ауданы. Үшбұрыштар мен төртбұрыштардың аудандарын табуға арналған 

есептерді шешу 6-бақылау жұмысы 

6. Қайталау. Есептер шығару 

 

Қорытынды бақылау жұмысы. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

9-сынып 

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)  

№ 

Оқу материалының мазмұны Сағат 

саны 


1. 8-сынып геометрия курсын қайталау 2. Жазықтықтағы векторлар 

16 

Вектор ұғымы. Коллинеар векторлар. Вектордың ұзындығы (модулі) және бағыты. Векторлардың теңдігі. Векторларды қосу және оның қасиеттері. Векторларды азайту. Векторды санға көбейту. Векторлардың коллинеарлық критерийі. 

Векторды санға көбейтудің қасиеттері. Жазықтықтағы векторды екі коллинеар емес векторлар бойынша жіктеу. Тікбұрышты координаталар жүйесіндегі векторлар. Вектордың 

координаталары. Векторлардың арасындағы бұрыш. Вектордың координаталық осьтердегі проекциялары. Векторлардың скалярлық көбейтіндісі. Тікбұрышты координаталар жүйесінде түзудің әртүрлі берілу тәсілдері. Есептерді шешуде векторларды қолдану.  

34 


10 

1-бақылау жұмысы. 3. Жазықтықтағы түрлендірулер 

10 

Жазықтықты түрлендіру. Қозғалыс және оның қасиеттері. Фигуралардың теңдігі және оның қасиеттері. Жазықтықтағы қозғалыстар – осьтік және центрлік симметриялар, 

параллель көшіру, бұру. Гомотетия. Ұқсастық түрлендіру және оның қасиеттері. Ұқсас фигуралар. Үшбұрыштар ұқсастығының белгілері. Тікбұрышты үшбұрыштардың ұқсастығы. 2-бақылау жұмысы. 

4. Көпбұрыштар 

13 

Сынық сызық. Дөңес көпбұрыштар. Дөңес көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы. Шеңберге іштей сызылған бұрыштар және олардың қасиеттері. Шеңбердің хордалары мен қиюшы кесінділерінің пропорционалдығы 

туралы теорема. Шеңберге іштей және сырттай сызылған төртбұрыштар. Дұрыс көпбұрыштар. Іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустарын, қабырғаларды, периметрді және ауданды 

байланыстыратын формулалар. Дұрыс көпбұрыштарды салу. Бізді қоршаған әлемдегі көпбұрыштар. 3-бақылау жұмысы. 

5. Үшбұрыштарды шешу 

Синустар және косинустар теоремалары. Үшбұрыштарды шешу. Геометриялық және практикалық мазмұнды есептерді шешуде тригонометрияны қолдану. 4-бақылау жұмысы. 6. Шеңбердің ұзындығы және дөңгелектің ауданы Шеңбердің ұзындығы. π саны. Шеңбердің доғасының ұзындығы. Бұрыштың радиандық өлшемі. Дөңгелектің және оның бөліктерінің (сегменттің және сектордың) 

ауданы. 


5-бақылау жұмысы. 

7. Стереометрия элементтері 

Стереометрия аксиомалары және олардың қарапайым салдарлары. Кеңістіктегі екі түзудің, түзу мен жазықтықтың, екі жазықтықтың өзара орналасуы. Түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Түзулердің, түзу мен 

жазықтықтың перпендикулярлығы. Параллелепипед, тік және көлбеу призмалар, пирамида, олардың қырларының өзара орналасуы, биіктік. Цилиндр, конус, шар және олардың кескіндері. Бізді қоршаған әлемдегі кеңістіктік геометриялық фигуралар. 8. Қайталау. Есептер шығару  

Қорытынды бақылау жұмысы. 

 

 

 

35 


ИНФОРМАТИКА 

5-сынып 

(барлығы 34 сағ, аптасына 1 сағ)  

№ 

Тақырыптар атауы Сағат 

саны 


Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру. Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат) 

Информатика. Ақпарат. Ақпараттардың  алуан  түрлілігі  және  оларды  өңдеудің  тәсілдері. Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі Практикалық жұмыс Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (9 сағат) 

Компьютер. Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері Пернетақта. Пернелер тобы. Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі Операциялық жүйе ұғымы Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. 

10 Файлдар, бумалар және белгішелер. Бумалар мен белгішелерді құру. 

Атын өзгерту 

11 


Объектілерді іздеу. Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және 

жою. Алмасу буфері. Практикалық жұмыс 

12 


Ақпаратты жазу және санау. Ақпаратты тасымалдаушылар. 

13 Практикалық жұмыс Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (17 сағат) 

14 

Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау. 15 


Графикалық редактордың сурет салу құралдары.  

16 Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс.  

17 Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, 

трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару. 

18 


Практикалық жұмыс 

19 Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі. 

20 Мәтінді теру ережесі. Мәтін бойымен жылжыту. 

21 Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу. Қаріп. Абзацты пішімдеу. 

22 Мәтінді редакциялау және пішімдеу 

23 Мәтін үзінділерімен жұмыс. 

24 Практикалық жұмыс 

25 Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу. 

26 Практикалық жұмыс. Аралас құжаттарды құру. 

27 Сандық ақпаратты өңдеу. Калькулятор.  

28 Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Фонограф. Ойнатқыш.  

29 Практикалық жұмыс 

30 Резерв 

31-34 Жобалық іс-әрекет    

 

 

 

36 


ИНФОРМАТИКА 

6-сынып 

(барлығы 51 сағ, аптасына 1,5 сағ)  

№ 

Тақырыптар атауы Сағат 

саны 


Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру. 

 

Ақпарат және ақпараттық үдерістер (5 сағат) Информатика. Ақпарат. Ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды 

өңдеудің тәсілдері Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі. Әлемнің ақпараттық бейнесі. 

Ақпарат қасиеті. Өзіндік жұмыс Ақпаратты сығу. Ақпаратты қорғау. Вирусқа қарсы программалар Практикалық жұмыс 

 

Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (10 сағат) 

Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері. Пернетақта. Практикалық жұмыс 10 


Есептеу техникасының даму тарихы. Электронды-есептеуіш 

машиналардың кезеңдері. 

11 


Компьютерлік техниканың даму үрдісі 

12 Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі. 

Операциялық жүйе ұғымы. 

13 


Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. 

Файлдар, бумалар және белгішелер. 

14 


Объектілерді іздеу. Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту. 

Практикалық жұмыс. 

15 


Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою. Практикалық 

жұмыс. 


16 


Ақпаратты жазу және санау. Ақпаратты тасымалдаушылар.   Алгоритмдеу және модельдеу (6 сағат) 

17 


Алгоритм және оның атқарушылары  

 18 

Алгоритмді жазу пішімі, блок-схемалар. 

19 


Алгоритм типтері (сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер). 

20 Модель, нақты объектің қасиеттерін бейне ретінде көрсетеді. 

21 Модельдер түрі. 

22 Өздік жұмысы 

 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (25 сағат) 

23 


Жарты жылдық бақылау жұмысы 

24 Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау. Графикалық 

редактордың сурет салу құралдары.  

25 


Суреттің үзінділерін ерекшелеу. Суреттің үзінділерімен жұмыс. 

Графиктік ақпаратты өңдеу (бейнелерді масштабтау, 

трансформациялау), баспаға дайындау. Баспадан шығару. 

26 Практикалық жұмыс. 

27 Қарапайым мәтіндік редакторы. Редактор интерфейсі. Мәтінді теру 

ережесі. Мәтін бойымен жылжыту. Мәтіннің үзіндісін ерекшелеу.  

28 


Мәтінді редакциялау және пішімдеу. Қаріп. Абзац.   

37 


29 

Графиктік және мәтіндік ақпараттарды өңдеу. Аралас құжаттарды құру. 

30 


Калькулятор. Блакнот.  

31 Дыбыстық ақпаратты өңдеу. Дыбыс жазу 

32 Мәтіндік процессоры жайлы жалпы мағлұмат, программа интерфейсі. 

Құжаттарды құру және сақтау. Мәтінді пішімдеу және редакциялаудың 

негізгі әдіс-тәсілдері. Қаріп, абзацтар, шегіністер мен аралықтар. 

33 Практикалық жұмыс 

34 Нөмірленген және маркерлеген тізімдер. Бағандар. 

35 Беттердің параметрлері. Жиек. Алдын ала қарау. Құжатты баспадан 

шығару.  

36 


Практикалық жұмыс 

37 Кестелер. Кестелер құру. Кестелерді редакциялау.  

38 Кесте ішіндегілерін енгізу және пішімдеу. 

39 Практикалық жұмыс. 

40 Графикалық объектілерді және көркем жазуларды кірістіру. 

41 Суреттер мен жазуларды пішімдеу 

42 Өздік жұмысы 

43 Программа интерфейсімен танысу. Презентациялар. 

Мультимедиялық презентациялардың конструкторы.  

44 


Презентацияларды құру. Безендіру шаблондары.  

45 Кестелерді, суреттерді, бейнені және дыбысты кірістіру.  

46 Анимация әсерлерін баптау. Презентацияларды көрсету 

47 Практикалық жұмыс 

 Телекоммуникация (2 сағат). 

48 


Компьютерлік байланыстың негізгі түрлері. Ауқымды ақпараттық 

желілер. Интернетте ақпаратты іздеу. Электрондық пошта. 

49 


Жылдық бақылау жұмысы 

 Жобалық іс-әрекет (2 сағат) 

50 


Қорытынды жобаларды әзірлеу 

51 Жобаны қорғау   

ИНФОРМАТИКА 

7-сынып 

(барлығы 51 сағ, аптасына 1,5 сағ)  

№ 

Тақырыптар атауы 

Сағат 

саны 

Кіріспе. Техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру  

Информатика және ақпарат (4 сағат) 

Информатика. Ақпарат. Ақпараттардың алуан түрлілігі және оларды өңдеудің тәсілдері. Ақпарат саны, ақпарат өлшем бірлігі. Ақпарат 

қасиеті. Әлемнің ақпараттық бейнесі.  Компьютерде ақпараттарды ұсыну тәсілдері. Сандық, мәтіндік және графиктік ақпараттарды кодтау. Кодтан шығару. Өздің жұмысы Ақпаратты сығу. Ақпаратты қорғау. Вирусқа қарсы программалар  Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (10 сағат) 

Есептеу техникасының даму тарихы. Электронды-есептеуіш машиналардың кезеңдері.  

38 


Компьютерлік техниканың даму үрдісі  Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуі. Жады  Компьютердің негізгі құрылғыларының міндеттері және мүмкіндіктері. 10 


Пернетақта. 

11 Программалық қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы және жіктелуі. 

Операциялық жүйе ұғымы және оның атқаратын функциясы. 

12 


Операциялық жүйені басқарудың негізгі тәсілдері және объектілері. 

Файлдар, бумалар және белгішелер 

13 


Бумалар мен белгішелерді құру. Атын өзгерту. Объектілерді іздеу. 

Объектілерді көшірмелеу, орнын ауыстыру және жою. 

14 


Практикалық жұмыс 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет