Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңызPdf көрінісі
бет4/4
Дата07.04.2017
өлшемі6,58 Mb.
#11295
1   2   3   4

Ойнату режимінде фондық экранды 

өзгертуге болады.

Кез келген режимде   пәрменін түртіңіз.

 

»Параметрлер мәзірі көрсетіледі.

Опцияларды орнату үшін [DisplayDesign] пәрменін түртіңіз.

 

•  [Wallpaper]: экрандағы тұсқағазды өзгерту үшін түртіңіз.

•  [Visualizer]: экрандағы 

визуализаторды өзгерту үшін 

түртіңіз.

•  [Skin]: OSD дисплейінің түсін өзгерту 

үшін түртіңіз.

•  [Backlight]: негізгі құрылғы түймесі 

жарығының түсін өзгерту үшін 

түртіңіз.

Шығу үшін   түймесін түртіңіз.Басқа құрылғыларды тыңдау

Көліктің дыбыстық жүйесіне сыртқы дыбыс/

бейне құрылғысын жалғауға болады. 

Көліктің дыбыстық жүйесін құрылғыға жинақтағы AV кабелімен жалғаңыз.

40

KK

 Негізгі мәзірді көрсету үшін   түймесін 

түртіңіз.

[AV-IN1] түймесін түртіңіз.Жалғанған құрылғыны пайдалану 

(құрылғының пайдалану нұсқаулығын 

қараңыз).

Кеңес

 Егер жүйені басқа дыбыстық құрылғыларға REAR

OUT L/R коннекторы («Сымдар диаграммасы» 

бөлімін қараңыз) жалғасаңыз, сол құрылғыны тыңдау 

үшін [AV-IN2] пәрменін түртіңіз.

Алдыңғы тақтаны шешу

Ұрлауды болдырмау үшін алдыңғы тақтаны 

шешіп қоюға болады.

Тақтаны босату үшін OPEN түймесін басыңыз.

Тақтаның оң жағын солға қарай басыңыз.AV IN

 Бағыттауышынан ажырату үшін тақтаны 

өзіңізге қарай тартыңыз.

Кірден немесе зақымнан қорғау үшін тақтаны жинақтағы ұстау қабында 

сақтаңыз.

Қалпына келтіру

Құрылғы тұрып қалса, оны қалпына келтіруге 

болады.

Қаламсаппен немесе ұқсас құралмен RESET түймесін басыңыз.

 


41 KK

Кеңес


 

Құрылғы қалпына келтірілгенде барлық параметрлер өзгеріссіз қалады.

Сақтандырғышты ауыстыру

Егер қуат жоқ болса, сақтандырғыш күйіп 

кеткен болуы және оны ауыстыру керек 

болуы мүмкін. 

Құрылғыны бақылау тақтасынан шығарыңыз.

Электр жалғауларын тексеріңіз.Күйіп кеткен сақтандырғыштың 

кернеуімен (15A) бірдей 

сақтандырғышты сатып алыңыз.

Сақтандырғышты ауыстырыңыз. 

Кеңес


 

Егер сақтандырғыш орната салып бірден күйіп кетсе, ішкі ақаулық болуы мүмкін. Бұл жағдайда Philips 

дилеріне хабарласыңыз.

FUSE (15A)

12 Өнім туралы

ақпарат

Ескертпе


 

Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Жалпы ақпарат

Қуат көзі

12 В тұрақты ток (11 

В - 16 В), теріс, жерге 

қосылады


Сақтандырғыш

15 А


Динамиктің 

қолайлы кедергісі

4 - 8 

Ең көп қуат шығысы

50 Вт x 4 арна

Үзіліссіз қуат 

шығысы


24 Вт x 4 арна (4   

10% T.H.D.)

Күшейткіштен 

бұрынғы шығыс 

кернеуі

2,0 В (ықшам дискіні ойнату режимі; 1 кГц, 0 

дБ, 10 к   жүктеме)

Сабвуфердің 

шығыс кернеуі

2,0 В (ықшам дискіні 

ойнату режимі, 61 Гц, 0 

дБ, 10 к   жүктеме)

Қосымша 


құрылғының кіріс 

деңгейі


 500 мВ

Өлшемдері (Е x 

Б x Қ)

178 x 50 x 210 ммСалмағы (негізгі 

құрылғы)


3,1 кг

Диск ойнатқышы

Жүйе

DVD / аудио CD / MP3 жүйесі

Жиілік жауабы

20 Гц - 20 кГц

Сигнал/шуыл 

арақатынасы

>75 дБ


42

KK

Жалпы гармоникалық бұрмалану

1%-дан кем

Арнаны бөлу

> 55 дБ


Бейне сигналының пішімі

Тек NTSC


Бейне шығысы

1 +/- 0,2 В

Радио

Жиілік ауқымы - FM64,0 - 108,0 МГц 

(50 кГц/қадам)

Жиілік ауқымы - 

AM(МВт)


522 - 1620 кГц (9 

кГц/қадам)

Пайдаланылатын 

сезгіштік - FM

5 мкВ

Пайдалы сезімталдық - AM (MW)

25 мкВ


СКД

Экран өлшемі

7,0 дюйм

Дисплейдің 

ажыратымдылығы

800 x 480 

нүкте

Контраст қатынасы500

Жарықтық


450 кд/м2

Bluetooth

Байланыс 

жүйесі


Bluetooth стандартының 2.0 

нұсқасы


Шығысы              Bluetooth 2 стандартты қуат 

сыныбы


Ең үлкен 

байланыс 

ауқымы

Шамамен көру аясы 8 мЖиілік 

жолағы


2,4 ГГц диапазоны (2,4000 

ГГц - 2,4835 ГГц)

Үйлесімді 

Bluetooth 

профильдері

Хэндсфри профилі (HFP)

Гарнитура профилі (HSP)

Кеңейтілген дыбысты тарату 

профилі (A2DP)

Дыбысты/бейнені қашықтан 

басқару профилі (AVRCP)

Қолдау 


көрсетілетін 

кодектер


 Қабылдау

 Жіберу


   

SBC (ішкі диапазон кодегі)

SBC (ішкі диапазон кодегі)

GPS антеннасы

Антенна

Кірістірілген керамикалық 

жабыны бар 

антенна

Желі кернеуі50 ± 0,2 В

Қызмет ететін 

температура

-20 ~ +70

Салқын іске қосу

28 с (әдетте), <50 с

Ыстық іске қосу

1 с (әдетте), <3 с

Алу сезімталдығы

-141 дБм (әдетте)

Навигация 

сезімталдығы

-158 дБм (әдетте)

Бақылау сезімталдығы

-158 дБм (әдетте)

Антенна кабелінің 

ұзындығы


3,0 м

Антенна қорабының 

өлшемдері (Е x Б x Д)

50 x 40 x 16 мм

USB құрылғысының

ойнатылатыны туралы

мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

•  USB флеш жады (USB 2.0 немесе 

USB1.1)


•  USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 

немесе USB1.1)

•  Жад карталары (SD / MMC / SDHC)

Қолданылатын USB пішімдері:

•  USB немесе жад файлының пішімі: 

FAT16, FAT32

•  MP3 арналған бит жылдамдығы 

(деректерді жеткізу жылдамдығы): 43 KK

32-320 кбит/с және өзгертпелі бит 

жылдамдығы

•  WMA v9 не одан бұрынғы

•  8 деңгейге дейін енгізулері бар 

каталогтар

•  Альбомдар/қалталар саны: ең көбі 99

•  Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 

999

•  ID3 тэгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі

•  Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы 

(ең үлкен ұзындығы: 128 байт)

Қолдау көрсетілетін MP3 дискінің пішімі:

•  ISO9660, Joliet

•  Максималды тақырып атауы: 512 (файл 

атауының ұзындығына байланысты)

•  Максималды альбом нөмірі: 255

•  Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 

кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

•  Қолдау көрсетілетін бит 

жылдамдықтары: 32-320 кбит/сек, 

айнымалы бит жылдамдығы

Қолдау көрсетілетін бейне пішімдері:

•  DVD

•  Divx 


Ескертпе

 Жақсырақ ойнатуды қамтамасыз ету үшін файл 

өлшемі 640 x 480 жоғарырақ болмауы, кадрлар 

жылдамдығы 20 кадр/с, деректер жылдамдығы 500 

кбит/сек жоғарырақ болмауы ұсынылады.

13 Ақаулықтарды

жою


Абайлаңыз

 Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені 

ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. 

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге 

кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі 

тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе 

шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.

com/welcome) өтіңіз. Philips компаниясына 

хабарласқанда, өнімнің жақында болуын және 

үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын 

қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

 • Көлік қозғалтқышы іске қосылмаған. 

Көлік қозғалтқышын іске қосыңыз.

 • Жалғаулар дұрыс емес.

 • Сақтандырғыш бүлінген. 

Сақтандырғышты ауыстырыңыз.

Дыбыс жоқ

 • Дыбыс деңгейі тым төмен. Дыбыс 

деңгейін реттеңіз.

 • Динамик жалғаулары дұрыс емес.

Қашықтан басқару құралынан жауап жоқ

 • Қашықтан басқару құралы мен құрылғы 

арасында кедергілер жоқ екеніне көз 

жеткізіңіз.

 • Жақын қашықтықтан қашықтан басқару 

құралын тікелей құрылғыға бағыттаңыз.

 • F/R дұрыс күйге ауыстырыңыз (алдыңғы 

басқару үшін F және артқы басқару үшін R).

 • Функция жұмыс істемейді. Пайдалану 

нұсқаулығын қараңыз.

 • Қашықтан басқару құралының 

батареясын ауыстырыңыз.

Диск ойнатылмайды

 • Диск аударылып салынған. Басылған жағы 

жоғары қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.

 • Диск кір. Дискіні таза, жұмсақ, түксіз 

шүберекпен тазалаңыз. Дискіні 

ортасынан сыртқа қарай сүртіңіз.


44

KK

 • Диск ақаулы. Басқа дискіні қолданып көріңіз. • Үйлесімді емес диск пайдаланылған. 

Басқа дискіні қолданып көріңіз.

 • Диск рейтингі шектеу параметрінен 

асады. Рейтинг параметрлерін төменірек 

етіп өзгертіңіз.

 • Дискінің аймақтық коды осы құрылғымен 

үйлесімді емес. Дұрыс аймақтық коды 

бар дискіні пайдаланыңыз.

SD немесе USB ішіндегі DivX файлын

ойнату мүмкін емес

 • Бұл құрылғы SD немесе USB режимінде 

DivX ойнатуды қолдамайды.

Кескін жоқ

 • Тұраққа қою сымсыз жалғауы дұрыс 

емес. Сымдарды тексеріңіз.

Артқы дисплейде кескін жоқ

 • DivX бейнесі ойнатылып жатқанын 

тексеріңіз. Солай болса, бұл қалыпты, 

өйткені бұл құрылғы DivX ойнату 

режиміндегі бейне шығысын 

қолдамайды.

Кескін жыпылықтайды немесе бұрмаланған

 • Бейненің DVD параметрлері DVD 

дискісіне сәйкес емес. Бейненің DVD 

параметрлерін ретеңіз.

 • Бейне жалғауы дұрыс емес. Жалғауларды 

тексеріңіз.

Хабар тарату кезіндегі шуыл.

 • Сигналдар тым әлсіз. Күштірек 

сигналдары бар басқа стансаларды 

таңдаңыз.

 • Көлік антеннасының жалғауын тексеріңіз.

 • Таратылымды стереодан моноға 

өзгертіңіз.

Сақтаулы стансалар өшіп қалған.

 • Аккумулятор кабелі дұрыс жалғанбаған. 

Аккумулятор кабелін әрдайым ток 

болатын терминалға жалғаңыз.

Сақтандырғыш күйіп кеткен

 • Сақтандырғыш үлгісі дұрыс емес. Оны 15 

A сақтандырғышпен ауыстырыңыз.

 • Динамик сымы немесе қуат сымы жерге 

қосылған. Жалғауларын тексеріңіз.

Дисплейде ERR-12 көрсетіледі

 •

USB/SD/MMC деректер қатесі. USB құрылғысын немесе SD/ SDHC картасын тексеріңіз.

Bluetooth құрылғысы туралы

Bluetooth байланысы тіпті сәтті орнағаннан

кейін де жүйеде музыка ойнату мүмкін

емес.

 • Құрылғыны жүйемен музыка ойнату үшін қолдануға болмайды. 

Bluetooth функциясы қосылған құрылғымен

байланыс орнағаннан кейін дыбыс сапасы

нашар.


 • Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны 

жүйеге жақындатыңыз немесе құрылғы 

мен жүйенің арасындағы қандай да бір 

кедергіні алып тастаңыз.

Жүйеге қосылу мүмкін емес.

 • Құрылғы жүйеге қажетті профильдерді 

қолдамайды. 

 • Құрылғының Bluetooth функциясы 

қосылмаған. Бұл функцияны қосу әдісі 

туралы анықтама алу үшін құрылғының 

пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

 • Жүйе жұптау режимінде емес. 

 • Жүйе басқа бір Bluetooth функциясы 

қосылған құрылғымен жұпталып қойған. 

Сол құрылғыны немесе барлық басқа 

жалғанған құрылғыны ажыратып, әрекетті 

қайталаңыз.

Жұптастырылған ұялы телефон үнемі

қосылып, ажырайды.

 • Bluetooth қабылдауы нашар. Ұялы 

телефонды жүйеге жақындатыңыз 

немесе ұялы телефон мен жүйе 

арасындағы кедергіні алып тастаңыз.

 • Қоңырау шалғанда немесе аяқтағанда, 

кейбір ұялы телефондар үнемі қосылып 

ажырауы мүмкін. Бұл жүйенің жұмысы 

бұзылғанын білдірмейді.

 • Кейбір ұялы телефондарда Bluetooth 

байланысы қуат үнемдеу мүмкіндігі 

ретінде автоматты түрде өшірілуі 

мүмкін. Бұл жүйенің жұмысы бұзылғанын 

білдірмейді.Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.Philips 

and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of 

Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations 

Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

CED780_51_UM_V2.0
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет