Қостанай, 017 ОӘЖ 005 (075) кбж 65. 292-93 (5Қаз)я73 у-12Pdf көрінісі
бет30/107
Дата06.01.2022
өлшемі1,98 Mb.
#16137
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   107
 
Есеп  19.  150  млн.теңгеге  тең  негізгі  қордың  объектісі  сатып  алынған  еді. 
Қызмет  етудің  нормативті  мерзімі  –  5  жыл.  Негізгі  қордың  қызмет  етуінің  әр 
жылына амортизациялық төлемдірдің мөлшерін анықтаңыз. 
 
Есеп  20.    Құрал-жабдықтың  баланстық  құны  –  156000  теңге.  Қызмет  ету 
мерзімі – 9 жыл. Құрал-жабдықтың қызмет етуінің әр жылына амортизациялық 
төлемдердің көлемін анықтаңыз. 
 
Есеп  21.  Төменде  берілген  мәліметтер  негізінде  негізгі  қорлар 
құрылымының  өзгеруін  талдаңыз.  Өндірістік  және  өндірістік  емес  негізгі 
қорлардың үлесін анықтаңыз. Нәтижесін келесі кестеде көрсетіңіз. 
 
Негізгі құралдар тобы 
Жыл басында 
Жыл аяғында 
Құрылымның 
өзгеруі 
Мың. 
теңге 
Құры-
лым, % 
мың. 
тенге 
Құрылым, 

Негізгі қор барлығы 
3518 
 
3992 
 
 
Оның ішінде: 
 
 
 
 
 
Өндірістік ғимарат 
1146 
 
1415 
 
 
Тұрғын-үй ғимарат 
635 
 
685 
 
 
Күш машиналары мен 
құрал-жабдық 
116 
 
168 
 
 
Жұмыс машына мен 
құрал-жабдық 
1079 
 
1120 
 
 
Тұрғын үй құрал-
жабдығы 
184 
 
207 
 
 
Емхана құрал-жабдығы 
321 
 
287 
 
 
Өлшеу құралдары мен 
аппаратура 
22 
 
17 
 
 
Шаруашалық құралдар 
15 
 
23 
 
 
Өндірістік қорлар 
 
 
 
 
 
Өндірістік емес қорлар 
 
 
 
 
 
 


 
37 
 
Есеп  22. Жыл аяғында негізгі қордың орташа жылдық құнын, жалпы және 
негізгі  қордың  әр  тобы  бойынша  жаңару  мен  шығару  коэффициенттерін 
анықтаңыз. Нәтижені келесі кестеде көрсетіңіз. 
 
 
Ғимарат  
Машина мен 
құрал-жабдық 
МБП 
Басқа 
БАРЛЫҒЫ 
Жыл 
басына 
негізгі 
қордың құны, мың теңге 
2300 
1940 
50 
425 
 
Жаңа  енгізілген  қордың 
орташа  жылдық  құны, 
мың теңге 

370 
15 
86 
 
Шығарылатын 
қордың 
орташа  жылдық  құны, 
мың теңге 

18 


 
Жыл 
аяғында 
қордың 
орташа  жылдық  құны, 
мың теңге 
 
 
 
 
 
Жаңару коэффициенті 
 
 
 
 
 
Шығару коэффициенті 
 
 
 
 
 
 
22 есепті шешуге арналған әдістемелік нұсқау 
 
Негізгі  қорлардың  қозғалысы  бойынша  келесі  көрсеткіштер  анықталады 
және талданады: шығу коэффициенті және жаңару коэффициенті 
Шығару  коэффициенті    =  (есептік  периодта  шығарылған  негізгі 
құралдардың  құны)  /  (есептік  периодтың  соныңда  негізгі  құралдардың  құны)  
қатынасына тең. 
Жаңару  коэффициенті  =  (есепті  периодта  эксплуатациялауға  енгізілген 
негізгі  құралдардың  құны)  /  (есепті  периодтың  соңында  негізгі  құралдардың 
құнының)  қатынасына тең. 
 
Есеп  23.  Барлық  негізгі  қорлардың  тозу  және  жарамдылық 
коэффициенттерін  жыл  басына  және  жыл  аяғына  сәйкес  анықтаныз.  Шешімді 
келесі кестеде орынданыз. 
 
Негізгі 
қорлар 
тобы 
Негізгі қорлардың 
баланстық құны 
 (млн. тенге) 
негізгі қорлардың 
қалдық құны (млн. 
тенге) 
Тозу 
коэфициен-ті, 

жарамдылық 
коэффициенті, % 
Жыл 
басында 
Жыл 
аяғында 
Жыл 
басында 
Жыл 
аяғында 
Жыл 
басында 
Жыл 
аяғында 
Жыл 
басында 
Жыл 
аяғында 
Ғимараттар 
1250 
1400 
788 
840 
 
 
 
 
Жабдықтар 
2340 
2685 
1895 
2357 
 
 
 
 
Транспорт 
280 
250 
151 
138 
 
 
 
 
Құралдар   
115 
132 
104 
76 
 
 
 
 
Өзге 
қорлар  
265 
202 
122 
89 
 
 
 
 
 
 


 
38 
 
23 есепті шешуге арналған әдістемелік нұсқау 
 
Жыл басындағы және жыл аяғындағы негізгі қорларға берілген мәліметтер 
бойынша тозу және жарамдылық коэффициенттерін табыңыз. 
Тозу коэффициенті келесі формула арқылы анықталады: 
 
                                               
%
100
*
ы
ланстыќќўн
объектіѕба
лемі
нтозудыѕкґ
есептелеті
К
и

  
                 (22) 
 
Жарамдылық  коэффициенті  келесі  формула  арқылы  есептеледі: 
и
г
К
К


%
100
 
 
Есеп  24.  Кестеде  көрсетілген  баланстық  мәлімет  негізінде  алдыңғы  және 
есепті жылдардағы өндірістік өнеркәсіптегі негізгі қорлардың динамикасы мен 
құрылымын  есептеңіңздер.  Мәліметтер  бойынша  негізгі  қорлардың  активті 
және пассивті үлестерін анықтаныз.  
1)  Алдыңғы  және  есепті  жылдағы  өндірістік  өнеркәсіптегі  негізгі 
қорлардың құрылымын 
2)  Есепті жылдағы негізгі қор құрылымындағы өзгерістерді 
3)  Есепті  жылдағы  негізгі  қорлардың  жалпы  динамикасын  соммада  және 
пайызбен 
4)  Есепті  жылдағы  негізгі  қорлардың  активтегі  және  пассивтегі 
динамикасын және үлесін 
 
Негізгі қорлардың 
түрлері, топтары 
алдың-ғы      
жылы, млн. 
тнг 
есепті 
жыл, млн. 
тнг 
Құрылым , % 
Динамика 
Алдыңғы 
жылы 
Есепті 
жылы 
Алдыңғы 
жылы 

1. Ғимараттаар  
220,0 
222,6 
 
 
 
 
2. Құрал-жабдық 
40,0 
40,0 
 
 
 
 
3. Байланыс құралдары 
15,0 
15,0 
 
 
 
 
4. Көліктер және 
жабдықтар 
342,5 
440,0 
 
 
 
 
5. Транспорттық қорлар 
220,0 
225,5 
 
 
 
 
6. Өндірістік және 
шаруашылық 
12,0 
12,6 
 
 
 
 
7.Жұмыс малы 
0,5 
0,5 
 
 
 
 
8.Малдар 
4,0 
4,0 
 
 
 
 
9. Көпжылдық еілімдер 
3,0 
3,9 
 
 
 
 
10. Жер участкелері және 
табиғи қолданыстағы 
объектілер 
1,0 
1,9 
 
 
 
 
11. Негізгі қорлардың 
басқалай түрлері 
 
 
 
 
 
 
Барлығы 
890,0 
996,0 
 
 
 
 
Оның ішінде: 
 
 
 
 
 
 
А) активті бөлігі 
863,3 
969,3 
 
 
 
 
Б) пассивті бөлігі 
 
 
 
 
 
 
 


 
39 
 
Есеп 25Кестеде көрсетілген мәліметтер негізінде, өндірістік өнеркәсіптегі 
негізгі  қорлардың  амортизациялық  тозуының  жылдық  сомасын  біркелкі 
сызықтық және жеделдетілген әдістермен есептеңіз.  
1)  сызықтық әдіспен амортизацияны есептеу 
 
 
Негізгі қорлардың 
объектілері 
Жыл 
басында
мың тнг 
Кірістірілді  
Шығарылды  
Жыл 
аяғында, 
мың тнг 
Амортизац
ияның 
жылдық 
нормасы, 

 
ай 
мың 
тнг 
ай 
мың 
тнг 
1. Екі қабатты ғимарат 
2120,0 
2120,0 
1,2 
2. Құрал-жабдықтар 


120,0 


120,0 
20 
3.Байланыс құралдары 
(трубопровод) 

IV 
48,2 


48,2 

4.Машиналар және 
құралдар: 
-  экскаватор 
-  автотиегіш 
-  автократ 15т 
-  кран 
-  бульдозер 
 
 
185 
 
 
IV 
VI 
IV 
VI 

 
 
120,0 
205,0 
430,0 
210,0 

 
 

 
 
185 
 
 
120,0 
205,0 
430,0 
210,0 

 
 
10 
10 
10 
10 
10 
4 Топ бойынша 
барлығы 
 
 
 
 
 
 
 
5.Транспорт 
 
 
 
 
 
 
 
6.Өндірістік және 
шаруашылық 
инвентарь: 
-  жұмысшы 
-  жұмыссыз 
 
 
40 
12 
 
 


 
 


 
 

IV 
 
 

12 
 
 
40 

 
 
10 
20 
Басқалай негізгі қорлар 
20 
20 
12,5 
БАРЛЫҒЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Жеделдетілген амортизацияны есептеу
 
 
 
Негізгі қор объектілері 
Жыл 
басын
да, 
мың.те
ңге 
 
кірістірілді 
шығарылды 
Жыл 
аяғында, 
мың.теңг
е 
Амортизаци
яның 
жылдық 
нормасы, % 
ай 
Мың 
тнг 
ай 
Мың 
тнг 
4.Машиналар және 
құралдар: 
-  экскаватор 
-  автотиегіш 
-  автокран 15 т 
-  кран 
-  бульдозер 
 
185 
 
IV 
VI 
IV 
VI 

 
120,0 
205,0 
430,0 
210,0 

 

 
185 
 
120,0 
205,0 
430,0 
210,0 

 
1,5 
1,5 
1,8 
1,5 
1,1 
4 топ бойынша барлығы. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
40 
 
Есеп  26.  Төмендегі  мәліметтер  негізінде  негізгі  өндірістік  қорлардың 
қорқайтарымдылығы мен рентабельділігін анықтаңыз. Қорытындыны жазбаша 
көрсетіңіз. 
 
Көрсеткіштердің атауы 
Өткен жылы 
Есепті 
жылы 
Динамика  
Млн. 
тенге 

1. Өндірілген тауардың жылдық 
көлемі, млн. тенге 
900,2 
974,4 
 
 
2. Негізгі өндірістік қорлардың 
орташа жылдық құны, млн. тенге 
79,3 
81,2 
 
 
3. Кәсіпорынның баланстық құны, 
млн.теңге 
9,2 
10,9 
 
 
Қорқайтарымдылығы   
 
 
 
 
Қортиімділігі 
 
 
 
 
 
 
Есеп  27.  Кестеде  берілген  мәлімет  бойынша  «Восток»  сауда 
кәсіпорынының  негізгі  қор  құрылымына  талдау  жасаңыз.  Талдау  нәтижесінде 
шешім қабылдап келесі сұрақтарға жауап беріңіз: 
1)  тауарлы-техникалық  үрдісте  кәсіпорынның  барлық  негізгі  қорлары 
қандай бөлімге жатады? 
2)  талдаңған кезең уақытында негізгі қор құрылымында қандай өзгерістер 
болды? 
3)  кәсіпорынның  негізгі  қорлары  бағытына  қарай  қандай  топтарда 
ұсынылады? 
4) талданған кезең уақытында валюта балансында негізгі қорлардың үлесі 
қалай өзгерді? 
 
Негізгі қор топтары 
01.01.200Х 
01.01.200Х+1 
кемшілігі 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   107
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет